Giải mã 5 trò ảo thuật kinh điển mà tưởng như ’không có lời giải’
Cùng theo dõi video để ’lật tẩy’ 5 trò ảo thuật kinh điển.
e0c0x1c0dbx16cafx15199xe237x16766x1aceex1ba04x1acecx1bb0cxX8x16c88x1a3a4x10754x12a6ex1a0f6xX8x1a3afx17fd2xX2xX11xX6xXdxXbx16885xX0xe72ex15767xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbx164b3x12f62xX2xX11xX6xXdxXbxX17x16086xX2x165c9xX2xX4x14c98x1c485xX4x1a4b8xX4xX11xed3ex14d1dxX4xX2dx1c613xX4xX11xX19x14397x1309exX11xX4xe12bxX2xXcxX19xX4xfaeaxX2x11599xXcxX4xX30x17a38xX4xX11x17704x16201xXcx17ac0xX4xXcxX19xX50xX4xXbxX42xX19x16b3dxXcxX53xX4xX5x12dffxX4xX6xf391xX2xX4xX53xX2xX2dxX2xXbxX0x1a1afxX19xX1axX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x1133axXdxX7xX1xXbxX17x11234x17249xXcxX53xX4xX11xX19xXdxX3axX4xX1xe2b6xX2xX4xX3xX2xX1xXdxX3axX4xX47xX49xX4xXbxX6xX3fxX11xX4xX11x10b75xee46xXbxX4xX33xX4xX11xX36xX37xX4xX2dxX3axX4xX11xX19xX3exX3fxX11xX4xX42xX2xXcxX19xX4xX47xX2xX49xXcx19eabxX0xX6dxX23xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23x1c4e5xX3axX1xXa0xXbxX17xX0xX2xX30xX53xX4xX8xX36xX5xXaxXbxX6dxX6dxX2xXbbx1bcfdxX7xX3axX19xX7xX11xX2xXcxX19xXbbxX3xXcxX6dxXcxXdxXexX8xX6dxX1ax1acc1x16e7fx1839axX6dxX1ax17b8axXf2xX1xXf3xXf7xXf4xXf7xX33xXf7xXf2xX11x16476xX1axXf3xXf3xX6xXf3xXbbx1b5fexX23xX53xXbxX4xX7xX6xX11xXaxXbxX53xX2xX7xX2xX4xX30xX7xX4xX33xX4xX11xX36xX3axX4xX7xX3axX4xX11xX19xX3exX7xX11xX4xX42xX2xXcxX19xX4xX1xX2xXdxXcxX4xX30xX7xX4xX11xX3exX3axXcxX53xX4xXcxX19xX3exX4xX4xX5xX3axX4xX6xX3axX2xX4xXbxX4xX8xX11xXa0xX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19x1465fxX33xXf7xXf7xX23x15bb2x1a4bexX19xXdxX2xX53xX19xX11xX157xX102xX102xX102xX23xX15cxX15dxX1xX2xX8xX23xX6xX7xXa0xX157xXdfxX6xX3axX5xX42xX15dxX30xX7xX36xX53xX2xXcxX10xX6xXdx1a7ecxX11xX157xX7xX3exX11xX3axX15dxX30xX7xX36xX53xX2xXcxX10xX36xX2xX53xX19xX11xX157xX7xX3exX11xX3axXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX4xX1xX11xX19xX3exX30xXdfxX4xX1xX19xX2xX1xXdxXbxX4xX6dxX17xX0xX6dxX23xX17xX0xX11xX7xXdfxX6xXdxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX1xX11xXdfxX6xXcxXbxX4xX8xX11xXa0xX6xXdxXaxXbxXexX2xX1xX11xX19xX157xX4xX102xXf7xXf7xX23xX15cxX15dxX4xX30xX7xX36xX53xX2xXcxX10xX6xXdxX182xX11xX157xX4xX7xX3exX11xX3axX15dxX4xX30xX7xX36xX53xX2xXcxX10xX36xX2xX53xX19xX11xX157xX4xX7xX3exX11xX3axX15dxXbxX17xX0xX11xXdfxX3axX1xXa0xX17xX0xX11xX36xX17xX0xX11xX1xX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX82xXdxXcxX11xXdxX36xXbxX17xX0xX2xX30xX53xX4xX8xX36xX5xXaxXbxX6dxX7xX23xX23xX8xX6dxX3axX23xXdxXcxX6dxX30xXdxX1xX2xX7xX6dxX11xX19xX3exX30xXdfxed0bxX23xXaxXcxXdxXexX8xX6dxX1axXf2xXf3xXf4xX6dxX1axXf7xXf2xX1xXf3xXf7xXf4xXf7xX102xXf3xXf4xX11xX33xX102xXf4xX102xX6xXf4xXbbxX109xX23xX53xXbxX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX30xX5xXdxX10xX3axXdfxX109xXdxX5xX11xX4xX1xX53xX30xXdxX1xX2xX7xX4xX3xX2xX1xXdxX3axX4xX30xX23x18fa2xXbxX4xX1xX7xX11xX7xX10xX11xXa0xX23xXdxXaxXbxX3xX2xX1xXdxX3axX6dxX30xX23xX294xXbxX4xX1xX7xX11xX7xX10xXdxXcxX5xX3axX1xXdxXaxXbxX6xX11xX102x1244cxf72fxX102xX30x1bef5x1113cx1b7bbxXf3xXcbx1376dxX7cxX1ax14277x16278x198c8xX11x14780xX294xX19xX182xX6dxX30x12878xX3xX2c1xXa0x187abxXa0xX6xX1axX23xX109xXdfxXf2xf717xX2c6xX82xX182x19ccbxXf3x1475fxX7xX24xX102x1a4cdxX2d7xX33xX53xX2dfxX36x12250xX2cbxX7xX33xX102xX30xX2c3xXf3xXcbx1a8d2xX2bexX53xX2xX2dfx1aed3xX11xX6dxX6dxXf4xX109xX24xX2c3xXf3xXcbxX2cbxX53xX2c6xX53xXcxXcbxX82x12649x1abddxX109xX2d3xX33xX5xXcxX24xX36xX2c1xX2caxX11xX2xX3xXf2xX42xX2bdxX30exXcxXexX33xX36xX30exXa0xX109xX2cbxXf4xX2fdxXexX2c3xX102xX30exXbxX6dxX17xX0xX6dxX23xX17xX0xX6dxX11xX1xX17xX0xX6dxX11xX36xX17xX0xX6dxX11xXdfxX3axX1xXa0xX17xX0xX6dxX11xX7xXdfxX6xXdxX17xX0xX23xX4xX5xX6xX7xX8xX8xXaxXbxX23xX30fxX3axX3exX36xX5xXdxXbxX17xX24xX19xXdxX3axX4xX2bdxX82xX24x1507dxXdxXexX8xX0xX6dxX23xX17xX0xX6dxX1xX2xX3xX17