Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
(Baohatinh.vn) - Sáng nay (20/11), Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Thường trực Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và các hội quần chúng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
ee5fxf935x1172exfa22x13f71xfd8fx1239dx167a1x15271xX7xf151x16af7x1044fx10028x1003ex14706xX5x11a11xXax100cfx11167xX1x1303cxXexX3xX1x15df4x11257xX3x167e0xX6xXdxX3xXexfcd8x12095xX3xX4xf0e7xX6xX3x13e8fxXcxXcx1118axX3xX1cx13252xX3xX4xX15xX4xX3xXex143aaxX3xX4xX1x114cexX4xX3xXexX1xX2ex11b2axX1xX3xX1cxXdx16e41xX3fxX3xXexX21x10937xX3fx11bdfxX3xXexX1x149a3xX4xX3xX1xXdx14f47xX3fxX3xX3fxX1xXdxX54x15ff3xX3xX1cx14fcdxX3xX4xX1x15bc2xX3fxX1xX3xXexX21x1311axX0x12afdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b55xX10xX6x13418xXaxX12xef7cxX15xX3fxX4bxX3xX3fxX6xX1axX3x150a7x1021bx1059cxX6axX2xX2x13dd5x16706xX3xXcxX1x12bb8x11c9exX3fxX4bxX3xXexX21xX4fxX4xX3xXcxf5ebxX3fxX1xX3xX25xX1axX3xX4bxXdxX6xX49xX3x1000fxX6xX3fxX3xX1cx11d51xXdxX3xXcxX1xX93xX94xX3fxX4bxX3xXexX21xX4fxX4xX3x145eexX1axX3xXaaxX6xX3fxX3xX28xXcxXcxX2bxX8fxX3xX4xX15xX4xX3xfc02xX49xX2exX3fxX3xXexX1x11d10xX3xX4xX1xX62xX3fxX1xX3xXexX21xX68xX3x1046cxX3x112c1x16767xX3xX1xf685xXdxX3xX4x156c0xXbxX3xXexX9exX3fxX1xX3xX1cxX2exX3xX4xX15xX4xX3xX1xXe8xXdxX3x12166xX19xfc65xX3fxX3xX4xX1x12774xX3fxX4bxX3xXcfxX15xX3fxX1xX3xX4bxXdxX15xX3x11bdex13d17xXexX3xXffxX19x12490xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX1xXdxX54xX3fxX3xX3fxX1xXdxX54xX5bxX3xX1cxX5exX3xX3fxfbbcxX5bxX3xX89xX8axX2xfc47xX8fxX3xXexX21xXdxXd6xX3fxX3xX113xX1xX6xXdxX3xX3fxX1xXdxX54xX5bxX3xX1cxX5exX3xXexX21x1272exX3fxX4bxX3xXex12befxX5bxX3xX3fxX12fxX5bxX3xX89xX8axX2x15489x1662bxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx166e7xX49xX7cxX1axXaxX12xX13xX1x135a7xX3xX16exX62xX3xXexX1xX93xX3xXcxX1xX93xX94xX3fxX4bxX3xXexX21xX4fxX4xX3xXcxX9exX3fxX1xX3xX25xX1axX3xXcxX21xX101xX3fxX3x1663dxX6xX5bxX3xX79x15b3dxX3fxX4bxX8fxX3xXcxX21xX93xef82xX3fxX4bxX3xXaaxX6xX3fxX3x1431axX153xX3fxX3xX1cx13f1axX3fxX3xXcxX9exX3fxX1xX3xX25xX1axX3xX13xX1xX6xX3fxX3x13d5axX6xX49xX3xXcxX1xX6xX3fxX1xX3xX4xX1xX25xX3xXexX21x169f3xX3xXaaxX19xX35xXdxX3xX4bxXdxX6xX49xX3xXaaxX6xX3fxX15exX3xX1c2xX1xX25xX3xXexX68xX4xX1xX3x12abdxX16exX198xX1adxX3xXexX9exX3fxX1xX3xefaexeeeaxX3fxX4bxX3xX2bxX19x14954xX4xX3x160e2xX1xX15xX3fxX1xX3xX4x132eexX3fxX4bxX3xX7cxX4fxX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX7cxX1axXaxX12xX0xXdxX5bxX4bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX6xXexX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX6