TP Hà Tĩnh thu ngân sách gần 80 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ ở TP Hà Tĩnh đang trở lại ổn định và bắt đầu đà tăng mới. Từ đầu năm đến nay, nguồn thu ngân sách từ hoạt động này đạt gần 80 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2020.
614xb93x7afcx341bx8ee7x9acbx15d9xd59x403cxX7x92e8x9d09x1ef0x48cdx2336x9a82xX5x806bxXax84dbxXcx8879xX3x8be4x9bc2xX3xXcx6867x6e29xX1xX3xXexX1x38a5xX3xX1bx837cx90eaxX1bxX3xX7x4415xX4xX1xX3xX23x7c07xX1bxX3x4566x24e9xX3xXex7527xX3x660dxa802xX1bxX23xX3xXex6f68xX3xX1x73a1x813bxXexX3xX36x4244xX1bxX23xX3xX7xa43bxX1bxX3x72c3xX20x7053xXex82dfxX3x879exXdxX1bxX1xX3x29a5xX3fxX6xX1bxX1xX0x9149xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX1x1f6cxXdxX3xX36xXdx20cdx2e7exX3xX1bxX17x7964xX50xX3xX4xX28xX4xX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xXexX1x4db8x1c13xX1bxX23xX3xX7axX40xXdxX50xX3xX57xed3xX4xX1xX3x6ad4x4306xX3xe03xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX36xX6xX1bxX23xX3xXex3a82xXadxX3xX5xX40xXdxX3x5db0xX1bxX3xX36xXa6xX1bxX1xX3xXaaxX17xX3x1645x32cexXexX3xX36xX2dxX20xX3xX36xX17xX3xXex6110xX1bxX23xX3xX7ax788exXdx6b58xX3xXcxX3cxX3xX36xX2dxX20xX3xX1bxXdexX7axX3xX36x6c8bxX1bxX3xX1bxX6xX7exX50xX3xX1bxX23xX20xX37xX1bxX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX1bxX17xX7exX3xX36xX40xXexX3xX23xX2dxX1bxX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX1bxX23xX50xX3xXexXdexX1bxX23xX3x7057xX30xa379xX3xX7xX3fxX3xXaaxXe3xXdxX3xX4x52cdxX1bxX23xX3xX52x34edxX3xX1bxXdexX7axX3x321axX31xX150xX31xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa4bxX3fxX57xX7exXaxX12xX0xXdxX7axX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1222xX10xX1bxXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxa9a5xXdxX57xXexX1x7e24xX3x3badxX2x2eefxXbxX4cx7ea6xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18bxX3x5b70xX2xX31xXbxX4cxX192xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXe5xXd2xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe5xXaaxX1bxX5dxX1bxX10xX186xX7xX5dxX150xX2xX2xX18fxX5dxX30xX19cxX57xX18dxX2xX30xX150xX18fxX19cxX2xXexa635xX31xX139xX31xX19cxX5xX31xXe5x7f7exXbxX23x45dfxXc0xX9xX19cxX19cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xX23xX2dxX1bxX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX1bxX23xX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xXaxX3xX186xXdxX57xXexX1xX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX31xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12x8243xd68xXdxX3xX1bxX23xX17xX7exX50xX3xX1bxX1xX17xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX1xX49xXdxX3xX7xX49xX1bxX3x8e32xX40xXdxX3xX16xX9bxX9cxX1bxX23xX3xX164xXdxX79xX1bxX3x286dxX36xX9bxX74xX1bxX23xX3xX16xX17xX7axX3x1bc8xX23xX1xXdxX50xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1x6cf5xX3xX36x81d1xX1bxX3xX52xX1xX3fxX49xX1bxX23xX3xX1cfxX31xX31xX3x7ea7xX3xX1cfxX18fxX31xX3xX5xX9bx1d98xXexX3xX52xX1xX28xX4xX1xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xX265xX266xXdxX3xX1bxX23xX17xX7exX50xX3xX1bxX1xX17xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX1xX49xXdxX3xX7xX49xX1bxX3xX280xX40xXdxX3xX16xX9bxX9cxX1bxX23xX3xX164xXdxX79xX1bxX3xX28fxX36xX9bxX74xX1bxX23xX3xX16xX17xX7axX3xX29axX23xX1xXdxX50xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX2aaxX3xX36xX2adxX1bxX3xX52xX1xX3fxX49xX1bxX23xX3xX1cfxX31xX31xX3xX2bbxX3xX1cfxX18fxX31xX3xX5xX9bxX2c3xXexX3xX52xX1xX28xX4xX1xX3xXexXe3xXdxX3xXexX1xX9bxXadxX1bxX23xX3xXexX1xa902xX4xX3xX1xX49xXdxX3xX7xX49xX1bxXe5xX3x703axX3fxX3xXaaxXe3xXdxX3xXexX1xX74xXdxX3xX36xXdxX79xX7axX3xX57xXa6xX4xX1xX3xXd2x4b37xX1bxX1xX3xX177xX3fxXaaxXdxX57xX2bbxX2x6644xX3xX4cxX49xX7exX3xXc0xX6xX3xX1xX37xXdxX3xX36xX2dxX20xX3xX1bxXdexX7axX3xXaaxX17xX3xX4xX145xX1bxX23xX3xX52xX14axX3xX1bxXdexX7axX3xX150xX31xX150xX31xX3xXexX1x4bffxX3xX5xX9bxX2c3xX1bxX23xX3xX52xX1xX28xX4xX1xX3xX36x573fxX3xXexXdexX1bxX23xX3xX52