Đẩy mạnh CCHC, giải quyết thủ tục XNC nhanh gọn, chính xác
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Hà Tĩnh chính thức thành lập tháng 6/2012, với 24 cán bộ, chiến sĩ. Mặc dù mới ra đời, điều kiện đang khó khăn, thiếu thốn phương tiện phục vụ công tác nhưng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã đoàn kết, vượt khó, từng bước trưởng thành.
85e1x8c38xf40ex8c43xa7f1xba7dxa96dx870exX6xe3c4x10e81xX1xbff7xb807xe19ax9e72xc736x11401xX4xd82dxX9x8af8x11086xb27axede1xbfb3xc7f5xX2x10503xXcxb39fxX18xX2xX4xee75xX2xac0exb38axfa40xX2x1157axX2xX25xba76xX18xX19xX2xX5xX18xX2xcd45xd5d9xX2xXexb96exX18xX16xX0x10ee6xX1xX14xX0xX16xb5bfxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14x94a4x11605xf0f5xX2xca57xc1daxX18xX16xX2xX25xX25xX31xX25x1115axX2xX19xXfxX1dxXfxX2xb646xXcxX51xd154xX10xX2xX10xX16xfe4exX2xX10xb256xX3xX2xX23xX24xX25xX2xX18xX16xX5xX18xX16xX2xX19x8e73xX18xX5cxX2xX3xX16xc1eaxX18xX16xX2xacb2x103edxX3xX0xX39xX16xX3exX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX31xX12xX5xce5fxX9xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX2xX1bxXcxX1dxX18xX2xX4xX21xX2xX86xXcxbfadxX10xX2xX18xX16xe5e4xX1xX2xX3xX1dxX18xX16xX2xX27xX2xX25xX2axX18xX19xX2xX5xX18xX2xX31xX32xX2xXexX35xX18xX16xX2xX3xX16xX82xX18xX16xX2xX10xX16x1185fxX3xX2xX10xX16xX32xX18xX16xX2xX4xXb4xX1xX2xX10xX16xX87xX18xX19xX2xa189xX39xe880xfad3xX3exXebxX5cxX2xa959xdbaaxXfxX2xXebxd837xX2xX3xX87xX18xX2xXdx113b7xX5cxX2xX3xX16xXfxX66xX18xX2xX6xX35xc0cdxX2x105dfx10fc8xX3xX2xX9cxc645xX2xX53xXf2xXfxX2xdd24xX5xX2x9c47x8c9axXfxX5cxX2xX118xXfx9800xXcxX2xf92exXfx8809xX18xX2xX118xX5xX18xX19xX2xX122xX16xbb3exX2xX122xX16xf1c2xX18xX5cxX2xX10xX16xXfxX66xXcxX2xX10xX16x9036xX18xX2xX1xX16xa723xcef0xX18xX19xX2xX10xXfxX124xX18xX2xX1xX16xX6exX3xX2xXf1xX6exX2xX3xX2axX18xX19xX2xX10xX87xX3xX2xX18xX16xX143xX18xX19xX2xX3xX87xX18xX2xXdxXfdxX5cxX2xX3xX16xXfxX66xX18xX2xX6xX35xX2xX10xX115x112dcxX18xX19xX2xX118xX144xX18xX2xXf1xd9ebxX2xX118x9357xX2xX118xX177xX32xX18xX2xX122xX66xX10xX5cxX2xXf1xX143x9580xX10xX2xX122xX16xX12exX5cxX2xX10xf84exX18xX19xX2xXdxX143xXf2xX3xX2xX10xX115xX143x872dxX18xX19xX2xX10xX16xX32xX18xX16xX108xX0xX39xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xf934xXfxX9cxX10xX16xX8xX9xXebxXecxXecxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX19xX8xX9xX3exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX9cxX9cxXfxX18xX19xX8xX9xX3exX9xX2xXdxX177xX115xX9cxX12xX115xX8xX9xXecxX9xX2xX5xX4xXfxX19xX18xX8xX9xX3xX12xX18xX10xX12xX115xX9xX14xX0xX10xXdxX177xX9cxX51xX14xX0xX10xX115xX14xX0xX10xX9cxX14xX0xXfxX53xX19xX2xX6xX115xX3xX8xX9xX39xX39xXfxX108xXdxX5xX177xX16xX5xX10xXfxX18xX16xX108xXf1xX18xX39xX18xX12xX1bbxX6xX39xX3exf9a4xXf6xXebxX39x8f34xa862xX9cxXe9xX3exX236xXf6xXecxXecxXecxX10xXf6xXecxX3exX231xXe9xX4xXecxX108xc799xX1xX19xX9xX2xX39xX14xX0xX39xX10xX9cxX14xX0xX39xX10xX115xX14xX0xX10xX115xX14xX0xX10xX9cxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX25xX5xX1xX10xXfxX177xX18xX9xX14xXexXcxX51xX2xX4xX143xX191xX18xX19xX2xX18xX19xX143xX119xXfxX2xX4xX32xX53xX2xX10xX16xX6bxX2xX10xX6exX3xX2xX118xX2axX18xX19xX2xX18xX16xX143xX18xX19xX2xX18xX16xX119xX2xX18xfd1dxXcxX2xX3xX5xX177xX2xX10xXfxX18xX16xX2xX10xX16x109cdxX18xX2xX1xX16xX6exX3xX2xXf1xX6exX5cxX2xX3xX1dxXfxX2xX3xX87xX3xX16xX2xX16xX32xX18xX16xX2xX3xX16xX82xX18xX16xX2xX18xX29exX18xX2xX15xX16xX17xX18xX19xX2xX1bxXcxX1dxX18xX2xX4xX21xX2xX23xX24xX25xX2xX4xXcxX2axX18xX2xX10xX54xX177xX2xX118xXfxX11fxXcxX2xX122xXfxX124xX18xX2xX10xX16xXcxXb4xX18xX2xX4xX191xXfxX2xX3xX16xX177xX2xX18xX16x93d6xX18xX2xX9cxX305xX18xX0xX39xX10xX9cxX14xX0xX39xX10xX115xX14xX0xX39xX10xXdxX177xX9cxX51xX14xX0xX39xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX6xX10xX51xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX86xX10xX27xX5xX4xXfxX19xX18x103a4xX2xX248xXcxX6xX10xXfxe224xX51x10d2bxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xd358xX177xX9cxX51xX9xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX2xX1bxXcxX1dxX18xX2xX4xX21xX2xX86xXcxXafxX10xX2xX18xX16xXb4xX1xX2xX3xX1dxX18xX16xX2xX25xX2axX18xX19xX2xX5xX18xX2xX31xX32xX2xXexX35xX18xX16xX2xX4xXcxX2axX18xX2xX63xXcxX87xX18xX2xX10xX115xXfxX124xX10xX2xX10xX16xd68cxX3xX2xX16xXfxX124xX18xX2xX18xX19xX16xXfxX29exX53xX2xX10x1150dxX3xX2xX3xX16xX6bxX2xX10xX115xX143xX144xX18xX19xX5cxX2xX118xX143xX119xX18xX19xX2xX4xX13exXfxX2xX3xX6bxX5xX2xX4fxX1dxX18xX19xX5cxX2xX3xX16xX82xX18xX16xX2xX6xX87xX3xX16xX5cxX2xX1xX16xX87xX1xX2xX4xXcxXb4xX10xX2xX3xX6bxX5xX2xX24xX16xX32xX2xX18xX143xXf2xX3xX2xXf1xX11fxX2xX5xX18xX2xX18xXfxX18xX16xX5