Thi đua - khen thưởng góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH
(Baohatinh.vn) - Chiều 30/1, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện chủ trì hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Dương Tất Thắng cùng tham dự.
40cx5ce2x844cx25a3x9721x3752x74dax2da1x847bx86d1x88f3x711cx170ex16e4x8d65x9a5bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax477bx5cb2x3848xXexX0x321cxXaxX17xX18xX19xXexX0x31a7x8149xX19x4e2exXexX0xXax8a51xX9xb532xXdxX18x651xX2fx66b7x4e87x121fxX5x35c5xXbxXdxX17xX32xXexX5xXaxX35xX9x8074x67a3xX18xX9x9813xX9x3821xXaxX17xadd2xX9xXbxXax7bbbx3d01xX48xa3c5xX9xX4fx3254xX33xX9xX33xXax3a44xX48xX9xXbxXax7edexX2cxX9xXaxX35xbbe6xX48xX9xX48xXaxX35xX61xXcxX9xbb28x9c2dxX9xX33xXaxc20xXbxX9xXbx61a8xX35x9a4fxX48xX9x78d4xX5xX43x6975x1339xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX7cxX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35xb2bfxX40xX9x652xa643xX1cxX2axacf6xX9x2109x25adx8986xX2xX9xXbx23b1xX48xXaxX9xX7cx1462xX9xX5xa90bxX48xXaxX9xXbx26b6xX9xX2cxXaxc10xX2cxX9xXax2ba5xX35xX9xX48xX4fxXax3017xX9xXbxXb2xX48xX4fxX9xX45x4446xXbxX9xX2cx9561xX48xX4fxX9xXbxX6fxX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9dxX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX4cxX4dxX48xX4fxX9x6816xX5x4788xX78xX5xa7b7xX9xX48xb069xXcxX9xb46fxX9axX2axac14xX9dxX9xXbxX73xX35xX75xX48xX9xX45xXaxX18xX35xX9xX48xXaxX35xX61xXcxX9xX6axX6bxX9xX48xXf1xXcxX9xXf4xX9axX2axb615x3945xX9xX4xXax664xX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX9fxXa0xXa1xX2xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xXebx31a8xX48xX4fxX9x8fe7xX40x81a1xX2cxX9xX78xXaxX6fxX48xXaxX9dxX9xX7xXaxX52xX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX7cxXebxXa1xX2xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xXa1xX4fxX40xX26x1e69xX48xX9xX5xXaxXc0xX9xXa1x56cexX9xX6xX9dxX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX9fxXa0x6aa9xX5xX5xX130xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xX5x9f61xX9x8e57xXf1xX48xX9xX2xX35xX61xX48xX9xX2cxXaxX11axX9xXbxX73x26abxX9xXaxXbaxX35xX9xX48xX4fxXaxXc0xX116xX9xXa0x2224xX9xXbxXaxX4cxX9xX5xXa5xX48xXaxX9xX11axX26xX9x146ex2a25xX9xXebxX18bxX48xXaxX9x2b86xaf13xX48xX9dxX9xX2cxX6fxX2cxX9xX7xXaxX52xX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX9fxXa0xXa1xX2xX9xXbxXa5xX48xXax89d6xX9xXebxX12cxX48xX4fxX9xX130xX40xX132xX2cxX9xX17cxX35xX48xXaxX9dxX9xX2xX4cxX1afxX48xX4fxX9xX5x24c2xXbxX9xX5xXax455dxX48xX4fxX9xX2cx48edxX48xX4fxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX19xX5cxX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xa2b6xX35xX19xXbxXaxX1cdxe81xX9axX9axX33x2a23xb095xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1cdx7dafxX9axX9axX33xX227xX32xX9xX2fxX73xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cdxX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX116xX6axX48xX1cxX48xX17xX21dxX2fxX1cxX2axX115xX9ax1a46xX1cxX2axX9axXf4xX19xXf4xX2axfeaxX9axX223xX9axX99xXbxX223xXf7xX25axX262xXdxX9axX116x243dxX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX9xX19xX40xX18xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX40xX24xX48