[Infographics] Những mốc son của báo chí cách mạng Việt Nam
Từ khi ra đời cho đến nay (21/6/1925-21/6/2021), báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành và phát triển cùng dân tộc, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.
a85bxb6adx139b2x11a09x12956xfc5cxd780x169eaxd3cexX7xf479x125d2xe57ex1669ex142fdx13fbaxX5xe9d4xXax12c09x109e9x13c43x17d45xfc99x17408x14719x13602xX6xXbxX1xXdxX4xX7x10b24xX3x130c6xX1xe0a4xX15xX18xX3xc115x127e6xX4xX3xX7xX17xX15xX3xX4x1488exX6xX3x15a53x1476dxX17xX3xX4xX1xf583xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX28xe4c2xX15xX18xX3xfdb4xXdxf45bxXexX3xX22xX6xX28xX0x16882xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx114adxX10xX6x161efxXaxX12xXcx11d73xX3x14d31xX1xXdxX3xX19xX6xX3xe508xb9dbxXdxX3xX4xX1xX17xX3xX6exfd2cxX15xX3xX15xX6x16148xX3xed05xc5acxX2xX4fx146ddxX4fxX2x125f5xX7fxbba4x1472bxX7fxX2xX4fxX82xX4fxX7fx1000exX7fxX2x10087x11f44xX3xX34xX35xX17xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX35xX4xX1xX3xX28xX42xX15xX18xX3xX46xXdxX48xXexX3xX22xX6xX28xX3xX6ex10f18xX3xX6ex104acxX15xX18xX3xX1xbaa7xX15xX1xX3xb5d8xXb9xX3xXbxX1xX35xXexX3xXexX19xXdx11861xX15xX3xX4xf9fbxX15xX18xX3xX61x17bbfxX15xX3xXexf631xX4xX93xX3xX18x1590axXbxX3xXbxX1xbe38xX15xX3xX5xXb9xX28xX3xX15x14bf4xX15xX3xX15xX1xX24xX15xX18xX3xXexX1xXb9xX15xX1xX3xXex15047x1295cxX3xXbdx105c7xX3xX6exX42xXdxX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX7xXf7xX3xX15xX18xX1xXdxX48xXbxX3x1150axXd1xX7cxX3xX61xXf7xX15xX18xX93xX3xX34x17a79xX17xX3xXbdxX48xX3xX6exf23fxXexX3xX15x156f2xefb1xX4x136cdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf8exX17xX61xX7cxXaxX12xX0xXdxX28xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx13fa3xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXax156b5xXdxX61xXexX1x16ce5xX3xb7a2xX7fxX8fxXbxX111xbee1xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX161xX3xX2x10b71x16304x11b62xXbxX111xX168xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX12axX34xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12axXbdxX15xX4fxX15xX10xX15cxX7xX4fxX7fxX2xX7fxX87xX4fxX2xX8fxX87xX61xX2xX2xX174xX8fxX2xX173xX8fxXexX7fxX175xX8fxX87xX5xX175xX88xX7fxX8fxX7fxX2xX82xX7fxX2xXbdxX15xX15xX18xX6xX7cxX34xX6xX17xX4xX1xXdxX12ax14ce9xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX1xX24xX15xX18xX3xX28xX29xX4xX3xX7xX17xX15xX3xX4xX31xX6xX3xX34xX35xX17xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX35xX4xX1xX3xX28xX42xX15xX18xX3xX46xXdxX48xXexX3xX22xX6xX28xXaxX3xX15cxXdxX61xXexX1xX9xXaxX163xX7fxX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2xX173xX174xX175xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axX17xX61xX7cxXaxX12xX0xXdxX28xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xXf8xX28xX34xX3xX61xX1xXdxX61xX10xX3xXdxX14dxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX15cxXdxX61xXexX1xX161xX3xX174xX175xX8fxXbxX111xX168xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX161xX3xX173xX163xX87xXbxX111xX168xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX12axX34xX6xX17xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12axXbdxX15xX4fxX15xX10xX15cxX7xX4fxX7fxX2xX7fxX87xX4fxX2xX8fxX87xX61xX2xX2xX174xX8fxX7fxX8fxX2xXexX82xX163xX82xX2xX173xX5xX8fxX12axX1c2xXbxX18xdc62xX19xX9xX163xX82xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX1xX24xX15xX18xX3xX28xX29xX4xX3xX7xX17xX15xX3xX4xX31xX6xX3xX34xX35xX17xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX35xX4xX1xX3xX28xX42xX15xX18xX3xX46xXdxX48xXexX3xX22xX6xX28xXaxX3xX15cxXdxX61xXexX1xX9xXaxX174xX175xX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX173xX163xX87xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxXbdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX19xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXe7xX15xX3xe6b5xXf8xX6xX15xX161xX0xX4fxX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXf8xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX88xXexX1xXf8xX28xX34xX88xX6xX15xX61xX88xX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13axX35xX4xX3xX5exXb4xX3xXbdxX128xXdxX3xX1xXb9xX15xX1xX3xXexX19xc41dxX15xX1xX3xc9a1xXexX397xX28xX3xX6exX127xX6fxX15xX18xX3xX6exXdxX3xX4xX1xX17xX3xX61xXd1xX15xX3xXexXd5xX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX6exXdx12785xXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX4fxX111xX6xX7cxX88xX61xXf8xX15xX18xX88xX61xX6xX15xX18xX4fxX34xX6xX4xX88xX1xX17xX88xXbdxX17xXdxX88xX1xX6xX15xX1xX88xXexX19xXdxX15xX1xX88xXexXdxX28xX88xX61xXf8xX17xX15xX18xX88xX61xXdxX88xX4xX1xX17xX88xX61xX6xX15xX88xXexX17xX4xX88xXexX1xX10xX17xX88xX61xXdxX4fxX7fxX2xX7fxX85xX85xX7fxX12axX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX18xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4fxX28xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX7fxX8fxX4fxX15xX10xX15cxX7xX4fxX7fxX2xX7fxX7fxX4fxX174xX8fxX61xX173xX2xX8fxX173xX87xX7fxX2xXexX87xX82xX2xX8fxX5xX175xX88xX173xX8fxX7fxX7fxX87xX82xX173xX8fxX8fxX8fxX12axX1c2xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX1xX24xX15xX18xX3xX28xX29xX4xX3xX7xX17xX15xX3xX4xX31xX6xX3xX34xX35xX17xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX35xX4xX1xX3xX28xX42xX15xX18xX3xX46xXdxX48xXexX3xX22xX6xX28xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxXbdxX12xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13axX35xX4xX3xX5exXb4xX3xXbdxX128xXdxX3xX1xXb9xX15xX1xX3xXexX19xX397xX15xX1xX3xX39bxXexX397xX28xX3xX6exX127xX6fxX15xX18xX3xX6exXdxX3xX4xX1xX17xX3xX61xXd1xX15xX3xXexXd5xX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX6exXdxX3bcxXaxX3xX1xX19xX10xX16xX9xXaxX4fxX111xX6xX7cxX88xX61xXf8xX15xX18xX88xX61xX6xX15xX18xX4fxX34xX6xX4xX88xX1xX17xX88xXbdxX17xXdxX88xX1xX6xX15xX1xX88xXexX19xXdxX15xX1xX88xXexXdxX28xX88xX61xXf8xX17xX15xX18xX88xX61xXdxX88xX4xX1xX17xX88xX61xX6xX15xX88xXexX17xX4xX88xXexX1xX10xX17xX88xX61xXdxX4fxX7fxX2xX7fxX85xX85xX7fxX12axX1xXexX28xXaxX12xX13axX35xX4xX3xX5exXb4xX3xXbdxX128xXdxX3xX1xXb9xX15xX1xX3xXexX19xX397xX15xX1xX3xX39bxXexX397xX28xX3xX6exX127xX6fxX15xX18xX3xX6exXdxX3xX4xX1xX17xX3xX61xXd1xX15xX3xXexXd5xX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX6exXdxX3bcxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX39bx13f74xX397xX6xf890xX3xX13axXdaxX15xX18xX3xX13axX35xX4xX3xX6exX6xX15xX18xX3xX1xed36xX15xX3xX5xXe7xX15xX3xX1x14caexX15xX3xX6exX123xXexX4fxX3x17307x13d03xX15xX18xX3xX15xX18xX1xX10xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xX28xXb9xXf8xX3xX1xXb4xX15xX18xX3xX1xX397xX15xX1xX3xX6exX123xXexX3xX15xX127xX128xX4xX3xXbxX1xX5b3xXdxX3xXexX1xX6xXdxX3bcxX3xX7exX14dxX1xX77xX3xX5c3xX6xX15xX3xX46xXdxXe7xX15xX92xX3xX88xX3xX15xX1xX24xX15xX18xX3xX4xXd1xXf8xX3xXexX1x134fdxX3xX123xX7cxX3xX4xfdd4xX3xXbdxX6xX15xX18xX3xX5xXe7xX15xX3xXexX19xX17xX15xX18xX3xXexXd1xX28xX3xX4xX11cxX28xX3xX34xX6xX17xX3xX15xX18xX127xX6fxXdxX3xX67xX1xXdxX3xX15xX18xX1xXfbxX3xX6exX77xX15xX3xX1xXb9xX15xX1xX3xXexX19xX397xX15xX1xX3xX175xX8fxX3xX15x121bcxX28xX3xX6exXdxX3xXexX397xX28xX3xX6exX127xX6fxX15xX18xX3xX4xX618xXf8xX3xX15xX127xX128xX4xX3xX4xX31xX6xX3xX13axX35xX4xX3xX5exXb4xX12axX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxXbdxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxXf8xX5xX12xX0xX61xXdxXbdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxXbdxX12xX0xX4fxX61xXdxXbdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx163e2xX17xXf8xX19xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXcxXcx109d8xX46xX22xX0xX4fxXbxX12