Khéo tay làm món bí đỏ xào thịt gà ngọt thơm cho bữa tối
Bí đỏ có vị ngọt rất dễ ăn, xào chung với thịt gà tạo thành món ăn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn các thành viên trong gia đình.
42a9x763dxa104xae75xc49fx5303x79a6x53bcxa213xX7xc2bex8065xb5b9xca04x95b8x9e39xX5x91dcxXax5e69xaab2xX1x77f3xbcf5xX3xXexX6xa453xX3xX5xd370xa3f1xX3xX1ex80a1x690dxX3xcd69xa468xX3xc00cx5bfdxX3x90f3xX1dxX16xX3xXexX1xc8e8xXexX3x7979xX1dxX3xX22xX33xce1exXexX3xXexX1xc678xX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xb5c6xX6xX3xXex9324xXdxX0x835axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4808xX10xX6x6735xXaxX12x50aexX25xX3xX27xX28xX3xX4xX21xX3x5de0xX30xX3xX22xX33xX38xXexX3x6b53xb3c5xXexX3xX5exb930xX3xae50xX22xa6f1xX3xX2axX1dxX16xX3xX4xX1x59c6xX22xX33xX3xX6ax6a9fxXdxX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xXexac2axX16xX3xXexX1xX1dxX22xX1xX3xX1exX21xX22xX3xX79xX22xX3xX22xX1xc036xX3xX22xX1xX1dxX22xX33xX3xX22xX1x8952xX22xX33xX3xX6ax8930xX22xX3xX27x56a7xX3xX7x46c1xX4xX3xX1xX73xXbxX3xX5exXb5xX22xX3xX4x7eb4xX4xX3xXexX1xX1dxX22xX1xX3xX6axXdx64d6xX22xX3xXexX72xX16xX22xX33xX3xX33xXdxX6xX3xX27x5c75xX22xX1x9f1axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xa0ebxX33xX83xX1axXd3xX22xX3xX5xXdxd34bxX83xac04xX3xX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12x99e6xX3xX2xX3xb10exX83x75f1xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX102xX1x4fe0xXexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3x7d64xX3xX1exXdx8fa2xX22xX33xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xXcxX28xXdxX7bxX3xX1xX1dxX22xX1xX3xX5xXc8xX7bxX3xX33xXdxX6xX3xX6axX30xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX3xbb8cxXc8xX4xX1xX3xX5xX1dxX1exX10dxX3xX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax7e4cxXdxX5exXexX1xX10dxX3xa461xX2x4933xXbxX2ax73a8xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3xaaa6x712ex9a06xXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2x6c69xX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX21cxX156xX2xXexX243xX21axX2xX20dxX5xX2xXe4xae59xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX204xXdxX5exXexX1xX9xXaxX20dxX21bxX21bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX61xXb0xX88xX4xX3xX2xX10dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xX61xX25xX3xX27xX28xX3xX33xX38xXexX3xX24xX28xX3xX6axX28xX7bxX3xX4x8109xXexX3xX5xXc8xXexX3xX1exX28xX22xX33xX7bxX3xX1xX1dxX22xX1xX3xX5xXc8xX3xXexX1xXc8xXdxX3xX22xX1xX83xX1axX77xX22xX7bxX3xXexX28xXdxX3xX27xX13dxXbxX3xX5exX13dxXbxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX5exXexX1xX10dxX3xX20bxX2xX20dxXbxX2axX210xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3xX21axX2xX2xXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX21cxX156xX2xXexcf3dx7dcdxX3b0xX21cxX5xX156xXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX204xXdxX5exXexX1xX9xXaxX20dxX21bxX21bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX61xXb0xX88xX4xX3xX156xX10dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xXcxX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX4xX2f1xXexX3xX5xXc8xXexX3xX1exX28xX22xX33xX3xXb0xX88xXbxX3xX4x44dexX22xX33xX3xX2xX4cxX156xX3xX1exX83x732bxX22xX33xX3xXexXdxXd3xX83xX7bxX3xX2xX3xX1exX83xX460xX22xX33xX3xX1exX83xX49xXdxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX5exXexX1xX10dxX3xX20bxX2xX20dxXbxX2axX210xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