Tăng cường tự chủ về tiền lương cho khối doanh nghiệp nhà nước
Chiều 25/11, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã khảo sát tại Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương.
cfa3xe5a3x11e98xde27x11bb7xddcexdff6xfa28xe88ax1496fx11a6exd725xfd54x14314xe839x127f9xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax13830x119ecx10d6axXexX0x13045xXaxX17xX18xX19xXexX0x10572xd153xX19xe0e0xXexX0xXax14244xX9xdf91xXdxX18x10f74xX2fx13910x1035exe326xX5x120a1xXbxXdxX17xX32xXexX5xd131xfb72x13bc0xX9xX2cx14c62xef16xX3dxX3exX9xXbx121f4xX9xX2cxXaxf0b2xX9x11f9dxea00xX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41x1250fxX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xe5cdxXax14797xX35xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xd371xX33xX9xX3dxXaxeefaxX9xX3dxX41x127e5xX2cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xd936xX17xX18xX19xX32xXexX4xXaxX35xX4ex139d5xX9x10274xe4f4xX1cxX2axX2axfd26xX9x11e60x1183fxX9xX4dxX35xdd5fxX3dxX9x11c47x10cb3xX9xX4xXaxf56bxX3dxXaxX9xXbx119b6x10d6cxX9axX9xX7xXax14058xX9xX5xXaxX4bxX9xXbxX41xX77xX3dxX3exX9xX4xXaxXa9xX3dxXaxX9xX33xXaxX4bxX9x1074fxX41xX57xX3dxX3exX9x12b0dx1145bxX3dxXaxX9xX89xX93xX6exX9axX9xX5xXaexX41x11cc3xX3dxX3exX9xXa4xX18xX3dxX9xX2cxXax129faxX9x11850x14a40xX24xX9xX5xXaexX93xX3dxX3exX9xX41xX57xX3dxX3exX9xX4dxX4exX9xX2cxfd61xX35xX9xX2cx10aecxX2cxXaxX9xX2cxXaxXa9xX3dxXaxX9xX2fxX100xX2cxXaxX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9axX9xX23xXfcxX24xX9xXaxX35x13c1dxXcxX9x1054axf42dxX9xXaxXa5xX35xX9xX4dxX73xX9xX41xX93xX9xXe9xX125xX35xX9xX3dxX3exX41xX42xX35xX9xX2cxXb4xX9xX2cxeb7exX3dxX3exX9xXe9xX125xX9xX5fxXaxXfcxX24xX9xX2fxX100xXbxX9xXbxXeaxX35xX9xXd0xXfcxX3dxX3exX9xX93xX9dxX9x13d39xXaxX61xX35xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX5xXaexX93xX3dxX3exX9xX41xX57xX3dxX3ex14bacxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxXa4xX24xX124xX32xX9xX18xXdxX35xX3exX3dxX31xX32xX2cxX17xX3dxXbxX17xXaexX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXaexXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x1327axX35xX19xXbxXax1308dx1093fxd91fxX96xX33xX124xX32xX9xX2fxXaexX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c1xX1cxX1cxX35xX177xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX177xX4dxX3dxX1cxX3dxX17xX1bcxX2fxX1cxX2axX1c3xX1c2xX1c3xX1cxX2axfce0x14f06xX19xX1f0xX95xX95xX1c2x11e4fxX96xX1f0xXbxX1c2xX1f0xX96xX1f6xXdxX1efxX177x1091dxX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX3dxX3exX9xX2cxX93xX24xX3dxX3exX9xXbxX93xX9xX2cxXaxX93xX9xX4dxX17xX9xXbxX35xX17xX3dxX9xXdxX93xX24xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX5fxXaxX24xX35xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX17xX33xX9xX3dxXaxX18xX9xX3dxX93xX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXaexXexX0xXbxXaexXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xX2fxX2cxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX124xXbxfaaexX18xXdxX35xX3exX3dxX1c1xX9xX201xX93xX2fxXbxX35x13351xX26xef13xX32xXexX7xXaxXb4xX9xX5xXaxX4bxX9xXbxX41xX77xX3dxX3exX9xX4xXaxXa9xX3dxXaxX9xX33xXaxX4bxX9xXcaxX41xX57