UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo sẵn sàng phương án sơ tán, đảm bảo an toàn về người, tài sản cho Nhân dân
(Baohatinh.vn) - Trong công điện vừa ban hành, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tổ chức lực lượng trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.
64b6xbff2xb593x8ab0xc1a3x118a9x11e05x73a7x117ebxX7xe045xc83fx7b85x88d1xb195x10917xX5xe5fdxXaxX3xX7xXex75f3xX5xX10xX9xXaxXexX10xc466xXexf522xX6xX5xXdx10dd1xcb0ax984bxX3x9100xd161xX7xXexXdx88edxX15xd346xXaxd5c6x73fcxe3a1x723ax9851xX3xXex95d7xX23xX1xX3x740ex7ca2xX3xXcxa8bfxX23xX1xX3xX4xX1xX36xX3x8ee4xc001xd405xX3xX7xe1a0xX23xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xXbxX1x11981x8216xX23xX22xX3x8b64xX23xX3xX7xX56xX3xXexX5axX23x100abxX3xX46xe40dxb802xX3x10824xX66xX48xX3xX6xX23xX3xXexX48xX3bxX23xX3x7e4axf696xX3xX23xX22xX55xaae6xXdxX63xX3xXexX3bxXdxX3xX7xX66xX23xX3xX4xX1xX48xX3xX32xX1xf904xX23xX3xddd5xX8dxX23xX0x6b81xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3axX10xX6xX90xXaxX2fxXcx880cxX48xX23xX22xX3xX4xdf5axX23xX22xX3xX46xXdx11dd8xX23xX3xX75xf81bxX6xX3xX69xX6xX23xX3xX1xX3bxX23xX1xX63xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX15xdbf2xX27xX3xX4x8d25xX27xX3xXexec55xX3xX4xX1x944cxX4xX3xX5x7517xX4xX3xX5xX55x103bfxX23xX22xX3xXexXaaxXeaxX4xX3xX69xX6xX23xX3xec6cxab82xX94xXfcxXfdxX1xX3xXexX47xXdxX3xX4xX5axX4xX3xX4xX56xX3xb1f4xX27xX6xX23xX63xX3xX46xX56xX23xX3xX75xf19fxX3xX46x113f3xX3xX4xX1x10094xX3xX46x98b5xX23xX22xX3xX1cxe63dxX3xX5x8176xX3xX4xX5axX4xX3xXexc8c0xX23xX1xX3xX1xX27x7b68xX23xX22xX3xX4xed52xX3xXexX1xX11cxX3xX1cxX66xX15xX3xXaaxX6x6a0fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX67xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx12270xX10xX23xXexX10xXaaxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxff99xXdxX90xXexX1xX24xX3x1043exX2xdf68xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXfdxX2x1208axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX94xX94xXdxX149xX69xX6xX48xX1xX6xXexXdxX23xX1xX149xX75xX23xX94xX23xX10xX17bxX7xX94xXfcxX193xXfdx6badxX94xX2xX193xX182xX90xX2xX2x11f1fxXfcxX1b7xX193xX1b7xXexX2x6b90xXfcxX193xX2xX5xX193xX149xX26xXbxX22x11f95xXaaxX9xX1b7xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX46xX47xX48xX3xX7xX4bxX23xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xX5axX23xX3xX7xX56xX3xXexX5axX23xX63xX3xX46xX66xX67xX3xX69xX66xX48xX3xX6xX23xX3xXexX48xX3bxX23xX3xX75xX76xX3xX23xX22xX55xX7bxXdxX63xX3xXexX3bxXdxX3xX7xX66xX23xX3xX4xX1xX48xX3xX32xX1xX8dxX23xX3xX90xX8dxX23xXaxX3xX17bxXdxX90xXexX1xX9xXaxX182xX2xX184xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXfdxX2xX193xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxX6xXbxXexXdxX48xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX16cxX1xX120xX3xXexX119xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXcxXaaxXdexX23xX3xXcxXdxc66axX23xX3xX3axX55xX23xX22xX3xX4xd68exX23xX22xX3xX46xX48xX3bxX23xX3xX4xXb0xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xb2ecxXdxX11cxX67xX3xXexXaaxX6xX3xXexX132xX23xX1xX3xX1xX132xX23xX1xX3xXexXdxXdaxX27xX3xXexX1xX48xX5axXexX3xX5xe3b7xX3xXexXaaxX48xX23xX22xX3xX2cexX1xX27xX3xX90xX8dxX23xX3xX4xX55xX3x1036fxX3xX1cx6e0dxX3xXcxX1xX47xX4xX1xX3xX31xX132xX23xX1xX63xX3xXcxf1d4xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX4xX1xXdxX76xX27xX3xXfcxX184xX94xX2xX193xX94xXfcxX193xXfcxX193xX149xX0xXdxX3xXdxX90xX9xXaxXdxX67xX22xX4xX6xXbxXexXdxX48xX23xXfcxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16cxX6xXbxXexXdxX48xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXaaxX2dxX3xX17bxXdxX90xXexX1xX24xX3xX1c6xX2xX184xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xX94xXdxX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX32xX22xX3bxX15xX3xXfcxX182xX94xX2xX193xX63xX3xX16cxX1xX120xX3xXexX119xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xXcxXaaxXdexX23xX3xXcxXdxX2b3xX23xX3xX3axX55xX23xX22xX3xX2cexX12bxX3xX69xX6xX23xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX4xXb0xX23xX22xX3xX46xXdxXb6xX23xX3xX75xX76xX3xX75xXdxXb6xX4xX3xXex7a8bxXbxX3xXexXaaxX27xX23xX22xX3xXe6xX23xX22xX3xXbxX1xX13dxX3xX2cexX1x911fxX23xX3xX4xba88xXbxX3xX75x12186xXdxX3xX69xX303xX48xX3xX7xX138xX3xX1bfxX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxXcxX1xXeaxX4xX3xX1xXdxXb6xX23xX3xX16cxXb0xX23xX22xX3xX46xXdxXb6xX23xX3xX7xX138xX3xX2xXfdxdf1dxX193xX94xX16cx7c8axX1exXcxXcxX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXfcxX182xX94xX2xX193xX94xXfcxX193xXfcxX193xX3xX4xX120xX6xX3xXcxX1xX120xX3xXexX55xX405xX23xX22xX3xX16cxX1xfeb5xX23xX1xX3xXbxX1xX120xX2dxX3xX46xX11cxX3xX4xX1xX120xX3xX46xX123xX23xX22xX3xXe6xX23xX22xX3xXbxX1xX13dxX3xX2cexX1xX3fdxX23xX3xX4xX401xXbxX3xX75xX405xXdxX3xX90xXdxd898xX23xX3xX69xXdxX2b3xX23xX3xX4xX120xX6xX3xX4xX56xX23xX3xX69xX303xX48xX3xX7xX138xX3xX1bfxX63xX3xX16cxX1xX120xX3xXexX119xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX15xXdaxX27xX3xX4xXdexX27xX3xX22xXdxX5axX67xX3xX46xX138xX4xX3xX4xX5axX4xX3xX7xX300xX63xX3xXexX1xX120xX3xXexXaaxX55xX300xX23xX22xX3xX4xX5axX4xX3xX23xX22xX3bxX23xX1xX63xX3xX46xX56xX23xX3xX75xX119xX63xX3xX16cxX1xX120xX3xXexX119xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xX4xX5axX4xX3xX1xX27xX15xXb6xX23xX63xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX138xX63xX3xXexX1xX119xX3xX1cxX303xX3xXexX3eaxXbxX3xXexXaaxX27xX23xX22xX3xXexX1xXeaxX4xX3xX1xXdxXb6xX23xX3xX23xX22xX1xXdxXdaxX67xX3xXex696axX4xX63xX3xX2cexX119xXbxX3xXexX1xX7bxXdxX63xX3xX46xXdexX15xX3xX46xX120xX3xX4xX5axX4xX3xX23xX123xXdxX3xX90xX27xX23xX22xX3xX16cxXb0xX23xX22xX3xX46xXdxXb6xX23xX3xX7xX138xX3xX2xXfdxX43fxX193xX94xX16cxX443xX1exXcxXcxX22xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXfcxX182xX94xX2xX193xX94xXfcxX193xXfcxX193xX3xX4xX120xX6xX3xXcxX1xX120xX3xXexX55xX405xX23xX22xX3xX16cxX1xX469xX23xX1xX3xXbxX1xX120xX3xX75xX76xX3xX75xXdxXb6xX4xX3xXe6xX23xX22xX3xXbxX1xX13dxX3xX2cexX1xX3fdxX23xX3xX4xX401xXbxX3xX75xX405xXdxX3xX69xX303xX48xX3xX7xX138xX3xX1bfxX2dxX3xX16cxXb0xX23xX22xX3xX46xXdxXb6xX23xX3xX2cexX1xX3fdxX23xX3xX7xX138xX3xXfcxX184xX94xX16cxX443xX1exX312xX16cxXcxXcxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXfcxX184xX94xX2xX193xX94xXfcxX193xXfcxX193xX3xX4xX120xX6xX3xX31xX6xX23xX3xX16cxX1xX36xX3xX1xX27xX15xX3xX312xX1xe2f7xX23xX22xX63xX3xX4xX1xX138xX23xX22xX3xXexX1xXdxXdaxX23xX3xXexX6xXdxX3xX75xX3bxX3xXcxX132xX67xX3xX2cexXdxX2b3xX67xX3xX4xXe6xX27xX3xX23xX47xX23xX3xXexX36xX23xX1xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX31xX123xX3xX16cxX1xX36xX3xX1xX27xX15xX3xX31xX123xX3xX46xX123xXdxX3xX31xXdxXdaxX23xX3xXbxX1xX609xX23xX22xX3xXexX36xX23xX1xX3xXbxX1xX138xXdxX3xX1xXefxXbxX3xX75xX405xXdxX3xXcxXdxX11cxX27xX3xX69xX6xX23xX3x10cb0xX23xX3xXexX48xX3bxX23xX3xX23xX22xX1xX76xX3xX4xX5axX3xXexXaaxXdaxX23xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX75xX3bxX3xX30xX31xX32xX33xX3xX4xX5axX4xX3xX1xX27xX15xXb6xX23xX63xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX138xX63xX3xXexX1xX119xX3xX1cxX303xX3xXexX1xX10xX48xX3xX90x110c7xXdxX3xX4xX1x973fxXexX3xX4xX1x8779xX3xX90xXdxX495xX23xX3xX69xXdxX2b3xX23xX3xX4xX120xX6xX3xX69xX303xX48xX3xX7xX138xX3xX1bfxX63xX3xXexX1xXb0xX23xX22xX3xX69xX5axX48xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1xX120xX3xX4xX5axX4xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xXexXdxXb6xX23xX63xX3xXexX3bxX27xX3xXexX1xX27xX15xX76xX23xX3xX46xX6xX23xX22xX3xX1xX48xX47xXexX3xX46xX123xX23xX22xX3xXexXaaxXdaxX23xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX69xXdxX2b3xXexX3xX75xX119xX3xXexXaaxX469xX63xX3xX1xX55xX405xX23xX22xX3xX90xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX11cxX23xX3xX75xX3bxX3xX90xXdxX495xX23xX3xX69xXdxX2b3xX23xX3xX4xX120xX6xX3xX69xX303xX48xX3xX7xX138xX3xX1bfxX3xX46xX11cxX3xX4xX1xX120xX3xX46xX123xX23xX22xX3xXbxX1xX609xX23xX22xX3xXexXaaxX5axX23xX1xX2dxX3xX10exX27xX66xX23xX3xX5xX12bxX3xX4xX1xX6cexXexX3xX4xX1xX6d3xX3xX75xXdxXb6xX4xX3xXaaxX6xX3xX2cexX1xX56xXdxX3xX4xX120xX6xX3xX4xX5axX4xX3xXexX3bxX27xX3xXexX1xX27