Tuyên dương 4 tập thể, 17 cá nhân điển hình tiên tiến ngành KH&CN
(Baohatinh.vn) - Sáng 11/7, Sở KH&CN Hà Tĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh dự hội nghị.
9deax11853x113eexdb11x10d2ex10533xb5dbxe0edxe7cfxX7xb47bxfd49xfecex117acxbcfcxc80dxX5xcdf3xXax10b30xXcxabb4xc7f7x1125axed69xX3x11fbex10ee2xeeaaxX17xc406xX3x10a1fxX3xXexbacdxXbxX3xXexX1xe754xf7bexX3xX2xd904xX3xX4x106fcxX3xX17xX1xff14xX17xX3xef0cxXdxX27xX17xX3xX1xa72bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxbd50xX17xX3xX17xX1dxb971xX17xX1xX3x114efxa660xc1fcx11515xad82xX0xee4cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX10xX6xX19xXaxX12xe27dxX2exX17xX1dxX3xX2xX2xX55xX2bxX28xX3xX6axd028xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX50xX4bxX3xXcxe724xX17xX1xX3xXexb6e1xX3xX4xX1xff76xX4xX3xX1xe953xXdxX3xX17xX1dxX1xcc32xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX35xf45bxcb34xX17xX3xa4f0xa72exX2xe6e0xX3xa8a9xX3xXb5xXb6xXb5xXb6xX3xac68xX4bxX3xXexX87xX17xX1dxX3xecdbxX46xXexX3xX4xX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xXexe465xX3bxX17xX1xX3xX4xb32fxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX1xX4bxX17xX1xX3xX4xX1xe689xX17xX1xX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX35xXb1xXb2xX17xX3xXb5xXb6xX2xX2xX3xXbaxX3xXb5xXb6xXb5xXb6xf634xX3x9f83xX1xc27fxX3xX52xX1xb526xX3xXexX95xX4xX1xX3xXcxX1xX1ax12332xX17xX1dxX3xXexXd5xf42dxX4xX3x10e77xf3c5xX53xc33cxX3xXex109a9xX17xX1xX3xdcecxc055xX17xX1dxX3xad2cxX14xe5c7xX4xX3xf1bexXdxX17xX1xX3xX19xX11bxX3xX1xX8fxXdxX3xX17xX1dxX1xX95xX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX0xXdxe7f8xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX17xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxd89axXdxX19xXexX1x10819xX3xa3e5xX2xXb8xXbx11258xc1eaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX179xX3xX1fxX2xXb6xXbxX17fxX180xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX55xX55xXdxX103xf78axX6xXb1xX1xX6xXexXdxX17xX1xX103xXc1xX17xX55xX17xX10xX174xX7xX55xXb5xXb6xXb5xX2bxX55xX2xX2xXb6xX19xX17bxX2xXb5xXb6xX17bxXb8xXb6xXexa5d7xX2xXb6xXb8xX5xf183xXbaxX2xXb8xX2xX19xX17bxX2xX2xX1c8xX2bxX1fxX1c3xXexX17bxXb5xX1c8xX1c8xX1c3xX5xXb6xX103xdeefxXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xXaxX3xX174xXdxX19xXexX1xX9xXaxX17bxX2xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX1fxX2xXb6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xXb8xX3xX17x11b46xX15axX3xed13xX14xX6xX28xX3xXbxX1xXb1xX17xX1dxX3xXexXd5xX4bxXb1xX3xXexX1xXdxX3xX35xX14xX6xX3xX15xX16xX14xX3xX17xX1ax11fc0xX4xX3xX35xfa63xX3xXc9xX1xXeaxX4xX1xX3xX5xe817xX28xX3xXexXb2xXb1xX3xXc9xX1xcf00xX17xX1dxX3xXc9xX1xXeaxX3xX7xX295xXdxX3xX17xX87xXdxX28xX3xX17xX32xX17xX1dxX3xX4xX6xXb1xX3xaa32xX3xXexX1xX8bxX4xX28xX3xXexXd5xX2exX4xX1xX3xX17xX1xXdxX28cxX15axX3xX4xX10bxX6xX3xX5xX283xX17xX1xX3xX35xXb2xXb1xX28xX3xX4xX2exX17xX3xX1a0xX8fxX28xX3xX4xX295xX17xX1dxX3xX4xX1xX8bxX4xX28xX3xXc1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX8bxX4xX28xX3xX1dxX107xXbxX3xXbxX1xca6fxX17xX3xX261xX14xX6xX17xX3xXexXd5xee81xX17xX1dxX3xX1xXb1xX4bxX17xX3xXexX1xX4bxX17xX1xX3xXexX12fxXexX3xX17xX1xXdxX28cxX15axX3xXc1xc6e0xX3xX4xX1xXeaxX17xX1xX3xXexXd5xX95xX3xX4xX10bxX6xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xXcxf0e0xX3xX17xX25exX15axX3xXb5xXb6xX2xXb8xX3x10d4fxX3xX261xX14xX2afxX3x11d2exX55xXb5xXb6xXb5xXb6xX28xX3xX6axX76xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX35xX283xX3xX4xX1xX124xX3xX35xXb2xXb1xX3xXexXd5xXdxX27xX17xX3xXc9xX1xX6xXdxX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX28cxX17xX3xX2xXb6xXb5xX3xX35xc7cfxX3xXexX4bxXdxX28xX3xX19xX11bxX3xX2exX17xX3xX8bxX17xX1dxX3xX19xX319xX17xX1dxX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX4xd384xXbxX3xXexX124xX17xX1xX180xX3xX2xXb6xX3xX17xX1xXdxX28cxX15axX3xXc1xX319xX3xX4xX3a9xXbxX3xX1a0xX8fxX3xXexX1xX14xX8fxX4xX3xX4xX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xXexXd5xX3bxX17xX1xX3xX17xX295xX17xX1dxX3xXexX1xX295xX17xX3xX15axXdxX38cxX17xX3xX17xd017xXdxX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX15axX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX17xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX19xXexX1xX179xX3xX17bxX2xXb8xXbxX17fxX180xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX179xX3xX1fxX2xXb6xXbxX17fxX180xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX55xX55xXdxX103xX1a0xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX17xX1xX103xXc1xX17xX55xX17xX10xX174xX7xX55xXb5xXb6xXb5xX2bxX55xX2xXb8xX2xX19xX17bxX2xX2xX2xX1c3xX1c8xX17bxXexX1fxX2xX17bxXb5xX1fxX5xXb6xX103xX1dexXbxX1dxa99exXd5xX9xX1c3xX17bxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xXaxX3xX174xXdxX19xXexX1xX9xXaxX17bxX2xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX1fxX2xXb6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXb1xX17xXaxX12xX105xX1xX107xX3xbd36xXdxX2exX15axX3xX35xX12fxX4xX3xX6axX76xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX53xX1dxX14xX15xfe69xX17xX3xX50xX14xX15xX3xXcxXd5xX2ffxX17xX1dxX3xX1a0xX2exXb1xX3xX4xX2exXb1xX3xXc9xX46xXexX3xX261xX14xXdbxX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX28cxX17xX3xXbxX1xXb1xX17xX1dxX3xXexXd5xX4bxXb1xX3xXexX1xXdxX3xX35xX14xX6xX3xX15xX16xX14xX3xX17xX1axX27fxX4xX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX35xXb1xXb2xX17xX3xXb5xXb6xX2xXb8xX3xXbaxXb5xXb6xXb5xXb6xX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX128xX1bxX17xX3xXc1xX95xX3xX35xX283xX3xXc9xXdxX27xX15axX3xXexXd5xX6xX3xX1dxX107xXbxX3xX2afxX3xXc1xX38cxX3xX15axX129xXexX3xX4xX295xX17xX1dxX3xX17xX1dxX1xX28cxX3xX4xX1xXb1xX3xXb5xX1fxX2xX3xX19xX11bxX3xX2exX17xX3xX35xX2f5xX14xX3xXexX1axX3xXexXd5xX16xX17xX3xX35xX95xX6xX3xX1a0xX4bxX17xX3xXexX124xX17xX1xX180xX3xXexX1xeaeexX15axX3xX35xX95xX17xX1xX28xX3xX4xX3a9xXbxX3xXbxX1x111acxXbxX3xX1xXb1xXb2xXexX3xX35xX8fxX17xX1dxX3xX4xX1xXb1xX3xX2xX1fxX17bxX3xX4xX1bxX3xX7xX76xX3xX35xXb2xXexX3xXexXdxX16xX14xX3xX4xX1xX14xX5d4xX17xX3xX6xX17xX3xXexXb1xX4bxX17xX3xX1a0xX8bxX4xX3xX17fxXb2xX180xX3xXexX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX17bxXb5xX3xX4xX14xX8fxX4xX3xXc9xXdxX27xX15axX3xXexXd5xX6xX3xXc1xX38cxX3xX4xX295xX17xX1dxX3xXexX2exX4xX3xXexXdxX16xX14xX3xX4xX1xX14xX5d4xX17xX3xX35xXb1xX3xX5xX1axX115xX17xX1dxX3xX4xX1xX3a9xXexX3xX5xX1ax10656xX17xX1dxX3xXexXd5xX16xX17xX3xX35xX95xX6xX3xX1a0xX4bxX17xX3xXexX124xX17xX1xX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX50xXb1xXb2xXexX3xX35xX8fxX17xX1dxX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexXd5xX6xX28xX3xXc9xXdxX27xX15axX3xXexXd5xX6xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX1dxX107xXbxX3xXbxX1xX2f5xX17xX3xX17xX32xX17xX1dxX3xX4xX6xXb1xX3xX1xXdxX28cxX14xX3xX5xX11bxX4xX28xX3xX1xXdxX28cxX14xX3xX261xX14xXdbxX3xX261xX14xXdbxX17xX3xX5xX2afxX3xX17xX1xX4bxX3xX17xX1axX27fxX4xX3xXexXd5xXb1xX17xX1dxX3xX4xX295xX17xX1dxX3xX4xX14xX8fxX4xX3xX4xX1xX12fxX17xX1dxX3xX5xXb2xXdxX3xX1xX4bxX17xX1xX3xXc1xXdxX3xX1dxXdxX6xX17xX3xX5xX22xX17xX3xXexX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xX15axXb2xXdxX28xX3xX1a0xXdbxXb1xX3xXc1xX28cxX3xX261xX14xX15xX38cxX17xX3xX5xX65dxXdxX3xX4xX10bxX6xX3xXexX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX28xX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX5xX4bxX15axX3xX25exX17xX3xX4xX1xX32xX17xX3xX4xX1xXeaxX17xX1xX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX15axX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX17xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX19xXexX1xX179xX3xX17bxX2xXb8xXbxX17fxX180xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX179xX3xX1