xX1xX28xX3xX7axX40xX1bxX1xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xc7exX1bxX23xX3xXcxe25xX1bxX3xX177xX1x6db5xX1bxX1xX3xX280xX40xXdxX3xX2bbxX3xX4xX1x59cdxX3xX1bxX1xX17xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX4xX1xX3fxX3xXd2xXdxXf3xXexX18bxX3x7f98xX29axX23xX6xX7exX3xX4xX49xX3xX52xX1xXdxX3xX36xXdx2b83xX20xX3xX52xXdxX378xX1bxX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX52xX1xX3e7xX1bxX23xX3xXexX1xX20x8ddaxX1bxX3xX5xX2c3xXdxX3xX57xX3fxX3xX57xXa6xX4xX1xX3xXd2xX378xX1bxX1xX3xXexX1xX3aexX3xX4xX1x4f9cxX1bxX23xX3xXexX3e7xXdxX3xXaax6619xX1bxX3xX23xXdx56e0xX3xXexXdx45abxX20xX3xX4xX1xX3ecxX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX36xX2adxX3xX5xX17xX3xX1bxX23xX20xX37xX1bxX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX4xX1xX4exXexX3xX5xX9bxX2c3xX1bxX23xX3xX2bbxX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX20xX7exX3xXexX3ecxX1bxX3xXaaxX17xX3xX1xX9bxXe3xX1bxX23xX3xX36xXf3xX1bxX3xX7x4fe0xX3xX1xX17xXdxX3xX5x30d3xX1bxX23xX3xX4xX3f8xX6xX3xX36xX6xX3xX7xefcxX3xX52xX1xX28xX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX23xXe5xX3xX29axX23xX20xX37xX1bxX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX5xX4exX7exX3xXexX3cxX3xX4xX28xX4xX3xXaaxX145xX1bxX23xX3xXd2xXdxX79xX1bxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX50xX3xX36xX9bxX2c3xX4xX3xXd2xX49xX3fxX3x98c0xX20xX49xX1bxX3xXexX9bxX9cxXdxX3xX7xX4c7xX1bxX23xX50xX3xX7x6c0xX3xX57xXabxX1bxX23xX3xX1xXf3xXexX3xXexXc0xX3fxX1bxX23xX3xX1bxX23xX17xX7exX3xXaaxX17xX3xX4xX1xXf3xX3xXd2xXdxXf3xX1bxX3xX36xX49xX7axX3xXd2xX49xX3fxX3xX6xX1bxX3xXexX3fxX17xX1bxX3xXaaxX378xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX4b4xX4xX3xXbxX1x2a9cxX7axXe5xX3xX177xX1xX3ecxX1bxX1xX3xX36xXdxX41cxX20xX3xX1bxX17xX7exX3xX36xX3bdxX3xX23xXdxX452xXbxX3xX52xX1xX28xX4xX1xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xXexXc0xXadxX3xX5xX40xXdxX3xXaaxXe3xXdxX3xX1bxX1xX17xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX1xX9cxX1bx1287xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xX0xXdxX7axX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX1bxXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX186xXdxX57xXexX1xX18bxX3xX18dxX2xX18fxXbxX4cxX192xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18bxX3xX19cxX2xX31xXbxX4cxX192xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXe5xXd2xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe5xXaaxX1bxX5dxX1bxX10xX186xX7xX5dxX150xX2xX2xX18fxX5dxX30xX19cxX57xX18dxX2xX30xX150xX18dxX150xX1cfxXexX18fxX383xX139xX1cfxX150xX5xX31xXe5xX1d7xXbxX23xX1daxXc0xX9xX30xX150xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xX23xX2dxX1bxX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX1bxX23xX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xXaxX3xX186xXdxX57xXexX1xX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX31xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12xX361xX3fxX3xXaaxXe3xXdxX3xX36xX2dxX20xX3xX1bxXdexX7axX50xX3xX4xX49xX3xX5xX9bxX2c3xX1bxX23xX3xX52xX1xX28xX4xX1xX3xXaaxX17xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX4xX3f8xX6xX3xX1bxX1xX17xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX36xX41cxX20xX3xX36xX3bdxX3xXexXdexX1bxX23xX3xXexXc0xX9bxXadxX1bxX23xX3xX7axX40xX1bxX1xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xX16xXdxX378xX1bxX3xXexX40xXdxX50xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX4xX3f8xX6xX3xX1bxX1xX17xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX36xX3bdxX3xXexXdexX1bxX23xX3xX52xX1xX3fxX49xX1bxX23xX3xX1cfxX31xX13bxX3xX7xX3fxX3xXaaxXe3xXdxX3xXexX1xX74xXdxX3xX36xXdxX79xX7axX3xX36xX2dxX20xX3xX1bxXdexX7axX3xX1bxX6xX7exX3xXaaxX17xX3xX4xX6xX3fxX3xXc0xX4exXexX3xX1bxX1xXdxX41cxX20xX3xX7xX3fxX3xXaaxXe3xXdxX3xXexX1xX74xXdxX3xX36xXdxX79xX7axX3xX4xX145xX1bxX23xX3xX52xX14axX3xX1bxXdexX7axX3xX150xX31xX150xX31xXe5xX3xXcxX3ecxX1bxX1xX3xXd2xX3aexX