Phát hiện nhiều gốm sứ, tiền đồng cổ tại di tích đền Huyện
(Baohatinh.vn) - Ngày 14/12, Bảo tàng Hà Tĩnh và Tổ công tác Trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành báo cáo bước đầu kết quả khai quật khảo cổ học tại Di tích Đền Huyện (Xuân Giang - Nghi Xuân).
69c7xa802xa356x7a90x8449xfd93x7814xbca5xe846xbdffx11571xe399x1160exc752x8d99x10797xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxe919xba18xc468xXexX0xa823xXaxX17xX18xX19xXexX0x921dx6ed8xX19xfaa2xXexX0xXax7ffexX9x6a28xXdxX18x112aaxX2fxb427x9fd0xec9axX5x1109bxXbxXdxX17xX32xXexX7xXaxf92bxXbxX9xXaxX35xb08dx78f4xX9xX43xXaxX35x12ee1x10866xX9xe4cex11d96xXcxX9xX2fxf008xef7fxX9xXbxX35xX48xX43xX9x7e62x9ee5xX43xX4bxX9xX2cx12958xX9xXbx121e0xX35xX9xX19xX35xX9xXbxa820xX2cxXaxX9xX58xX48xX43xX9xebe0xX49xX26xX42xX43xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX70xX17xX18xX19xX32xXexX0xX35xXex8fc3xX4bxb591xX26xX9xX2ax90c2xX1cxX2axf698xX51xX9x72cfx1261exX24xX9xXbxX90xX43xX4bxX9xX70xX90xX9xX5x12dfdxX43xXaxX9x9a1cxX90xX9xX5xX5exX9xX2cx10f53xX43xX4bxX9xXbxX3dxX2cxX9xX5x109b9x7c71xf8b7xX43xX4bxX9x1186fxX61xX35xX9xXaxaec8xX2cxX9xf4aexX70x12f71xX70x8befxX8exd16bxX9x10799xX9xXc1xX61xX35xX9xXaxXc6xX2cxX9x107c5xX49xX4cxX2cxX9xX4bxX35xX18xX9xX70xX90xX9xX8ex9149xX35xX9xXbxX35x114d5xX43xX9xXaxX90xX43xXaxX9xX23xX3dxX24xX9xX2cxX3dxX24xX9xX23xXbcxd316xX2cxX9xX58xb843xX49xX9xa299xXedxXbxX9x12d68xX49xX9bxX9xX106xXaxX18xX35xX9xX10axX49x110bfxXbxX9xX106xXaxX9bxX24xX9xX2cxX5exX9xXaxXc6xX2cxX9xXbxX61xX35xX9xX2xX35xX9xXbxX68xX2cxXaxX9xXc1xX48xX43xX9xX70xX49xX26xX42xX43xX9xdf39xXcbxX49x11f8dxX43xX9x9a55xX35xX18xX43xX4bxX9xac41xX9xX8exX4bxXaxX35xX9xXcbxX49xX13dxX43xcf04x10c42xX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xc50axXbxX146xX18xXdxX35xX4bxX43x9b1axX9xX2cxX17xX43xXbxX17xXbbxdae5xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x84eaxX35xX19xXbxXaxX17dxc615xd820xX19bxX33xX175xX185xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX17dxX94xX19bxX19bxX33xX175xX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17dxX1cxX1cxX35xX152xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX152xXabxX43xX1cxX43xX17xX194xX2fxX1cxX2axdc5cxX19bxd6c9xX1cxb095xX19axX19xX1d1xX2axX19axX94xX19axX19bxb936xXbxX94xX97xX19ax1180axXdxX19bxX152xa86axX33xX4bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX18xXbxX9xXaxX35xX17xX43xX9xX43xXaxX35xX17xX49xX9xX4bxX24xXcxX9xX2fxX49xX9xXbxX35xX17xX43xX9xX19xX24xX43xX4bxX9xX2cxX24xX9xXbxX18xX35xX9xX19xX35xX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX19xX17xX43xX9xXaxX49xX26xX17xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX175xXbxX146xX18xXdxX35xX4bxX43xX17dxX9xX2cxX17xX43xXbxX17xXbbxX185xX32xXexX4xX3dxX2cxX9xXcx10010xX49xX9xXaxX35xX42xX43xX9xXabxX115xXbxX9xX58xXbcxa680xX2cxX9xX33xXaxX3dxXbxX9xXaxX35xX42xX43xX9xXbxX61xX35xX9xX2cxX3dxX2cxX9xXaxX4cxX9xX106xXaxX18xX35xX9xX10axX49xX115xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xXexX2xX35xX9xXbxX68xX2cxXaxX9xXc1xX48xX43xX9xX70xX49xX26xX42xX43xX9xX8exX4bxXaxX35xX9xXcbxX49xX13dxX43xX51xX9xX2cx1259fxX43xX9xX4bxXc6xX35xX9xXdxX90xX9xX58xX48xX43xX9xX5xX9bxX9x9f4fxX24xX9xX58xXbcxX273xX2cxX9xX106xXaxa9a2xX35xX9xX19x9cf9xX43xX4bxX9xXbx12d45xX9xXbxXaxXbdxX35xX9xde36xb05axX51xX9xXdxX90xX9xX43xaefbxX35xX9xXbxXaxXbdxX9x9106xX35xX43xXaxX9xaa80xX26xX9xXabxXbcxX2faxX43xX4bxX9xX2f2xX2f3xX9xX8exXaxX115xXbxX9xXdbxX49xX18xX43xX4bxX152xX9xXc1xX48xX43xX9xX58xXbcxX273xX2cxX9xX175xX13dxX26xX9xX19xX2e6xX43xX4bxX9xXbxXbbx7be7xX43xX9xXcxXe8xXbxX9xX4bxX2c7xX9xX58x6b5exXbxX9xX2cxX18xX24xX9xX23xX332xX43xX9xXax73e5xX49xX9xX43xX4bxX61xX43xX9xX19xX2c7xX43xX4bxX9xX2f2xX18xXcxX9xX140xX35xX18xX43xX4bxX51xX9xX175xXbcxX18xX9xXbxXaxX49xXe8xX2cxX9xX175xfb33xX9xX5xX9bxX9xX2d8xX24xX51xX9xXbxX5exX43xX4bxX9xXcbxX49xX13dxX43xX9xXcfxX35xX332xX43xX51xX9xXaxX49xX26xX42xX43xX9xX8exX4bxXaxX35xX9xXcbxX49xX13dxX43xX51xX9xXbxc86fxX43xXaxX9xX8exX4bxXaxX42xX9xX2d8xX43xX51xX9xX43xX18xX26xX9xXbxXaxX49xXe8xX2cxX9xXbxXaxXb2xX43xX9xX70xX59xX43xX4bxX9xX5xX35xXedxX43xX51xX9xX175xX36cxX9xXcbxX49xX13dxX43xX9xX140xX35xX18xX43xX4bxX51xX9xXaxX49xX26xX42xX43xX9xX8exX4bxXaxX35xX9xXcbxX49xX13dxX43xX51xX9xXbxX397xX43xXaxX9xX70xX90xX9xX5xXa7xX43xXaxX152xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xXexXc1xXbcxX273xX2cxX9xX33xXax6fe3xX33xX9xX2cx9382xX18xX9xX9axXe8xX9xXcfxX70xX5xX5xXcdxX2xX2f2xX9xXabxX90xX9xX2fxX2e6xX9xX58xX59xX43xX4bxX9xX2f3xX9xX2cxX40bxX18xX9x11f35xX2e2xX9xXcfxX70xX5xX5xXcdxX2xX2f2xX9xX70xX90xX9xX5xXa7xX43xXaxX51xX9xX5xXbbxXbcxXbdxX43xX4bxX9xXc1xX61xX35xX9xXaxXc6xX2cxX9xXc9xX70xXcbxX70xXcdxX8exXcfxX9xX2cx8efaxX43xX4bxX9xX9axX9bxX24xX9xXbxX90xX43xX4bxX9xX70xX90xX9xX5xXa7xX43xXaxX9xX33xXaxX4cxX35xX9xXaxX273xX33xX9xX106xXaxX18xX35xX9xX10axX49xX115xXbxX9xX19xX35xX9xXbxX68xX2cxXaxX9xX58xX48xX43xX9xX70xX49xX26xX42xX43xX9xX43xXax8aa9xXcxX9xX175xX3dxX2cxX9xX58xb7d5xX43xXaxX9xX33xXaxX61xXcxX9xXabxX35xX9xX2cxX40bxX18xX9xX19xX35xX9xXbxX68xX2cxXaxX185xX9xXbxXax8ea9xXcxX9xX19xX2c7xX9xX19xX35xda74xX43xX9xX23xX35xXedxX43xX9xX58xX49axX18xX9xXbxX103xX43xX4bxX51xX9xXbxe1dfxXcxX9xX106xX35xXedxXcxX9xX2cxX3dxX2cxX9xX19xX35xX9xXbxX68xX2cxXaxX51xX9xX19xX35xX9xXabxX115xXbxX9xX58xc6a3xX9xXbxXbbxX332xX43xX9xX2cxX2faxX9xX2fxX2e2xX9xX58x8b9axX9xXbxX4d0xXcxX9xXaxX35xX4edxX49xX9xX43xX35xX332xX43xX9xX58xX61xX35xX51xX9xXbxX68xX43xXaxX9xX2cxXaxX33dxXbxX9xXabxX90xX9xX19xX35xX4bdxX43xX9xX23xX35xXedxX43xX9xX2cxX40bxX18xX9xX19xX35xX9xXbxX68xX2cxXaxX9xX58xX48xX43xX9xX70xX49xX26xX42xX43xX9xX10axX49xX18xX9xX2cxX3dxX2cxX9xXbxXaxXbdxX35xX9xX106xb0c2xX152xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX175xXbxX146xX18xXdxX35xX4bxX43xX17dxX9xX2cxX17xX43xXbxX17xXbbxX185xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX194xX35xX19xXbxXaxX17dxX19axX19bxX19bxX33xX175xX185xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX17dxX94xX19bxX19bxX33xX175xX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17dxX1cxX1cxX35xX152xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX152xXabxX43xX1cxX43xX17xX194xX2fxX1cxX2axX1cfxX19bxX1d1xX1cxX1d3xX19axX19xX1d1xX2axX19axX94xX19axX19bxX1dcxXbxX1d3xX1dcxX2axX19axXdxX2axX152xX1e5xX33xX4bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX18xXbxX9xXaxX35xX17xX43xX9xX43xXaxX35xX17xX49xX9xX4bxX24xXcxX9xX2fxX49xX9xXbxX35xX17xX43xX9xX19xX24xX43xX4bxX9xX2cxX24xX9xXbxX18xX35xX9xX19xX35xX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX19xX17xX43xX9xXaxX49xX26xX17xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX175xXbxX146xX18xXdxX35xX4bxX43xX17dxX9xX2cxX17xX43xXbxX17xXbbxX185xX32xXexX4xX3dxX2cxX9xX2cxXaxX49xX26xX332xX43xX9xX4bxX35xX18xX9xXbxX35xXedxX43xX9xXaxX90xX43xXaxX9xX106xXaxX18xX35xX9xX10axX49xX115xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xXexX5xXbbxX24xX43xX4bxX9xX4bxX103xX43xX9xX2axX1d1xX9xX43xX4bxX90xX26xX9xX13axXbxX2ebxX9xX2axX9xX146xX9