Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức
Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng như sau: Vị trí theo dõi thi hành pháp luật: 01 viên chức (hạng III); Có Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên một trong các chuyên ngành: Công trình hàng hải, Luật hàng hải; Chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo quy định.
96f7xc00dxfecexc5f1xc84exc4cdxcb42xfe89xdde0xX7xf0aexd4c3xa806xc61dx10223xf317xX5xf601xXaxX3xX7xXexb218xX5xX10xX9xXaxXexX10xa2f1xXexa630xX6xX5xXdx1175ax116f5xe40dxX3xX5xX10xc6eaxXexff9bxXaxcdc6xd035xe2b3xX23xX22xX3xcf3dxcd5bxX3xX1x9fd7xX23xX22xX3xX1xX2exXdxX3xded8xX36xX3xXcxd2c3xX23xX1xX3xXexX1xeed9xX23xX22xX3xcd86xfb8fxd7c5xX3xXex9a4fxX15xb8d6xX23xX3xab1exX33xX23xX22xX3xX32xXdx115d9xX23xX3xX4xX1xeb15xX4xX0xfc3dxX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX10xX6xX56xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX5xX10xX28xXexX2axXaxX2cxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX1xX2exXdxX3xX3exX36xX3xXcxX42xX23xX1xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX15xX53xX23xX3xX56xX33xX23xX22xX3xX23xX1xa6f1xX3xX7xX6xX51xX24xX3xa02fxce33xX3xXexb16dxacdaxX3xXexX1xX10xX4exX3xX56xc47dxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX23xX1xX3xXbxX1xX4dxXbxX3xX5xX51xbfcaxXexX24xX3xc1cexX2xX3xX32xXdxX5dxX23xX3xX4xX1xX62xX4xX3xb7dbxX1xef87xX23xX22xX3x10e06xX102xX102xac21xX2axX3xX2dx1026dxX3x9883xbbb4xX23xX22xX3xXexbd41xXexX3xX23xX22xX1xXdxba58xXbxX3xX4xX6xX4exX3x9785xd7f5xX23xX22xX3xXexXcfx1178cxX3xX5xX5dxX23xX3xaf08xb4ddxXexX3xXexXcfxX4exX23xX22xX3xX4xX4dxX4xX3xX4xX1xX51xX15xX5dxX23xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX24xX3xX2dxX48xX23xX22xX3xXexXcfxd8ecxX23xX1xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX1xX2exXdxb21fxX3xb941xX51xXebxXexX3xX1xX36xX23xX22xX3xX1xX2exXdxX2axX3xX2dxX1xX62xX23xX22xX3xX4xX1x107efxX3xX23xX22xX4exXfexXdxX3xX23xX22x10791xX3xX32xX36xX3xXexXdxX23xX3xX1xceefxX4xX3xXexX1xX10xX4exX3xdf69xX51xX15xX3xX11fxXccxX23xX1x9c70xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXcfxX2axXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX2dx9b18xX2dxX3xX3exf4faxe002x97acxX3xX3exebe5xX102xX3xXcbxX102xc08dxXcxX3xX1d8xebdbxc421xX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXcfxX2axXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX2dxX1dcxX1d8xX1d9xX3xXcbxX1d3xX3xX3exX1d7xX1d8xX1d9xX3xX3exX1dcxX102xX3xX3exX1d7xX3xXcx105dexX1d8xX3exX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXcfxX2axXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxXcxX3exc11exX1d8xX1d9xX3xX10bxcf71xa8f9xX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXcfxX2axXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxXcbxX65xX32xX3xXexX51xX15xX53xX23xX3xX56xX33xX23xX22xX3xX32xXdxX5dxX23xX3xX4xX1xX62xX4xX