Phát động Năm An toàn giao thông 2016
Sáng nay (9/1), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động ra quân Năm ATGT 2016.
f88cx142adx14b2dx13413xfb40x11c24xX0x15fbax1926dx15831x14c8dx11af2x160e2x11c27xXcx14c82x18c90x16d92x12a9axX2x1512bxXax177caxXfxX4x184bfxX6x1500bxX13xX8x14eb7x12025x10477x173fexX8x12ca5x16433x15101xX8x17193xX1fxX8xX13x108f4x170d0xX1fxX8xX20xX2xXbxX2axX8xX13xX6x16695xX1fxX20xX8x183adx16bb3xX7x16ce5xX0xf982xX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x16eacxX15xXbxX1xXfxX4x126e3xX1axX1fxX20xX8xX1fxXbx12c21xX8x1006cx14425xX3exX7x18996x11446xX8xX18xX6x16a7bxX8xX11xX6x15518xX8xX13x14612x145c4xX1fxX20xX8x17b3dxX6x148a5xX1fxX6xX8xX10xX6xX69xX8xX22xX20x172b0xX5ax150aexX1fxX8x13ba4xX7dx176a3xX1fxX8xX18xX6x1760bxX9xX8xX10xX6xX1axX13xX8xX1dxX1exX1fxX20xX8x17f56xXbxX8x173b0xX7dxX84xX1fxX8xX22xX23xX24xX8xX26xX11x182acxX11xX8xX39xX3axX7xX3cxfbc4xX0xX3exX10xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX3exX1xX2xX3xX4xX0xX3exX1xX2xX3xX4xX0xX3exX1xX2xX3xX4xX0xX13xXbx138c8xXaxX15xX4xX0xX13xXcfxX2axX1xX5axX4xX0xX13xX96xX4xX0xX13xX1xX8xXcxX13xX5axXaxX15xXexXfxX13xX15x13144xX13x180cfxXbxXaxX2xX20xX1fx14673xX8x10230xX7dxXcxX13xX2x1625cxX5ax14113xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x14d29xX2axX1xX5axXfxX4xX0xX2xX24xX20xX8xXcxX96xX9xXexXfxX3exX3exX2xXabxXcfxXbxX2axX6xXbxX13xX2xX1fxX6xXabxX3xX1fxX3exX1fxX15x16f03xXcxX3exX7xX3cxX3axX7xX3exX7xX3ax14f7cxX1xX3cxX7xX134xX3axX3cxX3axX3axX13xX5dxX5dxX39x10f69x1732axXaxX3axXabxXf5xX10xX20xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX2ax1849cxX24xXbxX20xX15xXfxX8xX3exX4xX0xX3exX13xX1xX4xX0xX3exX13xX96xX4xX0xX13xX96xX4xX0xX13xX1xX8xXcxX13xX5axXaxX15xXexXfxX13xX15xXebxX13xXedxXbxXaxX2xX20xX1fxXf3xX8xXf5xX7dxXcxX13xX2xXfaxX5axXfcxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX107xX2axX1xX5axXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX71xXbxX10xX13xX2xX2axX1fxXfxX4xX18xX6xX65xX8xX11xX6xX69xX8xX13xX6cxX6dxX1fxX20xX8xX71xX6xX73xX1fxX6xX8xX10xX6xX69xX8xX22xX20xX7dxX5axX7fxX1fxX8xX82xX7dxX84xX1fxX8xX18xX6xX89xX9xX8xX10xX6xX1axX13xX8xX1dxX1exX1fxX20xX8xX96xXbxX8xX99xX7dxX84xX1fxX8xX22xX23xX24xX8xX26xX11xXa4xX11xX8xX39xX3axX7xX3cxXabxX8x173baxX1fxX6xXf3xX8xX11x1168exX8xX11xX35