xX4fxX9xX4fxX24xX33xX9xX33xXaxX18xX48xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX48xX9xX48xXaxX35xX17xXcxX9xX6axX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX73xX35xX17xX48xX9xX45xXbxX9xX227xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexXa1xXf1xXcxX9xXf4xX9axX2axXf7xX9dxX9xXbxX24xXaaxX48xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xXbxXb2xX9xX2cxXaxXb6xX2cxX9xX33xXaxX6fxXbxX9xX3fxXbaxX48xX4fxX9xX2cxX6fxX2cxX9xX33xXaxX24xX48xX4fxX9xXbxX73xXaaxX24xX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9xXbxXaxX5cxX2cxX9xXaxX35xX61xX48xX9xXbxXaxX1ebxX48xX4fxX9xXdx8d4cxX35xX9xX48xXaxX35xX61xXcxX9xX6axX6bxX9xX33xXaxX6fxXbxX9xXbxX73xX35xX75xX48xX9xX78xX5xX43xX7bxX7cxX9xX48xXf1xXcxX9xXf4xX9axX2axXf7xX228xX9xX33xXaxX24xX48xX4fxX9xXbxX73xXaaxX24xX9x2c2fxX7cxXaaxX9xX5xXadxX48xXaxX9xX2cxXaxX40xX48xX4fxX9xXbxX18xX26xX9xX6axX18bxX9xX48xX4fxX4cx835cxX35xX9xX48xX4fxXax2ed9xX24xX9xX43xX9xX45xXaxXccxX48xX4fxX9xX3fxX75xX9xX18xX35xX9xX23xXc0xX9xX23x6107xX9xXdx3c87xX35xX9xX33xXaxX198xX18xX9xX2fxX18xX40x7095xX9xX4fxX35xX18xX35xX9xX3fxX24xX389xX48xX9xXf4xX9axX2axX223xX9xX43xX9xXf4xX9axXf4xX9axX228xX9xX33xXaxX24xX48xX4fxX9xXbxX73xXaaxX24xX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9xX352xX2xX24xX18xX48xXaxX9xX48xX4fxXaxX35xX61xX33xX9xX7cxXaaxX9xX5xXadxX48xXaxX9xXaxXbaxX35xX9xX48xXaxaa37xX33xX9xX6axXaaxX9xX33xXaxX6fxXbxX9xXbxX73xX35xX75xX48xX394xX228xX9xXbxXb2xX9xX2cxXaxXb6xX2cxX9xX2cxX40xXbaxX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX352xX78xXaxX40xX9xX19x765fxX48xX9xX2cxX4cxX9xX48xXccxX48xX4fxX9xXbxXaxXccxX48xX9xXcx147axX35xX9xX45xX35xX75xX40xX9xXcx11b5xX40xX9dxX9xX6axX4cxX36bxX48xX9xXcxX420xX40xX9xX7cxXaaxX9xX5xXadxX48xXaxX9xX48xXf1xXcxX9xXf4xX9axX2axXf7xX394xX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX130xX40xX18xX9xX2cxX6fxX2cxX9xX33xXaxX24xX48xX4fxX9xXbxX73xXaaxX24xX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9xX26xX1a7xX40xX9xX48xX4cxX417xX2cxX9dxX9xX48xXaxX35xX96xX40xX9xXbxX3dcxX33xX9xXbxXaxX75xX9dxX9xX2cxX6fxX9xX48xXaxX406xX48xX9xX3fxX4cxX320xX2cxX9xX2cxX6fxX2cxX9xX2cxX1e6xX33xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX4cxX4dxX48xX4fxX228xX9xX48xXaxX35xX96xX40xX9xXcxXccxX9xXaxX18bxX48xXaxX9xXcxX417xX35xX9dxX9xX48xXaxX406xX48xX9xXbxX132xX9xXcxX417xX35xX9dxX9xX3fxX35xX75xX48xX9xXaxX18bxX48xXaxX9xXbxX35xX1a7xX48xX9xXbxX35xXc8xX48xX9xX3fxX4cxX320xX2cxX9xX48xXaxX406xX48xX9xX73xXbaxX48xX4fxX228xX9xX2cxX6fxX2cxX9xX2cxX1afxX9x9e90xX40xX18xX48xX9dxX9xX3fxX1afxX48xX9xX6axXc0xX9dxX9xX3fxXc0xX18xX9xX33xXaxX4cxX1afxX48xX4fxX9xX227xX406xX26xX9xX19xX5cxX48xX4fxX9xX45xXc8xX9xXaxX24xX389xX2cxXaxX9xX33xXaxX6fxXbxX9xXaxX35xX61xX48xX9dxX9xX23x9359xX35xX9xX19xX4cx4a91xX48xX4fxX9xXbxXb2xX48xX4fxX9xX45xXc8xXbxX9xX6axXaaxX9xX48xXaxX406xX48xX9xX73xXbaxX48xX4fxX9xX3fxX35xX75xX48xX9xXaxX18bxX48xXaxX9xXbxX35xXc8xX48xX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX21dxX35xX19xXbxXaxX1cdxX223xX9axX9axX33xX227xX228xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1cdxX230xX9axX9axX33xX227xX32xX9xX2fxX73xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cdxX