Tăng lương cơ sở thêm 7,38%
Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến góp ý của nhân dân, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng thêm 7,38% từ ngày 1/7/2020.
fd7dx1505bx155a9x11319x1050cx12798x110f4x17e6dx15ac8xX7x135a1x154a7x1301fx10bcfx18444x10c05xX5x13eafxXax11c6cxXcx111a6x11389x1221bxX3xX5x166ffx12d69xX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7x17998xX3xXexX1x11030x1217exX3x155b0x167bbx11f19x165a9x12681xX0x17925xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b56xX10xX6x154caxXaxX12xXcxX1xX10x13d8cxX3xX41x12341xX3xXexX1x11144xX47xX3x10d15xX16xX1x139f2xX3x18d4bxX54xX15xX1xX3xX4x1340fxX6xX3x11765xX1x15449xX15xX1xX3xXbxX1xX5cxX3x12758x17e2dx13439xX3xX56xX54xX15xX1xX3xX27x1762axX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX56x12900xXdxX3x187d5x15f3exXdxX3xX4x12428xX15xX3x15b97x14a64xX2axX3xX4x1496fxX15xX16xX3xX4xX1xX73xX4xX2axX3xX86xXdxX26xX15xX3xX4xX1xX73xX4xX3xX86x10c55xX3xX5xX4axX4xX3xX5xX19x10ddfxX15xX16xX3xX86x10553xX3xXex13e00xX6xX15xX16xX3xX56xX6xX15xX16xX3xX56xX19xXb0xX4xX3x13ff2xX8fxX3xX51xX8fxXdxX3xX86x116c8xX3xX5x18edcxX6bxX3x14930xX3x17ab0xXdx15656xX15xX3xX16x1303fxXbxX3xXd5xX3xX4xX5cxX6xX3xX15xX1x1685axX15xX3xX41xXe8xX15xX2axX3xX27xX73xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX7x1810fxX3xX56xX19xXb0xX4xX3xX56xXdx14b32xX6axX3xX4xX1x1077fxX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX3xXex1187exX3xX15xX16xXa8xX6bxX3xX2xX2fxX29xX2fx169fbx12fcaxX12fxX130x106b1xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX47xX41xX6bxX3xXbxX5fxX10xX15xXexX10xXb8xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xXexX1xX6axX27xX8exX3xX41xX1xXdxX41xX10xX3xXdxX5fxX10xX15xXexX10xXb8xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXax1761axXdxX41xXexX1x1419fxX3xX2xX12fxX2cxX130xXbx10142x12834xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX17fxX3xX29xX12fxX130xXbxX186xX187xXaxX3xX7xXb8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17fxX2fxX2fxXdxX133xX8exX6xX47xX1xX6xXexXdxX15xX1xX133xX86xX15xX2fxX15xX10xX17axX7xX2fxX12fxX130xX130xX2xX2fxX2xX130x10649xX41xX130xX130xX2cxX2xX130x13933xX2cxXex13b58x1534dxX1caxX2xX5xX2xX130x16ab8xXexX6xX15xX16xX1d1xX5xX6axX47xX15xX16xX1d1xX4xX47xX1d1xX7xX47xX133x131d3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xXexX1xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX47xX41xX6bxXaxX12xXc7xX8fxX3xX51xX8fxXdxX3xX86xXcfxX3xX4xX1xX47xX3xX8exXdxXd9xXexX2axX3xX27xX73xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX1xXdx1515dxX15xX3xX15xX6xX6bxX3xX5xXa8xX3xX2xX133xX1c7xX1caxX130xX133xX130xX130xX130xX3xX56x12f87xX15xX16xX2fxXexX1xX8bxX15xX16xX3xX27xX87xXdxX3xX56x15d83xXexX3xX1c7xX12fxX2axX2bxX1caxX2dxX3xX7xX47xX3xX86xX87xXdxX3xX27xX73xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX83xXdxX3xXexX1xXdx18e87xX6axX3xX86x158c0xX15xX16xX3xX8ex16401xX15xX1xX3xX69xX6axXe8xX15xX3xX15xX14xX27xX3xX12fxX130xX2xX1caxX3x14e21xX2bxX133xX1c0xX2xX1c0xX133xX130xX130xX130xX3xX56xX25cxX15xX16xX2fxXexX1xX8bxX15xX16x11d19xX3xX86xXa8xX3xX56xX26bxXexX3xX1c7xX130xX2axX2xX1cbxX2dxX3xX7xX47xX3xX86xX87xXdxX3xX27xX73xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX83xXdxX3xXexX1xXdxX28dxX6axX3xX86xX291xX15xX16xX3xX8exX296xX15xX1xX3xX69xX6axXe8xX15xX3xX15xX14xX27xX3xX12fxX130xX12fxX130xX3xX2a8xX2bxX133xX29xX2xX130xX133xX130xX130xX130xX3xX56xX25cxX15xX16xX2fxXexX1xX8bxX15xX16xX2bdxX2axX3xX41x14b50xX15xX3xX56xXd9xX15xX3xX56x106ebxXdxX3xX7xX83xX15xX16xX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX8bxX15xX3xX8exX8fxX2axX3xX4xX93xX15xX16xX3xX4xX1xX73xX4xX2axX3xX86xXdxX26xX15xX3xX4xX1xX73xX4xX3xX86xXa8xX3xX5xX4axX4xX3xX5xX19xXb0xX15xX16xX3xX86xXb5xX3xXexXb8xX6xX15xX16xX3xX4x13101xX15xX3xX15xX1xXdxX10axX6axX3xXd7xX1xXddxX3xXd7xX1xX14xX15xX133xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX47xX41xX6bxXaxX12xXcxX6axX6bxX3xX56xXdxX10axX6axX3xXd7xXdxX247xX15xX3xX15xX16xXe8xX15xX3xX7xX8bxX4xX1xX3xX15xX1xXa8xX3xX15xX19xX87xX4xX3xX4xX361xX15xX3xX15xX1xXdxX10axX6axX3xXd7xX1xXddxX3xXd7xX1xX14xX15xX3xX15xX1xX19xX15xX16xX3xX56xX28dxX3xX4xX4exXdxX3xXexX1xXdxX247xX15xX3xX56xX321xXdxX3xX7xX83xX15xX16xX3xX4xX5cxX6xX3xX4xX8bxX15xX3xX8exX8fxX2axX3xX4xX93xX15xX16xX3xX4xX1xX73xX4xX2axX3xX86xXdxX26xX15xX3xX4xX1xX73xX4xX3xX86xXa8xX3xX5xX4axX4xX3xX5xX19xXb0xX15xX16xX3xX86xXb5xX3xXexXb8xX6xX15xX16xX2axX3x14f26xX6axX83xX4xX3xX1xX8fxXdxX3xX56x14ec5xX3xX8exX6xX15xX3xX1xXa8xX15xX1xX3xX51xX16xX1xX54xX3xX69xX6axX6bxXd9xXexX3xX7xX83xX3xX2cxX1cbxX2fxX12fxX130xX2xX1caxX2fxX410xX3exX2xX1c7xX3xXexXb8xX47xX15xX16xX3xX56xXddxX3xX69xX6axX6bxX3xX56xX54xX15xX1xX3x1360axXcxX1xX4axX4xX3xX1xXdxX247xX15xX3xX56xXdxX10axX6axX3xX4xX1xX10fxX15xX1xX3xX27xX73xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xXexX124xX3xX2xX2axX1c7xX1caxX3xXexXb8xXdxX247xX6axX3xX56xX25cxX15xX16xX3xXexX1xX8bxX15xX16xX3xX5xX26xX15xX3xX2xX2axX1cbxX3xXexXb8xXdxX247xX6axX3xX56xX25cxX15xX16xX2fxXexX1xX8bxX15xX16xX2axX3xX56xXdxX10axX6axX3xX4xX1xX10fxX15xX1xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX1xX19xX6axX2axX3xXexXb8xXb0xX3xX4xXd2xXbxX3xX8exX4exX47xX3xX1xXdxX28dxX27xX3xX186xX41axX3xX1xX8fxXdxX2axX3xXexXb8xXb0xX3xX4xXd2xXbxX3xX1xXa8xX15xX16xX3xXexX1xX8bxX15xX16xX3xXexX1xX10xX47xX3xX69xX6axX6bxX3xX56xX54xX15xX1xX3xX86xXa8xX3xXexXb8xXb0xX3xX4xXd2xXbxX3xX19xX6axX3xX56xX41axXdxX3xX15xX16xX19xX321xXdxX3xX4xXddxX3xX4xX93xX15xX16xX3xX86xX87xXdxX3xX4xX8bxX4xX1xX3xX27xX26bxX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX8ex16c17xX15xX16xX3xX27xX73xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX2axX3xXexX1xX321xXdxX3xX56xXdxX28dxX27xX3xXexX1xX4axX4xX3xX1xXdxX247xX15xX3xXexX124xX3xX15xX16xXa8xX6bxX3xX2xX2fxX29xX2fxX12fxX130xX12fxX130x12c19xX133xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX47xX41xX6bxXaxX12x13d2cxX296xX3xX86x14724xX6bxX2axX3xX86xXdxX247xX4xX3xX186xXe8xX6bxX3xX41xX4axX15xX16xX3xX51xX16xX1xX54xX3xX56xX54xX15xX1xX3xX56xXdxX10axX6axX3xX4xX1xX10fxX15xX1xX3xX27xX73xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xX5xXa8xX3xX4x13a6cxX15xX3xXexX1xXdxXd9xXexX3xX56xX28dxX3xXexX1xX4axX4xX3xX1xXdxX247xX15xX3xX51xX16xX1xX54xX3xX69xX6axX6bxXd9xXexX3xX4xX5cxX6xX3xX410xX6axX83xX4xX3xX1xX8fxXdxX133xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX47xX41xX6bxXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xX56xXddxX2axX3xX41xX4axX3xXexX1xX4exX47xX3xX51xX16xX1xX54xX3xX56xX54xX15xX1xX3xX69xX6axX6bxX3xX56xX54xX15xX1xX17fxX3x15a57xXdxX10axX6axX3xX4xX1xX10fxX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX27xX73xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xXexX124xX3xX2xX133xX1c7xX1caxX130xX133xX130xX130xX130xX3xX56xX25cxX15xX16xX2fxXexX1xX8bxX15xX16xX3xX5xX26xX15xX3xX2xX133xX1cbxX130xX130xX133xX130xX130xX130xX3xX56xX25cxX15xX16xX2fxXexX1xX8bxX15xX16xX3xXexX124xX3xX15xX16xXa8xX6bxX3xX2xX2fxX29xX2fxX12fxX130xX12fxX130xX3xX2a8xXexX14xX15xX16xX3xXexX1xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxX2bdxX133xX0xX2fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc7xX47xX41xX6bxXaxX12xX626xX25cxX15xX16xX3xXexX1xX321xXdxX3xX41xX4axX3xXexX1xX4exX47xX3xX4xXb5xX15xX16xX3xX69xX6axX6bxX3xX56xX54xX15xX1xX3xX86xX10axX3xXd7xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX61xX3xXexX1xX4axX4xX3xX1xXdxX247xX15xX3xX56xX83xXdxX3xX86xX87xXdxX3xX4xX8bxX4xX3xX8exX8fxX2axX3xX4xX1axX3xX69xX6axX6xX15xX3xX15xX16xX6xX15xX16xX3xX8exX8fxX2axX3xX4xX1axX3xX69xX6axX6xX15xX3xXexX1xX6axX8fxX4xX3xX5fxX1xX61xX15xX1xX3xXbxX1xX5cxX2axX3xX4xX1axX3xX69xX6axX6xX15xX3xXd7xX1xX8bxX4xX3xX22xX3xXcxXb8xX6axX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX2axX3xX4xX8bxX4xX3xXexX10fxX15xX1xX2axX3xXexX1xXa8xX15xX1xX3xXbxX1xX83xX3xXexXb8xX4axX4xX3xXexX1xX6axX8fxX4xX3xXcxXb8xX6axX15xX16xX3xX19xX1axX15xX16xX133xX0xX2fxXbxX12xX0xX41xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX41xXb8xX10xX5xX6xXexX10xX41xXaxX12xX0xX7xXexXb8xX47xX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX26xX15xX3xX69xX6axX6xX15xX17fxX0xX2fxX7xXexXb8xX47xX15xX16xX12xX0xX6axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1d1xXexX1xX6axX27xX8exX1d1xX6xX15xX41xX1d1xX7xX6xXbxX47xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX124xX3xX2xX2fxX2xX2fxX12fxX130xX12fxX130xX3xX4xX1xX47xX3xX27xX8fxXexX3xX7xX83xX3xX56xX83xXdxX