Tỉnh lộ 548 ở Hà Tĩnh chi chít ổ gà, người đi đường vừa sợ tai nạn lại “xót xe”
(Baohatinh.vn) - Là tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông lớn, tuy nhiên hiện nay, tỉnh lộ 548 đoạn đi qua 2 huyện Can Lộc và Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho người và phương tiện qua lại.
da45xe51bx10314xe608x12b57xe975x10f83x15387x13e57xX7xdd37x156ddxf035xec0exec24x132ecxX5x105f7xXaxecb5xXcxe1d1x10710xX1xX3xX5xe26bxX3x15537x15164xede7xX3xdb68xX3x1273bx11e38xX3xXcx13c0cxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1x147a8xXexX3x12f90xX3x107c5xX22x152ecxX3xX15xX34x1179ex10884xXdxX3xe7e8xXdxX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3x153c6xfbbdxX6xX3xX7xeeecxX3xXexX6xXdxX3xX15x11949xX15xX3xX5xX53xXdxX3x114cexfea7x1218dxXexX3xX5bxX10x113bfxX0x116e3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6x11ffexXaxX12x13116xX22xX3xXex149daxfe3dx128fdxX15xX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX4xX5cxX3xX5xX3axX7cxX3xX5xX3axX4cxX15xX34xX3xXbxX1xX3ax10eecxX15xX34xX3xXexXdx13b2dxX15xX3xX34xXdxX6xf51dxX3xXexX1x151a6xX15xX34xX3xX5x10937xX15xX36xX3xXexX7cxX7dxX3xX15xX1xXdx15a27xX15xX3xX1xXdxX9dxX15xX3xX15xX6xX7dxX36xX3xXexX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX3exXa3xX53xX15xX3xX3exXdxX3x10d4cxX7cxX6xX3xee01xX3xX1xX7cxX7dxX9dxX15xX3x12940xX6xX15xX3xX78xX19xX4xX3xX47xX22xX3xX78xX19xX4xX3xX21xX22xX3x13c8dxX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1x129bbxX3xX3ex1534dxX3xebf5x11d00xX3xX1xX3axX3xX1x12a4fxX15xX34xX36xX3xX5bxX7cx1353axX15xX34xX3xX4x142a6xXbxX3xX15xX34xX1xXdxXb7x14bd9xX3xXexe8bex11314xX15xX34xX36xX3xX34x117d5xX7dxX3xX15xX1xXdx11083xX7cxX3x107c4xX1xX5cxX3xX131xX1xe7a2xX15xX3xX4xX1xXa3xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX47xX22xX3xXbxX1xX3axX97xX15xX34xX3xXexXdxX9dxX15xX3xXd8xX7cxX6xX3xX5xX53xXdx15211xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx152cdxXa3xX75xX7dxX3xXbxXe4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX12xX0xXdxX11exX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xXdxXe4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXax11f38xXdxX75xXexX1x147b3xX3xe82dxX2xX1bxXbxX5bxf526xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX19axX3xX1cxX2xf182xXbxX5bxX1a1xXaxX3xX7xX121xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19axX63xX63xXdxX15axX103xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX15xX1xX15axX47xX15xX63xX15xX10xX195xX7xX63xX2x10979xX1cxXdcxX63xX2x15286xX1d9xX75xX1d9xXdcxX2xX1cxX19cxX1d9xX1adxXexXdcxX1bxX1cxX1cxX1bxX5xX1adxX15ax1322bxXbxX34xf885xX121xX9xX1dxX1d4xX1d9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX2fxXexX3xX32xX3xX34xX22xX36xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX3exXdxX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX47xX48xX6xX3xX7xX4cxX3xXexX6xXdxX3xX15xX53xX15xX3xX5xX53xXdxX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX5bxX10xX61xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXa3xX15xXaxX12xXcxX7cxX7dxX7exX15xX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX3exX101xX3xX103xX104xX3xX5bxX7cxX111xX15xX34xX3xX4xX116xXbxX3xX15xX34xX1xXdxXb7xX11exX3xXexX121xX122xX15xX34xX15axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXa3xX75xX7dxXaxX12xXcxX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX3exXa3xX53xX15xX3xXexX48xX3xX15xX34xX101xX3xX103xX6xX3xX16ax12bdaxX4xX3xXexX1xX104xX3xXexX121xX116xX15xX3x15223xX34xX1x14a8dxX15xX3xXf6xXe4xX6xX15xX3xX78xX19xX4xXfexX3xX3exXdxX3xXd8xX7cxX6xX3xX4x11c22xX4xX3xX5bxX101xX3xXcxX1xX7cxe84bxX15xX3xXcxX1xXdxX9dxX15xX36xX3xXcx11ed4xX15xX34xX3xX78xX19xX4xX3xXf6xXe4xX6xX15xX3xX78xX19xX4xXfexX3xX3exX7exX15xX3xX5bxX101xX3x12a6fxX4xX1xX3xX21x12b00xX7cxX3xXf6xX78xX19xX4xX3xX21xX22xXfexX3xX4xX5cxX3xX4xX1xXdxX12exX7cxX3xX75xX22xXdxX3xX4xX1xX48xX15xX34xX3xX34xX2eexX15xX3x1406fxX131xX11exX15axX3xdb94xX128xX7dxX3xX5xX22xX3xXexX7cxX7dxX7exX15xX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xXd8xX7cxX6xX15xX3xXexX121xX122xX15xX34xX3xXexX121xXa3xX15xX34xX3xX47xXdxX9dxX4xX3xX34xXdxX6xXa3xX3xXexX1xX3axX97xX15xX34xX36xX3xX3exXdxX3xX5xX53xXdxX3xX4xdccdxX6xX3xX103xX22xX3xX4xXa3xX15xX3xX15xX1xX128xX15xX3xX75xX128xX15xX3xXdcxX3xX1xX7cxX7dxX9dxX15xX15axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXa3xX75xX7dxX3xXbxXe4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX12xX0xXdxX11exX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX195xXdxX75xXexX1xX19axX3xX19cxX2xX1bxXbxX5bxX1a1xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX19axX3xX1cxX2xX1adxXbxX5bxX1a1xXaxX3xX7xX121xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19axX63xX63xXdxX15axX103xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX15xX1xX15axX47xX15xX63xX15xX10xX195xX7xX63xX2xX1d4xX1cxXdcxX63xX2xX1d9xX1d9xX75xX1d9xXdcxX2xX1cxX19cxX1cxX33axXexX33axX1d4xX1cxX1d9xX1cxX5xX1adxX15axX1ecxXbxX34xX1efxX121xX9xX19cxX19cxX1d9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX2fxXexX3xX32xX3xX34xX22xX36xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX3exXdxX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX47xX48xX6xX3xX7xX4cxX3xXexX6xXdxX3xX15xX53xX15xX3xX5xX53xXdxX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX5bxX10xX61xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXa3xX15xXaxX12x12a75xdad0xXexX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX5bxX7cxX116xXexX3xX1xXdxX9dxX15xX3xX75xX22xX7dxX3xX3exX4a4xX4xX3xX4xX2e5xX4xX3xX32xX3xX34xX22xX3xX7xX128xX7cxX3xX1xXa3xX2c1xX11exX15axX15axX15axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXa3xX75xX7dxXaxX12xXcxX1xX10xXa3xX3xX34xX1xXdxX3xX15xX1xX317xX15xX3xXexX1x13589xX4xX3xXexX7exX36xX3xX75xX122xX4xX3xXexX7cxX7dxX7exX15xX