xX1fxX0xX3exX10xX4xX0xX3exX13xX1xX4xX0xX3exX13xX96xX4xX0xX3exX13xXcfxX2axX1xX5axX4xX0xX3exX13xXbxXcfxXaxX15xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX5axXaxX15xXexXfxX13xX15xXebxX13xXedxXbxXaxX2xX20xX1fxXf3xX8xXf5xX7dxXcxX13xX2xXfaxX5axXfcxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX107xX2axX1xX5axXfxX4xX53xX1axX1fxX20xX8xX1fxXbxX5axX8xX5cxX5dxX3exX7xX60xX61xX8xX13xX1fdxX2xX8xX4dxX2bxX8xX22xX1exX2xX61xX8x15253x129daxX8xXcfxXbxX1fxX8xX26xX11xXa4xX11xX8x12356xX7dx16576xX9xX8xX20xX2xXbxX8xX10xX6xX278xX2xX8xX6x14ae4xX10xX8xX3xX6dxX2xX8xX26axX107xX22x16893xX8xX11xX18xXabxX4dxX2bxX8xX22xX1exX2xX8xX13x16c97xX8xX9xX6x159c9xX9xX8xXaxX7fxX8xX96xXbxX8xX99xX7dxX84xX1fxX8xX22xX23xX24xX8xX26xX11xXa4xX11xX8xX39xX3axX7xX3cxX8xX3xX2bxX8xX9xXbxX2axX8xX1dxX2x15bd3xX24xX8xX1dx14457xX24xX8xXcfxX2c9xX2axX8xX13xX96x12a0axX13xX8xX13xfbc0xX8xX26xX11xXa4xX11xX8xX1x15a84xX10xX8xX11x12d02xX13xX8xX22xX20xX7dxX5ax17fb6xX1fxX8xX1dxX1axX1fxX8xX107xX73xX1fxX6xX8xX11xX6xX84xX1fxX8xX3xX2bxX8xX24x16891xXbxX8xXaxX7fxX8xX6xX1exX2xXabxX8xX18xX6xX65xX8xX11xX6xX69xX8xX13xX6cxX6dxX1fxX20xX8xX71xX6xX73xX1fxX6xX8xX18xX6xX69xX8xX22xX20xX7dxX5axX7fxX1fxX8xX82xX7dxX84xX1fxX8xX18xX6xX89xX9xX8xXedxX8xX71xX6xX69xX8xX13xX2dexX9xX6xX8xX26axX26bxX8xXcfxXbxX1fxX8xX26xX11xXa4xX11xX8xX276xX7dxX278xX9xX8xX20xX2xXbxXfcxX8xX107xX1exX8xX13xX96xX6cx189bfxX1fxX20xX8xX107xX1exX8xXa4xX11x14512xX11xX8x12d53xX2xX1fxX6xX8x149a4xXbxX8xX11xX6xX23xX1fxX20xX61xX8xX18xX6xX65xX8xX71xX6xX69xX8xX13xX2dexX9xX6xX8xX13xX6xX6cx13435xX1fxX20xX8xX13xX96xX2d6xX9xX8xX26axX26bxX8xXcfxXbxX1fxX8xX26xX11xXa4xX11xX8xX276xX7dxX278xX9xX8xX20xX2xXbxX8xX1xX2d6xX8xXcfxX7dxX29cxX2xX8xXaxX7fxXabxX0xX3exX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX5axXaxX15xXexXfxX13xX15xXebxX13xXedxXbxXaxX2xX20xX1fxXf3xX8xXf5xX7dxXcxX13xX2xXfaxX5axXfcxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX107xX2axX1xX5axXfxX4xX18xX6xX1axX13xX8xXcfxX2xX2c5xX7dxX8xX13xX1fdxX2xX8xXcfxX7dxX29cxX2xX8xXaxX7fxX61xX8xX18xX6xX65xX8xX11xX6xX69xX8xX13xX6cxX6dxX1fxX20xX8xX71xX6xX73xX1fxX6xX8xX10xX6xX69xX8xX22xX20xX7dxX5axX7fxX1fxX8xX82xX7dxX84xX1fxX8xX18xX6xX89xX9xX8xX9xX6xX2axX8xXcfxX2xX2e2xX13xX61xX8xX13x162dbxX8xX1fxX23xX24xX8xX39xX3axX7xX39xX8xX1dxX2e2xX1fxX8xX1fxXbxX5axX61xX8xX11xX22xXa4xX11xX8xX1dx1332axX8xX20xX2xX2c9xX24xX8xXcxX84xX7dxX8xX9xX2c9xX8xX141xX8xX13xX2xX2e9xX7dxX8xX9xX6xX73xX8xX3x14533xX8xXcxX278xX8xX3x18dbcxX61xX8xXcxX278xX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xX8xX9xX6xX2e2xX13xX8xX3xX2bxX8xXcxX278xX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xX8xXcfxX2dexX8xX13xX6xX6cxfedbxX1fxX20xXabxX8xX53xXbxX7dxX8xX7xX3axX8xX1fxX23xX24xX61xX8xXax1821bxX1fxX8xX1dxX499xX7dxX8xX13xX2xX2e9xX1fxX61xX8xX1fxX23xX24xX8xX39xX3axX7xX39xX61xX8xXcxX278xX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xX8xX9xX6xX2e2xX13xX8xX3x11c26xX8xX11xX22xXa4xX11xX8xX20xX2xX2c9xX24xX8xXebxX7dxX278xX1fxX20xX8xX1xX6cxX6dxX2xX8xX7xX3axXabxX3axX3axX3axX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xX8xX3xX2bxX8xX1dxX2e2xX1fxX8xX1fxX23xX24xX8xX39xX3axX7xX134xX61xX8xXcxX278xX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xX8xX9xX6xX2e2xX13xX8xX20xX2xX2c9xX24xX8xXebxX7dxX278xX1fxX20xX8xX9x17993xX1fxX8xff00xXabxX3cx164c5xX7xX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xXabxX8xX11xX96xX2axX1fxX20xX8x11fe2xX6xX2xX8xX1dxX2xX45exX7dxX8xX524xX2x106c7xX1fxX8xX10xX6xX6cxX487xX1fxX20xX8xX13xX2xX52fxX1fxX8xX20xX2xXbxX2axX8xX13xX6xX35xX1fxX20xX8xX3xX2bxX8xX1fxX6xX7dxX8xX9xX499xX7dxX8xX1dxX2xX8xXaxX1fdxX2xX8xX9xX69xXbxX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xX8xX1xX84xX1fxX8xX1fxX20xX2bxX5axX8xX9xX2bxX1fxX20xX8xX13xX23xX1fxX20xX8xX9xXbxX2axX61xX8xXcxX2axX8xX3xX6dxX2xX8xX1fxX23xX24xX8xX39xX3axX7xX7xX61xX8xXcxX278xX8xX3xX464xX8xX11xX22xXa4xX11xX8xX1dxX444xX8xX20xX2xX2c9xX24xX8xX134xX7x15e0exX61xX8xXcxX278xX8xX1dxX2xX2c5xX24xX8xX2fexX1fxX8xX13x15260xX9xX8xX20xX2xXbxX2axX8xX13xX6xX35xX1fxX20xX8xX13xX1fdxX2xX8xX4dxX2bxX8xX22xX1exX2xX8xX3xX2bxX8xX11xX18xXabxX4dx16d60xX8xX71xX6xX73xX8x12455xX2xX1fxX6xX8xX1dxX45exX7dxX8xX20xX2xX2c9xX24xX8xX142xX3axX5a3xX8xX3xX2bxX8xXcxX278xX8xX3xX464xX8xX2fexX1fxX8xX13xX5b2xX9xX8xX524x15de1xX2axX8xX1xX2bxX2xX8xX1dxX444xX8xX9xX487xX8xXcfxX2c9xX1fxX8xX1dxX6cxX285xX9xX8xX524xX6xX5b2xX9xX8xX10xX6xX464xX9xXabxX0xX3exX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX5axXaxX15xXexXfxX13xX15xXebxX13xXedxXbxXaxX2xX20xX1fxXf3xX8xXf5xX7dxXcxX13xX2xXfaxX5axXfcxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX107xX2axX1xX5axXfxX4xX365xX1axX1fxX6xX8xX20xX2xX1axX8xX9xXbxX2axX8xXcxX2d6xX8xX9xX6x15fc4xX8xX1dxX1fdxX2axX61xX8xX1dxX2xX45exX7dxX8xX6xX2bxX1fxX6xX8xX99xX7dxX5axX2e9xX13xX8xXaxX2xX52fxX13xX8xX9xX69xXbxX8xX107xX1exX8xXa4xX11xX362xX11xX61xX8xX107xX1exX8xX71xX35xX1fxX20xX8xXbxX1fxX8xX3xX2bxX8xX9xX1axX9xX8xX1dxX2dexXbxX8xX10xX6xX6cxX487xX1fxX20xX61xX8xX18xX6xX65xX8xX11xX6xX69xX8xX13xX6cxX6dxX1fxX20xX8xX9xX6xX2axX8xX96x15568xX1fxX20xX61xX8xX1fxX23xX24xX8xX39xX3axX7xX3cxX61xX8xX1fxX6xX7dxX8xX9xX499xX7dxX8xX3xX2d2xX1fxX8xX13xX2c9xX2xX8xX6xX2bxX1fxX20xX8xX6xX65xXbxX61xX8xX1dxX2xX8xXaxX1fdxX2xX8xX20xX2x1202axXbxX8xX9xX1axX9xX8xX3xX2fexX1fxX20xX8xX24xX2xX45exX1fxX61xX8xX20xX2xX6ebxXbxX8xX362xX2xX52fxX13xX8xX22xXbxX24xX8xX3xX2bxX8xX9xX1axX9xX8xX1fxX6cxX6dxX9xX8xXcx102c6xX8xX13xX23xX1fxX20xX8xX9xXbxX2axXabxX8xX365x14974xX9xX8xXcfxX2xX52fxX13xX8xXaxX2bxX8xX365xX1fdxX2xX8xX4dxX1exX2xX8xX365xX2c9xX1fxX20xX8xXaxX499xX1fxX8xX13xX6xX2a0xX8xX7xX39xX8xXcxX5b2xX10xX8xX1xX2xX7fxX1fxX8xX96xXbxX61xX8xX1dxX50exX2xX8xX6x10521xX2xX8xX9xX2c9xX8xX6xX52fxX8xX13xX6xX278xX1fxX20xX8xX9xX6xX73xX1fxX6xX8xX13xX96xX2dexX8xX3xX2bxX2axX8xX9xX7dxX1exX9xX8xX1dxX2c9xX24xX8xXcfxX2c9xX2axX8xX26xX11xXa4xX11xXabxX0xX3exX10xX4xX0xX13xXbxXcfxXaxX15xX4xX0xX13xXcfxX2axX1xX5axX4xX0xX13xX96xX4xX0xX13xX1xX8xXcxX13xX5axXaxX15xXexXfxX13xX15xXebxX13xXedxXbxXaxX2xX20xX1fxXf3xX8xXf5xX7dxXcxX13xX2xXfaxX5axXfcxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX107xX2axX1xX5axXfxX4xX0xX2xX24xX20xX8xXcxX96xX9xXexXfxX3exX3exX2xXabxXcfxXbxX2axX6xXbxX13xX2xX1fxX6xXabxX3xX1fxX3exX1fxX15xX12axXcxX3exX7xX3cxX3axX7xX3exX7xX3axX134xX1xX3cxX7xX134xX3axX3cxX3axX3axX13xX5dxX7xX134xX3axX511xX7xX142xX39xXaxX7xXabxXf5xX10xX20xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX2axX153xX24xXbxX20xX15xXfxX8xX3exX4xX0xX3exX13xX1xX4xX0xX3exX13xX96xX4xX0xX13xX96xX4xX0xX13xX1xX8xXcxX13xX5axXaxX15xXexXfxX13xX15xXebxX13xXedxXbxXaxX2xX20xX1fxXf3xX8xXf5xX7dxXcxX13xX2xXfaxX5axXfcxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX107xX2axX1xX5axXfxX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX71xXbxX10xX13xX2xX2axX1fxXfxX4xX71xX1axX9xX8xXaxX2d6xX9xX8xXaxX6cxX285xX1fxX20xX8xX13xX6xXbxX24xX8xX20xX2xXbxX8xX6xX6cxX359xX1fxX