Nga giáng đòn thù, phiến quân trả giá vụ Hmeymim
Ngày 3/7, lực lượng Không quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào vùng nông thôn phía tây nam của tỉnh Idlib.
dbf0x12744x150a5xdef5x13bf4x13159x138e8x11c54x1102axX7x11815x137ffx152b3xe355x10d8cx158f5xX5x11df7xXaxf2b2x10e92x10bd9xX6xX3xX14xXdx121a9x1650cxX14xX3xeafexf73exX1axX3xXexX1x15b0fx14d14xX3xXbxX1xXdx1099bxX1axX3x12303x139aex12fc9xX1axX3xXexe115x122e1xX3xX14xXdxX19xX3x1591cxf620xX3xe55dxf15fxX10x12f48xX3dxXdxX3dxX0x147f6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6xedc9xXaxX12xX13xX14x16577xX3fxX3x15679xX44x11d33xX24xX3xX5x15927xX4xX3xX5x14a60x1174dxX1axX14xX3xe577xX1x125a1xX1axX14xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX13xX14xX6xX3xX1dxf8c0xX3xXexXdxX29xX1axX3xX1xX5bxX1axX1xX3xX3dx12794xXexX3xX4xX2dxX8axX4xX3xXex14d23xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX2cxX2dxX3fxX3xX3dxX6fxX3xX5x13a65xX1axX3xX39xX5bxf3e8xX3xX39xX23xX1axX14xX3xX1axX6fxX1axX14xX3xXexX1xX6fxX1axX3xXbxX1xeca6xX6xX3xXexX2exX3fxX3xX1axX6xX3dxX3xX4x10f54xX6xX3xXexf467xX1axX1xX3xdd36xX56xX5xXdxea66x13dcaxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14431xXa8xX56xX3fxXaxX12xed83xX19xX3fxX3xXd3xX6xX3fxX3xXbxX1xX33xX1axX3xX5xX64xX4xX3xX4xXc7xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX3dx100f2xX3xX1dxecdcxX2dxX3xX4xX2dxX8axX4xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xXex119edxXdxX3xX2cxX2dxea19xX1axX3x157edxXdxX7xX32xX3xdcecxX5x115e2x10c83xX1xX2dxX14xX1xXa8xX2dxX32xX24xX3xX1axX1x1650bxX3dxX3xX39xX5bxXa8xX3xX4xX19xX4xX3xX39x145dfxX3xXexX32xXbbxX3xX4xXc7xX6xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX56x164a8xX4xX3xXd3xXdx156d5xX1axX3xX14xXdxXa3xXdxX3xXcxX1xe192xX3xX13xX1x10053xX3xX6dx11630xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xXa8xX3xX3dxX8axXexX3xXd3xX19xXa8xX3xX4xX19xXa8xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX7xX64xX3xXexfe6dxX3xXexXcbxX1axX1xX3xe96axX6xXexX6x149c2xXdxX6xX24xX3xX5xX64xX4xX3xX5xX68xX69xX1axX14xX3xX6dxX1xX6fxX1axX14xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX13xX14xX6xX3xX1dxX7dxX3xXexX11exXbxX3xXexX32xX2dxX1axX14xX3xX1a9xX1xX6fxX1axX14xX3xX1a9xXbbxX4xX1xX3xX39xX5bxXa8xX3xX4xX19xX4xX3xXexX6xX3fxX3xX7x10b99xX1axX14xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3xXexX119xXdxX3xXexX1xX141xX3xXexX32xX93xX1axX3xXd3xXdxX15cxX1axX3xX14xXdxXa3xXdxX3xX126xX5xX128xX13xX6x11ddcxXdxX3fxX6xX1xX3xX39xX5bxX3xXe4xX56xX6xX3dxX6xXd4xX3x1687fxX2exX3fxX3xX5xX5bxX3xe600xX3xXexX1xX141xX3xXexX32xX93xX1axX3xX1ax164f7xX3dxX3xX104xX3xXbxX1xXbbxX6xX3xXexX2exX3fxX3xX2cxX2dxX11exX1axX3xX121xXdxX7xX32xX3xX126xX5xX128xX129xX1xX2dxX14xX1xXa8xX2dxX32xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xX13xX14xXa8xX5bxXdxX3xX39xXdx11a59xX4xX3xXexXdxX29xX1axX3xX1xX5bxX1axX1xX3xX1a9xX1xX6fxX1axX14xX3xX1a9xXbbxX4xX1xX24xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xX13xX14xX6xX3xX1dxX7dxX3xXd3xX135xX1axX3xX3dxX8axXexX3xX7x1224bxX3xXexX15cxX1axX3xX5x165c4xX6xX3xX1dxX119xX1axX3xX1dxX119xXa8xX3xX39xX5bxXa8xX3xX2cxX2dxX11exX1axX3xX121xXdxX7xX32xX3xX126xX5xX128xX129xX1xX2dxX14xX1xXa8xX2dxX32xX3xX39xX5bxX3xXbxX1xX107xX1axX3xXbxX1xXbbxX6xX3xXd3xX135xX4xX3xX4xXc7xX6xX3xX228x11ad9xX1axX14xX3xXd3xX23bxX1axX14xX3xX126xX5xX128xfb0exX1xX6xX6xXd3xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xXa8xX3xX6xX5xX128xXeaxX6xX7xX56xX6xX32xX3xX13xX10xe6afxX7xX24xX3xX4xX2dxX8axX4xX3xX1a9xX1xX6fxX1axX14xX3xX1a9xXbbxX4xX1xX3xX4xXc7xX6xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xX13xX14xX6xX3xXexX119xXdxX3xXcfxX56xX5xXdxXd3xX3xX1axX1xX23bxX3dxX3xXexX32xX33xX3xX1dx11119xX6xX3xX4xX2dxX8axX4xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX14xX107xX1axX3xX1dxX2exX3fxX3xX4xXc7xX6xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX39xX5bxXa8xX3xX7xX2exX1axX3xXd3xX6xX3fxX3xX3cxX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxX24xX3xXbxX1xXbbxX6xX3xXexX2exX3fxX3xX1axX6xX3dxX3xX1a5xX6xXexX6xX1a9xXdxX6xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xX3cxXdxX27cxX1axX3xX4xX1xX68xX6xX3xX4x1262fxX3xX1axX1xX3d3xX3dxX3xX39xX361xX3xXexX32xX6xX1axX14xX3xX1axX5bxXa8xX3xXexX2dxX3fxX15cxX1axX3xXd3xX2aexX3xX4xX1xX141xX2dxX3xXexX32xX19xX4xX1xX3xX1axX1xXdxX27cxX3dxX3xX39xffc8xX3xX39xX3axX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX104xX3xX3cxX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxXd4xX3xXcxX32xXa8xX1axX14xX3xX1a9xX1xXdxX3xX1dxX3d3xX24xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xX13xX14xX6xX3xX1a9xX1x1008fxX1axX14xX3xX1dxX141xX1axX1xX3xX4xX19xX4xX3xXexX6xX3fxX3xX7xX1ecxX1axX14xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3x152a5x10e62xXd3xX10xX1a9xX3xX39xX5bxX3xXcxX2dxX32xX1a9xX10xX7xXexX6xX1axXdxX3xX5xX5bxX3xXexX1xXc7xX3xXbxX1xX119xX3dxX3xXexX1xX64xX4xX3xX1xXdxX27cxX1axX3xX4xX19xX4xX3xX4xX2dxX8axX4xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xXd3xX23bxX1axX14xX3xX3dxX19xX3fxX3xXd3xX6xX3fxX3xX1a9xX1xX6fxX1axX14xX3xX1axX14xX68x11246xXdxX3xX5xX19xXdxXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xXd3xX5xX10xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX32xX14xXdxX1ax12d60xX3xX22fxXbx15d5axX3xX6xX2dxXexXa8x140e0xXaxX12xX0xXexXd3xXa8xX56xX3fxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b1axX10xX1axXexX10xX32xXaxX12xX0xXdxX3dxX14xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX328xXdxX56xXexX1xX4cbxX3xe871x12f90xX50dxXbxX4cfxX4d5xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX4cbxX3xX22fx1414bx135d4xXbxX4cfxX4d5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX14xXdxX19xX1axX14xX3xX1dxX1exX1axX3xXexX1xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xXexX32xX33xX3xX14xXdxX19xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX4cbxX44xX44xXdxXd4xXd3xX6xXa8xX1xX6xXexXdxX1axX1xXd4xX39xX1axX44xX1axX10xX328xX7xX44xX2x1614axX22fxX60xX44xX2xX5exX50dxX56xX5exX50ex10ef3xX50dxX51dxX2xX588xXexX51dxX588xX51dxX2xX5xX2xXd4xX218xXbxX14xdccexX32xX9xX5exX51exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX14xXdxX19xX1axX14xX3xX1dxX1exX1axX3xXexX1xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xXexX32xX33xX3xX14xXdxX19xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxXaxX3xX6xX5xXdxX14xX1axX9xXaxX3dxXdxX56xX56xX5xX10xXaxX3xXd3xXa8xX32xX56xX10xX32