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX5bxX7cxX116xXexX3xX1xXdxX9dxX15xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX2fxXexX3xX4xX2e5xX4xX3xX32xX3xX34xX22xX36xX3xX32xX3xXexX121xX128xX7cxX3xX47xXacxXdxX3xX3exX19xX3xX7xX128xX7cxX3xX4xX2e5xX4xX3xX1xX111xX3xXexX121xX7cxX15xX34xX3xX103x155d9xX15xX1xX3xXexX48xX3xX1dxX3x115a8xX3xX2xXdcxX4xX11exX36xX3xX15xX1xX116xXexX3xX5xX22xX3xX3exXa3xX53xX15xX3xX3exXdxX3xXd8xX7cxX6xX3xX5bxX101xX3xXcxX1xX7cxX2eexX15xX3xXcxX1xXdxX9dxX15xX3xX47xX22xX3xXcxX2f9xX15xX34xX3xX78xX19xX4xX15axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXa3xX75xX7dxXaxX12x12f00xXa3xX3xXexX7cxX7dxX7exX15xX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX75xX22xX7dxX3xX3exX4a4xX4xX3xX4xX2e5xX4xX3xX1xX111xX3xX7xX128xX7cxX3xX15xXb7xX15xX3xX47xXdxX9dxX4xX3xX3exXdxX3xX5xX53xXdxX3xX4xX37dxX6xX3xX4xX2e5xX4xX3xXbxX1xX3axX97xX15xX34xX3xXexXdxX9dxX15xX3xX34xX4a4xXbxX3xX121xX116xXexX3xX15xX1xXdxX12exX7cxX3xX131xX1xX5cxX3xX131xX1xX137xX15xX36xX3xX15xX1xX116xXexX3xX5xX22xX3xX11ex10c86xXdxX3xX131xX1xXdxX3xXexX121xX3bxXdxX3xX11exX3axX6xX3xX4xX2e5xX4xX3xX1xX111xX3xX7xX128xX7cxX3xX3exX122xX15xX34xX3xX3exX22xX7dxX3xX15xX3axXacxX4xX15axX3xX33fxX4a4xX4xX3xX103xXdxX9dxXexX3xX47xX22xXa3xX3xX103xX6xX15xX3xX3exXb7xX11exX36xX3xX47xXdxX9dxX4xX3xX15xX1xX317xX15xX3xX103xXdxX7exXexX3xX4xX2e5xX4xX3xX1xX111xX3xX7xX128xX7cxX3xX34xX4a4xXbxX3xX15xX1xXdxX12exX7cxX3xX131xX1xX5cxX3xX131xX1xX137xX15xX3xX15xXb7xX15xX3xX15xX34xX7cxX7dxX3xX4xX97xX3xX5bx11076xX7dxX3xX121xX6xX3xXexX6xXdxX3xX15xX53xX15xX3xX34xXdxX6xXa3xX3xXexX1xXa7xX15xX34xX3xX121xX116xXexX3xX5xXacxX15xX15axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXa3xX75xX7dxX3xXbxXe4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX12xX0xXdxX11exX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX195xXdxX75xXexX1xX19axX3xX19cxX2xX1bxXbxX5bxX1a1xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX19axX3xX1cxX2xX1adxXbxX5bxX1a1xXaxX3xX7xX121xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19axX63xX63xXdxX15axX103xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX15xX1xX15axX47xX15xX63xX15xX10xX195xX7xX63xX2xX1d4xX1cxXdcxX63xX2xX1d9xX1d9xX75xX1d9xXdcxX2xX1cxX33axX1adxX1cxXexX1bxX19cxX1d4xX33axX1dxX5xX1adxX15axX1ecxXbxX34xX1efxX121xX9xX1bxX1adxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX2fxXexX3xX32xX3xX34xX22xX36xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX3exXdxX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX47xX48xX6xX3xX7xX4cxX3xXexX6xXdxX3xX15xX53xX15xX3xX5xX53xXdxX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX5bxX10xX61xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXa3xX15xXaxX12xX15axX15axX15axX34xX128xX7dxX3xX131xX1xX5cxX3xX131xX1xX137xX15xX3xX4xX1xXa3xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX47xX22xX3xXbxX1xX3axX97xX15xX34xX3xXexXdxX9dxX15xX3xX5xX3axX7cxX3xXexX1xXa7xX15xX34xX15axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXa3xX75xX7dxXaxX12xX5ax11b16xX3xX34xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX2fxXexX36xX3xX7xX128xX7cxX3xX1xXa3xX2c1xX11exX3xX15xXb7xX15xX3xX4xX1xX53xX7dxX3xX5bxX10xX3xXexX121xXb7xX15xX3xXexX7cxX7dxX7exX15xX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX15xX22xX7dxX3xX47xX116xXexX3xX47xX682xX3xX5xX2c1xX11exX15axX3xXe4xX1xX53xX7dxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX11exX19xXexX3xX4xX1x1135axXexX36xX3xX5bxX10xX3xX5xX2c1xX4xX3xX5xX3axX36xX3xX5bxX5cxX4xX3xX2eexX11exX3xX2eexX11exX36xX3xX5bxX5cxXexX3xX5bxX10xX3xX5xX2c1xX11exX3xX4xX1xX84dxX3xX53xX61xX3xX555xX3xX6xX15xX1xX3xfd4dxX1xX6xX15xX3x14a91xX7cxX128xX15xX3xXcxX1xX22xX15xX1xX3xXf6xX5bxX101xX3xX312xX4xX1xX3xX21xX317xX7cxXfexX3xX3exXdxX12exX7cxX3xX131xX1xXdx108f6xX15xX3xX5bxX10xX3xXa7xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x12475xX15axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXa3xX75xX7dxXaxX12xX33fxX8a4xX3xX3exX2e5xXbxX3x100b4xX15xX34xX3xX15xX1xX7cxX3xX4xX2eexX7cxX3xX3exXdxX3xX5xX53xXdxX36xX3xX11exX19xXexX3xX3exXa3xX53xX15xX3xX3exXdxX3xXd8xX7cxX6xX3xX5bxX101xX3xXcxX2f9xX15xX34xX3xX78xX19xX4xX3xX103xX104xX3xX1xX3axX3xX1xX10axX15xX34xX3xX3exX3axX4cxX4xX3xX103xX22xX3xX4xXa3xX15xX3xXdcxX3xX103xXb7xX15xX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX75xX2f9xX15xX34xX3xX3exX116xXexX36xX3xX3exX2e5xX3xX3exX32xX3xX47xX22xXa3xX3xX4xX2e5xX4xX3xX1xX111xX3xX7xX128xX7cxX15axX3xXcxX7cxX7dxX3xX15xX1xXdxXb7xX15xX36xX3xX3exX128xX7dxX3xX4xX1xX14xX3xX5xX22xX3xX34xXdxX682xXdxX3xXbxX1xX2e5xXbxX3xXexX54cxX15xX1xX3xXexX1xX7exX15axX3xX16axX1fxXdxX3xX131xX1xXdxX3xX4xX5cxX3xX11exX3axX6xX3xX5bxX7cxX111xX15xX34xX3xX5xX22xX3xX7xX111xX3xX3exX116xXexX3xX3exX2e5xX3xX15xX22xX7dxX3xX5xX53xXdxX3xX103xX104xX3xXexX121xXa7xXdxX3xX3exXdxX36xX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX5xX53xXdxX3xXexX121xX1fxX3xX47xX12exX3xX15xX34xX7cxX7dxXb7xX15xX3xXexX121xX53xX15xX34xX3xX1xX3axX3xX1xX10axX15xX34xX15axX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXa3xX75xX7dxX3xXbxXe4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX12xX0xXdxX11exX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe4xX10xX15xXexX10xX121xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX195xXdxX75xXexX1xX19axX3xX19cxX2xX1bxXbxX5bxX1a1xX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX19axX3xX1cxX2xX1adxXbxX5bxX1a1xXaxX3xX7xX121xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19axX63xX63xXdxX15axX103xX6xXa3xX1xX6xXexXdxX15xX1xX15axX47xX15xX63xX15xX10xX195xX7xX63xX2xX1d4xX1cxXdcxX63xX2xX1d9xX1d9xX75xX1d9xXdcxX2xX1cxX33axXdcxX1d9xXexX1d4xX1d9xX19cxX2xXdcxX5xX1adxX15axX1ecxXbxX34xX1efxX121xX9xX19cxX1adxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX2fxXexX3xX32xX3xX34xX22xX36xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX3exXdxX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX47xX48xX6xX3xX7xX4cxX3xXexX6xXdxX3xX15xX53xX15xX3xX5xX53xXdxX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX5bxX10xX61xXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX6xXbxXexXdxXa3xX15xXaxX12xX4a3xX19xXexX3xX7xX111xX3xX34xXdxX682xXdxX3xXbxX1xX2e5xXbxX3xXexX54cxX15xX1xX3xXexX1xX7exX3xX3exX101xX3xX3exX3axX4cxX4xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX75xX128xX15xX3xXexX1xX4f8xX4xX3xX1xXdxX9dxX15xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axXa3xX75xX7dxXaxX12xXcxX121xX3axXacxX4xX3xX7xX4f8xX3xX5bxX7cxX111xX15xX34xX3xX4xX116xXbxX3xX15xX34xX1xXdxXb7xX11exX3xXexX121xX122xX15xX34xX3xX4xX37dxX6xX3xXexX7cxX7dxX7exX15xX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX36xX3xX15xX34xX22xX15xX1xX3xX4xX1xX8d3xX4xX3xX15xX137xX15xX34xX3xX4xX2eexX15xX3xX7xXacxX11exX3xX131xX1xX682xXa3xX3xX7xX2e5xXexX3xX1xXdxX9dxX15xX3xXexX121xX53xX15xX34xX3xX3exX8a4xX3xX4xX5cxX3xX34xXdxX682xXdxX3xXbxX1xX2e5xXbxX3xX4xX682xXdxX3xXexX53xXa3xX36xX3xX7x14751xX6xX3xX4xX1xff64xX6xX36xX3xX15xX1x1577dxX11exX3xX3exX682xX11exX3xX103xX682xXa3xX3xX6xX15xX3xXexXa3xX22xX15xX36xX3xX3exX2e5xXbxX3xX8d3xX15xX34xX3xX15xX1xX7cxX3xX4xX2eexX7cxX3xX3exXdxX3xX5xX53xXdxX3xX4xX1xXa3xX3xX103xX22xX3xX4xXa3xX15xX3xX15xX1xX128xX15xX3xX75xX128xX15xX15axX0xX63xXbxX12xX0xX75xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX75xX121xX10xX5xX6xXexX10xX75xXaxX12xX0xX7cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xf052xXexX1xX7cxX11exX103xXc0cxX6xX15xX75xXc0cxX7xX6xXbxXa3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX884xX10xX3xX4xX1xX1fxX3xX3exX116xXexX3xX5axXexX7cxX15xX34xX61xX3xX103x13bb3xXdxX3xX11exX104xXexX3xX11exX2f9xX36xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX75xX128xX15xX3xX4xX1xX2e5xX15xX3xX15xX682xX15xX3xX3exX5cxX15xX34xX3xX131xX2fxX15xX3xX4xXb98xX6xX3xX7xX7cxX111xXexX3xX15xX34xX22xX7dx149d6xXaxX3xX1xX121xX10x110e5xX9xXaxX63xX103xX6xX15xXc0cxX75xXa3xX4xXc0cxX47xXdxX10xXexX63xX5bxX10xXc0cxX4xX1xXa3xXc0cxX75xX6xXexXc0cxXexX7cxX15xX34xXc0cxX103xX7cxXdxXc0cxX11exXdxXexXc0cxX11exX7cxXc0cxX15xX34xX7cxXa3xXdxXc0cxX75xX6xX15xXc0cxX4xX1xX6xX15xXc0cxX15xX6xX15xXc0cxX75xXa3xX15xX34xXc0cxX131xXdxX15xXc0cxX4xX7cxX6xXc0cxX7xX7cxXa3xXexXc0cxX15xX34xX6xX7dxX63xX2xX1dxX1adxX1adxX2xX1cxX15axX1xXexX11exXaxX12xX0xXdxX11exX34xX3xX7xX121xX4xX9xXaxX63xX11exX10xX75xXdxX6xX63xX2xXdcxX1adxX63xX15xX10xX195xX7xX63xX2xX1d4xX1d9xX1d4xX63xX2xXdcxXdcxX75xX1d9xX2xX19cxX1cxX1d9xX1adxX1bxXexX2xX1dxX1adxX1bxX2xX5xX1adxX15axX1ecxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX2fxXexX3xX32xX3xX34xX22xX36xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX3exXdxX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX47xX48xX6xX3xX7xX4cxX3xXexX6xXdxX3xX15xX53xX15xX3xX5xX53xXdxX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX5bxX10xX61xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX47xX12xX0xX7xXexX121xXa3xX15xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX884xX10xX3xX4xX1xX1fxX3xX3exX116xXexX3xX5axXexX7cxX15xX34xX61xX3xX103xXc3exXdxX3xX11exX104xXexX3xX11exX2f9xX36xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX75xX128xX15xX3xX4xX1xX2e5xX15xX3xX15xX682xX15xX3xX3exX5cxX15xX34xX3xX131xX2fxX15xX3xX4xXb98xX6xX3xX7xX7cxX111xXexX3xX15xX34xX22xX7dxXc72xXaxX3xX1xX121xX10xXc78xX9xXaxX63xX103xX6xX15xXc0cxX75xXa3xX4xXc0cxX47xXdxX10xXexX63xX5bxX10xXc0cxX4xX1xXa3xXc0cxX75xX6xXexXc0cxXexX7cxX15xX34xXc0cxX103xX7cxXdxXc0cxX11exXdxXexXc0cxX11exX7cxXc0cxX15xX34xX7cxXa3xXdxXc0cxX75xX6xX15xXc0cxX4xX1xX6xX15xXc0cxX15xX6xX15xXc0cxX75xXa3xX15xX34xXc0cxX131xXdxX15xXc0cxX4xX7cxX6xXc0cxX7xX7cxXa3xXexXc0cxX15xX34xX6xX7dxX63xX2xX1dxX1adxX1adxX2xX1cxX15axX1xXexX11exXaxX12xX884xX10xX3xX4xX1xX1fxX3xX3exX116xXexX3xX5axXexX7cxX15xX34xX61xX3xX103xXc3exXdxX3xX11exX104xXexX3xX11exX2f9xX36xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX75xX128xX15xX3xX4xX1xX2e5xX15xX3xX15xX682xX15xX3xX3exX5cxX15xX34xX3xX131xX2fxX15xX3xX4xXb98xX6xX3xX7xX7cxX111xXexX3xX15xX34xX22xX7dxXc72xX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX121xXa3xX15xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xXcxX1xX3bxXdxX3xX34xXdxX6xX15xX3xX34xX2eexX15xX3xX3exX128xX7dxX36xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX75xX128xX15xX3xX4xX2e5xX4xX3xXexX1xXa7xX15xX3x117a4xX15xX1xX3xX21xX2f9xX15xX34xX36xX3x14c5dxX25xX15xX1xX3xX884xX2e5xX36xX3xXexX1xX7cxX19xX4xX3xX5bxX101xX3xXcxX1xX3axX4cxX15xX34xX3xX78xX19xX4xX36xX3xX1xX7cxX7dxX9dxX15xX3xXe4xX6xX15xX3xX78xX19xX4xX3xXf6xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xXfexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX111xX15xX34xX3xX34xX2eexX15xX3xXexX7cxX7dxX7exX15xX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX884xX7cxX128xX15xX3xXcxX1xX3axX4cxX15xX34xX3xXbxX1xX682xXdxX3xX7xX111xX15xX34xX3xXexX121xXa3xX15xX34xX3xX4xX682xX15xX1xX3xX131xX1xX32xX3xX7xX1fxX3xX47xX54cxX3xX11exXa7xXdxX3xXexX121xX3axX3bxX15xX34xX3xXa7xX3xX15xX1xXdx13d02xX11exX3xX75xXa3xX3xX5bxX10xX3xX4xX1xX1fxX3xX3exX116xXexX3xXexX7cxX15xX34xX3xX103xXc3exXdxX3xX3exX116xXexX3xX11exX2f9xX3xXexX121xX3bxXdxX15axX15axX15axX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX47xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cdxX34xX3axX3bxXdxX3xX75xX128xX15xX3x14cc8x15584xX3xXcxX1xX122xX3xX5xXa3xX3xX5xX2c1xX15xX34xX3xX47xX54cxX3xXexX121xX53xX11exX3xX7dxX3xXexX7exX3xXexX1xXdxX7exX7cxX3xX103xX2e5xX4xX3xX7xe992xX36xX3xX1xX53xX3xXexX2eexX15xX34xX3xX5bxX7cxX111xX15xX34xX3xX4xX116xXbxXaxX3xX1xX121xX10xXc78xX9xXaxX63xX7dxXc0cxXexX10xX63xX15xX34xX7cxXa3xXdxXc0cxX75xX6xX15xXc0cxX131xX7dxXc0cxXexX1xXa3xXc0cxX5xXa3xXc0cxX5xX6xX15xX34xXc0cxX47xXdxXc0cxXexX121xX6xX11exXc