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX116xX6axX48xX1cxX48xX17xX21dxX2fxX1cxX2axX115xX9axX25axX1cxX2axX9axXf4xX19xXf4xX2axX262xX9axX223xX9axX99xXbxXf7xXf4xXf7xX262xXdxX2axX116xX26fxX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX9xX19xX40xX18xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX40xX24xX48xX4fxX9xX4fxX24xX33xX9xX33xXaxX18xX48xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX48xX9xX48xXaxX35xX17xXcxX9xX6axX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX73xX35xX17xX48xX9xX45xXbxX9xX227xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX21dxX35xX19xXbxXaxX1cdxX223xX9axX9axX33xX227xX228xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1cdxX230xX9axX9axX33xX227xX32xX9xX2fxX73xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cdxX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX116xX6axX48xX1cxX48xX17xX21dxX2fxX1cxX2axX115xX9axX25axX1cxX2axX9axXf4xX19xXf4xX2axX262xX9axX223xX9axX99xXbxXf4xX115xXf4xXf7xXdxXf4xX116xX26fxX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX9xX19xX40xX18xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX40xX24xX48xX4fxX9xX4fxX24xX33xX9xX33xXaxX18xX48xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX48xX9xX48xXaxX35xX17xXcxX9xX6axX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX73xX35xX17xX48xX9xX45xXbxX9xX227xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX5xX73xX24xX48xX4fxX9xX48xXf1xXcxX9dxX9xX2cxXccxX48xX4fxX9xXbxX6fxX2cxX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX4cxX4dxX48xX4fxX9xX3fxX4cxX320xX2cxX9xX3fxXb2xX35xX9xXcxX417xX35xX9dxX9xX23xX6fxXcxX9xX2fxX6fxXbxX9xX2cxX6fxX2cxX9xX4f5xX40xX26xX9xX3fxXc0xX48xXaxX9xX2cxX11axX18xX9xX33xXaxX6fxX33xX9xXdxX40xX3dcxXbxX228xX9xX2cxX6fxX2cxX9xX3fxX1afxX48xX9xX6axXc0xX9dxX9xX3fxXc0xX18xX9xX33xXaxX4cxX1afxX48xX4fxX9xX4f5xX40xX18xX48xX9xXbxX406xXcxX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX4cxX4dxX48xX4fxX9dxX9xXbxX73xX18bxX48xXaxX9xX2cxX1e6xX33xX9xXbxX73xX1a7xX48xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX4cxX4dxX48xX4fxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX6fxX9xX48xXaxX406xX48xX9xX45xXaxXccxX48xX4fxX9xX4fxX35xX15fxX9xX2cxXaxXb6xX2cxX9xX6axX6bxX9xXdx1a63xX48xXaxX9xX3fxX389xX24xX9dxX9xX4f5xX40x20c7xX48xX9xXdx4192xX9dxX9xX48xX4fxX4cxX36bxX35xX9xXbxX73xX5cxX2cxX9xXbxX35xXc8xX33xX9xXdxX18xX24xX9xX3fxXbaxX48xX4fxX228xX9xX23xX18xX48xX9xXaxXaaxX48xXaxX9xX2cxX6fxX2cxX9xXbxX35xX1a7xX40xX9xX2cxXaxX198xX9xX3fxX6fxX48xXaxX9xX4fxX35xX6fxX9xX227xXc8xX33xX9xXdxX24xX389xX35xX9xX6axXaaxX9xX227x9c5dxXbxX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX4cxX4dxX48xX4fxX116xX116xX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX21dxX35xX19xXbxXaxX1cdxX223xX9axX9axX33xX227xX228xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1cdxX230xX9axX9axX33xX227xX32xX9xX2fxX73xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cdxX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX116xX6axX48xX1cxX48xX17xX21dxX2fxX1cxX2axX115xX9axX25axX1cxX2axX9axXf4xX19xXf4xX2axX262xX9axX223xX9axX99xXbxX230xXf7xX230xXdxX99xX116xX26fxX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX9xX19xX40xX18xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX40xX24xX48xX4fxX9xX4fxX24xX33xX9xX33xXaxX18xX48xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX48xX9xX48xXaxX35xX17xXcxX9xX6axX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX73xX35xX17xX48xX9xX45xXbxX9xX227xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX227xXbxX43xX18xXdxX35xX4fxX48xX1cdxX9xX26fxX40xX2fxXbxX35xbd47xX26xX228xX32xXexX7xXaxX52xX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX7cxXebxXa1xX2xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xXa1xX4fxX40xX26xX157xX48xX9xX5xXaxXc0xX9xXa1xX15fxX9xX6xX9xXbxXaxXccxX48xX4fxX9xX4f5xX40xX18xX9xX48xXbaxX35xX9xX19xX40xX48xX4fxX9xX4fxX35xX18xX24xX9xX4cxX417xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9xXbxXaxX5cxX2cxX9xXaxX35xX61xX48xX9xX48xXaxX35xX61xXcxX9xX6axX6bxX9xX48xXf1xXcxX9xXf4xX9axX2axX115xX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX21dxX35xX19xXbxXaxX1cdxX223xX9axX9axX33xX227xX228xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1cdxX230xX9axX9axX33xX227xX32xX9xX2fxX73xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cdxX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX116xX6axX48xX1cxX48xX17xX21dxX2fxX1cxX2axX115xX9axX25axX1cxX2axX9axXf4xX19xXf4xX2axX262xX9axX223xX9axX99xXbxX262xX9axX9axX9axXdxX230xX116xX26fxX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX9xX19xX40xX18xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX40xX24xX48xX4fxX9xX4fxX24xX33xX9xX33xXaxX18xX48xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX48xX9xX48xXaxX35xX17xXcxX9xX6axX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX73xX35xX17xX48xX9xX45xXbxX9xX227xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX227xXbxX43xX18xXdxX35xX4fxX48xX1cdxX9xX26fxX40xX2fxXbxX35xX903xX26xX228xX32xXexXebxX389xX35xX9xX19xX35xX61xX48xX9xX2cxX6fxX2cxX9xX45xXaxX132xX35xX9xX45xX7b9xX9xX45xXc8xXbxX9xX4fxX35xX18xX24xX9xX4cxX417xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9xXbxXaxX5cxX2cxX9xXaxX35xX61xX48xX9xX48xXaxX35xX61xXcxX9xX6axX6bxX9xX48xXf1xXcxX9xXf4xX9axX2axX115xX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX6fxXbxX9xX23xX35xX75xX40xX9xXbxX389xX35xX9xXaxXbaxX35xX9xX48xX4fxXaxXc0xX9dxX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX9fxXa0xXa1xX2xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xXebxX12cxX48xX4fxX9xX130xX40xX132xX2cxX9xX78xXaxX6fxX48xXaxX9xX43xX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX7cxXbaxX35xX9xX3fxX52cxX48xX4fxX9xX5xXebxX78xX5xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xX48xXaxX1e6xX48xX9xXcxX389xX48xXaxX9dxX9xX48xXf1xXcxX9xXf4xX9axX2axXf7xX9dxX9xXbxX24xXaaxX48xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xXbxXb2xX9xX2cxXaxXb6xX2cxX9xX2cxX6fxX2cxX9xX33xXaxX24xX48xX4fxX9xXbxX73xXaaxX24xX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9xXbxXaxX5cxX2cxX9xXaxX35xX61xX48xX9xX48xXaxX35xX61xXcxX9xX6axX6bxX9xX33xXaxX6fxXbxX9xXbxX73xX35xX75xX48xX9xX78xX5xX43xX7bxX7cxX9xXbxX73xX24xX48xX4fxX9xX23xX132xX35xX9xX2cxX7b5xX48xXaxX9xX2cxX52xX9xX48xXaxX35xX96xX40xX9xX45xXaxX52xX9xX45xXaxXf1xX48xX9dxX9xXbxXaxX6fxX2cxXaxX9xXbxXaxXb6xX2cxX116xX9xXa1xXaxX4cxX48xX4fxX9xX6axX417xX35xX9xX2fxX5cxX9xX48x6499xX9xXdxX5cxX2cxX9xX2cxX11axX18xX9xX2cxX7b5xX9xXaxX61xX9xXbxXaxX132xX48xX4fxX9xX2cxXaxX198xX48xXaxX9xXbxX73xXc0xX9dxX9xX48xXaxX406xX48xX9xX19xX406xX48xX9xX6axXaaxX9xX2cxXbaxX48xX4fxX9xX3fxX52cxX48xX4fxX9xX19xX24xX18xX48xXaxX9xX48xX4fxXaxX35xX61xX33xX9dxX9xX33xXaxX24xX48xX4fxX9xXbxX73xXaaxX24xX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9xX6axXaaxX9xX2cxXccxX48xX4fxX9xXbxX6fxX2cxX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX4cxX4dxX48xX4fxX9xX3fxX389xXbxX9xX3fxX4cxX320xX2cxX9xX45xXc8xXbxX9xX4f5xX40xX7b5xX9xXbxX198xX2cxXaxX9xX2cxX5cxX2cxX9xXbxX73xX1a7xX48xX9xXbxX1e6xXbxX9xX2cxX7b5xX9xX2cxX6fxX2cxX9xXdxXadxX48xXaxX9xX6axX5cxX2cxX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexXa1xXf1xXcxX9xXf4xX9axX2axX115xX9xXdxXaaxX9xX48xXf1xXcxX9xX45x59a1xX9xX48xX35xX61xXcxX9xXf7xX9axX9xX48xXf1xXcxX9xX48xX4fxXaaxX26xX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX7cxX52cxX9xX4xXaxX198xX9xX16fxX35xX48xXaxX9xX73xX18xX9xX1a6xX36bxX35xX9xX45xX1a7xX40xX9xX4fx354dxX35xX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9xX6fxX35xX9xX4f5xX40xX132xX2cxX9xX43xX9xX48xX4fxXaaxX26xX9xXbxX73xX40xX26xX96xX48xX9xXbxXaxX132xX48xX4fxX9xX5xXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9xX26xX1a7xX40xX9xX48xX4cxX417xX2cxX9xXe9xX2axX2axX1cxX223xX1cxX2axX262xX230xX115xX9xX43xX9xX2axX2axX1cxX223xX1cxXf4xX9axX2axX115xXeexX9dxX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX9fxXa0xXa1xX2xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xXebxX12cxX48xX4fxX9xX130xX40xX132xX2cxX9xX78xXaxX6fxX48xXaxX9xX3fxX96xX9xX48xX4fxXaxXc0xX9dxX9xX2cxX57xX48xX9xX33xXaxX6fxXbxX9xXaxX40xX26xX9xX2fxXb6xX2cxX9xXcxX389xX48xXaxX9xXbxXb2xX48xX4fxX9xXaxX320xX33xX9xX2cxX11axX18xX9xXebxX7b5xX48xX4fxX9xX23xXbaxX9dxX9xX2cxXaxX198xX48xXaxX9xX4f5xX40xX26xX96xX48xX9dxX9xX16fxX5xX5xX130xX9dxX9xX3fxX24xXaaxX48xX9xXbxXaxX75xX9dxX9xXdxX5cxX2cxX9xXdxX4cxX320xX48xX4fxX9xX6ax6c21xX9xXbxX73xX18xX48xX4fxX9dxX9xX2cxXbaxX48xX4fxX9xX3fxX52cxX48xX4fxX9xX19xX24xX18xX48xXaxX9xX48xX4fxXaxX35xX61xX33xX9xX6axXaaxX9xX48xXaxX406xX48xX9xX19xX406xX48xX9xX73xX18xX9xX2fxXb6xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9dxX9xX33xXaxX1e6xX48xX9xX3fxX1e6xX40xX9xXaxX24xXaaxX48xX9xXbxXaxXaaxX48xXaxX9xX6axX4cxX320xXbxX9xXcxXb6xX2cxX9xX2cxX6fxX2cxX9xX2cxXaxXa5xX9xXbxX35xX1a7xX40xX9dxX9xX48xXaxX35xX61xXcxX9xX6axX6bxX9xX48xXf1xXcxX9xXf4xX9axX2axX115xX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX21dxX35xX19xXbxXaxX1cdxX223xX9axX9axX33xX227xX228xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1cdxX230xX9axX9axX33xX227xX32xX9xX2fxX73xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cdxX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX116xX6axX48xX1cxX48xX17xX21dxX2fxX1cxX2axX115xX9axX25axX1cxX2axX9axXf4xX19xXf4xX2axX262xX9axX223xX9axX99xXbxX230xXf7xX262xX115xXdxX25axX116xX26fxX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX9xX19xX40xX18xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX40xX24xX48xX4fxX9xX4fxX24xX33xX9xX33xXaxX18xX48xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX48xX9xX48xXaxX35xX17xXcxX9xX6axX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX73xX35xX17xX48xX9xX45xXbxX9xX227xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX5cxX2cxX9xXaxX35xX61xX48xX9xX2cxX52xX9xXaxX35xX61xX40xX9xX4f5xX40xX7b5xX9xX2cxX6fxX2cxX9xX33xXaxX24xX48xX4fxX9xXbxX73xXaaxX24xX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9xX352xX4xX7b5xX9xX48xX4cxX417xX2cxX9xX2cxXaxX40xX48xX4fxX9xX2fxXb6xX2cxX9xX227xX406xX26xX9xX19xX5cxX48xX4fxX9xX48xXccxX48xX4fxX9xXbxXaxXccxX48xX9xXcxX417xX35xX9dxX9xX3fxXccxX9xXbxXaxXc0xX9xX6axXf1xX48xX9xXcxX35xX48xXaxX394xX9xX4fxX35xX18xX35xX9xX3fxX24xX389xX48xX9xXf4xX9axX2axX223xX9x4b27xX9xXf4xX9axXf4xX9axX228xX9xX3fxa2fxX26xX9xXcxX389xX48xXaxX9xX2cxX7b5xX35xX9xX2cxX6fxX2cxXaxX9xXaxXaaxX48xXaxX9xX2cxXaxX198xX48xXaxX9xX4fxX1ebxX48xX9xX6axX417xX35xX9xXbxXaxX5cxX2cxX9xXaxX35xX61xX48xX9xX48xXaxX35xX61xXcxX9xX6axX6bxX9xX2cxX7b5xX35xX9xXbxXaxX35xX61xX48xX9xXcxXccxX35xX9xXbxX73xX4cxX36bxX48xX4fxX9xX45xX35xX48xXaxX9xX19xX24xX18xX48xXaxX228xX9xXbxX3dcxX33xX9xXbxX73xX40xX48xX4fxX9xX73xXaaxX9xX2fxX24xX6fxXbxX9dxX9xX4fxX35xX7b5xX35xX9xX4f5xX40xX26xXc8xXbxX9xX2cxX6fxX2cxX9xXbxX52cxX48xX9xX3fxXcb4xX48xX4fxX9xX6axX96xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX4cxX4dxX48xX4fxX9xXbxXaxXaaxX48xXaxX9xXbxX198xX2cxXaxX9xX45xXaxX6fxX48xX4fxX9xX2cxXaxX35xXc8xX48xX9xX3fxX132xX35xX9xX6axX417xX35xX9xX2cxX6fxX2cxX9xXbxX73xX4cxX36bxX48xX4fxX9xXaxX320xX33xX9xX3fxX11axX9xX3fxX35xX96xX40xX9xX45xX35xX61xX48xX9dxX9xXbxX35xX1a7xX40xX9xX2cxXaxX40xXf55xX48xX228xX9xXbxX35xXc8xX33xX9xXbxX6bxX2cxX9xX3fxXb2xX35xX9xXcxX417xX35xX9xX2cxXccxX48xX4fxX9xXbxX6fxX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9dxX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX4cxX4dxX48xX4fx6f3exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX40xXf55xX48xX9xX23xXc0xX9xX3fxX52xX48xX9xXbxXc8xXbxX9xX16fxX3dcxX40xX9xX5xX40xX1e6xXbxX9xXf4xX9axX2axX115xX9dxX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX9fxXa0xXa1xX2xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xX3fxX96xX9xX48xX4fxXaxXc0xX9xX2cxX6fxX2cxX9xX48xX4fxXaaxX48xXaxX9dxX9xX3fxXc0xX18xX9xX33xXaxX4cxX1afxX48xX4fxX9xX4f5xX40xX18xX48xX9xXbxX406xXcxX9xX3fxXc8xX48xX9xX2fxX7b5xX48xX9xX227xX40xX1e6xXbxX9xX48xXccxX48xX4fxX9xX48xX4fxXaxX35xX61xX33xX228xX9xXbxXaxXf1xXcxX9xXaxX386xX35xX9dxX9xX3fxXbaxX48xX4fxX9xX6axX35xX1a7xX48xX9xX2cxX6fxX2cxX9xX4fxX35xX18xX9xX3fxX18bxX48xXaxX9xX48xX4fxXaxX371xX24xX9dxX9xX3fxX132xX35xX9xXbxX4cxX320xX48xX4fxX9xX2cxXaxX198xX48xXaxX9xX2fxX6fxX2cxXaxX228xX9xX3fxX7b5xXcxX9xX23xX7b5xX24xX9xX18xX48xX9xX48xX35xX48xXaxX9xXbxX73xX3dcxXbxX9xXbxX5cxX9dxX9xX18xX48xX9xXbxX24xXaaxX48xX9xX227xX7aaxX9xXaxXbaxX35xX9dxX9xX33xXaxa182xX48xX4fxX9xX2cxXaxX132xX48xX4fxX9xX2cxXaxX6fxX26xX9xX48xXb2xX9dxX9xX6axX3dcxX48xX9xX2cxXaxX40xX26xX75xX48xX9xXbxXaaxX48xX4fxX9xXbxX73xX15fxX9dxX9xX3fxX132xXbxX9xX33xXaxX6fxX24xX116xX9xXebxX52cxX48xX4fxX9xXbxXaxX36bxX35xX9dxX9xXbxXb2xX9xX2cxXaxXb6xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX48xXaxX406xX48xX9xX19xX406xX48xX9xX6axX40xX35xX9xXbxXc8xXbxX9dxX9xX3fxX52xX