1bxX1xX3xX507xX20xX24xX1bxX50xX3xX7axX266xXdxX3xXexX1xX28xX1bxX23xX50xX3xX1bxX1xX17xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX36xX2adxX1bxX23xX3xX1bxX44xXbxX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xX29axX1xX17xX3xX1bxX9bxXe3xX4xX3xX2xX18fxX3xX2bbxX3xX150xX31xX3xXexXc0xXdxX378xX20xX3xX36xX37xX1bxX23xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xXcxX40xXdxX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX50xX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xXexX1xX9bxX9cxX1bxX23xX3xX7axX40xXdxX3xX2bbxX3xX57xXa6xX4xX1xX3xXaaxXabxX3xX4xX1xXdxXf3xX7axX3xX52xX1xX3fxX49xX1bxX23xX3xXexXc0xX464xX1bxX3xX18dxX1cfxX13bxX3xX4xX9cxX3xX4xX4exX20xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xXexXf3xXe5xX3xXcxX3cxX3xX36xX2dxX20xX3xX1bxXdexX7axX3xX36xXf3xX1bxX3xX1bxX6xX7exX50xX3xX4xX28xX4xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX1bxX23xX1xXdxX378xXbxX50xX3xX1xX44xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX36xX3bdxX3xX4xX1xX3f8xX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX4xX28xX4xX3xX23xXdxX49xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xX36xX79xX3xX4xX24xX1bxX3xX36xX4c7xXdxX3xX4xX20xX1bxX23xX3xX2bbxX3xX4xX2dxX20xX50xX3xX5xXdxX1bxX1xX3xX1xX3fxX40xXexX50xX3xX1bxX1xX40xX7exX3xXd2x9497xX1bxX3xXexXc0xX3fxX1bxX23xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX36xX79xX3xXbxX1xX145xX3xX1xX2c3xXbxX3xXaaxXe3xXdxX3xX36xXdxX41cxX20xX3xX52xXdxX378xX1bxX3xX57xXa6xX4xX1xX3xXd2xX378xX1bxX1xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xXcxXc0xX3fxX1bxX23xX3xX36xX2adxX50xX3xX4xX28xX4xX3xX5xX1axX1bxX1xX3xXaaxX4b4xX4xX3xX1bxX1xX9bxX18bxX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX1xX2adxX6xX50xX3xX1bxX1xX17xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xXdexX1bxX3xX20xX4c7xX1bxX23xX50xX3xX57xXa6xX4xX1xX3xXaaxXabxX3xX23xXdxX49xXdxX3xXexXc0xX3ecx88cexX3xX4xX2adxX3xX57xX4exX20xX3xX1xXdxX378xX20xX3xXbxX1xXabxX4xX3xX1xX37xXdxX3xX7xXe3xX7axX3xXaaxX17xX3xX4xX1xX3fxX3xX52xXf3xXexX3xX507xX20xX49xX3xXexX3ecxX4xX1xX3xX4xX4b4xX4xX3xX52xX79xX3xXexX3cxX3xX36xX2dxX20xX3xXexX1xX28xX1bxX23xX3xX1cfxX3xX5xX40xXdxX3xX1bxX6xX7exX3xXaaxXe3xXdxX3xX7axX355xX4xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xXexXdexX1bxX23xX3xXd2xX3aexX1bxX1xX3xX507xX20xX24xX1bxX3xXexX3cxX3xX150xX31xX3xX2bbxX3xX1cfxX31xX13bxX3xX7xX3fxX3xXaaxXe3xXdxX3xX36xX2dxX20xX3xX1bxXdexX7axXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xX0xXdxX7axX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX1bxXexX10xXc0xX3xX57xXexX1xX20xX7axXd2xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX186xXdxX57xXexX1xX18bxX3xX18dxX2xX18fxXbxX4cxX192xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18bxX3xX19cxX2xX31xXbxX4cxX192xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXe5xXd2xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe5xXaaxX1bxX5dxX1bxX10xX186xX7xX5dxX150xX2xX2xX18fxX5dxX30xX19cxX57xX18dxX2xX30xX150xX139xX18fxX2xXexX150xX383xX30xX150xX18dxX5xX31xXe5xX1d7xXbxX23xX1daxXc0xX9xX383xX383xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xX23xX2dxX1bxX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX1bxX23xX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xXaxX3xX186xXdxX57xXexX1xX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX31xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12x346axX3fxX6xX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX4xX3f8xX6xX3xX4xX9cxX3xX7xXadxX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX3xX52x6f0axX3fxX3xX4xX20xX3xX36xX9cxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX16xX40xX1bxX1xX3xX36xX40xXexX3xX52xX1xX3fxX49xX1bxX23xX3xX150xX18fxX31xX3xX2bbxX3xX1cfxX31xX31xX3xXexXc0xXdxX378xX20xX3xX36xX37xX1bxX23xX5dxXexX1xX28xX1bxX23xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xX29axX1xXdxX41cxX20xX3xX4xX9cxX3xX7xXadxX3xXexXdxX1bxX3xXexX9bxXadxX1bxX23xX3xX7axX355xX4xX3xXexXdexX1bxX23xX3xXexXc0xX9bxXadxX1bxX23xX3xX1bxX17xX7exX3xX4xX4bbxX1bxX3xX4xX2adxX3xXexX1xX79xX3xX7x104exX3xXexX4c7xXexX3xX1xX9cxX1bxX3xXexXc0xX3fxX1bxX23xX3xX1bxX1xX460xX1bxX23xX3xXexX1xX28xX1bxX23xX3xXexXe3xXdxX50xX3xX52xX1xXdxX3xX4xX28xX4xX3xXexX1xXa6xX3xXexXc0xX9bxX74xX1bxX23xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX1xX2adxX6xX3xXc7xX1bxX3xX36xXa6xX1bxX1xX3xXexXc0xXadxX3xX5xX40xXdxX3xXaaxX17xX3xX57xXa6xX4xX1xX3xXaaxXabxX3xX57xX20xX3xX5xXa6xX4xX1xX3xXaaxX17xX3fxX3xX7axX145xX6xX3xX7xX3e7xXdxX3xX36xX44xX1bxX23xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xX3e2xX1bxX23xX3xX29axX23xX20xX7ex5c40xX1bxX3xX280x501fxX1bxX23xX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX2bbxX3xX4xX1xX3f8xX3xX4xX9cxX3xX7xXadxX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX3xX52xXb2axX3fxX3xX4xX20xX3xX36xX9cxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX16xX40xX1bxX1xX3xX28fxX36xX9bxX74xX1bxX23xX3xX29axX23xX20xX7exXc3dxX1bxX3xX177xX3e7xX1bxX23xX3xXcxXc0xX355xX50xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX2aaxX3xX4xX1xX3fxX3xXd2xXdxXf3xXexX18bxX3xX40dxX16xXdxX378xX1bxX3xXexX40xXdxX50xX3xXd2xX3aexX1bxX1xX3xX507xX20xX24xX1bxX3xX7axX266xXdxX3xX1bxX23xX17xX7exX50xX3xX4xX9cxX3xX7xXadxX3xX4xX1xX452xX1bxX23xX3xXexX3e7xXdxX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX3xX52xX1xX3fxX49xX1bxX23xX3xX2xXe5xX31xX31xX31xX3xXexX4exX7axX3xX4xX20xX3xX36xX9cxX3xXaaxX17xX3xX36xX41cxX20xX3xX4cxX20xX4exXexX3xXd2xX28xX1bxX3xX1xXf3xXexX3xXexXc0xX3fxX1bxX23xX3xX1bxX23xX17xX7exX50xX3xX36xX40xXexX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX52xX1xX3fxX49xX1bxX23xX3xX150xX18fxX31xX3xX2bbxX3xX1cfxX31xX31xX3xXexXc0xXdxX378xX20xX3xX36xX37xX1bxX23xX5dxXexX1xX28xX1bxX23xXe5xX3xXcxX20xX7exX3xX1bxX1xXdxX464xX1bxX50xX3xXexX3cxX3xXexX1xX28xX1bxX23xX3xX19cxX3xX2bbxX3xX30xX3xX7axX266xXdxX3xX1bxXdexX7axX3xX5xX17xX3xX4xX6xX3fxX3xX36xXdxX79xX7axX3xX7axX145xX6xX3xX57xX20xX3xX5xXa6xX4xX1xX3xXexX1xX3aexX3xX7xX4c7xX3xX5xX9bxX2c3xX1bxX23xX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX4cxX20xX4exXexX3xX36xXdxX3xX4xX2adxX3xXexX1xX79xX3xXexXdexX1bxX23xX3xXexX1xX464xX7axXaxXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12x8f64xX17xX3fxX3xX4xX20xX4c7xXdxX3xX1bxXdexX7axX3xX150xX31xX150xX31xX50xX3xX52xXb2axX3fxX3xX4xX20xX3xX36xX9cxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xX16xX40xX1bxX1xX3xX36xX3bdxX3xX36xX9bxX2c3xX4xX3xX4xX3e7xX1bxX23xX3xX1bxX1xX438xX1bxX3xX36xX40xXexX3xX4xX1xX20xX559xX1bxX3x8979xX177xXe02xX14xX3xX1cfxX3xX7xX6xX3fxX3xX4xX4exXbxX3xXex7233xX1bxX1xXe5xX3xX280xX24xX7exX3xX4xX1xX3ecxX1bxX1xX3xX5xX17xX3xX40dxXexX4exX7axX3xXaaxX8cdxX59dxX3xX36xX79xX3xX4xX9cxX3xX7xXadxX3xX36xX3f8xX3xX7xX355xX4xX3xX4xX40xX1bxX1xX3xXexXc0xX6xX1bxX1xX3xXexXc0xX464xX1bxX3xXexX1xXa6xX3xXexXc0xX9bxX74xX1bxX23xX3xX1bxX23xX17xX7exX3xX4xX17xX1bxX23xX3xX52xX1xXd3xXexX3xX52xX1xX10xX50xX3xX52xX1xX2adxX3xXexX3ecxX1bxX1xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xX0xXdxX7axX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX1bxXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX186xXdxX57xXexX1xX18bxX3xX18dxX2xX18fxXbxX4cxX192xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18bxX3xX19cxX2xX31xXbxX4cxX192xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXe5xXd2xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe5xXaaxX1bxX5dxX1bxX10xX186xX7xX5dxX150xX2xX2xX18fxX5dxX30xX19cxX57xX18dxX2xX30xX150xX30xX19cxX30xXexX18fxX18fxX383xX2xX2xX5xX31xXe5xX1d7xXbxX23xX1daxXc0xX9xX1cfxX19cxX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xX23xX2dxX1bxX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX1bxX23xX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xXaxX3xX186xXdxX57xXexX1xX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX31xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