xX3dxX3exX9xXd0xXd1xX3dxXaxX9xX89xX93xX6exX9xX33xXaxX100xXbxX9xX23xX35xX121xX93xX9xXbxXeaxX35xX9xX23xX93x10f8dxX35xX9xXdxX73xXcxX9xX4dxX35xX6exX2cxX177xX9xX28bxX9xf1e4xX3dxXaxX1c1xX9xXcax1475dxX7xX1cxX5xXaxX73xX3dxXaxX9xX4xXaxX93xX3dxX3exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXaexXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa4xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaexX41xXddxX3dxX3exX9xXa4xX18xX3dxX9xX2cxXaxXe7xX9xXe9xXeaxX24xX9xX2cxXaxX24xX9xXaexdfd6xX3dxX3exX9xX4dxX35xX6exX2cxX9xX5fxXaxXfcxX24xX9xX2fxX100xXbxX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxXeaxX35xX9xX5fxXaxX61xX35xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX3dxXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9xXaxX24xdd15xX2cxX9xX3dxXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9xX3dx14da6xXcxX9xX3exX35xec37xX9xX2cxX2d4xX9xX33xXaxe0fexX3dxX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX61xX35xX9xXdxX73xX9xX3dxXa5xX35xX9xX19xX93xX3dxX3exX9x11084xX93xX18xX3dxX9xXbxXaexf1c2xX3dxX3exX9xXbxXaexX24xX3dxX3exX9xXd0xX4exX9xX100xX3dxX9xX2cxXfcxX35xX9xX2cxX100xX2cxXaxX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xX2fxd806xX9xXbxXaexXd1xX3dxXaxX9xX5xXaexX93xX3dxX3exX9xX41xX57xX3dxX3exX9xXbxXaxXfcxX24xX9xXdxX93x10743xX3dxX177xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa4xX24xX19xX26xX32xXexe56cxX4xXfcxX35xX9xX2cxX100xX2cxXaxX9xX2cxXaxXa9xX3dxXaxX9xX2fxX100xX2cxXaxX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9axX9xXbxXaexX24xX3dxX3exX9xXe9xXb4xX9xX2cxXb4xX9xX5fxXaxX61xX35xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX3dxXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9xXdxX73xX9xX23xX35xX6exX3dxX9xX33xXaxX100xX33xX9xX3adxX93xX18xX3dxX9xXbxXaexX3b4xX3dxX3exX9xXbxX100xX35xX9xX2cxX57xX9xX2cx11fb0xX93xX9xXdxXeaxX35xX9xXbxX3f3xX33xX9xXe9xX24xX73xX3dxX9axX9xXbxX2d4xX3dxX3exX9xX2cxX13fxX3dxX3exX9xXbxX26xX9xXcxX73xX9xX3dxXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9xX2cxXb4xX9xX2cxX2d4xX9xX33xXaxX395xX3dxX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX61xX35x129f4xX9axX9xX5xXaexX41xXddxX3dxX3exX9xXa4xX18xX3dxX9xX2cxXaxXe7xX9xXe9xXeaxX24xX9xX33xXaxX100xXbxX9xX23xX35xX121xX93xX177xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa4xX24xX19xX26xX32xXexXd0xXfcxX3dxX3exX9xX93xX9dxX9xX15bxXaxX61xX35xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX5xXaexX93xX3dxX3exX9xX41xX57xX3dxX3exX9xXe9xX100xX3dxXaxX9xX3exX35xX100xX9xX4dxX35xX6exX2cxX9xX100xX33xX9xX19xd069xX3dxX3exX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxX61xX35xX9xXbxXaxX35xX121xX93xX9xX4dx12994xX3dxX3exX9x10b07xX1c2xX9xX4dxX531xX3dxX3ex10f1cxX9xXe9xX61xX35xX9xX4dxX77xX35xX9xX3dxX3exX41xX42xX35xX9xXdxX18xX24xX9xXe9xXa5xX3dxX3exX9xXbxXaexX24xX3dxX3exX9xX2cxX100xX2cxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX2cxX57xX9xX23xXfcxX3dxX9xX33xXaxX531xX9xXax11d13xX33xX9axX9xX2axX1efxX1efxf4c0xX9xXe9xX57xX3dxX9xX4dxXafxX9xXbxXaxX93xXa5xX2cxX9xX15bxXaxX61xX35xX9xXe9xX4exX93xX9xXbxXaxX47xX2cxX9xXaxX35xX6exX3dxX9xXbxXaexXfcxX9xXcxe260xX2cxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxXaxX473xX33xX9xX3dxXaxX473xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX3dxX3exX41xX42xX35xX9xXdxX18xX24xX9xXe9xXa5xX3dxX3exX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX57xX3dxX9xX1c3xX57fxX9xX2fxX24xX9xX4dxX77xX35xX9xXcxX5a6xX2cxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxX61xX35xX9xXbxXaxX35xX121xX93xX9xX4dxX531xX3dxX3exX177xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa4xX24xX19xX26xX32xXexX4xX57xX9xX3adxX93xX18xX3dxX9xX2cxX473xX33xX9xX93xX9dxX9xX2cxX4bxX18xX9xX15bxXaxX61xX35xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX5xXaexX93xX3dxX3exX9xX41xX57xX3dxX3exX9xXe9xX4exX9xX3dxX3exXaxXafxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxX473xXbxX9xX2cxXfcxX9xX2cxX100xX2cxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX2cxXb4xX9xX2cxX57xX9xX2cxXaxdb9fxX9xX3dxXaxX41xX9xX3dxXaxX18xX93xX9xXbxXaexX24xX3dxX3exX9xXbxXaexXfcxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3dxX3exX93xX26xXa1xX3dxX9xXbxX389xX2cxX9xXbxXaxXafxX9xXbxXaexX41xX42xX3dxX3exX9axX9xX33xXaxXfcxX3dxX9xX100xX3dxXaxX9xXe9x138e5xX3dxX3exX9xX3exX35xX100xX9xXbxXaexXafxX9xX2cxX13fxX3dxX3exX9xX4dxX35xX6exX2cxX9axX9xX3dxXaxX33exXcxX9xXbxXaxX93xX9xXaxX6a9xXbxX9axX9xX19xX93xX26xX9xXbxXaexXd1xX9xX4dxX73xX9xX33xXaxX100xXbxX9xXbxXaexX35xX121xX3dxX9xXe9xXa5xX35xX9xX3dxX3exf254xX9xX3dxXaxd13bxX3dxX9xX2fxX47xX9axX9xXdxX473xX26xX9xX2cxXaxXe7xX9xXbxX35xXa1xX93xX9xXdxX578xX35xX9xX3dxXaxX93xX3f3xX3dxX9axX9xXbxX9dxX9xX2fxX93xX473xXbxX9xXdxX578xX35xX9xX3dxXaxX93xX3f3xX3dxX9xXbxXaexXa1xX3dxX9xX4dxX61xX3dxX9xXdxX73xXcxX9xXbxX35xXa1xX93xX9xX2cxXaxXa9xX9xXe9xX100xX3dxXaxX9xX3exX35xX100xX9xX2cxXaxXa9xX3dxXaxX177xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa4xX24xX19xX26xX32xXexX5xXeaxX35xX9xX23xX93xX2d4xX35xX9xXdxX73xXcxX9xX4dxX35xX6exX2cxX9axX9xXe9xXeaxX35xX9xX19xX35xX6exX3dxX9xX2cxX100xX2cxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9axX9xX2cxX57xX9xX3adxX93xX18xX3dxX9xX3adxX93xXfcxX3dxX9xXdxe352xX9xX3dxXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9axX9xX2cxX100xX2cxX9xX23xX18xX3dxX9xXd0xXfcxX3dxX3exX9xX2cxX6eaxX3dxX3exX9xXbxX3f3xX33xX9xXbxXaexX93xX3dxX3exX9xXbxXaxXfcxX24xX9xXdxX93xX3f3xX3dxX9xX2cxX100xX2cxX9xX3dxXa5xX35xX9xX19xX93xX3dxX3exX9xX2cxX395xX3dxX9xXdxX73xXcxX9xXaexd390xX9xXbxXaexX24xX3dxX3exX9xXd0xX4exX9xX100xX3dxX9xX2cxXfcxX35xX9xX2cxX100xX2cxXaxX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xX3dxXaxX41xX1c1xX9xX4xXb4xX9xX3dxXa1xX3dxX9xX23xfb7fxX9xX3adxX93xXfcxX3dxX9xXdxX795xX9xX3dxXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9xXe9xX61xX35xX9xX4dxX77xX35xX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxXaexX24xX3dxX3exX9xX2xf01cxX839xX839xX9xXe9xX35xX9xXdxX35xX4exX3dxX9xX4dxX77xX35xX9xX124xX100xX2cxX9xXe9xXafxX3dxXaxX9xXbxXax142eexXcxX9xX3adxX93xX26xX4exX3dxX9xX3adxX93xX26xX668xXbxX9xXe9xXafxX3dxXaxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9axX9xX2cxX13fxX3dxX3exX9xXbxX100xX2cxX9xXbxXaxX18xX3dxXaxX9xXbxXaexX18xX28bxX9xX5fxX35xX121xXcxX9xX2fxX24xX100xXbxX9xX2cxXaxX668xX9xXe9xXa5xX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX29axX9xX124xX17xXcxX9xX124xf707xXbxX9xX3adxX93xX26xX9xXe9xXafxX3dxXaxX9xXcxX5a6xX2cxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxX61xX35xX9xXbxXaxX35xX121xX93xX9xX2cxX4bxX18xX9xX3dxX3exX73xX3dxXaxX9axX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxX61xX35xX9xXbxXaxX35xX121xX93xX9xX3exX35xX42xX29axX9xX2cxX57xX9xX2cxXaxX668xX9xXe9xX35xX4exX93xX9xX2cxXaxXe7xX3dxXaxX9xX4dxX73xX9xXbxXaxX854xXcxX9xX3adxX93xX26xX4exX3dxX9xX2cxX13fxX3dxX3exX9xX23xX61xX9xXe9xX35xX4exX93xX9xX2cxXaxXe7xX3dxXaxX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxX61xX35xX9xXbxXaxX35xX121xX93xX29axX9xX2cxX57xX9xX2cxX473xX93xX9axX9xX2cxXaxX5a6xX2cxX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX2cxX4bxX18xX9xX89xXa5xX35xX9xXe9xf072xX3dxX3exX9xX5xX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xd815xX93xX61xX2cxX9xX3exX35xX18xX9xXbxXaexX24xX3dxX3exX9xX3exX35xX18xX35xX9xXe9xX24xXeaxX3dxX9xXbxX77xX35xX29axX9xX4dxX35xX6exX2cxX9xX3exX35xX18xX24xX9xX3adxX93xX26xX4exX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX100xX2cxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX3dxXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9xXbxX47xX9xX3adxX93xX26xX668xXbxX9xXe9xXafxX3dxXaxX9xXbxXaxX18xX3dxX3exX9axX9xX23xXfcxX3dxX3exX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xX2cxX4bxX18xX9xX3dxX3exX41xX42xX35xX9xXdxX18xX24xX9xXe9xXa5xX3dxX3exX177xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cxXa4xX24xX124xX32xX9xX18xXdxX35xX3exX3dxX31xX32xX2cxX17xX3dxXbxX17xXaexX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXaexXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1bcxX35xX19xXbxXaxX1c1xX1c2xX1c3xX96xX33xX124xX32xX9xX2fxXaexX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1c1xX1cxX1cxX35xX177xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX177xX4dxX3dxX1cxX3dxX17xX1bcxX2fxX1cxX2axX1c3xX1c2xX1c3xX1cxX2axX1efxX1f0xX19xX1f0xX95xX95xX1c2xX1f6xX96xX1f0xXbxX1c2xX1c2xX1c3xX96xXdxX2axX177xX201xX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX3dxX3exX9xX2cxX93xX24xX3dxX3exX9xXbxX93xX9xX2cxXaxX93xX9xX4dxX17xX9xXbxX35xX17xX3dxX9xXdxX93xX24xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX5fxXaxX24xX35xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX17xX33xX9xX3dxXaxX18xX9xX3dxX93xX24xX2cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXaexXexX0xXbxXaexXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xX2fxX2cxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX2e3xX3dxXaxX1c1xX9xXcaxX2e9xX7xX1cxX5xXaxX73xX3dxXaxX9xX4xXaxX93xX3dxX3exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXaexXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa4xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxXe7xX9xXe9xXeaxX24xX9xXbxX35xX668xX33xX9xXbxXaxX93xX9xX2cxX100xX2cxX9xX795xX9xX5fxX35xX668xX3dxX9xXbxXaxXfcxX24xX9xXdxX93xX3f3xX3dxX9axX9xX5xXaexX41xXddxX3dxX3exX9xXa4xX18xX3dxX9xX2cxXaxXe7xX9xXe9xXeaxX24xX9xXcaxX41xX57xX3dxX3exX9xXd0xXd1xX3dxXaxX9xX89xX93xX6exX9xX2cxXaxX24xX9xXaexX33exX3dxX3exX9xX2cxX395xX3dxX9xXbxX3cxX3dxX3exX9xX2cxX41xX42xX3dxX