xX2axX1d1xX1cxX2axX97xX151xX51xX9xX58xX24xX90xX43xX9xX2cxXaxX49xX26xX332xX43xX9xX4bxX35xX18xX9xX58xX36cxX9xXbxX35xXedxX43xX9xXaxX90xX43xXaxX9xXbxXbbxX35xX4edxX43xX9xX106xXaxX18xX35xX9xX1e1xX9xXaxX4cxX9xXbxXaxX4b5xXcxX9xX19xX2c7xX51xX9xXbxXbbxX24xX43xX4bxX9xX58xX4fbxX9xXaxX4cxX9xX70xX2axX9xX2cxX3dxX2cxXaxX9xX70xX115xX49xX9xX4xX49xX43xX4bxX9xX58xX48xX43xX9xXaxX35xX42xX43xX9xX43xX18xX26xX9xX106xXaxX24xX9bxX43xX4bxX9xX2axX19bxX19bxXcxX9xXabxX48xX9xX33xXaxX68xX18xX9xX9axeb45xX2cxX9xX2cxX4fbxX9xX19xX35xX42xX43xX9xXbxX68xX2cxXaxX9xX1e1xX19bxXcxX0xX2fxX49xX33xXexX97xX0xX1cxX2fxX49xX33xXexX185xX9xXaxX4cxX9xX106xXaxX18xX35xX9xX10axX49xX115xXbxX9xX2fxX4cxX9xX97xX9xX13axX70xX97xX151xX9xXaxX4d0xX43xXaxX9xX2cxXaxX349xX9xX43xXaxX115xXbxX51xX9xX19xX35xX42xX43xX9xXbxX68xX2cxXaxX9xX94xX94xXcxX0xX2fxX49xX33xXexX97xX0xX1cxX2fxX49xX33xXexX51xX9xX2cxX3dxX2cxXaxX9xX5xX35xX48xX43xX9xXc1xXbcxXbdxX43xX4bxX9xXaxX35xX42xX43xX9xXbxX61xX35xX9xX106xXaxX24xX9bxX43xX4bxX9xX1e1xX19bxXcxX9xXabxX48xX9xX33xXaxX68xX18xX9xX5xX13dxX26xX9xX19xX35xX9xXbxX68xX2cxXaxX185xX9xXaxX4cxX9xX106xXaxX18xX35xX9xX10axX49xX115xXbxX9xX2fxX4cxX9xX1e1xX9xX13axX70xX1e1xX151xX9xXaxX4d0xX43xXaxX9xX2cxXaxX349xX9xX2f2xX51xX9xX19xX35xX42xX43xX9xXbxX68xX2cxXaxX9xX1dcxX1d3xXcxX0xX2fxX49xX33xXexX97xX0xX1cxX2fxX49xX33xXexX152xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xXexXc9xXedxXbxX9xX10axX49xX9bxX9xXbxX61xX35xX9xX1e1xX9xXaxX4cxX9xX106xXaxX18xX35xX9xX10axX49xX115xXbxX9xX58xX36cxX9xX33xXaxX3dxXbxX9xXaxX35xX42xX43xX9xX43xXaxX35xX48xX49xX9xXdxX24xX61xX35xX9xXaxX4d0xX43xXaxX9xX19xX35xX9xXabxX115xXbxX9xX4bxX59xXcxX17dxX9xXabxX115xXbxX9xXdxX35xX42xX49xX9xX106xX35xXedxX43xX9xXbxXbbxd028xX2cxX51xX9xX4bxX4cxXcxX9xXcxX17xX43xX51xX9xX58xX59xX9xX2fxX50xX51xX9xX58xX59xX9xX2fxX90xX43xXaxX51xX9xX4bxX4cxXcxX9xXbxXaxXb2xX51xX9xXbxX35xX48xX43xX9xX58xX59xX43xX4bxX152xX152xX152xX9xX2cxX4fbxX9xX43xX35xX332xX43xX9xX58xX61xX35xX9xXbxX2ebxX9xXbxXaxXedxX9xX106xeb6exX9x98a3xX146xX8aexX8aexX9xXbxXbbxXbcxXffxX2cxX9xX4xXb2xX43xX4bxX9xX43xX4bxX49xX26xX332xX43xX9xX58xXedxX43xX9xXbxXaxXedxX9xX106xX8acxX9xXcbxXcfxX8aexX8aexX146xXcbxXcfxX8aexX8aexX8aexX152xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX175xXbxX146xX18xXdxX35xX4bxX43xX17dxX9xX2cxX17xX43xXbxX17xXbbxX185xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX49xXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX194xX35xX19xXbxXaxX17dxX19axX19bxX19bxX33xX175xX185xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX17dxX94xX19bxX19bxX33xX175xX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17dxX1cxX1cxX35xX152xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX152xXabxX43xX1cxX43xX17xX194xX2fxX1cxX2axX1cfxX19bxX1d1xX1cxX1d3xX19axX19xX1d1xX2axX19axX94xX19axX19bxX1dcxXbxX19axX19axX2axX19axXdxX97xX152xX1e5xX33xX4bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX18xXbxX9xXaxX35xX17xX43xX9xX43xXaxX35xX17xX49xX9xX4bxX24xXcxX9xX2fxX49xX9xXbxX35xX17xX43xX9xX19xX24xX43xX4bxX9xX2cxX24xX9xXbxX18xX35xX9xX19xX35xX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX19xX17xX43xX9xXaxX49xX26xX17xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX175xXbxX146xX18xXdxX35xX4bxX43xX17dxX9xX2cxX17xX43xXbxX17xXbbxX185xX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX194xX35xX19xXbxXaxX17dxX19axX19bxX19bxX33xX175xX185xXaxX17xX35xX4bxXaxXbxX17dxX94xX19bxX19bxX33xX175xX32xX9xX2fxXbbxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX17dxX1cxX1cxX35xX152xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX152xXabxX43xX1cxX43xX17xX194xX2fxX1cxX2axX1cfxX19bxX1d1xX1cxX1d3xX19axX19xX1d1xX2axX19axX94xX19axX19bxX1dcxXbxX19axX1cfxX2axX1d3xXdxX1e1xX152xX1e5xX33xX4bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX18xXbxX9xXaxX35xX17xX43xX9xX43xXaxX35xX17xX49xX9xX4bxX24xXcxX9xX2fxX49xX9xXbxX35xX17xX43xX9xX19xX24xX43xX4bxX9xX2cxX24xX9xXbxX18xX35xX9xX19xX35xX9xXbxX35xX2cxXaxX9xX19xX17xX43xX9xXaxX49xX26xX17xX43xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xXexX42axX2e6xX9xX175xX49xX33dxXbxX9xXaxX35xX42xX43xX9xX2cxX40bxX18xX9xX2cxX3dxX2cxX9xXdxX24xX61xX35xX9xX4bxX4cxXcxX9xXbxXaxXb2xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX33dxX26xX51xX9xX43xX4bxX18xX26xX9xXbxX2ebxX9xX43xXaxX349xX43xX4bxX9xXbxXaxXedxX9xX106xX8acxX9xX8aexX146xX8aexX8aexX9xXbxXbbxXbcxXffxX2cxX9xX4xXb2xX43xX4bxX9xX43xX4bxX49xX26xX332xX43xX9xX43xX2faxX35xX9xX58xX13dxX26xX9xXdxX90xX9xX58xX35xX4edxXcxX9xXbxb8eaxX9xX2cxXbcxX9xX2cxX40bxX18xX9xX2cxXbcxX9xX19xX13dxX43xX9xXbxXaxXbdxX35xX9xX2fxX2faxX9xX2fx7009xX152xX9xX8exXaxX349xX43xX4bxX9