fxX2xXb6xXbxX17fxX180xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX55xX55xXdxX103xX1a0xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX17xX1xX103xXc1xX17xX55xX17xX10xX174xX7xX55xXb5xXb6xXb5xX2bxX55xX2xXb8xX2xX19xX17bxX2xX2xX1c8xX1c3xXb5xXb5xXexXb5xX1c8xXb5xXb8xXb5xX5xXb6xX103xX1dexXbxX1dxX476xXd5xX9xX1c8xX17bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xXaxX3xX174xXdxX19xXexX1xX9xXaxX17bxX2xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX1fxX2xXb6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX11fxX16xX17xX3xX4xXb2xX17xX1xX3xX35xX107xX28xX3xX6axX76xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX4xbaa4xX17xX1dxX3xX35xX283xX3xXexXeaxX4xX1xX3xX4xX11bxX4xX3xX1xX1axX76xX17xX1dxX3xX8bxX17xX1dxX3xX4xX2exX4xX3xXbxX1xXb1xX17xX1dxX3xXexXd5xX4bxXb1xX3xXexX1xXdxX3xX35xX14xX6xX179xX3xXexXb1xX4bxX17xX3xXexX124xX17xX1xX3xX4xX1xX14xX17xX1dxX3xX7xX8bxX4xX3xX17fxX32xX15xX3xX19xX11bxX17xX1dxX3xX53xXcxb9ebxX28xX3xX4xX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xXexXd5xX3bxX17xX1xX3xX4xXdbxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX1xX4bxX17xX1xX3xX4xX1xXeaxX17xX1xX28xX3xX17fxX32xX15xX3xX19xX11bxX17xX1dxX3xXc1xX25exX17xX3xX1xX107xX6xX3xX4xX295xX17xX1dxX3xX7xX76xX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xXcxXd5xXb1xX17xX1dxX3xX4xX295xX17xX1dxX3xXexX2exX4xX3xX4xXdbxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xX1xX4bxX17xX1xX3xX4xX1xXeaxX17xX1xX3xb51bxX52xX52xX50xX52x108e1xX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX35xXb1xXb2xX17xX3xXb5xXb6xX2xX2xXbaxXb5xXb6xXb5xXb6xX3xX4xX10bxX6xX3xX6axX76xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX35xX283xX3xX35xXb2xXexX3xX17xX1xXdxX38cxX14xX3xXc9xX46xXexX3xX261xX14xXdbxX3xXexXeaxX4xX1xX3xX4xX11bxX4xX28xX3xX4xX107xX3xX17xX1xXdxX38cxX14xX3xX35xXdxX27xX15axX3xX15axX27fxXdxX3xX15axX6xX17xX1dxX3xXexXeaxX17xX1xX3xX35xX8fxXexX3xXbxX1xX2exXexX103xX3xX53xX1xX115xX3xX35xX107xX28xX3xX17fxX46xXbxX3xX5xXb1xXb2xXdxX3xX4xX1xX124xX3xX7xX12fxX3xX52xX52xX50xX52xX3xX4xX10bxX6xX3xX6axX76xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX5xX14xX295xX17xX3xX17x117b5xX15axX3xXexXd5xXb1xX17xX1dxX3xXexX12fxXbxX3xX35xX2f5xX14xX3xX4xX10bxX6xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX1bxX3xX261xX14xX6xX17xX3xX1xX4bxX17xX1xX3xX4xX1xXeaxX17xX1xX3xX17xX1xX4bxX3xX17xX1axX27fxX4xX3xX4xX3a9xXbxX3xXexX124xX17xX1xX103xX3xX53xX1xXdxX38cxX14xX3xX7xX2exX17xX1dxX3xXc9xXdxX46xX17xX3xX4xXdbxXdxX3xX4xX2exX4xX1xX3xXcxXcxX50xX52xX3xX35xX1axX65dxX4xX3xX8bxX17xX1dxX3xX19xX319xX17xX1dxX3xXc1xX4bxXb1xX3xXexX1xX11bxX4xX3xXexXdxX513xX17xX3xX17xX1xX1axX179xX3xfbb2xXbxX3xX19xX319xX17xX1dxX3xXexXdxX16xX14xX3xX4xX1xX14xX5d4xX17xX3xX132xXdxX28cxXexX3xX53xX6xX15axX3xXcxX52xX132xX53xX3xX356xX6axf90axX3xa193xXb6xXb6xX2xX179xXb5xXb6xX2xXb8xX3xXexXd5xXb1xX17xX1dxX3xX17fxX32xX15xX3xX19xX11bxX17xX1dxX3xX261xX14xX15xX3xXexXd5xX3bxX17xX1xX3xX17xX8fxXdxX3xX1a0xX8fxX3xX1dxXdxXdbxXdxX3xX261xX14xX15xX46xXexX3xXcxXcxX50xX52xX180xX3xXexX1xXdxX46xXexX3xXc9xX46xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX28cxX17xX3xXbxX1xX2f5xX17xX3xX15axX38cxX15axX3xX261xX14xXdbxX17xX3xX5xX2afxX3xX17xX1xXdxX28cxX15axX3xXc1xX319xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xee40xX3xX50xXdxX28cxX17xX3xX17xX6xX15xX28xX3xX6axX76xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX4xX14xX17xX1dxX3xX4xX3a9xXbxX3xX2xXb5xX3xX19xX95xX4xX1xX3xXc1xX319xX3xX4xX295xX17xX1dxX3xXexXd5xX11bxX4xX3xXexX14xX15xX46xX17xX3xX15axX8bxX4xX3xX35xX8fxX3xX1c8xX28xX3xX1fxX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX105xX1xX2exXexX3xX1a0xXdxX27xX14xX3xXexXb2xXdxX3xX1xX8fxXdxX3xX17xX1dxX1xX95xX28xX3xX105xX1xX107xX3xX52xX1xX10bxX3xXexX95xX4xX1xX3xXcxX1xX1axX115xX17xX1dxX3xXexXd5xX11bxX4xX3xX11exX11fxX53xX