xXdxX3xXexX21xX49xX3xX4xX19xX6xX3xX5bxXexXexXffxX3xX1cxX6xX3xX4xX6xX4xX3xXexX49xX3xX4xX1xX19xX4xX3xXexX1xX6xX3fxX1xX3xX1cxXdxX10xX3fxX3xXexX21xX49xX3fxX4bxX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX10xX3fxX3xX3fxX1xXdxX10xX5bxX3xX1cxX19xX3xX4xX1xXdxX3fxX1xX3xXexX21xXdxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exXaaxX6xX49xX1xX6xXexXdxX3fxX1xX15exX1cxX3fxX6axX3fxX10x13352xX7xX6axX2xX15dxX8ax166a0xX6axX2xX8ax16951xX7cxX2a7xX2xX2a3xX2x11d93xX8axX89xXexX2a3xX89x1657exX2a7xX5xX135xX15ex14645xXbxX4bxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX29dxXdxX7cxXexX1x15bcdxX2a7xX2a7xX8axXbxXe4x10940xX1xX10xXdxX4bxX1xXexX2c9xX2a3xX135xX15dxXbxXe4xX2cfxX7cxXdxX7xXbxX5xX6xX1axX2c9xXaaxX5xX49xX4xX113xX2cfxX5bxX6xX21xX4bxXdxX3fxXe2xX5xX10x124ffxXexX2c9xX6xX19xXexX49xX2cfxX5bxX6xX21xX4bxXdxX3fxXe2xX21xXdxX4bxX1xXexX2c9xX6xX19xXexX49xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX7cxX1axXaxX12xX198xX12fxX5bxX3xX89xX8axX2xX15dxX8fxX3xX28xXcxXcxX2bxX8fxX3xX4xX15xX4xX3xXcfxX49xX2exX3fxX3xXexX1xXd6xX8fxX3xX1xXe8xXdxX3xXffxX19xX101xX3fxX3xX4xX1xX106xX3fxX4bxX3xXexXdxX114xXbxX3xXexX5exX4xX3xXcfxX35xXdxX3xX5bxXafxXdxX3xX3fxXe8xXdxX3xX7cxX19xX3fxX4bxX8fxX3xXbxX1xX93x12306xX3fxX4bxX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xX49x12d63xXexX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX8fxX3xXexX1b2xXbxX3xXexX21xX19xX3fxX4bxX3xX1xX93xXafxX3fxX4bxX3xX1cx1249dxX3xX4xX371xX3xX7xX1a5xX2cfxX3xX4xX1xX25xX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX3xXexX1xX6xX5bxX3xX4bxXdxX6xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX1xXdxX54xX3fxX3xX3fxX1xXdxX54xX5bxX3xX1cxX5exX3xX4xX1xX62xX3fxX1xX3xXexX21xX68xX3xX5bxXe8xXexX3xX4xX15xX4xX1xX3xX1xXdxX54xX19xX3xXffxX19xX119xX15exX3xX1f6xX1f7xX4xX3xXaaxXdxX54xXexX3xX5xX2exX3xXexX19xX1axX44xX3fxX3xXexX21xX19xX1axX396xX3fxX8fxX3xX1cxX1b2xX3fxX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX3xX3fxX1xX153xX3fxX3xX7cxX153xX3fxX3xX113xX1x165c0xXdxX3xXbxX1xX5exX4xX3xX7xX119xX3fxX3xXe4xX19xXecxXexX8fxX3xX35xX3fxX3xXcfxX68xX3fxX1xX3xXcfxX94xXdxX3xX7xX1fdxX3fxX4bxX8fxX3xXcfxX119xX5bxX3xXaaxX119xX49xX3x12bbexX198xXcxXcxX3xXexX37cxXdxX3xX4xX15xX4xX3xXcfxX68xX6xX3xXbxX1xX93xX371xX3fxX4bxX3xX4xX1xX68xX19xX3xX119xX3fxX1xX3xX1xX93xX1a5xX3fxX4bxX3xX7xX4fxX3xX4xX1fdxX3xX5bxX40fxXdxX3xXexX21xX93xX94xX3fxX4bxX2cfxX3xXexX19xX1axX44xX3fxX3xXexX21xX19xX1axX396xX3fxX8fxX3xX1cxX1b2xX3fxX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX3xX3fxX1xX153xX3fxX3xX7cxX153xX3fxX3xXexX1xX4fxX4xX3xX1xXdxX54xX3fxX3xXexX1fdxXexX3xX4xX40fxX3fxX4bxX3xXexX15xX4xX3xXaaxX101xX19xX3xX4x15b6bxX8fxX3xXe4xX153xX1axX3xX7cxX4fxX3fxX4bxX3xX198xXcxX28xX2cfxX3xXexX21xXdxXd6xX3fxX3xX113xX1xX6xXdxX3xX4xX40fxX3fxX4bxX3xXexX15xX4xX3xX4bxXdxX15xX5bxX3xX7xX15xXexX8fxX3xXbxX1xX119xX3fxX3xXaaxXdxX54xX3fxX3xXaaxX35xX3xX7xX19xX3fxX4bxX8fxX3xX7xX4b0xX6xX3xXcfxX35xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX4xX1xX62xX3fxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX4xX25xX6xX3xXexX9exX3fxX1xX2cfxX3xXexX1xX6xX5bxX3xX4bxXdxX6xX3xXexX62xX4xX1xX3xX4xX4fxX4xX3xX1cxX2exX49xX3xX4xX40fxX3fxX4bxX3xXexX15xX4xX3xX113xX1x13ff4xX4xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX1xX1b2xX19xX3xXffxX19xX119xX3xX5x10225xX3xX5xX5exXexX15exX15exX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX6xXbxXexXdxX49xX3fxXaxX12xX0xXdxX5bxX4bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX6xXexX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX6xXdxX3xXexX21xX49xX3xX4xX19xX6xX3xX5bxXexXexXffxX3xX1cxX6xX3xX4xX6xX4xX3xXexX49xX3xX4xX1xX19xX4xX3xXexX1xX6xX3fxX1xX3xX1cxXdxX10xX3fxX3xXexX21xX49xX3fxX4bxX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX10xX3fxX3xX3fxX1xXdxX10xX5bxX3xX1cxX19xX3xX4xX1xXdxX3fxX1xX3xXexX21xXdxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exXaaxX6xX49xX1xX6xXexXdxX3fxX1xX15exX1cxX3fxX6axX3fxX10xX29dxX7xX6axX2xX15dxX8axX2a3xX6axX2xX8axX2a7xX7cxX2a7xX2xX2a3xX2xX2adxX89xX8axXexX89xX8axX15dx10201xX5xX8axX15exX2b8xXbxX4bxXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX6xXbxXexXdxX49xX3fxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXe2xX6xX5xXdxX4bxX3fxX2c9xX3xX2b8xX19xX7xXexXdxX2f4xX1axX2cfxXaxX12xXcxX21xX93xX1a5xX3fxX4bxX3xXaaxX6xX3fxX3xX1adxX153xX3fxX3xX1cxX1b2xX3fxX3xXcxX9exX3fxX1xX3xX25xX1axX3xX13xX1xX6xX3fxX3xX1c2xX6xX49xX3xXcxX1xX6xX3fxX1xX3xXaaxX15xX49xX3xX4xX15xX49xX3xX113xX114xXexX3xXffxX19xX119xX3xX1xX49xX37cxXexX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX3xX4xX25xX6xX3xX28xXcxXcxX2bxX3xX1cxX2exX3xX4xX15xX4xX3xXcfxX49xX2exX3fxX3xXexX1xXd6xX3xX3fxX1xX153xX3fxX3xX7cxX153xX3fxX3xX3fxX12fxX5bxX3xX89xX8axX2xX135xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX7cxX1axXaxX12xX28xXcxXcxX2bxX3xX1cxX2exX3xX4xX15xX4xX3xXexX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXexX1xX2exX3fxX1xX3xX1cxXdxX44xX3fxX3xXexX1xX93xX94xX3fxX4bxX3xXe4xX19xX1axX44xX3fxX3xX7cxX19xX1axX3xXexX21xX1d2xX3xX1cxX2exX3xXexX21xXdxXd6xX3fxX3xX113xX1xX6xXdxX3xXexX1xX4fxX4xX3xX1xXdxX54xX3fxX3xXexX1fdxXexX3xX4xX15xX4xX3xX4xX19xXe8xX4xX3xX1cxX1b2xX3fxX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX8fxX3xX4xX15xX4xX3xXbxX1xX49xX3fxX4bxX3xXexX21xX2exX49xX3xXexX1xXdxX3xXcfxX19xX6xX3xX1axX44xX19xX3xX3fxX93xXafxX4xX8fxX3xX3fxX1xX93xX2c9xX3xX1c2xX19xXe8xX4xX3xX1cxX1b2xX3fxX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX3x128e8xXcxX49xX2exX3fxX3xX7cxX153xX3fxX3xXcfxX49xX2exX3fxX3xX113xX114xXexX3xXe4xX153xX1axX3xX7cxX4fxX3fxX4bxX3xXcfxX94xXdxX3xX7xX1fdxX3fxX4bxX3xX1cxX12fxX3fxX3xX1xX176xX6xX3xX1a5xX3xX113xX1xX19xX3xX7cxX153xX3fxX3xX4xX93x127d9xX8fxX3xX750xX198xX4bxX93xX94xXdxX3x16077xXdxX54xXexX3xX198xX6xX5bxX3xX93xX19xX3xXexXdxX44xX3fxX3xX7cxX207xX3fxX4bxX3xX1xX2exX3fxX4bxX3xX793xXdxX54xXexX3xX198xX6xX5bxX789xX2cfxX3xX4xX15xX4xX3xXbxX1xX49xX3fxX4bxX3xXexX21xX2exX49xX2c9xX3xX750xX2a7xX3xX113xX1xX40fxX3fxX4bxX8fxX3xX2a3xX3xX7xX37cxX4xX1xX8fxX3xXbxX1xX5exX3xX3fx1137exX3xXexX62xX4xX1xX3xX4xX4fxX4xX3xX1xX14exX4xX3xXexX1b2xXbxX8fxX3xX5xX6xX49xX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX3xX7xX15xX3fxX4bxX3xXexX37cxX49xX8fxX3xXe4xX153xX1axX3xX7cxX4fxX3fxX4bxX3xX4bxXdxX6xX3xXcfxX1d2xX3fxX1xX3xX1xX37cxX3fxX1xX3xXbxX1xX106xX4xX789xX8fxX3xX750xX198xX40fxX3fxX4bxX3xX7cxX153xX3fxX3xXexX1xXdxX3xXcfxX19xX6xX3xX7fx15eabxXe2xX200xX1adxX3xX4bxXdx13e69xXdxX8fxX3xX4bxXdxX106xXbxX3xX3fxX1xX6xX19xX3xX5xX2exX5bxX3xX4bxXdxX2exX19xX3xX1cxX2exX3xX4bxXdxX119xX5bxX3xX3fxX4bxX1x15ea7xX49xX3xXaaxX396xX3fxX3xX1cxX7e0xX3fxX4bxX789xX8fxX3xX750xXcxX19xX35xXdxX3xXexX21x1388fxX3xX79xX2exX3xXcx15026xX3fxX1xX3xX1xX14exX4xX3xXexX1b2xXbxX3xX1cxX2exX3xX5xX2exX5bxX3xXexX1xX10xX49xX3xX5xX94xXdxX3xX16exX15xX4xX3xX789xX8fxX3xX750xX1c2xX4fxX19xX3xX4xX1xXdxX114xX3fxX3xXaaxXdxX3fxX1xX3xX4bxX93xX371xX3fxX4bxX3xX5bx10b93xX19xX789x13bdcxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX7cxX1axXaxX12xX0xXdxX5bxX4bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX6xXexX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX6xXdxX3xXexX21xX49xX3xX4xX19xX6xX3xX5bxXexXexXffxX3xX1cxX6xX3xX4xX6xX4xX3xXexX49xX3xX4xX1xX19xX4xX3xXexX1xX6xX3fxX1xX3xX1cxXdxX10xX3fxX3xXexX21xX49xX3fxX4bxX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX10xX3fxX3xX3fxX1xXdxX10xX5bxX3xX1cxX19xX3xX4xX1xXdxX3fxX1xX3xXexX21xXdxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exXaaxX6xX49xX1xX6xXexXdxX3fxX1xX15exX1cxX3fxX6axX3fxX10xX29dxX7xX6axX2xX15dxX8axX2a3xX6axX2xX8axX2a7xX7cxX2a7xX2xX2a3xX2xX2adxX2a3xX2a7xXexX2adxX15dxX2a3xX2b3xX5xX15dxX15exX2b8xXbxX4bxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX7cxXdxX7xXbxX5xX6xX1axX2c9xXaaxX5xX49xX4xX113xX2cfxX5bxX6xX21xX4bxXdxX3fxXe2xX5xX10xX2f4xXexX2c9xX6xX19xXexX49xX2cfxX5bxX6xX21xX4bxXdxX3fxXe2xX21xXdxX4bxX