3exX9xXbxXa9xX3dxXaxX9xXbxX47xX9xX2cxXaxX4bxX9xX4dxX4exX9xXbxXaxX47xX2cxX9xXaxX35xX6exX3dxX9xX2cxXaxXa9xX3dxXaxX9xX2fxX100xX2cxXaxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX3dxXaxX41xX3dxX3exX9xX2cxX395xX3dxX9xX2cxXb4xX9xXdxXa5xX9xXbxXaexXd1xX3dxXaxX9xXe9xX121xX9xXbxXaexX35xX121xX3dxX9xX5fxXaxX18xX35xX177xX9xX5xX93xX26xX9xX3dxXaxX35xXa1xX3dxX9axX9xX839xXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9xX4dx13af7xX3dxX9xX33xXaxXfcxX35xX9xX3adxX93xXfcxX3dxX9xXdxX795xX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxX61xX35xX9xXbxXaxX35xX121xX93xX9xX4dxX531xX3dxX3exX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXaxX13fxX3dxX3exX9xXdxX6exX9xX3adxX93xX61xX2cxX9xXbxX668xX9axX9xX3adxX93xXfcxX3dxX9xXdxX795xX9xX4dxX35xX6exX2cxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxXaexXfcxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxXaxX5a6xX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXe9xXeaxX35xX9xX19xX35xX6exX3dxX9xX2cxXaxX4bxX9xX2fxXddxX9xXaxX38exX93xX9xX3dxXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9xXbxXeaxX35xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX177xX9xX4xXaxX5a6xX2cxX9xX19xX18xX3dxXaxX9xXdxX125xX3dxXaxX9xXe9xXeaxX24xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX3dxXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9xXcxX73xX9xX839xXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9xX5fxXaxX13fxX3dxX3exX9xX3adxX93xX26xX9xXe9xXafxX3dxXaxX9xXbxXaxXd1xX9xX2fxX3d9xX9xX40bxXbxXaxXfcxX9xX3dxX2d4xX35xX4b0xX9xXe9xX121xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xXbxX47xX9xX3adxX93xX26xX668xXbxX9xXe9xXafxX3dxXaxX9xXcxX5a6xX2cxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX177xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa4xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaexX41xXddxX3dxX3exX9xXa4xX18xX3dxX9xX2cxXaxXe7xX9xXe9xXeaxX24xX9xX2cxX6eaxX3dxX3exX9xX26xXa1xX93xX9xX2cxX395xX93xX9xX2cxX100xX2cxX9xXa4xXa5xX9xX124xX6eexX26xX9xX19xX47xX3dxX3exX9xXbxX35xXa1xX93xX9xX2cxXaxXa9xX9xXe9xX100xX3dxXaxX9xX3exX35xX100xX9xXaxX35xX6exX93xX9xX3adxX93xXfcxX9xX5fxX35xX3dxXaxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX2cxX4bxX18xX9xX2cxX100xX2cxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX3dxXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX9xXe9xX121xX9xX124xX100xX2cxX9xXe9xXafxX3dxXaxX9xXcxX5a6xX2cxX9xX2cxXaxX35xX9xXbxXaexXfcxX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xX33xXaxX531xX9xXaxX578xX33xX9xX2cxX4bxX18xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX3dxXaxX73xX9xX3dxX41xX77xX2cxX29axX9xX3adxX93xX26xX9xXe9xXafxX3dxXaxX9xXcxX5a6xX2cxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxX61xX35xX9xXbxXaxX35xX121xX93xX9xX4dxX531xX3dxX3exX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3exX35xX42xX9xXe9xX121xX9xXe9xX100xX33xX9xX5a6xX3dxX3exX9xX3dxXaxX93xX9xX2cxX395xX93xX9xX2cxX13fxX3dxX3exX9xX4dxX35xX6exX2cxX9xX23xX100xX3dxX9xXbxXaxX42xX35xX9xX3exX35xX18xX3dxX9axX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXaxX42xX35xX9xX4dxX51cxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX3dxXaxX93xX9xX2cxX395xX93xX9xX2cxX4bxX18xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX4dxX73xX9xX3dxX3exX41xX42xX35xX9xXdxX18xX24xX9xXe9xXa5xX3dxX3exX177xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa4xX24xX19xX26xX32xXexXcaxX4exX9xXe9xX35xX4exX93xX9xX2cxXaxXe7xX3dxXaxX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxX61xX35xX9xXbxXaxX35xX121xX93xX9xX4dxX531xX3dxX3exX9axX9xX5xXaexX41xXddxX3dxX3exX9xXa4xX18xX3dxX9xX2cxXaxXe7xX9xXe9xXeaxX24xX9xXe9xX4exX9xX3dxX3exXaxXafxX9xX2cxX395xX3dxX9xXbxXa9xX3dxXaxX9xXbxX77xX35xX9xX4dxX35xX6exX2cxX9xXbxXa9xX2cxXaxX9xXdxX93x14431xX9xX23xX35xX668xX3dxX9xXe9xXa5xX3dxX3exX9xX2cxX4bxX18xX9xX2cxXaxXe7xX9xX2fxX61xX9xX3exX35xX100xX9xXbxX35xXa1xX93xX9xX19xX531xX3dxX3exX9xX4dxX73xX9xXbxX9dxX9xXdxX6exX9xXbxX3cxX3dxX3exX9xX3dxX3cxX3dxX3exX9xX2fxX93xX473xXbxX9xXdxX18xX24xX9xXe9xXa5xX3dxX3exX29axX9xXe9xX949xX3dxX3exX9xXbxXd1xX3dxXaxX9xX4dxX77xX35xX9xX2cxX100xX2cxX9xX795xX9xX5fxX35xX668xX3dxX9xXe9xX4exX9xX3dxX3exXaxXafxX9xX5xXaxX4bxX9xXbxX41xX77xX3dxX3exX9xX4xXaxXa9xX3dxXaxX9xX33xXaxX4bxX9xX2cxXb4xX9xXbxXaxX854xXcxX9xX3adxX93xX26xX4exX3dxX9xXe9xX35xX4exX93xX9xX2cxXaxXe7xX3dxXaxX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxX61xX35xX9xXbxXaxX35xX121xX93xX9xX4dxX531xX3dxX3exX9xXbxXaxX18xX26xX9xX4dxXd1xX9xX4xXaxXa9xX3dxXaxX9xX33xXaxX4bxX9xX33xXaxXfcxX35xX9xX23xX18xX3dxX9xXaxX73xX3dxXaxX9xX839xX3exXaxXafxX9xX3adxX93xX26xX668xXbxX9xXe9xX121xX9xXe9xX35xX4exX93xX9xX2cxXaxXe7xX3dxXaxX9xX3dxXaxX41xX9xXaxX35xX6exX3dxX9xX3dxX18xX26xX177xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXa4xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaexX41xXddxX3dxX3exX9xXa4xX18xX3dxX9xX2cxXaxXe7xX9xXe9xXeaxX24xX9xX2cxX6eaxX3dxX3exX9xXe9xX4exX9xX3dxX3exXaxXafxX9xX2cxX100xX2cxX9xXa4xXa5xX9xX3dxX3exXaxX35xXa1xX3dxX9xX2cxX5a6xX93xX9xX23xX80cxX9xXbxXaxX18xX3dxX3exX9axX9xX23xXfcxX3dxX3exX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXbxXaexX24xX3dxX3exX9xX5fxXaxX61xX35xX9xX2fxXfcxX3dxX9xX124xX93xX473xXbxX9xX5fxX35xX3dxXaxX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXdxXa5xX9xXbxXaexXd1xX3dxXaxX9xXe9xX121xX9xXbxX47xX9xX19xX24xX18xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX35xX6exX33xX9xX3adxX93xX26xX668xXbxX9xXe9xXafxX3dxXaxX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX29axX9xXbxX3cxX3dxX3exX9xX2cxX41xX42xX3dxX3exX9xX2cxX100xX2cxX9xXbxXaxX73xX3dxXaxX9xX4dxX35xXa1xX3dxX9xX2cxX4bxX18xX9xX89xXa5xX35xX9xXe9xX949xX3dxX3exX9xX5xX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xX958xX93xX61xX2cxX9xX3exX35xX18xX9xX4dxX77xX35xX9xX2cxX100xX2cxX9xXbxXaxX73xX3dxXaxX9xX4dxX35xXa1xX3dxX9xXdxX73xX9xXe9xXeaxX35xX9xX19xX35xX6exX3dxX9xX2cxXaxX24xX9xX3exX35xX77xX35xX9xX2cxXaxX4bxX9xX4dxX73xX9xX2cxX100xX2cxX9xX2cxXaxX93xX26xXa1xX3dxX9xX3exX35xX18xX9xXbxX35xX4exX3dxX9xXdxX41xX57xX3dxX3exX9xXe9xXa5xX2cxX9xXdxX3f3xX33xX177xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x117bcxX24xX93xXaexX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2cxXaxX35xX3dxXaxX33xXaxX93xX177xX4dxX3dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe