Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho 5 nhóm đối tượng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đến ngày 30/6/2016 cho người thuộc 5 nhóm đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng để mua thẻ BHYT năm 2015.
9a98x9e76x12873x14bddxc398xd635x11ffaxf55dx12cd5xX7x10de9xc46fxb167xafddxe358x10ffexX5x11055xXax9abdxb1e3xXdxX6xX3xX1xeda5xb518xX3xXexX1xef3cxX3x114d0xbd9fxcc16xX3xX1xXdx1433dx100d9xX3xe168xX3xXexda81xX3xX4xX1xX21xX3x14e29xX3xX19xX1xd68dxX26xX3xfe78xd9adxXdxX3xXexc764x146d1xX19xd6e7xX0x10fd5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11935xX10xX6xa891xXaxX12x1246axX1xX35xX3xXcxX1xdaf9xX3xXexX3dxaccbxX19xX40xX3xa349x139bexX3xde1bxe142xX4xX3xX68xX6xX26xX3xX38x14fc3xX19xX40xX3x140fdxX3xX40xXdxX6xX3xX1xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xX1xXdxX25xX26xX3xX28xX3xXexX2bxX3xcc18xfff6xX51x10cd2xXcxe3f5xX3xX38xX2bxX19xX3xX19xX40x1156cxX28xX3xa0bcx9dccxX42xb2f4xX42x1151exXa2xX2xXa4xX3xX4xX1xX21xX3xX19xX40xX3dxe833xXdxX3xXexX1xf2a8x101b1xX4xX3xX31xX3xX19xX1xX35xX26xX3xX38xX39xXdxX3xXexX3dxX3exX19xX40xX3xX38x10bc9xX3xX38xX3dxX3exX4xX3xX19xX40x109cfxX19xX3xX7x9f7bxX4xX1xX3xX19xX1xX9exX3xX19xX3dxX61xX4xX3xX38xX35xX19xX40xX3xX1xX21x1010exX4xX3xX1x11ebbxX3xXex109c2xX3exX3xX26xX69xX4xX3xX38xX35xX19xX40xX3xX38xX25xX3xX26xXb7xX6xX3xXexX1xX1dxX3xX92xX51xX94xXcxX3xX19xd0e6xX26xX3xXa6xXa2xX2xX31xb8abxX0xX42xXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX1fxX21xX54xX28xX12xX0xXexXf5xX12xX0xXexX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX21xX54xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10x9f9exXexe5c8xX6xX5xXdxX40xX19xd73exX3xe48exXb7xX7xXexXdx118a6xX28x13823xXaxX12xX0xXdxX26xX40xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX42xX42xXdxX119xX1fxX6xX21xX1xX6xXexXdxX19xX1xX119x13c2bxX19xX42xX19xX10x120e0xX7xX42xX2xXa4xX2xbb7axX42xX2xXa2xX31xX54xXa6xXa2xX31xX31xXa1xXa2xXa2xXexX2xXa2xXa4xX31xX182xX31xX5xXa2xX119xX155xXbxX40xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xc974xX26xX6xX40xX10xXaxX3xX17cxXdxX54xXexX1xX9xXaxX31xX31xXa2xXbxX14bxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexXf5xX12xX0xXexXf5xX12xX0xXexX54xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX21xX54xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX14dxX6xX5xXdxX40xX19xX153xX3xX155xXb7xX