Xe 12 chỗ nát đầu khi leo lên giải phân cách
Đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc –Nam, khi đến đoạn đường Hà Huy Tập ( TP Hà Tĩnh) chiếc xe mang BKS 38B-00164 đã leo lên giải phân cách vì tránh chiếc xe mang BKS 81B-00344 chạy cùng chiều.
4c56x7a3dxa3cbx9dffxbddex6482xbec3x9c64xb55dxX7x9b63x78a6x6eafx4f79x7697x809fxX5x5f2bxXax79d0x8997xX10xX3xX2xbe9exX3xX4xX1xaddbxX3x8e66xb27bxXexX3xceb5xc312xaafexX3x69ebxX1xXdxX3xX5xX10x6939xX3xX5x5bb8xX1dxX3xa7f7xXdxcfccxXdxX3xXbxX1xb69bxX1dxX3xX4xX1exX4xX1xX0xaa7fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5443xX10xX6xabe8xXaxX12x8f06xX6xX1dxX31xX3xX5x9aedxX23xX3xXexX1x7215xX1dxX31xX3xXex94c3xX2exX1dxX3x4e93xX23xd0a7xX4xX3xX5x8bdfxX3xX2x5ff4xX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1xX5bxb5e7xX1dxX31xX3xc57cx8bb5xX4xX3x931cxa262xX6x61d1xc334xX3xX25xX1xXdxX3xX21x5e17xX1dxX3xX21xX2bxbeb5xX1dxX3xX21xX5bx5169xX1dxX31xX3xX4fx57e5xX3xX4fxX23x757axX3xXcx76c6xXbxX3x7179xX3xXcxae98xX3xX4fxX9dxX3xXcxcc8axX1dxX1x8ca2xX3xX4xX1xXdxX8exX4xX3xc593xX10xX3xX86xX6xX1dxX31xX3xX7fx8f10x6082xX3x50d4x7428xX7fx653fx7993xXcbxX2x72b5x5132xX3xX21x784bxX3xX5xX10xX2bxX3xX5xX2exX1dxX3xX31xXdxX33xXdxX3xXbxX1xX38xX1dxX3xX4xX1exX4xX1xX3x6517x5b7bxX3xXexX65xX1exX1dxX1xX3xX4xX1xXdxX8exX4xX3xXbbxX10xX3xX86xX6xX1dxX31xX3xX7fxXc4xXc5xX3xXc8xX2xX7fxXcaxXcbxXcbxXc7xXcfxXcfxX3xX4xX1xX93xXa1xX3xX4xb93cxX1dxX31xX3xX4xX1xXdx9b73xX23xd243xX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xcf9fxX5xX10xX3x58a2xXdxX52xXexX1xX9xXaxX17xXcbxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX31xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX1dxX31xX9xXaxX2xXaxX3xX127xX2bxX65xX52xX10xX65xX9xXaxXcbxXaxX3xX6xX5xXdxX31xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX65xXaxX12xX0xXexX127xX2bxX52xXa1xX12xX0xXexX65xX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX86xX31xX3xX7xX65xX4xX9xXaxX40xX40xXdxX11fxX127xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX11fxXebxX1dxX40xX1dxX10xX12bxX7xX40xX2xXc7xX17xXc8xX40xXc8x6699xX52xXc7xXcbxXcexX2xXc8xXcbxXcbxXexXc7xX17x5311xXcexX1b2xX5xXcbxX11fx5f13xXbxX31xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX65xX12xX0xXexX65xX12xX0xXexX52xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7df2xX6xXbxXexXdxX2bxX1dxXaxX12xX4fxXdx7b00xX1dxX3xXexX65xX5bxX98xX1dxX31xX3xXebxccddxX3xXexX6xXdxX3xX1dxX93xX1dxX11fxX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX65xX12xX0xX40xXexX127xX2bxX52xXa1xX12xX0xX40xXexX6xX127xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX2bxX52xXa1xXaxX12x93abxX1efxX3xXexX6xXdxX3xX1dxX93xX1dxX3xXexX65xX2exX1dxX3xX52xXdx50f3xX1dxX3xX65xX6xX3xXebxX9dxX2bxX3xX5x8770xX4xX3xX2xb07cxX1xXc7xXcbx5aedxX87xX3xX1dxX31xX9dxXa1xX3xX2xXcexX40xX245xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX2bxX52xXa1xXaxX12xX4fxXa4xX23xX3xX69xX23xX33xX3xX21xXd2xX3xX25xX1xXdxX8exX1dxX3xX6xX1dxX1xX3xX84xX31xX23xXa1xX236xX1dxX3xX55xXecxX1dxX1xX3xXcxX1xX23xXa4xX1dxX87xX3xXexX9dxXdxX3xXbbxX8exX3xX4xX1xXdxX8exX4xX3xXbbxX10xX3xX2xX17xX3xX4xX1xX1bxX3xX127xb5cexX3xX4xX1x5235xX1dxX3xXexX1xX5bx7613xX1dxX31xX3xX1dxb472xX1dxX31xX3xXbxX1xX33xXdxX3xX21xXdxX3xX4xX2afxXbxX3xX4xae33xX23xX3xXexX93xXdxX3xX127xX1e4xX1dxX1xX3xXebxXdxX1e4xX1dxX11fxX3x84d3xXdxX2exX1dxX31xX3xX4xX1xXdxX8exX4xX3xXbbxX10xX3xX7xX6xX23xX3xX25xX1xXdxX3xX5xX10xX2bxX3xX5xX2exX1dxX3xX31xXdxX33xXdxX3xXbxX1xX38xX1dxX3xX4xX1exX4xX1xX3xX21xX38xX86xX3xXebxX9dxX2bxX3xX4xX6fxXexX3xX21xXdxX1e4xX1dxX3xX127xc035xXbxX3xX52xX241xX86xX3xX21xX22xX23xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX2bxX52xXa1xXaxX12xX2ddxX2afxXexX3xX86xX6xXa1xX3xXexX65xX2bxX1dxX31xX3xXebxX1efxX3xXexX6xXdxX3xX1dxX93xX1dxX3xX1dxX9dxXa1xX3xX1xX9dxX1dxX31xX3xX25xX1xX1exX4xX1xX3xX4x99e7xX6xX3xX17xX3xX4xX1xXdxX8exX4xX3xXbbxX10xX3xXexX65xX2exX1dxX3xX25xX1xX60xX1dxX31xX3xX4x538bxX3xX6xXdxX3xX127xX2abxX3xXexX1xX5bxX2b5xX1dxX31xX11fxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX23xXexX1xX2bxX65xXaxX12xXc5xc8b9xX3xXcxX4fx636bxX84xcf9axX0xX40xXbxX12
SỸ THÔNG