Bàn giao công trình chống sét trị giá 70 triệu đồng tại Thạch Bằng
(Baohatinh.vn) - Sáng 13/10, Công ty CP phát triển và chuyển giao công nghệ kỹ thuật điện Hà Nội – Lighttech tiến hành bàn giao công trình chống sét toàn diện và lan truyền trị giá 70 triệu đồng cho xã Thạch Bằng (Lộc Hà, Hà Tĩnh).
623bx10a1ex6eafx10c15x8e87x1235ex10549x7cb6x1034exX7xbcd2x12b25x75bex10a36x11e5fx7dcaxX5x11350xXax10319xcae5x6c24x85ccxX3x93d3xXdxX6xef36xX3xX4x122eexX15xX17xX3xXex11c66x12ef2xX15xX1xX3xX4xX1xe26dxX15xX17xX3xX7xe2a3xXexX3xXexX22x75fbxX3xX17xXdx9e57xX3x91a1xb3bcxX3xXexX22xXdxde5fxd724xX3x103ecx128b5xX15xX17xX3xXex75d1xXdxX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xf15cxX15xX17xX0xc7cfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbfe0xX10xX6xa9e6xXaxX12x9ecaxX37xX15xX17xX3xX2x9aa6xX56xX2xX3axff03xX3x6682xX1dxX15xX17xX3xXexe536xX3xX77x6f98xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX22xXdxf572xX15xX3x12f7dxX14xX3xX4xX1xX40xX7dxX8axX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xX15xX17xX1xX3fxX3x12a6dx8e41xX3xXexX1xX40x8ff7xXexX3xX42xXdxX3fxX15xX3xX65xX14xX3x90b7xd265xXdxX3xc28exX3x12b4fxXdxX17xX1xXexXexX10xX4xX1xX3xXexXdxe760xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3x12c66xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX29xX15xX17xX3xX7xX2exXexX3xXexX1axX14xX15xX3xX68xXdxX3fxX15xX3xX8dxX14xX3xX5xX6xX15xX3xXexX22xX40xX7dxe964xX15xX3xXexX22xX33xX3xX17xXdxX37xX3xX39xX3axX3xXexX22xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX15xX17xX3xX4xX1xX1axX3x69bax12ee9xX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xX52xX15xX17xX3xebecxXbdxXb8xX4xX3xX65xX14xX75xX3xX65xX14xX3xXcxfbfcxX15xX1xdddfx7178xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX7dxX3xXbxX77xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexff04xX6xX5xXdxX17xX15x687bxX3xX4xX10xX15xXexX10xX22x9db1xXaxX12xX0xXdxcf14xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxfc4bxXdxX68xXexX1xX16fxX3x9faexX2xf401xXbxX121xX177xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16fxX3xeaf7xX2xX3axXbxX121xX177xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX140xXd1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX140xX8dxX15xX56xX15xX10xX196xX7xX56xX2x11a2bxX1acxX3axX56xX2xX3axf606xX68xX3axX2xX1acxX71xX1d6xX1acxd2ddxXexX1acxX39xX19dxX1dexX5xX2xX169xX2xX1acxX1dexX68xX3axX2xX3axX2xX19fxX3axX1d0xXexX19dxX19fxX19dxX1dexX19dxX5xX3axX140x7abdxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX29xX15xX17xX3xX7xX2exXexX3xXexX22xX33xX3xX17xXdxX37xX3xX39xX3axX3xXexX22xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX15xX17xX3xXexX48xXdxX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xX52xX15xX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX169xX6xX5xXdxX17xX15xX16fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX22xX177xXaxX12xX77xX1dxX15xX17xX3xXexX7dxX3xX77xX80xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX22xXdxX8axX15xX3xX8dxX14xX3xX4xX1xX40xX7dxX8axX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xX15xX17xX1xX3fxX3xXa6xXa7xX3xXexX1xX40xXacxXexX3xX42xXdxX3fxX15xX3xX65xX14xX3xXb7xXb8xXdxX3xXbbxX3xXbdxXdxX17xX1xXexXexX10xX4xX1xX3xXexX22xX6xX1axX3xXd1xXdxX8axX40