7xXexXdxX15axX28xX15cxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe7bxX6xXbxXexXdxX21xX19xXaxX12x12b4bxX19xX1xX3xX26xXdxX19xX1xX3xX1x9d65xX6xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexXf5xX12xX0xX42xXexX1fxX21xX54xX28xX12xX0xX42xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX21xX54xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX14dxX6xX5xXdxX40xX19xX153xX3xX155xXb7xX7xXexXdxX15axX28xX15cxXaxX12xX31xX3xX19xX1xX35xX26xX3xX38xX39xXdxX3xXexX3dxX3exX19xX40xX3xXexXf5xd5a9xX19xX3xX40xX71xX26xX153xX3xX1xXb8xX3xX40xXdxX6xX3xX38xeef9xX19xX1xX3xX19xX40xX1xf27cxX21xX15cxX3xX4x14f80xX19xX3xX19xX40xX1xX290xX21xX15cxX3xX19xX40xX3dxXb2xXdxX3xX54xXd6xX19xX3xXexXb8xX4xX3xXexX1xXdxX25xXb7xX3xX7xX39xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX39xX19xX40xX3xae06xX3xX177xde48xX19xX40xX3xX54xXd6xX19xX3xXexXb8xX4xX3xb40exX1xX35xX3xX2cfxX1xX112xX19xX15cxX3xX19xX40xX3dxXb2xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX39xX19xX40xX3xX2c0xX3xX177xX2c3xX19xX40xX3xX2cfxXdxX19xX1xX3xXexX2bxX3xX14bxXcdxX3xX1xXb8xXdxX3xX38xXeexX4xX3xX1fxXdxce34xXexX3xX2cfxX1xX35xX3xX2cfxX1xX112xX19xX3xX177xX9exX3xX19xX40xX3dxXb2xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX7xX39xX19xX40xX3xX2c0xX3xX14bxXcdxX3xX38xX20xX21xa57dxX3xX1xXb7xX28xX305xX19xX3xX38xX20xX21xX119xX3xX205xXdaxX4xX3xX38xX39xXdxX3xXexX3dxX3exX19xX40xX3xX19xX9exX28xX3xX38xX3dxX3exX4xX3xX19xX40xXd6xX19xX3xX7xXdaxX4xX1xX3xX19xX1xX9exX3xX19xX3dxX61xX4xX3xX38xX35xX19xX40xX32cxX3xX1xXf2xX3xXexXf5xX3exX3xX26xX69xX4xX3xX38xX35xX19xX40xX3xXexX1xX10xX21xX3xbb54xXb7xX28xX3xX38xdd53xX19xX1xX3xX4xX5dxX6xX3x147a6xXb7xX295xXexX3xX92xX51xX94xXcxX3xX7xc80dxX6xX3xX38x13d6axXdxX32cxX3xX1fxX39axX3xX7xXb7xX19xX40xX3xX177xX9exX3xX4xXdaxX4xX3xX177xX112xX19xX3xX1fxX20xX19xX3xX1xX3dxX61xX19xX40xX3xX54xe27bxX19xX3xX38bxXb7xX295xXexX119xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX21xX54xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX14dxX6xX5xXdxX40xX19xX153xX3xX155xXb7xX7xXexXdxX15axX28xX15cxXaxX12x129b0xX6xX19xX1xX3xX7xXdaxX4xX1xX3xX4xXdaxX4xX3xX14bxXcdxX3xX38xXeexX4xX3xX1fxXdxX305xXexX3xX2cfxX1xX35xX3xX2cfxX1xX112xX19xX32cxX3xX14bxXcdxX3xX1fxXdxX279xX19xX3xX40xXdxX61xXdxX32cxX3xX14bxXcdxX3xX6xX19xX3xXexX21xX9exX19xX3xX2cfxX1xXb7xX3xXexX1xXb7xXb8xX4xX3xX54xXdxX305xX19xX3xX38x1331fxXb7xX3xXexX3dxX3xX4xX5dxX6xX3xX205xX1xX3dx9d98xX19xX40xX3xXexXf5xX289xX19xX1xX3xX2xXa1xX31xX3xX19xX112xX26xX3xXa6xXa2xX2xXa4xX3xXexX1x9c23xX4xX3xX1xXdxX305xX19xX3xXexX1xX10xX21xX3xa7fcxXb7xX28xX2bxXexX3xX38xX383xX19xX1xX3xX7xX39xX3xX0xX6xX3xX1xXf5xX10xX15axX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX42xX42xX177xX6xX19xX1fxX6xX19xX119xX4xX1xXdxX19xX1xXbxX1xXb7xX119xX177xX19xX42xXbxX21xXf5xXexX6xX5xX42xXbxX6xX40xX10xX42xXbxX21xXf5xXexX6xX5xX42xX4xX1xXdxX19xX1xXbxX1xXb7xX42xX1xX10xXexX1xX21xX19xX40xX177xX6xX19xX1fxX6xX19xc886xX4xX5xX6xX7xX7xd31bxXdxX54xX9xXa6xc734xX4d6xXbxX6xX40xX10xX9xX2xX4dbxX26xX21xX54xX10xX9xX54xX10xXexX6xXdxX5xX4dbxX54xX21xX4xXb7xX26xX10xX19xXexX4d6xXdxX54xX9xX2xf30bxXa1xXa1xX31xX31xXaxX12xX3xXa6xXa2xX182xX42xX476xX68xX14dxXcxXcxX40xX0xX42xX6xX12xX3xX19xX40xX9exX28xX3xXa2xX2xX42xXa2xXa6xX42xXa6xXa2xX2xXa4xX3xX4xX5dxX6xX3xXcxX1xX5dxX3xXexX3dxX61xX19xX40xX3xX205xX1xeb3cxX19xX1xX3xXbxX1xX5dxX119xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX21xX54xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX14dxX6xX5xXdxX40xX19xX153xX3xX155xXb7xX7xXexXdxX15axX28xX15cxXaxX12xX57xX1xX35xX3xXcxX1xX5dxX3xXexX3dxX61xX19xX40xX3xX40xXdxX6xX21xX3xX92xXb8xX3xX38bxX6xX21xX3xX38xXb8xX19xX40xX3xX14dxX3xXcxX1xX3dxX450xX19xX40xX3xX1fxXdxX19xX1xX3xX177xX9exX3x139eexXcdxX3xX1xXb8xXdxX3xX2cfxX1xecebxX19xX3xXexXf5xX3dxX450xX19xX40xX3xX14bxXd6xX28xX3xX54xX469xX19xX40xX3xX2cfxX2bxX3xX1xX21xX18xX4xX1xX32cxX3xXbxX1xX3dxX450xX19xX40xX3xXbxX1xXdaxXbxX32cxX3xX4x13f45xX19xX40xX3xX4x125d6xX3xX1xX3dxX61xX19xX40xX3xX54xX3bcxX19xX3xX4xXdaxX4xX3xX38xX383xX6xX3xXbxX1xX3dxX450xX19xX40xX3xXexX39axX3xX4xX1xX69xX4xX3xX38xXdx1201bxXb7xX3xXexXf5xX6xX32cxX3xX14bxXdaxX4xX3xX38xX383xX19xX1xX3xX4xXdaxX4xX3xX38xX39xXdxX3xXexX3dxX3exX19xX40xX3xXexX1xX5d7xX3xX1xX3dxX2c0xX19xX40xX3xX4xX1xX534xX19xX1xX3xX7xXdaxX4xX1xX3xXexX1xX10xX21xX3xX37exXb7xX28xX3xX38xX383xX19xX1xX3xXexX18xXdxX3xX476xXb7xX28xX2bxXexX3xX38xX383xX19xX1xX3xX7xX39xX3xX0xX6xX3xX1xXf5xX10xX15axX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX42xX42xX177xX6xX19xX1fxX6xX19xX119xX4xX1xXdxX19xX1xXbxX1xXb7xX119xX177xX19xX42xXbxX21xXf5xXexX6xX5xX42xXbxX6xX40xX10xX42xXbxX21xXf5xXexX6xX5xX42xX4xX1xXdxX19xX1xXbxX1xXb7xX42xX1xX10xXexX1xX21xX19xX40xX177xX6xX19xX1fxX6xX19xX4d0xX4xX5xX6xX7xX7xX4d6xXdxX54xX9xX2xX4dbxX4d6xXbxX6xX40