Huyện Hương Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân phá chuyên án ma túy T1218
(Baohatinh.vn) - Sáng 21/2, huyện Hương Sơn ,Hà Tĩnh tổ chức khen thưởng 6 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá chuyên án ma túy T1218, thu 10 kg ma túy đá.
eca4xf418x133e2x16ae8xfd6fx16164x10a1cx1004exf922xX7x12403x12d7dx13283x16777xfffdx1008fxX5x15b3dxXax106f5x1242cx136b1xf3aax13120x13953xX3xX13xf844x121f3xX17x12b6cxX3x1158exX1bxX17xX3x123d0xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1ax1461exX17xX1dxX3xX4x12378xX4xX3xXex12622xXbxX3xXexX1x1401ex15d0axX3xX4xX30xX3xX17xX1x11304xX17xX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15x16112xX17xX3xX30xX17xX3x1654bxX6xX3xXex1034axX15xX3xXcxX2x13be4xX2x12fe0xX0x1410dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x14f7cxXaxX12xX1fxX30xX17xX1dxX3xX5bxX2xX5fxX5bxX3axX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xX3axX13x10707xX3xXcx147caxX17xX1xX3xXex1529axX3xX4xX1xf4f7xX4xX3xX23xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3x14961xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX39xX3x13409xX91xX3xX2xecefxX3xX4xX30xX3xX17xX1xX41xX17xX3xX4x12bb6xX3xXexX1xX91xX17xX1xX3xXex16925xX4xX1xX3x10da7xX14xf509xXexX3xX7x103d7xX4xX3xXex1045ex1094dxX17xX1dxX3x12df4xXd4xX14xX3xXexXdcxX6xX17xX1xX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXcxX2xX5bxX2xX5dxX3axX3xXexX1xX14xX3xX2x1282dxX3xX23xX1dxX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXe1xX30x16a0bxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1207axXddxX71xX15xX3xXbxf8b2xX10xX17xXexX10xXdcxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd2xXexf072xX6xX5xXdxX1dxX17xfbadxX3xX4xX10xX17xXexX10xXdcx15d62xXaxX12xX0xXdxX52xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX130xX10xX17xXexX10xXdcxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax15c05xXdxX71xXexX1xX149xX3xXacxX2x158d5xXbxXd2xX151xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX149xX3xX179xX2xX2xXbxXd2xX151xXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX5fxX5fxXdxX11ax16299xX6xXddxX1xX6xXexXdxX17xX1xX11axXb6xX17xX5fxX17xX10xX170xX7xX5fxX2xXbaxX10cx1325fxX5fxX1b1xX5bxX71xX179xX2x1012bxX10cx14329xX2xX10cxXexX2xX5dxX179xXbaxX5bxX5xX10cxX11ax106d0xXbxX1dx15eaaxXdcxX9xX1b8xXbaxXbaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xX23xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX4xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX30xX3xX17xX1xX41xX17xX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXcxX2xX5bxX2xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxXddxX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd2xXexX143xX6xX5xXdxX1dxX17xX149xX3xX4xX10xX17xXexX10xXdcxX151xXaxX12x127ccx15b2axX17xX1xX3xXe1x13e0bxXddxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xXexXdcxX6xXddxX3xX1dxXdxXd4xX15xX3xX23xX1xX10xX17xX3xX4xX1xXddxX3xX4xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX39xX11axX11axX11axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXddxX71xX15xXaxX12xXcxX1xX6xX15xX3xX52x13756xXexX3xX5xX25axX17xX1xX3xXe1xX25fxXddxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3axX3xX12axXcexX3xXexX1xX1axX