5 ngày lễ, 110 người chết do tai nạn giao thông
So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng gấp đôi nhưng số người chết giảm, số người bị thương tăng.
d092x12968x13da2x156d7x15579x181b8x159ebx12938xd2d7xX7x1333dx11b0dxdea5x14160x1024bxe394xX5x11401xXax166e1xe6ccxX3x17a58x1704bxe0e8x11ab4xX3xX5xeaefx1797cxX3xX2xX2x172c9xX3xX15xX16x14841x14fe2xXdxX3xX4xX1x110ccxXexX3x104cex14dcfxX3xXexX6xXdxX3xX15x1090dxX15xX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1x161e7xX15xX16xX0xfea2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdfbfxX10xX6xX2dxXaxX12xf80cxX2exX3x187aexe100xXdxX3xX4x11573xX15xX16xX3x104a7xe8dexX3xX15x17cefxe36axX3xX15xX16xX2exd8a6xXdxX1cxX3xX7x14e27xX3xX5bx168b3xX3xXexX6xXdxX3xX15xX35xX15xX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX3fxX15xX16xX3x14cfaxX24xX25xX15xX16xX3xfe2dxf82bxX3xXexX68xX15xX16xX3xX16xf148xXbxX3xX8bxX3fxXdxX3xX15xX1xX24xX15xX16xX3xX7xX73xX3xX15xX16xX24xX25xXdxX3xX4xX1xX2axXexX3xX16xXdxed4dxX69xX1cxX3xX7xX73xX3xX15xX16xX24xX25xXdxX3xX91xfc9dxX3xXexX1xX24x17b99xX15xX16xX3xXexX68xX15xX16x105cbxX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf233xX2exX2dxX18xXaxX12x103d8xX1xXdx17f45x13429xX3xX2xX43xX13xX1cxX3xXe8xX76xX4xX3xX4xXb7xX15xX1xX3xX7xX6exXexX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX3fxX15xX16xX3xX8bxX24xX25xX15xX16xX3xX91xX92xX3x16499xX3xX8bxX24xX25xX15xX16xX3xX7x111e3xXexX1cxX3xXe2xX92xX3xXe8xX3fxX15xX16xX3xX6xX15xX3xX8bxe6e9xX3xXexX1xX3fxX15xX16xX3xX91xX6exX2exX3xXexf331xX15xX1xX3xX1xX13axX15xX1xX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX3fxX15xX16xX3xXex12e2exX2exX15xX16xX3xX15xX1x12354xX15xX16xX3xX15xX16xX17xX18xX3xX15xX16xX1xf037xX3xX5xX1bxX3xX5bx16be7xX6xX3x16b16xXecxX6xXd2xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX2exX2dxX18xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX8bxfedaxX1cxX3xXexX1xX73xX15xX16xX3xX64xf6abxX3xX4xd2eaxX6xX3xXe8xX76xX4xX3xX4xXb7xX15xX1xX3xX7xX6exXexX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX3fxX15xX16xX3xX8bxX24xX25xX15xX16xX3xX91xX92xX3xX114xX3xX8bxX24xX25xX15xX16xX3xX7xX11dxXexX1cxX3xXe2xX92xX3xXe8xX3fxX15xX16xX3xX6xX15xX3xX4xX1xX2exX3xXexX1xX9axX18xX3xXexX14fxX2exX15xX16xX3xX13xX3xX15xX16xX17xX18xX3xX15xX16xX1xX162xX3xX5xX1bxX3xd2d8xX20xX43x14a35xX3xX5bxX17xX3xX2xX43xX13xX3x1349cxXexeeaaxX15xX1xX3xXexX168xX3xX15xX16xX17xX18xX3x180f5x1789axX43xX1f4xX3xX8bxX2axX15xX3xXexX14fxX24xX6xX3xX2xX43xX13x1743dxX1cxX3xX4xXb7xX3xX15xX24xX5cxX4xX3xf6a9xXb7xX18xX3xX14fxX6xX3xX20bxX1f4xX20xX3xX5bxX76xX3xXexX6xXdxX3xX15xX35xX15xX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX3fxX15xX16xX3xX5xX17xX69xX3xX2xX2xX20xX3xX15xX16xX24xX25xXdxX3xX4xX1xX2axXexX1cxX3xX2x1829bxX13xX3xX15xX16xX24xX25xXdxX3xX91xXc5xX3xXexX1xX24xXcaxX15xX16xXd2xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX91xX5xX10xX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX14fxXaxX3x16f3cxXdxX2dxXexX1xX9xXaxX20bxX20xX20xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX2dxX2dxXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX91xX2exX14fxX2dxX10xX14fxX9xXaxX20xXaxX12xX0xXexX91xX2exX2dxX18xX12xX0xXexX14fxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXdxX69xX16xX3xX7xX14fxX4xX9xXaxX43xX43xXdxXd2xX91xX6xX2exX1xX6xXexXdxX15xX1xXd2xX5bxX15xX43xX15xX10xX28axX7xX43xX2xX1f1xX2xX20cxX43xX2xX20xdb07xX2dxX1f4xX20xX2f7xX20bxX2f7xX20xX20xXexX20bxdc70xX20bxX13xX2xX5xX20xXd2xf0c3xXbxX16xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX14fxX12xX0xXexX14fxX12xX0xXexX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe8xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xXcxX6xXdxX3xX15xX35xX15xX3xX16x142e5xX18xX3xX4xX1xX2axXexX3xX15xX16xX24xX25xXdxX3xX16xXdxX156xX6xX3xX227xX10xX3xX64xX1xX6exX4xX1xX3xX5bxX17xX3xX227xX10xX3xX4xX2exX15xXexX6xXdxX15xX10xX14fxX3xXexX35xXdxX3xXcxX1xX168xX6xX3xXcxX1xXdxX194xX15xX3xX114xX3xX52xXecxX2axX3xX1fdxXb7xX15xX1x1565cxX3xXcxXecxf33cxXdxXcxX14fxf8d1xX21cxX0xX43xXexX2dxX12xX0xX43xXexX14fxX12xX0xX43xXexX91xX2exX2dxX18xX12xX0xX43xXexX6xX91xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX2exX2dxX18xXaxX12xX58xX2exX3xX5bxX5cxXdxX3xX8bx159d2xXexX3xX15xX16xX1xX162xX3xX5xX1bxX3xX15xX68xX69xX3xX20bxX20xX2xX20bxX3xX1fdxX1f4xX3xX15xX16xX17xX18xX21cxX1cxX3xX7xX73xX3xX5bxX76xX3xXexX6xXdxX3xX15xX35xX15xX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX3fxX15xX16xX3xX8bxX24xX25xX15xX16xX3xX91xX92xX3xXexX68xX15xX16xX3xX16xX9axXbxX3xX8bxX3fxXdxX3xX15xX1xX24xX15xX16xX3xX7xX73xX3xX15xX16xX24xX25xXdxX3xX4xX1xX2axXexX3xX16xXdxXb7xX69xX1cxX3xX7xX73xX3xX15xX16xX24xX25xXdxX3xX91xXc5xX3xXexX1xX24xXcaxX15xX16xX3xXexX68xX15xX16xXd2xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX2exX2dxX18xXaxX12x1560cxX16xX2exX17xXdxX3xX14fxX6xX1cxX3xXexX1xX10xX2exX3xX91xX6exX2exX3xX4xX6exX2exX3xX4xX197xX6xX3xd467xX18xX3xX91xX6xX15xX3x170d1xX15xX3xXexX2exX17xX15xX3xX16bxXecxX73xX4xX3xX16xXdxX6xX3xX1fdxX8bxX2axX15xX3xXexX14fxXecxX15xX16xX3xXexXecx106caxX15xX3xXexX1xX6exX15xX16xX3xX1f4xX21cxX1cxX3xXexX14fxX2exX15xX16xX3xX1f4xX3xXexX1xX6exX15xX16xX3xX8bxX492xXecxX3xX15xX68xX69xX3xX8bxX12dxX3xX227xXb7xX18xX3xX14fxX6xX3xX302xXd2xX2f7xX1f4xX1f1xX3xX5bxX76xX3xXexX6xXdxX3xX15xX35xX15xX3xX16xXdxX6xX2exX3xXexX1xX3fxX15xX16xX1cxX3xX5xX17xX69xX3xX4xX1xX2axXexX3xX1f1xXd2xX1f1xX2f7xX1f4xX3xX15xX16xX24xX25xXdxX3xX5bxX17xX3xX91xXc5xX3xXexX1xX24xXcaxX15xX16xX3xX302xXd2xX2f7xX302xX2xX3xX15xX16xX24xX25xXdx17d1bxX3xX7xX2exX3xX5bxX5cxXdxX3xX4xX60xX15xX16xX3xX64xX65xX3xX15xX68xX69xX3xX20bxX20xX2xX20bxX1cxX3xX7xX73xX3xX5bxX76xX3xX16xXdxXb7xX69xX3xX2xX20cxX1cxX20bx10704xX1cxX3xX7xX73xX3xX15xX16xX24xX25xXdxX3xX91xXc5xX3xXexX1xX24xXcaxX15xX16xX3xX16xXdxXb7xX69xX3xX20bxX1f1xX1cxX20bxX20bxX533xX3xX15xX1xX24xX15xX16xX3xX7xX73xX3xX15xX16xX24xX25xXdxX3xX4xX1xX2axXexX3xXexX68xX15xX16xX3xX20xX1cxX1f1xX2f7xX533xXd2xX43xXd2xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX2exXecxX14fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xXexXecxX2exXdxXexX14fxX10xXd2xX5bxX15xX0xX43xXbxX12
sydong