Kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng
(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được BTV Đoàn khối doanh nghiệp xác định tập trung thực hiện trong năm 2017.
e783x11daex16dd2x10ddbx19ff6x11debx13072xeca4x1404exX7x1102dx160f0x186eexf238x10106x11554xX5x1785cxXax17601xeec7xXdx190a3x19690xX3xXex10ab2x18175xX16xX3x153dexf04cxXdxX3xX16x19615x17844xX3xX4x18c66xX16xX3x119c7xX1exX3xX1dxX19xX1axX16xX3xX1dx16582x1895dxX3xX29xX32xX19xX3xXexXdx14e7ax189e9xX3xX4xX1xX3cxf869xX16x100c2xX3xX4xX1xed8exXexX3xX5xf738x148bdxX16xX22xX0x192cfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf03fxX10xX6x19733xXaxX12x1671dx1094fxX3xX5xX1axX3xX33xX1exXexX3xXex1446bxX19xX16xX22xX3xX16xX1x16f6axX16xX22xX3xX16xX1xXdxX15xX33xX3x1571dx10c33xX3xXexX70x15b11xX16xX22xX3xXexf4f5xX33xX3xX1dxX4bxX4cxX4xX3x12106xXcx114eaxX3xX65xX19xX1axX16xX3x14db5xX1x1a093xXdxX3xX62xX19xX6xX16xX1xX3xX16xX22xX1xXdxX15xXbxX3x19459xX26xX4xX3xX1dx19e4fxX16xX1xX3xXexeeecxXbxX3xXexX70xX3cxX16xX22xX3xXexX1x18f9exX4xX3xX1xXdxX15xX16xX3xXexX70xX19xX16xX22xX3xX16x15035xX33xX3x186e2x16ac5xX2x14833x11a17xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX19xX62x12df6xXaxX12x18b0bxXd2xX33xX3xXd5xXd6xX2x16464xX43xX3xX4xX26xX4xX3xX4x18881xX3xX7x19e29xX3xX1dxX19xX1axX16xX3xX9cxX1xX9exXdxX3xX62xX19xX6xX16xX1xX3xX16xX22xX1xXdxX15xXbxX3xX1dx137d4xX3xX16x16923xX3xX5xXc3xX4xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX3cxXecxX3xX81xX6xXdxX3xXexX70x197d3xX3xXaexX3cxX16xX22xX3xX9cxfdb5xX4xX1xX3xXexX1xXc3xX4xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX15xX33xX3xX81xX82xX3xX7xX32xX16xX3xXaexX3cxX47xXexX3x1868axX3xX9cxXdxX16xX1xX3xX62xX19xX6xX16xX1xX43xX3xX4xX32xXdxX3xXexXdx17b5bxX16xX3xX9cx176d8xX3xXexX1xX3cxXb8xXexX43xX3xX22xX66xXbxX3xXbxX1xff26xX16xX3xX81xX1axX19xX3xX7xXc3xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX70xXdx13418xX16xX3xX4xX1xX3cxX16xX22xX3xX4x1869dxX6xX3xX62xX19xX6xX16xX1xX3xX16xX22xX1xXdxX15xXbxXd9xX3xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11437xX6xXbxXexXdxX19xX16xXaxX12xX0xXdxX33xX22xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXd9xX29xX6xX19xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX81xX16xX50xX16xX10x10f89xX7xX50xX2xXf6x18097xXd5xX50xX2xXd6xX1e9xX62x15685xXd5xXd6xX1f0xXd5xX2x13b7exXexXd8xXf6xXd5x1968axX5xXd6xXd9x104a2xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX9cxXdxX10xX16xX3xXexX19xX6xX16xX3xX62xX19xXdxX3xX16xX22xX3cxX3xX4xX6xX16xX3xX29xX19xX3xX62xX19xX6xX16xX3xX62xX6xX33xX3xX29xX6xX19xX3xXexXdxX10xX3cxX3xX4xX1xX3cxX6xX16xX3xX4xX1xX6xXexX3xX5xX3cxX19xX16xX22xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX1e4xXdxX62xXexX1x12fb6xX1e9xX1e9xXd6xXbxXaex11c7axX1xX10xXdxX22xX1xXexX252xX1f0xXf6xXd8xXbxXaexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX6xXbxXexXdxX19xX16xXaxX12xX0xXdxX33xX22xX3xX7xX