3xX21axX2xX2xXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX21cxX156xX2xXexX20dxX21axX21bxX243xX5xX3b1xXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX204xXdxX5exXexX1xX9xXaxX20dxX21bxX21bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX61xXb0xX88xX4xX3xX3b1xX10dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xX61xX2f1xXexX3xX4xX1xX133xX16xX3xX5xXd3xX22xX3xX24xX15axXbxX7bxX3xXexX1xXd3xX1exX3xX2xX3xX1exX83xX460xX22xX33xX3xX5ex634fxX83xX3xX4xX1xX16xX3xXexX28xXdxX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX3dxX1exX3xXexXdxX15axXbxX3xX27xX15axX22xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX2axX1dxXdxX3xXexX72xXd3xX22xX3xX5xbbeexX6xX3xX5xX88xX22xX3xX27x49c6xX3xXexX1xX30xXexX3xX4xX1xXc8xX1axX3xX4xX94xX22xX1xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX5exXexX1xX10dxX3xX20bxX2xX20dxXbxX2axX210xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3xX21axX2xX2xXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX21cxX156xX2xXexX156xX3b1xX21axX2xX5xX21axXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX204xXdxX5exXexX1xX9xXaxX20dxX21bxX21bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX61xXb0xX88xX4xX3xX21axX10dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xXcxX72x901dxXexX3xXbxX1xX5b4xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX6axX1dxX16xX3xX2axX1dxX16xX3xX4xX1xX83xX22xX33xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX5exXexX1xX10dxX3xX20bxX2xX20dxXbxX2axX210xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3xX21axX2xX2xXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX21cxX156xX2xXexX156xX21cxX21cxX3b1xX5xX20dxXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX204xXdxX5exXexX1xX9xXaxX20dxX21bxX21bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX61xXb0xX88xX4xX3xX20dxX10dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xXcxX1xXd3xX1exX3xX2xX4cxX156xX3xX24xXc8xXexX3xX4xX16xX22xX3xX22xXb0xX88xX4xX3x77b9xX1xXdxX3xX2axX1dxX16xX7bxX3xX22xXd3xX1exX3xX5xX94xXdxX3xX33xXdxX6xX3xX6axX30xX3xX4xX1xX16xX3xX6axc967xX6xX3xX79xX22xXe4xX3xXcxX2f1xXexX3xX24xX15axXbxX3xX6axX1dxX3xX4xX1xX16xX3xXbxX1xX5b4xX22xX3xX1xX1dxX22xX1xX3xX5xXc8xX3xXexX1xXc8xXdxX3xX22xX1xX28xX3xX6axX1dxX16xX3xXexX72x9f34xX22xX3xX27xcf0bxX83xX3xX7xX6xX83xX3xX27xX21xX3xX4xX1xX16xX3xX72xX6xX3xX27xba8exX6xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX83xX1exX24xX3xXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX5exXexX1xX10dxX3xX20bxX2xX20dxXbxX2axX210xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3xX21axX2xX21bxXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX243xX21bxX21bxXexX20dxX156xX21cxX20dxX5xX21cxX12dxX24xX5exX2axXexX33xX12dxX21cxX156xX20dxX156xX12dxX2xX21axX20bxX2xX21bxX156xX21bxX156xX20dxXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX72xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxXd3xX22xX3xX131xX83xX6xX22xX10dxX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX83xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12dxXexX1xX83xX1exX24xX12dxX6xX22xX5exX12dxX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxb3a3xX1exX3xX72xXdxX1exX3xX4xX6xX1axX3xX86axX25xX4xX1xX3xXexX1xX25xX4xX1xX3xX6axX30xX3xX33xXdxXc8xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX133xX3xX22xX1xX1dxXaxX3xX1xX72xX10xaf6axX9xXaxX4cxX1exX10xX12dxX24xX10xX4cxXexX16xX1exX12dxX72xXdxX1exX12dxX4xX6xX1axX12dxX86axXdxX4xX1xX12dxXexX1xXdxX4xX1xX12dxX6axXdxX12dxX33xXdxX6xX4xX12dxX4xX1xX16xX12dxX4xX6xX12dxX22xX1xX6xX4cxX2xX20bxX3b1xX2xX3b1xX21bxXe4xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX4cxX1exX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX156xX21bxX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX3b1xX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX21axX21bxX3b0xX3b1xX3b0xXexX3b0xX20bxX20dxX2xX5xX21bxX12dxX1exX16xX22xX12dxX22xX33xX16xX22xX12dxX1exX16xXdxX12dxX22xX33xX6xX1axX12dxXexX16xXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX6axX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa26xX1exX3xX72xXdxX1exX3xX4xX6xX1axX3xX86axX25xX4xX1xX3xXexX1xX25xX4xX1xX3xX6axX30xX3xX33xXdxXc8xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX133xX3xX22xX1xX1dxXaxX3xX1xX72xX10xXa53xX9xXaxX4cxX1exX10xX12dxX24xX10xX4cxXexX16xX1exX12dxX72xXdxX1exX12dxX4xX6xX1axX12dxX86axXdxX4xX1xX12dxXexX1xXdxX4xX1xX12dxX6axXdxX12dxX33xXdxX6xX4xX12dxX4xX1xX16xX12dxX4xX6xX12dxX22xX1xX6xX4cxX2xX20bxX3b1xX2xX3b1xX21bxXe4xX1xXexX1exXaxX12xXcxXa26xX1exX3xX72xXdxX1exX3xX4xX6xX1axX3xX86axX25xX4xX1xX3xXexX1xX25xX4xX1xX3xX6axX30xX3xX33xXdxXc8xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX133xX3xX22xX1xX1dxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxXa26xX1exX3xX72xXdxX1exX3xX4xX6xX1axX3xX5xX1dxX3xX1exX21xX22xX3xX79xX22xX3xX5ex7f0fxX22xX3xX5exc0eexX3xXexX1xXb0x8e02xX22xX33xX3xX33x58bdxXbxX3xXexX94xXdxX3xX4xXc8xX4xX3xX1exXdxX8bdxX22xX3xX131xX83xXd3xX3xd1dbxXdxX10bxXexX3xX102xX6xX1exXe4xX3xXc28xX88xXdxX3xX1xXb0xX3dxX22xX33xX3xX6axX30xX3xX27xX13dxX1exX3xX27xX1dxX7bxX3xX4xX6xX1axX3xX4xX6xX1axX3xX5xX94xX3xX1exXdxX10bxX22xX33xX7bxX3xX24xd281xX22xX33xX3xX1exX21xX22xX3xX79xX22xX3xX22xX1dxX1axX3xX27xX133xX1exX3xX24xX133xX16xX3xX22xc923xXdxX3xX4xX3dxX1exX3xX22xX1xX1dxX3xX24xX94xX22xX3xX7x7de9xX3xX1xX15axXexX3xX6ax820dxX16xX3xX5xX71bxX4xX3xX22xX1dxX16xX3xX86axX1xXa26xX22xX33xX3xX24xXdxX15axXexXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX6axX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1afxXc8xX3xX1exX49xXdxX3xX86axX1xX16xX3xX7xX133xX3xX27xX13dxX1exX3xX27xX1dxX3xX27xXb0xX6xX3xX4xX3dxX1exXaxX3xX1xX72xX10xXa53xX9xXaxX4cxX1exX10xX12dxX24xX10xX4cxX4xX6xX12dxX1exX16xXdxX12dxX86axX1xX16xX12dxX7xX6xX12dxX5exX6xX1exX12dxX5exX6xX12dxX5exX83xX6xX12dxX4xX16xX1exX4cxX2xX20dxX21cxX156xX21cxX3b0xXe4xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX4cxX1exX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX156xX21bxX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX3b1xX156xX4cxX2xX21bxX20bxX5exX21axX2xX20dxX21bxX20dxX2xX156xXexX3b0xX156xX3b1xX21axX5xX2xXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX6axX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1afxXc8xX3xX1exX49xXdxX3xX86axX1xX16xX3xX7xX133xX3xX27xX13dxX1exX3xX27xX1dxX3xX27xXb0xX6xX3xX4xX3dxX1exXaxX3xX1xX72xX10xXa53xX9xXaxX4cxX1exX10xX12dxX24xX10xX4cxX4xX6xX12dxX1exX16xXdxX12dxX86axX1xX16xX12dxX7xX6xX12dxX5exX6xX1exX12dxX5exX6xX12dxX5exX83xX6xX12dxX4xX16xX1exX4cxX2xX20dxX21cxX156xX21cxX3b0xXe4xX1xXexX1exXaxX12xX1afxXc8xX3xX1exX49xXdxX3xX86axX1xX16xX3xX7xX133xX3xX27xX13dxX1exX3xX27xX1dxX3xX27xXb0xX6xX3xX4xX3dxX1exX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX1afxXc8xX3xX5xX1dxX3xX1exX21xX22xX3xX24xd228xX3xX5exXb0x5f05xX22xX33xX7bxX3xXexX83xX1axX3xXexX1xXc0fxXdxX3xXexX1xXc0fxXdxX3xX33xXdxX6xX22xX3xX4xX1xX15axX3xX24