48xX9xX227xX40xX406xX48xX9xX6axX40xX35xX9xX6ax2c4bxX9dxX9xX18xX48xX9xXbxX24xXaaxX48xX9dxX9xXbxX35xXc8xXbxX9xX45xX35xX61xXcxX116xX116xX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX40xXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX21dxX35xX19xXbxXaxX1cdxX223xX9axX9axX33xX227xX228xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1cdxX230xX9axX9axX33xX227xX32xX9xX2fxX73xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cdxX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX116xX6axX48xX1cxX48xX17xX21dxX2fxX1cxX2axX115xX9axX25axX1cxX2axX9axXf4xX19xXf4xX2axX262xX9axX223xX9axX99xXbxXf4xXf7xXf4xX9axXdxX223xX116xX26fxX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX9xX19xX40xX18xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX40xX24xX48xX4fxX9xX4fxX24xX33xX9xX33xXaxX18xX48xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX48xX9xX48xXaxX35xX17xXcxX9xX6axX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX73xX35xX17xX48xX9xX45xXbxX9xX227xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX227xXbxX43xX18xXdxX35xX4fxX48xX1cdxX9xX26fxX40xX2fxXbxX35xX903xX26xX228xX32xXexX5xXaxX17axX18xX9xX11axX26xX9xX4f5xX40xX26xX96xX48xX9xX2cxX11axX18xX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX48xX4cxX417xX2cxX9dxX9xXa0xX198xX9xXbxXaxX4cxX9xX5xXa5xX48xXaxX9xX11axX26xX9xX1a6xX1a7xX9xXebxX18bxX48xXaxX9xX1aexX1afxX48xX9dxX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX9fxXa0xXa1xX2xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xXebxX12cxX48xX4fxX9xX130xX40xX132xX2cxX9xX78xXaxX6fxX48xXaxX9xXbxX73xX18xX24xX9xX7cxX40xX406xX48xX9xX2cxXaxX4cxX1afxX48xX4fxX9xX1a6xX18xX24xX9xX3fxXbaxX48xX4fxX9xXaxX389xX48xX4fxX9xXa1xXaxX18bxX9xX2cxXaxX24xX9xXf4xX9xX2cxX6fxX9xX48xXaxX406xX48xX9xX6axXaaxX9xX7cxX40xX406xX48xX9xX2cxXaxX4cxX1afxX48xX4fxX9xX1a6xX18xX24xX9xX3fxXbaxX48xX4fxX9xXaxX389xX48xX4fxX9xXa0xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xX99xX9xX2cxX6fxX9xX48xXaxX406xX48xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX21dxX35xX19xXbxXaxX1cdxX223xX9axX9axX33xX227xX228xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1cdxX230xX9axX9axX33xX227xX32xX9xX2fxX73xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cdxX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX116xX6axX48xX1cxX48xX17xX21dxX2fxX1cxX2axX115xX9axX25axX1cxX2axX9axXf4xX19xXf4xX2axX262xX9axX223xX9axX99xXbxX25axX230xXf7xX25axXdxXf7xX116xX26fxX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX9xX19xX40xX18xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX40xX24xX48xX4fxX9xX4fxX24xX33xX9xX33xXaxX18xX48xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX48xX9xX48xXaxX35xX17xXcxX9xX6axX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX73xX35xX17xX48xX9xX45xXbxX9xX227xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX21dxX35xX19xXbxXaxX1cdxX223xX9axX9axX33xX227xX228xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1cdxX230xX9axX9axX33xX227xX32xX9xX2fxX73xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cdxX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX116xX6axX48xX1cxX48xX17xX21dxX2fxX1cxX