Đàn bà mạnh mẽ cần được yêu thương, đàn bà đa nghi cần được trân trọng
Có hai mẫu đàn bà thường bị bỏ rơi, một là đàn bà quá mạnh mẽ, hai là đàn bà quá mức đa nghi.
3792xc88exc1f1x7f70xac5bx91acxaf04xcf51x762fxX7xb715x85ffx82a5x8c6ex6fc5x4391xX5x44c7xXax782dxbc6ax4583xdad5xX3x45c6xX14xX3x5f1bx8d3cxX15xX1xX3xX1axa8f1xX3xX4xb973xX15xX3x91ddx5c87x736cxX4xX3xd65dxda4cx9f50xX3xXexX1xX27xd4c1xX15x82b0x75dcxX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX3xX4xX23xX15xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXex6567x6732xX15xX3xXexX50x9a31xX15xX34xX0x3b91xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7af3xX10xX6x93f1xXaxX12x4c30x886fxX3xX1xX6xXdxX3xX1ax9002xX2dxX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xXexX1xX27xc4c4xX15xX34xX3xX17xd248xX3xX17x5279xX3xX50xX32xXdxX35xX3xX1axbc49xXexX3xX5xX14xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3x9a82xX2dxd08bxX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX35xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX14xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xXa1xX2dxXa3xX3xX1ax6954xX4xX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdx7264xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8808x6badxX6cxX2bxXaxX12x5675xX1x86e1xX15xX34xX3xXbxX1xd64bxXdxX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xbb87xX14xX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX3x60b6xX1xXe3xX15xX34xX3xXex66f9xXexX35xX3xX4xX1x6c6axX3xX26xX32xX15xX3xX34xXdxXe9xX15xX3xX5xX14xX3xX26xX14xX15xX3xXe3xX15xX34xX3xX106xX1xXe3xX15xX34xX3xXexX1xc98bxX4xX1xX3xXfbxX14xX3xX4xXe9xX1axX3xXexX1xb778xX2bxX3xX15xX1x8068xX15xX34xX3xX15xX34xX27xX84xXdxX3xXbxX1xbd96xX3xX15xX143xX3xX15xX1xX27xX3xXfbx5943xX2bxX3xX106xX1xXe3xX15xX34xX3xXexX1xX131xX4xX1xX3xX1xX28xXbxX3xX26x4ebexX3xX4x83f8xX15xX34xX3xX15xX1xX6xX2dxX3xX26xXdxX3xX26xd134xX15xX3xX4xX2dxX10dxXdxX3xX26xX84xXdxXcbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxXdcxX6cxX2bxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xXexX1xdc17xX3xX106xX1xXdxX17dxX15xX3xX26xX14xX15xX3xXe3xX15xX34xX3xX106xX1xXe3xX15xX34xX3xX4xX70xX3xX4xXe9xX1axX3xX34xXdxXa3xX4xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX4xX1xa835xX3xX4xX1xX10xX35xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX17xXe9xXdcxX3xXfbxde2axXcbxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX3xXexX1xX1afxX3xX106xX1xXdxX17dxX15xX3xX26xX14xX15xX3xXe3xX15xX34xX3xXa3xXbxX3xX5x6050xX4xX35xX3xX106xX1xXe3xX15xX34xX3xXexX1xXdcxXe9xXdxX3xX1axXa3xXdxX3xXfbxX14xX3xX1axX13exXexX3xX26xXdxX3xX7xX211xX3xXexX211xX3xX6cxXdcxXcbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxXdcxX6cxX2bxXaxX12xbffdxX1xX27xX15xX34xX3xX5xX1bxXdxX3xX4xX1xX27xX6xX3xX1axX94xXexX3xX6xXdxX3xX1xXdxX16dxX2dxX35xX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xX4x65a8xX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX106xX1xXe3xX15xX34xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xXexX211xX3xX15xX1xXdxX2cxX15xX3xX1axX14xX3xX1xX1afxX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX35xX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX3xX4xX272xX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX4xX1xb5d9xX15xX34xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