2 ổ dịch COVID-19 ở Quảng Ninh và Hải Dương có liên quan đến nhau hay không?
Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt nhận định, ổ dịch COVID-19 ở Hải Dương được xác định là biến chủng virus tại Anh.
ffaex18712x17bb8x143e6x185b7x16880x14125x17e2dx152dfxX7x183d6x154b2x11220x12fbbx129ffx15b3exX5x1074axXax16d7fx184e9xX3x189f0xX3x11642x127a3xX4xX1xX3x141dbx161f4x131c0x17528x12385x14f5axX2x15676xX3x14be6xX3x15be3x188dfx15677x1524ex15b29xX3x11370xXdxX2axX1xX3x115a8x119b9xX3x13bc3xX29xXdxX3xX20x1131fx17fffxX2axX2bxX3xX4x17ed6xX3xX5xXdx16972xX2axX3x15064xX28xX6xX2axX3x11d9dx16d3fxX2axX3xX2axX1xX6xX28xX3xX1xX6x10e1dxX3x16224xX1x1554dxX2axX2bx1594cxX0x185a2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX10xX6xX17xXaxX3xX17xX6xXexX6xX21x18322xXdxX10xX5xX17xX9xXaxX7xX6xXbx104fdxXaxX12x16ae2xX1xX40xX3x17d6exXdx15714x1246exX3xX4cx11a08xX4xX3xXbxX1x17864xX3xXex1097fxX8dxX4xX1xX3xX1cxX20xX1cxX3xX35xX33xX3xX2dx14f6bxXdxX3xXcxX99xX3axX3bxX2axX2bxX3xX27xX28xX6xX2axX2bxX3xX1exXdx10b07xXexX3xX2axX1x12f3cxX2axX3xX4cxX18xX2axX1x10641xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xX25xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX3xX4cxX3ax1694fxX4xX3x145d2xX8dxX4xX3xX4cxX18xX2axX1xX3xX5xX33xX3x109cdxXdxX4dxX2axX3xX4xX1x1407dxX2axX2bxX3xX32xXdxX99xX28xX7xX3xXex150bdxXdxX3x1732exX2axX1x17de1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c40xX84xX17xX57xXaxX12xX0xXdxX8exX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX10x16ccaxX7xX21xX6xX32xX6xXexX6xX99xXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX57x111bbxX3xXf3xX5xX84xX4xX59x15ea8xX3xX8exX6xX99xX2bxXdxX2axX21xX5xX10xX7axXexX148xX3xX6xX28xXexX84xX14fxX3xX8exX6xX99xX2bxXdxX2axX21xX99xXdxX2bxX1xXexX148xX3xX6xX28xXexX84xX14fxXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX60xX60xXdxX10bxXf3xX6xX84xX1xX6xXexXdxX2axX1xX10bxX32xX2axX60xX2axX10xX12fxX7xX60xX13xX2x12861x1483dxX60xX2xX13x15515xX17x11430xX19bxX23xX13x125dexX19cxX2xXexX1a0xX1a0xX23xX2xX5xX2xX10bx1766dxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xX3xX32xX33xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX3xX4xX40xX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX2axX1xX6xX28xX3xX1xX6xX57xX3xX59xX1xX5bxX2axX2bxX5exXaxX3xX12fxXdxX17xXexX1xX9xXax16d9fxX1a2xX19bxXaxX3xX17xX6xXexX6xX21xX7axXdxX10xX5xX17xX9xXaxX7axXdxX99xX7xXexXbxX1xX84xXexX84xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX84xX2axXaxX12x130d8xX2axX1xX3xX8exXdxX2axX1xX3xX1x1546dxX6xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xXcxX105xXdxX3xX4xX28xXa6xX4xX3xX1xX251xXbxX3xX11bxX6xX2axX3xX4xX1x1486axX3xX4cxX105xX84xX3xXbxX1x1743exX2axX2bxXc4xX3xX4xX1xX91xX2axX2bxX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xXcxX87xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX2axX2bxX33xX57xX3xX13xX1a0xX60xX2xXc4xX3xX11bx1457dxX3xXexX1xX3axX3xXcxX1xX33xX2axX1xX3xXfaxX57xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX1exX3axX3bxX2axX2bxX3x125a8x170c8xX2axX1xX3xX35xX28xXb8xX3xX4cx17379xX3xX4cx10039xXexX3xX4x17a5bxX28xX3xX1x11ac1xXdxX148xX3x12d69xX13xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3x12698xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xX3xX32xX33xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bx15874xX3xX4xX40xX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX2axX1xX6xX28xX3xX59xX1xX5bxX2axX2bxX5ex11229xX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX1ex1021fxX3xX32x12933xX2axX3xX4cxX341xX3xX2axX33xX57xXc4xX3xX87xX1xX40xX3xX8bxXdxX8dxX8exX3xX4cxX91xX4xX3xXbxX1xX96xX3xXexX99xX8dxX4xX1xX3xX1cxX20xX1cxX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xXcxX99xX3axX3bxX2axX2bxX3xX27xX28xX6xX2axX2bxX3xX1exXdxXb8xXexX3xX2axX1xXbdxX2axX3xX4cxX18xX2axX1xXc4xX3xX4cxX2dfxX57xX3xX5xX33xX3xX13xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX4cxXa6xX4xX3xX5xXbdxXbxX3xX32xX2cfxX3xX4xX8dxX4xX3xXexX99xX3ax165cdxX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX17xX3axX3bxX2axX2bxX3xXexX2b2xX2axX1xX3xX59xX1xX8dxX3xX4cxXa6xX4xX3xX5xXbdxXbxX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX2e7xXcxX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xXexX105xXdxX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX3xX4cxX3axXe4xX4xX3xXe7xX8dxX4xX3xX4cxX18xX2axX1xX