12xX265xX44xXexX3xX7xX4c7xX3xX507xX20xX28xX1bxX3xX1xX17xX1bxX23xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX36xX37xX3xXdexX1bxX3xX7xX28xX1bxX23xX3xXexX3cxX3xXexX1xX4b4xX4xX3xXbxX1xX559xX7axX3xXd2xX4bbxX50xX3xX5xX2c3xX1bxX3xX23xXc41xXbxX3xX52xX1xX2adxX3xX52xX1xXdexX1bxX3xX1xX9cxX1bxX3xX1bxX1xX9bxX1bxX23xX3xXaaxX45bxX1bxX3xX4xX1xX3f8xX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX23xXdxX49xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xX355xX1bxX23xX3xXbxX1xX2adxX3xXexX4c7xXexX3xXd2x37ccxX1bxX23xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX4xX1xX20xX7exX79xX1bxX3xX36xXc7xXdxX3xX1bxX23xX20xX37xX1bxX3xXexX1xX4b4xX4xX3xXbxX1xX559xX7axX3xX28fxX49xX1bxX1xX3xX29axX23x18f0xX4xX3x2d03xX3fxX6xX1bxX2aaxXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xXcxXc0xX3fxX1bxX23xX3xX52xX1xXdxX3xX36xX2adxX50xX3xX7axX44xXexX3xX7xX4c7xX3xX4xX9cxX3xX7xXadxX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX7axXc41xXexX3xX1xX17xX1bxX23xX3xXdexX1bxX3xX7xX28xX1bxX23xX3xX28fxXd2xX452xX1bxX50xX3xXbxX1xXadxX96cxX2aaxX3xX7axXc41xX4xX3xX57xX145xX3xX36xX4c7xXdxX3xX7axXc41xXexX3xXaaxXe3xXdxX3xX52xX1xX2adxX3xX52xX1xXdexX1bxX3xX57xX3fxX3xX49xX1bxX1xX3xX1xX9bxXadxX1bxX23xX3xX4xX3f8xX6xX3xX57xXa6xX4xX1xX3xXaaxXdxX464xX7axX3xX57xX6xX3xX1bxXc7xXdxX3xX4xXabxX4xX3xXexXc0xX464xX1bxX3xXexXc0xX24xX20xX50xX3xXd2xX4bbxX3xXaaxX17xX3xX57xXa6xX4xX1xX3xXexX49xX3xX5xX2c3xX1bxX3xX4xX1xX24xX20xX3xX14xX1xXdxX50xX3xX7xX3fxX1bxX23xX3xX4x7dd9xX1bxX23xX3xX36xX6xX1bxX23xX3xX1bxX266xX3xX5xX4b4xX4xX3xX36xX79xX3xX355xX1bxX23xX3xXbxX1xX2adxX3xXaaxXe3xXdxX3xXexX3aexX1bxX1xX3xX1xX3aexX1bxX1xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX7axXe3xXdxX3xX1bxX1xX9bxX3xX4xX1xX20xX7exX79xX1bxX3xX36xXc7xXdxX3xX7xX518xX3xX57xXabxX1bxX23xX3xX1bxX23xX20xX37xX1bxX3xXexX1xX4b4xX4xX3xXbxX1xX559xX7axX3xXexX3cxX3xXd2xX4bbxX50xX3xX5xX2c3xX1bxX3xX7xX6xX1bxX23xX3xX57xX464xX50xX3xX23xX17xX50xX3xX4xX28xXe5xXe5xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xX0xXdxX7axX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX177xX10xX1bxXexX10xXc0xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX186xXdxX57xXexX1xX18bxX3xX18dxX2xX18fxXbxX4cxX192xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX18bxX3xX19cxX2xX31xXbxX4cxX192xXaxX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXe5xXd2xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe5xXaaxX1bxX5dxX1bxX10xX186xX7xX5dxX150xX2xX2xX18fxX5dxX2xX31xX30xX57xX31xX31xX30xX2xX18fxX18fxX30xXexX18fxX18fxX31xX30xX5xX2xX2bbxX2xX19cxX1cfxX57xX18fxX31xX383xX31xX383xX2xX18dxXexX1cfxX31xX18dxX31xX383xX5xX31xXe5xX1d7xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xX23xX2dxX1bxX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX1bxX23xX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xXaxX3xX186xXdxX57xXexX1xX9xXaxX18dxX2xX18fxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX19cxX2xX31xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX6xXbxXexXdxX3fxX1bxXaxX12xX16xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX50xX3xXexX1xX9bxX9cxX1bxX23xX3xX7axX40xXdxX3xX2bbxX3xX57xXa6xX4xX1xX3xXaaxXabxX3xX7xX3e7xXdxX3xX36xX44xX1bxX23xX3xXexXc0xXadxX3xX5xX40xXdxX3xX23xX2adxXbxX3xXbxX1xX2dxX1bxX3xXexXdexX1bxX23xX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xX4xX1xX3fxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX4c7xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3x1361xX164xX29axXb0cxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX4c7xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX50xX3xX36xXf3xX1bxX3xX36xX2dxX20xX3xXexX1xX28xX1bxX23xX3xX19cxX5dxX150xX31xX150xX2xX50xX3xX36xXa6xX6xX3xXbxX1xX9bxX9cxX1bxX23xX3xX36xX3bdxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX5xX438xXbxX3xX7axXe3xXdxX3xX150xX383xX18dxX3xX1xX44xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX192xX3xX139