20xX8xX2a0xX1fxX20xX8xXaxX7fxX8xX10xX6xX1axX13xX8xX1dxX1exX1fxX20xXabxX8xX1f7xX1fxX6xXf3xX8xX11xX1fdxX8xX11xX35xX1fxX0xX3exX10xX4xX0xX3exX13xX1xX4xX0xX3exX13xX96xX4xX0xX3exX13xXcfxX2axX1xX5axX4xX0xX3exX13xXbxXcfxXaxX15xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX5axXaxX15xXexXfxX13xX15xXebxX13xXedxXbxXaxX2xX20xX1fxXf3xX8xXf5xX7dxXcxX13xX2xXfaxX5axXfcxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX107xX2axX1xX5axXfxX4xX362xX4bfxX8xX3xX2d2xX5axX61xX8xX26axX26bxX8xXcfxXbxX1fxX8xX26xX11xXa4xX11xX8xX276xX7dxX278xX9xX8xX20xX2xXbxX8xX1dxX444xX8xXcfxXbxX1fxX8xX6xX2bxX1fxX6xX8xX524xX2e2xX8xX6xX2axX1fdxX9xX6xX8xX13xX96xX2xX2c5xX1fxX8xX524xX6xXbxX2xX8xX22xX23xX24xX8xX26xX11xXa4xX11xX8xX39xX3axX7xX3cxX8xX3xX6dxX2xX8xX9xX6xX69xX8xX1dxX45exX8x17fcaxX82xX84xX5axX8xX1xX2d6xX1fxX20xX8xX3xX23xX1fxX8xX6xX65xXbxX8xX20xX2xXbxX2axX8xX13xX6xX35xX1fxX20xX8xX20xX5b2xX1fxX8xX3xX6dxX2xX8xX1fxX84xX1fxX20xX8xX9xXbxX2axX8xX13xX96xX1axX9xX6xX8xX1fxX6xX2xX52fxX24xX61xX8xXcxX2xX2e2xX13xX8xX9xX6xX725xX13xX8xX524xX26bxX8xX9xX6cxX487xX1fxX20xX8xX9xX69xXbxX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xX8xX13xX6xX2d6xX9xX8xX13xX6xX2xX8xX9xX35xX1fxX20xX8xX3xX464x11d82xX61xX8xX3xX6dxX2xX8xX24xX464xX9xX8xX13xX2xX2e9xX7dxX8xX94dxX11xX73xX1fxX6xX8xX24xX1fdxX1fxX20xX8xX9xX2axX1fxX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xX8xXaxX2bxX8xX13xX96xX2e9xX1fxX8xX6xX2e2xX13xX9b5xX8xX1fxX6xX6b9xX24xX8xX1fxX84xX1fxX20xX8xX9xXbxX2axX8xX6xX2xX52fxX7dxX8xX99xX7dxX2c9xX8xX99xX7dxX2c9xX1fxX8xXax147b8xX8xX22xX6xX2bxX8xX1fxX6cxX6dxX9xX8xX13xX96xX2axX1fxX20xX8xX1dxX2c9xX24xX8xXcfxX2c9xX2axX8xX13xX96xX2d2xX13xX8xX13xX2d6xX8xX26xX11xXa4xX11xX61xX8xX10xX6x1201fxX1fxX8xX1dxXa2dxX7dxX8xX20xX2xX2c9xX24xX8xX13xX42axX8xX134xXedxX7xX3axX5a3xX8xXcxX278xX8xX3xX464xX61xX8xXcxX278xX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xX8xX9xX6xX2e2xX13xX61xX8xXcxX278xX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xX8xXcfxX2dexX8xX13xX6xX6cxX487xX1fxX20xX8xXcxX2axX8xX3xX6dxX2xX8xX1fxX23xX24xX8xX39xX3axX7xX134xXabxX0xX3exX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX5axXaxX15xXexXfxX13xX15xXebxX13xXedxXbxXaxX2xX20xX1fxXf3xX8xXf5xX7dxXcxX13xX2xXfaxX5axXfcxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX107xX2axX1xX5axXfxX4xX18xX6xX65xX8xX11xX6xX69xX8xX13xX6cxX6dxX1fxX20xX8xX1dxX45exX8xX1fxX20xX6xX2dexX8xX9xX1axX9xX8xX107xX1exX61xX8xX1fxX20xX2bxX1fxX6xX8xX3xX2bxX8xX9xX1axX9xX8xX1dxX2dexXbxX8xX10xX6xX6cxX487xX1fxX20xX61xX8xX1dxX725xX9xX8xXcfxX2xX52fxX13xX8xXaxX2bxX8xX4dxX2bxX8xX22xX1exX2xX8xX10xX6xX2c9xX2xX8xXebxX1axX9xX8xX1dxX2dexX1fxX6xX8xX1dxX84xX5axX8xXaxX2bxX8xX1fxX6xX2xX52fxX24xX8xX3xX464xX8xX13xX96x163a6xX1fxX20xX8xX13xX84xX24xX8xX13xX96xX2axX1fxX20xX8xX1fxX23xX24xX8xX39xX3axX7xX3cxX8xX3xX2bxX8xX9xX2c9xX8xX20xX2xXbxX2xX8xX1dxX2axX1fdxX1fxX8xX39xX3axX7xX3cxXedxX39xX3axX39xX3axX8xXcfxX6b9xX1fxX20xX8xX3xX2xX52fxX9xX8xX13xX2d2xX10xX8xX13xX96xX7dxX1fxX20xX8xX3xX2bxX2axX8xX13xX6xX2d6xX9xX8xX6xX2xX52fxX1fxX8xX24xX1exX13xX8xXcxX278xX8xX20xX2xX2c9xX2xX8xX10xX6xX1axX10xX8xX1fxX6xX6cxX61xX8xX13xX96xX2xX2c5xX1fxX8xX524xX6xXbxX2xX8xX13xX6xX2d6xX9xX8xX6xX2xX52fxX1fxX8xX6xX2xX52fxX7dxX8xX99xX7dxX2c9xX8xX71xX6xX65fxX8xX13xX6xX2dexX8xX7xX511xX8xX9xX69xXbxX8xX107xXbxX1fxX8xX107xX73xX8xX13xX6xX6cxX8xX3xX2bxX8xX22xX20xX6xX2dexX8xX99xX7dxX5axX2e2xX13xX8xX511xX511xX8xX9xX69xXbxX8xX71xX6xX73xX1fxX6xX8xX10xX6xX69xXabxX8xX22xX84xX1fxX20xX8xX9xXbxX2axX8xX6xX2xX52fxX7dxX8xXaxX2d6xX9xX8xX99xX7dxX2c9xX1fxX8xXaxXa04xX8xX1fxX6xX2bxX8xX1fxX6cxX6dxX9xX8xX3xX2bxX8xX6xX2xX52fxX7dxX8xXaxX2d6xX9xX8xX13xX6xX2d6xX9xX8xX13xX6xX2xX8xX9xX35xX1fxX20xX8xX3xX464xX8xX13xX96xX2axX1fxX20xX8xX1dxX2c9xX24xX8xXcfxX2c9xX2axX8xX13xX96xX2d2xX13xX8xX13xX2d6xX8xX26xX11xXa4xX11xXabxX0xX3exX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX5axXaxX15xXexXfxX13xX15xXebxX13xXedxXbxXaxX2xX20xX1fxXf3xX8xXf5xX7dxXcxX13xX2xXfaxX5axXfcxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX107xX2axX1xX5axXfxX4xX94dxX362xX6dxX2xX8xXcxX2d6xX8xX3xX2bxX2axX8xX9xX7dxX1exX9xX8xX24xX1fdxX1fxX6xX8xX24xX718xX8xX9xX69xXbxX8xX9xX1axX9xX8xX9xXa2dxX10xX8xX7dxX26bxX61xX8xX9xX6xX73xX1fxX6xX8xX99xX7dxX5axX45exX1fxX61xX8xXcfxXbxX1fxX61xX8xX1fxX20xX2bxX1fxX6xX61xX8xX1dxX2axX2bxX1fxX8xX13xX6xX2c5xX8xX3xX2bxX8xXcxX2d6xX8xX13xX6xXbxX24xX8xX20xX2xXbxX8xX6xX6cxX359xX1fxX20xX8xX2a0xX1fxX20xX8xX13xX73xX9xX6xX8xX9xX2d6xX9xX8xX9xX69xXbxX8xX1fxX20xX6cxX384xX2xX8xX1xX84xX1fxX61xX8xX22xX23xX24xX8xX26xX11xXa4xX11xX8xX39xX3axX7xX3cxX8xXcxX718xX8xX1dxX6cxX285xX9xX8xX13xX6xX2d6xX9xX8xX6xX2xX52fxX1fxX8xX13xX6xX2bxX1fxX6xX8xX9xX35xX1fxX20xX61xX8xX1dxX1axX10xX8xX2a0xX1fxX20xX8xX1dxX6cxX285xX9xX8xXcxX2d6xX8xX24xX2axX1fxX20xX8xX1dxX285xX2xX8xX9xX69xXbxX8xX1fxX6xX84xX1fxX8xX1xX84xX1fxX8xX9x13773xX1fxX20xX8xX1fxX6xX6cxX8xX9xX1axX9xX8xX24xX464xX9xX8xX13xX2xX2e9xX7dxX61xX8xX1fxX6xX2xX52fxX24xX8xX3xX464xX8xX24xX2bxX8xX365xX2c9xX1fxX20xX61xX8xX276xX7dxX278xX9xX8xX6xX1exX2xX8xX1dxX444xX8xX1dxX45exX8xX96xXbxX9b5xX61xX8xX18xX6xX65xX8xX11xX6xX69xX8xX13xX6cxX6dxX1fxX20xX8xX22xX20xX7dxX5axX7fxX1fxX8xX82xX7dxX84xX1fxX8xX18xX6xX89xX9xX8xX1fxX6xXa2dxX1fxX8xX24xX1fdxX1fxX6xXabxX0xX3exX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xX5axXaxX15xXexXfxX13xX15xXebxX13xXedxXbxXaxX2xX20xX1fxXf3xX8xXf5xX7dxXcxX13xX2xXfaxX5axXfcxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX107xX2axX1xX5axXfxX4xX11xX96xX2e9xX1fxX8xX13xX2xX1fxX6xX8xX13xX6xX499xX1fxX8xX1dxX65xX61xX8xX18xX6xX65xX8xX11xX6xX69xX8xX13xX6cxX6dxX1fxX20xX8xX9xX6xX73xX1fxX6xX8xX13xX6xX2a0xX9xX8xX10xX6xX1axX13xX8xX1dxX1exX1fxX20xX8xX96xXbxX8xX99xX7dxX84xX1fxX8xX22xX23xX24xX8xX26xX11xXa4xX11xX8xX39xX3axX7xX3cxX61xX8xX1dxX285xX13xX8xX9xXbxX2axX8xX1dxX2xX2c5xX24xX8xX1dxX2c9xX24xX8xXcfxX2c9xX2axX8xX13xX96xX2d2xX13xX8xX13xX2d6xX8xX26xX11xXa4xX11xX8xX1xX2dexX10xX8xX11xX2e2xX13xX8xX22xX20xX7dxX5axX2e9xX1fxX8xX1dxX1axX1fxX8xX107xX73xX1fxX6xX8xX13xX6xX84xX1fxX8xX3xX2bxX8xX1dxX2c9xX24xX8xXcfxX2c9xX2axX8xXbxX1fxX8xX13xX2axX2bxX1fxX8xX13xX7dxX5axX52fxX13xX8xX1dxX278xX2xX8xX9xX6xX2axX8xX365xX1fdxX2xX8xX6xX1exX2xX8xX365xX2c9xX1fxX20xX8xXaxX499xX1fxX8xX13xX6xX2a0xX8xX7xX39xXabxX8xX365xX5d2xX1fxX20xX8xX13xX6xX384xX2xX8xX18xX6xX65xX8xX11xX6xX69xX8xX13xX6cxX6dxX1fxX20xX8xX9xXd34xX1fxX20xX8xX10xX6xX1axX13xX8xX1dxX1exX1fxX20xX8xX10xX6xX2axX1fxX20xX8xX13xX96xX2bxX2axX8xX13xX6xX2xX8xX1dxX7dxXbxX8xX1dxX2c9xX24xX8xXcfxX2c9xX2axX8xX13xX96xX2d2xX13xX8xX13xX2d6xX8xX26xX11xXa4xX11xX8xX1fxX23xX24xX8xX39xX3axX7xX3cxX8xX13xX96xX2e9xX1fxX8xX10xX6xX1fdxX24xX8xX3xX2xX8xX13xX2axX2bxX1fxX8xX99xX7dxX278xX9xXabxX0xX3exX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX53xX2axX7dxX96xX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX2axX8xX107xX1axX2axX8xXa4xX2xXbxX2axX8xX13xX6xX35xX1fxX20xX0xX3exX10xX4
congthanh