xX15xX76xX23xX63xX3xX23xX22xX1xXdxXdaxX67xX3xX4xX401xX67xX3xX4xX5axX4xX3xXexX3bxX27xX3xXexX1xX27xX15xX76xX23xX3xXaaxX6xX3xX2cexX1xX56xXdxX3xX2cexX1xXdxX3xXexX1xX7bxXdxX3xXexXdxX2b3xXexX3xX4xX1xX55xX6xX3xX6xX23xX3xXexX48xX3bxX23xX2dxX3xX1xX55xX405xX23xX22xX3xX90x85dcxX23xX3xX23xX10xX48xX3xX46xX3eaxX27xX3xXexX3bxX27xX63xX3xXexX1xX27xX15xX76xX23xX3xXexX47xXdxX3xX4xX5axX4xX3xX69xX2b3xX23xX63xX3xX4xX5axX4xX3xX2cexX1xX27xX3xX75xXeaxX4xX3xX4xX128xX6xX3xX7xXb0xX23xX22xX3xX2cexX1xXdxX3xX4xX13dxX3xX5xX2edxX3xX5xX405xX23xX63xX3xX46xX66xX67xX3xX69xX66xX48xX3xX6xX23xX3xXexX48xX3bxX23xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX0xXdxX67xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX16cxX10xX23xXexX10xXaaxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX17bxXdxX90xXexX1xX24xX3xX182xX2xX184xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXfdxX2xX193xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX94xX94xXdxX149xX69xX6xX48xX1xX6xXexXdxX23xX1xX149xX75xX23xX94xX23xX10xX17bxX7xX94xXfcxX193xXfdxX1b7xX94xX2xX193xX182xX90xX2xX2xX1bfxXfcxX2xX184xXfdxXexX2xXfdxXfcxX182xX5xX43fxX1exX2xX184xXfcxX90xX193xX2xXfcxX193xX2xXfdxX182xXexX43fxX193xX193xXfcxX184xX5xX193xX149xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX4xX1xX36xX3xX46xX47xX48xX3xX7xX4bxX23xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xX5axX23xX3xX7xX56xX3xXexX5axX23xX63xX3xX46xX66xX67xX3xX69xX66xX48xX3xX6xX23xX3xXexX48xX3bxX23xX3xX75xX76xX3xX23xX22xX55xX7bxXdxX63xX3xXexX3bxXdxX3xX7xX66xX23xX3xX4xX1xX48xX3xX32xX1xX8dxX23xX3xX90xX8dxX23xXaxX3xX17bxXdxX90xXexX1xX9xXaxX182xX2xX184xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXfdxX2xX193xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16cxX6xXbxXexXdxX48xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx11dd2xXdaxX27xX3xX4xXdexX27xX3xXexXaaxX55xX405xX4xX3xX67xe1e6xXexX3xX5xX3bxX3xXexX1xXb0xX23xX22xX3xX69xX5axX48xX3xX4xX1xX48xX3xX4xX1xX120xX3xX4xX5axX4xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xXexXdxXb6xX23xX63xX3xXexX3bxX27xX3xXexX1xX27xX15xX76xX23xX3xX46xX6xX23xX22xX3xX1xX48xX47xXexX3xX46xX123xX23xX22xX3xXexXaaxXdaxX23xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX69xXdxX2b3xXexX3xX75xX119xX3xXexXaaxX469xX63xX3xX1xX55xX405xX23xX22xX3xX90xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX11cxX23xX3xX75xX3bxX3xX90xXdxX495xX23xX3xX69xXdxX2b3xX23xX3xX4xX120xX6xX3xX69xX303xX48xX3xX7xX138xX3xX1bfxX3xX46xX11cxX3xX4xX1xX120xX3xX46xX123xX23xX22xX3xXbxX1xX609xX23xX22xX3xXexXaaxX5axX23xX1xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX16cxX1xX120xX3xXexX119xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX3xX4xX5axX4xX3xX1xX27xX15xXb6xX23xX63xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXbxX1xX138xX63xX3xXexX1xX119xX3xX1cxX303xX3xXaaxX3bxX3xX7xX48xX5axXexX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX5axX4xX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xX4xX13dxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX56xX3xX67xX401xXexX3xX6xX23xX3xXexX48xX3bxX23xX3xX4xX6xX48xX63xX3xXexXaaxXdxX11cxX23xX3xX2cexX1xX6xXdxX3xX4xX5axX4xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xX5axX23xX3xX7xX4bxX23xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xX7xX56xX3xXexX5axX23xX3xX46xX66xX67xX3xX69xX66xX48xX3xX6xX23xX3xXexX48xX3bxX23xX3xX75xX76xX3xX23xX22xX55xX7bxXdxX3xX75xX3bxX3xXexX3bxXdxX3xX7xX66xX23xX3xX4xX1xX48xX3xX32xX1xX8dxX23xX3xX90xX8dxX23xX2dxX3xXexXaaxXdxX11cxX23xX3xX2cexX1xX6xXdxX3xX4xX5axX4xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xX5axX23xX3xX69xX66xX48xX3xX75xXb6xX3xX4xXb0xX23xX22xX3xXexXaaxX132xX23xX1xX3xX46xXdaxX3xX46xXdxX76xX27xX63xX3xX1x10d84xX3xX46xX3eaxXbxX63xX3xX4xX56xX3xX7xX300xX3xX7xX66xX23xX3xX1cxX27xX401xXexX63xX3xX2cexXdxX23xX1xX3xX90xX48xX6xX23xX1xX63xX3xX90xX119xX4xX1xX3xX75xe46axX3xX75xX3bxX3xX7xX66xX23xX3xX1cxX27xX401xXexX3xX23xXb0xX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxXb6xXbxX2dxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX16cxX1xX120xX3xX46xX123xX23xX22xX3xX90xXeaxX3xXexXaaxf581xX3xX5xX55xX56xX23xX22xX3xXexX1xXeaxX4xX63xX3xXexX1xXeaxX4xX3xXbxX1xX3fdxX67xX63xX3xX1xX3bxX23xX22xX3xX1xX13dxX6xX3xXexX1xXdxX2b3xXexX3xX15xX2b3xX27xX3xXexX47xXdxX3xX4xX5axX4xX3xX2cexX1xX27xX3xX75xXeaxX4xX3xX4xX13dxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX56xX3xX69xX119xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX9b7xXexX3xX2cex122efxX48xX3xX90xX3bxXdxX3xX90xX48xX3xX67xX55xX6xX63xX3xX5xX2edxX2dxX3xX4xX1xX120xX3xX46xX123xX23xX22xX3xX69xX138xX3xXexXaaxX469xX3xX5xXeaxX4xX3xX5xX55xXefxX23xX22xX63xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xXexXdxXb6xX23xX63xX3xXexXaaxX6xX23xX22xX3xXexX1xXdxX2b3xXexX3xX69xX119xX63xX3xX75xX3eaxXexX3xXexX55xX3xXexX47xXdxX3xX23xX1xXbbaxX23xX22xX3xX23xX56xXdxX3xX1cxX27xX23xX22xX3xX15xX2b3xX27xX3xX46xX11cxX3xX7xX4bxX23xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xX1cxX128xX3xX5xX12bxX3xX4xX5axX4xX3xXexX132xX23xX1xX3xX1xX27xX138xX23xX22xX3xX2cexX1xX3fdxX23xX3xX4xX401xXbxX3xX75xX3bxX3xXe6xX23xX22xX3xX4xXe6xX27xX63xX3xX2cexX1xX9b7xX4xX3xXbxX1xXb7dxX4xX3xX2cexX1xX3fdxX23xX3xX4xX401xXbxX3xX4xX5axX4xX3xX7xXeaxX3xX4xX138xX149xX3xXcxX2bcxX15xX3xXexX1xX10xX48xX3xX90xXdxX495xX23xX3xX69xXdxX2b3xX23xX3xX4xX120xX6xX3xX69xX303xX48xX3xX75xX3bxX3xXexX132xX23xX1xX3xX1xX132xX23xX1xX3xX4xXb7dxX3xXexX1xX11cxX63xX3xX4xX5axX4xX3xX46xX119xX6xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xX75xX10xX23xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX10exX27xX15xX2b3xXexX3xX46xX119xX23xX1xX3xX4xX401xX67xX3xX69xXdxX11cxX23xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX31xX123xX3xX16cxX1xX36xX3xX1xX27xX15xX3x120d6xX27xX8dxX23xX3xX7xXeaxX3xXexX36xX23xX1xX63xX3xX31xX123xX3xX16cxX1xX36xX3xX1xX27xX15xX3xX31xX123xX3xX46xX123xXdxX3xX31xXdxXdaxX23xX3xXbxX1xX609xX23xX22xX3xXexX36xX23xX1xX63xX3xX16cxXb0xX23xX22xX3xX6xX23xX3xXexX36xX23xX1xX3xX4xX1xX27xX3fdxX23xX3xX69xX119xX3xX7xX4bxX23xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xX1xX27xX15xX3xX46xX123xX23xX22xX3xX5xXeaxX4xX3xX5xX55xXefxX23xX22xX63xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xXexXdxXb6xX23xX3xX46xX11cxX3xX2cexX119xXbxX3xXexX1xX7bxXdxX3xXe6xX23xX22xX3xX4xXe6xX27xX3xX2cexX1xXdxX3xX4xX13dxX3xX15xXdaxX27xX3xX4xXdexX27xX149xX3xX16cxX5axX4xX3x6793xX300xX63xX3xX23xX22xX3bxX23xX1xX3xXexXaaxXdxX11cxX23xX3xX2cexX1xX6xXdxX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX5axX4xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xX5axX23xX3xXe6xX23xX22xX3xXbxX1xX13dxX3xX75xX405xXdxX3xXexX132xX23xX1xX3xX1xX132xX23xX1xX3xX67xX55xX6xX63xX3xX69xX303xX48xX2dxX3xX7xX4bxX23xX3xX7xX3bxX23xX22xX3xX5xXeaxX4xX3xX5xX55xXefxX23xX22xX63xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xXexXdxXb6xX23xX3xXe6xX23xX22xX3xXbxX1xX13dxX3xX2cexX1xXdxX3xX4xX13dxX3xXexX132xX23xX1xX3xX1xX27xX138xX23xX22xX3xX1cxX401xX27xX3xX1cxX66xX15xX3xXaaxX6xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX46xX76xX3xX23xX22xX1xX119xX3xX4xX5axX4xX3xX46xX48xX3bxX23xX3xX2cexXdxX11cxX67xX3xXexXaaxX6xX63xX3xX4xX1xX36xX3xX46xX47xX48xX3xX4xXb0xX23xX22xX3xXexX5axX4xX3xXbxX1xX609xX23xX22xX63xX3xX4xX1xX138xX23xX22xX3xXexX1xXdxXdaxX23xX3xXexX6xXdxX3xX75xX3bxX3xXexX132xX67xX3xX2cexXdxX2b3xX67xX3xX4xXe6xX27xX3xX23xX47xX23xX3xXexX47xXdxX3xX4xX5axX4xX3xX46xX119xX6xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xXexX1xX10xX48xX3xXbxX1xX8dxX23xX3xX4xXb0xX23xX22xX3xX4xX120xX6xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX1cxX27xX138xX23xX22xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX56xX3xX7xX300xX3xX46xX11cxX3xX2cexXdxX11cxX67xX3xXexXaaxX6xX63xX3xX46xXb0xX23xX3xX46xX138xX4xX3xX75xX3bxX3xX4xX1xX36xX3xX46xX47xX48xX3xX4xX5axX4xX3xX46xX119xX6xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX63xX3xX46xX56xX23xX3xX75xX119xX3xXexXaaxXdxX11cxX23xX3xX2cexX1xX6xXdxX3xX4xX5axX4xX3xX22xXdxX66xXdxX3xXbxX1xX5axXbxX3xXe6xX23xX22xX3xXbxX1xX13dxX3xX75xX405xXdxX3xXexX132xX23xX1xX3xX1xX132xX23xX1xX3xX67xX55xX6xX63xX3xX69xX303xX48xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX31xX5axX48xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX63xX3xX443xX3bxXdxX3xX312xX1xX5axXexX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX75xX3bxX3xXcxXaaxX27xX15xX76xX23xX3xX1xX132xX23xX1xX3xXexX36xX23xX1xX3xXexX1xX55xX7bxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXdaxX23xX3xX4xX3eaxXbxX3xX23xX1xX3eaxXexX3xXexX1xXb0xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX75xX76xX3xX90xXdxX495xX23xX3xX69xXdxX2b3xX23xX3xX4xX120xX6xX3xX69xX303xX48xX3xX7xX138xX3xX1bfxX3xX75xX3bxX3xXexX1xXdxXdaxX23xX3xXexX6xXdxX2dxX3xXex1100exX23xX22xX3xX4xX55xX7bxX23xX22xX3xXexX1xX7bxXdxX3xX5xX55xXefxX23xX22xX3xXbxX1xX5axXexX3xX7xX13dxX23xX22xX63xX3xXexXaaxX27xX15xX76xX23xX3xXexXdxX23xX3xXexXaaxXdaxX23xX3xX4xX5axX4xX3xXbxX1xX55xX56xX23xX22xX3xXexXdxXb6xX23xX3xXexX1xXb0xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX46xX47xXdxX3xX4xX1xX540xX23xX22xX3xX46xX11cxX3xX23xX22xX55xX7bxXdxX3xX90xX8dxX23xX3xX69xXdxX2b3xXexX63xX3xX4xX1xX120xX3xX46xX123xX23xX22xX3xXbxX1xX609xX23xX22xX63xX3xXexXaaxX5axX23xX1xX3xX4xX13dxX3xX1xXdxXb6xX27xX3xX10exX27xX66xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX4xX2edxX23xX22xX3xX15xXdaxX27xX3xX4xXdexX27xX3xXexXe2xX3xX4xX1xXe6xX4xX3xX5xXeaxX4xX3xX5xX55xXefxX23xX22xX3xXexXaaxXeaxX4xX3xX69xX6xX23xX3xXfcxXfdxX94xXfcxXfdxX1xX3xXexX47xXdxX3xX4xX5axX4xX3xX4xX56xX3xX10exX27xX6xX23xX63xX3xX46xX56xX23xX3xX75xX119xX3xX46xX11cxX3xX4xX1xX120xX3xX46xX123xX23xX22xX3xX1cxX128xX3xX5xX12bxX3xX4xX5axX4xX3xXexX132xX23xX1xX3xX1xX27xX138xX23xX22xX3xX4xX13dxX3xXexX1xX11cxX3xX1cxX66xX15xX3xXaaxX6xX63xX3xX2cexX119xXbxX3xXexX1xX7bxXdxX3xX69xX5axX48xX3xX4xX5axX48xX3xX75xX76xX3xX30xX31xX32xX33xX3xXexX36xX23xX1xX3xX75xX3bxX3xX31xX6xX23xX3xX16cxX1xX36xX3xX1xX27xX15xX3xX312xX16cxXcxXcxX3xX75xX3bxX3xXcxbf57xX16cxX32xX3xXexX36xX23xX1xX3xX46xX11cxX3xX4xX1xX36xX3xX46xX47xX48xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXexX6xX69xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX193xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX90xX90xXdxX23xX22xX9xXaxX184xXaxX2fxX0xXexX69xX48xX90xX15xX2fxX0xXexXaaxX2fxX0xXexX90xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX3axXb54xXdxX3xX2xX182xX3xX22xXdxX7bxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXfcxX182xX94xX2xX193xX63xX3xX75xX119xX3xXexXaaxX469xX3xXexX8dxX67xX3xX69xX303xX48xX3xX300xX3xX2cexX1xX48xX66xX23xX22xX3xX2xX1b7xX63xX184xX3xX46xX123xX3xa227xX3exX3xX31xX9b7xX4xX2dxX3xX2xX2xX1c6xX63xX184xX3xX46xX123xX3xX1175xXdxX23xX1xX3xX443xXb0xX23xX22xX63xX3xX4xX5axX4xX1xX3xX46xX66xX48xX3xXddfxX48xX23xX22xX3xXcxX128xX3xXcxX8dxX15xX3xX2cexX1xX48xX66xX23xX22xX3xX184xX193xX193xX2cexX67xX3xX75xX76xX3xXbxX1xX469xX6xX3xX443xXb0xX23xX22xX3xX443xXb0xX23xX22xX3xX31xX9b7xX4xX149xX3xXddfxXe6xX4xX3xX22xXdxX13dxX3xX67xX47xX23xX1xX3xX23xX1xX401xXexX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xX22xXdexX23xX3xXexX8dxX67xX3xX69xX303xX48xX3xX67xX47xX23xX1xX3xX4xX401xXbxX3xX2xXfcxX1exX2xX1b7xX3xcaf6xX2xX2xX184xX1exX2xX184xX193xX2cexX67xX94xX22xXdxX7bxa1b6xX63xX3xX22xXdxX3eaxXexX3xX4xX401xXbxX3xX2xX184xX149xX3xX31xX5axX23xX3xX2cexX469xX23xX1xX3xX22xXdxX13dxX3xX67xX47xX23xX1xX3xXexXbaxX3xX4xX401xXbxX3xX182xX63xX3xX22xXdxX3eaxXexX3xXexXbaxX3xX4xX401xXbxX3xX1c6xX3xXexXaaxX300xX3xX5xXdaxX23xX3xX2cexX1xX48xX66xX23xX22xX3xXfcxX1c6xX193xX2cexX67xX3xXexX469xX23xX1xX3xXexXbaxX3xXexX8dxX67xX3xX69xX303xX48xX2dxX3xX69xX5axX23xX3xX2cexX469xX23xX1xX3xX22xXdxX13dxX3xX67xX47xX23xX1xX3xXexXbaxX3xX4xX401xXbxX3xX2xX193xX63xX3xX22xXdxX3eaxXexX3xXexXbaxX3xX4xX401xXbxX3xX2xXfcxX3xXexXaaxX300xX3xX5xXdaxX23xX3xX2cexX1xX48xX66xX23xX22xX3xX2xXfcxX193xX2cexX67xX3xXexX469xX23xX1xX3xXexXbaxX3xXexX8dxX67xX3xX69xX303xX48xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX33xXeaxX3xX69xX5axX48xX3xXexXaaxX48xX23xX22xX3xXfcxXfdxX3xX22xXdxX7bxX3xXexX405xXdxX63xX3xX69xX303xX48xX3xX90xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX11cxX23xX3xXexX1xX10xX48xX3xX1xX55xX405xX23xX22xX3xXcxX8dxX15xX3xXcxX8dxX15xX3xX31xX9b7xX4xX63xX3xX67xc495xXdxX3xX22xXdxX7bxX3xX46xXdxX3xX46xX55xXefxX4xX3xXfcxX193xX1exXfcxX184xX2cexX67xX3xX75xX3bxX3xX4xX13dxX3xX2cexX1xX66xX3xX23xX1020xX23xX22xX3xX67xX47xX23xX1xX3xXexX1xXdaxX67xX149xX3xX443xX2b3xX23xX3xX2xX182xX3xX22xXdxX7bxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXfcxX43fxX94xX2xX193xX63xX3xX75xX119xX3xXexXaaxX469xX3xXexX8dxX67xX3xX69xX303xX48xX3xX300xX3xX2cexX1xX48xX66xX23xX22xX3xX2xXfdxX63xX2xX3xX46xX123xX3xX121cxX3exX3xX31xX9b7xX4xX2dxX3xX2xX2xXfcxX63xX1c6xX3xX46xX123xX3xX1175xXdxX23xX1xX3xX443xXb0xX23xX22xX63xX3xX4xX5axX4xX1xX3xX69xX7bxX3xX69xXdxX11cxX23xX3xXexXbaxX3xX443xX3bxX3xX32xX4bxX23xX22xX3xX46xX2b3xX23xX3xX312xX1xX540xX3xX9a8xXdaxX23xX3xX2cexX1xX48xX66xX23xX22xX3xXfdxX193xX193xX2cexX67xX3xX75xX76xX3xXbxX1xX469xX6xX3xX443xXb0xX23xX22xX149xX3xXddfxXe6xX4xX3xX22xXdxX13dxX3xX67xX47xX23xX1xX3xX23xX1xX401xXexX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xX22xXdexX23xX3xXexX8dxX67xX3xX69xX303xX48xX3xX67xX47xX23xX1xX3xX4xX401xXbxX3xX2xX1b7xX3xX12a3xX2xX1b7xX184xX1exX2xX184xX193xX2cexX67xX94xX22xXdxX7bxX12b1xX63xX3xX22xXdxX3eaxXexX3xX4xX401xXbxX3xX2xX182xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX121cxX2bcxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX11cxX67xX3xX90xX48xX3xX69xX303xX48xX3xXexXaaxXdaxX23xX3xX31xXdxX11cxX23xX3xX443xXb0xX23xX22xX3xXexXaaxX48xX23xX22xX3xXfcxXfdxX3xX22xXdxX7bxX3xXexX405xXdxX3xX12a3xX22xXdxX13dxX3xX67xX47xX23xX1xX3xXexXbaxX3xX4xX401xXbxX3xX182xX3xXexXaaxX300xX3xX5xXdaxX23xX63xX3xX22xXdxX3eaxXexX3xXexXbaxX3xX4xX401xXbxX3xX1c6xX3xXexXaaxX300xX3xX5xXdaxX23xX12b1xX24xX3xXexXbaxX3xX75xX3exX3xXexX27xX15xX2b3xX23xX3xX2xX2xX63xX193xX3xX46xX2b3xX23xX3xX2xX43fxX63xX193xX3xX46xX123xX3xX121cxX3exX3xX31xX9b7xX4xX2dxX3xXexXbaxX3xX2cexXdxX23xX1xX3xXexX27xX15xX2b3xX23xX3xX2xX2xX193xX63xX193xX3xX46xX2b3xX23xX3xX2xXfcxX193xX63xX193xX3xX46xX123xX3xX1175xXdxX23xX1xX3xX443xXb0xX23xX22xX149xX3xXcxX48xX3bxX23xX3xX69xX123xX3xXexX3bxX27xX3xXexX1xX27xX15xX76xX23xX3xX1xX48xX47xXexX3xX46xX123xX23xX22xX3xXexXaaxX48xX23xX22xX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX3xX1xXdxX11cxX67xX3xX46xX76xX27xX3xX4xX13dxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX4xX56xX3xX4xX6xX48xX3xX4xX1xX119xX27xX3xXexX5axX4xX3xX46xX123xX23xX22xX3xX4xX120xX6xX3xX22xXdxX13dxX3xX22xXdxX3eaxXexX3xX67xX47xX23xX1xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxXcxXaaxX48xX23xX22xX3xXfcxXfdxX3xX46xX2b3xX23xX3xXfdxX1c6xX3xX22xXdxX7bxX3xXexXdxX2b3xXbxX3xXexX1xX10xX48xX63xX3xX69xX303xX48xX3xX90xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX11cxX23xX3xXexX1xX10xX48xX3xX1xX55xX405xX23xX22xX3xXcxX8dxX15xX3xXcxX8dxX15xX3xX31xX9b7xX4xX63xX3xX67xX13b7xXdxX3xX22xXdxX7bxX3xX46xXdxX3xX46xX55xXefxX4xX3xXfcxX193xX1exXfcxX184xX2cexX67xX63xX3xX46xXdxX3xX75xX3bxX48xX3xX46xX401xXexX3xX5xXdxX76xX23xX3xXexXbaxX3xX443xX3bxX3xX32xX4bxX23xX22xX3xX46xX2b3xX23xX3xX312xX1xX540xX3xX9a8xXdaxX23xX149xX3xX443xX2b3xX23xX3xX2xX182xX3xX22xXdxX7bxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXfcxX1c6xX94xX2xX193xX63xX3xX75xX119xX3xXexXaaxX469xX3xXexX8dxX67xX3xX69xX303xX48xX3xX300xX3xX2cexX1xX48xX66xX23xX22xX3xX2xX184xX63xX193xX3xX46xX123xX3xX121cxX3exX3xX31xX9b7xX4xX2dxX3xX2xX193xX43fxX63xX1bfxX3xX46xX123xX3xX1175xXdxX23xX1xX3xX443xXb0xX23xX22xX63xX3xXexXaaxXdaxX23xX3xX46xX401xXexX3xX5xXdxX76xX23xX3xX2cexX1xX27xX3xX75xXeaxX4xX3xX31xX9b7xX4xX3xXcxX8dxX15xX3xX32xX22xX27xX15xXdaxX23xX149xX3xXddfxXe6xX4xX3xX22xXdxX13dxX3xX67xX47xX23xX1xX3xX23xX1xX401xXexX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xX22xXdexX23xX3xXexX8dxX67xX3xX69xX303xX48xX3xX67xX47xX23xX1xX3xX4xX401xXbxX3xX1c6xX3xX12a3xX182xX193xX1exX43fxX184xX2cexX67xX94xX22xXdxX7bxX12b1xX63xX3xX22xXdxX3eaxXexX3xX4xX401xXbxX3xX2xX193xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxXcxXaaxX48xX23xX22xX3xXfdxX1c6xX3xX46xX2b3xX23xX3xX182xX193xX3xX22xXdxX7bxX3xXexXdxX2b3xXbxX3xXexX1xX10xX48xX63xX3xX69xX303xX48xX3xX90xXdxX3xX4xX1xX27xX15xX11cxX23xX3xXexX1xX10xX48xX3xX1xX55xX405xX23xX22xX3xXcxX8dxX15xX63xX3xX67xX13b7xXdxX3xX22xXdxX7bxX3xX46xXdxX3xX46xX55xXefxX4xX3xX2cexX1xX48xX66xX23xX22xX3xXfcxX193xX2cexX67xX63xX3xX46xXdxX3xX7xX8dxX27xX3xX75xX3bxX48xX3xX46xX401xXexX3xX5xXdxX76xX23xX3xX75xX3bxX3xX7xX27xX15xX3xX15xX2b3xX27xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX5axXbxX3xXexX1xX401xXbxX3xX23xX1xXdxXb6xXexX3xX46xX405xXdxX149xX3xX443xX2b3xX23xX3xX193xXfdxX3xX22xXdxX7bxX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXfcxX1bfxX94xX2xX193xX63xX3xX75xX119xX3xXexXaaxX469xX3xXexX8dxX67xX3xX5axXbxX3xXexX1xX401xXbxX3xX23xX1xXdxXb6xXexX3xX46xX405xXdxX3xX300xX3xX2cexX1xX48xX66xX23xX22xX3xX2xX184xX63xX1b7xX3xX46xX123xX3xX121cxX3exX3xX31xX9b7xX4xX2dxX3xX2xX193xX184xX63xX2xX3xX46xX123xX3xX1175xXdxX23xX1xX3xX443xXb0xX23xX22xX63xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexXaaxXdaxX23xX3xX2cexX1xX27xX3xX75xXeaxX4xX3xX69xXdxXdaxX23xX3xX22xXdxX405xXdxX3xX32xX6xX67xX3xa9eaxX3bxX48xX3xX75xX3bxX3xXcxX1xX5axXdxX3xX1880xX6xX23xX149xX3xXddfxXe6xX4xX3xX22xXdxX13dxX3xX67xX47xX23xX1xX3xX23xX1xX401xXexX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xX22xXdexX23xX3xXexX8dxX67xX3xX5axXbxX3xXexX1xX401xXbxX3xX23xX1xXdxXb6xXexX3xX46xX405xXdxX3xX67xX47xX23xX1xX3xX4xX401xXbxX3xX182xX3xX12a3xXfdxX193xX1exX184xX193xX2cexX67xX94xX22xXdxX7bxX12b1xX63xX3xX22xXdxX3eaxXexX3xX4xX401xXbxX3xX1c6xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX16cxX66xX23xX1xX3xX69xX5axX48xX3xX22xXdxX13dxX3xX67xX47xX23xX1xX63xX3xX7xX13dxX23xX22xX3xX5xX405xX23xX3xXexXaaxXdaxX23xX3xX69xXdxX11cxX23xX24xX3xX1175xX1xX27xX3xX75xXeaxX4xX3xX31xX9b7xX4xX3xX75xX3bxX3xX22xXdxXbbaxX6xX3xX31xXdxX11cxX23xX3xX443xXb0xX23xX22xX3xX12a3xX69xX6xX48xX3xX22xXb54xX67xX3xX4xX66xX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xXbxX1xX469xX6xX3xX32xX6xX67xX3xX10exX27xXdexX23xX3xX46xX66xX48xX3xX3axX48xX3bxX23xX22xX3xXddfxX6xX3xX75xX3bxX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xXbxX1xX469xX6xX3xX31xX9b7xX4xX3xX10exX27xXdexX23xX3xX46xX66xX48xX3xXcxXaaxX55xX7bxX23xX22xX3xXddfxX6xX12b1xX3xX4xX13dxX3xX67xX55xX6xX3xX69xX303xX48xX63xX3xX22xXdxX13dxX3xX67xX47xX23xX1xX3xX4xX401xXbxX3xX2xX193xX1exX2xX2xX63xX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xX22xXdexX23xX3xXexX8dxX67xX3xX69xX303xX48xX3xX4xX401xXbxX3xX2xXfcxX1exX2xX1b7xX63xX3xX22xXdxX3eaxXexX3xX4xX401xXbxX3xX2xX182xX2dxX3xX7xX13dxX23xX22xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX4xX6xX48xX3xXexXbaxX3xX1c6xX1exX2xX193xX67xX2dxX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX46xX123xX23xX22xX3xX90xXbbaxX3xX90xX123xXdxX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxXcxXbaxX3xX4xX1xXdxX76xX27xX3xX67xX6xXdxX3xX12a3xXfcxX43fxX94xX2xX193xX12b1xX63xX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX23xX22xX48xX3bxXdxX3xX2cexX1xX56xXdxX3xX4xX5axX4xX3xXexX36xX23xX1xX3xXexXbaxX3xX443xX3bxX3xX32xX4bxX23xX22xX3xX46xX2b3xX23xX3xX312xX1xX540xX3xX9a8xXdaxX23xX3xX12a3xX69xX6xX48xX3xX22xXb54xX67xX3xX4xX66xX3xX1xX27xX15xXb6xX23xX3xX46xX66xX48xX3xX1880xX12bxX3xXddfxX56xX23xX12b1xX3xX4xX13dxX3xX22xXdxX13dxX3xX67xX47xX23xX1xX3xX4xX401xXbxX3xX1bfxX1exX2xX2xX63xX3xX7xX6xX27xX3xXexX1020xX23xX22xX3xX5xXdaxX23xX3xX4xX401xXbxX3xX2xXfcxX1exX2xX1b7xX63xX3xX22xXdxX3eaxXexX3xX4xX401xXbxX3xX2xX184xX2dxX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX46xX123xX23xX22xX3xX90xXbbaxX3xX90xX123xXdxX2dxX3xX7xX13dxX23xX22xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX4xX6xX48xX3xXexXbaxX3xX182xX1exX1c6xX67xX149xX3xX121cxX119xX23xX1xX3xX31xX9b7xX4xX3xX31xX123xX3xX75xX3bxX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xXexXbaxX3xXd47xX27xX66xX23xX22xX3xXcxXaaxX119xX3xX46xX2b3xX23xX3xXcxX1xXbaxX6xX3xXcxX1xXdxXdaxX23xX3xX3axX27xX2b3xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX55xX300xX23xX22xX3xX4xX120xX6xX3xX1xX48xX3bxX23xX3xX5xX55xX27xX3xXbxX1xX469xX6xX3xX31xX9b7xX4xX3xX4xX56xX23xX3xX69xX303xX48xX3xX2cexX2b3xXexX3xX1xXefxXbxX3xX75xX405xXdxX3xX2cexX1xXb0xX23xX22xX3xX2cexX1xX469xX3xX5xX47xX23xX1xX3xX23xXdaxX23xX3xX4xX13dxX3xX22xXdxX13dxX3xX46xXb0xX23xX22xX3xX69xX9b7xX4xX3xX4xX401xXbxX3xX1c6xX1exX1bfxX63xX3xX22xXdxX3eaxXexX3xX4xX401xXbxX3xX2xX2xX2dxX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX46xX123xX23xX22xX3xXaaxX401xXexX3xX67xX47xX23xX1xX2dxX3xX7xX13dxX23xX22xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX4xX6xX48xX3xXexXbaxX3xXfdxX1exX182xX67xX149xX3xX121cxX2bcxX23xX22xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xXexXbaxX3xX1175xX1xX5axX23xX1xX3xX3axX609xX6xX3xX46xX2b3xX23xX3xX31xX132xX23xX1xX3xXcxX1xX27xX3eaxX23xX3xX4xX13dxX3xX22xXdxX13dxX3xX67xX47xX23xX1xX3xX4xX401xXbxX3xX43fxX63xX3xX22xXdxX3eaxXexX3xX4xX401xXbxX3xX2xX193xX2dxX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX46xX123xX23xX22xX3xX67xX47xX23xX1xX2dxX3xX7xX13dxX23xX22xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX4xX6xX48xX3xXexXbaxX3xX1b7xX1exX184xX67xX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX1175xX1xX27xX3xX75xXeaxX4xX3xX75xX10xX23xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xX4xX5axX4xX3xXexX36xX23xX1xX3xXexXbaxX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX3xX46xX2b3xX23xX3xX31xX132xX23xX1xX3xX443xX119xX23xX1xX3xX4xX13dxX3xX2cexX1xX66xX3xX23xX1020xX23xX22xX3xX1cxX66xX15xX3xXaaxX6xX3xX23xX55xX405xX4xX3xX90xX8dxX23xX22xX3xX90xX48xX3xX69xX303xX48xX3xX4xX6xX48xX3xXexXbaxX3xX193xX63xX184xX1exX2xX63xX184xX67xX149xX3xX32xX22xX27xX15xX3xX4xX56xX3xX23xX22xX3eaxXbxX3xX540xX23xX22xX3xX300xX3xX4xX5axX4xX3xX75xX2bcxX23xX22xX3xXexXaaxX2edxX23xX22xX63xX3xX4xX128xX6xX3xX7xXb0xX23xX22xX63xX3xX46xXdexX67xX3xXbxX1xX5axX3xX75xX10xX23xX3xX69xXdxX11cxX23xX3xXexXbaxX3xXcxX1xXbaxX6xX3xXcxX1xXdxXdaxX23xX3xX3axX27xX2b3xX3xX46xX2b3xX23xX3xXd47xX27xX66xX23xX22xX3xX32xX22xX303xXdxX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX33xXeaxX3xX69xX5axX48xX3xX67xX55xX6xX3xX5xX405xX23xX3xXexXaaxXdaxX23xX3xX46xX401xXexX3xX5xXdxX76xX23xX24xX3xXcxXbaxX3xX46xXdaxX67xX3xXfcxX43fxX94xX2xX193xX3xX46xX2b3xX23xX3xX23xX22xX3bxX15xX3xXfcxX1bfxX94xX2xX193xX63xX3xX300xX3xX2cexX1xX27xX3xX75xXeaxX4xX3xXexXbaxX3xXcxX1xXbaxX6xX3xXcxX1xXdxXdaxX23xX3xX3axX27xX2b3xX3xX46xX2b3xX23xX3xX312xX1xX540xX3xX9a8xXdaxX23xX3xX4xX13dxX3xX67xX55xX6xX3xXaaxX401xXexX3xXexX48xX3xX75xX405xXdxX3xXexXe2xX23xX22xX3xX5xX55xXefxX23xX22xX3xX67xX55xX6xX3xXbxX1xXe2xX3xX69xXdxX2b3xX23xX3xXfcxX193xX193xX1exXfdxX193xX193xX67xX67xX94xX46xXefxXexX2dxX3xX31xX9b7xX4xX3xXcxX8dxX15xX3xX32xX22xX27xX15xXdaxX23xX3xX2xX193xX193xX1exXfcxX193xX193xX67xX67xX94xX46xXefxXexX149xX3xXcxXbaxX3xXfcxX1c6xX1exX1b7xX2xX94xX2xX193xX63xX3xX300xX3xX2cexX1xX27xX3xX75xXeaxX4xX3xXexXbaxX3xXd47xX27xX66xX23xX22xX3xXcxXaaxX119xX3xX46xX2b3xX23xX3xX32xX22xX1xXb6xX3xX684xX23xX3xX4xX13dxX3xX67xX55xX6xX3xXaaxX401xXexX3xXexX48xX3xX75xX405xXdxX3xXexXe2xX23xX22xX3xX5xX55xXefxX23xX22xX3xX67xX55xX6xX3xXbxX1xXe2xX3xX69xXdxX2b3xX23xX3xXfcxX193xX193xX1exXfdxX193xX193xX67xX67xX94xX46xXefxXexX2dxX3xXaaxXdxXdaxX23xX22xX3xX32xX6xX67xX3xX32xX22xX1xXb6xX3xX684xX23xX63xX3xX3axX3bxX3xXcxX3exX23xX1xX63xX3xXd47xX27xX66xX23xX22xX3xX31xX132xX23xX1xX3xX4xX13dxX3xX67xX55xX6xX3xX46xX6cexX4xX3xX69xXdxXb6xXexX3xXexX48xX3xX75xX405xXdxX3xXexXe2xX23xX22xX3xX5xX55xXefxX23xX22xX3xX67xX55xX6xX3xXbxX1xXe2xX3xX69xXdxX2b3xX23xX3xX184xX193xX193xX1exX43fxX193xX193xX67xX67xX94xX46xXefxXexX149xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX48xX90xX15xXaxX2fxX16cxX401xXbxX3xX46xX123xX3xXaaxX120xXdxX3xXaaxX48xX3xXexX1xXdxXdaxX23xX3xXexX6xXdxX3xX90xX48xX3xX69xX303xX48xX3xX7xX138xX3xX1bfxX24xX3xX4xX401xXbxX3xXfdxX149xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xXexX90xX2fxX0xX94xXexXaaxX2fxX0xX94xXexX69xX48xX90xX15xX2fxX0xX94xXexX6xX69xX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX684xX27xXexX1xX48xXaaxXaxX2fxXcxX1xX2bcxX15xX3xX32xX1xX55xX0xX94xXbxX2f
Thùy Như