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3x110bexX15xX3xXcxXdcxfc2cxX17xX3x11aa0x118a8xX17xX3x105c6xfa38xX3xX19cxXdxX39xX14xX3xX71xX1axX1bxX17xX1dxX3xX7x12042xX3xXbxX1x12915xXdxX3xX1x1346exXbxX3xX4xX2d8xX6xX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xX4x12b81xX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXb6xX91xX3xX4xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX30xX3xX17xX1xX41xX17xX3xXexXdcxX4cxX17xX3xXe1x16833xX6xX3xX19cxX91xX17xX11axX0xX5fxXbxX12xX0xX71xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xXdcxX10xX5xX6xXexX10xX71xXaxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX143xXexX1xX14xX52xX19cxX143xX6xX17xX71xX143xX7xX6xXbxXddxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e0xX41xX15xX3xX19cxXd8xXexX3xX17xX1xXc5xX52xX3xXe1xX2f7xXdxX3xXexX1axX2fbxX17xX1dxX3xX17xX1dxX1xXdxX3xXb6xX34xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX39xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xX7xX2f7xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xX5x12ed8xX17xX3x14884xX14xX6xX3xXe1xX338xX6xX3xX19cxX91xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xXaxX3xX1xXdcxX10x106b3xX9xXaxX5fxX6xX17xX143xX17xXdxX17xX1xX143xXexXdcxX6xXexX143xXexX14xX5fxXb6xX6xX15xX143xX19cxX6xXexX143xX17xX1xXddxX52xX143xX71xXddxXdxX143xXexX14xXddxX17xX1dxX143xX17xX1dxX1xXdxX143xXb6xX6xX17xX143xX4xX1xX14xX15xX10xX17xX143xX52xX6xX143xXexX14xX15xX143xX7xXddxX143xX5xX14xXddxX17xX1dxX143xX5xXddxX17xX143xX3c3xX14xX6xX143xX71xXdxX6xX143xX19cxX6xX17xX143xX1xX14xXddxX17xX1dxX143xX7xXddxX17xX5fxX2xXacxX5dxX1baxX179xX179xX11axX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX1dxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX5fxX52xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX5bxX10cxX5fxX17xX10xX170xX7xX5fxX2xXbaxX10cxXacxX5fxX1b1xX5bxX71xX1baxX2xX5dxX5bxX5bxX5bxX5bxXexX1b1xXbaxXacxX2xX5bxX5xX10cxX11axX1c6xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xX23xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX4xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX30xX3xX17xX1xX41xX17xX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXcxX2xX5bxX2xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxXb6xX12xX0xX7xXexXdcxXddxX17xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e0xX41xX15xX3xX19cxXd8xXexX3xX17xX1xXc5xX52xX3xXe1xX2f7xXdxX3xXexX1axX2fbxX17xX1dxX3xX17xX1dxX1xXdxX3xXb6xX34xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX39xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xX7xX2f7xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xX5xX3c0xX17xX3xX3c3xX14xX6xX3xXe1xX338xX6xX3xX19cxX91xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xXaxX3xX1xXdcxX10xX3ddxX9xXaxX5fxX6xX17xX143xX17xXdxX17xX1xX143xXexXdcxX6xXexX143xXexX14xX5fxXb6xX6xX15xX143xX19cxX6xXexX143xX17xX1xXddxX52xX143xX71xXddxXdxX143xXexX14xXddxX17xX1dxX143xX17xX1dxX1xXdxX143xXb6xX6xX17xX143xX4xX1xX14xX15xX10xX17xX143xX52xX6xX143xXexX14xX15xX143xX7xXddxX143xX5xX14xXddxX17xX1dxX143xX5xXddxX17xX143xX3c3xX14xX6xX143xX71xXdxX6xX143xX19cxX6xX17xX143xX1xX14xXddxX17xX1dxX143xX7xXddxX17xX5fxX2xXacxX5dxX1baxX179xX179xX11axX1xXexX52xXaxX12xX2e0xX41xX