2axX115xX9axX25axX1cxX2axX9axXf4xX19xXf4xX2axX262xX9axX223xX9axX99xXbxXf7xX9axXf7xXdxX115xX116xX26fxX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX9xX19xX40xX18xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX40xX24xX48xX4fxX9xX4fxX24xX33xX9xX33xXaxX18xX48xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX48xX9xX48xXaxX35xX17xXcxX9xX6axX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX73xX35xX17xX48xX9xX45xXbxX9xX227xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX1a6xX7aaxX48xXaxX9xX3fxX389xX24xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xXbxX73xX18xX24xX9xXbxX12cxX48xX4fxX9xX2cxX36bxX9xXbxXaxX35xX9xX3fxX40xX18xX9xX2cxX11axX18xX9xX9fxXa0xXa1xX2xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXf4xXf4xX9xXbxX3dcxX33xX9xXbxXaxX75xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX21dxX35xX19xXbxXaxX1cdxX223xX9axX9axX33xX227xX228xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1cdxX230xX9axX9axX33xX227xX32xX9xX2fxX73xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cdxX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX116xX6axX48xX1cxX48xX17xX21dxX2fxX1cxX2axX115xX9axX25axX1cxX2axX9axXf4xX19xXf4xX2axX262xX9axX223xX9axX99xXbxX262xX115xX99xX230xXdxX262xX116xX26fxX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX9xX19xX40xX18xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX40xX24xX48xX4fxX9xX4fxX24xX33xX9xX33xXaxX18xX48xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX48xX9xX48xXaxX35xX17xXcxX9xX6axX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX73xX35xX17xX48xX9xX45xXbxX9xX227xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX4fxX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX21dxX35xX19xXbxXaxX1cdxX223xX9axX9axX33xX227xX228xXaxX17xX35xX4fxXaxXbxX1cdxX230xX9axX9axX33xX227xX32xX9xX2fxX73xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1cdxX1cxX1cxX35xX116xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX116xX6axX48xX1cxX48xX17xX21dxX2fxX1cxX2axX115xX9axX25axX1cxX2axX9axXf4xX19xXf4xX2axX262xX9axX223xX9axX99xXbxXf4xX9axX230xX115xXdxX2axX9axX116xX26fxX33xX4fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxXaxX35xX9xX19xX40xX18xX9xX45xXaxX17xX48xX9xXbxXaxX40xX24xX48xX4fxX9xX4fxX24xX33xX9xX33xXaxX18xX48xX9xXbxXaxX40xX2cxX9xXaxX35xX17xX48xX9xX48xXaxX35xX17xXcxX9xX6axX40xX9xX33xXaxX18xXbxX9xXbxX73xX35xX17xX48xX9xX45xXbxX9xX227xXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa0xX24xX19xX26xX32xXexX6axXaaxX9xX23x280axX48xX4fxX9xX45xXaxX17xX48xX9xX2cxX11axX18xX9xX4xXaxX11axX9xXbxXc0xX2cxXaxX9xX9fxXa0xXa1xX2xX9xXbxXa5xX48xXaxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX6fxX2cxX9xXbxX3dcxX33xX9xXbxXaxX75xX9xX3fxX7aaxX9xX2cxX52xX9xXbxXaxXaaxX48xXaxX9xXbxX198xX2cxXaxX9xX227xX40xX1e6xXbxX9xX2fxX1ebxX2cxX9xXbxX73xX24xX48xX4fxX9xXbxXb2xX9xX2cxXaxXb6xX2cxX9xXbxXaxX5cxX2cxX9xXaxX35xX61xX48xX9xX48xXaxX35xX61xXcxX9xX6axX6bxX9xX48xXf1xXcxX9xXf4xX9axX2axXf7xX116xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xa44bxX40xXbxXaxX24xX73xX32xXexXa1xX18xXcxX9x205cxX35xX18xX48xX4fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Nam Giang