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX1xX2exXdxX3xX3exX36xX3xXcxX42xX23xX1xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX15xX53xX23xX3xX56xX33xX23xX22xX3xX23xX1xXc4xX3xX7xX6xX51xX24xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX102xX198xX3xaf2dxXdxe62axX51xX3xe529xXdxX118xX23xX3xX11fxbf45xX23xX22xX3xX35fxb3a9xX3xX56xffe1xX3xXexX51xX15xX53xX23xX24xX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX10xX12cxX2cxX2xX198xX3xX35axXdxX35cxX51xX3xX35fxXdxX118xX23xX3xX11fxX365xX23xX22xX3xX35fxX36axX24xX3xX0xX65xX10xX12cxX2cxX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1d8xX22xXc4xbfbbxXdxX3xX4xX109xX3xX11fx10282xX3xX4xX4dxX4xX3xX11fxXdxX35cxX51xX3xX35fxXdxX118xX23xX3xX7xX6xX51xX3xX11fx10a09xX15xX3xX35fxX1xX48xX23xX22xX3xXbxX1xX3f7xX23xX3xX4cxXdxX118xXexX3xX56xX3f7xX23xX3xXexX12dxX4xX15bxX3xX23xX6xX12cxX3xX23xX17exX15bxX3xXexX1xX36xX23xX1xX3xXbxX1xda9dxX23xX3xX1cxe3c5xX3xX1xX12dxXdxX15bxX3xXexXd0xX23xX3xX23xX22xXc4xfcd2xX23xX22xX15bxX3xXexX48xX23xX3xX22xXdxX4dxX4exX3xX11fxXc4xabd3xX4xX3xX11fxX365xX23xX22xX3xX35fxX36axX3xX56xX36dxX3xXexX51xX15xX53xX23xX3xX32xXdxX5dxX23xX3xX4xX1xX62xX4xX24xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX6xX105xX3xX2dxX109xX3xX190xX51xX111xX4xX3xXexXccxX4xX1xX3xXcbxXdxX118xXexX3xX1d8xX6xX12cxX3xX32xX36xX3xX4xXc4xX3xXexXcfxc628xX3xXexXfexXdxX3xXcbxXdxX118xXexX3xX1d8xX6xX12cxX2axX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX4cxX105xX3xXcxf45fxX3xX11fxX3e2xX3xX2xda94xX3xXexX51xa4bdxXdxX3xXexXcfxX126xX3xX5xX5dxX23xX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX4xX105xX3xX2dxX109xX3xbd1fxX1xXdxe9d8xX51xX3xX11fxX365xX23xX22xX3xX35fxX36axX3xX56xX36dxX3xXexX51xX15xX53xX23xX2axX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX56xX105xX3xX2dxX109xX3xX5xX36axX3xX5xXccxX4xX1xX3xXcfxXd8xX3xXcfxX36xX23xX22xX2axX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX11fxX105xX3xX2dxX109xX3xX10bxX10cxX23xX22xX3xXexX111xXexX3xX23xX22xX1xXdxX118xXbxX3xX4xX6xX4exX3xX11fxX120xX23xX22xX3xXexXcfxX126xX3xX5xX5dxX23xX3xX12cxX12dxXexX3xXexXcfxX4exX23xX22xX3xX4xX4dxX4xX3xX4xX1xX51xX15xX5dxX23xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX24xX3xX2dxX48xX23xX22xX3xXexXcfxX14fxX23xX1xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX1xX2exXdxX15bxX3xX15dxX51xXebxXexX3xX1xX36xX23xX22xX3xX1xX2exXdxX2axX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX10xX105xX3xX1d9xXdxc8d6xX15xX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xX23xX1xXebxX23xX3xX7xX62xX4xX3xX35fxX1xb605xX10xX3xX4xa76axX23xX3xX22xXdxX4dxX3xXexXcfxXccxX3xX7xa7a5xX3xX56xX33xX23xX22xX3xX56xX4exX3xX4x116b8xX3xX190xX51xX6xX23xX3xX15xX3xXexX4f4xX3xX11fxX3e2xX3xX11fxXdxX35cxX51xX3xX35fxXdxX118xX23xX3xX11fxXc4xX445xX4xX3xX35fxX1xX4dxX12cxX3xX7xX62xX4xX3xX35fxX1xX5dcxX10xX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