0cxX7dxXc0cxXexX10xXc0cxXexX1xXdxX10xX7cxXc0cxX103xX6xX4xXc0cxX7xX7dxXc0cxX1xX6xXc0cxXexX6xX15xX34xXc0cxX5bxX7cxXa3xX15xX34xXc0cxX4xX6xXbxX63xX2xX33axX1adxXdcxX1bxX1d4xX15axX1xXexX11exXaxX12xX0xXdxX11exX34xX3xX7xX121xX4xX9xXaxX63xX11exX10xX75xXdxX6xX63xX2xXdcxX1adxX63xX15xX10xX195xX7xX63xX2xX1d4xX2xX2xX63xX19cxX1d9xX75xX1adxX2xX1d4xX2xX19cxX1adxX2xXexX1cxX2xX19cxX1d4xX2xX5xX1adxX15axX1ecxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX1xX3xX5xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX2fxXexX3xX32xX3xX34xX22xX36xX3xX15xX34xX3axX3bxXdxX3xX3exXdxX3xX3exX3axX3bxX15xX34xX3xX47xX48xX6xX3xX7xX4cxX3xXexX6xXdxX3xX15xX53xX15xX3xX5xX53xXdxX3xX5axX5bxX5cxXexX3xX5bxX10xX61xXaxX3xX63xX12xX0xX63xX6xX12xX0xX75xXdxX47xX12xX0xX7xXexX121xXa3xX15xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2cdxX34xX3axX3bxXdxX3xX75xX128xX15xX3xXfa3xXfa4xX3xXcxX1xX122xX3xX5xXa3xX3xX5xX2c1xX15xX34xX3xX47xX54cxX3xXexX121xX53xX11exX3xX7dxX3xXexX7exX3xXexX1xXdxX7exX7cxX3xX103xX2e5xX4xX3xX7xXfcaxX36xX3xX1xX53xX3xXexX2eexX15xX34xX3xX5bxX7cxX111xX15xX34xX3xX4xX116xXbxXaxX3xX1xX121xX10xXc78xX9xXaxX63xX7dxXc0cxXexX10xX63xX15xX34xX7cxXa3xXdxXc0cxX75xX6xX15xXc0cxX131xX7dxXc0cxXexX1xXa3xXc0cxX5xXa3xXc0cxX5xX6xX15xX34xXc0cxX47xXdxXc0cxXexX121xX6xX11exXc0cxX7dxXc0cxXexX10xXc0cxXexX1xXdxX10xX7cxXc0cxX103xX6xX4xXc0cxX7xX7dxXc0cxX1xX6xXc0cxXexX6xX15xX34xXc0cxX5bxX7cxXa3xX15xX34xXc0cxX4xX6xXbxX63xX2xX33axX1adxXdcxX1bxX1d4xX15axX1xXexX11exXaxX12xX2cdxX34xX3axX3bxXdxX3xX75xX128xX15xX3xXfa3xXfa4xX3xXcxX1xX122xX3xX5xXa3xX3xX5xX2c1xX15xX34xX3xX47xX54cxX3xXexX121xX53xX11exX3xX7dxX3xXexX7exX3xXexX1xXdxX7exX7cxX3xX103xX2e5xX4xX3xX7xXfcaxX36xX3xX1xX53xX3xXexX2eexX15xX34xX3xX5bxX7cxX111xX15xX34xX3xX4xX116xXbxX0xX63xX6xX12xX0xX63xX7xXexX121xXa3xX15xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX75xXaxX12xX884xX128xX7dxX3xX75xX4f8xX15xX34xX3xX3exX101xX3xX1xX97xX15xX3xXdcxX1adxX3xX15xX137xX11exX36xX3xXcxX121xX53xX11exX3x12b65xX3xXexX7exX3xX5bxX101xX3xXfa3xXfa4xX3xXcxX1xX122xX36xX3xX1xX7cxX7dxX9dxX15xX3xXfa3xXfa4xX3xXebfxX15xX1xX3xXf6xX21xX22xX3xXcxX25xX15xX1xXfexX3xX3exX101xX3xX5bxX7cxX111xX15xX34xX3xX4xX116xXbxX15axX3xX21xX97xX15xX3xX2xX3xX15xX137xX11exX3xX15xX6xX7dxX36xX3xXexX121xX53xX11exX3xX131xX1xXa7xX15xX34xX3xX4xX5cxX3xX103xX2e5xX4xX3xX7xXfcaxX36xX3xX47xX54cxX3xX47xX317xX7dxX36xX3xX4xX2e5xX4xX3xX1xXa3xX53xXexX3xX3exX19xX15xX34xX3xX7dxX3xXexX7exX3xX4xX97xX3xX7xX1fxX3xX15xX97xXdxX3xX3exX128xX7dxX3xX34xX4a4xXbxX3xX15xX1xXdxX12exX7cxX3xX131xX1xX5cxX3xX131xX1xX137xX15xX15axX0xX63xXbxX12xX0xX63xX75xXdxX47xX12xX0xX63xX5xXdxX12xX0xX63xX7cxX5xX12xX0xX75xXdxX47xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX121xXaxX12xX0xX63xX75xXdxX47xX12xX0xX63xX75xXdxX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebfxX7cxXexX1xXa3xX121xXaxX12x1086cxX15xX1xX3xX2cdxX34xX7cxX7dxXb7xX15xX0xX63xXbxX12
Ánh Nguyên