121xX3xXexX124xX17xX1xX3xX128xX129xX17xX1dxX3xX12dxX14xX12fxX4xX3xX132xXdxX17xX1xX3xX35xX2exX17xX1xX3xX1dxXdxX2exX3xX4xX6xXb1xX3xX17xX1xba35xX17xX1dxX3xXc9xX46xXexX3xX261xX14xXdbxX3xX6axX76xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX35xXb2xXexX3xX35xX1axX65dxX4xX3xXexXd5xXb1xX17xX1dxX3xXexX1xX115xXdxX3xX1dxXdxX6xX17xX3xX261xX14xX6xX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX15axX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX17xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX19xXexX1xX179xX3xX17bxX2xXb8xXbxX17fxX180xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX179xX3xX1fxX2xXb6xXbxX17fxX180xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX55xX55xXdxX103xX1a0xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX17xX1xX103xXc1xX17xX55xX17xX10xX174xX7xX55xXb5xXb6xXb5xX2bxX55xX2xXb8xX2xX19xX17bxX2xX2xX2xX2bxXb5xX1fxXexXa79xXb6xXb8xX1fxXb6xX5xXb6xX103xX1dexXbxX1dxX476xXd5xX9xXb8xXa79xX1c8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xXaxX3xX174xXdxX19xXexX1xX9xXaxX17bxX2xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX1fxX2xXb6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX105xX1xX107xX3xX52xX1xX10bxX3xXexX95xX4xX1xX3xXcxX1xX1axX115xX17xX1dxX3xXexXd5xX11bxX4xX3xX11exX11fxX53xX121xX3xXexX124xX17xX1xX3xXc9xX1xf905xX17xX1dxX3xX35xX95xX17xX1xX179xX3xX6axX76xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX5xX4bxX3xX15axX8fxXexX3xXexXd5xXb1xX17xX1dxX3xX17xX1xXb99xX17xX1dxX3xX35xX1bxX17xX3xXc1xX95xX3xXexXeaxX4xX1xX3xX4xX11bxX4xX3xXexX1xX6xX15axX3xX15axX1axX14xX28xX3xXc1xX4bxXb1xX3xX4xX14xX8fxX4xX3xX261xX14xX15xX46xXexX3xX5xXdxX28cxXexX28xX3xXexX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xXexX12fxXexX3xXbxX1xXb1xX17xX1dxX3xXexXd5xX4bxXb1xX3xXexX1xXdxX3xX35xX14xX6xX3xX15xX16xX14xX3xX17xX1axX27fxX4xX28xX3xX4xX107xX3xX17xX1xXdxX38cxX14xX3xX15axX295xX3xX1xX3bxX17xX1xX28xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xX35xX1axX65dxX4xX3xX35xX2exX17xX1xX3xX1dxXdxX2exX3xX4xX6xXb1xX28xX3xX1dxX107xXbxX3xXbxX1xX2f5xX17xX3xXexXeaxX4xX1xX3xX4xX11bxX4xX3xXc1xX4bxXb1xX3xX7xX11bxX3xXbxX1xX2exXexX3xXexXd5xXdxX27xX17xX3xX4xX1xX14xX17xX1dxX3xX4xX10bxX6xX3xXexX124xX17xX1xX3xXexXd5xX16xX17xX3xX4xX2exX4xX3xX5xX82xX17xX1xX3xXc1xX11bxX4xX3xXc9xXdxX17xX1xX3xXexX46xX28xX3xXc1xX25exX17xX3xX1xX107xX6xX3xX17fxX283xX3xX1xX8fxXdxX28xX3xX12dxX105xe560xX53xX28xX3xX17fxX32xX15xX3xX19xX11bxX17xX1dxX3xX17xX295xX17xX1dxX3xXexX1xX295xX17xX3xX15axX27fxXdxX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX105xX1xX107xX3xX52xX1xX10bxX3xXexX95xX4xX1xX3xXcxX1xX1axX115xX17xX1dxX3xXexXd5xX11bxX4xX3xX11exX11fxX53xX121xX3xXexX124xX17xX1xX3xX17xX1xX3a9xX17xX3xX15axXb2xX17xX1xX28xX3xX5xX82xX17xX1xX3xXc1xX11bxX4xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX35xX1axX65dxX4xX3xXexX124xX17xX1xX3xX17fxX2exX4xX3xX35xX95xX17xX1xX3xX5xX4bxX3xX17xX1xXdxX28cxX15axX3xXc1xX319xX3xX35xX8fxXexX3xXbxX1xX2exX103xX3xXcxX1xX115xXdxX3xX1dxXdxX6xX17xX3xXexX27fxXdxX28xX3xXexXd5xX2ffxX17xX1dxX3xXexXd5xX2exX4xX1xX28xX3xX17xX1xXdxX28cxX15axX3xXc1xX319xX3xX4xX10bxX6xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX5xX4bxX3xXd5xX3a9xXexX3xX5xX27fxX17xX28xX3xXc1xX3bxX3xXc1xX22xX15xX3xX4xX2f5xX17xX3xXexXdxX46xXbxX3xXexX319xX4xX3xXbxX1xX2exXexX3xX1xX14xX15xX3xX17xX1xXb99xX17xX1dxX3xXc9xX46xXexX3xX261xX14xXdbxX3xX35xXb2xXexX3xX35xX1axX65dxX4xX28xX3xXexXdxX46xXbxX3xXexX319xX4xX3xXbxX1xX3a9xX17xX3xX35xX3a9xX14xX3xX1xXb1xX4bxX17xX3xXexX1xX4bxX17xX1xX3xX4xX2exX4xX3xX17xX1xXdxX28cxX15axX3xXc1xX319xX3xX35xX1axX65dxX4xX3xX1dxXdxX6xXb1xX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX15axX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX17xXexX10xXd5xX3xX19xXexX1xX14xX15axX1a0xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX19xXexX1xX179xX3xX17bxX2xXb8xXbxX17fxX180xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX179xX3xX1fxX2xXb6xXbxX17fxX180xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX55xX55xXdxX103xX1a0xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX17xX1xX103xXc1xX17xX55xX17xX10xX174xX7xX55xXb5xXb6xXb5xX2bxX55xX2xXb8xX2xX19xX17bxX2xX2xX2xX2bxX1fxXa79xXexX2bxX1fxX1c8xX2bxX1fxX5xXb6xX103xX1dexXbxX1dxX476xXd5xX9xX2bxXb5xXb6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xXaxX3xX174xXdxX19xXexX1xX9xXaxX17bxX2xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX1fxX2xXb6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXb1xX17xXaxX12xX105xX1xX107xX3xX52xX1xX10bxX3xXexX95xX4xX1xX3xXcxX1xX1axX115xX17xX1dxX3xXexXd5xX11bxX4xX3xX11exX11fxX53xX121xX3xXexX124xX17xX1xX3xX128xX129xX17xX1dxX3xX12dxX14xX12fxX4xX3xX132xXdxX17xX1xX3xXexXd5xX6xXb1xX3xX4xX115xX3xXexX1xXdxX3xX35xX14xX6xX3xX4xX10bxX6xX3xX52xX1xXeaxX17xX1xX3xXbxX1xX10bxX3xXexX129xX17xX1dxX3xX6axX76xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX35xX283xX3xX1xXb1xX4bxX17xX3xXexX1xX4bxX17xX1xX3xX17fxX14xX3a9xXexX3xX7xe770xX4xX28xX3xXexXb1xX4bxX17xX3xX19xXdxX28cxX17xX3xX17xX1xXdxX28cxX15axX3xXc1xX319xX3xX4xX295xX17xX1dxX3xXexX2exX4xX28xX3xX19x10e0fxX17xX3xX35xX2f5xX14xX3xXbxX1xXb1xX17xX1dxX3xXexXd5xX4bxXb1xX3xXexX1xXdxX3xX35xX14xX6xX3xX15xX16xX14xX3xX17xX1axX27fxX4xX3xX17xX25exX15axX3xXb5xXb6xX2xXa79xX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX15axX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX17xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX19xXexX1xX179xX3xX17bxX2xXb8xXbxX17fxX180xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX179xX3xX1fxX2xXb6xXbxX17fxX180xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX55xX55xXdxX103xX1a0xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX17xX1xX103xXc1xX17xX55xX17xX10xX174xX7xX55xXb5xXb6xXb5xX2bxX55xX2xXb8xX2xX19xX17bxX2xX2xX2xX1c3xXb6xX1c8xXexX17bxXb6xXb8xXb6xX2bxX5xXb6xX103xX1dexXbxX1dxX476xXd5xX9xX17bxXb6xXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xXaxX3xX174xXdxX19xXexX1xX9xXaxX17bxX2xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX1fxX2xXb6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXb1xX17xXaxX12xX103xX103xX103xXc1xX4bxX3xXexXd5xX6xXb1xX3xX1a0xX9d6xX17xX1dxX3xXc9xX1xX10xX17xX3xX4xX10bxX6xX3xXcxX1xX10bxX3xXexX1axX27fxX17xX1dxX3xX52xX1xXeaxX17xX1xX3xXbxX1xX10bxX3xX4xX1xXb1xX3xX295xX17xX1dxX3xX53xX1dxX14xX15xX513xX17xX3xX50xX14xX15xX3xXcxXd5xX2ffxX17xX1dxX3xXbaxX3xX105xX1xX107xX3xX4fdxXdxX2exX15axX3xX35xX12fxX4xX3xX6axX76xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX35xX283xX3xX4xX107xX3xXexX1xX4bxX17xX1xX3xXexXeaxX4xX1xX3xXexXd5xXb1xX17xX1dxX3xX4xX295xX17xX1dxX3xXexX2exX4xX3xXexX345xX3xX17xX25exX15axX3xXb5xXb6xX2xXb8xX3xX350xX3xXb5xXb6xXb5xXb6xX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX15axX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX17xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX19xXexX1xX179xX3xX17bxX2xXb8xXbxX17fxX180xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX179xX3xX1fxX2xXb6xXbxX17fxX180xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX55xX55xXdxX103xX1a0xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX17xX1xX103xXc1xX17xX55xX17xX10xX174xX7xX55xXb5xXb6xXb5xX2bxX55xX2xXb8xX2xX19xX17bxX2xX2xX1c8xXa79xXb6xX1c3xXexXb5xX2bxX1fxX2xX17bxX5xXb6xX103xX1dexXbxX1dxX476xXd5xX9xX1c8xX1fxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xXaxX3xX174xXdxX19xXexX1xX9xXaxX17bxX2xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX1fxX2xXb6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXb1xX17xXaxX12xX53xX1xX32xX17xX3xX19xX95xXbxX3xX17xX4bxX15xX28xX3xX6axX76xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