Có công tâm mới có quy trình tốt về công tác cán bộ
Để quy trình bổ nhiệm cán bộ thực sự “tốt” đòi hỏi người thực hiện nó phải là những người công tâm.
e2adx119f0xf931x10eabx11700x14043x154e5x133ddxf31fxX7x16928x15e66x177cbx10b1cx10cf0x12f22xX5xfdd2xXax146ffx15025x1221exX3xX4x12a25x11c89x16e41xX3xXex152c3x16e63xX3xX1dx174edxXdxX3xX4xX14xX3x13dc6x10916xf7d6xX3xXex13518x11eaaxX18xX1xX3xXex1888cxXexX3xfc5cxe744xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXex15631xX4xX3xX4xX3dxX18xX3x149bbx18265xX0x11774xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1456axX10xX6x16481xXaxX12x1019ax100d1xX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX44x11eb5xX3xX18xX1xXdx1658exX1dxX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xXexX1x115dfxX4xX3xX7xX7bxX3x1242exXexX31xXex18133xX3x174b8x166c5xXdxX3xX1x13ee9xXdxX3xX18xX19x135cdx104baxXdxX3xXexX1xX7bxX4xX3xX1xXdxX6fxX18xX3xX18xX14xX3xXbxX1x141cfxXdxX3xX5x11b4dxX3xX18xX1x108abxX18xX19xX3xX18xX19xX91xX92xXdxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dx11ae2xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx172bax12bb0xX59xX28xXaxX12xXcexX45xX3xX13xX1x187d0xX18xX1xX3xXexX2bx180dfxX3xX34x105e3xX6xX3xX4xX14xX3x10a13x17d2exXexX3xX5xX27x14079xX18xX3xX34xX35xX3xX7x16ff4xX6xX3xX87xX6axXdx16e7exX3xX44xX6axX3xX7xX27xX18xX19xX3xX1dxX45xXexX3xX7xX31xX3xX26xX27xX28xX3xX87xXdfxX18xX1xX3xX34xX35xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX34xX20xXdxX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX26xX27xX6xX3x162d9xX3xX44xX91xX20xX4xX3xX4xX1x128e8xXexX3xX4xX1xe8e7xXbexX3x13928xXcfxX3xX34xX20xXdxX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX81x17ea5xX3xX44xX91xX20xX4xX85xX3xX18xX1xX91xX3xXexX2bxX91xX20xX4xX3xX87xX1cxX28xX3xX5xXa8xX3xXcexX6xX18xX3xXcxX1xX91xX92xX18xX19xX3xX34x130f1xX3xX4xX1x16dc2xX3xX4x15dccxX18xX3xX4x148b3xX3xX34xXa8xXcfxX3xX26xX27xX28xX3xX1xXcfx16bbcxX4xX1xXfbxX3x18024xXdxX18xX3x14cf7xX3xXe8xXdxXe9xX18xX3xX4x13717xX6xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX4xX1xX1baxX3xX4xX1xX31xXexXfbxX3xXcexX6xX18xX3xX13xX1x11190xXbxX3xX1xXa8xX18xX1xX3xXexX1xX2cxX3xXexX1xX10xXcfxX3xX26xX27xX28xX3xX87xXdfxX18xX1xX3xX1dxX20xXdxXfbxX3xXcexX6xX18xX3xX13xX1xX1d4xXbxX3xX1xXa8xX18xX1xX3xX87xX91x165f5xX4xX3xX26xX27xX28xXe9xXexX3xX87xXdfxX18xX1xX3x17834xX3xX5x119a4xX18xXfbxX3xX4x1870exX18xX19xX3xX4x1105cxX3xX4xX1xXe9xX3xX19xXdxX3dxX1dxX3xX7xX3dxXexX3xX1xXdxX6fxX27xX3xX26xX27xXa4xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX59xX28xXaxX12xX15bxX6xX27xX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xXexXdx15b97xX27xX3xX4xX7bxX4xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xXfbxX3xX7xX6xX27xX3xXexX1xX92xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX34xXeexX18xX3xX59xX192xX18xX19xX3xXexX1xXd9xX3xX87xXdxX5dxX1dxXfbxX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX81xX14axX3xX44xX91xX20xX4xX85xX3xX87xX91xX203xX4xX3xX1aexX10xX1dxX3xX5xXa8xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xX27xX28xX3xX1xX21exX18xX3xX34xX6xXdxX3xXexX2bxX88xX3xX4xX1baxX6xX3xXexXeexXbxX3xXexX1xX5dxX3xX34xXa8xX3xX18xX1cxX18xX19xX3xX4xX6xXcfxX3xXexXd9xX18xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXe8xX1xX6xXdxXfbxX3xX1dxXdxX18xX1xX3xX44xX1a9xX4xX1xXfbxX3xXexX1a9xXcfxX3xX7xX7bxX3xX87x140bcxX18xX19xX3xXexX1xX27xXeexX18xXbexX3xfe35xX14xX3xX4xf673xX18xX19xX3xX87xX91xX203xX4xX3xXe8xe319xX3xX34x1446dxX18xX19xX3xX7xX158xX3xXexX1a9xXcfxX3xX2bxX6xX3xX44xX91xX20xX4xX3xX4xX1xX27xX28xX5dxX18xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xXbexX3xX310xX1xX91xX18xX19xXfbxX3xX87xX5dxX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xXexX1xX7bxX4xX3xX7xX7bxX3xX81xXexX31xXexX85xX3xX87xX88xXdxX3xX1xX8cxXdxX3xX18xX19xX91xX92xXdxX3xXexX1xX7bxX4xX3xX1xXdxX6fxX18xX3xX18xX14xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX5xXa8xX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xX18xX19xX91xX92xXdxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxXbexX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX44xX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX2bxX19xXdxX18x13eafxX3xX211xXbxX1aexX3xX6xX27xXexXcfx137ebxXaxX12xX0xXexX44xXcfxX59xX28xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX1dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1dxX7x10789xXbxX1xXcfxXexXcfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xXcfxX3xX4xXcfxX18xX19xX3xXexX6xX1dxX3xX1dxXcfxXdxX3xX4xXcfxX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxXdxX18xX1xX3xXexXcfxXexX3xX34xX10xX3xX4xXcfxX18xX19xX3xXexX6xX4xX3xX4xX6xX18xX3xX44xXcfxXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3c4xX47xX47xXdxXbexX44xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX18xX1xXbexX34xX18xX47xX18xX10x176e5xX7xX47xX2x11651xX2xX14axX47xX452xX452xX59x11c23x16351x1844cxXexX211xX45bxf601xX5xX45axXbex13c51xXbxX19xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXcfxX18xXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1aexXexX3efxX6xX5xXdxX19xX18xX3c4xX3xX463xX27xX7xXexXdx14d91xX28xX3cexXaxX12xXcexXa8xX3xXcxX2bxX214xX18xX3x11370xX314xX3xf2aexX27xX31exX18xX1xX3x13791xX18xX1xX3xX87xX91xX203xX4xX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xXe8xX1xXdxX3xX4xX88xX18xX3xXexX1xXdxXe9xX27xX3xXexXdxX257xX27xX3xX4xX1xX27x16865xX18xX3cexX3xXe8xX257xX3xXe8xX1xX6xXdxX3xX5xX1b2xX3xX5xXdfxX4xX1xXfbxX3xX5xXdfxX4xX1xX3xX7xXf5xX3xX44xXa4xX18xX3xXexX1xX1cxX18xX3xXe8xX1xX17xX18xX19xX3xXexX2bxX27xX18xX19xX3xXexX1xX7bxX4xXbexX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX2bxX12xX0xX47xXexX44xXcfxX59xX28xX12xX0xX47xXexX6xX44xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX59xX28xXaxX12x10afbxX91xX3xX5xX27xXeexX18xX3xX1x17a37xX18xX3xX4xX1xX91xX6xX3xX26xX27xX257xX18xX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xX214xX1dxX3xfc27xX3xX5xXdxX257xX18xX3xX26xX27xX6xX18xX3xX87xXe9xX18xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xXbexX3x17f00xX1xX14xX3xX5xXdxX6fxXexX3xXe8xX257xX3xX1xXe9xXexXfbxX3xX18xX1xX91xX18xX19xX3xXexX1xXf5xX3xX87xXdxX5dxX1dxX3xX26xX27xX6xX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xX4xX3dxXdxX3xXexX257xX18xX3xX87xX91xX203xX4xX3xXexX1xX199xX18xX19xX3xXexXdxXe9xX18xX3xX81xX7xXdxX257xX27xX3xXexX31xX4xX85xX3xX18xX1xX91xX3xXcxX2bxXdfxX18xX1xX3xf782xX27xX1cxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xXfbxX3xX4b5xX314xX3x16c5bxXdxX18xX1xX3xX56xXcfxXa8xX18xX19xXfbxX3xX4b5xX314xX3xX4b8xX27xX6xX18xX19xX3xX56xXa4xXdxXfbxX3xX4b5xX314xX3xX5cxX2cxX18xX1xX3xX54cxX27xX28xXfbxX3xX310xX19xX27xX28x14030xX18xX3xX4b5xX199xX18xX3xX13xXa4xX18xX1xXfbxX3xXcxX2bxX214xX18xX3xX4b5xX314xX3xX4b8xX27xX31exX18xX1xX3xX4bexX18xX1x11f9dxX3xX1xX6xX28xX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xX81xXexXeexXbxX3xXexX1xX5dxX3xX5xXa8xX1dxX3xX26xX27xX6xX18xXfbxX3xX4xXa4xX3xX18xX1xXa8xX3xX5xXa8xX1dxX3xX26xX27xX6xX18xX85xX3x179a4xX3xX56xXa4xXdxX3xX54cxX91xX21exX18xX19xXfbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX56xX14xX6xXfbxX3xX56xXa8xX3x136f2xXdxX6xX18xX19xXfbxX3xX1xX27xX28xX6fxX18xX3xX4bexX3xf3cexX91xX20xXdxX3x15b9bxXexX196xX18xX1xX3xXcxX1xXe2xX6xX3xXcxX1xXdxX257xX18xX3x14622xX3xX56xX27xXe9x150a0xX3xX34xXa8xX3xX1dxX45xXexX3xX7xX31xX3xX87xXdfxX6xX3xXbxX1xX91xX21exX18xX19xXfbxX3xX4xX21exX3xX26xX27xX6xX18xXfbxX3xX87xX21exX18xX3xX34xXdfxX3xX87xed14xX3xXexX1xX1d4xX28xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xXexX1xX7bxX4xX3xX7xX7bxX3xX87xX3dxX18xX19xX3xX5xXcfxX3xX18xX19xX1a9xXdxX3cexX3xX87xX6e2xX3xXexX1xX1d4xX28xX3xX4xX14xX3xX44xXdxX5dxX27xX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXexXdxX257xX27xX3xX4xX7bxX4xXfbxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX18xX1xX314xX18xX19xXfbxX3xX5xX1a9xX1dxX3xX59xX192xX18xX19xXfbxX3xX5xX203xXdxX3xX59xX192xX18xX19xX3xX26xX27xX28xX35xX18xX3xX5xX7bxX4xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3cexX3xX87xX6e2xX3xXexX1xX1d4xX28xX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xX5xX8cxX18xX19xX3xX5x134b4xXcfxX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX26xX27xXa4xX18xX3xX5xX1b2xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3cexX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xX5x14932xX3xX1xX6axX18xX19xXfbxX3xX44xX1d4xXexX3xX4xXeexXbxX3xX4xX1baxX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX26xX27xX28xX3xX87xXdfxX18xX1xXfbxX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX59xX28xXaxX12xX310xX14xX3xX59x100c0xX18xX3xX87xXe9xX18xX3xX1xX6fxX3xX5xX192xX28xX3xX5xXa8xX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX87x1686axX18xX19xX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX18xX1xX91xX18xX19xX3xX34xX7fdxX18xX3xX44xXdfxX3xX18xX19xX1xXdxX3xX34xX1d4xX18xX3cexX3xX87xX818xX18xX19xX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX18xX1xX91xX18xX19xX3xX5xX1a9xXdxX3xX19xX1cxX28xX3xX44xX19dxX4xX3xX1aexX818xX4xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX59xX91xX3xX5xX27xXeexX18xX3xX1aexX6e2xX3xX1xX45xXdxXfbxX3xX81xX87xX818xX18xX19xX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX18xX1xX91xX18xX19xX3xX5xX1a9xXdxX3xXe8xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX321xX18xX3xXexX2bxX818xX18xX19xX3xX18xX19xX91xX92xXdxX85xX3xX18xX1xX91xX3xXcxX1xX91xX92xX18xX19xX3xXexX2bxX7bxX4xX3xXcexX6xX18xX3xXcexXd9xX3xXexX1xX91xX3xX5cxXdxX18xX1xX3xXcxX1xXe9xX3xX56xX27xX28xX18xX1xX3xX87xX6e2xX3xXexXe2xX18xX19xX3xX18xX257xX27xXbexX3xX4b5xX17xX3xXexX2cxX18xX1xXfbxX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX87xX91xX203xX4xX3xX4xXcfxXdxX3xX5xXa8xX3xXexX1d4xX1dxX3xX5xX3dxX3xX4xX1x1547dxX18xXfbxX3xX5xXa8xX3xX4xX3dxXdxX3xX4xX20xX3xX87xX5dxX3xX44xXa4xXcfxX3xX34xX6fxXfbxX3xX1xX203xXbxX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX1xX14xX6xX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xX34xXdxX6fxX4xX3xX5xXa8xX1dxX3xX7xX6xXdxX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX34xXdxX6fxX4xX3xX26xX27xX28xX3xX1xXcfxX1a9xX4xX1xXfbxX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX59xX28xXaxX12xX310xX19xX27xX28xX257xX18xX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX7xX1cxX27xX3xX1aexX6xX3xX4xX1baxX6xX3xX18xX14xX3xX5xXa8xX3xX19xX2cxX3xX18xXe9xX27xX3xX18xX1xX91xX3xXe8xX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX5xXa8xX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xX44xX91xX20xX4xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX26xX27xX28xX3xX1xXcfxX1a9xX4xX1xXfbxX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX18xX1xXdxX35xX27xX3xX18xX199xX1dxX3xX26xX27xX6xX3xX4xX88xX18xX3xX1xX2cxX18xX1xX3xXexX1xX19dxX4xe7aaxX3xX595xX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX5xXa8xX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xXexXdxX257xX27xX3xX4xX1xX27xX4e6xX18xX3xX87xX5dxX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX4xX88xX18xX3xX4xX1xX91xX6xX3xX4xX192xX3xXexX1xX5dxXfbxX3xX2bx1511cxX3xX2bxXa8xX18xX19xXfbxX3xX44xXdfxX3xX1aexX10xX1dxX3xX18xX1x17646xXa03xX3xX595xX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX5xXa8xX3xX7xX7bxX3xX44xX1d4xXexX3xX1xX203xXbxX3xX5xX1b2xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xXbxX1xX1cxX18xX3xX4xX1d4xXbxX3xX26xX27xXa4xX18xX3xX5xX1b2xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xXa03xX3xX595xX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX5xXa8xX3xX7xX7bxX3xX87xX45xX4xX3xX87xXcfxX3dxX18xXfbxX3xX4xX1xX27xX28xX257xX18xX3xX26xX27xX28xX35xX18xX3xX4xX1baxX6xX3xX18xX19xX91xX92xXdxX3xX87xX19dxX18xX19xX3xX87xX214xX27xXfbxX3xX1xX6xX28xX3xX18xX14xXdxX3xX4xX1xXcfxX3xX87xX818xX18xX19xX3xX5xXa8xX3xXexX1xX6xXcfxX3xXexX818xX18xX19xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xXa03xX3xX595xX