15xX3xX19cxXd8xXexX3xX17xX1xXc5xX52xX3xXe1xX2f7xXdxX3xXexX1axX2fbxX17xX1dxX3xX17xX1dxX1xXdxX3xXb6xX34xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX39xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xX7xX2f7xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xX5xX3c0xX17xX3xX3c3xX14xX6xX3xXe1xX338xX6xX3xX19cxX91xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXdcxXddxX17xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX2e0xX91xXddxX3xX2xX1baxX1xX3xX17xX1dxX91xX15xX3xX2xX1baxX5fxX5bxX3axX3xXexXdcxX4cxX17xX3xXexXdcx1406bxX4xX3xXe1xX1ax12b2bxX17xX1dxX3xX5xXdxX4cxX17xX3xXd2xX25axX3x11bc9xXdxX17xX1xX3xX143xX3xX259xX94xX17xX1xX3axX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xf054xX13xX91xX3xXcxX94xX17xX1xf3a0xX3axX3xX3c3xX14xX6xX3xXexX1xX10xXddxX3xX71x14630xXdxX3axX3xX130xX30dxX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xXbxX1xX30xXexX3xX1xXdxX16xX17xX3xX52x1149bxXexX3xX17xX1xXc5xX52xX3xXe1xX2f7xXdxX3xXexX1axX2fbxX17xX1dxX3xXe1xXdxX3xXd2xX10xX3xX30dxX3xXexX30dxX3xX17xX1dxX1xXdxX3xXb6xXd4xX17xX3xX4xXc5xX3xXb6xX34xX17xX3xX4xX1xX14xX15xX39xX17xX3xXexXdcxX30xXdxX3xXbxX1x1226fxXbxX3xX4xX1xXd4xXexX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xX17xX4cxX17xX3xXe1xX25axX3xX15xX4cxX14xX3xX4xX2ddxX14xX3xX71x150c0xX17xX1dxX3xXd2xX10xX3xX23xXdxX39xX52xX3xXexXdcxX6xX11axX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxXb6xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX14xX5xX12xX0xX71xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdcxXaxX12xX0xX5fxX71xXdxXb6xX12xX0xX5fxX71xXdxXb6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXddxX71xX15xXaxX12x11779xX39xX3xXbxX1xX30xX3xXexX1xX91xX17xX1xX3xX4xX30dxX17xX1dxX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX17xX91xX15xX3axX3xX17xX1dxXddxX91xXdxX3xXb6xX6xXdxX3xXexXdcxfbfdxX3xX4xX2d8xX6xX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX17xX2e1xX17xX1dxX3xX4xX2d8xX6xX3xX12axX6abxX3xX130xX30dxX17xX1dxX3xX6xX17xX3axX3xX130xX30dxX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXex149c2xX17xX1xX3xX13xX91xX3xXcxX94xX17xX1xX3xX4xX784xX17xX3xX4xXc5xX3xX7xX2f3xX3xXexX1xX6xX52xX3xX1dxXdxX6xX3xXbxX1xX2f7xXdxX3xX1xX2fbxXbxX3xX4xX2d8xX6xX3xX4xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX30xX3xX17xX1xX41xX17xX3xXexXdcxX4cxX17xX3xXe1xX338xX6xX3xX19cxX91xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX11axX3xX757xX2aexX4xX3xX19cxXdxX16xXexX3axX3xXb6xXdxX16xX4xX3xXe1xXd4xX14xX3xXexXdcxX6xX17xX1xX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXcxX2xX5bxX2xX5dxX3xXe1x1569bxX52xX3xX19cxX841xXddxX3xX6xX17xX3xXexXddxX91xX17xX3xXexXcexX17xX1xX3xX52xX25fxX17xX1dxX3xX4xX1xXddxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXb6xX91xX3xX17xX1xX41xX17xX3xX71xX41xX17xX11axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXddxX71xX15xX3xXbxX130xX10xX17xXexX10xXdcxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd2xXexX143xX6xX5xXdxX1dxX17xX149xX3xX4xX10xX17xXexX10xXdcxX151xXaxX12xX0xXdxX52xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX130xX10xX17xXexX10xXdcxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX170xXdxX71xXexX1xX149xX3xXacxX2xX179xXbxXd2xX151xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX149xX3xX179xX2xX2xXbxXd2xX151xXaxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX149xX5fxX5fxXdxX11axX19cxX6xXddxX1xX6xXexXdxX17xX1xX11axXb6xX17xX5fxX17xX10xX170xX7xX5fxX2xXbaxX10cxX1b1xX5fxX1b1xX5bxX71xX179xX2xX1b8xX10cxX1baxX10cxX179xXexXacxX10cxX1b1xX1baxX2xX5xX10cxX11axX1c6xXbxX1dxX1c9xXdcxX9xX179xX2xX10cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xX23xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX4xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX30xX3xX17xX1xX41xX17xX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXcxX2xX5bxX2xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX6xXbxXexXdxXddxX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd2xXexX143xX6xX5xXdxX1dxX17xX149xX3xX4xX10xX17xXexX10xXdcxX151xXaxX12xX11axX11axX11axX3xXb6xX91xX3xX4xX30xX3xX17xX1xX41xX17xX3xX4xXc5xX3xXexX1xX91xX17xX1xX3xXexXcexX4xX1xX3xXd2xX14xXd4xXexX3xX7xXd8xX4xX3xXexXdcxXddxX17xX1dxX3xXe1xXd4xX14xX3xXexXdcxX6xX17xX1xX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXcxX2xX5bxX2xX5dxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXddxX71xX15xXaxX12xX652xX1xX1axX3xXexXdxX17xX3xXe1xX25axX3xXe1xX1axX6xX3axX3xX17xX1dxX91xX15xX3xX2xX1baxX5fxX5bxX5fxX5bxX10cxX2xXbaxX3axX3xX4xX30xX4xX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xX4xX30dxX17xX1dxX3xX6xX17xX3xXbxX1xX30xX3xX130xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX17xX1dxX3xX19cxXcexX3xX7xX2f7xX3xXcxX2xX5bxX2xX5dxX3axX3xX19cxXd8xXexX3xX1dxXdx11a36xX3xX179xX3xXe1xX2f7xXdxX3xXexX1axX2fbxX17xX1dxX3axX3xXexX1xX14xX3xX2xX10cxX3xX23xX1dxX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXe1xX30xX3xXb6xX91xX3xX17xX1xXdx15dbfxX14xX3xXexX6xX17xX1dxX3xXb6xX34xXexX3xX4xXc5xX3xX5xXdxX4cxX17xX3xX3c3xX14xX6xX17xX3axX3xXexXdcxXddxX17xX1dxX3xXe1xXc5xX3xX4xXc5xX3xX5bxX3xX3c3xX14xX841xX3xX5xX2f3xX14xX3xXe1xX25fxX17xX3axX3xX2xX3xX23xX1xf08exX14xX3xX7xX56xX17xX1dxX3xX17xX1dxXd8xX17xX3axX3xX2xX10cxX3xXb6xXdxX4cxX17xX3xXe1xX25fxX17xX3xX66fxX2xX3xXb6xXdxX4cxX17xX3xXe1xX25axX3xX5xX4cxX17xX3xX17xX784xX17xX1dxX677xX3axX3xX2xX3xX23xX6e6xXddxX3axX3xX2xX3xX19cxX56xX6xX3xXb6xX91xX3xXbaxX3xX71xX6xXddxX3xX4xX30xX4xX3xX5xXddxX25fxXdxX11axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXddxX71xX15xXaxX12x12a4bxX14xX30xX3xXexXdcx168b4xX17xX1xX3xX19cxXd8xXexX3xX1dxXdxXa77xX3axX3xX5bxX3xXe1xX2f7xXdxX3xXexX1axX2fbxX17xX1dxX3xX4xX2f7xX3xXexX1xX2d8xX3xXexXdcxXddxX17xX1dxX3xXd2xX10xX3axX3xX19cxX14xX6abxX4xX3xX4xX30xX4xX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXbxX1xX841xXdxX3xX19cxX6xXddxX3xXb6xX41xX15xX3axX3xX30xXbxX3xX7xX30xXexX3xXb6xX91xX3xXb6xX34xX17xX3xXe1xX6abxX17xX1dxX3axX3xXexX1xX14xX15x151cdxXexX3xXbxX1xX641xX4xX11axX3xX757xXba6xX17xX3xX2xXacxX1xX1b8xX10cx11f23xX3axX3xXe1xX2f7xXdxX3xXexX1axX2fbxX17xX1dxX3xX652xX1dxX14xX15x140dbxX17xX3xfcfcxX17xX1xX3xXcxX14xXd4xX17xX3xX66fxX1fxX652xX3xX2xXbaxXbaxX2xX677xX3axX3xXexXdcxX56xX3xXexX25fxXdxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX652xX6xX52xX3xX757xX91xX17xX3xX66fxX652xX1dxX1xX16xX3xXbccxX17xX677xX3xXdcxX6xX3xXe1xX2ddxX14xX3xXexX1xX56xX151xX3xXe1xX2f7xXdxX3xXexX1axX2fbxX17xX1dxX3xX652xX1dxX14xX15xXbc