xX9xXaxX50exXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX56xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4f2xX6xXbxXexXdxXa8xX1axXaxX12xX13xX14xX6xX3xX1a9xX1xX6fxX1axX14xX3xX1a9xXbbxX4xX1xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xXexX119xXdxX3xXcfxX56xX5xXdxXd3xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX32xX12xX0xX44xXexXd3xXa8xX56xX3fxX12xX0xX44xXexX6xXd3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xXcxX32xXa8xX1axX14xX3xX1a9xX1xXdxX3xX1dxX3d3xX3xXexX119xXdxX3xX3dxXdxX402xX1axX3xXd3xX135xX4xX3xX3cxX6xX3dxX6xX24xX3xX5xX64xX4xX3xX5xX68xX69xX1axX14xX3xX6dxX1xX6fxX1axX14xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xX1dxX7dxX3xX4xX1x12e76xX1axX3xX1dxfa97xX1axX14xX3xX4xX2dxX8axX4xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX4xXc7xX6xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1axX1xX23bxX3dxX3xX39xX5bxXa8xX3xX39xX141xX3xXexX32xXbbxX3xX56xXa8xX3xX5xX64xX4xX3xX5xX68xX69xX1axX14xX3xX4xX1xXbbxX1axX1xX3xXbxX1xXc7xX3xX1a9xXdxf58fxX3dxX3xX7xXa8xX19xXexX24xX3xX14xX107xX1axX3xXexX32xX119xX3dxX3xX2cxX2dxX6xX1axX3xX7xX19xXexX3xX4xXc7xX6xX3xXcxX1xX166xX3xX13xX1xX16axX3xX6dxX16dxXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xX4f2xX19xX4xX3xX1axX1xX3d3xX3dxX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1dxX7dxX3xX4xX2aexX3xX14xX135xX1axX14xX3xXexX11exX1axX3xX56xX3axX1axX14xX3xX5xX69xXdxX3xXexX1xX29xX3xX4xXc7xX6xX3xXexX32xX119xX3dxX3xX2cxX2dxX6xX1axX3xX7xX19xXexX3xXcxX1xX166xX3xX13xX1xX16axX3xX6dxX16dxX3xX14xX107xX1axX3xXexX1xX141xX3xXexX32xX93xX1axX3xXeaxXa8xX32xX10xX1a9xX3xXd3xX23bxX1axX14xX3xX4xX19xX4xX1xX3xX5xX19xXdxX3xX4cfxX10xX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3xX1dxX93xX2dxX3xX39xX5bxX3xX4cfxX10xX3xXd3xX157xX4xX3xXexX1xe370xXbxX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX39xX5bxXa8xX3xX4xX19xX4xX3xX39xX141xX3xXexX32xXbbxX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xX104xX3xXcxX6xX5xX5xX3xXe4xXdxX45bxX6xX3dxXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xXcxX2dxX3fxX3xX1axX1xXdxX15cxX1axX24xX3xX1axX1x11d18xX1axX14xX3xX1axdd58xX3xX5xX64xX4xX3xX4xXc7xX6xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1dxX7dxX3xXd3xX141xX3xX56xX11exXbxX3xXexX135xXexXd4xX3xe457xX1xX19xXexX3xX1xXdxX27cxX1axX3xX1dxX68xX69xX4xX3x13c9axX3xX1dxX2f0xX3xX4xXc7xX6xX3xX4xX19xX4xX3xXexX6xX3fxX3xX7xX1ecxX1axX14xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX29xX1axX24xX3xX6dxX1xX6fxX1axX14xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xX5xX11exXbxX3xXexX6b2xX4xX3xXexXdxX29xX1axX3xX1xX5bxX1axX1xX3xX1a9xX1xX6fxX1axX14xX3xX1a9xXbbxX4xX1xX24xX3xXbxX1xX19xX3xX1xXc7xX3fxX3xX3dxX8axXexX3xX1axX2b5xX6xX3xXbxX1xX68x16648xX1axX14xX3xXexXdxX27cxX1axX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3xX1dxX93xX2dxX3xX4xXc7xX6xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xXexX32xX68xXa3xX4xX3xX4xXa8xX1axX3xX3dxX135xXexX3xXexX1xX11exX1axX3xXexX32xX157xX1axX14xX3xX4xXc7xX6xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xXcxX1xX166xX3xX13xX1xX16axX3xX6dxX16dxXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xX4f2xX1xX141xX2dxX3