Hồng Lĩnh bầu bổ sung Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND thị xã
(Baohatinh.vn) - Chiều nay (11/8), HĐND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp đột xuất) để bầu nhân sự chủ chốt.
5256xb462xb8e7x7403x569axd27fx8d44xcb3bx77c8xX7x6a32xdab3xad9ax8d97x5571xe050xX5x86c2xXax9535x7f7bx6f77x6ed0x9df2xX3xa05dxd827xX15xX1xX3x7b44x89b7x7119xX3xX1dxd342xX3xX7xX1fxX15xX16xX3x72e7xX1x5deexX3xXexa80axX4xX1xX3xX13x7deax5ae4xd389xX3xbf23x9bfexX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xc5dfxa8caxX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xc728x68c5xX0x60caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xb934xXaxX12xX29xX1xXdxa8cdxX1fxX3xX15xX6xb798xX3x7495xX2xX2xX4fxb2f1xb561x6d73xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX6exX13xX38xX3xXcxX19xX15xX1xX73xX3xX15xX1xXdx6616x8428xX3xe28bxde66xX3x9dafx8bd7xX2xd2f3x6ea9xX9fxXa0xX9fxX2xX3xb739xX4dxX3xXexX22xX3xX4xX1x94e9xX4xX3xX9cxX9dxX3xX1x7b34xXbxX3xXexX1xXb1xX3xX2xX9fxX3xX6exX9cxX9dxX3xX1xXb8xXbxX3xXa9xcdf4xXexX3xX4cxX1fxc869xXexX73xX3xXa9x605exX3xX1dxX1exX1fxX3xX15xX1xcfd0xX15xX3xX7x968cxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX1x86d4xXex7b94xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xaf67xX61xX6cxXaxX12xX0xXdxX9axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10x52d1xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxb52dxXdxX61xXexX1x9222xX3xXa2xX2xc7f0xXbxX4cx6e18xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xb509xX2xXa0xXbxX4cxX129xXaxX3xX7xX113xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX4fxX4fxXdxXebxX1dxX6xXfcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX4fxX15xX10xX11dxX7xX4fxX9fxXa0x8dffxX9fxX4fxX2xXa0xX126xX61xX9fxX9fxX2xX9fxX9fxX126xX9fxXexX133xX9fxX126xX126xXa0xX5xXa0xXebx8e44xXbxX16x5521xX113xX9x9615xX126xX126xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxX22xX3xX7xX1fxX15xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX13xX33xX34xX35xX3xX37xX38xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX43xX44xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxXaxX3xX11dxXdxX61xXexX1xX9xXaxXa2xX2xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX133xX2xXa0xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxXfcxX15xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX4cxXexXa3xX6xX5xXdxX16xX15xX122xX3xX174xX1fxX7xXexXdx6028xX6cxX129xXaxX12xX29xda48xX4xX3xdf26xX1x9024xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXex64ecxX15xX1xX122xX3xX34xX16xX1fxX6cxc885xX15xX3xXcxX1xX2exX3xX34xda3dxX3x6ffaxX3xX37xX38xX3xXcxX113xc234x576bxX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX1fxX6cxX67xX15xX3xXex934cxX15xX16xX3xX1xXfcxX6xX3xX4xX1x5f9axX4xX3xX9ax6e25xX15xX16xX3xXexXddxX15xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX13xX33xX34xX35xX3xX37xX38xX3xX43xX44xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xXfcxX61xX6cxXaxX12xbba1x9139xXexX3x6bf7xX1fx9762xX74xX3x8b04xX15xX16xX3xX34xX16xX1fxX6cxX231xX15xX3xXcxX1xb390xX15xX16xX3xX18xXfcxX15xX16xX74xX3xX15xX16xX1fxX6cxe350xX15xX3xX29xX1xX2bxX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