xX33xXaxX3dxXbxX9xXaxX35xX42xX43xX9xX43xX90xX26xX9xX2cxX49xX43xX4bxX9xX2cxX33dxX33xX9xX43xXaxX349xX43xX4bxX9xXcxX18xX43xXaxX9xXcxX4cxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xXabxX35xX42xX2cxX9xX43xX4bxXaxX35xX332xX43xX9xX2cxX50xX49xX9xX4bxX35xX18xX35xX9xX58xX24xX61xX43xX9xXbxX35xX48xX43xX9xX2fxX2faxX9xX2fxXb2cxX9xX106xXaxX49xX9xXabxX2e6xX2cxX9xX8exX4bxXaxX35xX9xXcbxX49xX13dxX43xX51xX9xXbxX2ebxX9xX58xX4fbxX9xXbxX4d0xXcxX9xXaxX35xX4edxX49xX9xXabxX90xX9xXdxX90xXcxX9xXbbxfdabxX9xX58xXbdxX35xX9xX2fxX4cxX43xX4bxX9xXabxX4b5xX43xX9xXaxX4fbxX18xX9xX2cxX40bxX18xX9xX2cxX3dxX2cxX9xX2cxXbcxX9xX19xX13dxX43xX9xX2e2xX9xXcbxX49xX13dxX43xX9xX2d8xX43xX51xX9xX9axX36cxX35xX9xX4xXc6xX35xX51xX9xX58xX48xX43xX9xX70xX49xX26xX42xX43xX9xXabxX90xX9xX43xXaxX349xX43xX4bxX9xXbxXaxXb2xX43xX9xXdxX90xX43xX4bxX9xXbxXbbxX456xX9xX33xXaxX865xX51xX9xX43xX2faxX35xX9xX2cxXbcxX9xXbxXbbxX865xX9xX2cxX40bxX18xX9xX2cxX3dxX2cxX9xX2cxXe8xX43xX4bxX9xX58xX59xX43xX4bxX9xX2cxXbcxX9xX19xX13dxX43xX9xX19xXc6xX2cxX9xX23xX332xX43xX9xXaxX349xX49xX9xX43xX4bxX61xX43xX9xX2fxXb2xX43xX4bxX9xX2f2xX18xXcxX9xXbxXaxXedxX9xX106xX8acxX9xX8aexX146xX8aexX8aexX9xXbxXbbxXbcxXffxX2cxX9xX4xXb2xX43xX4bxX9xX43xX4bxX49xX26xX332xX43xX152xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xXexX8exXaxX349xX43xX4bxX9xX106xXaxX3dxXcxX9xX33xXaxX3dxX9xX2cxX40bxX18xX9xX106xXaxX9bxX24xX9xX2cxX5exX9xXaxXc6xX2cxX9xXbxX61xX35xX9xX58xX48xX43xX9xX70xX49xX26xX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX33dxX26xX9xX58xX13dxX26xX9xXdxX90xX9xX19xX35xX9xXbxX68xX2cxXaxX9xXbxX2ebxX43xX4bxX9xXbxX59xX43xX9xXbxX61xX35xX9xX43xXaxX349xX43xX4bxX9xX2cxXb2xX43xX4bxX9xXbxXbbxX4d0xX43xXaxX9xX106xX35xXedxX43xX9xXbxXbbxX865xX2cxX9xXdxXffxX43xX9xXcxX18xX43xX4bxX9xX19xX33dxX49xX9xX33dxX43xX9xX106xX35xXedxX43xX9xXbxXbbxX865xX2cxX9xX2cxXaxX456xX18xX9xXbxXaxX3dxX33xX9xX19xXbcxXffxX35xX9xXbxXaxXbdxX35xX9xX5xXbbxX103xX43xX9xXabxX90xX9xX2cxX4fbxX9xXbxX103xXcxX9xX9bxX43xXaxX9xXaxXbcxX2e2xX43xX4bxX9xX58xX49axX18xX9xX2cxXaxX68xX43xXaxX9xXbxXbbxX49axX51xX9xX58xX49axX18xX9xX106xX35xX43xXaxX9xXbxXedxX9xX10axX49xX18xX43xX9xXbxXbbxXc6xX43xX4bxX9xX2cxX40bxX18xX9xX58xX49axX18xX9xX58xX35xX4edxXcxX9xX43xX90xX26xX9xXbxXbbxX24xX43xX4bxX9xX106xXaxX49xX9xXdxXbcxX49xX9xXabxX2e6xX2cxX9xX2fxXb2xX43xX4bxX9xX2f2