Khéo tay làm món bí đỏ xào thịt gà ngọt thơm cho bữa tối
Bí đỏ có vị ngọt rất dễ ăn, xào chung với thịt gà tạo thành món ăn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn các thành viên trong gia đình.
1ec0x2fafx53c1x5c2ax75ebx771cx6c62x6f11x2919xX7x80a5x435dx41c1x34e4x7036x2664xX5x4facxXax24fex2005xX1x882ax2213xX3xXexX6x6f25xX3xX5x2bd2x27ccxX3xX1ex8a9ex3861xX3x7a7bx6b09xX3x8df3x872exX3x4d96xX1dxX16xX3xXexX1x500fxXexX3x8163xX1dxX3xX22xX33x586exXexX3xXexX1x48f3xX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24x8deaxX6xX3xXex9c8dxXdxX0x4d6exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx912bxX10xX6x2a1cxXaxX12x754fxX25xX3xX27xX28xX3xX4xX21xX3x7d40xX30xX3xX22xX33xX38xXexX3x2641x88dfxXexX3xX5ex78c7xX3x78c5xX22x7aa8xX3xX2axX1dxX16xX3xX4xX1x84c0xX22xX33xX3xX6ax7169xXdxX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xXex79a4xX16xX3xXexX1xX1dxX22xX1xX3xX1exX21xX22xX3xX79xX22xX3xX22xX1x7ef4xX3xX22xX1xX1dxX22xX33xX3xX22xX1x8c02xX22xX33xX3xX6ax87bdxX22xX3xX27x8575xX3xX7x84c6xX4xX3xX1xX73xXbxX3xX5exXb5xX22xX3xX4x396axX4xX3xXexX1xX1dxX22xX1xX3xX6axXdx776fxX22xX3xXexX72xX16xX22xX33xX3xX33xXdxX6xX3xX27x7e74xX22xX1x404fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12x59a4xX33xX83xX1axXd3xX22xX3xX5xXdx33dfxX83x64fbxX3xX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12x72a6xX3xX2xX3x3f7cxX83x6b97xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX102xX1x6a41xXexX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3x9f5fxX3xX1exXdx8181xX22xX33xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xXcxX28xXdxX7bxX3xX1xX1dxX22xX1xX3xX5xXc8xX7bxX3xX33xXdxX6xX3xX6axX30xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX3x2034xXc8xX4xX1xX3xX5xX1dxX1exX10dxX3xX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXax5781xXdxX5exXexX1xX10dxX3x4888xX2x97f4xXbxX2ax24b9xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3x9f74x72f7x4004xXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2x5faexX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX21cxX156xX2xXexX243xX21axX2xX20dxX5xX2xXe4x5ac6xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX204xXdxX5exXexX1xX9xXaxX20dxX21bxX21bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX61xXb0xX88xX4xX3xX2xX10dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xX61xX25xX3xX27xX28xX3xX33xX38xXexX3xX24xX28xX3xX6axX28xX7bxX3xX4x2031xXexX3xX5xXc8xXexX3xX1exX28xX22xX33xX7bxX3xX1xX1dxX22xX1xX3xX5xXc8xX3xXexX1xXc8xXdxX3xX22xX1xX83xX1axX77xX22xX7bxX3xXexX28xXdxX3xX27xX13dxXbxX3xX5exX13dxXbxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX5exXexX1xX10dxX3xX20bxX2xX20dxXbxX2axX210xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3xX21axX2xX2xXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX21cxX156xX2xXex4ee8x639cxX3b0xX21cxX5xX156xXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX204xXdxX5exXexX1xX9xXaxX20dxX21bxX21bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX61xXb0xX88xX4xX3xX156xX10dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xXcxX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX4xX2f1xXexX3xX5xXc8xXexX3xX1exX28xX22xX33xX3xXb0xX88xXbxX3xX4x203cxX22xX33xX3xX2xX4cxX156xX3xX1exX83x4a09xX22xX33xX3xXexXdxXd3xX83xX7bxX3xX2xX3xX1exX83xX460xX22xX33xX3xX1exX83xX49xXdxXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX5exXexX1xX10dxX3xX20bxX2xX20dxXbxX2axX210xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3xX21axX2xX2xXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX21cxX156xX2xXexX20dxX21axX21bxX243xX5xX3b1xXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX204xXdxX5exXexX1xX9xXaxX20dxX21bxX21bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX61xXb0xX88xX4xX3xX3b1xX10dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xX61xX2f1xXexX3xX4xX1xX133xX16xX3xX5xXd3xX22xX3xX24xX15axXbxX7bxX3xXexX1xXd3xX1exX3xX2xX3xX1exX83xX460xX22xX33xX3xX5ex7b2cxX83xX3xX4xX1xX16xX3xXexX28xXdxX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xX3dxX1exX3xXexXdxX15axXbxX3xX27xX15axX22xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX2axX1dxXdxX3xXexX72xXd3xX22xX3xX5x358fxX6xX3xX5xX88xX22xX3xX27x42fdxX3xXexX1xX30xXexX3xX4xX1xXc8xX1axX3xX4xX94xX22xX1xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX5exXexX1xX10dxX3xX20bxX2xX20dxXbxX2axX210xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3xX21axX2xX2xXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX21cxX156xX2xXexX156xX3b1xX21axX2xX5xX21axXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX204xXdxX5exXexX1xX9xXaxX20dxX21bxX21bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX61xXb0xX88xX4xX3xX21axX10dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xXcxX72x7c6bxXexX3xXbxX1xX5b4xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX6axX1dxX16xX3xX2axX1dxX16xX3xX4xX1xX83xX22xX33xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX6xX5xXdxX33xX22xX9xXaxX4xX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX5exXexX1xX10dxX3xX20bxX2xX20dxXbxX2axX210xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3xX21axX2xX2xXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX21cxX156xX2xXexX156xX21cxX21cxX3b1xX5xX20dxXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX204xXdxX5exXexX1xX9xXaxX20dxX21bxX21bxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX61xXb0xX88xX4xX3xX20dxX10dxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX16xX5exX1axXaxX12xX12dxX3xXcxX1xXd3xX1exX3xX2xX4cxX156xX3xX24xXc8xXexX3xX4xX16xX22xX3xX22xXb0xX88xX4xX3x956bxX1xXdxX3xX2axX1dxX16xX7bxX3xX22xXd3xX1exX3xX5xX94xXdxX3xX33xXdxX6xX3xX6axX30xX3xX4xX1xX16xX3xX6ax9596xX6xX3xX79xX22xXe4xX3xXcxX2f1xXexX3xX24xX15axXbxX3xX6axX1dxX3xX4xX1xX16xX3xXbxX1xX5b4xX22xX3xX1xX1dxX22xX1xX3xX5xXc8xX3xXexX1xXc8xXdxX3xX22xX1xX28xX3xX6axX1dxX16xX3xXexX72x6222xX22xX3xX27x9495xX83xX3xX7xX6xX83xX3xX27xX21xX3xX4xX1xX16xX3xX72xX6xX3xX27x964exX6xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXexX1xX83xX1exX24xX3xXdxX1afxX10xX22xXexX10xX72xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX204xXdxX5exXexX1xX10dxX3xX20bxX2xX20dxXbxX2axX210xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX10dxX3xX21axX2xX21bxXbxX2axX210xXaxX3xX7xX72xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10dxX4cxX4cxXdxXe4xX24xX6xX16xX1xX6xXexXdxX22xX1xXe4xX6axX22xX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX21cxX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX20dxX21axX243xX21bxX21bxXexX20dxX156xX21cxX20dxX5xX21cxX12dxX24xX5exX2axXexX33xX12dxX21cxX156xX20dxX156xX12dxX2xX21axX20bxX2xX21bxX156xX21bxX156xX20dxXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exX72xX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxXd3xX22xX3xX131xX83xX6xX22xX10dxX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX83xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12dxXexX1xX83xX1exX24xX12dxX6xX22xX5exX12dxX7xX6xXbxX16xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcx6eeexX1exX3xX72xXdxX1exX3xX4xX6xX1axX3xX86axX25xX4xX1xX3xXexX1xX25xX4xX1xX3xX6axX30xX3xX33xXdxXc8xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX133xX3xX22xX1xX1dxXaxX3xX1xX72xX10x838bxX9xXaxX4cxX1exX10xX12dxX24xX10xX4cxXexX16xX1exX12dxX72xXdxX1exX12dxX4xX6xX1axX12dxX86axXdxX4xX1xX12dxXexX1xXdxX4xX1xX12dxX6axXdxX12dxX33xXdxX6xX4xX12dxX4xX1xX16xX12dxX4xX6xX12dxX22xX1xX6xX4cxX2xX20bxX3b1xX2xX3b1xX21bxXe4xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX4cxX1exX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX156xX21bxX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX21axX3b1xX4cxX2xX21bxX243xX5exX20dxX2xX21axX21bxX3b0xX3b1xX3b0xXexX3b0xX20bxX20dxX2xX5xX21bxX12dxX1exX16xX22xX12dxX22xX33xX16xX22xX12dxX1exX16xXdxX12dxX22xX33xX6xX1axX12dxXexX16xXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX6axX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXa26xX1exX3xX72xXdxX1exX3xX4xX6xX1axX3xX86axX25xX4xX1xX3xXexX1xX25xX4xX1xX3xX6axX30xX3xX33xXdxXc8xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX133xX3xX22xX1xX1dxXaxX3xX1xX72xX10xXa53xX9xXaxX4cxX1exX10xX12dxX24xX10xX4cxXexX16xX1exX12dxX72xXdxX1exX12dxX4xX6xX1axX12dxX86axXdxX4xX1xX12dxXexX1xXdxX4xX1xX12dxX6axXdxX12dxX33xXdxX6xX4xX12dxX4xX1xX16xX12dxX4xX6xX12dxX22xX1xX6xX4cxX2xX20bxX3b1xX2xX3b1xX21bxXe4xX1xXexX1exXaxX12xXcxXa26xX1exX3xX72xXdxX1exX3xX4xX6xX1axX3xX86axX25xX4xX1xX3xXexX1xX25xX4xX1xX3xX6axX30xX3xX33xXdxXc8xX4xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX133xX3xX22xX1xX1dxX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxXa26xX1exX3xX72xXdxX1exX3xX4xX6xX1axX3xX5xX1dxX3xX1exX21xX22xX3xX79xX22xX3xX5ex7751xX22xX3xX5ex46c5xX3xXexX1xXb0x9012xX22xX33xX3xX33x9089xXbxX3xXexX94xXdxX3xX4xXc8xX4xX3xX1exXdxX8bdxX22xX3xX131xX83xXd3xX3x496axXdxX10bxXexX3xX102xX6xX1exXe4xX3xXc28xX88xXdxX3xX1xXb0xX3dxX22xX33xX3xX6axX30xX3xX27xX13dxX1exX3xX27xX1dxX7bxX3xX4xX6xX1axX3xX4xX6xX1axX3xX5xX94xX3xX1exXdxX10bxX22xX33xX7bxX3xX24x75a4xX22xX33xX3xX1exX21xX22xX3xX79xX22xX3xX22xX1dxX1axX3xX27xX133xX1exX3xX24xX133xX16xX3xX22x3d38xXdxX3xX4xX3dxX1exX3xX22xX1xX1dxX3xX24xX94xX22xX3xX7x2db0xX3xX1xX15axXexX3xX6ax5f1fxX16xX3xX5xX71bxX4xX3xX22xX1dxX16xX3xX86axX1xXa26xX22xX33xX3xX24xXdxX15axXexXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX6axX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1afxXc8xX3xX1exX49xXdxX3xX86axX1xX16xX3xX7xX133xX3xX27xX13dxX1exX3xX27xX1dxX3xX27xXb0xX6xX3xX4xX3dxX1exXaxX3xX1xX72xX10xXa53xX9xXaxX4cxX1exX10xX12dxX24xX10xX4cxX4xX6xX12dxX1exX16xXdxX12dxX86axX1xX16xX12dxX7xX6xX12dxX5exX6xX1exX12dxX5exX6xX12dxX5exX83xX6xX12dxX4xX16xX1exX4cxX2xX20dxX21cxX156xX21cxX3b0xXe4xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX4cxX1exX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX156xX21bxX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX3b1xX156xX4cxX2xX21bxX20bxX5exX21axX2xX20dxX21bxX20dxX2xX156xXexX3b0xX156xX3b1xX21axX5xX2xXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX6axX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1afxXc8xX3xX1exX49xXdxX3xX86axX1xX16xX3xX7xX133xX3xX27xX13dxX1exX3xX27xX1dxX3xX27xXb0xX6xX3xX4xX3dxX1exXaxX3xX1xX72xX10xXa53xX9xXaxX4cxX1exX10xX12dxX24xX10xX4cxX4xX6xX12dxX1exX16xXdxX12dxX86axX1xX16xX12dxX7xX6xX12dxX5exX6xX1exX12dxX5exX6xX12dxX5exX83xX6xX12dxX4xX16xX1exX4cxX2xX20dxX21cxX156xX21cxX3b0xXe4xX1xXexX1exXaxX12xX1afxXc8xX3xX1exX49xXdxX3xX86axX1xX16xX3xX7xX133xX3xX27xX13dxX1exX3xX27xX1dxX3xX27xXb0xX6xX3xX4xX3dxX1exX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX1afxXc8xX3xX5xX1dxX3xX1exX21xX22xX3xX24x2adfxX3xX5exXb0x5a05xX22xX33xX7bxX3xXexX83xX1axX3xXexX1xXc0fxXdxX3xXexX1xXc0fxXdxX3xX33xXdxX6xX22xX3xX4xX1xX15axX3xX24xXdxX15axX22xX3xX5xXc06xX83xX3xX1xX3dxX22xX3xX27xXa26xXdxX3xX4xX1xX71bxXexX3xX22xX1xX45xX22xX33xX3xX72xX73xXexX3xX5exX77xX3xX79xX22xX7bxX3xXexX49xX22xX3xX4xX3dxX1exXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX6axX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax6f78xX83xX8b9xX4xX3xX33xX1dxX3xX86axXdxX5ebxX83xX3xX22xX1dxX1axX3xXexX1xX30xXexX3xX6axX887xX6xX3xX1exX8bdxX1exX3xX6axX887xX6xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX22xX33xX16xX22xX3xX86axX1xX21xX3xX4xXb0xXe3fxX22xX33xXaxX3xX1xX72xX10xXa53xX9xXaxX4cxX7xX16xX22xX33xX12dxX86axX1xX16xX10xX4cxX5xX83xX16xX4xX12dxX33xX6xX12dxX86axXdxX10xX83xX12dxX22xX6xX1axX12dxXexX1xXdxXexX12dxX6axX83xX6xX12dxX1exX10xX1exX12dxX6axX83xX6xX12dxXexX1xX16xX1exX12dxX22xX33xX16xX22xX12dxX86axX1xX16xX12dxX4xX83xX16xX22xX33xX4cxX2xX20dxX21cxX21bxX21bxX21bxXe4xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX33xX3xX7xX72xX4xX9xXaxX4cxX1exX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX156xX21bxX4cxX22xX10xX204xX7xX4cxX2xX243xX3b1xX2xX4cxX2xX3b1xX21axX5exX20dxX2xX3b1xX21bxX243xX21bxX20dxXexX20dxX156xX3b1xX20bxX5xX3b0xXe4xX25axXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX6xX1axX3xX5xX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xX28xX3xX2axX1dxX16xX3xXexX1xX30xXexX3xX33xX1dxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX3xX4xX1xX16xX3xX24xX45xX6xX3xXexX49xXdxXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX6axX12xX0xX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXea7xX83xX8b9xX4xX3xX33xX1dxX3xX86axXdxX5ebxX83xX3xX22xX1dxX1axX3xXexX1xX30xXexX3xX6axX887xX6xX3xX1exX8bdxX1exX3xX6axX887xX6xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX22xX33xX16xX22xX3xX86axX1xX21xX3xX4xXb0xXe3fxX22xX33xXaxX3xX1xX72xX10xXa53xX9xXaxX4cxX7xX16xX22xX33xX12dxX86axX1xX16xX10xX4cxX5xX83xX16xX4xX12dxX33xX6xX12dxX86axXdxX10xX83xX12dxX22xX6xX1axX12dxXexX1xXdxXexX12dxX6axX83xX6xX12dxX1exX10xX1exX12dxX6axX83xX6xX12dxXexX1xX16xX1exX12dxX22xX33xX16xX22xX12dxX86axX1xX16xX12dxX4xX83xX16xX22xX33xX4cxX2xX20dxX21cxX21bxX21bxX21bxXe4xX1xXexX1exXaxX12xXea7xX83xX8b9xX4xX3xX33xX1dxX3xX86axXdxX5ebxX83xX3xX22xX1dxX1axX3xXexX1xX30xXexX3xX6axX887xX6xX3xX1exX8bdxX1exX3xX6axX887xX6xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX22xX33xX16xX22xX3xX86axX1xX21xX3xX4xXb0xXe3fxX22xX33xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexX72xX16xX22xX33xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xXd3xX1exX3xX4xX1xX71bxXexX3xX24xXdxX15axX22xX3xXexX73xX83xX7bxX3xX1exX21xX22xX3xX33xX1dxX3xX5xX83xX8b9xX4xX3xXexX1xXb0xXc0fxX22xX33xX3xX22xX33xX1dxX1axX3xXexX72x26dbxX3xX22xXd3xX22xX3xXexX1xX3dxX1exX3xX22xX33xX16xX22xX3xX1xX3dxX22xX3xX72xX73xXexX3xX22xX1xXdxX8bdxX83xXe4xX3xXcxX887xX22xX33xX3xX1exXdxX15axX22xX33xX3xX33xX1dxX3xX5xX83xX8b9xX4xX3xX1exX8bdxX1exX7bxX3xX86axX1xXa26xX22xX33xX3xX1xX8bdxX3xX24xX30xX3xX86axX1xXa26xX3xX24xXc0axX3xX1xX6xX1axX3xX4xXbcxX22xX33xX3xX22xX1xX2f1xX4xX7bxX3xX22xX33xX38xXexX3xXexX1xX3dxX1exX7bxX3xX4xX1xX83xX1axX5ebxX22xX3xX1exX1dxX83xX3xX22xXc06xX83xX3xX6axX1dxX22xX33xX3xX7xX21xX22xX33xX3xX7xXc8xX22xX1xXe4xX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX6axX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX83xX5xX12xX0xX5exXdxX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX72xXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX6axX12xX0xX4cxX5exXdxX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx91faxX16xX83xX72xX4xX10xXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xX2axXexX12dxX6xX5xXdxX33xX22xX10dxX3xX5xX10xXa53xXexX210xXaxX12xX0xX10xX1exX12xXcxX1xX10xX16xX3xXcxX83xX1axX15axXexX3xX102xX33xX83xX1axX77xX22xX4cxX102xX33xX16xXdxX7xX6xX16xXe4xX22xX10xXexX0xX4cxX10xX1exX12xX0xX4cxXbxX12