xXdxX15axX22xX3xX5xXc06xX83xX3xX1xX3dxX22xX3xX27xXa26xXdxX3xX4xX1xX71bxXexX3xX22xX1xX45xX22xX33xX3xX72xX73xXexX3xX5exX77xX3xX79xX22xX7bxX3xXexX49xX22xX3xX4xX3dxX1exXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX6axX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax784dxX83xX8b9xX4xX3xX33xX1dxX3xX86axXdxX5ebxX83xX3xX22xX1dxX1axX3xXexX1xX30xXexX3xX6axX887xX6xX3xX1exX8bdxX1exX3xX6axX887xX6xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX22xX33xX16xX22xX3xX86axX1xX21xX3xX4xXb0xXe3fxX22xX33xXaxX3xX1xX72xX10xXa53xX9xXaxX4cxX7xX16xX22xX33xX12dxX86axX1xX16xX10xX4cxX5xX83xX16xX4xX12dxX33xX6xX12dxX86axXdxX10xX83xX12dxX22xX6xX1axX12dxXexX1xXdxXexX12dxX6axX83xX6xX12dxX1exX10xX1exX12dxX6axX83xX6xX12dxXexX1xX16xX1exX12dxX22xX33xX16xX22xX12dxX86axX1xX16xX12dxX4xX83xX16xX22xX33xX4cxX2xX20dxX21cxX21bxX21bxX21bxXe4xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX4cxX1exX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX156xX21bxX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX3b1xX2xX4cxX2xX3b1xX21axX5exX20dxX2xX3b1xX21bxX243xX21bxX20dxXexX20dxX156xX3b1xX20bxX5xX3b0xXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX6axX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXea7xX83xX8b9xX4xX3xX33xX1dxX3xX86axXdxX5ebxX83xX3xX22xX1dxX1axX3xXexX1xX30xXexX3xX6axX887xX6xX3xX1exX8bdxX1exX3xX6axX887xX6xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX22xX33xX16xX22xX3xX86axX1xX21xX3xX4xXb0xXe3fxX22xX33xXaxX3xX1xX72xX10xXa53xX9xXaxX4cxX7xX16xX22xX33xX12dxX86axX1xX16xX10xX4cxX5xX83xX16xX4xX12dxX33xX6xX12dxX86axXdxX10xX83xX12dxX22xX6xX1axX12dxXexX1xXdxXexX12dxX6axX83xX6xX12dxX1exX10xX1exX12dxX6axX83xX6xX12dxXexX1xX16xX1exX12dxX22xX33xX16xX22xX12dxX86axX1xX16xX12dxX4xX83xX16xX22xX33xX4cxX2xX20dxX21cxX21bxX21bxX21bxXe4xX1xXexX1exXaxX12xXea7xX83xX8b9xX4xX3xX33xX1dxX3xX86axXdxX5ebxX83xX3xX22xX1dxX1axX3xXexX1xX30xXexX3xX6axX887xX6xX3xX1exX8bdxX1exX3xX6axX887xX6xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX22xX33xX16xX22xX3xX86axX1xX21xX3xX4xXb0xXe3fxX22xX33xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xXd3xX1exX3xX4xX1xX71bxXexX3xX24xXdxX15axX22xX3xXexX73xX83xX7bxX3xX1exX21xX22xX3xX33xX1dxX3xX5xX83xX8b9xX4xX3xXexX1xXb0xXc0fxX22xX33xX3xX22xX33xX1dxX1axX3xXexX72x5c3exX3xX22xXd3xX22xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX22xX33xX16xX22xX3xX1xX3dxX22xX3xX72xX73xXexX3xX22xX1xXdxX8bdxX83xXe4xX3xXcxX887xX22xX33xX3xX1exXdxX15axX22xX33xX3xX33xX1dxX3xX5xX83xX8b9xX4xX3xX1exX8bdxX1exX7bxX3xX86axX1xXa26xX22xX33xX3xX1xX8bdxX3xX24xX30xX3xX86axX1xXa26xX3xX24xXc0axX3xX1xX6xX1axX3xX4xXbcxX22xX33xX3xX22xX1xX2f1xX4xX7bxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX7bxX3xX4xX1xX83xX1axX5ebxX22xX3xX1exX1dxX83xX3xX22xXc06xX83xX3xX6axX1dxX22xX33xX3xX7xX21xX22xX33xX3xX7xXc8xX22xX1xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX6axX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX83xX5xX12xX0xX5exXdxX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX72xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX6axX12xX0xX4cxX5exXdxX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca39xX16xX83xX72xX4xX10xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX12dxX6xX5xXdxX33xX22xX10dxX3xX5xX10xXa53xXexX210xXaxX12xX0xX10xX1exX12xXcxX1xX10xX16xX3xXcxX83xX1axX15axXexX3xX102xX33xX83xX1axX77xX22xX4cxX102xX33xX16xXdxX7xX6xX16xXe4xX22xX10xXexX0xX4cxX10xX1exX12xX0xX4cxXbxX12