3xX5xX33xX3xXf3xXdxX4dxX2axX3xX4xX1xXfaxX2axX2bxX3xX32xXdxX99xX28xX7xX3xXexX105xXdxX3xX108xX2axX1xX3x134aaxX3xX5xX33xX3xXf3xXdxX4dxX2axX3xX4xX1xXfaxX2axX2bxX3xX32xXdxX99xX28xX7xX3xX7xXdxX44xX28xX3xX5xX2dfxX57xX3xX2axX1xXdx14551xX8exX14fxX3xX2axX2bxX28x11ccfxX2axX3xX5xX2dfxX57xX3xX4xX40xX3xXexX1x15688xX3xX4cxX4dxX2axX3xXex1386exX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX1xX28xX57xX44xX2axX3xX2bxXdxX6xX3xX59x166dexX3xXexX1xX28xXbdxXexX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX59xX1xX28xX3xX4xX5bxX2axX2bxX3xX2axX2bxX1xXdxXb8xXbxX10bxX3xX1cxX283xX2axX3xXexX105xXdxX3xX7xX2dfxX2axX3xXf3xX6xX57xX3xX1exX2dfxX2axX3xX2cexX451xX2axXc4xX3xX2axX2bxX28xX451xX2axX3xX5xX2dfxX57xX3xX4xX40xX3xXexX1xX45dxX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX4xX8dxX4xX3xX4cxX91xXdxX3xXexX3axXe4xX2axX2bxX3xX2axX1xXbdxXbxX3xX4xX29xX2axX1xX3xXexX99xX8dxXdxX3xXbxX1x117dexXbxX329xX3xX21xX3xX5bxX2axX2bxX3xX1exXdxXb8xXexX3xX4xX1xX84xX3xXf3xXdxX4dxXexX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX11bxX2b2xX3xXexX1xX3axX3xXcxX1xX33xX2axX1xX3xXfaxX57xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX1exX3axX3bxX2axX2bxX3xX2cexX2cfxX2axX1xX3xX35xX28xXb8xX3xX17x11803xX3xX32xX33xX3xX4xX1xX27bxX3xX4cxX105xX84xX3xXbxX1xXdxX44xX2axX3xX1xX251xXbxX3xX11bxX6xX2axX3xX4xX1xX27bxX3xX4cxX105xX84xX3xXbxX1xX283xX2axX2bxXc4xX3xX4xX1xX91xX2axX2bxX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xXcxX87xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xXcxX2b2xX2axX1xX3xX4cxX4dxX2axX3xX1xX4dxXexX3xX2axX2bxX33xX57xX3xX13xX1a0xX60xX2xXc4xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX2bxX1xXdxX3xX2axX1xXbdxX2axX3xX1a6xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX17xX3axX3bxX2axX2bxX3xXexX2b2xX2axX1xX3xX5x18759xX2axX3xX2xX3xX32x117edxXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX4xX6xX3xXf3xXb8xX2axX1xX3xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xXc4xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX35xX28xX57xXb8xX2axX3x15f15xX40xX4xX3xX638xX3bxX2axX3xX4xX1xX84xX3xXf3xXdxX4dxXexX3xX4xX40xX3xX2xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX25xX3xXe7xX2d8xX3x143a1xXdxX8exX3x1650cx11533xX3xX4cxX2d8xX3xX17xX3axX3bxX2axX2bxX3xXexX2b2xX2axX1xX3xX5xX5ddxX2axX3xX2xX3xX32xX5e3xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX10bxX3xXcxX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX2axX33xX57xX3xX5xX33xX3xX2axX1xX2dfxX2axX3xX32xXdxX44xX2axX3xX6xX2axX3xX2axXdxX2axX1xX3xX25xX3xX7xX2dfxX2axX3xXf3xX6xX57xX3xX1exX2dfxX2axX3xX2cexX451xX2axX3xX32xX33xX3xX4xX40xX3xXexXdxX4dxXbxX3xXe7x14e4cxX4xX3xX32xX5e3xXdxX3xX11bxX2dxX3xX2xX1a2xX1a2xX1a6xX10bxX3xX35xX28xX57xXb8xX2axX3xX99xX33xX3xX7xX84xX8dxXexX3xXe7xX8dxX4xX3xX4cxX18xX2axX1xX3xX13xX19cxX3x139f9xX2xXc4xX3xX13xX13xX13xX3xX6f3xX13xX3xX32xX33xX3xX1a2xX19bxX19bxX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX1a6xX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX27xX28xXbdxX2axX3xXcxX2dfxX57xX3xX35xX451xX3xX4xX663xX2axX2bxX3xXf3xX8dxX84xX3xX4xX8dxX84xX3xX32xX341xX3xX2xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX4xX663xX2axX2bxX3xX5xX33xX3xX2axX1xX2dfxX2axX3xX32xXdxX44xX2axX3xX6xX2axX3xX2axXdxX2axX1xX3xX7xX2dfxX2axX3xXf3xX6xX57xX3xX1exX2dfxX2axX3xX2cexX451xX2axX3xX2f1xXexX1xX3axX3b0xX2axX2bxX3xXexX99xX6c9xX3xXexX105xXdxX3xXbxX1xX91xX3xXcx11fb6xX3xX662xXdxX44xX2axX30bxX3xX4xX663xX2axX2bxX3xX4xX40xX3xX59xX4dxXexX3xX47xX28xX29xX3xX17xX3axX3bxX2axX2bxX3xXexX2b2xX2axX1xX3xX5xX5ddxX2axX3xX2xX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX7xX8dxX2axX2bxX3xX13xX1a0xX60xX2xX10bxX3xX27xX28xXbdxX2axX3xX4cxX2d8xX3xX99xX33xX3xX7xX84xX8dxXexX3xX2xX19bxX3xX6f3xX2xXc4xX3xX1a6xX1a6xX3xX6f3xX13xXc4xX3xX1a6x105cfxX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX1a6xX10bxX3xXcxX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX8exX5ddxX8exX3xX2axX84xX2axX3xXcxX790xX3xX662xXdxX44xX2axX3xX2f1xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX2xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX2xX30bxX3xX4cxX2d8xX3xX4cxX3axXe4xX4xX3xX4xX1xX84xX3xX2axX2bxX1xX27bxX3xX1xX251xX4xX3xX4cxX45dxX3xX4cxX29xX8exX3xXf3xX29xX84xX3xX6xX2axX3xXexX84xX33xX2axX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xXcxX91xXdxX3xX13xX1a0xX60xX2xXc4xX3xX638xX25xX3x12a64xX3xXexX4dxX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xXf3xX8dxX84xX3xX4xX8dxX84xX3xX2axX1xX6xX2axX1xX3xX4xX6xX3xX17xX3axX3bxX2axX2bxX3xXexX2b2xX2axX1xX3xX8exX5e3xXdxX3xXexX105xXdxX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX5xX33xX3xX2xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX32xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX44xX3xX1cxX1xX2b2xX3xX662xXdxX2axX1xXc4xX3xXexX99xX6c9xX3xXexX105xXdxX3xX1cxX5ddxX28xX3xX8bxXdxX344xX57xX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX11bxX2dxX3xX662xX10bxX108xX10bxXcxXc4xX3xX2axX6xX8exXc4xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX2ax17b0cxX8exX3xX13xX19bxX19bxX2xXc4xX3xX5xX33xX3xX6f3xX2xX3xX4xXfaxX6xX3xX11bxX2dxX3xX17xX3axX3bxX2axX2bxX3xXexX2b2xX2axX1xX3xXexX105xXdxX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxXc4xX3xX4cxX18xX6xX3xX4xX1xX27bxX3xXexX1xX3axX3b0xX2axX2bxX3xXexX99xX6c9xX3xXexX105xXdxX3xXe7xX2d8xX3xX35xX84xX33xX2axX2bxX3xX35xX84xX6xX3xXcxX1xX8dxX8exXc4xX3xX1cxX1xX2b2xX3xX662xXdxX2axX1xXc4xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX14fxX3xX1xXdxXb8xX2axX3xXexX105xXdxX3xX4cxX6xX2axX2bxX3xXexX99xX251xX3xXexX105xXdxX3xX4cxX18xX6xX3xX4xX1xX27bxX148xX3xX1a2xX1a0xX3xX2axX2bx1322exX3xX23xX13xX3xX2dxX2bxX28xX57xX44axX2axX3xX65exX1xX8dxX2axX1xX3xXcxX84xX33xX2axXc4xX3xX1cxX5ddxX28xX3xX8bxXdxX344xX57xX10bxX3xX11bxX2dxX3xX4cxX6xX2axX2bxX3xX4cxXdxX3xX1xX251xX4xX3xX2axX2bxX84xX105xXdxX3xX2axX2bx13dd4xX3xXexX99xX44xX2axX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxXc4xX3xX2axX2bxX33xX57xX3xX13xX7e9xX60xX19bxX2xX3xX4xX40xX3xXexX99xXdxXb8xX28xX3xX4xX1xX790xX2axX2bxX3xX1xX84xXc4xX3xX7xX91xXexXc4xX3xX4cxX6xX28xX3xX1xX251xX2axX2bxXc4xX3xX4cxXdxX3xX59xX1xX8dxX8exX3xXexX105xXdxX3xX11bxX1exX3xX11bxX105xX4xX1xX3x11d3bxX6xXdxX3xX4cxX3axXe4xX4xX3xX5xX344xX57xX3xX8ex15fd1xX28xX3x1794axX2dxX3xX32xX33xX3xX4xX40xX3xX59xX4dxXexX3xX47xX28xX29xX3xX17xX3axX3bxX2axX2bxX3xXexX2b2xX2axX1xX3xX638xX108x17602xX638xX21xX1cxX84xX1exX21xX13xX3xX2axX2bxX33xX57xX3xX13xX1a0xX60xX19bxX2xX60xX13xX19bxX13xX2xX3xX2f1xX17xX84xX3xX11bxX1exX3xX11bxX105xX4xX1xX3xXa26xX6xXdxX3xXexX1xX540xX4xX3xX1xXdxXb8xX2axX30bxX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX2dxX1xXbdxX2axX3xX4cxX18xX2axX1xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX4cxX2d8xX3xX4xX40xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX3xXexX464xX3xXexX99xX3axX5e3xX4xX3xX4cxX40xX3xX59xX1xX84xX29xX2axX2bxX3xX2xX19bxX21xX2xX19cxX3xX2axX2bxX33xX57xXc4xX3xX5bxX2axX2bxX3xXcxX99xX3axX3bxX2axX2bxX3xX27xX28xX6xX2axX2bxX3xX1exXdxXb8xXexX3xX4xX1xX84xX3xX99x12916xX2axX2bxX3xXbxX1xX29xXdxX3xX59xX1xX84xX6xX2axX1xX3xX32x14d8dxX2axX2bxX3xX4xX8dxX4xX3xX4cxX91xXdxX3xXexX3axXe4xX2axX2bxX3xXexXdxX4dxXbxX3xXe7xX6c9xX4xX3xXexX2b2xX2axX1xX3xXexX464xX3xX2xX19cxX60xX2xX3xXexX99xX25xX3xX5xX105xXdxX3xX4cxX2dfxX57xX10bxX3xX1cxX20xX1cxX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX4xX663xX2axX2bxX3xXe7xX8dxX4xX3xX4cxX18xX2axX1xX3xX4xX40xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX4xXa6xX2axX2bxX3xX4cxX451xX2axX2bxX3xXexX105xXdxX3xX59xX1xX28xX3xX32xX540xX4xX3xX2axX33xX57xX3xXexX99xX3axX5e3xX4xX3xX59xX1xXdxX3xXe7xX8dxX4xX3xX4cxX18xX2axX1xX3xX4xX6xX3xX17xX3axX3bxX2axX2bxX3xXexX2b2xX2axX1xX3xXexX105xXdxX3xX2dxX1xXbdxXexX3xX11bxX29xX2axX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX87xX1xX40xX3xX8bxXdxX8dxX8exX3xX4cxX91xX4xX3xX638xX25xX3xX87bxX3xXexX4dxX3xX35xX84xX33xX2axX2bxX3xX2cexX790xX4xX3xX35xX105xX2axX1xX3xXf3xX8dxX84xX3xX4xX8dxX84xXc4xX3xX32xX5e3xXdxX3xX13xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX5xX5e3xX2axXc4xX3xX7xX91xX3xX2axX2bxX3axX3b0xXdxX3xX2axX1xXdxX44axX8exX3xX4xX6xX84xX3xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xX3xX32xX33xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxXc4xX3xXexX1xX5bxX2axX2bxX3xXf3xX8dxX84xX3xX4xXfaxX6xX3xXbxX1xX2b2xX6xX3xX2dxX1xXbdxXexX3xX11bxX29xX2axXc4xX3xX4cxX2dfxX57xX3xX5xX33xX3xX4xX1xXfaxX2axX2bxX3xX32xXdxX99xX28xX7xX3xXf3xXdxX4dxX2axX3xXexX1xX45dxX3xX8exX5e3xXdxX3xX32xX5e3xXdxX3xXexX91xX4xX3xX4cxXa6xX3xX5xX2dfxX57xX3xX5xX6xX2axX3xX2axX1xX6xX2axX1xX3xX1xX3bxX2axX3xX4xX1xXfaxX2axX2bxX3xX4xX663xX3xX4cxX4dxX2axX3xX7e9xX19bx178ecxX10bxX3xXcxX464xX3xX4cxX40xXc4xX3xX2axX2bxX28xX57xX3xX4xX3bxX3xX4xXfaxX6xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX5xX33xX3xX99xX344xXexX3xX5xX5e3xX2axX3xX32xX33xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX7x16695xX3xX4xX40xX3xXexX1xX45dxX3xX4xX40xX3xXexX1xX44xX8exX3xX2axX1xXdxX341xX28xX3xX4xX6xX3xX2axX1xXdxX44axX8exX3xX8exX5e3xXdxX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX4xXa6xX2axX2bxX3xX4cxX451xX2axX2bxX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX2cexX45dxX3xX4xX1xXfaxX3xX4cxXa6xX2axX2bxX3xX790xX2axX2bxX3xXbxX1xX40xXc4xX3xX5bxX2axX2bxX3xX35xX105xX2axX1xX3xX4xX1xX84xX3xX99xXaf9xX2axX2bxXc4xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX4xX5ddxX2axX3xX4xX1xXfaxX3xX4cxXa6xX2axX2bxX3xX47xX28xX57xX4dxXexX3xX5xXdxXb8xXexX3xX2axX1xX3axX2axX2bxX3xXf3xX2cfxX2axX1xX3xXex10d10xX2axX1xX3xXe7x177c9xX3xX5x11672xX3xXbxX1xXb0axX3xX1xXe4xXbxX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX4cxX40xX3xX32xXdxXb8xX4xX3xXe7xX8dxX4xX3xX4cxX18xX2axX1xX3xX4xX1xX2b2xX2axX1xX3xXe7xX8dxX4xX3xX4xX8dxX4xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX2xXc4xX3xX6f3xX13xXc4xX3xX4cxX45dxX3xXe7xXd6fxX3xX5xXd72xX3xX4cxX6c9xX2axX2bxX3xX59xX1xX5bxX2axX2bxX3xX4cxX45dxX3xX2axX2bxX3axX3b0xXdxX3xX17xX2dfxX2axX3xX1xX84xX6xX2axX2bxX3xX8exX6xX2axX2bxX3xX5xX84xX3xX5x111d2xX2axX2bx18063xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX2cexX91xXdxX3xX32xX5e3xXdxX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX2axX6xX57xXc4xX3xX5bxX2axX2bxX3xX35xX105xX2axX1xX3xX4xX1xX84xX3xX99xXaf9xX2axX2bxXc4xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX4xX1xX3axX6xX3xX4xX5ddxX2axX3xXexX1xXdxX4dxXexX3xXbxX1xX84xX2axX2bxX3xXexX2e3xX6xX3xX2axX1xX3axX3xXexX1xX10xX84xX3xX1cxX1xX27bxX3xXexX1xX18xX3xX2xX1a2xXc4xX3xX2xX210xX3xX4xXfaxX6xX3xXcxX1xXfaxX3xXexX3axX5e3xX2axX2bxX3xX2axX1xX3axX2axX2bxX3xX4cxX2dbxX4xX3xXf3xXdxXb8xXexX3xXbxX1xX29xXdxX3xX1xX105xX2axX3xX4xX1xX4dxX3xXexX91xXdxX3xXexX6xX3xX4xX8dxX4xX3xX1xX84xX105xXexX3xX4cxXa6xX2axX2bxX3xXexXbdxXbxX3xXexX99xX28xX2axX2bxX3xX4cxX5bxX2axX2bxX3xX2axX2bxX3axX3b0xXdxX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX11bxX2b2xX3xXexX1xX3axX3xXcxX1xX33xX2axX1xX3xXfaxX57xX3xX2axX1xXde4xX4xX3xX2axX1xX25xX3xX2axX2bxX6xX57xX3xX2axX2bxX33xX2axX1xX3xX57xX3xXexX4dxX3xX4xX5ddxX2axX3xX99xX33xX3xX7xX84xX8dxXexX3xX2axX2bxX6xX57xX3xX32xXdxXb8xX4xX3xX4cxX29xX8exX3xXf3xX29xX84xX3xX1xXbdxX28xX3xX4xX5ddxX2axX3xXbxX1xX283xX2axX2bxX3xX4xX1xX91xX2axX2bxX3xX17xX18xX4xX1xX3xX2axX1xX3axX3xX4cxX451xX3xXf3xX29xX84xX3xX1xXa6xXc4xX3xX8exXa34xX28xX3xXe7xX4ecxXexX3xX2axX2bxX1xXdxXb8xX8exX3xX4xX663xX2axX2bxX3xX2axX1xX3axX3xX4xX1xX28x119eaxX2axX3xXf3xX18xX3xX7x18307xX2axX3xX7xX33xX2axX2bxX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX3bxX3xX7xX25xX3xX4xX8dxX4xX1xX3xX5xX57xX3xX4xX663xX2axX2bxX3xX2axX1xX3axX3xX4cxXdxX341xX28xX3xXexX99xX18xX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX8exX251xXdxX3xXexX2cfxX2axX1xX3xX1xX28xX91xX2axX2bxX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX87xX1xX40xX3xX1cxX1xXfaxX3xXexX18xX4xX1xX3x14845xX11bxX2dxX20xX3xXcxX87xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX1cxX1xXd6fxX3xXa37xX28xX2dfxX2axX3xX20xX663xX2axX2bxXc4xX3xXcxX99xX3axX25xX2axX2bxX3xX11bxX1cxX2cexX3xXbxX1xX283xX2axX2bxX3xX4xX1xX91xX2axX2bxX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xXcxX87xX3xX57xX44xX28xX3xX4xX5ddxX28xX3xX4xX8dxX4xX3xX4cxX3bxX2axX3xX32xX18xX3xXexX1xX540xX4xX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX2axX2bxX1xXdxX44xX8exX3xX4xX8dxX4xX3xXf3xXdxXb8xX2axX3xXbxX1xX8dxXbxX3xXbxX1xX283xX2axX2bxX3xX4xX1xX91xX2axX2bxX3xX17xX18xX4xX1xX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX4cxX40xX3xX4cxX2dbxX4xX3xXf3xXdxXb8xXexX3xX4xX1xX6c9xX3xXd72xX3xX32xXdxXb8xX4xX3xXbxX1xX283xX2axX2bxX3xX4xX1xX91xX2axX2bxX3xX17xX18xX4xX1xX3xX25xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xX25xX3xX4xX8dxX4xX3xXf3xXb8xX2axX1xX3xX32xXdxXb8xX2axX14fxX3xX59xXdxX45dxX8exX3xX7xX84xX8dxXexXc4xX3xX2axX2bxX90axX2axX3xX4xX1xX2dbxX2axXc4xX3xX59xX1xX5bxX2axX2bxX3xX4cxX45dxX3xX4xX8dxX4xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX2axX1xXbdxXbxX3xX4xX29xX2axX1xX3xXexX99xX8dxXdxX3xXbxX1xX4ecxXbxX14fxX3xXexX1xX540xX4xX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX2axX2bxX1xXdxX44xX8exX3xX2axX2bxX2dbxXexX3xX47xX28xX57xX3xXexX99xX2cfxX2axX1xX3xX4xX8dxX4xX1xX3xX5xX57xX14fxX3xXexX90axX2axX2bxX3xX4xX3axX3b0xX2axX2bxX3xXexX28xX57xX44xX2axX3xXexX99xX28xX57xX341xX2axX3xX4cxX45dxX3xX2axX2bxX3axX3b0xXdxX3xX17xX2dfxX2axX3xXf3xX2cfxX2axX1xX3xXexXd6axX2axX1xXc4xX3xX59xX1xX5bxX2axX2bxX3xX4xX1xXfaxX3xX47xX28xX6xX2axXc4xX3xX4xX1xXfaxX3xX4cxXa6xX2axX2bxX3xXf3xX29xX84xX3xX32xXb8xX3xX6xX2axX3xXexX84xX33xX2axX3xX4xX1xX84xX3xX4xX1xX2b2xX2axX1xX3xX8exX2cfxX2axX1xX3xX32xX33xX3xX4xXa6xX2axX2bxX3xX4cxX451xX2axX2bxX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX2e7xX87xX1xX29xXdxX3xX4cxX3axX6xX3xX8exX790xX4xX3xX4xX29xX2axX1xX3xXf3xX8dxX84xX3xX25xX3xX8exX790xX4xX3xX4xX6xX84xX3xX1xX3bxX2axX3xX4cxX45dxX3xX4xX1xXfaxX3xX4cxXa6xX2axX2bxX3xX2axX2bxX90axX2axX3xX4xX1xX2dbxX2axXc4xX3xXbxX1xX283xX2axX2bxX3xX2axX2bxX464xX6xX329xXc4xX3xX5bxX2axX2bxX3xX20xX663xX2axX2bxX3xX2axX40xXdxX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX1cxX1xXfaxX3xXexX18xX4xX1xX3xXfbexX11bxX2dxX20xX3xXcxX87xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxX3xX1cxX1xX28xX3xX2dxX2bxX251xX4xX3xX108xX2axX1xX3xX57xX44xX28xX3xX4xX5ddxX28xX3xX2axX2bxX6xX57xX148xX3xX2e7xX1cxX8dxX4xX3xX4cxX3bxX2axX3xX32xX18xX3xXexX1xX540xX4xX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX2axX2bxX1xXdxX44xX8exX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX1xX27bxX3xX4cxX105xX84xX3xXbxX1xX283xX2axX2bxX3xX17xX18xX4xX1xX3xX8exX5e3xXdxX3xX2axX1xX344xXexX3xX4xXfaxX6xX3xX1cxX1xX2b2xX2axX1xX3xXbxX1xXfaxX3xX32xX33xX3xXcxX87xX10bxX3xX2dxX2bxX6xX57xX3xX7xX6xX28xX3xX4xX28xXa6xX4xX3xX1xX251xXbxX3xXexX5bxXdxX3xX7xXccexX3xX59xXd72xX3xX4xX5bxX2axX2bxX3xX4cxXdxXb8xX2axX3xX8exX5e3xXdxX3xX4cxX45dxX3xX4xX8dxX4xX3xX4cxX3bxX2axX3xX32xX18xX3xXexX1xX540xX4xX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX2axX2bxX1xXdxX44xX8exX3xX4xX8dxX4xX3xXf3xXdxXb8xX2axX3xXbxX1xX8dxXbxXc4xX3xX59xX1xX5bxX2axX2bxX3xX4cxX45dxX3xX17xX18xX4xX1xX3xXf3xXb8xX2axX1xX3xX5xX2dfxX57xX3xX5xX6xX2axX329xX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX1cxX1xXfaxX3xXexX18xX4xX1xX3xXfbexX11bxX2dxX20xX3xXcxX87xX3xX57xX44xX28xX3xX4xX5ddxX28xX3xX4xX8dxX4xX3xX4cxX3bxX2axX3xX32xX18xX3xX4cxX2dbxXexX3xX8exX790xX4xX3xX4xX29xX2axX1xX3xXf3xX8dxX84xX3xX4xX6xX84xX3xX1xX3bxX2axX3xX7xX84xX3xX32xX5e3xXdxX3xX4xX1xX27bxX3xX4cxX105xX84xX3xX4xXfaxX6xX3xXcxX1xXfaxX3xXexX3axX5e3xX2axX2bxX14fxX3xXexX1xX540xX4xX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX2axX2bxX1xXdxX44xX8exX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX1xX27bxX3xX4cxX105xX84xX3xX4xXfaxX6xX3xXcxX99xX28xX2axX2bxX3xX3axX3bxX2axX2bxX3xX32xX33xX3xXcxX87xX14fxX3xX4xX1xXfaxX3xX4cxXa6xX2axX2bxX3xX32xX33xX3xX7xXf5bxX2axX3xX7xX33xX2axX2bxX3xXexX99xX3axX5e3xX4xX3xX8exX251xXdxX3xXexX2cfxX2axX1xX3xX1xX28xX91xX2axX2bxX14fxX3xX4xXbdxXbxX3xX2axX1xXbdxXexX3xXexX1xX5bxX2axX2bxX3xXexXdxX2axX3xX5xXdxX44xX2axX3xXexX96xX4xX14fxX3xX4xX1xXfaxX3xX4cxXa6xX2axX2bxX3xX2bxXdxX8dxX8exX3xX7xX8dxXexX14fxX3xX5xX344xX57xX3xX8exXa34xX28xX3xXe7xX4ecxXexX3xX2axX2bxX1xXdxXb8xX8exX3xXexX344xXexX3xX4xX29xX3xX4xX8dxX4xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xXexX464xX3xX1cxX1xX2b2xX3xX662xXdxX2axX1xXc4xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX3xX32xX341xX3xXexX464xX3xX2axX2bxX33xX57xX3xX2xX19cxX60xX2xX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX2e7xX87xX1xX29xXdxX3xXexX1xX540xX4xX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX4cxX6c9xX2axX2bxX3xX4xX1xX27bxX3xX4cxX105xX84xX3xX4xXfaxX6xX3xX11bxX2b2xX3xXexX1xX3axX3xXcxX1xX33xX2axX1xX3xXfaxX57xX3xX5xX33xX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX1a6xX3xX2axX2bxX33xX57xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX99xX33xX3xX7xX84xX8dxXexXc4xX3xX5xX344xX57xX3xX8exXa34xX28xX3xXexX344xXexX3xX4xX29xX3xX4xX8dxX4xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX4xX8dxX4xX3xX4xX6xX3xXf3xXb8xX2axX1xXc4xX3xX32xX33xX3xX13xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX25xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxXc4xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xX329xXc4xX3xX1cxX1xXfaxX3xXexX18xX4xX1xX3xXfbexX11bxX2dxX20xX3xXcxX87xX3xX2axX44xX28xX3xX99xX99dxX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX2dxX2bxX84xX33xXdxX3xX32xXdxXb8xX4xX3xXbxX1xX91xXdxX3xX1xXe4xXbxX3xX4xX1xX2dbxXexX3xX4xX1xXccexX3xX32xX5e3xXdxX3xX4xX