xX3xX35xX283xX3xXc1xXdxX17xX1xX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX103xX103xX103xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxXb1xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX15axX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX52xX10xX17xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX174xXdxX19xXexX1xX179xX3xX17bxX2xXb8xXbxX17fxX180xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX179xX3xX1fxX2xXb6xXbxX17fxX180xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX179xX55xX55xXdxX103xX1a0xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX17xX1xX103xXc1xX17xX55xX17xX10xX174xX7xX55xXb5xXb6xXb5xX2bxX55xX2xXb8xX2xX19xX17bxX2xX2xXb5xXb5xXb5xXb5xXexX2bxX2xX1c3xXa79xX1fxX5xXb6xX103xX1dexXbxX1dxX476xXd5xX9xX17bxXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xXaxX3xX174xXdxX19xXexX1xX9xXaxX17bxX2xXb8xXaxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX9xXaxX1fxX2xXb6xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX6xXbxXexXdxXb1xX17xXaxX12xX103xX103xX103xXc1xX4bxX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX4xX107xX3xXexX1xX4bxX17xX1xX3xXexXeaxX4xX1xX3xX17fxX14xX3a9xXexX3xX7xX10c8xX4xX3xXexXd5xXb1xX17xX1dxX3xXbxX1xXb1xX17xX1dxX3xXexXd5xX4bxXb1xX3xXexX1xXdxX3xX35xX14xX6xX3xX15xX16xX14xX3xX17xX1axX27fxX4xX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX35xXb1xXb2xX17xX3xXb5xXb6xX2xXb8xXbaxXb5xXb6xXb5xXb6xX103xX0xX55xXbxX12xX0xX19xXdxXc1xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXd5xX10xX5xX6xXexX10xX19xXaxX12xX0xX7xXexXd5xXb1xX17xX1dxX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX16xX17xX3xX261xX14xX6xX17xX179xX0xX55xX7xXexXd5xXb1xX17xX1dxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXbaxXexX1xX14xX15axX1a0xXbaxX6xX17xX19xXbaxX7xX6xXbxXb1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xXb5xXa79xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fdxXcxX132xXcxX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xXaxX3xX1xXd5xX10x11fefxX9xXaxX55xXc9xXdxX17xX1xXbaxXexX10xX55xXexX14xX15xX10xX17xXbaxX19xX14xXb1xX17xX1dxXbaxX1fxXbaxXexX6xXbxXbaxXexX1xX10xXbaxXb5xXa79xXbaxX19xXdxX10xX17xXbaxX1xXdxX17xX1xXbaxXexXdxX10xX17xXbaxXexXdxX10xX17xXbaxX17xX1dxX6xX17xX1xXbaxX1dxXexXc1xXexXbaxX1xX6xXbaxXexXdxX17xX1xX55xX2xXa79xX1fxXa79xXb5xXb5xX103xX1xXexX15axXaxX12xX0xXdxX15axX1dxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX55xX15axX10xX19xXdxX6xX55xX2xXb5xXb6xX55xX17xX10xX174xX7xX55xXb5xXb6xXb5xX2bxX55xX2xX1c8xXb8xX19xXb5xX2xX2xX1c8xX1c3xX1c8xXb5xXexX2bxX1c8xX1c3xXb8xX2bxX5xXb6xX103xX1dexXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX19xXdxXc1xX12xX0xX7xXexXd5xXb1xX17xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xXb5xXa79xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fdxXcxX132xXcxX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xXaxX3xX1xXd5xX10xX160bxX9xXaxX55xXc9xXdxX17xX1xXbaxXexX10xX55xXexX14xX15xX10xX17xXbaxX19xX14xXb1xX17xX1dxXbaxX1fxXbaxXexX6xXbxXbaxXexX1xX10xXbaxXb5xXa79xXbaxX19xXdxX10xX17xXbaxX1xXdxX17xX1xXbaxXexXdxX10xX17xXbaxXexXdxX10xX17xXbaxX17xX1dxX6xX17xX1xXbaxX1dxXexXc1xXexXbaxX1xX6xXbaxXexXdxX17xX1xX55xX2xXa79xX1fxXa79xXb5xXb5xX103xX1xXexX15axXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xXb5xXa79xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fdxXcxX132xXcxX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXd5xXb1xX17xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX3xXc1xX4bxX3xXb5xXa79xX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xXc1xX345xX6xX3xX35xX1axX65dxX4xX3xXc1xXdxX17xX1xX3xX19xX6xX17xX1xX3xXexXb2xXdxX3xX1xX8fxXdxX3xX17xX1dxX1xX95xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xXexXd5xX16xX17xX3xX5xX82xX17xX1xX3xXc1xX11bxX4xX3xX1dxXdxX6xXb1xX3xXexX1xX295xX17xX1dxX28xX3xXc1xX22xX17xX3xXexXdbxXdxX3xX939xX4fdxXcxX132xXcxX93exX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX35xXb1xXb2xX17xX3xXb5xXb6xX2xXb8xX3xXbaxX3xXb5xXb6xXb5xXb6xX3xX19xXb1xX3xX6axX76xX3xX4fdxXcxX132xXcxX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xX3xXexX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xXc1xX4bxXb1xX3xX7xX2exX17xX1dxX3xX17xX6xX15xX3xX939xX2bxX55xX2bxX93exX103xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX19xXdxXc1xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xXb5xXa79xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xaf0bxX6xXb1xX3xX35xX8fxX17xX1dxX3xXbaxX3xXcxX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1a0xXdxX17xX1xX3xXc1xX4bxX3xbbb3xX283xX3xX1xX8fxXdxX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xX3xXaxX3xX1xXd5xX10xX160bxX9xXaxX55xX17fxX6xXbaxX1xXb1xXdxX55xXexX14xX15xX10xX17xXbaxX19xX14xXb1xX17xX1dxXbaxXb5xXa79xXbaxX19xXdxX10xX17xXbaxX1xXdxX17xX1xXbaxXexXdxX10xX17xXbaxXexXdxX10xX17xXbaxX17xX1dxX6xX17xX1xXbaxX5xX6xXb1xXbaxX19xXb1xX17xX1dxXbaxXexX1xX14xXb1xX17xX1dxXbaxX1a0xXdxX17xX1xXbaxXc1xX6xXbaxX17fxX6xXbaxX1xXb1xXdxXbaxX1xX6xXbaxXexXdxX17xX1xXbaxX17xX1a0xX7xXbxX55xX2xXa79xX1fxX1c3xXb5xXb5xX103xX1xXexX15axXaxX12xX0xXdxX15axX1dxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX55xX15axX10xX19xXdxX6xX55xX2xXb5xXb6xX55xX17xX10xX174xX7xX55xXb5xXb6xXb5xX17bxX55xX2xXb6xXa79xX19xXb6xX2xXb5xXb6xX2xXb5xX1fxXexX2xX1fxXb5xX17bxX17bxX5xXb6xX103xX1dexXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX19xXdxXc1xX12xX0xX7xXexXd5xXb1xX17xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xXb5xXa79xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX18f9xX6xXb1xX3xX35xX8fxX17xX1dxX3xXbaxX3xXcxX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1a0xXdxX17xX1xX3xXc1xX4bxX3xX1913xX283xX3xX1xX8fxXdxX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xX3xXaxX3xX1xXd5xX10xX160bxX9xXaxX55xX17fxX6xXbaxX1xXb1xXdxX55xXexX14xX15xX10xX17xXbaxX19xX14xXb1xX17xX1dxXbaxXb5xXa79xXbaxX19xXdxX10xX17xXbaxX1xXdxX17xX1xXbaxXexXdxX10xX17xXbaxXexXdxX10xX17xXbaxX17xX1dxX6xX17xX1xXbaxX5xX6xXb1xXbaxX19xXb1xX17xX1dxXbaxXexX1xX14xXb1xX17xX1dxXbaxX1a0xXdxX17xX1xXbaxXc1xX6xXbaxX17fxX6xXbaxX1xXb1xXdxXbaxX1xX6xXbaxXexXdxX17xX1xXbaxX17xX1a0xX7xXbxX55xX2xXa79xX1fxX1c3xXb5xXb5xX103xX1xXexX15axXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xXb5xXa79xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX18f9xX6xXb1xX3xX35xX8fxX17xX1dxX3xXbaxX3xXcxX1xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1a0xXdxX17xX1xX3xXc1xX4bxX3xX1913xX283xX3xX1xX8fxXdxX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xX3xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXd5xXb1xX17xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX17bxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX3xXc1xX4bxX3xXb5xX1c8xX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xXc1xX345xX6xX3xX35xX1axX65dxX4xX3xXc1xXdxX17xX1xX3xX19xX6xX17xX1xX3xXexXb2xXdxX3xX1xX8fxXdxX3xX17xX1dxX1xX95xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xXexXd5xX16xX17xX3xX5xX82xX17xX1xX3xXc1xX11bxX4xX3xX5xX6xXb1xX3xX35xX8fxX17xX1dxX28xX3xX17xX1dxX1axX115xXdxX3xX4xX107xX3xX4xX295xX17xX1dxX3xXc1xX4bxX3xX17fxX283xX3xX1xX8fxXdxX3xX1dxXdxX6xXdxX3xX35xXb1xXb2xX17xX3xXb5xXb6xX2xXb8xXbaxXb5xXb6xXb5xXb6xX3xX19xXb1xX3xX6axX76xX3xX18f9xX128xXbaxXcxX11fxX51xX1913xX50xX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xX3xXexX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX103xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX19xXdxXc1xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX128xXb2xXdxX3xX1xX8fxXdxX3xXcxX1xXdxX3xX35xX14xX6xX3xX15xX16xX14xX3xX17xX1axX27fxX4xX3xXexXb1xX4bxX17xX3xXexX124xX17xX1xX