3x6fb2xX6cxX3xX1dxX6xX15xX3xX9cxXdxXd5xX9axX3xXexX113xX6xX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxX3xXa9xX242xa85cxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX16xXdxX239xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX37xc83fxX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxX3xX9cxX1xXfcxX212xX3x8a02x81cbxXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xXfcxX61xX6cxXaxX12xXcxX113xX242xe304xX4xX3xXa9xX217xX74xX3xX15xX16xX38xX6cxX3xX9fxX72xX4fxX17axX4fxX9fxXa0xX9fxXa0xX74xX3xXexc323xXdxX3xX1xXcbxXdxX3xX15xX16xX1xX2exX3xX5xX1exX15xX3xXexX1xXb1xX3xX15xX1xXd0xXexX3xX44xX6xX15xX3xX29xX1xXd0xXbxX3xX1xX38xX15xX1xX3xX33xX2acxX15xX16xX3xX1dxXcbxX3xXcxa69axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX9cxX1xXfcxX212xX3xX31dxX31exX31exX74xX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xX9fxXa0xXa3xX9fxXa0xX9fxX126xX74xX3xX2afxX15xX16xX3xX34xX16xX1fxX6cxX231xX15xX3xXcxX1xX2bcxX15xX16xX3xX18xXfcxX15xX16xX3xXa9xX4dxX3xXa9xX242xX2f0xX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX16xXdxX239xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX37xX301xX3xX215xX1xX217xX3xX44x8ecfxX3xXexX1xX242xX3xXcxX1xX242x99a6xX15xX16xX3xXexX113xXe1xX4xX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xXfcxX61xX6cxXaxX12xX0xXdxX9axX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX29xX10xX15xXexX10xX113xXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX61xXexX1xX122xX3xXa2xX2xX126xXbxX4cxX129xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX122xX3xX133xX2xXa0xXbxX4cxX129xXaxX3xX7xX113xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX4fxX4fxXdxXebxX1dxX6xXfcxX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX37xX15xX4fxX15xX10xX11dxX7xX4fxX9fxXa0xX15dxX9fxX4fxX2xXa0xX126xX61xX9fxX9fxX2xX9fxX15dxXa0xXa2xXexX15dxX72xX133xX17axX72xX5xXa0xXebxX174xXbxX16xX177xX113xX9xX133xX72xX72xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxX22xX3xX7xX1fxX15xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX13xX33xX34xX35xX3xX37xX38xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX43xX44xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxXaxX3xX11dxXdxX61xXexX1xX9xXaxXa2xX2xX126xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX133xX2xXa0xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxXfcxX15xXaxX12xXcxXddxX15xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX43xX44xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX212xXexX3xX1dxXdxXd5xX1fxX3xX15xX1xb270xX15xX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX37xX301xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xXfcxX61xX6cxXaxX12xdfadxX15xX16xX3xX34xX16xX1fxX6cxX231xX15xX3xX13xX1fxX6cxX3xX13xd1b0xX15xX16xX3xcd57xX3xX215xX1xX217xX3xX44xX3ddxX3xXexX1xX242xX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxX74xX3xX15xX16xX1fxX6cxX2caxX15xX3xXcxX113xX242x9d9fxX15xX16xX3xX1dxX6xX15xX3xX215xX1xX212xXbxX3xX4xX1xX2a7xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX228xX15xX1xX3xXa9xX242xX2f0xX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX16xXdxX239xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX37xX301xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX43xX44xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxX3xX9cxX1xXfcxX212xX3xX31dxX31exX74xX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xX2xXa2xXa3xX9fxXa0xX9fxX2xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xXfcxX61xX6cxXaxX12xX29xX2acxX3xX1xX6xXdxX3xX2afxX15xX16xX3xX34xX16xX1fxX6cxX231xX15xX3xXcxX1xX2bcxX15xX16xX3xX18xXfcxX15xX16xX3xX37xX38xX3xX34xX16xX1fxX6cxX231xX15xX3xX13xX1fxX6cxX3xX13xX55dxX15xX16xX3xXa9xX67xX1fxX3xXa9xX350xXexX3xXex61e9xX3xX5xX99xX3xX7xXe9xX3xXbxX1xXdxX2a7xX1fxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX113xX25exX15xX16xX3xX2xXa0xXa0xc41cxXebxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xXfcxX61xX6cxXaxX12xX29x66ecxX15xX16xX3xXexX350xXdxX3xX9cxX9dxX3xX1xXb8xXbxX3xX15xX38xX6cxX74xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xXa9xX4dxX3xX1dxX1exX1fxX3xX2afxX15xX16xX3xX34xX16xX1fxX6cxX231xX15xX3x9645xX1fxX6xX15xX16xX3xX31dxXdxX15xX1xX3xX561xX3xX2d7xX6cxX3xX37xXdxX2caxX15xX3xX44xX6xX15xX3xXcxX1xX242xX3e6xX15xX16xX3xX37xX301xX74xX3xXcxX113xX242xX580xX15xX16xX3xX1dxX6xX15xX3xXcxX1fxX6cxX2caxX15xX3xX16xXdxX212xXfcxX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxX3xX16xXdxX239xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX215xX1xX217xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxX74xX3xX1dxX1exX1fxX3xX2afxX15xX16xX3xXcxX2afxX15xX3xX69exX1fxX6xX15xX16xX3xX34xX16xXb8xX4xX74xX3xXcxX113xX242xX580xX15xX16xX3xXbxX1x56dexX15xX16xX3xXcxX38xXdxX3xX4xX1xX3ddxX15xX1xX3xX561xX3xX2a6xX2a7xX3xX1xXfcxX350xX4xX1xX3xX16xXdxX239xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX215xX1xX217xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX43xX44xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxXebxX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX113xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX113xXfcxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX2caxX15xX3xX2aaxX1fxX6xX15xX122xX0xX4fxX7xXexX113xXfcxX15xX16xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa3xXexX1xX1fxX9axX1dxXa3xX6xX15xX61xXa3xX7xX6xXbxXfcxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX16xX1fxX6cxX2caxX15xX3xXcxX113xX242xX580xX15xX16xX3xX1dxX6xX15xX3xX215xX1xX212xXbxX3xX4xX1xX2a7xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX228xX15xX1xX3xX13xX38xX3xXcxX19xX15xX1xX3xX16xXdxX239xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX215xX1xX217xX3xX44xX3ddxX3xXexX1xX242xX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xXaxX3xX1xX113xX10xX20cxX9xXaxX4fxX4cxX6xX6cxXa3xX61xX1fxX15xX16xXa3xX61xX6xX15xX16xX4fxX15xX16xX1fxX6cxX10xX15xXa3xXexX113xX1fxXfcxX15xX16xXa3xX1dxX6xX15xXa3xXbxX1xX6xXbxXa3xX4xX1xX10xXa3xX1xX61xX15xX61xXa3xXexXdxX15xX1xXa3xX1xX6xXa3xXexXdxX15xX1xXa3xX16xXdxX1fxXa3xX4xX1xX1fxX4xXa3xXbxX1xXfcxXa3xX1dxXdxXa3xXexX1xX1fxXa3xXexX1xXdxXa3xX1fxX6cxXa3xX1xXfcxX15xX16xXa3xX5xXdxX15xX1xX4fxX2x8a4fxXa2xX881xXa0xX72xXebxX1xXexX9axXaxX12xX0xXdxX9axX16xX3xX7xX113xX4xX9xXaxX4fxX9axX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX9fxXa0