xX2xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX1bxX23xX1xXdxX378xXbxX3xXaaxXe3xXdxX3xXexXc7xX1bxX23xX3xX7xX4c7xX3xXaaxX4c7xX1bxX3xX36xXdexX1bxX23xX3xX52x7e6exX3xX23xX2dxX1bxX3xX1cfxX31xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX1bxX23xXe5xX3xXcxX1xX10xX3fxX3xX36xX2adxX50xX3xX1bxX23xX20xX37xX1bxX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX36xX40xXexX3xX23xX2dxX1bxX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX1bxX23xX50xX3xXexXdexX1bxX23xX3xX139xX30xX13bxX3xX7xX3fxX3xXaaxXe3xXdxX3xX4xX145xX1bxX23xX3xX52xX14axX3xX1bxXdexX7axX3xX150xX31xX150xX31xX3xXaaxX17xX3xX4xX1xXdxXf3xX7axX3xX1xX9cxX1bxX3xX18fxX2xX50xX30xX13bxX3xXexXc7xX1bxX23xX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xXexXc0xX3fxX1bxX23xX3xX507xX20xX139exX3x1e72xX5dxX150xX31xX150xX2xX3xX4xX3f8xX6xX3xXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX164xX3fxX57xX7exXaxX12xX16xXdxX378xX1bxX3xXexX40xXdxX50xX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xXbxX1xX4c7xX3xX36xX6xX1bxX23xX3xX36xX9bxX6xX3xXc0xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX23xXdxX49xXdxX3xXbxX1xX28xXbxX3xX1bxX1xXffcxX7axX3xX52xX1xX6xXdxX3xXexX1xX28xX4xX3xXexX4c7xXdxX3xX36xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX1bxX23xX20xX37xX1bxX3xXexX1xX20xX50xX3xX1bxX1xX4exXexX3xX5xX17xX3xXexX3cxX3xX4xX28xX4xX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX50xX3xXexX1xX9bxX9cxX1bxX23xX3xX7axX40xXdxX3xX2bbxX3xX57xXa6xX4xX1xX3xXaaxXabxX50xX3xX52xX1xX3e7xX1bxX23xX3xX4xX1xXe12xX3xX36xX49xX7axX3xXd2xX49xX3fxX3xX36xX79xX3xX36xXa6xX6xX3xXbxX1xX9bxX9cxX1bxX23xX3xX1xX3fxX17xX1bxX3xXexX1xX17xX1bxX1xX3xX52xXf3xX3xX1xX3fxX40xX4xX1xX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xX7axX17xX3xX4xX4bbxX1bxX3xXexX40xX3fxX3xX7xX4b4xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexXc0xXdxX79xX1bxX3xXd2xX41cxX1bxX3xXaaxX460xX1bxX23xX3xX4xX1xX3fxX3xX36xXa6xX6xX3xXbxX1xX9bxX9cxX1bxX23xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xX57xXdxXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xXc0xX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX7xXexXc0xX3fxX1bxX23xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX464xX1bxX3xX507xX20xX6xX1bxX18bxX0xX5dxX7xXexXc0xX3fxX1bxX23xX12xX0xX20xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2bbxXexX1xX20xX7axXd2xX2bbxX6xX1bxX57xX2bbxX7xX6xXbxX3fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29axX1xXdxX41cxX20xX3xXexX3ecxX1bxX3xX1xXdxX378xX20xX3xX5xX40xX4xX3xX507xX20xX6xX1bxX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX3xX4xX3e7xX1bxX23xX3xX1bxX23xX1xXdxX378xXbxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXaxX3xX1xXc0xX10x1b92xX9xXaxX5dxX4xX3fxX1bxX23xX2bbxX1bxX23xX1xXdxX10xXbxX5dxX1bxX1xXdxX10xX20xX2bbxXexXdxX1bxX2bbxX1xXdxX10xX20xX2bbxX5xX6xX4xX2bbxX507xX20xX6xX1bxX2bbxXexX20xX2bbxX1xX3fxX6xXexX2bbxX57xX3fxX1bxX23xX2bbxX7xX6xX1bxX2bbxX4cxX20xX6xXexX2bbxX4xX3fxX1bxX23xX2bbxX1bxX23xX1xXdxX10xXbxX2bbxX1xX6xX2bbxXexXdxX1bxX1xX5dxX150xX31xX383xX150xX2xX2xXe5xX1xXexX7axXaxX12xX0xXdxX7axX23xX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5dxX7axX10xX57xXdxX6xX5dxX2xX150xX31xX5dxX1bxX10xX186xX7xX5dxX150xX2xX2xX1cfxX5dxX2xX18fxX2xX57xX150xX150xX1cfxX1cfxX19cxX31xX2xXexX150xX19cxX19cxX30xX30xX5xX31xXe5xX1d7xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xX23xX2dxX1bxX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX1bxX23xX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX57xXdxXaaxX12xX0xX7xXexXc0xX3fxX1bxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29axX1xXdxX41cxX20xX3xXexX3ecxX1bxX3xX1xXdxX378xX20xX3xX5xX40xX4xX3xX507xX20xX6xX1bxX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX3xX4xX3e7xX1bxX23xX3xX1bxX23xX1xXdxX378xXbxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xXaxX3xX1xXc0xX10xX1639xX9xXaxX5dxX4xX3fxX1bxX23xX2bbxX1bxX23xX1xXdxX10xXbxX5dxX1bxX1xXdxX10xX20xX2bbxXexXdxX1bxX2bbxX1xXdxX10xX20xX2bbxX5xX6xX4xX2bbxX507xX20xX6xX1bxX2bbxXexX20xX2bbxX1xX3fxX6xXexX2bbxX57xX3fxX1bxX23xX2bbxX7xX6xX1bxX2bbxX4cxX20xX6xXexX2bbxX4xX3fxX1bxX23xX2bbxX1bxX23xX1xXdxX10xXbxX2bbxX1xX6xX2bbxXexXdxX1bxX1xX5dxX150xX31xX383xX150xX2xX2xXe5xX1xXexX7axXaxX12xX29axX1xXdxX41cxX20xX3xXexX3ecxX1bxX3xX1xXdxX378xX20xX3xX5xX40xX4xX3xX507xX20xX6xX1bxX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX3xX4xX3e7xX1bxX23xX3xX1bxX23xX1xXdxX378xXbxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXc0xX3fxX1bxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX29axX1xX460xX1bxX23xX3xXexX1xX28xX1bxX23xX3xX36xX2dxX20xX3xX1bxXdexX7axX50xX3xX5xX1axX1bxX1xX3xXaaxX4b4xX4xX3xX4xX3e7xX1bxX23xX3xX1bxX23xX1xXdxX378xXbxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX4xX2adxX3xX1bxX1xXdxX41cxX20xX3xX57xX4exX20xX3xX1xXdxX378xX20xX3xX52xX1xXadxXdxX3xX7xXd3xX4xXe5xX3xX177xX1xXe12xX3xX7xX4c7xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX3xX4xX3e7xX1bxX23xX3xX1bxX23xX1xXdxX378xXbxX3xXexXdexX1bxX23xX50xX3xX1bxX1xXdxX41cxX20xX3xX57xX4b4xX3xX28xX1bxX3xX36xX2dxX20xX3xXexX9bxX3xX1xX40xX3xXexX2dxX1bxX23xX3xX52xX1xXadxXdxX3xX4xX3e7xX1bxX23xX50xX3xX1bxX1xX17xX3xX7axX28xX7exX3xX5xXe3xX1bxX3xX36xXdxX3xXaaxX17xX3fxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX96cxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX57xXdxXaaxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb0cxX3fxX6xX1bxX1xX3xX1bxX23xX1xXdxX378xXbxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX4b4xX4xX3xX1xXdxX378xX1bxX3xX40dxX7axXabxX4xX3xXexXdxX464xX20xX3xX52xX8cdxXbxX59dxX50xX3xX36xXc41xXexX3xX6xX1bxX3xXexX3fxX17xX1bxX3xX5xX464xX1bxX3xXexXc0xX464xX1bxX3xX1xXf3xXex9ddcxXaxX3xX1xXc0xX10xX1639xX9xXaxX5dxX4xX3fxX1bxX23xX2bbxX1bxX23xX1xXdxX10xXbxX5dxX57xX3fxX6xX1bxX1xX2bbxX1bxX23xX1xXdxX10xXbxX2bbxX1xX6xX2bbxXexXdxX1bxX1xX2bbxXexX1xX20xX4xX2bbxX1xXdxX10xX1bxX2bbxX7axX20xX4xX2bbxXexXdxX10xX20xX2bbxX52xX10xXbxX2bbxX57xX6xXexX2bbxX6xX1bxX2bbxXexX3fxX6xX1bxX2bbxX5xX10xX1bxX2bbxXexXc0xX10xX1bxX2bbxX1xX10xXexX5dxX150xX31xX139xX19cxX18dxX30xXe5xX1xXexX7axXaxX12xX0xXdxX7axX23xX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5dxX7axX10xX57xXdxX6xX5dxX2xX150xX31xX5dxX1bxX10xX186xX7xX5dxX150xX2xX31xX30xX5dxX2xX31xX18dxX57xX18fxX2xX18fxX150xX2xX150xX1cfxXexX383xX383xX2xX19cxX19cxX5xX31xXe5xX1d7xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xX23xX2dxX1bxX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX1bxX23xX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX57xXdxXaaxX12xX0xX7xXexXc0xX3fxX1bxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb0cxX3fxX6xX1bxX1xX3xX1bxX23xX1xXdxX378xXbxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX4b4xX4xX3xX1xXdxX378xX1bxX3xX40dxX7axXabxX4xX3xXexXdxX464xX20xX3xX52xX8cdxXbxX59dxX50xX3xX36xXc41xXexX3xX6xX1bxX3xXexX3fxX17xX1bxX3xX5xX464xX1bxX3xXexXc0xX464xX1bxX3xX1xXf3xXexX1955xXaxX3xX1xXc0xX10xX1639xX9xXaxX5dxX4xX3fxX1bxX23xX2bbxX1bxX23xX1xXdxX10xXbxX5dxX57xX3fxX6xX1bxX1xX2bbxX1bxX23xX1xXdxX10xXbxX2bbxX1xX6xX2bbxXexXdxX1bxX1xX2bbxXexX1xX20xX4xX2bbxX1xXdxX10xX1bxX2bbxX7axX20xX4xX2bbxXexXdxX10xX20xX2bbxX52xX10xXbxX2bbxX57xX6xXexX2bbxX6xX1bxX2bbxXexX3fxX6xX1bxX2bbxX5xX10xX1bxX2bbxXexXc0xX10xX1bxX2bbxX1xX10xXexX5dxX150xX31xX139xX19cxX18dxX30xXe5xX1xXexX7axXaxX12xXb0cxX3fxX6xX1bxX1xX3xX1bxX23xX1xXdxX378xXbxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX4b4xX4xX3xX1xXdxX378xX1bxX3xX40dxX7axXabxX4xX3xXexXdxX464xX20xX3xX52xX8cdxXbxX59dxX50xX3xX36xXc41xXexX3xX6xX1bxX3xXexX3fxX17xX1bxX3xX5xX464xX1bxX3xXexXc0xX464xX1bxX3xX1xXf3xXexX1955xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXc0xX3fxX1bxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXb0cxXa6xX4xX1xX3xXd2xX378xX1bxX1xX3xX177xX3fxXaaxXdxX57xX2bbxX2xX383xX3xX57xXdxXc3dxX1bxX3xXd2xXdxXf3xX1bxX3xXbxX1xX355xX4xX3xXexX40xXbxX3xX4xX10