xX10xX9xX2xX4dbxX26xX21xX54xX10xX9xX54xX10xXexX6xXdxX5xX4dbxX54xX21xX4xXb7xX26xX10xX19xXexX4d6xXdxX54xX9xX2xX4fdxXa6xX2xa991xX6ccxXaxX12xX3xX31xX6ccxX42xXa6xXa2xX2xX31xX42xX476xX68xX14dxXcxXcxX40xX0xX42xX6xX12xX3xX19xX40xX9exX28xX3xX2xX31xX42xX2xX2xX42xXa6xXa2xX2xX31xX3xX4xX5dxX6xX3xXcxX1xX5dxX3xXexX3dxX61xX19xX40xX3xX205xX1xX534xX19xX1xX3xXbxX1xX5dxX3xX177xX5fcxX3xX177xXdxX305xX4xX3xX1fxX6xX19xX3xX1xX9exX19xX1xX3xX4xX1xXb7xX5a7xX19xX3xX19xX40xX1xX290xX21xX3xXexXdxX2bxXbxX3xX4xX295xX19xX3xX38xX6xX3xX4xX1xXdxX5fcxXb7xX3xXdaxXbxX3xX54xX5d7xX19xX40xX3xX4xX1xX21xX3xX40xXdxX6xXdxX3xX38xX21xX18xX19xX3xXa6xXa2xX2xXa4xX3xa533xX3xXa6xXa2xXa6xXa2xX119xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX21xX54xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX14dxX6xX5xXdxX40xX19xX153xX3xX155xXb7xX7xXexXdxX15axX28xX15cxXaxX12xX92xXb8xX3xX38bxX6xX21xX3xX38xXb8xX19xX40xX14dxXcxX1xX3dxX450xX19xX40xX3xX1fxXdxX19xX1xX3xX177xX9exX3xX59exXcdxX3xX1xXb8xXdxX3xXexXf5xX289xX19xX1xX3xXcxX1xX5dxX3xXexX3dxX61xX19xX40xX3xX205xX1xX534xX19xX1xX3xXbxX1xX5dxX3xXbxX1xX279xX3xX54xXb7xX28xX305xXexX3xX3f6xX6xX19xX1xX3xX7xXdaxX4xX1xX3xX4xXdaxX4xX3xX14bxXcdxX3xX38xXeexX4xX3xX1fxXdxX305xXexX3xX2cfxX1xX35xX3xX2cfxX1xX112xX19xX3xX177xX2c3xX19xX40xX3xX1fxXcdxXdxX3xX19xX40xX6xX19xX40xX3xX177xX10xX19xX3xX1fxXdxX25xX19xX3xX177xX9exX3xX1xX20xXdxX3xX38xX20xX21xX3xXexX1xXb7xXb8xX4xX3xX38xX39xXdxX3xXexX3dxX3exX19xX40xX3xX38xX443xXb7xX3xXexX3dxX3xX4xX5dxX6xX3xX205xX1xX3dxX450xX19xX40xX3xXexXf5xX289xX19xX1xX3xX26xX5d7xX4xX3xXexXdxX279xXb7xX3xX37exXb7xX39xX4xX3xX40xXdxX6xX3xX13xXdxX20xX26xX3xX19xX40xX1xX290xX21xX3xX1fxX5fcxX19xX3xX177xaacfxX19xX40xX3xX40xXdxX6xXdxX3xX38xX21xX18xX19xX3xXa6xXa2xX2xXa4xX3xX756xX3xXa6xXa2xXa6xXa2xX3xXexX1xX10xX21xX3xX38x145caxX19xX40xX3xX2cfxX2bxX3xX1xX21xX18xX4xX1xX3xXexXf5xXdxX25xX19xX3xX2cfxX1xX6xXdxX3x12145xX40xX1xX383xX3xX37exXb7xX28xX2bxXexX3xX7xX39xX3xX2xXa2xXa2xX42xXa6xXa2xX2xX31xX42xX476xX51xX2xXa1xX3xX19xX40xX9exX28xX3xX2xXa6xX42xX2xX2xX42xXa6xXa2xX2xX31xX3xX177xX5fcxX3xXbxX1xX279xX3xX54xXb7xX28xX305xXexX3xX4xX1xX5dxX3xXexXf5xX3dxX450xX19xX40xX3xX38xX443xXb7xX3xXexX3dxX3xX4xXdaxX4xX3xX4xX1xX3dxX450xX19xX40xX3xXexXf5xX289xX19xX1xX3xX26xX5d7xX4xX3xXexXdxX279xXb7xX3xX37exXb7xX39xX4xX3xX40xXdxX6xX3xX40xXdxX6xXdxX3xX38xX21xX18xX19xX3xXa6xXa2xX2xXa4xX3xX756xX3xXa6xXa2xXa6