8dxX4xX3xXexX27bxX2axX1xX3xXexX1xX33xX2axX1xX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX4xX8dxX4xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xXc4xX3xX1cxX1xXfaxX3xXexX18xX4xX1xX3xXfbexX11bxX2dxX20xX3xXcxX87xX3xX57xX44xX28xX3xX4xX5ddxX28xX3xX4xX8dxX4xX3xX47xX28xXbdxX2axX3xX1xX28xX57xXb8xX2axXc4xX3xXbxX1xX3axX3b0xX2axX2bxX3xXe7xX2d8xX3xX4xX663xX2axX2bxX3xXbxX1xX29xXdxX3xX5xXdxX44xX2axX3xX5xX105xX4xX3xXexX1xX3axX3b0xX2axX2bxX3xXe7xX28xX57xX44xX2axX3xXf3xX25xXdxX148xX3xX2e7xX2dxX1xX3axX3xX4xX8dxX4xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX13xX3xX4cxX341xX28xX3xX4xX40xX3xXexX1xX45dxX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX4xX8dxX4xX3xX4cxX18xX6xX3xXf3xX33xX2axX3xX59xX1xX8dxX4xX3xX2axX1xX6xX28xX3xX2axX4dxX28xX3xX4xX1xX27bxX3xXexX99xX44axX3xX8exXa6xXexX3xX4xX1xX6c9xXexX3xX99xX344xXexX3xX4xX40xX3xXexX1xX45dxX3xX7xXccexX3xX4xX40xX3xX2axX2bxX28xX57xX3xX4xX3bxX329xX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX1cxX1xXfaxX3xXexX18xX4xX1xX3xXfbexX11bxX2dxX20xX3xXcxX87xX3xX4cxX341xX3xX2axX2bxX1xX18xX3xX638xX25xX3xX8bxXcxX1exXcxX3xX57xX44xX28xX3xX4xX5ddxX28xX3xX2axX1xXde4xX4xX3xX2axX1xX25xX3xX4xX8dxX4xX3xX2axX1xX33xX3xXe7xX10xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX2bxX1xXdxX3xX99xX99dxX3xXexX44xX2axX3xXexX28xX15xXdxXc4xX3xX5xXdxX44xX2axX3xX5xX105xX4xX3xX4xXfaxX6xX3xX4xX8dxX4xX3xX1xX33xX2axX1xX3xX59xX1xX8dxX4xX1xX3xX4cxX45dxX3xX7xXf5bxX2axX3xX7xX33xX2axX2bxX3xXbxX1xX96xX4xX3xX32xX96xX3xX4xX5bxX2axX2bxX3xXexX8dxX4xX3xXexX99xX28xX57xX3xX32xX4dxXexX3xX59xX1xXdxX3xX4xX5ddxX2axX3xXexX1xXdxX4dxXexX10bxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX84xX17xX57xXaxX12xX0xXdxX8exX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axX10xX12fxX7xX21xX6xX32xX6xXexX6xX99xX3xX17xXexX1xX28xX8exXf3xX3xX17xX1xXdxX17xX10xX3xXdxX1cxX10xX2axXexX10xX99xXaxX3xX7xXexX57xX5xX10xX9xXaxX17xXdxX7xXbxX5xX6xX57xX148xX3xXf3xX5xX84xX4xX59xX14fxX3xX8exX6xX99xX2bxXdxX2axX21xX5xX10xX7axXexX148xX3xX6xX28xXexX84xX14fxX3xX8exX6xX99xX2bxXdxX2axX21xX99xXdxX2bxX1xXexX148xX3xX6xX28xXexX84xX14fxX3xX12fxXdxX17xXexX1xX148xX3xX210xX2xX1a2xXbxXe7xX14fxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX148xX3xX19cxX2xX19bxXbxXe7xX14fxXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX148xX60xX60xXdxX10bxXf3xX6xX84xX1xX6xXexXdxX2axX1xX10bxX32xX2axX60xX2axX10xX12fxX7xX60xX13xX2xX19bxX19cxX60xX2xX13xX1a0xX17xX1a2xX19bxX23xX13xX13xX19cxX1a0xXexX210xX1a0xX13xX13xX7e9xX5xX19bxX10bxX1b1xXbxX2bxX5exX99xX9xX13xX2xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xX3xX32xX33xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX3xX4xX40xX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX2axX1xX6xX28xX3xX1xX6xX57xX3xX59xX1xX5bxX2axX2bxX5exXaxX3xX12fxXdxX17xXexX1xX9xXaxX210xX2xX1a2xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX19cxX2xX19bxXaxX3xX17xX6xXexX6xX21xX7axXdxX10xX5xX17xX9xXaxX7axXdxX99xX7xXexXbxX1xX84xXexX84xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xX17xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX99xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX7xXexX99xX84xX2axX2bxX12xXcxXdxX2axX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX148xX0xX60xX7xXexX99xX84xX2axX2bxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX21xXexX1xX28xX8exXf3xX21xX6xX2axX17xX21xX7xX6xXbxX84xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX638xX8dxX2axX2bxX3xX13xX23xX60xX2xXc4xX3xX4xX40xX3xXexX1xX44xX8exX3xX23xX3xX4xX6xX3xX8exXde4xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX4xXa6xX2axX2bxX3xX4cxX451xX2axX2bxXaxX3xX1xX99xX10xX7axX9xXaxX60xX57xX21xXexX10xX60xX7xX6xX2axX2bxX21xX13xX23xX21xX2xX21xX4xX84xX21xXexX1xX10xX8exX21xX23xX21xX4xX6xX21xX8exX6xX4xX21xX4xX84xX32xXdxX17xX21xX2xX23xX21xXexX99xX84xX2axX2bxX21xX4xX84xX2axX2bxX21xX17xX84xX2axX2bxX60xX13xX19bxX210xX19bxX19bxX2xX10bxX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX2bxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX60xX8exX10xX17xXdxX6xX60xX2xX13xX19bxX60xX2axX10xX12fxX7xX60xX13xX2xX19bxX19cxX60xX2xX13xX19cxX17xX1a2xX19bxX210xX1a2xX13xX13xX19bxXexX23xX19cxX1a0xX2xX2xX5xX19bxX10bxX1b1xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xX3xX32xX33xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX3xX4xX40xX