xX23xX1xXebxX23xX3xXexX1xX10xX4exX3xX190xX51xX15xX3xX11fxXccxX23xX1xX3xX1xXdxX118xX23xX3xX1xX36xX23xX1xX2axX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1d8xX1xX17exX23xX22xX3xX23xX22xXc4xX3dbxXdxX3xX7xX6xX51xX3xX11fxX3f7xX15xX3xX35fxX1xX48xX23xX22xX3xX11fxXc4xX445xX4xX3xX11fxX365xX23xX22xX3xX35fxX36axX3xX56xX36dxX3xXexX51xX15xX53xX23xX3xX32xXdxX5dxX23xX3xX4xX1xX62xX4xX24xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX6xX105xX3xX1e6xX5c8xXexX3xX23xX365xX23xX22xX3xX5xX36dxX4xX3xX1xX36xX23xX1xX3xX32xXdxX3xX56xX3f7xX23xX3xX7xX36dxX3xX1xX4exfb0axX4xX3xX4cxXccxX3xX1xXfexX23xX3xX4xX1xX4f4xX3xX23xX365xX23xX22xX3xX5xX36dxX4xX3xX1xX36xX23xX1xX3xX32xXdxX3xX56xX3f7xX23xX3xX7xX36dxX2axX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX4cxX105xX3xX35axX6xX23xX22xX3xX4cxXccxX3xXexXcfxX51xX15xX3xX4xX62xX51xX3xXexXcfxX4dxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX118xX12cxX3xX1xX14fxX23xX1xX3xX7xX36dxX2axX3xX11fxX6xX23xX22xX3xX4xX1xX5c8xXbxX3xX1xX36xX23xX1xX3xX4cxX2exX23xX3xX4dxX23xX15bxX3xX190xX51xX15xX4f4xXexX3xX11fxXccxX23xX1xX3xX32xX35cxX3xX1xX14fxX23xX1xX3xX7xX36dxX3xX4xX3e2xX6xX3xXcxX5e0xX6xX3xX4dxX23xX2axX3xX11fxX6xX23xX22xX3xX4cxXccxX3xX4dxXbxX3xX56xX33xX23xX22xX3xX4cxXdxX118xX23xX3xXbxX1xX4dxXbxX3xX1cxX5ecxX3xX5xX36axX3xX1xX36xX23xX1xX3xX4xX1xXd0xX23xX1xX3xX11fxXc4xX6xX3xX32xX36xX4exX3xX4xX5f7xX3xX7xX126xX3xX4xX1xX17exX6xX3xX4cxX118xX23xX1xX15bxX3xX4xX5f7xX3xX7xX126xX3xX22xXdxX4dxX4exX3xX56xX33xX4xX15bxX3xXexXcfxXc4xX3dbxX23xX22xX3xX22xXdxX4dxX4exX3xX56xXc4xX435xX23xX22xX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX102xX102xX198xX3xa513xX111xX3xX5xXc4xX445xX23xX22xX3xX4xX1xX62xX4xX3xX56xX6xX23xX1xX3xX4xX423xX23xX3xXexX51xX15xX53xX23xX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX10xX12cxX2cxX2xX198xX3xX7efxX111xX3xX5xXc4xX445xX23xX22xX3xX4xX423xX23xX3xXexX51xX15xX53xX23xX3xX0xX65xX10xX12cxX2cxX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xXcbxXccxX3xXexXcfxXd0xX3xXexX1xX10xX4exX3xX56xXd8xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX36xX23xX1xX3xXbxX1xX4dxXbxX3xX5xX51xXebxXexX24xX3xXefxX2xX3xX32xXdxX5dxX23xX3xX4xX1xX62xX4xX3xXfcxX1xXfexX23xX22xX3xX102xX102xX102xX105xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX10xX12cxX2cxafe5xX198xX3xX35axXdxX35cxX51xX3xX35fxXdxX118xX23xX3xX32xXccxX3xXexXcfxXd0xX3xX4xX423xX23xX3xXexX51xX15xX53xX23xX24xX0xX65xX10xX12cxX2cxX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xX2dxX109xX3xX10bxX10cxX23xX22xX3xXexX111xXexX3xX23xX22xX1xXdxX118xXbxX3xX4xX6xX4exX3xX11fxX120xX23xX22xX3xXexXcfxX126xX3xX5xX5dxX23xX3xX12cxX12dxXexX3xXexXcfxX4exX23xX22xX3xX4xX4dxX4xX3xX4xX1xX51xX15xX5dxX23xX3xX23xX22xX36xX23xX1xX24xX3xX2dxX48xX23xX22xX3xXexXcfxX14fxX23xX1xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX1xX2exXdxX15bxX3xX15dxX51xXebxXexX3xX1xX36xX23xX22xX3xX1xX2exXdxX2axX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xX2dxX109xX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xX4xX1xX174xX3xX23xX22xX4exXfexXdxX3xX23xX22xX17exX3xX32xe6d0xXdxX3xXexXcfxX14fxX23xX1xX3xX11fxX12dxX3xXexXc4xX5f7xX23xX22xX3xX11fxXc4xX5f7xX23xX22xX3xX4cxXebxX4xX3xX8ccxX3xX35fxX1xX51xX23xX22xX3xX23xX365xX23xX22xX3xX5xX36dxX4xX3xX23xX22xX4exXfexXdxX3xX23xX22xX17exX3xXcbxXdxX118xXexX3xX1d8xX6xX12cxX3xXexX1xX10xX4exX3xX190xX51xX15xX3xX11fxXccxX23xX1xX3xXexXfexXdxX3xXcxX1xX48xX23xX22xX3xXexXc4xX3xX7xX111xX3xXefxX2xX65xX8ccxXefxX2xe495xX65xXcxXcxX1exX10bxX1d9xcbf4xX35axXcxX3xX23xX22xX36xX15xX3xX8ccxXa05xX65xXefxX2xX65xX8ccxXefxX2xXa05xX3xX4xX3e2xX6xX3xX10bxX12dxX3xX1d9xXdxX4dxX4exX3xX56xX33xX4xX3xX32xX36xX3xX35axX36xX4exX3xXexXfexX4exX3xX4cxX6xX23xX3xX1xX36xX23xX1xX3xX35fxX1xX51xX23xX22xX3xX23xX365xX23xX22xX3xX5xX36dxX4xX3xX23xX22xX4exXfexXdxX3xX23xX22xX17exX3xd4e7xX3xX4cxXebxX4xX3xX56xcc2dxX23xX22xX3xX4xX1xX4exX3xXcbxXdxX118xXexX3xX1d8xX6xX12cxX2axX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xX2dxX109xX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xX4xX1xX174xX3xXexXdxX23xX3xX1xX188xX4xX3xX32xX9a1xXdxX3xXexXcfxX14fxX23xX1xX3xX11fxX12dxX3xX11fxXfexXexX3xX4xX1xX51xc327xX23xX3xX35fxa240xX3xX23xX365xX23xX22xX3xX7xX5ecxX3xX56xX33xX23xX22xX3xX4xX48xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX118xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xX5f7xX3xX4cxX2exX23xX3xXexX1xX10xX4exX3xX190xX51xX15xX3xX11fxXccxX23xX1xX3xXexXfexXdxX3xXcxX1xX48xX23xX22xX3xXexXc4xX3xX7xX111xX3xXefxa5ecxX65xX8ccxXefxX2xXa05xX65xXcxXcxX1exX10bxXcxXcxXcxXcxX3xX23xX22xX36xX15xX3xX2xX2xX65xXb02xX65xX8ccxXefxX2xXa05xX3xX4xX3e2xX6xX3xX10bxX12dxX3xXcxX1xX48xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX32xX36xX3xXcxXcfxX51xX15xX35cxX23xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xX190xX51xX15xX3xX11fxXccxX23xX1xX3xX2dxX1xX51xXab5xX23xX3xX35fxXab9xX3xX23xX365xX23xX22xX3xX7xX5ecxX3xX56xX33xX23xX22xX3xX4xX48xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX118xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xXexXdxX23xX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX102xX102xX102xX198xX3xX3exd1f5xX3xX7xX5f7xX3xX11fxX365xX23xX22xX3xX35fxX36axX3xX56xX36dxX3xXexX51xX15xX53xX23xX24xX3xX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xX4f1xX1xXdxX4f4xX51xX3xX11fxX365xX23xX22xX3xX35fxX36axX3xX56xX36dxX3xXexX51xX15xX53xX23xX3xXfcxXexX1xX10xX4exX3xX12cxd75cxX51xX105xX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xX10bxX2exX23xX3xX7xX5f7xX3xX15xX4f4xX51xX3xX5xX36axX3xX5xXccxX4xX1xX3xXexX36dxX3xXexX1xX51xXebxXexX3xX4xX109xX3xX1cxX4dxX4xX3xX23xX1xXebxX23xX3xX4xX3e2xX6xX3xX4xX5f7xX3xX190xX51xX6xX23xX3xX4xX109xX3xXexX1xXab5xX12cxX3xX190xX51xX15xX35cxX23xX3xXexXcfxX4exX23xX22xX3xXexX1xX3dbxXdxX