xXa2xX3xX1fxX6xX19xX3xX1xX9exX19xX1xX3xX2cfxX290xX26xX3xXexX1xX10xX21xX3xX476xXb7xX28xX2bxXexX3xX38xX383xX19xX1xX3xX7xX39xX3xX0xX6xX3xX1xXf5xX10xX15axX9xXaxX1xXexXexXbxX153xX42xX42xX177xX6xX19xX1fxX6xX19xX119xX4xX1xXdxX19xX1xXbxX1xXb7xX119xX177xX19xX42xXbxX21xXf5xXexX6xX5xX42xXbxX6xX40xX10xX42xXbxX21xXf5xXexX6xX5xX42xX4xX1xXdxX19xX1xXbxX1xXb7xX42xX1xX10xXexX1xX21xX19xX40xX177xX6xX19xX1fxX6xX19xX4d0xX4xX5xX6xX7xX7xX4d6xXdxX54xX9xXa6xX4dbxX4d6xXbxX6xX40xX10xX9xX2xX4dbxX26xX21xX54xX10xX9xX54xX10xXexX6xXdxX5xX4dbxX54xX21xX4xXb7xX26xX10xX19xXexX4d6xXdxX54xX9xX2xX4fdxXa1xX4fdxdb4dxXa6xXaxX12xX3xXa1xX6ccxX4fdxX42xX476xX68xX14dxXcxXcxX40xX0xX42xX6xX12xX3xX19xX40xX9exX28xX3xX2xX2xX42xXa1xX42xXa6xXa2xX2xXa4xX3xX4xX5dxX6xX3xXcxX1xX5dxX3xXexX3dxX61xX19xX40xX3xX205xX1xX534xX19xX1xX3xXbxX1xX5dxX119xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX92xX21xX54xX28xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX14dxX6xX5xXdxX40xX19xX153xX3xX155xXb7xX7xXexXdxX15axX28xX15cxXaxX12xX57xX1xX35xX3xXcxX1xX5dxX3xXexX3dxX61xX19xX40xX3xX40xXdxX6xX21xX3xa4a0xX28xX3xX1fxX6xX19xX3xX3f6xXd6xX19xX3xXexXb8xX4xX3xX2cfxX1xX5a7xX19xX3xXexXf5xX3dxX450xX19xX40xX3xXexXf5xX289xX19xX1xX3xXcxX1xX5dxX3xXexX3dxX61xX19xX40xX3xX205xX1xX534xX19xX1xX3xXbxX1xX5dxX3xXbxX1xX279xX3xX54xXb7xX28xX305xXexX3xXexXdxX279xXb7xX3xX4xX1xX534xX3xX14bxXdaxX4xX3xX38xX383xX19xX1xX3xXexX1xX5d2xX19xX3xX38xXeexX4xX3xX1fxXdxX305xXexX3xX2cfxX1xX35xX3xX2cfxX1xX112xX19xX32cxX3xX14bxXcdxX3xXexX1xXb7xXb8xX4xX3xX177xX2c3xX19xX40xX3xX54xXd6xX19xX3xXexXb8xX4xX3xX177xX9exX3xX26xXdxX5fcxX19xX3xX19xX885xXdxX3xX40xXdxX6xXdxX3xX38xX21xX18xX19xX3xXa6xXa2xX2xXa4xX3xX14dxX3xXa6xXa2xXa6xXa2xX3xXexX1xX10xX21xX3xX4xX1xXb7xX5a7xX19xX3xX19xX40xX1xX290xX21xX3xX38xX6xX3xX4xX1xXdxX5fcxXb7xX3xXexX1xX10xX21xX3xX38xX885xX19xX40xX3xX2cfxX2bxX3xX1xX21xX18xX4xX1xX3xX1fxX6xX19xX3xX1xX9exX19xX1xX3xX2cfxX290xX26xX3xXexX1xX10xX21xX3xX476xXb7xX28xX2bxXexX3xX38xX383xX19xX1xX3xX7xX39xX3xXa1xX6ccxX4fdxX42xX476xX68xX14dxXcxXcxX40xX3xX19xX40xX9exX28xX3xX2xX2xX42xXa1xX42xXa6xXa2xX2xXa4xX3xX4xX5dxX6xX3xXcxX1xX5dxX3xXexX3dxX61xX19xX40xX3xX205xX1xX534xX19xX1xX3xXbxX1xX5dxX119xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx136c3xX21xXb7xXf5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX205xX1xXdxX19xX1xXbxX1xXb7xX119xX177xX19xX0xX42xXbxX12
congthanh