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX5xXa8xX3xX34xX2cxX3xX5xX203xXdxX3xXd9xX4xX1xX3xX4xX1baxX6xX3xX1dxX45xXexX3xX7xX31xX3xX18xX19xX91xX92xXdxXfbxX3xX18xX1xX14xX1dxX3xX18xX19xX91xX92xXdxX3xX1dxXa8xX3xX26xX27xX257xX18xX3xX87xXdxX3xX5xX203xXdxX3xXd9xX4xX1xX3xX4xX1baxX6xX3xXexXeexXbxX3xXexX1xX5dxXfbxX3xX4xX1baxX6xX3xXexX6axX3xX4xX1xX19dxX4xX3xX5cxXa4xX18xX19xXa03xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX59xX28xXaxX12xX595xX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX5xXa8xX3xX34xXdxX6fxX4xX3xX1aexXf5xX3xX5xX1b2xX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX1a9xX1dxX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xXexX1xXdxXe9xX27xX3xX18xX19xX1xXdxX257xX1dxX3xXexX818xX4xXfbxX3xX4xX1xX91xX6xX3xX18xX19xX1xXdxX257xX1dxX3xX1dxXdxX18xX1xXa03xX3xX595xX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX5xXa8xX3xX7xX7bxX3xX19xXdxX3dxX1dxX3xX7xX3dxXexX3xX4xX1baxX6xX3xX26xX27xX214xX18xX3xX4xX1xX818xX18xX19xXfbxX3xX87xXa4xX18xX19xX3xX34xXdxX257xX18xX3xX4xX88xX18xX3xX44xXdfxX3xX44xX8cxX3xX18xX19xX8cxX3xX34xX2cxX3xX4xX19dxX3xXe8xX1x16a94xXbxX3xXe8xXd9xX18xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX5cxXa4xX18xX19xXa03xX3xX595xX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX5xXa8xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX214xX18xX3xX87xX1d4xX27xX3xXexX2bxX6xX18xX1xXfbxX3xXbxX1xX257xX3xX44xX2cxX18xX1xX3xX4xX1baxX6xX3xX4xX1d4xXbxX3xX1baxX28xXfbxX3xXexX6axX3xX4xX1xX19dxX4xX3xX5cxXa4xX18xX19xXfbxX3xX87xXa4xX18xX19xX3xX34xXdxX257xX18xX3xX44xXdfxX3xXexX1xX14xXdxX3xX18xX5dxX3xX18xX6xX18xX19xXfbxX3xX18xXc31xX3xXexX2bxX3dxX18xX1xXfbxX3xX18xX19xX1a9xXdxX3xX34xX6xX3xX4xX1xX1a9xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX31xXdxXa03xX3xX595xX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX5xXa8xX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xXe8xX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX219xX3xX1xX203xXbxX3xX34xX20xXdxX3xXexX1xX7bxX4xX3xXexXdxX626xX18xX3xX34xXa8xX3xX28xX257xX27xX3xX4xX214xX27xX3xX34xX35xX3xX87xX6axXdxX3xX1dxX20xXdxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xXa03xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX59xX28xXaxX12xX310xX1xXacxX18xX19xX3xX1xX1a9xX18xX3xX4xX1xXe9xX3xX44xX45xX4xX3xX5xX45xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX87xX91xX203xX4xX3xX4xX1xX196xX3xX2bxX6xXbexX3xXcexX6xX18xX3xXcxX6axX3xX4xX1xX19dxX4xX3xXcxX2bxX27xX18xX19xX3xX91xX21exX18xX19xX3xX87xX6e2xX3xXe8xXdfxXbxX3xXexX1xX92xXdxX3xX7xXf5xX6xX3xX87xX6axXdxXfbxX3xX44xX6axX3xX7xX27xX18xX19xX3xX4xX3dxX4xX3xX26xX27xX28xX3xX87xXdfxX18xX1xXfbxX3xX18xX1cxX18xX19xX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xXexXe2xX3xX16dxX3xX5xX257xX18xX3xX14axX3xX44xX91xX20xX4xX3xX34xXa8xX3xX34xXeexX18xX3xX59xX192xX18xX19xX3xXexX1xXd9xX3xX87xXdxX5dxX1dxX3xX34xXa8xXcfxX3xX34xXdxX6fxX4xX3xX1aexXf5xX3xX5xX1b2xX3xXexX2cxX18xX1xX3xX1xX27xX31xX18xX19xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX674xX3xX1dxX45xXexX3xX7xX31xX3xX87xXdfxX6xX3xXbxX1xX91xX21exX18xX19xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX59xX28xXaxX12xX5cxXdxX5dxX1dxX3xX18xX6axXdxX3xX44xXeexXexX3xX7xX6xX27xX3xXexX1xX92xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX7bxX4xX3xX1xXdxX6fxX18xX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX81xX14axX3xX44xX91xX20xX4xX85xX3xX5xXa8xXfbxX3xX59xX1cxX18xX3xX4xX1xX1baxX3xX1xX21exX18xXfbxX3xXe8xX1xX3dxX4xX1xX3xX26xX27xX6xX18xXfbxX3xX1dxXdxX18xX1xX3xX44xX1a9xX4xX1xX3xX1xX21exX18xXfbxX3xX44xXa4xXcfxX3xX87xXa4xX1dxX3xX7xX7bxX3xX4xX1xX153xXexX3xX4xX1xX158xXfbxX3xXexX1a9xXcfxX3xX7xX7bxX3xX87xX305xX18xX19xX3xXexX1xX27xXeexX18xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX1xX27xX4e6xX18xX3xX44xXdfxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX7xX7bxXbexX3xX310xX14xX3xX87xX91xX203xX4xX3xXexX1xX5dxX3xX1xXdxX6fxX18xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX34xXdxX6fxX4xX3xX4xX1d4xXbxX3xX1baxX28xX3xXe8xX1xX17xX18xX19xX3xX87xXdfxX18xX1xX3xX1xX91xX20xX18xX19xX3xX4xX192xX3xXexX1xX5dxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX7xX7bxXfbxX3xXe8xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX1xX321xX18xX3xX6xXdxX3xX87xX5dxX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX1dxXa8xX3xX87xXdfxX18xX1xX3xX1xX91xX20xX18xX19xX3xX44x1046exX18xX19xX3xX4xX3dxX4xX3xXexXdxX257xX27xX3xX4xX1xX27xX4e6xX18xXfbxX3xXexXdxX257xX27xX3xX4xX1xXd9xX3xX34xXa8xX3xX4xX1d4xXbxX3xX1baxX28xX3xX44xXa8xX18xX3xX34xX35xX3xX4xX21exX3xX4xX1d4xX27xXfbxX3xXexXdxX257xX27xX3xX4xX1xX27xX4e6xX18xXfbxX3xX87xXdxX35xX27xX3xXe8xXdxX6fxX18xX3xX87xX31xXdxX3xX34xX20xXdxX3xX4xX1xX19dxX4xX3xX59xX6xX18xX1xX3xX87xX91xX203xX4xX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxXbexX3xX13xX1xX196xX3xX7xX6xX27xX3xXe8xX1xXdxX3xX87xX6e2xX3xXexX1xX31xX18xX19xX3xX18xX1xX1d4xXexXfbxX3xX4xX199xX18xX3xX4xX19dxX3xXexXdxX257xX27xX3xX4xX1xX27xX4e6xX18xXfbxX3xXexXdxX257xX27xX3xX4xX1xXd9xXfbxX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX7xX7bxX3xX7xX158xX3xX87xX91xX203xX4xX3xX19xXdxX20xXdxX3xXexX1xXdxX6fxX27xX3xX44xXf6fxX18xX19xX3xXbxX1xXdxXe9xX27xX3xXe8xXd9xX18xXfbxX3xX1dxX45xXexX3xX34xXdfxX3xXexX2bxXd9xX3xX7xX158xX3xX4xX14xX3xX18xX1xXdxX35xX27xX3xX18xX19xX91xX92xXdxX3xX87xX91xX203xX4xX3xX19xXdxX20xXdxX3xXexX1xXdxX6fxX27xXfbxX3xX18xX19xX91xX92xXdxX3xX87xX91xX203xX4xX3xX4xX1xX321xX18xX3xX7xX158xX3xX5xXa8xX3xX18xX19xX91xX92xXdxX3xX4xX14xX3xX7xX31xX3xXbxX1xXdxXe9xX27xX3xX44xX214xX27xX3xX4xX6xXcfxX3xX18xX1xX1d4xXexXbexX3xX13xX3dxX4xX3xX44xX91xX20xX4xX3xXexXdxXe9xXbxX3xXexX1xX10xXcfxX3xX1dxX321xXdxX3xX5xX7bxX6xX3xX4xX1xX321xX18xX3xX4xX1baxX6xX3xX4xX1d4xXbxX3xX1baxX28xX3xX4xX314xX18xX19xX3xX87xX35xX27xX3xX87xX91xX203xX4xX3xXexXdxXe9xX18xX3xX1xXa8xX18xX1xX3xX44xXf6fxX18xX19xX3xX1xX2cxX18xX1xX3xXexX1xX19dxX4xX3xX44xX8cxX3xXbxX1xXdxXe9xX27xX3xXe8xXd9xX18xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX59xX28xXaxX12xX5cxXdxX5dxX1dxX3xX1dxX20xXdxX3xX4xX199xX18xX3xX44xXa4xX18xX3xX4xX1baxX6xX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX81xX14axX3xX44xX91xX20xX4xX85xX3xX5xXa8xX3xX87xX6e2xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXe8xX1xX6xXdxXfbxX3xX1dxXdxX18xX1xX3xX44xX1a9xX4xX1xX3xX1xX14xX6xX3xXexXdxX257xX27xX3xX4xX1xX27xX4e6xX18xXfbxX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xXfbxX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xX27xX28xX3xXexX2bxXd9xX3xXexX27xX6fxX3xX34xXa8xX3xXexX2bxX3dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX1baxX6xX3xXexXeexXbxX3xXexX1xX5dxXfbxX3xX87xX4e6xX28xX3xX1dxX1a9xX18xX1xX3xXbxX1xX1cxX18xX3xX4xX1d4xXbxX3xX26xX27xXa4xX18xX3xX5xX1b2xX3xX4xX1xXcfxX3xX4xX1d4xXbxX3xX1baxX28xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX34xXdxX6fxX4xX3xX26xX27xXa4xX18xX3xX5xX1b2xX3xX34xXa8xX3xX26xX27xX28xXe9xXexX3xX87xXdfxX18xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xXbexX3xX13xX21exX3xX4xX1xXe9xX3xX19xXdxX3dxX1dxX3xX7xX3dxXexX3xX34xXdxX6fxX4xX3xXexX1xX7bxX4xX3xX1xXdxX6fxX18xX3xX4xX3dxX4xX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX4xX314xX18xX19xX3xX87xX91xX203xX4xX3xX87xX35xX3xX4xX6xXcfxX3xX1xX21exX18xXbexX3xXcxXe2xX3xX87xX1cxX28xXfbxX3xXexX2bxX3dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX1baxX6xX3xX4xX3dxX3xX18xX1xX1cxX18xXfbxX3xX18xX1xX1d4xXexX3xX5xXa8xX3xX18xX19xX91xX92xXdxX3xX87xX19dxX18xX19xX3xX87xX214xX27xXfbxX3xXexX2bxX3dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX1baxX6xX3xXexXeexXbxX3xXexX1xX5dxX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX34xXdxX6fxX4xX3xX19xXdxX20xXdxX3xXexX1xXdxX6fxX27xXfbxX3xX26xX27xX28xX3xX1xXcfxX1a9xX4xX1xXfbxX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX34xXa8xX3xX7xXf5xX3xX59xX192xX18xX19xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX87xX6e2xX3xX87xX91xX203xX4xX3xX1dxXdxX18xX1xX3xX87xXdfxX18xX1xXbexX3xXcxXe2xX3xX87xX1cxX28xXfbxX3xX18xX19xX91xX92xXdxX3xX87xX19dxX18xX19xX3xX87xX214xX27xX3xXe8xX1xX14xX3xX4xX14xX3xX4xX21exX3xX1xX45xXdxX3xX5xXa8xX1dxX3xXexX909xXexXfbxX3xX5xXa8xX1dxX3xX7xX6xXdxX3cexX3xXe8xX1xX14xX3xX4xX14xX3xX4xX21exX3xX1xX45xXdxX3xX7xX909xXbxX3xX87xX153xXexX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xXexX1xX10xXcfxX3xX1b2xX3xX87xX305xX3xX4xX3dxX3xX18xX1xX1cxX18xXfbxX3xX18xX1xX14xX1dxX3xX5xX203xXdxX3xXd9xX4xX1xX3xX1xXcfxX153xX4xX3xX4xX1xX1a9xX28xX3xX18xX91xX20xX4xX3xX2bxX818xXexX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xXexX1xX92xXdxX3xX87xXdxX5dxX1dxX3xX81xX1xXcfxXa8xX18xX19xX3xX1xX17xX18xX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xXe8xX31exX85xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcexXcfxX59xX28xXaxX12xX4b8xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX7xX27xX28xX3xX4xX1xXcfxX3xX4xX219xX18xX19xX3xX34xX7fdxX18xX3xX4xX1xX196xX3xX5xXa8xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX4xX192xXbexX3xX54cxX219xX3xX4xX1xX153xXexX3xX4xX1xX158xX3xX87xXe9xX18xX3xX87xX1cxX27xX3xX4xX314xX18xX19xX3xXe8xX1xX14xX3xXexX2bxX3dxX18xX1xX3xXe8xX1xX8cxXdxX3xXe8xX158xX3xX1xX674xX3xX59xX626xX3xX44xXdfxX3xX5xX203xXdxX3xX59xX192xX18xX19xXbexX3xX4b5xX2cxX3xXexX1xXe9xXfbxX3xX1dxX45xXexX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX87xX818xX18xX19xXfbxX3xX4xX1xX91xX6xX3xX1xX555xX18xX3xX87xXa4xX1dxX3xX44xXa4xXcfxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX1xXcfxXa8xX18xX3xXexXcfxXa8xX18xX3xX59xX1cxX18xX3xX4xX1xX1baxXfbxX3xXe8xX1xX3dxX4xX1xX3xX26xX27xX6xX18xX3cexX3xX4xX1xX91xX6xX3xX1xX555xX18xX3xX4xX14xX3xX87xX91xX203xX4xX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX87xX3dxXbxX3xX19dxX18xX19xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX87xX45xX3xX4xX1xX27xX28xX6fxX18xX3xX1dxX17xX18xXfbxX3xXexXdxX257xX27xX3xX44xXdxX5dxX27xX3xX34xX35xX3xX87xX1a9xXcfxX3xX87xX19dxX4xXbexX3xX310xX14xX3xX4xX88xX18xX3xXbxX1xX192xX3xXexX1xX27xX45xX4xX3xX34xXa8xXcfxX3xX18xX1xXdxX35xX27xX3xX28xXe9xX27xX3xXexX31xX3xX1dxXa8xX3xXexX2bxXcfxX18xX19xX3xX87xX14xX3xX7xX7bxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxXfbxX3xXexX2bxX27xX18xX19xX3xXexX1xX7bxX4xX3xX4xX1baxX6xX3xX18xX19xX91xX92xXdxX3xX87xX19dxX18xX19xX3xX87xX214xX27xX3cexX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX214xX18xX3xXexX2bxX3dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxXfbxX3xX34xX2cxX3xXexXeexXbxX3xXexX1xX5dxX3xX4xX1baxX6xX3xX1dxX7a2xXdxX3xX4xX1d4xXbxX3xX1baxX28xX3cexX3xX34xXdxX6fxX4xX3xX1aexXf5xX3xX5xX1b2xX3xXexX2bxX3dxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX257xX1dxX3xXexX818xX4xX3xX87xX818xX18xX19xX3xX5cxXdxX35xX27xX3xX5xX6fxX3xX5cxXa4xX18xX19xXfbxX3xX87xX818xX18xX19xX3xX26xX27xX28xX3xX87xXdfxX18xX1xX3xX4xX1baxX6xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX5xX27xXeexXexX3xX4xX219xX18xX19xX3xX7xX7bxX3xX19xXdxX3dxX1dxX3xX7xX3dxXexX3xX4xX1baxX6xX3xX26xX27xX214xX18xX3xX4xX1xX818xX18xX19xXfbxX3xX87xXa4xX18xX19xX3xX34xXdxX257xX18xX3xX4xX14xX3xXexXd9xX18xX1xX3xX4xX1xX1d4xXexX3xX26xX27xX28xXe9xXexX3xX87xXdfxX18xX1xXbexX3xX13xX1xX196xX3xXe8xX1xXdxX3xX18xXa8xXcfxX3xX19xXdxXa4xXdxX3xX26xX27xX28xXe9xXexX3xXexX31xXexX3xX18xX1xXacxX18xX19xX3xX34xX1d4xX18xX3xX87xX35xX3xX1d4xX28xX3xXexX1xX2cxX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xX44xX6axX3xX18xX1xXdxX6fxX1dxX3xX4xX3dxX18xX3xX44xX45xX3xX1dxX20xXdxX3xXexX1xX7bxX4xX3xX7xX7bxX3xX5xXa8xX3xX1dxX45xXexX3xX26xX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX18xX1xX3xXexX31xXexXfbxX3xX1dxX20xXdxX3xX87xX3dxXbxX3xX19dxX18xX19xX3xX87xX91xX203xX4xX3xX28xX257xX27xX3xX4xX214xX27xX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX3dxX4xX3xX18xX1xX1cxX18xX3xX7xX7bxX3xX4xX1baxX6xX3xX5cxXa4xX18xX19xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxXcfxX27xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xX4b5x16854xX4b5xX0xX47xXbxX12