“Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”
(Baohatinh.vn) - Đó là chủ đề được Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định trong Tháng công nhân năm 2018. Hưởng ứng chủ đề đó, gần 1 tháng nay, các cấp công đoàn Hà Tĩnh đã tập trung các kế hoạch chuẩn bị, sẵn sàng cho chuỗi hoạt động hướng về lợi ích của đoàn viên trong toàn tỉnh.
60d8x7464xe2b4xcb5ax8da5xac57xc8dex6fc4xbac1xa720x8e33xb8b1x72f0xa0c5x8826x9462xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax7426x62c3xb105xXexX0xab66xXaxX17xX18xX19xXexX0x6e2dxd8e5xX19xdccbxXexX0xXaxb6a6xX9xb4d9xXdxX18xd11cxX2fx6825x6df0x813cxX5xd605xXbxXdxX17xX32xXexc0d6xe62bx6a28xX35xX9xX2cxb482xaf9cxdf5bxX9xad33xX24xb1dcxX42xX9xX2cx85d1xX9xX2fx99bbxX9xe744xX9xXcx9729xXbxX9xXdx6413xX35xX9xa54axX2cxXaxX9xX45xX24xX47xX42xX9xbbdcxX35x74b6xX42x7e72xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xddb7xX17xX18xX19xX32xXexc575x8c40xX9xXdxX47xX9xX2cxXaxb7dfxX9xX45xc7dexX9xX45x949cxX57xX2cxX9xX5x88d7xX42xX43xX9xcbb2xX7exX95xX7exX9xd053xX35xdb03xXbxX9x7647xX18xXcxX9x837cx94c5xX2cxX9xX45x6d91xX42xXaxX9xXbxd53cxX24xX42xX43xX9xX5xXaxXa4xX42xX43xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXax9691xX42xX9xX42xa7b3xXcxX9x7810x94d4xX2ax8a41xc3bcxX9xX78xX8cxX4exX42xX43xX9x9379xX42xX43xX9xX2cxXaxX86xX9xX45xX89xX9xX45xX7fxd445xX9xX43xe7f3xX42xX9xX2axX9xXbxXaxXa4xX42xX43xX9xX42xX18xX26xXdfxX9xX2cxXa4xX2cxX9xX2cxb530xX33xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX78xX47xX9xX5x9ee8xX42xXaxX9xX45xc17cxX9xXbxe795xX33xX9xXbxXadxc896xX42xX43xX9xX2cxXa4xX2cxX9x83e3x8cb8xX9xXaxX24xc9acxX2cxXaxX9xX2cxXaxX115xdc1cxX42xX9xX23xXa8xXdfxX9xX2fxa0e7xX42xX9xX2fxX47xX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxX115xX3dxX35xX9xXaxX24xX122xXbxX9xX45xX53xX42xX43xX9xXaxX8cx96c2xX42xX43xX9xX63xX89xX9xXdxX57xX35xX9xX5axX2cxXaxX9xX2cxX86xX18xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX63xX35xX65xX42xX9xXbxXadxX24xX42xX43xX9xXbxX24xX47xX42xX9xXbx6864xX42xXaxXcaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXa3xXbxX50xX18xXdxX35xX43xX42xbcdaxX9xdab7xX115xX2fxXbxX35xa2cbxX26x6c0bxX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXadxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1a5xX1cxX1cxX35xXcaxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXcaxX63xX42xX1cxX42xX17xa32exX2fxX1cxX2axXc9xX2ax9719xX1cxX2axXc7xbd4dxX19xX2axXc7xXc9xXc7xc5dcxXc7xa5b4xXbx6102xX1e7xX1e5xX1d9xXdxXc7xXcaxX1a7xX33xX43xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1d3xX35xX19xXbxXaxX1a5xX1e3xXc7xXc7xX33xXa3xX1aexXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1a5x7e3exXc7xXc7xX33xXa3xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXcxX24xX35xX9xX2cxX24xX42xX43xX9xX19xX24xX18xX42xX9xX2cxX24xX9xX2fxX24xX9xXcxX24xXbxX9xXdxX24xX35xX9xX35xX2cxXaxX9xX19xX24xX18xX42xX9xX63xX35xX17xX42xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXa3xXbxX50xX18xXdxX35xX43xX42xX1a5xX9xX1a7xX115xX2fxXbxX35xX1acxX26xX1aexX32xXexX95xX35xX65xX42xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX95xX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX9xXbxX178xX42xXaxX9xX45xX11exX42xX9xXbxXaxXc3xXcxX9xXax643axX35xXdfxX9xXbxXadxX18xX24xX9xXaxX3dxX9xXbxXadxX57xX9xX3bxX3cxXa4xX35xX9xXf7xXcxX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX67xX9xX2cxXaxX24xX9xX43xX35xX18xX9xX45xc08cxX42xXaxX9xX2cxX41xX9xX9axbb3exX9xX5xXaxXa8xX9xX4xX129xXcxX9xd7f5xX35xX18xX42xX43xX9xX50xX9xX5xXadxX8cxabd6xX42xX43xX9xX5xX78xX4x9b73xX9xX95xX8cxX115xX9xX50xX9xX9axX108xX42xXaxX9xX50xX9xc9b2x9232xX2cxX9xX2edxX4bxX42xX9x7599xX5xXaxX122xX2cxXaxX9xX78xX47xc6f4xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2fcxX24xX19xX26xX32xXexX3cxX4exX9xX45xXe2xX115xX9xX2cxXaxX115xX3dxX35xX9xXaxX24xX122xXbxX9xX45xX53xX42xX43xX9xXaxX8cxX4exX42xX43xX9xXd2xX42xX43xX9xX5xXaxXa4xX42xX43xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xX9xXc6xXc7xX2axXc9xXdfxX9xX2cxX115x6135xX35xX9xXbxXaxXa4xX42xX43xX9xX20dxXdfxX9xX95xX7exX95xX7exX9xXbxX178xX42xXaxX9xX45xX10dxX9xXbxXadxcd88xX2cxX9xXbxX35xX11exX33xX9xX45xX11exX42xX9xXbxXaxXc3xXcxX9xXaxX29dxX35xXdfxX9xXbxXadxX18xX24xX9xXbxb87fxX42xX43xX9xcf1bxX115xX47xX9xX63xX47xX9xXbxX35xX89xX42xX9xXaxX3dxX9xXbxXadxX57xX9xXa3xXbfxX26xX9xX19xX377xX42xX43xX9xX3bxX3cxXa4xX35xX9xXf7xXcxX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX67xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXa4xX2cxX9xX45xX24xX47xX42xX9xX63xX35xX65xX42xX9xX2cxX7fxX9xXaxX24xX47xX42xX9xX2cxcb4dxX42xXaxX9xX45xX393xX2cxX9xX23xX35xX9cxXbxX9xX11dxXaxX7fxX9xX11dxXaxXc3xX42xXcaxX9xX3bxX2xX377xX9xX11dxX35xX11exX42xX9xX63xX47xX24xX9xX42xX43xX47xX26xX9xXc6xX1d9xX1cxX20dxXdfxX9xX95xX7exX95xX7exX9xXbxX178xX42xXaxX9xX2fx6c4cxX9xXbxX91xX9xX2cxXaxXd2xX2cxX9xXdxa5f7xX9xX33xXaxXa4xXbxX9xX45xX53xX42xX43xX9xX5xXaxXa4xX42xX43xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xX9xX63xX47xX9xXbxX41xX42xX9xX63xX35xX42xXaxX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xXdfxX9xXdxX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX9xXbxX35xX65xX115xX9xX23xX35xc907xX115xXcaxX9xX9fxX43xX24xX47xX35xX9xXadxX18xXdfxX9xXbx9ab4xX9xX42xX18xX26xX9xX45xX11exX42xX9xXaxX11exXbxX9xXbxXaxXa4xX42xX43xX9xX1ddxXdfxX9xX2cxXa4xX2cxX9xXaxX24xX122xXbxX9xX45xX53xX42xX43xX9xX2cxe43fxX9xXbxXaxX469xX9xXaxX8cxX14fxX42xX43xX9xX63xX89xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX63xX35xX65xX42xX9xX2fxX41bxX9xX2cxe4f0xX42xX9xX19xX35xX426xX42xX9xXadxX18xX9xX2fxX41xX35xX9xX42xX91xX35xX9xX63xX47xX9xX45xXe2xX26xX9xXbxXaxX35xX11exXbxX9xXbxXaxX377xX2cxX67xX9xX50xX9xX4xXaxX86xX9xXbxXa8xX2cxXaxX9xX95xX7exX95xX7exX9xXbxX178xX42xXaxX9xX9fxX43xX115xX26xX426xX42xX9xX9axXc3xX42xX9xX2xX18xX42xXaxX9xX33xXaxXf7xX42xX9xX11dxXaxX4exX35xX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fx70abxXcaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2fcxX24xX19xX26xX32xXexX9fxa5acxXbxX9xXcxX14fxX35xX9xXbxXadxX24xX42xX43xX9xXbxX91xX9xX2cxXaxXd2xX2cxX9xX5xXaxXa4xX42xX43xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xX9xX42xXc3xXcxX9xX42xX18xX26xXdfxX9xX45xX7fxX9xXdxX47xX9xX43xX35xX18xX24xX9xX2cxXaxX178xX9xXbxX35xX65xX115xX9xX2cxX49exX9xXbxXaxX469xX9xX2cxXaxX24xX9xXcxX3dxX35xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX2cxX4bxX9xX2fxX4exX9xX33xXaxX3e1xX35xX9xX2cxX7fxX9xX5axXbxX9xX42xXaxXf7xXbxX9xXcxX53xXbxX9xXaxX24xX122xXbxX9xX45xX53xX42xX43xX9xXaxX24xX393xX2cxX9xXcxX53xXbxX9xX33xXaxXe2xX42xX9xX63xX35xX9cxX2cxX9xX63xX2c9xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX63xX35xX65xX42xX9xX43xX2fdxX42xX9xX63xX14fxX35xX9xX42xX53xX35xX9xX19xX115xX42xX43xX9xXadxX2d1xX9xXadxX47xX42xX43xXdfxX9xX45xX3e1xXcxX9xX23xX3e1xX24xX9xd2f9xX9xX42xX43xXaxX108xX18xXdfxX9xX33xXax860bxX9xXaxX57xX33xX9xXbxXaxX377xX2cxX9xXbxX11exXcaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2fcxX24xX19xX26xX32xXexX95xX7exX95xX7exX9xXbxX178xX42xXaxX9xX2cxad3dxX42xX43xX9xX2cxXaxX178xX9xX45xX122xX24xX9xX2cxXa4xX2cxX9xX2cxXf7xX33xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX9xXbxX110xX33xX9xXbxXadxX115xX42xX43xX9xXbxXadxX35xX469xX42xX9xX11dxXaxX18xX35xX9xX45xa228xX42xX43xX9xXdxX24xX122xXbxX9xX1ddxX9xX42xXaxX7fxXcxX9xXaxX24xX122xXbxX9xX45xX53xX42xX43xX9xX43xX65cxXcxX1a5xX9xX7xXaxXa4xXbxX9xX45xX53xX42xX43xX9xX5xXaxXa4xX42xX43xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xX9xX42xXc3xXcxX9xXc6xXc7xX2axXc9xX1aexX9xXbxX91xX9xX2cxXaxXd2xX2cxX9xX2cxXa4xX2cxX9xXaxX24xX122xXbxX9xX45xX53xX42xX43xX9xX45xX469xX9xX42xX43xX8cxX2e6xX35xX9xXdxX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX9xX2cxX7fxX9xX3bxc0fdxX115xX26xX89xX42xX9xXdxX57xX35xX9xX45xX3e1xXcxX9xX23xX3e1xX24xXdfxX9xX33xXaxba28xX2cxX9xXdxX57xX35xX9xXbxX35cxXbxX9xXaxX4bxX42xX67xX1aexX9xXbxX115xX26xX65xX42xX9xXbxXadxX115xX26xX89xX42xXdfxX9xX43xX35xXa4xX24xX9xX19xX49exX2cxX1aexX9xXaxX8cxX4exX42xX43xX9xXd2xX42xX43xX9xX5xXaxXa4xX42xX43xX9xXaxX47xX42xXaxX9xX45xX53xX42xX43xX9xX63xX89xX9xX18xX42xX9xXbxX24xX47xX42xXdfxX9xX63xX9cxX9xX2fxX35xX42xXaxX9xXdxX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX9xX42xXc3xXcxX9xXc6xXc7xX2axXc9xX1aexX9xX33xXaxXa4xXbxX9xXaxX115xX26xX9xX63xX18xX35xX9xXbxXadxX4bbxX9xX2cxX86xX18xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xX9xXbxXadxX24xX42xX43xX9xXa3xXbfxX26xX9xX19xX377xX42xX43xX9xX63xX47xX9xX23xX3e1xX24xX9xX63xX9cxX9xX5xX91xX9xX397xX115xX35cxX2cxXdfxX9xX33xXaxXa4xXbxX9xXbxXadxX35xX469xX42xX9xb85axX5xX50x65ffxX78xX9xX2cxX86xX18xX9xXbxX178xX42xXaxX9xX42xXc3xXcxX9xXc6xXc7xX2axXc9xXcaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2fcxX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX45xX7fxXdfxX9xXbxX478xX9xXbxXaxXa4xX42xX43xX9xX20dxX1cxXc6xXc7xX2axXc9xXdfxX9xXc6xXc6xX1cxXc6xXc6xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX2cxXf7xX33xX9xXbxXadxX65xX42xX9xXbxXadxX377xX2cxX9xXbxX35xX11exX33xX9xX45xX10dxX9xX45xXc3xX42xX43xX9xX11dxX5efxX9xX2cxXa4xX2cxX9xX33xXaxXe2xX42xX9xX63xX35xX9cxX2cxX9xXbxXaxX377xX2cxX9xXaxX35xX9cxX42xX9xXbxXadxX24xX42xX43xX9xX5xXaxXa4xX42xX43xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xXcaxX9xX4xX49exX9xXbxXaxX469xX9xX42xXaxX8cxX1a5xX9xX796xX5efxX9xX11dxX11exXbxX9xX33xXaxX6e0xX2cxX9xXdxX57xX35xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX63xX35xX65xX42xX1aexX9xXbxX91xX9xX2cxXaxXd2xX2cxX9xX45xX35cxX35xX9xXbxXaxX24xX122xX35xX9xX2cxXaxX5axX42xXaxX9xX2fxXa4xX2cxXaxX9xX33xXaxXa4xX33xX9xXdxX115xX110xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX42xX43xX8cxX2e6xX35xX9xXdxX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX1aexX9xX11dxXaxXa4xXcxX9xX2fxXd2xX2cxX9xX11dxXaxX29dxX17xX9xX2cxXaxX24xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX63xX35xX65xX42xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX1aexX9xXaxX35xX11exX42xX9xXcxXa4xX115xX9xX42xXaxXbfxX42xX9xX45xX122xX24xX1aexX9xXbxXaxXc3xXcxX9xXaxX29dxX35xXdfxX9xXbxX393xX42xX43xX9xX397xX115xX47xXdfxX9xXbxXadxX18xX24xX9xX3bxX3cxXa4xX35xX9xXf7xXcxX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX67xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXa4xX2cxX9xX45xX24xX47xX42xX9xX63xX35xX65xX42xX9xX2cxX7fxX9xXaxX24xX47xX42xX9xX2cxX3e1xX42xXaxX9xX45xX393xX2cxX9xX23xX35xX9cxXbxX9xX11dxXaxX7fxX9xX11dxXaxXc3xX42xX1aexX9xX43xX35xX18xX24xX9xXdxX8cxX115xX9xXbxXaxX469xX9xXbxXaxX18xX24xXdfxX9xXaxX53xX35xX9xX19xX35xX426xX42xX9xX63xXc3xX42xX9xX42xX43xXaxX9cxXcaxXcaxXcaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2fcxX24xX19xX26xX32xXexX5xX110xX33xX9xXbxXadxX115xX42xX43xX9xX2cxXaxX115xX129xX42xX9xX23xXa8xX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX24xX122xXbxX9xX45xX53xX42xX43xX9xX5xXaxXa4xX42xX43xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xXdfxX9xX18xX42xXaxX9xX9fxX43xX115xX26xX426xX