1xXexX2c9xX6xX19xXexX49xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX6xXbxXexXdxX49xX3fxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxXexX10xXe4xXexXe2xX6xX5xXdxX4bxX3fxX2c9xX3xX2b8xX19xX7xXexXdxX2f4xX1axX2cfxXaxX12xX1c2xX1xX25xX3xXexX68xX4xX1xX3x14530xX1f6xX9e3xX1f6xX3xXexX9exX3fxX1xX3xX198xX4bxX19xX1ax1511cxX3fxX3xX793xX12fxX3fxX3xXcxX1xX6xX3fxX1xX2c9xX3xX0xX10xX5bxX12xXcxX1xX93xX94xX3fxX4bxX3xXexX21xX4fxX4xX3xXcxX9exX3fxX1xX3xX25xX1axX3xX4xX101xX3fxX3xXexX12fxX3fxX4bxX3xX4xX93xX94xX3fxX4bxX3xXexX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX3fxX1xX7e0xX3fxX4bxX3xX4xX19xXe8xX4xX3xXcfxX1fdxXdxX3xXexX1xX49xX37cxXdxX8fxX3xX5xX534xX3fxX4bxX3xX3fxX4bxX1xX10xX3xXbxX1xX119xX3fxX3xX15xX3fxX1xX3xX4xX25xX6xX3xX3fxX4bxX93xX94xXdxX3xX7cxX153xX3fxX8fxX3x15988xX3xX113xXdxX114xX3fxX3xXex10fd7xX3xX28xXcxXcxX2bxX3xX1cxX2exX3xX4xX15xX4xX3xXexX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXexX1xX2exX3fxX1xX3xX1cxXdxX44xX3fxX3xXcfxXd6xX3xX4bxXdxX119xXdxX3xXffxX19xX1axX114xXexX3xX113xX68xXbxX3xXexX1xX94xXdxX3xX4xX15xX4xX3xX1cxXecxX3fxX3xXcfxX396xX3xXbxX1xX15xXexX3xX7xXdxX3fxX1xX15exX15exX15exX0xX6axX10xX5bxX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX7cxX1axXaxX12xX13xX1xX15xXexX3xXaaxXdxXd6xX19xX3xX113xX114xXexX3xX5xX19xX1b2xX3fxX3xXaaxX19xX35xXdxX3xX4bxXdxX6xX49xX3xXaaxX6xX3fxX8fxX3xX13xX1xX176xX3xX16exX62xX3xXexX1xX93xX3xXcxX1xX93xX94xX3fxX4bxX3xXexX21xX4fxX4xX3xXcxX9exX3fxX1xX3xX25xX1axX3xXcxX21xX101xX3fxX3xX198xX6xX5bxX3xX79xX19dxX3fxX4bxX3xX3fxX1xXecxX3fxX3xX5bxX37cxX3fxX1xX2c9xX3xX198xX12fxX5bxX3xX89xX8axX2xX135xX3xX5xX2exX3xX3fxX12fxX5bxX3xXcfxX1f7xX4xX3xXaaxXdxX54xXexX3xX113xX1xX176xX3xX113xX1xX12fxX3fxX3xXcfxX1fdxXdxX3xX1cxXafxXdxX3xX79xX2exX3xXcxX87dxX3fxX1xX15exX3xXcxX19xX1axX3xX3fxX1xXdxX44xX3fxX8fxX3xXexX9exX3fxX1xX3xXcfxXe5xX3xX1cxX93x10306xXexX3xXffxX19xX6xX3xXexX1xX15xX4xX1xX3xXexX1xX39xX4xX8fxX3xXcfxX37cxXexX3xXcfxX93xXb79xX4xX3xX5bxXe8xXexX3xX7xX1fdxX3xX4xX1xX9exX3xXexXdxX44xX19xX3xXffxX19xX6xX3fxX3xXexX21xX14exX3fxX4bxX8fxX3xX4bxXdxX7e0xX3xX1cxX7e0xX3fxX4bxX3xX35xX3fxX3xXcfxX68xX3fxX1xX15exX3xX1c2xX176xX3xXcfxX93xXb79xX4xX3xX113xX114xXexX3xXffxX19xX119xX3xXcfxX176xX8fxX3xX4xX207xX3fxX4bxX3xX1cxXafxXdxX3xX7xX4fxX3xX3fx120a0xX3xX5xX4fxX4xX3xX4xX25xX6xX3xX4xX119xX3xX1xX54xX3xXexX1xX1fdxX3fxX4bxX3xX4xX1xX62xX3fxX1xX3xXexX21xX68xX3xXexX1xX1d2xX3xX1cxX6xXdxX3xXexX21xX22xX3xX4xX25xX6xX3xX1xX54xX3xXexX1xX1fdxX3fxX4bxX3xX28xXcxXcxX2bxX3xX1cxX2exX3xX4xX15xX4xX3xXexX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXexX1xX2exX3fxX1xX3xX1cxXdxX44xX3fxX3xX1cxX40