cxX2xX10xX115xXb4xX10xX2xX10xX392xX2xX19x11606xX18xX2xX4xXfxX11fxX18xX2xXf1xXf2xXfxX2xXf1xXfxX124xX3xX2xX16xX7cxX3xX2xX10xXb4xX1xX2xXf1xX32xX2xX4xX32xX53xX2xX10xX16xX12xX177xX2xX10xXafxX53xX2xX19xX143xX144xX18xX19xX2xX118xX54xX177xX2xX118xXd6xX3xX2xX31xb23axX2xX25xX16xX82xX2xX10axXfxX18xX16xX2xXf1xX32xX2xX3xXcxXfdxX3xX2xXf1xXb4xX18xX2xX118xXfdxX18xX19xX2xX9xX25xa363xX24xb2e4xX2xX3xX16xXafxX1xX2xX16xX32xX18xX16xX2xX18xX19xX16xXfxX29exX53xX2xX118xXfxX11fxXcxX2xX4xX124xX18xX16xX5cxX2xX86xX305xX51xX2xX9cxX392xX18xX19xX2xX18xX66xX1xX2xX6xX13exX18xX19xX2xXf1xX132xX18xX2xX16xX12exX5xX2xXf1xa582xX2xX18xX16xX305xX18xX2xX9cxX305xX18xX2xX1xX16xX6exX3xX2xXf1xX6exX9xX2xXf1xX32xX2xX3xX87xX3xX2xX1xX16xX177xX18xX19xX2xX10xX115xX32xX177xX2xX10xX16xXfxX2xX118xXcxX5xX2xX122xX16xX87xX3xX108xX108xX108xX0xX39xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX1bbxXfxX9cxX10xX16xX8xX9xXebxXecxXecxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX19xX8xX9xX3exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX9cxX9cxXfxX18xX19xX8xX9xX3exX9xX2xXdxX177xX115xX9cxX12xX115xX8xX9xXecxX9xX2xX5xX4xXfxX19xX18xX8xX9xX3xX12xX18xX10xX12xX115xX9xX14xX0xX10xXdxX177xX9cxX51xX14xX0xX10xX115xX14xX0xX10xX9cxX14xX0xXfxX53xX19xX2xX6xX115xX3xX8xX9xX39xX39xXfxX108xXdxX5xX177xX16xX5xX10xXfxX18xX16xX108xXf1xX18xX39xX18xX12xX1bbxX6xX39xX3exX231xXf6xXebxX39xX235xX236xX9cxXe9xX3exX236xXf6xXecxXecxXecxX10xXf6xXecxX3exX231x114e3xX4xX3exX108xX248xX1xX19xX9xX2xX39xX14xX0xX39xX10xX9cxX14xX0xX39xX10xX115xX14xX0xX10xX115xX14xX0xX10xX9cxX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX25xX5xX1xX10xXfxX177xX18xX9xX14xX25xX2axX18xX19xX2xX122xX16xX5xXfxX2xX16xX143xXf2xX18xX19xX2xX9cxde40xX18xX2xX3xX87xX3xX2xX10xX16xX6bxX2xX10xXcxX3xX5cxX2xX16xX435xX2xX6xX144xX2xX23xX24xX25xX0xX39xX1xX14xX0xX39xX10xX9cxX14xX0xX39xX10xX115xX14xX0xX39xX10xXdxX177xX9cxX51xX14xX0xX39xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX6xX10xX51xX4xX12xX8xX9xX10xX12xX86xX10xX27xX5xX4xXfxX19xX18xX339xX2xX248xXcxX6xX10xXfxX340xX51xX342xX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX34dxX177xX9cxX51xX9xX14xX25xX2axX18xX19xX2xX10xX87xX3xX2xX118xX1dxX53xX2xXdxX1dxX177xX2xX10xX16xX6bxX2xX10xX6exX3xX2xX86xXcxXafxX10xX2xX18xX16xXb4xX1xX2xX3xX1dxX18xX16