9xX17xX3xXcxX1xX91xX17xX1xX3xXcxXdcxX14xX17xX1dxX3xX66fxX1fxX652xX3xX2xXbaxX5dxX1baxX677xX3axX3xXexXdcxX56xX3xXexX25fxXdxX3xXd2xX25axX3xX1fxX1bxX17xX3xXcxX41xX15xX3axX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xXb6x1204dxX17xX3xX17xX1dxXddxX6xX17xX3xX4xX2f7xX3axX3xX4xX2f7xX3xXexX1xX2d8xX3xXexXdcxXddxX17xX1dxX3xXd2xX10xX11axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXddxX71xX15xXaxX12xX130xX30xX4xX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXexXdxXba6xXbxX3xXexX641xX4xX3xX19cxX6xXddxX3xXb6xX41xX15xX3axX3xX30xXbxX3xX7xX30xXexX3xXb6xX91xX3xXb6xX34xX17xX3xXe1xX6abxX17xX1dxX3axX3xXexX1xX14xX15xXba6xXexX3xXbxX1xX641xX4xX151xX3xX7xX6xX14xX3xX179xX3xXexXdxXba6xX17xX1dxX3xXe1x14777xX17xX1dxX3xX1xXcd9xX3axX3xXe1xX2f7xXdxX3xXexX1axX2fbxX17xX1dxX3xXcxXdcxX14xX17xX1dxX3xXe1xX25axX3xX1xX25fxX3xXb6x1665exX3xX23xX1xXcexX3xXe1xX2ddxX14xX3xX1xX91xX17xX1dxX11axX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axXddxX71xX15xXaxX12xX1fxX30xX17xX1dxX3xX2xXacxX5fxX5bxX5fxX5bxX10cxX2xXbaxX3axX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xX4xX30dxX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX19cxXd8xXexX3xXe1xX2f7xXdxX3xXexX1axX2fbxX17xX1dxX3xX652xX1dxX14xX15xXbc9xX17xX3xX13xXa77xX14xX3xf5b3xX1xX1axX3c0xX4xX3xX66fxX1fxX652xX3xX2xXbaxXbaxX5dxX677xX3axX3xXexXdcxX56xX3xXexX25fxXdxX3xXbxX1xX1axX646xX17xX1dxX3xX2e4xX2e5xX3xXcxXdcxXdxX17xX1xX3axX3xXexX1xX338xX3xXd2xX25axX3xX2e4xX2e5xX3xXbccxX17xX1xX11axX3xX130xX1xXdxXaa0xX14xX3xX4x12cf8xX17xX1dxX3xX17xX1dxX91xX15xX3axX3xXexXdxXba6xXbxX3xXexX641xX4xX3xX19cxXd8xXexX3xX1dxXdxXa77xX3xXe1xX2f7xXdxX3xXexX1axX2fbxX17xX1dxX3xX757xX91xXddxX3xX2e0xXdxXba6xXexX3xX1fxX1bxX17xX3xX66fxX1fxX652xX3xX2xXbaxXbaxX5bxX677xX3axX3xXexXdcxX56xX3xXexX1xX30dxX17xX3xX2e4xXdxX52xX3xXcxX1xX91xX17xX1xX3axX3xXd2xX25axX3xX1fxX1bxX17xX3xXcxX41xX15xX3axX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX11axX0xX5fxXbxX12xX0xX71xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX71xXdcxX10xX5xX6xXexX10xX71xXaxX12xX0xX7xXexXdcxXddxX17xX1dxX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX4cxX17xX3xX3c3xX14xX6xX17xX149xX0xX5fxX7xXexXdcxXddxX17xX1dxX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX143xXexX1xX14xX52xX19cxX143xX6xX17xX71xX143xX7xX6xXbxXddxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX1xX2d8xX3xXexX338xX4xX1xX3x15888xX12axX652x15a41xX3xXexX7b7xX17xX1xX3xX13xX91xX3xXcxX94xX17xX1xX3xXexXdcxX6xXddxX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXexXdcxXdxX16xXexX3xXd2xXc5xX6xX3xX17xX1xXdxXaa0xX14xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xX5xX3c0xX17xXaxX3xX1xXdcxX10xX3ddxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX17xX1xX143xXexXdcxXdxX5fxX4xX1xX14xX143xXexXdxX4xX1xX143xX14xX19cxX17xX71xX143xXexXdxX17xX1xX143xX1xX6xX143xXexXdxX17xX1xX143xXexXdcxX6xXddxX143xXexX1xX14xXddxX17xX1dxX143xX5xX14xX4xX143xX5xX14xXddxX17xX1dxX143xXexXdcxXdxX10xXexX143xXd2xXddxX6xX143xX17xX1xXdxX10xX14xX143xX4xX1xX14xX15xX10xX17xX143xX6xX17xX143xX52xX6xX143xXexX14xX15xX143xX5xXddxX17xX5fxX2xXacxX5dxXacxX1baxX5dxX11axX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX1dxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX5fxX52xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX5bxX10cxX5fxX17xX10xX170xX7xX5fxX2xXbaxX10cxX1b1xX5fxX2xX10cxXacxX71xX2xX5bxX10cxX5bxXbaxX10cxX179xXexXbaxX179xX2xXbaxX1b1xX5xX10cxX11axX1c6xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xX23xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX4xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX30xX3xX17xX1xX41xX17xX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXcxX2xX5bxX2xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxXb6xX12xX0xX7xXexXdcxXddxX17xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX130xX1xX2d8xX3xXexX338xX4xX1xX3xXe75xX12axX652xXe78xX3xXexX7b7xX17xX1xX3xX13xX91xX3xXcxX94xX17xX1xX3xXexXdcxX6xXddxX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXexXdcxXdxX16xXexX3xXd2xXc5xX6xX3xX17xX1xXdxXaa0xX14xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xX5xX3c0xX17xXaxX3xX1xXdcxX10xX3ddxX9xXaxX5fxX4xX1xXdxX17xX1xX143xXexXdcxXdxX5fxX4xX1xX14xX143xXexXdxX4xX1xX143xX14xX19cxX17xX71xX143xXexXdxX17xX1xX143xX1xX6xX143xXexXdxX17xX1xX143xXexXdcxX6xXddxX143xXexX1xX14xXddxX17xX1dxX143xX5xX14xX4xX143xX5xX14xXddxX17xX1dxX143xXexXdcxXdxX10xXexX143xXd2xXddxX6xX143xX17xX1xXdxX10xX14xX143xX4xX1xX14xX15xX10xX17xX143xX6xX17xX143xX52xX6xX143xXexX14xX15xX143xX5xXddxX17xX5fxX2xXacxX5dxXacxX1baxX5dxX11axX1xXexX52xXaxX12xX130xX1xX2d8xX3xXexX338xX4xX1xX3xXe75xX12axX652xXe78xX3xXexX7b7xX17xX1xX3xX13xX91xX3xXcxX94xX17xX1xX3xXexXdcxX6xXddxX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXexXdcxXdxX16xXexX3xXd2xXc5xX6xX3xX17xX1xXdxXaa0xX14xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xX5xX3c0xX17xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXdcxXddxX17xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX130xX1xXdxXaa0xX14xX3xX17xX1dxX91xX15xX3xX2xX5dxX5fxX5bxX3axX3xXexX7b7xX17xX1xX3xX13xX91xX3xXcxX94xX17xX1xX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xXexXdcxX6xXddxX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xXb6xXaa0xX3xXexX1xX91xX17xX1xX3xXexXcexX4xX1xX3xXd2xX14xXd4xXexX3xX7xXd8xX4xX3xXexXdcxXddxX17xX1dxX3xXe1xXd4xX14xX3xXexXdcxX6xX17xX1xX3xXexX6abxXdxX3xXbxX1xX25fxX52xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX11axX3xX130xX1xX2d8xX3xXexX338xX4xX1xX3xXe75xX12axX652xXe78xX3xXexX7b7xX17xX1xX3xX757xX2aexX17xX1dxX3xXb3dxX14xX2f7xX4xX3xX2e4xX1xX30xX17xX1xX3xXexX3c0xXdxX3xX71xX2f3xX3xXb6xX91xX3xXexXdcxX6xXddxX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX4xX1xXddxX3xX4xX30xX4xX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3axX3xX4xX30xX3xX17xX1xX41xX17xX3xXd2xX14xXd4xXexX3xX7xXd8xX4xX11axX3xX130xXd97xX17xX1dxX3xX71xX2f3xX3xX4xXc5xX3xXcxXdcxX1axX2bxX17xX1dxX3xX19cxX6xX17xX3xX652xX6abxXdxX3xX4xX1xXcexX17xX1xX3xXcxX7b7xX17xX1xX3xX2d8xX15xX3xX2e0xX684xX3xXcxXdcx125fdxX17xX1dxX3xX13xX841xXdxX11axX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxXb6xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e4xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xXexX1xX14xX3xX1dxXdxXa77xX3xX179xX3axXacxX5dxX3xX23xX1dxX3xX4xX2ddxX17xX3xX7xX6xX3xX2bxX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xXaxX3xX1xXdcxX10xX3ddxX9xXaxX5fxXbxX1xX6xXbxX143