xXexX211xX3xX15xX1xXdxX2cxX15xX3xX1axX14xX3xX15xXe9xX2bxX3xX7xXdxX15xX1xXcbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxXdcxX6cxX2bxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX35xX3xX4xX1xX131xX15xX1xX3xX5xX14xX3xX15xX34xX27xX84xXdxX3xX26xX14xX15xX3xXe3xX15xX34xX3xX17xX2cxX15xX3xX4xX1bxX15xX1xX3xX4xX1xX27xX6xX3xX26xX272xX3xXexX14xXdxX3xX34xXdxX8cxXdxXcbxX3xXcxX14xXdxX3xX34xXdxX8cxXdxX3xX106xX1xXe3xX15xX34xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xX1d8xX3xX4xX1x8316xX3xX15xX34xX27xX84xXdxX3xX26xX14xX15xX3xXe3xX15xX34xX3xX17xX2cxX15xX3xX4xX1bxX15xX1xX3xX1xX56xX3xX106xXdxX17dxX1axX3xX50xX6xX3xX17xX6xXdcxX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXexXdx7c9fxX15xX35xX3xX26xX89xX6xX3xXfbxX89xX3xX4xX70xX3xX17xX6xXdcxX3xX4xX6xXdcxX35xX3xX1axX14xX3xX5xX14xX3xX15xX34xX27xX84xXdxX3xX26xX14xX15xX3xXe3xX15xX34xX3xX13exX2bxX3xX4xX1xX27xX6xX3xX26xX272xX3xXexX14xXdxX3xX34xXdxX8cxXdxX3xX106xX1xXdxX17dxX15xX3xX15xX34xX27xX84xXdxX3xXbxX1xX14fxX3xX15xX143xX3xX4xX272xX6xX3xX1axX1afxX15xX1xX3xX6xX15xX3xX5xa5e3xX15xX34xX35xX3xXfbxX14xX3xX106xX1xXdxX17dxX15xX3xX4xXe3xX3xX13exX2bxX3xXexX1afxX15xX1xX3xX15xX34xX2dxX2bxX1e9xX15xX3xX17xX2dxXe3xX15xX34xX3x9f07xX2dxX10dxX15xX34xX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xXfbxX14xX3xX106xXdxX2cxX2dxX3xX15xX34xX1bxXdcxX35xX3xXexX211xX3xX15xX34xX2dxX2bxX1e9xX15xX3xX5xX94xXexX3xX3f6xX2dxX10dxX15xX34xX3xX5xa7d9xXbxX3xX1ax4370xXexX3xX15xX1bxX3xX15xX34xX14fxX2bxX3xXexX50xX6xX15xX34xX3xX1axX14xX3xX4xX70xX3xXexX1xX16dxX3xX2bxX17dxX2dxX3xX26xX2dxX10dxXdxX3xX17xX2cxX15xX3xX4xX1bxX15xX1xX3xX15xX34xX27xX84xXdxX3xX26xX14xX15xX3xXe3xX15xX34xX3xX4xX272xX6xX3xX1axX1afxX15xX1xXcbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxXdcxX6cxX2bxXaxX12xX0xXdxX1axX34xX3xX7xX50xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx83e6xX5axX5axXdxXcbxX17xX6xXdcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXcbxXfbxX15xX5axX15xX10x5631xX7xX5axX2xc28bxX2x8d97xX5ax89b3xX4aexX6cx789axX2xae15xX4b3x9f5axX4b5xX4aaxXexX4b5xX4acxX4aaxX4b5xX5x4995xXcbx78d2xXbxX34xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX4a6xXdxX6cxXexX1xX492xX4b5x8ea6xX2xXbxX3f6xdeb2xX1xX10xXdxX34xX1xXexX492xX4b3xX4aexX4acxXbxX3f6xX4d7xX6cxXdxX7xXbxX5xX6xX2bxX492xX17xX5xXdcxX4xX106xX4d7xX1axX6xX50xX34xXdxX15xdb9cxX5xX10x71aexXexX492xX6xX2dxXexXdcxX4d7xX1axX6xX50xX34xXdxX15xX4f9xX50xXdxX34xX1xXexX492xX6xX2dxXexXdcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX6cxX6xX15xX3xX17xX6xX3xX1axX6xX15xX1xX3xX1axX10xX3xX4xX6xX15xX3xX6cxX2dxXdcxX4xX3xX2bxX10xX2dxX3xXexX1xX2dxXdcxX15xX34xX3xX6cxX6xX15xX3xX17xX6xX3xX6cxX6xX3xX15xX34xX1xXdxX3xX4xX6xX15xX3xX6cxX2dxXdcxX4xX3xXexX50xX6xX15xX3xXexX50xXdcxX15xX34xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxXdcxX6cxX2bxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX15xX17dxX2dxX3xX15xX1xX27xX3xXexX50xXdcxX15xX34xX3xX1axX94xXexX3xX1axX10dxXdxX3xXa1xX2dxX6xX15xX3xX1xX1e9xX3xXexX1afxX15xX1xX3xX4xXe9xX1axX35xX3xX4xX3d0xX15xX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX35xX3xX4xX3d0xX15xX3xX106xXdxX2cxX15xX3xX4xX27xX84xX15xX34xX3xXfbxX14xX3xX15xX34xX14xX2bxX3xX1axX94xXexX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xX1xX32xX15xX35xX3xX4xX1xX131xX15xX1xX3xX5xX14xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX7xX6xXdxX3xX15xX34xX27xX84xXdxX35xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX50xX6xX3xX26xbe8axX3xX5xX14xX3xXbxX1xX159xX15xX3xX1axX371xX1axX3xX2bxX17dxX2dxX35xX3xX106xX1xXe3xX15xX34xX3xX4xX70xX3xX15xX34xX27xX84xXdxX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX15xX14xXdcxX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX35xX3xX4xX1xX113xX3xX4xX70xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX4xX10dxX3xXexX8cxX3xX50xX6xX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xX26xX16dxX3xX17xXe9xXdcxX3xXfbxX1e9xX3xX4xX1xX131xX15xX1xX3xX1axX1afxX15xX1xXcbxX3xX24dxX1xX27xX15xX34xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX7xX20xX3xXexX1xXe3xXdxX3xX17xXe9xXdcxX3xXfbxX1e9xX3xX4xX1xX131xX15xX1xX3xX1axX1afxX15xX1xX35xX3xXexX1xXe3xXdxX3xX106xXdxX2cxX15xX3xX4xX27xX84xX15xX34xX3xX106xX1xXdxX3xX4xX70xX3xX15xX34xX27xX84xXdxX3xX17xX6xXdcxX3xX6cxX2dxX15xX34xX3xXexX1afxX15xX1xX3xX15xX34xX2dxX2bxX1e9xX15xX3xX17xXe9xXdcxX3xXfbxX1e9xX3xX1xX56xXcbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxXdcxX6cxX2bxXaxX12x7bc2xX211xX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX3xX4xX272xX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX35xX3xX106xX1xXe3xX15xX34xX3xXexX211xX3xX15xX1xXdxX2cxX15xX3xX1axX14xX3xX4xX70xX35xX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX3xX4xX272xX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX4xX1xX131xX15xX1xX3xX5xX14xX3xXexX1xX16dxX3xX1xXdxX1e9xX15xX3xX4xX1xXdcxX3xXfbxXdxX1e9xX4xX3xX15xXdxX371xX1axX3xXexXdxX15xX3xX26xX606xX3xXexb560xX15xX34xX3xXfbxd9a1xX3xX15xXa3xXexXcbxX3xXe1xX1xXdxX3xX15xX34xX27xX84xXdxX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX4xX272xX6xX3xX17xX1bxX15xX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX35xX3xX26xX752xX15xX34xX3xX1xX84xX15xX3xXexX50xXa3xX4xX1xX3xXexX1bxXdxX3xX7xX6xXdcxX3xX1xX56xX3xX5xX1bxXdxX3xXexX1xX17dxX35xX3xX1xX606xX2bxX3xX15xX34xX1x987axX3xX50x47e7xX15xX34xX3xX1axX1afxX15xX1xX3xX26xX606xX3xXexX752xX15xX34xX3xX7xX6xXdxX3xX1d8xX3xX26xX51xX2dxX35xX3xX5xX341xXdxX3xX5xX23xX1axX3xXexX1xX17dxX3xX15xX14xXdcxX3xX106xX1xXdxX17dxX15xX3xX1xX56xX3xX1axX13exXexX3xX15xXdxX371xX1axX3xXexXdxX15xXcbxX3xXdbxX1d8xXdxX3xX106xX1xXdxX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX35xX3xX26xX14xX15xX3xXe3xX15xX34xX3xX106xX1xX70xX3xX4xX1xX89xX2dxX3xX1axX94xXexX35xX3xX5xX3d0xX15xX34xX3xX1xX56xX3xX17xXc1xXexX3xX50xXc1xXexX3xX1axX27xX84xXdxXcbxX3xX24dxX341xXdxX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX3xX4xX272xX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX26xafc3xX15xX34xX3xX15xX34xX1xX7aaxX6xX3xXfbxX427xXdxX3xX7xX211xX3xX106xX1x5eb2xX3xXexX51xX1axX3xX4xX272xX6xX3xX1xX56xXcbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxXdcxX6cxX2bxXaxX12xc3ddxX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xX4xX272xX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX106xX1xXe3xX15xX34xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xX6cxXdcxX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXexX211xX3xX106xX1x3824xX4xX35xX3xX1axX14xX3xX5xX14xX3xX6cxXdcxX3xXexX85fxX15xX3xXexX1xX27xX32xX15xX34xX3xX1xX1afxX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