xXexX1xXdxX27cxXexX3xX1xX119xXdxX3xX1axX6aexX1axX14xX3xX1axX402xX3xX56xXa8xX3xXd3xX141xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xXd3xX93xXexX3xX1axX14xX4acxX24xX3xX4xX19xX4xX3xXexX6xX3fxX3xX7xX1ecxX1axX14xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3xXd3xX2dxX8axX4xX3xXbxX1xX33xXdxX3xX32xX1ecxXexX3xX5xX2dxXdxX3xX7xX6xX2dxX3xX5exX50exX3xXbxX1xX1ecxXexX3xXexX32xXdxX6fcxX1axX3xX1a9xX1xX6xXdxX3xX1a9xX29xX3xX1xXa8xX119xX4xX1xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xXeaxX8axXexX3xX1dxXa8xX119xX1axX3xX39xXdxX56xX10xXa8xX3xX14xX1xXdxX3xX5xX119xXdxX3xX4xX2dxX8axX4xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX4xXc7xX6xX3xX6dxX1xX6fxX1axX14xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xX1dx15373xX1axX14xX3xXexX33xXdxX3xXexX32xX15cxX1axX3xX3dxX119xX1axX14xX3xX4cfxX7dxX3xX1xX8axXdxX3xX4xX1xXa8xX3xXexX1xX93xX3fxX3xX3dxX19xX3fxX3xXd3xX6xX3fxX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3xX1dxX93xX2dxX3xX129xX2dxX128xX22fxX22fxX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xX4cfxX2dxX93xXexX3xX1xXdxX27cxX1axX3xX4xX19xX4xX1xX3xXexX32xX119xX3dxX3xX2cxX2dxX6xX1axX3xX7xX19xXexX3xXcxX1xX166xX3xX13xX1xX16axX3xX6dxX16dxX3xX4xX1xXcbxX3xX22fxX3xX1a9xX3dxXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xXcxX119xXdxX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3xXexX32xX68xX4acxX1axX14xX3x107f8xX6xX32xX6xXaxX6xX24xX3xX5xX64xX4xX3xX5xX68xX69xX1axX14xX3xXcxXdxX14xX10xX32xX3xXbxX1xX2aexXdxX3xX1xX69xXbxX3xX39xXa3xXdxX3xX7xX68xX3xX1dxXa8xX5bxX1axX3xX4xX8b8xX3xX14xXdxXa3xXdxX3xX7xX2aexX3xX588xX3xX1dxX6xX1axX14xX3xX1xX5bxX1axX1xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX39xX402xX3xXbxX1xXbbxX6xX3xXexX1xX141xX3xXexX32xX93xX1axX3xX13xX6xX7xX7xXdxXd3xX3xXd3xX23bxX1axX14xX3xX4xX33xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX68xXa3xX1axX14xX3xX1dxX6fxX1axX14xX3xX39xX5bxX3xXd3xX135xX4xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xXa8xX3xX3dxX8axXexX3xX1axX14xX2dxX2f0xX1axX3xXexXdxX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX7xX64xX3xXexX19exX3xXa8axX6xX32xX6xX6xX24xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xfe56xX3x11b79xX11exXbxX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3x12c5fxX129xX126xX126xf9c1xX3xX1dxX7dxX3xXexXdxX29xX1axX3xX1dxX29xX1axX3xX4xX2b5xX6xX3xX1axX14x10a4dxX3xXbxX1xXbbxX6xX3xX1dxX6fxX1axX14xX3xX4xXc7xX6xX3xXexX1xX141xX3xXexX32xX93xX1axX3xX45axX3dxX3dxX3xXeaxX6xX3fxX6xX56xX1xXdxX1axX24xX3xX1xXdxX27cxX1axX3xX129xX126xX126xX3xX4xX1xXcbxX3xX4xX1exX1axX3xX4xX19xX4xX1xX3xX4xX2b5xX6xX3xX1a9xX1x120b0xX2dxX3xX13xX6xX7xX7xXdxXd3xX3xX5exX1a9xX3dxXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xXe4xX15cxX1axX3xX4xX119xX1axX1xX3xX1dxX3d3xX24xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xX4xX361xX1axX14xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX3dxX119xX1axX1xX3xX3dxf57exX3xXexX1xX10xXa8xX3xX1xX68xXa3xX1axX14xX3xXexX2exX3fxX3xX1axX6xX3dxX3xXexX19exX3xXexX1xX141xX3xXexX32xX93xX1axX3xX126xX5xX128xXcxX6xX3fxX3fxXdxXd3xX6xX1xX3xX39xX402xX3xXbxX1xXbbxX6xX3xXexX1xX141xX3xXexX32xX93xX1axX3xX4xX2b5xX6xX3xX1a9xX1xXbb3xX2dxX