70xX4xX9xXaxX50xX50xXdxXd9xX29xX6xX19xX1xX6xXexXdxX16xX1xXd9xX81xX16xX50xX16xX10xX1e4xX7xX50xX2xXf6xX1e9xXd5xX50xX2xXd6xX1e9xX62xX1f0xXd5xXd6xX1f0xXd5xX1f0xX1f0xXexX2xX1fbx13f02xX5xX1f0xXd9xX1ffxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX9cxXdxX10xX16xX3xXexX19xX6xX16xX3xX62xX19xXdxX3xX16xX22xX3cxX3xX4xX6xX16xX3xX29xX19xX3xX62xX19xX6xX16xX3xX62xX6xX33xX3xX29xX6xX19xX3xXexXdxX10xX3cxX3xX4xX1xX3cxX6xX16xX3xX4xX1xX6xXexX3xX5xX3cxX19xX16xX22xXaxX3xX7xXexXecxX5xX10xX9xXaxX1e4xXdxX62xXexX1xX252xX1e9xX1e9xXd6xXbxXaexX258xX1xX10xXdxX22xX1xXexX252xX1f0xXf6xXd8xXbxXaexXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX6xXbxXexXdxX19xX16xXaxX3xX62xXdxX70xX9xXaxX5xXexX70xXaxX12x191f7xX11bxX16xX1xX3xX1dx15a2exX19xX3xX65xX32xX16xX22xX3xX19exXecxX3xX9cxX1xX9exXdxX43xX3xX65xX19xX1axX16xX3xX9cxX1xX9exXdxX3xXexX70xX6xX19xX3xXex14837xX16xX22xX3xX22xXdxX47xXecxX3xX9cxX1xX10xX16xX43xX3xX4xe9bdxX3xXexX1xXdxX3xX1dxX3cxX6xX3xX4xX1xX19xX3xX4xX26xX4xX3xX1dxXfexX16xX3xX81xXb3xX3xX4xX66xX3xXexX1xX1axX16xX1xX3xXexX13bxX4xX1xX3xXaexX3cxX47xXexX3xX7x122bbxX4xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX19xX62xXecxXaxX12xX5fxX19xX34axXexX3xX1dxX1exX16xX22xX3xXexef1exX16xX1xX3xX16xX22xX3cxXecxX15xX16xX3xX81xX3caxX3xX4xX3cxX1exX4xX3xX7xX9exX16xX22xX3xX4xX1exX16xX22xX3xX1dx190aexX16xX22xX43xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXaexX11bxX3xX1xX1exXdxX3xX4xX23xX16xX22xX3xX5xX1axX3xX33xX1exXexX3xXexX70xX19xX16xX22xX3xX16xX1xX77xX16xX22xX3xX1dxXdxX194xX33xX3xX16xX1xX47xX16xX3xX4xX19exX6xX3xX65xX19xX1axX16xX3xX9cxX1xX9exXdxX3xX62xX19xX6xX16xX1xX3xX16xX22xX1xXdxX15xXbxXd9xX3xX65xX36bxX4xX3xX29xXdxX15xXexX43xX3xX65xX19xX1axX16xX3xX9cxX1xX9exXdxX3xX1dxX11bxX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX3cxXecxX3xXexX9exXexX3xXexX1xX16fxX3xX33xX34axX16xX1xX3xX1dxX36bxX4xX3xXexX1x15e76xX3xXexX70xX19xX16xX22xX3xX81xX6xXdxX3xXexX70xX133xX3xX9cxX16fxXexX3xX16xX9exXdxX43xX3xX1xX3cxXecxX3xX1dxX1exX16xX22xX3xX16xX22xX3cxX3e8xX16xX3xX5xXc3xX4xX3xXaexX11bxX3xX1xX1exXdxX3xX1xX66xX6xX258xX3xX9cxX3bxX3cxX3xX22xX86xXdxX43xX3xX1xX3cxXecxX3xX1dxX1exX16xX22xX3xX22xX182xX16xX3xX2b4xX3xXexf26bxX3xX1dxX3e8xX16xX22xX3xX1dxX194xX3xXex19094xX3xX4xX1x1256bxX4xX3xX4xX26xX4xX3xX1xX19xX34axXexX3xX1dxX1exX16xX22xX3xX6xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXaexX11bxX3xX1xX1exXdxXd9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX19xX62xXecxXaxX12xX1bexX26xX4xX3xX4xXfexX3xX7xX101xX3xX1dxX19xX1axX16xX3xX4xX133xX16xX3xXbxX1xX26xXexX3xX1xX3cxXecxX3xX81xX6xXdxX3xXexX70xX133xX3xXaexX3cxX16xX22xX3xX9cxX13bxX4xX1xX3xX29xX32xX19xX3xX81xX15xX3xXcxX4c9xX3x1169dxX3cxX9exX4xX43xX3xX22xXdxX77xX3xX22xX3caxX16xX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX13bxX16xX1xX3xXexX70xXb3xX43xX3xXexX70xXb8xXexX3xXexXc3xX3xX6xX16xX3xXexX19xX1axX16xX3xXaexX11bxX3xX1xX1exXdxX3xX81