3xX1xXfexX23xX3xXefxXa5dxX3xXexX1xX4dxX23xX22xX15bxX3xXexXd0xX23xX1xX3xX11fxX4f4xX23xX3xX23xX22xX36xX15xX3xX23xX12dxXbxX3xX1xXb98xX3xX7xX5f7xX3xX56xX36dxX3xXexX51xX15xX53xX23xX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xX10bxX2exX23xX3xX7xX6xX4exX3xX1xX12dxX3xX35fxX1xXab5xX51xX15bxX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xX12cxXdxX23xX1xX3xX23xX1xX3f7xX23xX3xX56xX3f7xX23xX15bxX3xX4xX4dxX4xX3xX32xX365xX23xX3xX4cxX10cxX23xX22xX15bxX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xX4xX1xX174xX3xX32xX36xX3xX35fxX4f4xXexX3xX190xX51xX2exX3xX1xX188xX4xX3xXexXebxXbxX3xXexX1xX10xX4exX3xX15xX5dxX51xX3xX4xX423xX51xX3xX4xX3e2xX6xX3xX32xXccxX3xXexXcfxXd0xX3xX56xX36dxX3xXexX51xX15xX53xX23xX15bxX3xX11fxXc4xX445xX4xX3xX4xX5f7xX3xX190xX51xX6xX23xX3xX4xX109xX3xXexX1xXab5xX12cxX3xX190xX51xX15xX35cxX23xX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xXexX1xX36dxX4xX198xX3xXcxXcfxXc4xX3dbxX23xX22xX3xX1xX445xXbxX3xX4xX109xX3xX32xX365xX23xX3xX4cxX10cxX23xX22xX3xX56xX4exX3xX4xX5f7xX3xX7xX126xX3xX11fxX36xX4exX3xXexXfexX4exX3xX23xXc4xX9a1xX4xX3xX23xX22xX4exX36xXdxX3xX4xX5c8xXbxX3xXbxX1xX2exXdxX3xX11fxXc4xX445xX4xX3xX4xX48xX23xX22xX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xX56xXccxX4xX1xX3xXexX1xX51xXebxXexX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexXdxX4f4xX23xX22xX3xXcbxXdxX118xXexX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xX1d9xXdxX5c8xX15xX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xX23xX1xXebxX23xX3xX7xX62xX4xX3xX35fxX1xX5dcxX10xX3xX4xX5e0xX23xX3xX22xXdxX4dxX3xXexXcfxXccxX3xX7xX5ecxX3xX56xX33xX23xX22xX3xX56xX4exX3xX4xX5f7xX3xX190xX51xX6xX23xX3xX15xX3xXexX4f4xX3xX11fxX3e2xX3xX11fxXdxX35cxX51xX3xX35fxXdxX118xX23xX3xX11fxXc4xX445xX4xX3xX35fxX1xX4dxX12cxX3xX7xX62xX4xX3xX35fxX1xX5dcxX10xX3xX4xX1xX62xX23xX22xX3xX23xX1xXebxX23xX3xXexX1xX10xX4exX3xX190xX51xX15xX3xX11fxXccxX23xX1xX3xX1xXdxX118xX23xX3xX1xX36xX23xX1xX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xXefxX8ccxX3xX2exX23xX1xX3xX12cxX36xX51xX3xXa05xX1cxXa5dxX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xX4f1xX1xXdxX4f4xX51xX3xX5xX36axX3xX5xXccxX4xX1xX3xXexXc4xX3xXbxX1xX4dxXbxX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX102xX102xX102xX198xX3xX35axXccxX6xX3xX11fxXdxX53xX12cxX15bxX3xXexX1xX3dbxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX23xX12dxXbxX3xX1xXb98xX3xX7xX5f7xX24xX3xX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xX1d8xX5f7xXdxX3xX23xX1xXebxX23xX3xX1xXb98xX3xX7xX5f7xX24xX3xX4f1xX1xX5e0xX23xX22xX3xXcxX4cbxX3xX4xX1xX62xX4xX3xX3exX36xX23xX1xX3xX4xX1xXd0xX23xX1xX15bxX3xX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX3xX3exX36xX23xX22xX3xX1xX2exXdxX3xX3exX36xX3xXcxX42xX23xX1xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xX35axXccxX6xX3xX4xX1xX174xX24xX3x11631xX1xX51xX3xXf49xXdxX23xX1xX3xXexX4f4xX3xXcbxeba6xX23xX22xX3xX28axX23xX22xX3xX1exX3xcb22xX427xX3xXf49xe140xX3xX15dxX445xXdxX15bxX3xXcxX1xXccxX3xX1cxX427xX3xXf49xXf64xX3xX1e5xX23xX1xX15bxX3xXcxX174xX23xX1xX3xX3exX36xX3xXcxX42xX23xX1xX198xX3xX35axXdxX118xX23xX3xXexX1xX4exXfexXdxX24xX3xXefxX8ccxXb02xdd07xXb02xX198xX4c7xXa5dxX4c7xX198xX4c7xX8ccxXb02xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xXcxX1xX3dbxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX23xX1xXebxX23xX3xX1xXb98xX3xX7xX5f7xX24xX3xX10bx9a5bxXexX3xX11fxX423xX51xX3xXexX4c1xX3xX23xX22xX36xX15xX3xXefxXa05xX65xXefxX2xX65xX8ccxXefxX8ccxX2xX3xX11fxX4f4xX23xX3xX1xX4f4xXexX3xX23xX22xX36xX15xX3xXefxXb02xX65xXefxX8ccxX65xX8ccxXefxX8ccxX2xX3xXfcxXexXcfxX4exX23xX22xX3xX22xXdxX3dbxX3xX1xX36xX23xX1xX3xX4xX1xXd0xX23xX1xX105xX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX1exX3xXcxX1xX3dbxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX56xX36dxX3xX35fxXdxX4f4xX23xX3xX1cxf8d1xXexX3xXexX51xX15xX53xX23xX24xX3xXefxXa05xX65xXefxX8ccxX65xX8ccxXefxX8ccxX2xX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxa8fcxX3xX15dxXc4xX51xX3xX36axX24xX3xXf49xX1xX48xX23xX22xX3xX1xX4exX36xX23xX3xXexXcfxX2exX3xX3exXb98xX3xX7xX5f7xX3xX35fxX1xXdxX3xX35fxX1xX48xX23xX22xX3xXexXcfxX499xX23xX22xX3xXexX51xX15xX53xX23xX198xX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xXdxX12cxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xXexX1xX51xX12cxX4cxX3xX56xX1xXdxX56xX10xX3xXdxX2dxX10xX23xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxbfbfxXdxX56xXexX1xX24xX3xX4c7xX8ccxXefxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xe22axXb02xXa05xXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX65xX65xXdxX198xX4cxX6xX4exX1xX6xXexXdxX23xX1xX198xX32xX23xX65xX23xX10xX10e6xX7xX65xX8ccxX2xXefxX2xX65xccd8xXa5dxX56xX2xX2xX10fcxXefxX2xXa05xXb02xXexXa5dxXa5dxXb02xX4c7xX5xXf97xX1exX190xX51xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX4exX1exXb02xX198xe6e8xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX23xX22xX3xX32xX33xX3xX1xX36xX23xX22xX3xX1xX2exXdxX3xX3exX36xX3xXcxX42xX23xX1xX3xXexX1xX48xX23xX22xX3xX4cxX4dxX4exX3xXexX51xX15xX53xX23xX3xX56xX33xX23xX22xX3xX32xXdxX5dxX23xX3xX4xX1xX62xX4xXaxX3xX10e6xXdxX56xXexX1xX9xXaxX4c7xX8ccxXefxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX10fcxXb02xXa05xXaxX3xX65xX2cxX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXcfxXdxX22xX1xXexX2axXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX1d9xX102xX28axX1e6xX3xX35ax10314xX2dxX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4exX56xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xXcfxXdxX22xX1xXexX2axXaxX2cxX0xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxXcxXcfxXc4xX5f7xX23xX22xX3xX1e6xXdxX23xX1xX3xXcxX51xX5c8xX23xX0xX10xX12cxX2cxX0xX65xX10xX12cxX2cxX0xX65xX7xXexXcfxX4exX23xX22xX2cxX0xX65xXbxX2c