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX2axX1xX6xX28xX3xX1xX6xX57xX3xX59xX1xX5bxX2axX2bxX5exXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX17xXdxX32xX12xX0xX7xXexX99xX84xX2axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX638xX8dxX2axX2bxX3xX13xX23xX60xX2xXc4xX3xX4xX40xX3xXexX1xX44xX8exX3xX23xX3xX4xX6xX3xX8exXde4xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX4xXa6xX2axX2bxX3xX4cxX451xX2axX2bxXaxX3xX1xX99xX10xX7axX9xXaxX60xX57xX21xXexX10xX60xX7xX6xX2axX2bxX21xX13xX23xX21xX2xX21xX4xX84xX21xXexX1xX10xX8exX21xX23xX21xX4xX6xX21xX8exX6xX4xX21xX4xX84xX32xXdxX17xX21xX2xX23xX21xXexX99xX84xX2axX2bxX21xX4xX84xX2axX2bxX21xX17xX84xX2axX2bxX60xX13xX19bxX210xX19bxX19bxX2xX10bxX1xXexX8exXaxX12xX638xX8dxX2axX2bxX3xX13xX23xX60xX2xXc4xX3xX4xX40xX3xXexX1xX44xX8exX3xX23xX3xX4xX6xX3xX8exXde4xX4xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX4xXa6xX2axX2bxX3xX4cxX451xX2axX2bxX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX99xX84xX2axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX11bxX29xX2axX3xXexXdxX2axX3xX210xX1xX3xX7xX8dxX2axX2bxX3xX2axX2bxX33xX57xX3xX13xX23xX60xX2xX3xX4xXfaxX6xX3xX1cxX1xX27bxX3xX4cxX105xX84xX3xX27xX28xX91xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX87xX1xX283xX2axX2bxX3xX4xX1xX91xX2axX2bxX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xX4xX1xX84xX3xXf3xXdxX4dxXexX3xX4xX40xX3xXexX1xX44xX8exX3xX23xX3xX4xX6xX3xX8exXde4xX4xX3xX8exX5e3xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xXexX99xX84xX2axX2bxX3xX4xXa6xX2axX2bxX3xX4cxX451xX2axX2bxX3xX25xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX3xX32xX33xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xXc4xX3xX35xX33xX3xX2dxXa6xXdxXc4xX3xX35xX29xXdxX3xX87xX1xX283xX2axX2bxX3xX32xX33xX3xX11bxXde4xX4xX3xX2dxXdxX2axX1xX10bxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX17xXdxX32xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX40xX3xX2xX23xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX13xXc4xX3xX19cxX1a2xX23xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX1a6xX3xX4xXfaxX6xX3xX6f3xX2xX3xX25xX3xX35xX3axX3bxX2axX2bxX3xX638xX3bxX2axXaxX3xX1xX99xX10xX7axX9xXaxX60xX57xX21xXexX10xX60xX4xX84xX21xX2xX23xX21xXexX99xX28xX84xX2axX2bxX21xX1xX84xXbxX21xX7axX13xX21xX19cxX1a2xX23xX21xXexX99xX28xX84xX2axX2bxX21xX1xX84xXbxX21xX7axX1a6xX21xX4xX28xX6xX21xX7axX2xX21xX84xX21xX1xX28xX84xX2axX2bxX21xX7xX84xX2axX60xX13xX19bxX1a2xX23xX1a0xX13xX10bxX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX2bxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX60xX8exX10xX17xXdxX6xX60xX2xX13xX19bxX60xX2axX10xX12fxX7xX60xX13xX2xX19bxX19cxX60xX210xX23xX17xX19cxX2xX23xX1a6xX210xX2xX1a6xXexX1a6xX1a6xX7e9xX210xX23xX5xX19bxX10bxX1b1xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xX3xX32xX33xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX3xX4xX40xX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX2axX1xX6xX28xX3xX1xX6xX57xX3xX59xX1xX5bxX2axX2bxX5exXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX17xXdxX32xX12xX0xX7xXexX99xX84xX2axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX40xX3xX2xX23xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX13xXc4xX3xX19cxX1a2xX23xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX1a6xX3xX4xXfaxX6xX3xX6f3xX2xX3xX25xX3xX35xX3axX3bxX2axX2bxX3xX638xX3bxX2axXaxX3xX1xX99xX10xX7axX9xXaxX60xX57xX21xXexX10xX60xX4xX84xX21xX2xX23xX21xXexX99xX28xX84xX2axX2bxX21xX1xX84xXbxX21xX7axX13xX21xX19cxX1a2xX23xX21xXexX99xX28xX84xX2axX2bxX21xX1xX84xXbxX21xX7axX1a6xX21xX4xX28xX6xX21xX7axX2xX21xX84xX21xX1xX28xX84xX2axX2bxX21xX7xX84xX2axX60xX13xX19bxX1a2xX23xX1a0xX13xX10bxX1xXexX8exXaxX12xX1cxX40xX3xX2xX23xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX13xXc4xX3xX19cxX1a2xX23xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX1a6xX3xX4xXfaxX6xX3xX6f3xX2xX3xX25xX3xX35xX3axX3bxX2axX2bxX3xX638xX3bxX2axX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX99xX84xX2axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX27xX28xX6xX3xX99xX33xX3xX7xX84xX8dxXexX3xX2axX1xX6xX2axX1xX3xX4xXfaxX6xX3xX2axX2bxX33xX2axX1xX3xX57xX3xXexX4dxX3xX4cxX2d8xX3xXbxX1xX8dxXexX3xX1xXdxXb8xX2axX3xX2xX23xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX13xXc4xX3xX19cxX1a2xX23xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX6f3xX1a6xX3xX4xXfaxX6xX3xX6f3xX2xX3xX25xX3xX35xX3axX3bxX2axX2bxX3xX638xX3bxX2axX3xX2f1xX35xX33xX3xXcxXd6axX2axX1xX30bxX10bxX3xXcxX344xXexX3xX4xX29xX3xX4xX8dxX4xX3xXexX99xX3axX3b0xX2axX2bxX3xX1xXe4xXbxX3xX2axX33xX57xX3xX4cxX341xX28xX3xX4cxX2d8xX3xX4cxX3axXe4xX4xX3xX4xX8dxX4xX1xX3xX5xX57xXc4xX3xX2bxXdxX8dxX8exX3xX7xX8dxXexX3xXexX1xX10xX84xX3xX4cxX6c9xX2axX2bxX3xX47xX28xX57xX3xX4cxX18xX2axX1xX10bxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX17xXdxX32xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX5bxX2axX2bxX3xX17xX2dfxX2axX3xX35xX33xX3xXcxXd6axX2axX1xX3xX6f3xX2xX3xX4xXfaxX6xX3xXf3xXb8xX2axX1xX3xX2axX1xX2dfxX2axX3xX2xX1a2xX1a2xX1a6xX3xX2dfxX8exX3xXexX2b2xX2axX1xX3xX5xX5ddxX2axX3xX2xX3xX32xX5e3xXdxX3xX32xXdxX99xX28xX7xX3xX638xX108xXa55xX638xX21xX1cxX84xX1exX21xX13xXaxX3xX1xX99xX10xX7axX9xXaxX60xX57xX21xXexX10xX60xX4xX84xX2axX2bxX21xX17xX6xX2axX21xX1xX6xX21xXexXdxX2axX1xX21xX7axX2xX21xX4xX28xX6xX21xXf3xX10xX2axX1xX21xX2axX1xX6xX2axX21xX2xX1a2xX1a2xX1a6xX21xX6xX8exX21xXexXdxX2axX1xX21xX5xX6xX2axX21xX2xX21xX32xX84xXdxX21xX32xXdxX99xX28xX7xX21xX7xX6xX99xX7xX21xX4xX84xX32xX21xX13xX60xX13xX19bxX1a2xX23xX1a2xX19bxX10bxX1xXexX8exXaxX12xX0xXdxX8exX2bxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX60xX8exX10xX17xXdxX6xX60xX2xX13xX19bxX60xX2axX10xX12fxX7xX60xX13xX2xX19bxX19cxX60xX2xX13xX7e9xX17xX19cxX2xX23xX1a6xX2xX19cxX1a6xXexX7e9xX1a2xX1a0xX19bxX5xX19bxX21xX2xX19bxX210xX17xX19cxX2xX23xX13xX1a0xX2xX19cxXexX1a2xX1a2xX210xX19cxX5xX23xX21xX2xX10bxX1b1xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX15xX3xX17xX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxX1exX1fxX20xX21xX2xX23xX3xX25xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xX3xX32xX33xX3xX35xX29xXdxX3xX20xX3axX3bxX2axX2bxX3xX4xX40xX3xX5xXdxX44xX2axX3xX47xX28xX6xX2axX3xX4cxX4dxX2axX3xX2axX1xX6xX28xX3xX1xX6xX57xX3xX59xX1xX5bxX2axX2bxX5exXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX17xXdxX32xX12xX0xX7xXexX99xX84xX2axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cxX5bxX2axX2bxX3xX17xX2dfxX2axX3xX35xX33xX3xXcxXd6axX2axX1xX3xX6f3xX2xX3xX4xXfaxX6xX3xXf3xXb8xX2axX1xX3xX2axX1xX2dfxX2axX3xX2xX1a2xX1a2xX1a6xX3xX2dfxX8exX3xXexX2b2xX2axX1xX3xX5xX5ddxX2axX3xX2xX3xX32xX5e3xXdxX3xX32xXdxX99xX28xX7xX3xX638xX108xXa55xX638xX21xX1cxX84xX1exX21xX13xXaxX3xX1xX99xX10xX7axX9xXaxX60xX57xX21xXexX10xX60xX4xX84xX2axX2bxX21xX17xX6xX2axX21xX1xX6xX21xXexXdxX2axX1xX21xX7axX2xX21xX4xX28xX6xX21xXf3xX10xX2axX1xX21xX2axX1xX6xX2axX21xX2xX1a2xX1a2xX1a6xX21xX6xX8exX21xXexXdxX2axX1xX21xX5xX6xX2axX21xX2xX21xX32xX84xXdxX21xX32xXdxX99xX28xX7xX21xX7xX6xX99xX7xX21xX4xX84xX32xX21xX13xX60xX13xX19bxX1a2xX23xX1a2xX19bxX10bxX1xXexX8exXaxX12xX1cxX5bxX2axX2bxX3xX17xX2dfxX2axX3xX35xX33xX3xXcxXd6axX2axX1xX3xX6f3xX2xX3xX4xXfaxX6xX3xXf3xXb8xX2axX1xX3xX2axX1xX2dfxX2axX3xX2xX1a2xX1a2xX1a6xX3xX2dfxX8exX3xXexX2b2xX2axX1xX3xX5xX5ddxX2axX3xX2xX3xX32xX5e3xXdxX3xX32xXdxX99xX28xX7xX3xX638xX108xXa55xX638xX21xX1cxX84xX1exX21xX13xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexX99xX84xX2axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX1xX10xX84xX3xX59xX4dxXexX3xX47xX28xX29xX3xXe7xX4ecxXexX3xX2axX2bxX1xXdxXb8xX8exX3xXexX464xX3xXcxX99xX28xX2axX2bxX3xXexX2dfxX8exX3xX65exXdxX45dxX8exX3xX7xX84xX8dxXexX3xXf3xXb8xX2axX1xX3xXexXbdxXexX3xX35xX33xX3xXcxXd6axX2axX1xXc4xX3xX4xX5bxX2axX2bxX3xX17xX2dfxX2axX3xX662xX10bxXcxX10bxX11bxX10bxX2dxX3xX2f1xX638xX2dxX3xX2xX23xX23xX1a6xX30bxX3xX47xX28xX44xX3xXe7xX2d8xX3xX27xX28xX6xX2axX2bxX3xX20xXdxXb8xX8exX3xX2f1xX35xX3axX3bxX2axX2bxX3xX638xX3bxX2axX30bxX3xXexX464xX2axX2bxX3xX4xX40xX3xXexXdxX4dxXbxX3xXe7xX6c9xX4xX3xX32xX5e3xXdxX3xX4xX6xX3xXf3xXb8xX2axX1xX3xX2xX1a2xX1a2xX1a6xX3xX2f1xX27xX28xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX2axX1xX30bxX3xX4cxX2d8xX3xX2dfxX8exX3xXexX2b2xX2axX1xX3xX5xX5ddxX2axX3xX2xX3xX32xX5e3xXdxX3xX32xXdxX99xX28xX7xX3xX638xX108xXa55xX638xX21xX1cxX84xX1exX21xX13xX10bxX0xX60xXbxX12xX0xX60xX17xXdxX32xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX28xX5xX12xX0xX17xXdxX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX99xXaxX12xX0xX60xX17xXdxX32xX12xX0xX60xX17xXdxX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX638xX84xX28xX99xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX84xX3xX1exXcxX1exX0xX60xXbxX12