xX5xX14xX6xXexX143xX71xXddxXdxX143xX7xXddxX17xX1dxX5fxX23xX1xX10xX17xX143xXexX1xX14xXddxX17xX1dxX143xX5xX14xX4xX143xX5xX14xXddxX17xX1dxX143xXbxX1xX6xX143xX4xX1xX14xX15xX10xX17xX143xX6xX17xX143xXexX1xX14xX143xX1dxXdxX14xX143xX179xX143xXacxX5dxX143xX23xX1dxX143xX4xX6xX17xX143xX7xX6xX143xXddxX143xX1xX14xXddxX17xX1dxX143xX7xXddxX17xX5fxX2xXacxX1b8xX10cxX179xXbaxX11axX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX1dxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX5fxX52xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX5bxX10cxX5fxX17xX10xX170xX7xX5fxX2xX5dxX179xX1b8xX5fxXbaxXacxX71xX179xX10cxX1b1xX10cxX10cxX1baxX5bxXexX2xXbaxX1baxX179xX5xX1baxX143xX4xX1xX14xX4xX143xX52xX14xX17xX1dxX11axX1c6xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xX23xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX4xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX30xX3xX17xX1xX41xX17xX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXcxX2xX5bxX2xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxXb6xX12xX0xX7xXexXdcxXddxX17xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e4xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xXexX1xX14xX3xX1dxXdxXa77xX3xX179xX3axXacxX5dxX3xX23xX1dxX3xX4xX2ddxX17xX3xX7xX6xX3xX2bxX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xXaxX3xX1xXdcxX10xX3ddxX9xXaxX5fxXbxX1xX6xXbxX143xX5xX14xX6xXexX143xX71xXddxXdxX143xX7xXddxX17xX1dxX5fxX23xX1xX10xX17xX143xXexX1xX14xXddxX17xX1dxX143xX5xX14xX4xX143xX5xX14xXddxX17xX1dxX143xXbxX1xX6xX143xX4xX1xX14xX15xX10xX17xX143xX6xX17xX143xXexX1xX14xX143xX1dxXdxX14xX143xX179xX143xXacxX5dxX143xX23xX1dxX143xX4xX6xX17xX143xX7xX6xX143xXddxX143xX1xX14xXddxX17xX1dxX143xX7xXddxX17xX5fxX2xXacxX1b8xX10cxX179xXbaxX11axX1xXexX52xXaxX12xX2e4xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xXexX1xX14xX3xX1dxXdxXa77xX3xX179xX3axXacxX5dxX3xX23xX1dxX3xX4xX2ddxX17xX3xX7xX6xX3xX2bxX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXdcxXddxX17xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xX259xX25axX17xX1xX3xXe1xX25fxXddxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xX143xX3xX13xX91xX3xXcxX94xX17xX1xX3xXb6xX705xX6xX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xX23xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX4xX30xX4xX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXb6xX705xX6xX3xXbxX1xX30xX3xXexX1xX91xX17xX1xX3xX4xX30dxX17xX1dxX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX14xX6xX3xX19cxX30xX17xX3xXexXdcxX30xXdxX3xXbxX1xX6e6xXbxX3xX4xX1xXd4xXexX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3axX3xXexX1xX14xX3xX1dxXdxXa77xX3xX179xX3axXacxX5dxX3xX23xX1dxX3xX4xX2ddxX17xX3xX7xX6xX11axX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxXb6xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdcxX6xXddxX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xXexX1xX14xX3xX2xX5dxX11axX10cxX10cxX10cxX3xXb6xXdxX4cxX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXexX99xX17xX1dxX3xX1xX2fbxXbxXaxX3xX1xXdcxX10xX3ddxX9xXaxX5fxX3c3xX14xXddxX4xX143xXbxX1xXddxX17xX1dxX143xX6xX17xX143xX17xXdxX17xX1xX5fxXexXdcxX6xXddxX143xXexX1xX14xXddxX17xX1dxX143xX5xX14xX4xX143xX5xX14xXddxX17xX