xXcbxX3xXe1xX1xXe3xX15xX34xX3xX6xXdxX3xXfbxX752xX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX50xX6xX3xX26xX606xX3xX106xXdxX2cxX15xX3xX4xX27xX84xX15xX34xX35xX3xX1axX14xX3xX1axX56xXdxX3xX7xX211xX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xX1xX6xX2bxX3xX106xXdxX2cxX15xX3xX4xX27xX84xX15xX34xX3xX4xX272xX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX35xX3xX1axX94xXexX3xXexX6xX2bxX3xX6cxXdcxX3xX6cxX3d0xX15xX34xX3xX26xX84xXdxX3xXexX1bxXdcxX3xX1xX70xX6xX35xX3xX6cxXdcxX3xXexX85fxX15xX3xXexX1xX27xX32xX15xX34xX3xXfbxX20xX3xXexX1xX14xX15xX1xXcbxX3xXcxX50xX84xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX26xX14xX15xX3xXe3xX15xX34xX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX2bxX17dxX2dxX3xX1axX371xX1axXcbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxXdcxX6cxX2bxXaxX12xX13xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX3xX4xX272xX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX106xX1xXe3xX15xX34xX3xXbxX1xXe9xXdxX3xXexX211xX3xX15xX1xXdxX2cxX15xX3xX1axX14xX3xX4xX70xX35xX3xX1axX14xX3xX4xX1xX113xX3xX5xX14xX3xX6cxXdcxX3xX15xXdxX371xX1axX3xXexXdxX15xX3xX4xX1bxX15xX3xX106xXdxX1e9xXexX35xX3xXexXdxX15xX3xXexX27xX1d8xX15xX34xX3xX17xX6xXdcxX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX3xXexX1xX13exXexX3xXfbxX56xX15xX34xX3xX17xX13exX2bxX3xX15xX1xXdxX2cxX2dxX35xX3xXexX752xX15xX34xX3xXexX1xX13exXexX3xXfbxX56xX15xX34xX3xX1axX427xXdxX3xX15xXe9xX2bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX35xX3xXexX752xX15xX34xX3xX50xX13exXexX3xX2bxX2cxX2dxX3xX1axX427xXdxX3xX1xX1afxX15xX1xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX15xX34xX84xX3xXfbxX211xX4xXcbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxXdcxX6cxX2bxXaxX12xX13xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX3xX4xX272xX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX17xXdxX16dxX2dxX3xX1xXdxX1e9xX15xX3xX4xX1xXdcxX3xX15xXdxX371xX1axX3xXexXdxX15xX3xX26xX606xX3xXexX752xX15xX34xX3xX26xX85fxX3xXfbxX757xXcbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxXdcxX6cxX2bxXaxX12xX881xX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xX4xX272xX6xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX1axXdxX15xX1xX3xX4xX1xXc1xX15xX34xX3xX4xX1xXdcxX3xX15xX1xX143xX15xX34xX3xXa1xX2dxXa3xX3xX106xX1xXc1xX3xXexX85fxX15xX3xXexX1xX27xX32xX15xX34xXcbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxXdcxX6cxX2bxXaxX12x9a2dxX13xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xX4xX23xX15xX3xX26xX27xX28xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX3xXexX1xX27xX32xX15xX34xX3xXfbxX14xX3xX26xX14xX15xX3xX17xX14xX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX3xX4xX23xX15xX3xX26xX27xX28xX4xX3xXexX50xX51xX15xX3xXexX50xX56xX15xX34xXcbxX3xXdbxX1d8xXdxX3xXexX13exXexX3xX4xXe9xX3xX7xX211xX3xX1axX1bxX15xX1xX3xX1axX20xX3xX1xX6xX2bxX3xX26xX6xX3xX15xX34xX1xXdxX35xX3x654fxX15xX3xX7xX51xX2dxX3xX26xX7adxX15xX34xX3xX7xX6xX2dxX3xX26xX371xX2dxX3xX4xX1xX113xX3xXexXdcxX14xX15xX3xX26xX6xX2dxX3xX106xX1xX85fxb340xXcbxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6eaxXdcxX2dxX50xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXdcxX3xX69xX2dxX2bxX371xX15xX3xXcxX50xX6xX15xX34xX3xX5ax4e74xX10xX6xX50xXcbxXfbxX15xX0xX5axXbxX12