f7xX1bxX23xX3xX5xX17xX3xX5xX452xX4xX3xX4xX44xX1bxX23xX3xX36xX37xX1bxX23xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX1bxX23xX1xXdxX378xXbxX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX52xX3ecxX4xX1xX3xX1xX3fxX40xXexX3xX4xX6xX3fxX3xX4xX28xX4xX3xXd2xXdxX378xX1bxX3xXbxX1xX28xXbxX3xXbxX1xX4bbxX1bxX23xX3xX57xXa6xX4xX1xX50xX3xX36xX49xX7axX3xXd2xX49xX3fxX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX3xX2bbxX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xX3xX6xX1bxX3xXexX3fxX17xX1bxX50xX3xX1xXdxX378xX20xX3xX507xX20xX49xXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX57xXdxXaaxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax94abxX20xX4exXexX3xX52xX1xX559xX20xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX40dxX7axXadxX3xX1xX17xX1bxX23xX59dxX3xX1bxXdexX7axX3xX150xX31xX150xX2xX3xX36xX2dxX7exX3xX52xX14axX3xXaaxX1027xX1bxX23xXaxX3xX1xXc0xX10xX1639xX9xXaxX5dxXexX1xX20xX3fxX1bxX23xX2bbxX7axX6xXdxX2bbxX57xXdxX4xX1xX2bbxXaaxX20xX5dxX4cxX20xX6xXexX2bbxX52xX1xX6xX20xX2bbxX1xX6xX2bbxXexXdxX1bxX1xX2bbxX7axX3fxX2bbxX1xX6xX1bxX23xX2bbxX1bxX6xX7axX2bbxX150xX31xX150xX2xX2bbxX57xX6xX7exX2bbxX52xX7exX2bbxXaaxX3fxX1bxX23xX5dxX150xX31xX18dxX19cxX383xX2xXe5xX1xXexX7axXaxX12xX0xXdxX7axX23xX3xX7xXc0xX4xX9xXaxX5dxX7axX10xX57xXdxX6xX5dxX2xX150xX31xX5dxX1bxX10xX186xX7xX5dxX150xX2xX31xX18fxX5dxX2xX2xX31xX57xX18fxX2xX19cxX2xX18fxX150xX18dxXexX18dxX150xX383xX150xX5xX150xX2bbxX2xX2xX31xX57xX150xX31xX30xX1cfxX2xX2xX139xXexX18fxX1cfxX139xX139xX150xX5xX31xXe5xX1d7xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xXexX1xX20xX3xX1bxX23xX24xX1bxX3xX7xX28xX4xX1xX3xX23xX2dxX1bxX3xX30xX31xX3xXexX34xX3xX36xX37xX1bxX23xX3xXexX3cxX3xX1xX3fxX40xXexX3xX36xX44xX1bxX23xX3xX7xX49xX1bxX3xX4cxX20xX4exXexX50xX3xX52xXdxX1bxX1xX3xX57xX3fxX6xX1bxX1xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX57xXdxXaaxX12xX0xX7xXexXc0xX3fxX1bxX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1c3axX20xX4exXexX3xX52xX1xX559xX20xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX40dxX7axXadxX3xX1xX17xX1bxX23xX59dxX3xX1bxXdexX7axX3xX150xX31xX150xX2xX3xX36xX2dxX7exX3xX52xX14axX3xXaaxX1027xX1bxX23xXaxX3xX1xXc0xX10xX1639xX9xXaxX5dxXexX1xX20xX3fxX1bxX23xX2bbxX7axX6xXdxX2bbxX57xXdxX4xX1xX2bbxXaaxX20xX5dxX4cxX20xX6xXexX2bbxX52xX1xX6xX20xX2bbxX1xX6xX2bbxXexXdxX1bxX1xX2bbxX7axX3fxX2bbxX1xX6xX1bxX23xX2bbxX1bxX6xX7axX2bbxX150xX31xX150xX2xX2bbxX57xX6xX7exX2bbxX52xX7exX2bbxXaaxX3fxX1bxX23xX5dxX150xX31xX18dxX19cxX383xX2xXe5xX1xXexX7axXaxX12xX1c3axX20xX4exXexX3xX52xX1xX559xX20xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX40dxX7axXadxX3xX1xX17xX1bxX23xX59dxX3xX1bxXdexX7axX3xX150xX31xX150xX2xX3xX36xX2dxX7exX3xX52xX14axX3xXaaxX1027xX1bxX23xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexXc0xX3fxX1bxX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXcxX1xX28xX1bxX23xX3xX52xX1xXadxXdxX3xX36xX2dxX20xX3xX1bxXdexX7axX3xX150xX31xX150xX2xX50xX3xX52xXdxX7axX3xX1bxX23xX40xX4xX1xX3xX4cxX20xX4exXexX3xX52xX1xX559xX20xX3xX4xX3f8xX6xX3xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX1xX3xX36xX3bdxX3xX7axX6xX1bxX23xX3xXaaxX41cxX3xX1xX9cxX1bxX3xX2xX1cfxX150xX3xXexXc0xXdxX378xX20xX3xX131bxX361xXb0cxX50xX3xX40dxX7axXadxX3xX1xX17xX1bxX23xX59dxX3xX36xX2dxX7exX3xX1xX355xX6xX3xX1xXb2axX1bxX3xX4xX1xX3fxX3xX7axX44xXexX3xX1bxXdexX7axX3xX7xX3e7xXdxX3xX36xX44xX1bxX23xX3xXaaxX17xX3xXexXc0xXdxX79xX1bxX3xXaaxX1027xX1bxX23xX3xXexXc0xX464xX1bxX3xX5xX1axX1bxX1xX3xXaaxX4b4xX4xX3xX1bxX17xX7exXe5xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX57xXdxXaaxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX20xX5xX12xX0xX57xXdxXaaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc0xXaxX12xX0xX5dxX57xXdxXaaxX12xX0xX5dxX57xXdxXaaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87eexX20xXexX1xX3fxXc0xXaxX12xX29axX23xX20xX7exXc3dxX1bxX3xXe02xX6xX1bxX1xX0xX5dxXbxX12
Nguyễn Oanh