42xX9xX799xX115xXbfxX42xX9xX95xX24xX42xX43xX9xX50xX9xX4xXaxX86xX9xXbxXa8xX2cxXaxX9xX95xX7exX95xX7exX9xXbxXaxX47xX42xXaxX9xX33xXaxX35cxX9xX78xX47xX9xX5xX108xX42xXaxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX516xX1a5xX9xX3bxX5xXaxX469xX9xXaxX35xX9cxX42xX9xX2fxX377xX9xX397xX115xX18xX42xX9xXbxXbfxXcxX9xX2cxX86xX18xX9xXbxX91xX9xX2cxXaxXd2xX2cxX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX45xX35cxX35xX9xX63xX14fxX35xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX63xX35xX65xX42xXdfxX9xX2cxXaxX6e0xX42xX43xX9xXbxX41xX35xX9xX45xX10dxX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX8cxX115xX9x92c2xX2fcxX9fxX2xX9xXbxXaxX47xX42xXaxX9xX33xXaxX35cxX9xXbxXadxX18xX24xX9xXbxX393xX42xX43xX9xX23x7904xX42xX43xX9xX11dxXaxX17xX42xX9xX2cxXaxX24xX9xXc6xX1ddxX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xXdfxX9xX42xX43xX8cxX2e6xX35xX9xXdxX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX9xXbxX35xX65xX115xX9xX23xX35xX469xX115xXcaxX9xX9fxX43xX24xX47xX35xX9xXadxX18xXdfxX9xX2cxX4bbxX42xX9xXadxX47xX9xX2fxX24xXa4xXbxX9xX19xX18xX42xXaxX9xX2fxXa4xX2cxXaxXdfxX9xXbxXadxX18xX24xX9xXbxX393xX42xX43xX9xX43xXe2xX42xX9xX1ddxXc7xX9xX2fxX115xXf7xXbxX9xX397xX115xX47xX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXa4xX2cxX9xX45xX24xX47xX42xX9xX63xX35xX65xX42xX9xX2cxX7fxX9xXaxX24xX47xX42xX9xX2cxX3e1xX42xXaxX9xX11dxXaxX7fxX9xX11dxXaxXc3xX42xX1aexX9xXbxX91xX9xX2cxXaxXd2xX2cxX9xX11dxXaxXa4xXcxX9xX2fxXd2xX2cxX9xX11dxXaxX29dxX17xXdfxX9xX45xX35cxX35xX9xXbxXaxX24xX122xX35xX9xX63xX14fxX35xX9xX42xX43xX8cxX2e6xX35xX9xXdxX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xXcaxXcaxXcaxX67xXcaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2fcxX24xX19xX26xX32xXexX4exX9xX4xX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX4xX7xX9xX3cxX41xX35xX9xXbxXadxX8cxX2e6xX42xX43xX9xX63xX47xX9xX7exX41xX9xXbxXaxXa8xX9xX78xX47xX9xX5xX108xX42xXaxXdfxX9xX43xX2fdxX42xX9xX63xX14fxX35xX9xX2cxXaxX86xX9xX45xX89xX9xX3bxX3cxX3dxX35xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX2cxX4bxX9xX2fxX4exX9xX50xX9xXcxX53xXbxX9xXdxX57xX35xX9xX5axX2cxXaxX9xX45xX24xX47xX42xX9xX63xX35xX65xX42xX67xXdfxX9xX5xXaxXa4xX42xX43xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xX9xXc6xXc7xX2axXc9xXdfxX9xX45xX4bxX42xX9xX63xXa8xX9xX2fxX41bxX9xXbxX91xX9xX2cxXaxXd2xX2cxX9xX11dxXaxXa4xXcxX9xX2fxXd2xX2cxX9xX11dxXaxX29dxX17xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX24xX47xX42xX9xXbxXaxX469xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX63xX35xX65xX42xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xXcaxX9xX9fxX43xX24xX47xX35xX9xXadxX18xXdfxX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX45xX24xX47xX42xX9xX45xX89xX9xXa3xX115xXf7xXbxX9xX2cxX41xX42xX43xX9xXbxX26xX9xXbxX91xX9xX2cxXaxXd2xX2cxX9xXcxX53xXbxX9xX42xX43xX47xX26xX9xX45xX35xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX397xX115xX18xX42xXdfxX9xX19xX115xX9xXdxXa8xX2cxXaxX9xX45xX469xX9xXbxXaxX35xX11exXbxX9xXbxXaxX377xX2cxX9xX42xX7fxX35xX9xXdxX2e6xX35xX9xX3bxX4xX3e1xXcxX9xX4bxX42xX9xX42xX43xX8cxX2e6xX35xX9xXdxX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX67xXcaxX9xX6cbxX115xX18xX9xX45xX7fxXdfxX9xX42xXaxXa51xXcxX9xXbxX122xX24xX9xX11dxXaxX41xX42xX43xX9xX11dxXaxX5axX9xX63xX115xX35xX9xXbxX8cxX4bxX35xXdfxX9xX33xXaxXf7xX42xX9xX11dxXaxX4exX35xX9xXbxXadxX24xX42xX43xX9xX42xX43xX8cxX2e6xX35xX9xXdxX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX9xX63xX47xX9xXbxX122xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX9xXdxX377xX2cxX9xX45xX469xX9xXaxd5c2xX9xXbxX35xX11exX33xX9xXbxX49exX2cxX9xXbxXaxX377xX2cxX9xXaxX35xX9cxX42xX9xXbxX35cxXbxX9xX2cxXa4xX2cxX9xX42xXaxX35xX9cxXcxX9xX63xX49exXcaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2fcxX24xX19xX26xX32xXex9047xX42xXaxX9xX7xXaxX18xX42xX9xX78xX24xX47xX42xX43xX9xX5xXaxX86xX26xX9xX50xX9xX7xXaxX7fxX9xX2dbxX35xXa4xXcxX9xX45xX35cxX2cxX9xX799xX5axX9xX42xX43xXaxX35xX9cxX33xX9xX4xXaxX11exX9xX23xX35xX11exX42xX9xd80bxX35xXadxX2cxX24xX42xX9xX50xX9xX5xX91xX42xX43xX9xX4xX41xX42xX43xX9xXbxX26xX9xX796xX2edxde77xX5xX3cxX9xX78xX47xX9xX5xX108xX42xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX11exXbxX1a5xX9xX4xXa4xX2cxX9xXaxX24xX122xXbxX9xX45xX53xX42xX43xX9xXbxX41xX42xX9xX63xX35xX42xXaxXdfxX9xX45xX53xX42xX43xX9xX63xX35xX65xX42xX9xX42xX43xX8cxX2e6xX35xX9xXdxX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX9xXbxXadxX24xX42xX43xX9xX5xXaxXa4xX42xX43xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xX9xXbxX122xX24xX9xXbxXaxX65xXcxX9xX3bxX2cxX6e0xX9xXaxX5axX2cxXaxX67xX9xX45xX469xX9xX33xXaxX24xX42xX43xX9xXbxXadxX47xX24xX9xXbxXaxX35xX9xX45xX115xX18xX9xXdxX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX9xX43xX35xX29dxX35xXdfxX9xXdxX18xX24xX9xX45xX53xX42xX43xX9xX2fxXa4xX42xX43xX9xXbxX122xX24xX9xXbxXaxX65xXcxX9xX2fxX41xX35xX9xX42xX91xX35xX9xXaxX4bxX42xX9xX63xX47xX9xX42xXax6f51xX42xX43xX9xX42xX43xX8cxX2e6xX35xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX42xXaxXbfxX42xX9xX2cxX3e1xXcxX9xXbxXaxXf7xX26xX9xXbxX377xX9xXaxX47xX24xX9xXaxX4bxX42xX9xX63xX14fxX35xX9xX2cxX41xX42xX43xX9xX63xX35xX9cxX2cxXdfxX9xX2fxX377xX9xX2cxX35cxX42xX43xX9xXaxX35xX11exX42xX9xX2cxX86xX18xX9xXcxX2c9xX42xXaxXcaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd07xX115xXbxXaxX24xXadxX32xXexX5xXaxX115xX9xX78xX47xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Thu Hà