Giao ban phối hợp bảo vệ an ninh trật tự
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2010 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, vừa qua, tại nước CHCDND Lào, Công an 3 tỉnh Bô-ly-khăm-xây và Khăm Muộn (Lào), Công an tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) đã tổ chức hội nghị thường niên về đảm bảo ANTT tại khu vực biên giới, cửa khẩu.
b84ax137cax15080x12194x147f9xec13xd46bxcd3fxX6xe732x1268axX1x13450x10257xe6aex112cbx1593bxd4acxX4x11f31xX9x143bax10efdxe574xd543xf712xX2xX5xX17xX2x15566xe9c3xX2xXex14decxX17x10eecxX2xfd6axX2xX15xX16xX17xX18xX2xX5xX17xX2xX23xX5xXfxX2xX10xbce9xX17xX23xX2xcc09xX23x10d17x14be0xX2x14ce3xXcxd954xX17xX2x11db2xX1exX2x1309dxX16xcc41xX4x15186xX47x11e67xX23xX3axX3bxX47x14130x142b4xX49xX2x134cbxe520x13509x13749xX3xX2xX15xX1dx158b1xX15xX55xX5cxda0dxX1exe8f5xc4a9xda90xX0x15444xX1xX14xX0xX23xb85axX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXexXfxX10xX4xX12xX9xX14xf3d9xXfxX5xX62xX2xXdxX5xX17xX2xX1xX23xfdf7xXfxX2xX23xdefdxX1xX2xXdx12306xX62xX2xX42xeb13xX2xX5xX17xX2xX17xXfxX17xX23xX2xX10xfd6bxf4dcxX10xX2xX10xbaa8xX0xX66xX23xX6bxX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX1dxX12xX5xbe05xX9xX14xXexX23xXa3xX3xX2xX23xXfxX93xX17xX2xX4bx12b4dxX2xX23xX62x109b1xX3xX23xX2xX3xX16xX17xX18xX2xX10x10196xX3xX2xX17xX3axX3bxX2xbc20xd50bxX6bxXdbxX2xX18xXfxbe9dxX5xX2xX45xX3fxX2xX15xX16xX17xX18xX2xX5xX17xX2x11786xXfxX93xX10xX2xX55xX5xX3bxX2xX42xX1exX2xX45xX3fxX2x125bfxX17xX2xX17xXfxX17xX23xX2xX60xX1exX62xfc0exX2xX42xd286xX5xX2xe2eaxXcxX5xX109xX2xX10xXc9xXfxX2xX17xX56xX57xX3xX2xX15xX1dxX15xX5cxX55xX5cxX2xX60xX1exX62xX109xX2xX15xX16xX17xX18xX2xX5xX17xX2xe94axX2xX10xX34xX17xX23xX2xX45xX16xX47xX4xX49xX47xX4bxX23xX3axX3bxX47xX50xX51xX49xX2xX42xX1exX2xX38xX23xX3axX3bxX2xX3dxXcxX3fxX17xX2xX54xX60xX1exX62xX63xX109xX2xX15xX16xX17xX18xX2xX5xX17xX2xX10xX34xX17xX23xX2xX1dxX1exX2xXexX21xX17xX23xX2xX54xXefxXfxX93xX10xX2xX55xX5xX3bxX63xX2xfa5fxde7axX2xX10xda88xX2xX3xX23x11608xX3xX2xX23xX3fxXfxX2xX17xX18xX23x11073xX2xX10xX23xX56x138ffxX17xX18xX2xX17xXfx133a5xX17xX2xX42xc3d1xX2xX17bxX8fxX3bxX2xXdxX8fxX62xX2xXfexX55xXexXexX2xX10xXc9xXfxX2xX4bxX23xXcxX2xX42xXa3xX3xX2xXdxXfxX198xX17xX2xX18xXfxX57xXfxX109xX2xX3xc59axX5xX2xX4bxX23xbaaaxXcx148eexX0xX66xX1xX14xX0xX10xX5xXdxX4xX12xX2xX3xX12xX4xX4xX6xX1xX5xX3xXfxX17xX18xX8xX9xX6bxX9xX2xX3xX12xX4xX4xX1xX5xXb7xXb7xXfxX17xX18xX8xX9xX6bxX9xX2x10759xXfxXb7xX10xX23xX8xX9xXdaxXdbxXdbxX9xX2xX5xX4xXfxX18xX17xX8xX9xX3xX12xX17xX10xX12xX9exX9xX2xXdxX62xX9exXb7xX12xX9exX8xX9xXdbxX9xX14xX0xX10xXdxX62xXb7xX49xX14xX0xX10xX9exX14xX0xX10xXb7xX14xX0xXfxX3bxX18xX2xX6xX9exX3xX8xX9xX66xX66xXfxX1caxXdxX5xX62xX23xX5xX10xXfxX17xX23xX1caxX42xX17xX66xX17xX12xX1f6xX6xX66xX6bxX6bxXdaxXdbxX66x10a25x14a10xXb7xcf00xXdbxX253xX6bxX6bxXdbxXdbxX10xX6bxX131xXdaxcbfcxX250xX4xXdbxX1cax146a9xX1xX18xX9xX2xX66xX14xX0xX66xX10xXb7xX14xX0xX66xX10xX9exX14xX0xX10xX9exX14xX0xX10xXb7xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX15xX5xX1xX10xXfxX62xX17xX9xX14xX15xX16xX17xX18xX2xX5xX17xX2xX131xX2xX10xX34xX17xX23xX2xX4bxbdf6xX2xX4bxXc5xX10xX2xX10fxXcxX49xX2xX3xX23xXc5xX2xX1xX23xX87xXfxX2xX23xX8bxX1xX2xX17bxX8fxX3bxX2xXdxX8fxX62xX2xXfexX55xXexXexX0xX66xX10xXb7xX14xX0xX66xX10xX9exX14xX0xX66xX10xXdxX62xXb7xX49xX14xX0xX66xX10xX5xXdxX4xX12xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX45xX62xXb7xX49xX9xX14xXexX9exX198xX17xX2xX10xXfxX17xX23xX2xX10xX23xe824xX17xX2xX23xX8bxX1xX2xX10xXd3xX3xX109xX2xX23xXe1xXcxX2xX17xX18xX23xX18dxX109xX2xXdx11343xX17xX23xX2xX17bx158edxX17xX18xX2xX42xX1exX2xX10xX16xX17xX2xX10xX9ex1221exX17xX18xX109xX2xX3xXd3xX3xX2xXdxX198xX17xX2xX17bxX17cxX2xXdxXd3xX62xX2xX3xXd3xX62xX2xX4bxXc5xX10xX2xX10fxXcxX8fxX2xX3xX16xX17xX18xX2xX10xXd3xX3xX2xX1xX23xX87xXfxX2xX23xX8bxX1xX2xX17bxX8fxX3bxX2xXdxX8fxX62xX2xXfexX55xXexXexX109xX2xX1xX23x14e3fxX3xX2xX42xX362xX2xX10xX23xXa3xX3xX2xX23xXfxX93xX17xX2xX10xX23xde1cxX17xX18xX2xX4xX8bxXfxX2xX17xX23xXfxX93xX3bxX2xX42xX362xX2xX1xX23xXd3xX10xX2xX10xX9exXfx107ebxX17xX2xX4bxXfxX17xX23xX2xX10xXc5xX2xX50xX17cxX2xX23xX3fxXfxX2xX3bxX1exX2xfafaxX8fxX17xX18xX2xXdxX3fxX2xX42xX1exX2xX3xX23x108eexX17xX23xX2xX10fxXcxX49xX19cxX17xX2xXdxX5xX2xX10xX34xX17xX23xX2xX17bxX17cxX2xX17bxX19cxX2xX9exX5xX1caxX2xX45xXfxX198xX17xX2xXdxX8fxX17xX2xX18xX23xXfxX2xX17xX23xX57xX2xX4xX2f7xX17xX2xX17xX1exX49xX2xX17bxX17cxX2xX10xX23xX87xX17xX18xX2xX17xX23xccffxX10xX2xX10xXfxXc5xX1xX2xX10xX362xX3xX2xX10xX3axX17xX18xX2xX3xX56xX192xX17xX18xX2xX3bxX87xXfxX2xX10fxXcxX5xX17xX2xX23xX93xX2xX23xX8bxX1xX2xX10xXd3xX3xX109xX2xX10xX9exX5xX62xX2xX17bxX17fxXfxX2xX10xX23xX16xX17xX18xX2xX10xXfxX17xX109xX2xX1xX23xX87xXfxX2xX23xX8bxX1xX2xX3xX16xX17xX18xX2xX10xXd3xX3xX2xX17bxX3efxXcxX2xX10xX9exX5xX17xX23xX2xX1xX23x106bdxX17xX18xX2xX3xX23xX87xX17xX18xX2xX3xXd3xX3xX2xX23xX62xXc9xX10xX2xX17bxX3fxX17xX18xX2xX50xX51xX3bxX2xX17xX23xX9fxX1xX2xX3x14133xX5xX2xX3xXd3xX3xX2xX10xX17fxX2xX3xX23xX183xX3xX2xX1xX23xX8fxX17xX2xX17bxX3fxX17xX18xX2xX4xX56xXcxX2xX42xX62xX17xX18xX109xX2xX17bxX8fxX3bxX2xXdxX8fxX62xX2xXfexX55xXexXexX2xX10xXcxX49xXc5xX17xX2xXdxXfxX198xX17xX2xX18xXfxX57xXfxX109xX2xX10xXfxXc5xX1xX2xX10xX362xX3xX2xX17bxX1c8xX49xX2xX3bxXc9xX17xX23xX2xX3xX16xX17xX18xX2xX10xXd3xX3xX2xX10xXcxX49xX198xX17xX2xX10xX9exXcxX49xX19cxX17xX2xX3xX23xX62xX2xX17xX23xX51xX17xX2xXb7xX51xX17xX2xX3xXd3xX3xX2xX50xX17cxX2xXdxXfxX198xX17xX2xX18xXfxX57xXfxX2xX10xX23xXa3xX3xX2xX23xXfxX93xX17xX2xX17xX18xX23xXfxX198xX3bxX2xX10x111e3xX3xX2xX10fxXcxX49xX2xX3xX23xXc5xX2xXdxXfxX198xX17xX2xX18xXfxX57xXfxX109xX2xX23xXc9xX17xX2xX3xX23xXc5xX2xX10xX23xX3efxX1xX2xX17xX23xX3efxX10xX2xX23xXfxX93xX17xX2xX10xX56xX8bxX17xX18xX2xXb7xXfxX2xXb7xX18dxX3xX23xX2xX3xX56xX2xX10xXa3xX2xXb7xX62xX109xX2xX42xX56xX8bxX10xX2xXdxXfxX198xX17xX2xX10xX9exXd3xXfxX2xX1xX23xdc62xX1xX2xX6xX5xX17xX18xX2xX60xX1exX62xX2xX4bxX23xX5xXfxX2xX10xX23xXd3xX3xX2xX4xX51xX3bxX2xX6xX8fxX17xX109xX2xX1xX23xX87xXfxX2xX23xX8bxX1xX2xX1xX23xX44dxX17xX18xX2xX3xX23xX87xX17xX18xX2xX10xX3fxXfxX2xX1xX23xXc9xX3bxX2xX17xX23xX3efxX10xX2xX4xX1exX2xX10xX3fxXfxX2xX1xX23xXc9xX3bxX2xX3bxX5xX2xX10xX508xX49xX109xX2xX10xX9exXcxX49xX2xXdxX374xX10xX2xX10xX3fxXfxX2xX1xX23xXc9xX3bxX2xX10xX9exXcxX49xX2xX17xX17cxX1caxX1caxX1caxX0xX66xX1xX14xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXfexXcxX10xX23xX62xX9exX9xX14xf8c1xX23xX56x133a0xX17xX18xX2xXexX23xX8fxX62xX2xX25xX2xX5e7x136a8xX6bxX251xX2xX15xX16xX17xX18xX2xX5xX17xX2xX1dxX1exX2xXexX21xX17xX23xX0xX66xX1xX14
Phương Thảo – PX15 Công an Hà Tĩnh