3xXexX19xXb0xX15xX16xXaxX3xX1xXb8xX10x10763xX9xXaxX2fxX4xX1xXdxX15xX1xX1d1xX7xX6xX4xX1xX1d1xX186xX6xX1d1xX1xX47xXdxX2fxXexX6xX15xX16xX1d1xX5xX6axX47xX15xX16xX1d1xXexX6axX1d1xX2xX1d1xX2xX1d1xX12fxX130xX12fxX130xX1d1xX4xX1xX47xX1d1xX27xX47xXexX1d1xX7xX47xX1d1xX41xX47xXdxX1d1xXexX6axX47xX15xX16xX2fxX2xX2cxX1c7xX1c7xX1c7xX1c0xX133xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX7xXb8xX4xX9xXaxX2fxX27xX10xX41xXdxX6xX2fxX2xX12fxX130xX2fxX15xX10xX17axX7xX2fxX2xX1caxX1c0xX2xX2fxX2xX130xX2cxX41xX2bxX130xX2cxX2bxX1cbxX130xX1cbxXexX2cxX130xX1c7xX1c0xX5xX1c7xX1d1xXdxX15xX7fdxX47xX15xX10xXexX1d1xX5xX6axX47xX15xX16xX1d1xXexX47xXdxX1d1xXexX1xX133xX1e3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xXexX1xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxX6xX12xX0xX41xXdxX86xX12xX0xX7xXexXb8xX47xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX124xX3xX2xX2fxX2xX2fxX12fxX130xX12fxX130xX3xX4xX1xX47xX3xX27xX8fxXexX3xX7xX83xX3xX56xX83xXdxX3xXexX19xXb0xX15xX16xXaxX3xX1xXb8xX10xX7fdxX9xXaxX2fxX4xX1xXdxX15xX1xX1d1xX7xX6xX4xX1xX1d1xX186xX6xX1d1xX1xX47xXdxX2fxXexX6xX15xX16xX1d1xX5xX6axX47xX15xX16xX1d1xXexX6axX1d1xX2xX1d1xX2xX1d1xX12fxX130xX12fxX130xX1d1xX4xX1xX47xX1d1xX27xX47xXexX1d1xX7xX47xX1d1xX41xX47xXdxX1d1xXexX6axX47xX15xX16xX2fxX2xX2cxX1c7xX1c7xX1c7xX1c0xX133xX1xXexX27xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX124xX3xX2xX2fxX2xX2fxX12fxX130xX12fxX130xX3xX4xX1xX47xX3xX27xX8fxXexX3xX7xX83xX3xX56xX83xXdxX3xXexX19xXb0xX15xX16xX0xX2fxX6xX12xX0xX2fxX7xXexXb8xX47xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xXcxX124xX3xX2xX2fxX2xX2fxX12fxX130xX12fxX130xX2axX3xX27xX73xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xXexX83xXdxX3xXexX1xXdxX28dxX6axX3xX86xX291xX15xX16xX3xX27xX87xXdxX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX124xX3xX1c0xX2axX2xX2dxX3xX56xXd9xX15xX3xX1c0xX2axX29xX2dxX3xX7xX47xX3xX86xX87xXdxX3xX69xX6axX6bxX3xX56xX54xX15xX1xX3xX1xXdxX247xX15xX3xX1xXa8xX15xX1xX133xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxX41xXdxX86xX12xX0xX2fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX124xX3xX2xX2fxX29xX2fxX12fxX130xX12fxX130xX3xX1xXa8xX15xX16xX3xX5xX47xX26bxXexX3xXd7xX1xX47xX4exX15xX3xXexXb8xXb0xX3xX4xXd2xXbxX3xXexX6xXdxX3xX15xX26bxX15xX2axX3xX8exX247xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX10axX3xX15xX16xX1xXdxX247xXbxX3xXexX14xX15xX16xX3xX27xX26bxX15xX1xXaxX3xX1xXb8xX10xX7fdxX9xXaxX2fxX4xX1xXdxX15xX1xX1d1xX7xX6xX4xX1xX1d1xX186xX6xX1d1xX1xX47xXdxX2fxXexX6axX1d1xX2xX1d1xX29xX1d1xX12fxX130xX12fxX130xX1d1xX1xX6xX15xX16xX1d1xX5xX47xX6xXexX1d1xXd7xX1xX47xX6xX15xX1d1xXexXb8xX47xX1d1xX4xX6xXbxX1d1xXexX6xXdxX1d1xX15xX6xX15xX1d1xX8exX10xX15xX1xX1d1xX15xX16xX1xX10xX1d1xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX1d1xXexX6xX15xX16xX1d1xX27xX6xX15xX1xX2fxX2xX2cxX2bxX1caxX1c7xX130xX133xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX16xX3xX7xXb8xX4xX9xXaxX2fxX27xX10xX41xXdxX6xX2fxX2xX12fxX130xX2fxX15xX10xX17axX7xX2fxX2xX1caxX1c0xX130xX2fxX2xX2bxX1c7xX41xX2xX2xX2bxX1c0xX12fxX2bxX130xXexX12fxX1caxX29xX1c0xX29xX5xX130xX133xX1e3xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xXexX1xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX2cxX2dxXaxX3xX2fxX12xX0xX2fxX6xX12xX0xX41xXdxX86xX12xX0xX7xXexXb8xX47xX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX124xX3xX2xX2fxX29xX2fxX12fxX130xX12fxX130xX3xX1xXa8xX15xX16xX3xX5xX47xX26bxXexX3xXd7xX1xX47xX4exX15xX3xXexXb8xXb0xX3xX4xXd2xXbxX3xXexX6xXdxX3xX15xX26bxX15xX2axX3xX8exX247xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX10axX3xX15xX16xX1xXdxX247xXbxX3xXexX14xX15xX16xX3xX27xX26bxX15xX1xXaxX3xX1xXb8xX10xX7fdxX9xXaxX2fxX4xX1xXdxX15xX1xX1d1xX7xX6xX4xX1xX1d1xX186xX6xX1d1xX1xX47xXdxX2fxXexX6axX1d1xX2xX1d1xX29xX1d1xX12fxX130xX12fxX130xX1d1xX1xX6xX15xX16xX1d1xX5xX47xX6xXexX1d1xXd7xX1xX47xX6xX15xX1d1xXexXb8xX47xX1d1xX4xX6xXbxX1d1xXexX6xXdxX1d1xX15xX6xX15xX1d1xX8exX10xX15xX1xX1d1xX15xX16xX1xX10xX1d1xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX1d1xXexX6xX15xX16xX1d1xX27xX6xX15xX1xX2fxX2xX2cxX2bxX1caxX1c7xX130xX133xX1xXexX27xXaxX12xXcxX124xX3xX2xX2fxX29xX2fxX12fxX130xX12fxX130xX3xX1xXa8xX15xX16xX3xX5xX47xX26bxXexX3xXd7xX1xX47xX4exX15xX3xXexXb8xXb0xX3xX4xXd2xXbxX3xXexX6xXdxX3xX15xX26bxX15xX2axX3xX8exX247xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX10axX3xX15xX16xX1xXdxX247xXbxX3xXexX14xX15xX16xX3xX27xX26bxX15xX1xX0xX2fxX6xX12xX0xX2fxX7xXexXb8xX47xX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX41xXaxX12xXcxX124xX3xX2xX2fxX29xX2fxX12fxX130xX12fxX130xX3xXd7xX1xXdxX3xX27xX73xX4xX3xX5xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX1axX3xX7xX22xX3xXexX14xX15xX16xX3xX5xX26xX15xX3xX2xX2axX1cbxX3xXexXb8xXdxX247xX6axX3xX56xX25cxX15xX16xX2fxXexX1xX8bxX15xX16xX3xXexX1xX296xX3xX4xX8bxX4xX3xX5xX47xX26bxXdxX3xXexXb8xXb0xX3xX4xXd2xXbxX3xXd7xX1xXdxX3xX15xX16xX19xX321xXdxX3xX5xX6xX47xX3xX56xX8fxX15xX16xX3xX8exX54xX3xXexX6xXdxX3xX15xX26bxX15xX3xX5xX6xX47xX3xX56xX8fxX15xX16xX2axX3xX8exX247xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX10axX3xX15xX16xX1xXdxX247xXbxX3xX4xXb5xX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX27xX26bxX15xX1xX133xX0xX2fxXbxX12xX0xX2fxX41xXdxX86xX12xX0xX2fxX5xXdxX12xX0xX2fxX6axX5xX12xX0xX41xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb8xXaxX12xX0xX2fxX41xXdxX86xX12xX0xX2fxX41xXdxX86xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15931xX47xX6axXb8xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xX5fxX1xX61xX15xX1xX3xXbxX1xX5cxX0xX2fxXbxX12