xX18xXcxX152xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxXbdxX35xX9xX4bxX35xX18xX43xX9xXbxXffxX35xX51xX9xX9axX9bxX24xX9xXbxX90xX43xX4bxX9xX70xX90xX9xX5xXa7xX43xXaxX9xXbxX35xXedxX33xX9xXbxXb13xX2cxX9xXaxX273xX33xX9xXbxX3dxX2cxX9xXabxXffxX35xX9xX2cxX3dxX2cxX9xX2cxXaxX49xX26xX332xX43xX9xX4bxX35xX18xX9xX106xXaxX9bxX24xX9xX2cxX5exX9xXaxXc6xX2cxX9xXbxXbbxX24xX43xX4bxX9xX43xXbcxXffxX2cxX9xXabxX90xX9xX10axX49xX4cxX2cxX9xXbxXedxX9xX58xX4edxX9xXbxXaxX3dxXcxX9xX2fxX3dxXbxX51xX9xX106xXaxX18xX35xX9xX10axX49xX115xXbxX9xXbxXaxX4b5xXcxX9xX19xX2c7xX9xX43xX4bxXaxX35xX332xX43xX9xX2cxX50xX49xX51xX9xXdxX90xXcxX9xXbbxXbaexX9xX43xXaxX349xX43xX4bxX9xX23xX68xX9xXcxX115xXbxX9xXabxX48xX9xXdxX49axX2cxXaxX9xX2fxXb2cxX9xX2cx12bc5xX43xX4bxX9xX43xXaxXbcxX9xX4bxX35xX3dxX9xXbxXbbxX49axX9xXabxX4b5xX43xX9xXaxX4fbxX18xX9xX2cxX5exX9xXbxX61xX35xX9xX19xX35xX9xXbxX68xX2cxXaxX9xX58xX48xX43xX9xX70xX49xX26xX42xX43xX9xXabxX90xX9xXbxX35xXedxX43xX9xXaxX90xX43xXaxX9xX10axX49xX26xX9xXaxX24xX61xX2cxXaxX51xX9xXdxX115xX33xX9xXaxX59xX9xX2fxX2faxX9xX58xX48xX9xX43xX4bxXaxX49axX9xX9axXe8xX9xXcfxX70xX5xX5xXcdxX2xX2f2xX9xX175xX17xXcxX9xX175xX407xXbxX9xX175xXedxX33xX9xXaxX61xX43xX4bxX9xX19xX35xX9xXbxX68xX2cxXaxX9xX10axX49xX4cxX2cxX9xX4bxX35xX18xX152xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX9axX24xX19xX26xX32xXexX4xX3dxX2cxX9xXcxX265xX49xX9xXaxX35xX42xX43xX9xXabxX115xXbxX51xX9xX19xX35xX9xXabxX115xXbxX9xXabxX4b5xX43xX9xXaxX4fbxX18xX9xX2cxX5exX9xX58xXbcxX273xX2cxX9xX33xXaxX3dxXbxX9xXaxX35xX42xX43xX9xXbxX61xX35xX9xX2cxX3dxX2cxX9xXaxX4cxX9xX106xXaxX18xX35xX9xX10axX49xX115xXbxX9xX43xX90xX26xX9xX58xX36cxX9xX58xXbcxX273xX2cxX9xX23xX90xX43xX9xX4bxX35xX18xX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX9axX9bxX24xX9xXbxX90xX43xX4bxX9xX70xX90xX9xX5xXa7xX43xXaxX9xXdxX115xX33xX9xXaxX59xX9xX2fxX2faxX9xX2cxXaxX49xX26xX4edxX43xX9xXabxX90xX24xX9xX106xXaxX24xX9xX23xX9bxX24xX9xX10axX49xX9bxX43xX9xX43xXaxX492xXcxX9xX33xXaxXb13xX2cxX9xXabxXb13xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXb2xX43xX4bxX9xXbxX3dxX2cxX9xX43xX4bxXaxX35xX332xX43xX9xX2cxX50xX49xX152xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2d8xX49xXbxXaxX24xXbbxX32xXexXdbxX49xX18xX43xX4bxX9xX42axX3dxX43xX4bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Quang Sáng