fxX3xX4xX207xX3fxX4bxX3xXffxX19xX6xX3fxX3xXexX21xX14exX3fxX4bxX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX7cxX1axXaxX12xX0xXdxX5bxX4bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX6xXexX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX6xXdxX3xXexX21xX49xX3xX4xX19xX6xX3xX5bxXexXexXffxX3xX1cxX6xX3xX4xX6xX4xX3xXexX49xX3xX4xX1xX19xX4xX3xXexX1xX6xX3fxX1xX3xX1cxXdxX10xX3fxX3xXexX21xX49xX3fxX4bxX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX10xX3fxX3xX3fxX1xXdxX10xX5bxX3xX1cxX19xX3xX4xX1xXdxX3fxX1xX3xXexX21xXdxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exXaaxX6xX49xX1xX6xXexXdxX3fxX1xX15exX1cxX3fxX6axX3fxX10xX29dxX7xX6axX2xX15dxX8axX2a3xX6axX2xX8axX2a7xX7cxX2a7xX2xX2a3xX2xX2adxX2xX8axXexX2b3xX15dxX2adxX2adxX5xX2a7xX15exX2b8xXbxX4bxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX7cxXdxX7xXbxX5xX6xX1axX2c9xXaaxX5xX49xX4xX113xX2cfxX5bxX6xX21xX4bxXdxX3fxXe2xX5xX10xX2f4xXexX2c9xX6xX19xXexX49xX2cfxX5bxX6xX21xX4bxXdxX3fxXe2xX21xXdxX4bxX1xXexX2c9xX6xX19xXexX49xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX7cxX1axXaxX12xX198xX12fxX5bxX3xX89xX8axX2xX15dxX8fxX3xX1cxXafxXdxX3xXexXdxX3fxX1xX3xXexX1xX101xX3fxX3xX750xX3fxX1xX1d2xX3fxX3xXexX1x142d6xX3fxX4bxX3xX7xX4fxX3xXexX1xX1b2xXexX8fxX3xXcfxX15xX3fxX1xX3xX4bxXdxX15xX3xXcfxX106xX3fxX4bxX3xXexX1d2xX3fxX1xX3xX1xX1d2xX3fxX1xX789xX8fxX3xX79xX2exX3xXcxX87dxX3fxX1xX3xXe4xX15xX4xX3xXcfxX68xX3fxX1xX3xX1cxX8b7xX3fxX3xX4bxXdxX7e0xX3xX1cxX7e0xX3fxX4bxX3xX5bxX5exX4xX3xXexXdxX44xX19xX3xX1cxX2exX3xX4xX15xX4xX3xX5bxX545xXdxX3xXcfxXe8xXexX3xXbxX1xX15xX3xXexX1xX10xX49xX3xXexXdxX3fxX1xX3xXexX1xX101xX3fxX3xX1f6xX37cxXdxX3xX1xXe8xXdxX3xX1f6xX119xX3fxX4bxX3xXaaxXe8xX3xXexX9exX3fxX1xX3xX3fxX1xXdxX54xX5bxX3xX113x1699exX3xX89xX8axX2xX2a7xXe2xX89xX8axX89xX8axX3xXcfxXe5xX3xXcfxX396xX3xX21xX6xX8fxX3xXexX19xX1axX3xX3fxX1xXdxX44xX3fxX3xX4xX1xX9exX3xXexXdxX44xX19xX3xXcfxX93xXb79xX4xX3xXcfxXdxX396xX19xX3xX4xX1xX9exX3fxX1xX3xX5bxXe8xXexX3xX4xX15xX4xX1xX3xXbxX1xX207xX3xX1xXb79xXbxX8fxX3xX7xX15xXexX3xX1cxXafxXdxX3xXexX1xX4fxX4xX3xXexX114xX15exX3xX16exX44xX3fxX3xX4xX37cxX3fxX1xX3xXcfxX176xX8fxX3xXexX9exX3fxX1xX3xX7x15c42xX3xXexXdxX114xXbxX3xXexX5exX4xX3xX21xX2exX3xX7xX49xX15xXexX3xX5xX37cxXdxX3xX5bxXe8xXexX3xX7xX1fdxX3xX4xX371xX3xX4xX1xX114xX8fxX3xX4xX1xX62xX3fxX1xX3xX7xX15xX4xX1xX3xXcfxXd6xX3xXcfxXdxX396xX19xX3xX4xX1xX9exX3fxX1xX3xX4xX1xX49xX3xXbxX1xX207xX3xX1xXb79xXbxX2cfxX3xX7xX49xX15xXexX3xXe4x16698xXexX3xX5xX37cxXdxX3xXffxX19xX1axX3xX1xX49xX37cxX4xX1xX8fxX3xXexX21xX49xX3fxX4bxX3xXcfxX176xX3xX4xX176xX3xXffxX19xX1axX3xX1xX49xX37cxX4xX1xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX21xXdxXd6xX3fxX3xX200xXcxXe2xX838xX79xX3xX4xX25xX6xX3xXexX9exX3fxX1xX3xXbxX1xX207xX3xX1xXb79xXbxX3xX1cxXafxXdxX3xXexX1d2xX3fxX1xX3xX1xX1d2xX3fxX1xX3xX1xXdxX54xX3fxX3xX3fxX6xX1axX8fxX3xX1xX93xXafxX3fxX4bxX3xXcfxX114xX3fxX3xX7xX4fxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX21xXdxXd6xX3fxX3xXaaxX396xX3fxX3xX1cxX7e0xX3fxX4bxX8baxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX7cxX1axXaxX12xX0xXdxX5bxX4bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXbxX1xX6xXexX3xX1xX19xX1axX3xX1cxX6xXdxX3xXexX21xX49xX3xX4xX19xX6xX3xX5bxXexXexXffxX3xX1cxX6xX3xX4xX6xX4xX3xXexX49xX3xX4xX1xX19xX4xX3xXexX1xX6xX3fxX1xX3xX1cxXdxX10xX3fxX3xXexX21xX49xX3fxX4bxX3xXexX1xX19xX4xX3xX1xXdxX10xX3fxX3xX3fxX1xXdxX10xX5bxX3xX1cxX19xX3xX4xX1xXdxX3fxX1xX3xXexX21xXdxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX6axX6axXdxX15exXaaxX6xX49xX1xX6xXexXdxX3fxX1xX15exX1cxX3fxX6axX3fxX10xX29dxX7xX6axX2xX15dxX8axX2a3xX6axX2xX8axX2a7xX7cxX2a7xX2xX2a3xX2xX5f6xX2b3xX2a7xXexX2a7xX2xX2xX8axX5xX2xX15exX2b8xXbxX4bxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX29dxXdxX7cxXexX1xX2c9xX2a7xX2a7xX8axXbxXe4xX2cfxX1xX10xXdxX4bxX1xXexX2c9xX2a3xX135xX15dxXbxXe4xX2cfxX7cxXdxX7xXbxX5xX6xX1axX2c9xXaaxX5xX49xX4xX113xX2cfxX5bxX6xX21xX4bxXdxX3fxXe2xX5xX10xX2f4xXexX2c9xX6xX19xXexX49xX2cfxX5bxX6xX21xX4bxXdxX3fxXe2xX21xXdxX4bxX1xXexX2c9xX6xX19xXexX49xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX7cxX1axXaxX12xX13xX1xX176xX3xX16exX62xX3xXexX1xX93xX3xXcxX1xX93xX94xX3fxX4bxX3xXexX21xX4fxX4xX3xXcxX9exX3fxX1xX3xX25xX1axX3xXcfxX396xX3xX3fxX4bxX1xX68xX3xX1ecxX16exX28xXcxXcxX2bxX3xX1cxX2exX3xX4xX15xX4xX3xXexX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xXexX1xX2exX3fxX1xX3xX1cxXdxX44xX3fxX3xXaaxX15xX5bxX3xX7xX15xXbxX3xX4xX15xX4xX3xX3fxX1xXdxX54xX5bxX3xX1cxX5exX3xXexX21xX14exX3fxX4bxX3xXexX153xX5bxX3xX4xX25xX6xX3xXexX9exX3fxX1xX3xXcfxXd6xX3xXexX21xXdxXd6xX3fxX3xX113xX1xX6xXdxX3xX3fxX1xXdxX54xX5bxX3xX1cxX5exX3xX5bxXe8xXexX3xX4xX15xX4xX1xX3xX7xX153xX19xX3xX7xX15xXexX8fxX3xXexX1xXdxX114xXexX3xXexX1xX4fxX4xX3xX1cxX2exX3xX1xXdxX54xX19xX3xXffxX19xX119xX8fxX3xXexX21xX15xX3fxX1xX3xX1xX49xX37cxXexX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX3xXexX1xX10xX49xX3xX1xX2exX3fxX1xX3xX4xX1xX62xX3fxX1xX3xXcfxX371xX3fxX3xXexX1xX19xX101xX3fxX3xX1xX49xX1f7xX4xX3xXbxX1xX40fxX3xXexX21xX93xX371xX3fxX4bxX8fxX3xX1xX1d2xX3fxX1xX3xXexX1xX39xX4xX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX7cxX1axXaxX12xX793xX396xX3xX1cxXdxX54xX4xX3xXexX1xX4fxX4xX3xX1xXdxX54xX3fxX3xX4xX1xX25xX3xXexX21