1dxX143xXbxX1xX6xX143xX4xX1xX14xX15xX10xX17xX143xX6xX17xX143xXexX1xX14xX143xX2xX5dxX143xX10cxX10cxX10cxX143xXb6xXdxX10xX17xX143xX52xX6xX143xXexX14xX15xX143xXexXddxX17xX1dxX143xX1xXddxXbxX5fxX2xXacxX2xX179xX5bxX1b8xX11axX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX1dxX3xX7xXdcxX4xX9xXaxX5fxX52xX10xX71xXdxX6xX5fxX2xX5bxX10cxX5fxX17xX10xX170xX7xX5fxX2xX5dxX1b8xX5dxX5fxX2xX1b8xXacxX71xXacxX2xX2xX1b8xX1b8xX2xX1b8xXexX2xX5bxXbaxX5xX179xX143xXexXdcxX6xXddxXexX1xX14xXddxX17xX1dxX11axX1c6xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX1fxX1bxX17xX3xX23xX1xX10xX17xX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX4xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX39xX3axX3xX4xX30xX3xX17xX1xX41xX17xX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXcxX2xX5bxX2xX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxX6xX12xX0xX71xXdxXb6xX12xX0xX7xXexXdcxXddxX17xX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdcxX6xXddxX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xXexX1xX14xX3xX2xX5dxX11axX10cxX10cxX10cxX3xXb6xXdxX4cxX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXexX99xX17xX1dxX3xX1xX2fbxXbxXaxX3xX1xXdcxX10xX3ddxX9xXaxX5fxX3c3xX14xXddxX4xX143xXbxX1xXddxX17xX1dxX143xX6xX17xX143xX17xXdxX17xX1xX5fxXexXdcxX6xXddxX143xXexX1xX14xXddxX17xX1dxX143xX5xX14xX4xX143xX5xX14xXddxX17xX1dxX143xXbxX1xX6xX143xX4xX1xX14xX15xX10xX17xX143xX6xX17xX143xXexX1xX14xX143xX2xX5dxX143xX10cxX10cxX10cxX143xXb6xXdxX10xX17xX143xX52xX6xX143xXexX14xX15xX143xXexXddxX17xX1dxX143xX1xXddxXbxX5fxX2xXacxX2xX179xX5bxX1b8xX11axX1xXexX52xXaxX12xXcxXdcxX6xXddxX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3xXexX1xX14xX3xX2xX5dxX11axX10cxX10cxX10cxX3xXb6xXdxX4cxX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXexX99xX17xX1dxX3xX1xX2fbxXbxX0xX5fxX6xX12xX0xX5fxX7xXexXdcxXddxX17xX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX71xXaxX12xXcxX1xX705xX6xX3xX2d8xX15xX3xX3c3xX14xX15xXaa0xX17xX3xX12axX6xX17xX3xX4xX1xX7b7xX3xXe1xX25fxXddxX3xX2xX1b8xX5dxX3xXexX7b7xX17xX1xX3xX13xX91xX3xXcxX94xX17xX1xX3axX3xX130xX30dxX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX13xX91xX3xXcxX94xX17xX1xX3xXb6xX705xX6xX3xXexX99xX3xX4xX1xX9dxX4xX3xXexXdcxX6xXddxX3xXexX1xX1axX2bxX17xX1dxX3xX4xX1xXddxX3xX5xX2f3xX4xX3xX5xX1axX2fbxX17xX1dxX3xXbxX1xX784xX17xX1dxX3xX4xX1xX2f7xX17xX1dxX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xX1b8xX3xX17xX1dxX91xX17xX1xX3xX130xX30dxX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX143xX3xX12axXdxX4cxX17xX3xXbxX1xX784xX17xX1dxX3xX143xX3xX13xX841xXdxX3xX3c3xX14xX6xX17xX3xXexX7b7xX17xX1xX3xXb6xXaa0xX3xXbxX1xX30xX3xX4xX1xX14xX15xX4cxX17xX3xX30xX17xX3axX3xXexX1xX14xX3xX2xX5dxX3xX17xX1dxX91xX17xX3xXb6xXdxX4cxX17xX3xX52xX6xX3xXexX56xX15xX3xXexX99xX17xX1dxX3xX1xX2fbxXbxX11axX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxX71xXdxXb6xX12xX0xX5fxX5xXdxX12xX0xX5fxX14xX5xX12xX0xX71xXdxXb6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXdcxXaxX12xX0xX5fxX71xXdxXb6xX12xX0xX5fxX71xXdxXb6xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbccxX14xXexX1xXddxXdcxXaxX12xX12axX30xX3xXcxX41xX17xX3xX143xX3x13698xXdxX17xX1xX3xX259xfa02xX0xX5fxXbxX12
Bá Tân - Minh Lý