xX4fxX15xX10xX11dxX7xX4fxX9fxXa0xX15dxX9fxX4fxX2xXa0xX881xX61xX9fxX2xX126xX15dxX2xX15dxX881xXexX126xX126xXa0xX2xX133xX5xXa0xXebxX174xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxX22xX3xX7xX1fxX15xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX13xX33xX34xX35xX3xX37xX38xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX43xX44xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX37xX12xX0xX7xXexX113xXfcxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xX16xX1fxX6cxX2caxX15xX3xXcxX113xX242xX580xX15xX16xX3xX1dxX6xX15xX3xX215xX1xX212xXbxX3xX4xX1xX2a7xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX228xX15xX1xX3xX13xX38xX3xXcxX19xX15xX1xX3xX16xXdxX239xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX215xX1xX217xX3xX44xX3ddxX3xXexX1xX242xX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xXaxX3xX1xX113xX10xX20cxX9xXaxX4fxX4cxX6xX6cxXa3xX61xX1fxX15xX16xXa3xX61xX6xX15xX16xX4fxX15xX16xX1fxX6cxX10xX15xXa3xXexX113xX1fxXfcxX15xX16xXa3xX1dxX6xX15xXa3xXbxX1xX6xXbxXa3xX4xX1xX10xXa3xX1xX61xX15xX61xXa3xXexXdxX15xX1xXa3xX1xX6xXa3xXexXdxX15xX1xXa3xX16xXdxX1fxXa3xX4xX1xX1fxX4xXa3xXbxX1xXfcxXa3xX1dxXdxXa3xXexX1xX1fxXa3xXexX1xXdxXa3xX1fxX6cxXa3xX1xXfcxX15xX16xXa3xX5xXdxX15xX1xX4fxX2xX881xXa2xX881xXa0xX72xXebxX1xXexX9axXaxX12xX34xX16xX1fxX6cxX2caxX15xX3xXcxX113xX242xX580xX15xX16xX3xX1dxX6xX15xX3xX215xX1xX212xXbxX3xX4xX1xX2a7xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX228xX15xX1xX3xX13xX38xX3xXcxX19xX15xX1xX3xX16xXdxX239xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX215xX1xX217xX3xX44xX3ddxX3xXexX1xX242xX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX113xXfcxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX44xX6xX15xX3xXcxX1xX242xX3e6xX15xX16xX3xX37xX301xX3xXcxX228xX15xX1xX3xX2bxX6cxX3xX13xX38xX3xXcxX19xX15xX1xX3xX37xX262xX6xX3xX1dxX6xX15xX3xX1xX38xX15xX1xX3xX2aaxX1fxX6cxX2a7xXexX3xXa9xX2exX15xX1xX3xXa9xXdxX67xX1fxX3xXa9xXcbxX15xX16xX3xX15xX16xX1fxX6cxX2caxX15xX3xXcxX113xX242xX580xX15xX16xX3xX1dxX6xX15xX3xX215xX1xX212xXbxX3xX4xX1xX2a7xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX228xX15xX1xX3xX34xX16xX1fxX6cxX231xX15xX3xX13xX1fxX6cxX3xX13xX55dxX15xX16xX3xX16xXdxX239xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX37xX301xX3xX215xX1xX217xX3xX44xX3ddxX3xXexX1xX242xX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxX74xX3xX16xXdxX338xXdxX3xXexX1xXdxX99xX1fxX3xXb1xX15xX16xX3xX4x819fxX3xX1dxX1exX1fxX3xX16xXdxX239xX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX37xX301xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX43xX44xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX37xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax63c0xXdxX231xX15xX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX37xX301xX3xXcxX113xX242xX580xX15xX16xX3xX1dxX6xX15xX3xX215xX1xX212xXbxX3xX4xX1xX2a7xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX228xX15xX1xX3xX13xX38xX3xXcxX19xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xX2xXa2xX3xXa3xX3xX9fxXa0xX9fxX2xXaxX3xX1xX113xX10xX20cxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX15xX1xXa3xXexX113xXdxX4fxX9axXdxX10xX15xXa3xX15xX1xXdxX10xX9axXa3xX4xX1xX1fxX4xXa3xX37xX1fxXa3xXexX113xX1fxXfcxX15xX16xXa3xX1dxX6xX15xXa3xXbxX1xX6xXbxXa3xX4xX1xX10xXa3xX1xX61xX15xX61xXa3xXexXdxX15xX1xXa3xX1xX6xXa3xXexXdxX15xX1xXa3xX15xX1xXdxX10xX9axXa3xX9cxX6cxXa3xX9fxXa0xX2xXa2xXa3xX9fxXa0xX9fxX2xX4fxX2xX881xXa2xX17axX72xX126xXebxX1xXexX9axXaxX12xX0xXdxX9axX16xX3xX7xX113xX4xX9xXaxX4fxX9axX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX9fxXa0xX4fxX15xX10xX11dxX7xX4fxX9fxXa0xX15dxX2xX4fxX2xX9fxX881xX61xXa0xXa0xX17axX126xX72xX133xX881xXexX126xX15dxX133xX15dxXa2xX5xXa0xXebxX174xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxX22xX3xX7xX1fxX15xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX13xX33xX34xX35xX3xX37xX38xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX43xX44xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX37xX12xX0xX7xXexX113xXfcxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb49xXdxX231xX15xX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX37xX301xX3xXcxX113xX242xX580xX15xX16xX3xX1dxX6xX15xX3xX215xX1xX212xXbxX3xX4xX1xX2a7xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX228xX15xX1xX3xX13xX38xX3xXcxX19xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xX2xXa2xX3xXa3xX3xX9fxXa0xX9fxX2xXaxX3xX1xX113xX10xX20cxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX15xX1xXa3xXexX113xXdxX4fxX9axXdxX10xX15xXa3xX15xX1xXdxX10xX9axXa3xX4xX1xX1fxX4xXa3xX37xX1fxXa3xXexX113xX1fxXfcxX15xX16xXa3xX1dxX6xX15xXa3xXbxX1xX6xXbxXa3xX4xX1xX10xXa3xX1xX61xX15xX61xXa3xXexXdxX15xX1xXa3xX1xX6xXa3xXexXdxX15xX1xXa3xX15xX1xXdxX10xX9axXa3xX9cxX6cxXa3xX9fxXa0xX2xXa2xXa3xX9fxXa0xX9fxX2xX4fxX2xX881xXa2xX17axX72xX126xXebxX1xXexX9axXaxX12xXb49xXdxX231xX15xX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX37xX301xX3xXcxX113xX242xX580xX15xX16xX3xX1dxX6xX15xX3xX215xX1xX212xXbxX3xX4xX1xX2a7xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX228xX15xX1xX3xX13xX38xX3xXcxX19xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xX2xXa2xX3xXa3xX3xX9fxXa0xX9fxX2xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX113xXfcxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX2a6xX9dxX3xX1xXb8xXbxX3xXexX1xXb1xX3xX2xXa2xX74xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX228xX15xX1xX3xX13xX38xX3xXcxX19xX15xX1xX3xX9cxX1xX217xX6xX3xX380xX31dxX31exX31exX74xX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xX2xXa2xX3xXa3xX3xX9fxXa0xX9fxX2xX3xXa9xX4dxX3xX9axXdxX231xX15xX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX37xX301xX3xXcxX113xX242xX580xX15xX16xX3xX1dxX6xX15xX3xX215xX1xX212xXbxX3xX4xX1xX2a7xX74xX3xX13xX33xX34xX35xX3xXexX228xX15xX1xX3xXa9xXe9xXdxX3xX37xX338xXdxX3xXa9xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX3ddxX3xX34xX16xX1fxX6cxX231xX15xX3xX13xX1fxX6cxX3xX13xX55dxX15xX16xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX37xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX3ddxX3xX33xX254xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX2acxXdxX3xXexX212xXdxX3xX4xXafbxX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX44xX3ddxX3xXexX1xX242xX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xXaxX3xX1xX113xX10xX20cxX9xXaxX4fxX4cxX6xX6cxXa3xX61xX1fxX15xX16xXa3xX61xX6xX15xX16xX4fxX61xXfcxX15xX16xXa3xX4xX1xXdxXa3xX61xX6xX15xX16xXa3xXexX1xX6xX15xX1xXa3xX1xX6xXdxXa3xXexX6xXdxXa3xX4xX1fxXa3xX4xX1xX1fxX4xXa3xX1dxXdxXa3xXexX1xX1fxXa3xXexX1xXdxXa3xX1fxX6cxXa3xX1xXfcxX15xX16xXa3xX5xXdxX15xX1xX4fxX2xX881xXa2xX2xX2xXa2xXebxX1xXexX9axXaxX12xX0xXdxX9axX16xX3xX7xX113xX4xX9xXaxX4fxX9axX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX9fxXa0xX4fxX15xX10xX11dxX7xX4fxX9fxXa0xX15dxXa0xX4fxX2xX9fxX881xX61xX9fxX2xX126xX126xX72xX15dxXa2xXexX2xX72xX2xX17axX133xX5xXa0xXebxX174xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX1dxX1exX1fxX3xX1dxX22xX3xX7xX1fxX15xX16xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX13xX33xX34xX35xX3xX37xX38xX3xX29xX1xX2bxX3xXexX2exX4xX1xX3xX43xX44xX34xX35xX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX37xX12xX0xX7xXexX113xXfcxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX33xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX3ddxX3xX33xX254xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX2acxXdxX3xXexX212xXdxX3xX4xXafbxX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX44xX3ddxX3xXexX1xX242xX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xXaxX3xX1xX113xX10xX20cxX9xXaxX4fxX4cxX6xX6cxXa3xX61xX1fxX15xX16xXa3xX61xX6xX15xX16xX4fxX61xXfcxX15xX16xXa3xX4xX1xXdxXa3xX61xX6xX15xX16xXa3xXexX1xX6xX15xX1xXa3xX1xX6xXdxXa3xXexX6xXdxXa3xX4xX1fxXa3xX4xX1xX1fxX4xXa3xX1dxXdxXa3xXexX1xX1fxXa3xXexX1xXdxXa3xX1fxX6cxXa3xX1xXfcxX15xX16xXa3xX5xXdxX15xX1xX4fxX2xX881xXa2xX2xX2xXa2xXebxX1xXexX9axXaxX12xX33xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX3ddxX3xX33xX254xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX13xX2acxXdxX3xXexX212xXdxX3xX4xXafbxX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX44xX3ddxX3xXexX1xX242xX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX113xXfcxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxXdxX2a7xXbxX3xXexX301xX4xX3xXbxX1xXdxX2caxX15xX3xX4xX1xX3ddxX15xX1xX3xXexX1xXb1xX4xX3xX33xX350xXdxX3xX1xXcbxXdxX3xX33xX350xXdxX3xX1dxXdxXd5xX1fxX3xX33xX2acxX15xX16xX3xX1dxXcbxX3xXexX1xX2exX3xX4cxX4dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX6exX13xX38xX3xXcxX19xX15xX1xX73xX3xX5xX1exX15xX3xXexX1xXb1xX3xX31dxX31exX31exX3xX61xXdxX231xX15xX3xX113xX6xX3xX37xX38xXfcxX3xX4xX1xXdxX67xX1fxX3xX9fxX72xX4fxX17axX74xX3xXa9xX350xXdxX3xX1dxXdxXd5xX1fxX3xXa9xX4dxX3xXexXdxX2a7xX15xX3xX1xX38xX15xX1xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX113xXe1xX4xX3xXexXdxX2a7xXbxX3xX4xX1xXb1xX4xX3xX61xX6xX15xX1xX3xX44xX3ddxX3xXexX1xX242xX3xXcxX1xX2exX3xX2bxX6cxX3xX15xX1xXdxX99xX9axX3xX9cxX9dxX3xX9fxXa0xX9fxXa0xX3xXa3xX3xX9fxXa0xX9fxX126xXebxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX37xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX1fxX5xX12xX0xX61xXdxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX113xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX37xX12xX0xX4fxX61xXdxX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdb4fxX1fxXexX1xXfcxX113xXaxX12xX44x9f07xX15xX1xX3xX34xX16xX1fxX6cxX2caxX15xX0xX4fxXbxX12
Bình Nguyên