3xX13xX6xX7xX7xXdxXd3xXd4xX3xX4f2xX19xX4xX3xX1dxX8b8xX1axX3xX39xX141xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX4xX1exX1axX3xX4xX19xX4xX1xX3xXd3xXdxX15cxX1axX3xX14xXdxXa3xXdxX3xX121xXa8xX32xX56xX6xX1axX3xX60xX3xX1a9xX3dxXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xX2fcxXdxX33xXdxX3xXbxX1xX3d3xX1axX14xX3xX4xX2b5xX6xX3xX1a9xX1xXbb3xX2dxX3xX13xX6xX7xX7xXdxXd3xX3xX7xXc06xX3xX1dxX6aexXexX3xX56xX93xX2dxX3xX4xX1xX93xX3dxX3xX1xX29xXexX3xX4xX1xXa8xX3xX3dxX157xXdxX3xX7xX64xX3xX1a9xX1xX19xX1axX14xX3xX4xX64xX3xX4xXc7xX6xX3x14502xX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xXexX64xX3xX56xXa8xX3xXb58xf118xX129xX126xX24xX3xX1dxX68xX69xX4xX3xXeaxe706xX3xX1xX11exX2dxX3xXexX1xX2dxf1c2xX1axXb5cxXd4xX3xXe4xX104xXdxX3xX5xXc06xX24xX3xX3dxX93xXexX3xX13xX6xX7xX7xXdxXd3xX24xX3xXcfaxX129xX126xX3xX7xXc06xX3xX1a9xX1xX6fxX1axX14xX3xXexX1xX6fcxX3xX1axX1xX11exX1axX3xXexX32xX6xX1axX14xX3xXexX1xXdxX29xXexX3xXd3xX141xX3xX1xX119xX1axX14xX3xX1axX6aexX1axX14xX3xX39xX5bxX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xXexXdxX29xXbxX3xX39xXdxX27cxX1axX3xXexX19exX3xXbxX1xXbbxX6xX3xXd3xXdxX15cxX1axX3xX14xXdxXa3xXdxX3xX121xXa8xX32xX56xX6xX1axXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xX2fcxXdxX33xXdxX3xXbxX1xX3d3xX1axX14xX3xX4xX2b5xX6xX3xX1a9xX1xXbb3xX2dxX3xX13xX6xX7xX7xXdxXd3xX3xX4xX361xX1axX14xX3xX853xX3xX1axX14xX1xX16axX6xX3xX2cxX2dxX6xX1axX3xXexX32xX157xX1axX14xX3xX1dxX2aexXdxX3xX39xXa3xXdxX3xX129xX126xX126xX3xX56xXa8xX3xX4xX3d3xX3xXexX1xX6fcxX3xX3dxX104xX3xX5xX119xXdxX3xXexX2dxX3fxX29xX1axX3xX1dxX68xX4acxX1axX14xX3xXexXdxX29xXbxX3xX39xX11exX1axX3xXexX1xX10xXa8xX3xX1dxX68xX4acxX1axX14xX3xX4xX6xXa8xX3xXexX2aexX4xX3xXa8axX6xX3dxX6xX7xX4xX2dxX7xX128xX126xX3dxX3dxX6xX1axXd4xX3xX4f2xX19xX4xX3xX1dxX8b8xX1axX3xX39xX141xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xXexX19exX3xXa8axX6xX3dxX6xX7xX4xX2dxX7xX3xX4xX3d3xX3xXexX1xX6fcxX3xXexXdxX29xX1axX3xXexX1xX438xX1axX14xX3xX39xX5bxXa8xX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3xXexX32xX68xX4acxX1axX14xX3xXa8axX6xX32xX6xXaxX6xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xX13xX29xX2dxX3xX129xX126xX126xX3xXexX1xX5bxX1axX1xX3xX4xX6fxX1axX14xX3xXexX32xXa8xX1axX14xX3xX39xXdxX27cxX4xX3xX14xXdxX33xXdxX3xXbxX1xX3d3xX1axX14xX3xX4xX2b5xX6xX3xX1a9xX1xXbb3xX2dxX3xX13xX6xX7xX7xXdxXd3xX24xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX1dxXa8xX119xX1axX3xX1dxX107xX2dxX3xXexXdxX15cxX1axX3xX4xXc7xX6xX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3xX56xX141xX4xX1xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xXa8axX6xX32xX6xXaxX6xX3xX7xXc06xX3xX1a9xX29xXexX3xXexX1xX1ecxX4xX3xXexX1xX135xX1axX14xX3xX5xX69xXdxX3xX7xX6xX2dxX3xX1xX6xXdxX3xXexX2dxX107xX1axX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3xX1dxX93xX2dxXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xXa8xX56xX3fxXaxX12xXeaxX8axXexX3xX1a9xX1xXdxX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xXexXdxX29xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX1dxX29xX1axX3xXbxX1xXbbxX6xX3xX1dxX6fxX1axX14xX3xX1axX6xX3dxX3xXexX1xX5bxX1axX1xX3xXbxX1xX2aexX3xXa8axX6xX32xX6xXaxX6xX24xX3xX4xX19xX