xX2xX118xX143xX191xX3xX2xX10xX115xXfxe877xX18xX2xX122xX16xX5xXfxX2xX10xX16xX392xX3xX2xX16xXfxX124xX18xX2xX63xXcxX51xX66xX10xX2xX4xXfxX124xX10xX5cxX2xX10xX54xX177xX2xX6xX392xX2xX3xX16xXcxX51xX62exX18xX2xXdxXfxX66xX18xX2xX10xX82xX3xX16xX2xX3xX392xX3xX5cxX2xX18xX16xXafxX10xX2xX4xX32xX2xX10xX115xX177xX18xX19xX2xX21xX2xX10xX16xXd6xX3xX2xX3xX16xXafxX1xX2xX16xX32xX18xX16xX2xX3xX6bxX5xX2xX18xX16xX305xX18xX2xX9cxX305xX18xX342xX2xX10xX132xX18xX19xX2xX3xX143xX119xX18xX19xX2xX3xX1dxXfxX2xX3xX87xX3xX16xX2xX16xX32xX18xX16xX2xX3xX16xX82xX18xX16xX2xX10xX16xX12xX177xX2xX16xX143xXf2xX18xX19xX2xXf1xX19axX5xX2xX118xX1dxX53xX2xXdxX1dxX177xX2xX51xX29exXcxX2xX3xX2acxXcxX2xX63xXcxX1dxX18xX2xX4xX21xX2xX18xX16xX32xX2xX18xX143xXf2xX3xX2xXf1xX11fxX2xX5xX18xX2xX18xXfxX18xX16xX5cxX2xX10xX115xXb4xX10xX2xX10xX392xX5cxX2xXf1xX19axX5xX2xX122xX16xX2axX18xX19xX2xX19xX305xX51xX2xX1xX16xXfxX11fxX18xX2xX16xX32xX5cxX2xX10xX54xX177xX2xX118xXfxX11fxXcxX2xX122xXfxX124xX18xX2xX10xX16xXcxXb4xX18xX2xX4xX191xXfxX2xX3xX16xX177xX2xX18xX16xX305xX18xX2xX9cxX305xX18xX108xX0xX39xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX1bbxXfxX9cxX10xX16xX8xX9xXebxXecxXecxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX19xX8xX9xX3exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX9cxX9cxXfxX18xX19xX8xX9xX3exX9xX2xXdxX177xX115xX9cxX12xX115xX8xX9xXecxX9xX2xX5xX4xXfxX19xX18xX8xX9xX3xX12xX18xX10xX12xX115xX9xX14xX0xX10xXdxX177xX9cxX51xX14xX0xX10xX115xX14xX0xX10xX9cxX14xX0xXfxX53xX19xX2xX6xX115xX3xX8xX9xX39xX39xXfxX108xXdxX5xX177xX16xX5xX10xXfxX18xX16xX108xXf1xX18xX39xX18xX12xX1bbxX6xX39xX3exX231xXf6xXebxX39xX235xX236xX9cxXe9xX3exX236xXf6xXecxXecxXecxX10xXf6xXecxX3exX231xX235xX4xXebxX108xX248xX1xX19xX9xX2xX39xX14xX0xX39xX10xX9cxX14xX0xX39xX10xX115xX14xX0xX10xX115xX14xX0xX10xX9cxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX25xX5xX1xX10xXfxX177xX18xX9xX14xX31xX143xXf2xX18xX19xX2xX9cxX599xX18xX2xX10xXb4xX18xX2xX10xX48exX18xX16xX5cxX2xX3xX16xXcxX2xX118xX87xX177xX0xX39xX10xX9cxX14xX0xX39xX10xX115xX14xX0xX39xX10xXdxX177xX9cxX51xX14xX0xX39xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX1bbxXfxX9cxX10xX16xX8xX9xXebxXecxXecxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX19xX8xX9xX3exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX9cxX9cxXfxX18xX19xX8xX9xX3exX9xX2xXdxX177xX115xX9cxX12xX115xX8xX9xXecxX9xX2xX5xX4xXfxX19xX18xX8xX9xX3xX12xX18xX10xX12xX115xX9xX14xX0xX10xXdxX177xX9cxX51xX14xX0xX10xX115xX14xX0xX10xX9cxX14xX0xXfxX53xX19xX2xX6xX115xX3xX8xX9xX39xX39xXfxX108xXdxX5xX177xX16xX5xX10xXfxX18xX16xX108xXf1xX18xX39xX18xX12xX1bbxX6xX39xX3exX231xXf6xXebxX39xX235xX236xX9cxXe9xX3exX236xXf6xXecxXecxXecxX10xXf6xXecxX3exXf6xXecxX4xX231xX108xX248xX1xX19xX9xX2xX39xX14xX0xX39xX10xX9cxX14xX0xX39xX10xX115xX14xX0xX10xX115xX14xX0xX10xX9cxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX25xX5xX1xX10xXfxX177xX18xX9xX14xX15xX16xX13exXfxX2xX16xX191xX1xX2xXf1xXf2xXfxX2xX18xX19xX32xX18xX16xX2xX34dxX143xXcxX2xX118xXfxX124xX18xX2xX10xX115xX1dxX2xX16xX435xX2xX6xX144xX2xX10xX54xXfxX2xX18xX16xX32xX5cxX2xX10xX54xX177xX2xX10xX16xXcxXb4xX18xX2xX4xX191xXfxX2xX3xX16xX177xX2xX18xX19xX143xX119xXfxX2xX9cxX305xX18xX0xX39xX10xX9cxX14xX0xX39xX10xX115xX14xX0xX39xX10xXdxX177xX9cxX51xX14xX0xX39xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX1bbxXfxX9cxX10xX16xX8xX9xXebxXecxXecxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX18xX19xX8xX9xX3exX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xX9cxX9cxXfxX18xX19xX8xX9xX3exX9xX2xXdxX177xX115xX9cxX12xX115xX8xX9xXecxX9xX2xX5xX4xXfxX19xX18xX8xX9xX3xX12xX18xX10xX12xX115xX9xX14xX0xX10xXdxX177xX9cxX51xX14xX0xX10xX115xX14xX0xX10xX9cxX14xX0xXfxX53xX19xX2xX6xX115xX3xX8xX9xX39xX39xXfxX108xXdxX5xX177xX16xX5xX10xXfxX18xX16xX108xXf1xX18xX39xX18xX12xX1bbxX6xX39xX3exX231xXf6xXebxX39xX235xX236xX9cxXe9xX3exX236xXf6xXecxXecxXecxX10xXf6xXecxX3exXf6xX3exX4xXf6xX108xX248xX1xX19xX9xX2xX39xX14xX0xX39xX10xX9cxX14xX0xX39xX10xX115xX14xX0xX10xX115xX14xX0xX10xX9cxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX25xX5xX1xX10xXfxX177xX18xX9xX14xXexX115xX1dxX2xX16xX435xX2xX6xX144xX2xX3xX16xX177xX2xX18xX19xX143xX119xXfxX2xX9cxX305xX18xX2xX53xXfdxX10xX2xX3xX87xX3xX16xX2xX18xX16xX5xX18xX16xX2xX19xX7cxX18xX5cxX2xX122xX16xX2axX18xX19xX2xX19xX305xX51xX2xX1xX16xXfxX11fxX18xX2xX16xX32xX108xX0xX39xX10xX9cxX14xX0xX39xX10xX115xX14xX0xX39xX10xXdxX177xX9cxX51xX14xX0xX39xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX453xXcxX10xX16xX177xX115xX9xX14xXexXcxXafxX18xX2xX31xXfxX62exX18xX0xX39xX1xX14
Tuấn Hiển