xX1axX3xX4xX1xX3cxX16xX22xX3xXexX6xXecxX3xXaexX8bxXecxX3xX62xXc3xX16xX22xX3xXefxXcx12023xXd9xX3xXefxXd2xX33xX3xXd5xXd6xX2xXf6xX43xX3xXexX19xX1axX16xX3xX9cxX1xX9exXdxX3xX4xX66xX3xX2xX1f6xX1fbxX3xX1dxX19xX1axX16xX3xX81xXdxX3bxX16xX3xX4bxX3cxX3xXex1759dxX3xX1dxX4cdxX16xX22xX3xX81xX1axX19xX3xX1xX1axX16xX22xX3xX16xX22xX23xX3xX4xX19exX6xX3xX65xX32xX16xX22xXd9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX19xX62xXecxXaxX12xX95x15a51xXdxX3xX4xX1xX19exX3xX1dx16bb9xX3xX4x15b02xX16xX22xX3xXexX26xX4xX3x161ccxXefxX8bxX16xX22xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX1xX47xXexX3xX5xX4bxX4cxX16xX22xX3xXexX4c9xX3xX4xX1xX4cdxX4xX3xX1dxX19xX1axX16xX43xX3xXaexX3cxX16xX22xX3xX9cxX13bxX4xX1xX43xX3xX7xX26xX16xX22xX3xXexX34axX19xX3xX81xX3caxX3xX7xXc3xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX70xXdxX194xX16xX3xX29xX5f1xX16xX3xX81xX77xX16xX22xX3xX4xX19exX6xX3xX62xX19xX6xX16xX1xX3xX16xX22xX1xXdxX15xXbx1753axX43xX3xX16xXd2xX33xX3xXd5xXd6xX2xXd8xX43xX3xX65xX19xX1axX16xX3xX9cxX1xX9exXdxX3xX62xX19xX6xX16xX1xX3xX16xX22xX1xXdxX15xXbxX3xXexXdxX16fxXbxX3xXexX82xX4xX3xXexXd2xX16xX22xX3xX4xX4bxX37bxX16xX22xX3xX22xXdxX26xX19xX3xX62xX82xX4xX3xX4xX1xX13bxX16xX1xX3xXexX70xXb3xX43xX3xXexX4bxX3xXexX4bxX101xX16xX22xX43xX3xX1dxX34axX19xX3xX1dxX4cdxX4xX43xX3xX5xX9exXdxX3xX7xX9exX16xX22xX43xX3xXexX70xX3cxXecxX5f1xX16xX3xXexX1xX9exX16xX22xX3xX4xX26xX4xX1xX3xX33xX34axX16xX22xX43xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX5xX3cxXb8xXexX3xX4xX1xX19xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX3bxX16xX258xX3xX1dxX41xXecxX3xX33xX34axX16xX1xX3xX1dxX4cxXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX19xX34axXexX3xX4xX1xX13bxX16xX1xX3xXexX70xXb3xX3xX81xX1axX3xX4xX26xX4xX3xXbxX1xX19xX16xX22xX3xXexX70xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX3cxX6xX3xXexX70xX19xX16xX22xX3xXexX3cxX4c9xXdxX3xXexX70x10630xX3xXexX19xX1axX16xX3xX9cxX1xX9exXdxX258xX3xXexX4c9xX3xX4xX1xX4cdxX4xX3xX4xX26xX4xX3xX1xX19xX34axXexX3xX1dxX1exX16xX22xX3xX1dxX3e8xX16xX22xX3xX1xX1axX16xX1xX43xX3xX1xX11exX3xXexX70xX4cxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX3bxX16xX3xX4xX66xX3xX1xX19xX1axX16xX3xX4xX32xX16xX1xX3xX9cxX1xX66xX3xX9cxX1xXd2xX16xX258xX3xXexX4c9xX3xX4xX1xX4cdxX4xX3xXexX1xX1axX16xX1xX3xX4xX5f4xX16xX22xX3xX1dxX34axXdxX3xX1xX1exXdxX3xX65xX19xX1axX16xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX47xXbxX43xX3xXexXdxX16fxX16xX3xXexX5e9xXdxX3xX65xX34axXdxX3xX1xX1exXdxX3xX65xX19xX1axX16xX3xXcxXefxX1bex1076exX3xX5fxX1bexX58axX3xX13xX1xX9exXdxX3xX62xX19xX6xX16xX1xX3xX16xX22xX1xXdxX15xXbxX3xX5xX182xX16xX3xXexX1xX4cdxX3x17454xX7f9xX7f9xX43xX3xX16xX1xXdxX15xX33xX3xX9cx19440xX3xXd5xXd6xX2xXd8xX15bxXd5xXd6xXd5xXd6xXd9xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx195d4xX3cxXexX1xX19xX70xXaxX12xXefxX22xX8bxX16xX3x140daxXdxX6xX16xX22xX0xX50xXbxX12
Ngân Giang