4xX3xXexX6xX3fxX3xX7xX1ecxX1axX14xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3xX7xXc06xX3xXd3xX141xX3xXd3xX6xXa8xX3xX39xX2exX3fxX3xXd3xX15cxX1axX3xXexX32xXa8xX1axX14xX3xXexX1xX5bxX1axX1xX3xXbxX1xX2aexXd4xX3xX13xX29xX2dxX3xX1a9xX1xX6fxX1axX14xX3xX4xX1xX93xXbxX3xX1axX1xX11exX1axX3xX1dxX107xX2dxX3xX1xX5bxX1axX14xX24xX3xX5xX64xX4xX3xX5xX68xX69xX1axX14xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX7xXc06xX3xXd3xX141xX3xXexXdxX15cxX2dxX3xX56xXdxX27cxXexX3xX1xXa8xX5bxX1axX3xXexXa8xX5bxX1axXd4xX0xX44xXbxX12xX0xX56xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX56xX32xX10xX5xX6xXexX10xX56xXaxX12xX0xX2dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX128xXexX1xX2dxX3dxXd3xX128xX6xX1axX56xX128xX7xX6xXbxXa8xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXd3xX135xX1axX3xX32xX8b8xXdxX3xXexXa8xX5bxX1axX3xXd3xX8axX3xX45axX126x13112xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX4xX9f3xX1axX3xX4xX6b2xX3xX3cxX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxXaxX3xX1xX32xX10x11350xX9xXaxX44xX2cxX2dxXa8xX4xX128xXbxX1xXa8xX1axX14xX128xX6xX1axX128xX1axXdxX1axX1xX44xX1axX14xX6xX128xXd3xX6xX1axX128xX32xXa8xXdxX128xXexXa8xX6xX1axX128xXd3xXa8xX128xX2dxX6xX39xX128xXexX6xX1axX128xX4xXa8xX1axX14xX128xX4xX6xX1axX128xX4xX2dxX128xX1xX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxX44xX2xX588xX60xX5exX5exX51dxXd4xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX14xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX44xX3dxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX22fxX50exX44xX1axX10xX328xX7xX44xX2xX57exX22fxX60xX44xX2xX5exX50dxX56xX2xX50exX50exX5exX51dxX50exX5exXexX50dxX588xX51exX50exX5xX50dxXd4xX218xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX14xXdxX19xX1axX14xX3xX1dxX1exX1axX3xXexX1xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xXexX32xX33xX3xX14xXdxX19xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX39xX12xX0xX7xXexX32xXa8xX1axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXd3xX135xX1axX3xX32xX8b8xXdxX3xXexXa8xX5bxX1axX3xXd3xX8axX3xX45axX126xX105exX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX4xX9f3xX1axX3xX4xX6b2xX3xX3cxX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxXaxX3xX1xX32xX10xX107cxX9xXaxX44xX2cxX2dxXa8xX4xX128xXbxX1xXa8xX1axX14xX128xX6xX1axX128xX1axXdxX1axX1xX44xX1axX14xX6xX128xXd3xX6xX1axX128xX32xXa8xXdxX128xXexXa8xX6xX1axX128xXd3xXa8xX128xX2dxX6xX39xX128xXexX6xX1axX128xX4xXa8xX1axX14xX128xX4xX6xX1axX128xX4xX2dxX128xX1xX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxX44xX2xX588xX60xX5exX5exX51dxXd4xX1xXexX3dxXaxX12xX13xX14xX6xX3xXd3xX135xX1axX3xX32xX8b8xXdxX3xXexXa8xX5bxX1axX3xXd3xX8axX3xX45axX126xX105exX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX4xX9f3xX1axX3xX4xX6b2xX3xX3cxX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX32xXa8xX1axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX844xX1xX1exX1axX14xX3xX1a9xX1xX6fxX1axX14xX3xX13xX14xX6xX3xXexX119xXdxX3xX7xX2exX1axX3xXd3xX6xX3fxX3xX3cxX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxX3xX1dxX7dxX3xXexXdxX15cxX2dxX3xX56xXdxX27cxXexX3xX1axX1xXdxX402xX2dxX3xX