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xX3xX5xX2f5xX17xX3xXexX1xX8bxX3xX132xX356xX356xX3xXexX1xXdxX46xXexX3xXexX1xX11bxX4xX28xX3xX1xXdxX28cxX14xX3xX261xX14xXdbxX28xX3xXexXdxX46xXexX3xXc9xXdxX28cxX15axXaxX3xX1xXd5xX10xX160bxX9xXaxX55xX4xX1xXdxX17xX1xXbaxX261xX14xX15xX10xX17xX55xXexXb1xXbaxX4xX1xX14xX4xXbaxX19xX6xXdxXbaxX1xXb1xXdxXbaxXexX1xXdxXbaxX19xX14xX6xXbaxX15xX10xX14xXbaxX17xX14xXb1xX4xXbaxXexXb1xX6xX17xXbaxXexXdxX17xX1xXbaxX1xX6xXbaxXexXdxX17xX1xXbaxX5xX6xX17xXbaxXexX1xX14xXbaxXc1xXdxXdxXbaxXexX1xXdxX10xXexXbaxXexX1xX14xX4xXbaxX1xXdxX10xX14xXbaxX261xX14xX6xXbaxXexXdxX10xXexXbaxXc9xXdxX10xX15axX55xX2xXa79xX1fxXb8xXb5xX2bxX103xX1xXexX15axXaxX12xX0xXdxX15axX1dxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX55xX15axX10xX19xXdxX6xX55xX2xXb5xXb6xX55xX17xX10xX174xX7xX55xXb5xXb6xXb5xX17bxX55xX2xXb6xX17bxX19xX1c8xX2xXb8xX2xXb6xX2xXb8xXexX17bxXb6xX2bxX2bxX5xX2xXbaxX2xXb6xX17bxX19xXb8xX2xX1fxX1c8xXa79xX1fxX2bxXexXb8xX1c3xXb6xXa79xX1c3xX5xXb6xX103xX1dexXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX3xXexX22xXbxX3xXexX1xX27xX28xX3xX2xX2bxX3xX4xX2exX3xX17xX1xX32xX17xX3xX35xXdxX27xX17xX3xX1xX3bxX17xX1xX3xXexXdxX16xX17xX3xXexXdxX46xX17xX3xX17xX1dxX4bxX17xX1xX3xX4fxX50xX51xX52xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX19xXdxXc1xX12xX0xX7xXexXd5xXb1xX17xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX128xXb2xXdxX3xX1xX8fxXdxX3xXcxX1xXdxX3xX35xX14xX6xX3xX15xX16xX14xX3xX17xX1axX27fxX4xX3xXexXb1xX4bxX17xX3xXexX124xX17xX1xX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xX3xX5xX2f5xX17xX3xXexX1xX8bxX3xX132xX356xX356xX3xXexX1xXdxX46xXexX3xXexX1xX11bxX4xX28xX3xX1xXdxX28cxX14xX3xX261xX14xXdbxX28xX3xXexXdxX46xXexX3xXc9xXdxX28cxX15axXaxX3xX1xXd5xX10xX160bxX9xXaxX55xX4xX1xXdxX17xX1xXbaxX261xX14xX15xX10xX17xX55xXexXb1xXbaxX4xX1xX14xX4xXbaxX19xX6xXdxXbaxX1xXb1xXdxXbaxXexX1xXdxXbaxX19xX14xX6xXbaxX15xX10xX14xXbaxX17xX14xXb1xX4xXbaxXexXb1xX6xX17xXbaxXexXdxX17xX1xXbaxX1xX6xXbaxXexXdxX17xX1xXbaxX5xX6xX17xXbaxXexX1xX14xXbaxXc1xXdxXdxXbaxXexX1xXdxX10xXexXbaxXexX1xX14xX4xXbaxX1xXdxX10xX14xXbaxX261xX14xX6xXbaxXexXdxX10xXexXbaxXc9xXdxX10xX15axX55xX2xXa79xX1fxXb8xXb5xX2bxX103xX1xXexX15axXaxX12xXcxX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX128xXb2xXdxX3xX1xX8fxXdxX3xXcxX1xXdxX3xX35xX14xX6xX3xX15xX16xX14xX3xX17xX1axX27fxX4xX3xXexXb1xX4bxX17xX3xXexX124xX17xX1xX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xX3xX5xX2f5xX17xX3xXexX1xX8bxX3xX132xX356xX356xX3xXexX1xXdxX46xXexX3xXexX1xX11bxX4xX28xX3xX1xXdxX28cxX14xX3xX261xX14xXdbxX28xX3xXexXdxX46xXexX3xXc9xXdxX28cxX15axX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXd5xXb1xX17xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX19xXaxX12xX11exX11fxX53xX121xX3xXexX124xX17xX1xX3xXc1xX345xX6xX3xX1a0xX6xX17xX3xX1xX4bxX17xX1xX3xXc9xX46xX3xX1xXb1xXb2xX4xX1xX3xXexX87xX3xX4xX1xX8bxX4xX3xX128xXb2xXdxX3xX1xX8fxXdxX3xXcxX1xXdxX3xX35xX14xX6xX3xX15xX16xX14xX3xX17xX1axX27fxX4xX3xXexXb1xX4bxX17xX3xXexX124xX17xX1xX3xX5xX2f5xX17xX3xXexX1xX8bxX3xX132xX356xX356xX3xXc1xX27fxXdxX3xX4xX1xX10bxX3xX35xX38cxX179xX3xd677xX128xXb1xX4bxX17xX3xXc9xX46xXexX28xX3xX19xX32xX17xX3xX4xX1xX10bxX28xX3xX7xX2exX17xX1dxX3xXexXb2xXb1xX28xX3xX35xX87xXdxX3xX15axX27fxXdxX28xX3xXexX1xXdxX3xX35xX14xX6xX3xX17fxX32xX15xX3xX19xX11bxX17xX1dxX3xX50xX4bxX3xXcxX82xX17xX1xX3xXbxX1xX2exXexX3xXexXd5xXdxX27xX17xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX28xX3xX1a0xX38cxX17xX3xXc1xXb99xX17xX1dx10a73xX103xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX19xXdxXc1xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX14xX5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe08xX14xXexX1xXb1xXd5xXaxX12xX53xX1dxX2ffxX4xX3xX18f9xXb1xX6xX17xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX19xXdxXc1xX12
Ngọc Loan