xX93xX371xX3fxX4bxX3xX7xX15xXbxX3xX3fxX1xX1b2xXbxX3xX1xXe8xXdxX8fxX3xX113xX1xX40fxX3fxX4bxX3xX3fxX1xXecxXexX3xXexX1xXdxX114xXexX3xX1a5xX3xX4xXecxXbxX3xXexX21xX44xX3fxX3xX4xX176xX3xX1xXe8xXdxX3xX3fxX2exX49xX3xX5xX2exX3xX1a5xX3xX4xXecxXbxX3xX4xX371xX3xX7xX1a5xX3xX4xX176xX3xX1xXe8xXdxX3xXcfxX176xX15exX3xX79xXe8xXdxX3xX1xX49xX37cxXexX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX3xXexX1xX10xX49xX3xXexXdxX3fxX1xX3xXexX1xX101xX3fxX3xXexX4fxX3xX3fxX4bxX19xX1axX54xX3fxX3xX1cxX2exX3xXexX1xX10xX49xX3xXffxX19xX1axX3xXcfxX68xX3fxX1xX3xXcfxXdxX396xX19xX3xX5xX54xX15exX3xXcxX9exX3fxX1xX3xX113xX1xX40fxX3fxX4bxX3xX15xXbxX3xXcfxX1f7xXexX3xX1cxXdxX54xX4xX3xX7xX15xXbxX3xX3fxX1xX1b2xXbxX3xX5bxX2exX3xX113xX1xX19xX1axX114xX3fxX3xX113xX1xX62xX4xX1xX3xX3fxX1xX7e0xX3fxX4bxX3xXexX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX1xXe8xXdxX3xX1xX49xX37cxXexX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX3xX4xX176xX3xXexX62xX3fxX1xX3xX4xX1xXecxXexX3xXexX93xX371xX3fxX4bxX3xXcfxX19dxX3fxX4bxX3xX3fxX1xX1b2xXbxX3xX5xX37cxXdxX3xX1cxXafxXdxX3xX3fxX1xX6xX19xX15exX3xX7fxX15xXbxX3xX3fxX1xX1b2xXbxX3xXbxX1xX119xXdxX3xXcfxX106xX3fxX4bxX3xX3fxX4bxX19xX1axX44xX3fxX3xXexX534xX4xX3xXexX4fxX3xX3fxX4bxX19xX1axX54xX3fxX8fxX3xX113xX1xX40fxX3fxX4bxX3xX1xX2exX3fxX1xX3xX4xX1xX62xX3fxX1xX3xXcfxX371xX3fxX3xXexX1xX19xX101xX3fxX15exX3xX198xX4bxX1xXdxX44xX5bxX3xX4xXecxX5bxX3xX4xXecxXbxX3xX25xX1axX3xX1cxX2exX3xX1ecxX16exX198xX1adxX3xX4xXecxXbxX3xX1xX19xX1axX54xX3fxX3xX7cxX207xX3fxX4bxX3xX5bxX54xX3fxX1xX3xX5xX54xX3fxX1xX3xX1xX2exX3fxX1xX3xX4xX1xX62xX3fxX1xX3xXcfxXd6xX3xX15xXbxX3xXcfxX1f7xXexX3xX1cxXdxX54xX4xX3xX3fxX2exX1axX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX49xX7cxX1axXaxX12xX13xX1xX176xX3xX16exX62xX3xXexX1xX93xX3xXcxX1xX93xX94xX3fxX4bxX3xXexX21xX4fxX4xX3xXcxX9exX3fxX1xX3xX25xX1axX3xXcfxX396xX3xX3fxX4bxX1xX68xX3xX4xX15xX4xX3xX1xXe8xXdxX3xX4xX207xX3fxX4bxX3xX3fxX4bxX19dxXdxX3xX5xX37cxXdxX3xX1cxXafxXdxX3xX3fxX1xX6xX19xX8fxX3xX7cxX93xXafxXdxX3xX7xX4fxX3xX4xX1xX9exX3xXcfxX37cxX49xX3xX4xX25xX6xX3xX16exX6xX3fxX3xX1adxX153xX3fxX3xX1cxX1b2xX3fxX3xXcxX9exX3fxX1xX3xX25xX1axX8fxX3xX4xX207xX3fxX4bxX3xXexX1xX119xX49xX3xX5xX19xX1b2xX3fxX3xX1cxX396xX3xX113xX1xX19xX3fxX4bxX3xX4xX371xX3xXaaxX119xX3fxX3xX4xX25xX6xX3xXcfxXdxX396xX19xX3xX5xX54xX3xX1xX49xX37cxXexX3xXcfxXe8xX3fxX4bxX3xX1cxX2exX3xXexX44xX3fxX3xXexX35xX3xX4xX1xX39xX4xX3xX1xXe8xXdxX3xX7xX6xX19xX3xX113xX1xXdxX3xX7xX15xXbxX3xX3fxX1xX1b2xXbxX15exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43bxX19xXexX1xX49xX21xXaxX12xXcxX1xX5exX4xX3xX1c2xX1xXdxX0xX6axXbxX12
Thục Chi