3dxX19xX3fxX3xXd3xX6xX3fxX3xX1a9xX1xX6fxX1axX14xX3xX1axX14xX68xX4acxXdxX3xX5xX19xXdxX3xX1axX1xX23bxX3dxX3xX1xX68xXa3xX1axX14xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xX4xX9f3xX1axX3xX4xX6b2xX3xX1axX5bxX3fxXd4xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX39xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXce4xX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xX13xX14xX6xX3xXexX2dxX3fxX15cxX1axX3xXd3xX2aexX3xX5xX27cxX1axX1xX3xX1axX14xX19exX1axX14xX3xXd3xX135xX1axX3xX39xXa3xXdxX3xXeaxXd05xX3xX104xX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xX1dxX7dxX3xX1a9xX29xXexX3xXexX1xX1ecxX4xXaxX3xX1xX32xX10xX107cxX9xXaxX44xX56xXdxX10xX3dxX128xX1axXa8xX1axX14xX44xX2cxX2dxX6xX1axX128xX56xXa8xXdxX128xX1axX14xX6xX128xXexX2dxX3fxX10xX1axX128xXd3xXa8xX128xX5xX10xX1axX1xX128xX1axX14xX2dxX1axX14xX128xXd3xX6xX1axX128xX39xXa8xXdxX128xX3dxX3fxX128xXa8xX128xX7xX3fxX32xXdxX6xX128xX56xX6xX128xX1a9xX10xXexX128xXexX1xX2dxX4xX44xX2xX588xX60xX50exX51exX60xXd4xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX14xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX44xX3dxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX22fxX50exX44xX1axX10xX328xX7xX44xX2xX57exX22fxX51dxX44xX2xX50exX57exX56xX5exX2xX50exX5exX51exX22fxX588xXexX51dxX5exX57exX57exX5xX51exX128xX4xX6xX1axX128xX4xX2dxX128xX1a9xX1xXa8xX1axX14xX128xX2cxX2dxX6xX1axX128xX3dxX3fxXd4xX218xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX14xXdxX19xX1axX14xX3xX1dxX1exX1axX3xXexX1xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xXexX32xX33xX3xX14xXdxX19xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX39xX12xX0xX7xXexX32xXa8xX1axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXce4xX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xX13xX14xX6xX3xXexX2dxX3fxX15cxX1axX3xXd3xX2aexX3xX5xX27cxX1axX1xX3xX1axX14xX19exX1axX14xX3xXd3xX135xX1axX3xX39xXa3xXdxX3xXeaxXd05xX3xX104xX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xX1dxX7dxX3xX1a9xX29xXexX3xXexX1xX1ecxX4xXaxX3xX1xX32xX10xX107cxX9xXaxX44xX56xXdxX10xX3dxX128xX1axXa8xX1axX14xX44xX2cxX2dxX6xX1axX128xX56xXa8xXdxX128xX1axX14xX6xX128xXexX2dxX3fxX10xX1axX128xXd3xXa8xX128xX5xX10xX1axX1xX128xX1axX14xX2dxX1axX14xX128xXd3xX6xX1axX128xX39xXa8xXdxX128xX3dxX3fxX128xXa8xX128xX7xX3fxX32xXdxX6xX128xX56xX6xX128xX1a9xX10xXexX128xXexX1xX2dxX4xX44xX2xX588xX60xX50exX51exX60xXd4xX1xXexX3dxXaxX12xXce4xX2dxX2exX1axX3xX1dxX8axXdxX3xX13xX14xX6xX3xXexX2dxX3fxX15cxX1axX3xXd3xX2aexX3xX5xX27cxX1axX1xX3xX1axX14xX19exX1axX14xX3xXd3xX135xX1axX3xX39xXa3xXdxX3xXeaxXd05xX3xX104xX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xX1dxX7dxX3xX1a9xX29xXexX3xXexX1xX1ecxX4xX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX32xXa8xX1axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX1a5xX64xX4xX3xX5xX68xX69xX1axX14xX3xX1a9xX1xX6fxX1axX14xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX13xX14xX6xX3xX1dxX3d3xX1axX14xX3xX104xX3xX129xX3fxX32xXdxX6xX3xXexX1xX6fxX1axX14xX3xXd3xX19xXa8xX3xX39xX5bxXa8xX3xX1xX6fxX3dxX3xX22fxX51dxX44xX51dxX3xX39xX402xX3xX39xXdxX27cxX4xX3xX4xX1xX93xX3dxX3xX56xX6b2xXexX3xXexX1x161dcxX6xX3xXexX1xX2dxX11exX1axX3xX1axX14xX19exX1axX14xX3xXd3xX135xX1axX3xX1dxX119xXexX3xX1dxX68xX69xX4xX3xX39xXa3xXdxX3xXeaxXd05xX3xX39xX5bxX3xX121xXa8xX32xX56xX6xX1axX3xX104xX3xXexX2exX3fxX3xX1axX6xX3dxX3xX129xX3fxX32xXdxX6xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX39xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX141xX3xX2dxX3fxX3xX7xX6b2xX4xX3xX3dxX119xX1axX1xX3xX7xX6xX2dxX3xX1a9xX1xXdxX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX4xX1xX157xX4xX3xX14xXdxX11exX1axXaxX3xX1xX32xX10xX107cxX9xXaxX44xX2cxX2dxXa8xX4xX128xXbxX1xXa8xX1axX14xX128xX6xX1axX128xX1axXdxX1axX1xX44xX1axX14xX6xX128xXexX1xXdxX128xX2dxX3fxX128xX7xX2dxX4xX128xX3dxX6xX1axX1xX128xX7xX6xX2dxX128xX1a9xX1xXdxX128xXbxX1xXdxX10xX1axX128xX2cxX2dxX6xX1axX128xX4xX1xXa8xX4xX128xX14xXdxX6xX1axX44xX2xX588xX588xX50exX51dxX60xXd4xX1xXexX3dxXaxX12xX0xXdxX3dxX14xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX44xX3dxX10xX56xXdxX6xX44xX2xX22fxX50exX44xX1axX10xX328xX7xX44xX2xX57exX22fxX2xX44xX60xX60xX56xX22fxX2xX588xX588xX57exX588xX50dxXexX2xX588xX51exX57exX5xX50exXd4xX218xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX14xXdxX19xX1axX14xX3xX1dxX1exX1axX3xXexX1xX23xX24xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xXexX32xX33xX3xX14xXdxX19xX3xX39xX3axX3xX3cxX3dxX10xX3fxX3dxXdxX3dxXaxX3xX44xX12xX0xX44xX6xX12xX0xX56xXdxX39xX12xX0xX7xXexX32xXa8xX1axX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX141xX3xX2dxX3fxX3xX7xX6b2xX4xX3xX3dxX119xX1axX1xX3xX7xX6xX2dxX3xX1a9xX1xXdxX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX4xX1xX157xX4xX3xX14xXdxX11exX1axXaxX3xX1xX32xX10xX107cxX9xXaxX44xX2cxX2dxXa8xX4xX128xXbxX1xXa8xX1axX14xX128xX6xX1axX128xX1axXdxX1axX1xX44xX1axX14xX6xX128xXexX1xXdxX128xX2dxX3fxX128xX7xX2dxX4xX128xX3dxX6xX1axX1xX128xX7xX6xX2dxX128xX1a9xX1xXdxX128xXbxX1xXdxX10xX1axX128xX2cxX2dxX6xX1axX128xX4xX1xXa8xX4xX128xX14xXdxX6xX1axX44xX2xX588xX588xX50exX51dxX60xXd4xX1xXexX3dxXaxX12xX13xX14xX6xX3xXexX1xX141xX3xX2dxX3fxX3xX7xX6b2xX4xX3xX3dxX119xX1axX1xX3xX7xX6xX2dxX3xX1a9xX1xXdxX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX4xX1xX157xX4xX3xX14xXdxX11exX1axX0xX44xX6xX12xX0xX44xX7xXexX32xXa8xX1axX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX56xXaxX12xX1a5xX64xX4xX3xX5xX68xX69xX1axX14xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX7xX64xX3xX13xX14xX6xX3xX1dxX7dxX3xX3dxX104xX3xX4xX1xXdxX29xX1axX3xX56xX141xX4xX1xX3xXexX93xX1axX3xX4xX6fxX1axX14xX3xXd3xX23bxX1axX14xX3xX4xX33xX3xX6dxX1xX6fxX1axX14xX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX39xX5bxX3xX3cxX33xXdxX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX39xX5bxXa8xX3xXbxX1xXdxX29xX1axX3xX2cxX2dxX2exX1axX3xX104xX3xXbxX1xXbbxX6xX3xXcxX2exX3fxX3xXexXcbxX1axX1xX3xXcfxX56xX5xXdxXd3xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xX44xX56xXdxX39xX12xX0xX44xX5xXdxX12xX0xX44xX2dxX5xX12xX0xX56xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX32xXaxX12xX0xX44xX56xXdxX39xX12xX0xX44xX56xXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xXa8xX2dxX32xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa8xX3xXd3xX6xXa8xX56xX6xXexX39xXdxX10xXexXd4xX39xX1axX0xX44xXbxX12