xX3xXexX22xef76xX15xX17xX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX1axX3xX121xX122xX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xX52xX15xX17xX140xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX7dxXaxX12x9dc7xX40xX6xX3xX7x6712xX3xXa6xXc9xXexX3xX15xX29xXdxX3xX8dxX14xX3xX4xX40xX15xX17xX3xX4xf857xXbxX3xXexX1xX1dxX15xX17xX3xXexXdxX15xX3xX4x8d2exX6xX3xbda5xXb8xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX8dxXdx985axX15xX3xXexX23xX15xX1xX3xX15xX17xX40xX7dxX3fxX15xX3xX42xX43xX15xX17xX3xX1xX2dbx1037bxX15xX17xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xX3xXexX48xXdxX3xX65xaf36xX4xX3xX8dxXdxX3fxX15xX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1x110d5xX15xX1xX3xX12fxX65xX14xX3xXb7xXb8xXdxX13fxX75xX3xX77xX1dxX15xX17xX3xXexX7dxX3xX77xX80xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX22xXdxX8axX15xX3xX8dxX14xX3xX4xX1xX40xX7dxX8axX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xX15xX17xX1xX3fxX3xXa6xXa7xX3xXexX1xX40xXacxXexX3xX42xXdxX3fxX15xX3xX65xX14xX3xXb7xXb8xXdxX3xXbbxX3xXbdxXdxX17xX1xXexXexX10xX4xX1xX3xX42xX122xX3xX4x8f5axX3xXa6xXc9xX3xX1xX1axX48xX4xX1xX3xXexX22xXdxX8axX15xX3xXa6xX1xX6xXdxX3xXexX14xXdxX3xXexX22xc865xX3xX17cxXdx11594xX15xX3xXbxX1xX37axX3xX2xX3axX3axd4d2xX3xXa6xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX37axX3xX5xd23bxXbxX3xX42x11485xXexX3xX1xX3fxX3xXexX1xX29xX15xX17xX3xX4xX1xX29xX15xX17xX3xX7xX2exXexX3xXexX1axX14xX15xX3xX68xXdxX3fxX15xX3xX8dxX14xX3xX4xX1xX29xX15xX17xX3xX7xX2exXexX3xX5xX6xX15xX3xXexX22xX40xX7dxX104xX15xX3xXexX48xXdxX3xXexX22xe887xX3xX7xb44dxX3x1325fxX13xXb7xd6f3xX3xX121xX122xX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xX52xX15xX17xX140xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX7dxXaxX12xX33axX2dbxX3f8xX4xX3xXd1xXdxXc9xXexX75xX3xX4xdaabxX15xX17xX3xX8dxbb50xXdxX3xX7xX316xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX1xX3f8xXbxX3xX8dxX492xXdxX3xX33axX1axX14xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX345xX15xX75xX3xX42xX35bxX15xX3xX8dxX33xX3xXexX14xXdxX3xXexX22xX3f8xX3xXexXdxXc9xX15xX3xX1xX14xX15xX1xX3xX121x9e58xX7dxX3xX68xX316xX15xX17xX3xX8dxX14xX3xX1xX1axX14xX15xX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xX5xX412xXbxX3xX42xX416xXexX3xX1xX3fxX3xXexX1xX29xX15xX17xX3xX4xX1xX29xX15xX17xX3xX7xX2exXexX177xX3xX1xX2dbxX492xX15xX17xX3xX68x11d82xX15xX3xX42xX8axX3xX42xX33xX6xX3xXbxX1xX2dbxX35bxX15xX17xX3xX7xa44bxX3xX68xX454xX15xX17xX3xX17cxXb8xXexX3xX4xX37xX4xX1xX3xX1xXdxX3fxX40xX3x6cb6xX40xec49xX3xXexX22xX1axX15xX17xX3xXexX1xe077xXdxX3xX17xXdxX6xX15xX3xXexX492xXdxX140xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX7dxX3xXbxX77xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX169xX6xX5xXdxX17xX15xX16fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX22xX177xXaxX12xX0xXdxX17cxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX15xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX196xXdxX68xXexX1xX16fxX3xX19dxX2xX1acxXbxX121xX177xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX16fxX3xX1acxX2xX3axXbxX121xX177xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX56xX56xXdxX140xXd1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX140xX8dxX15xX56xX15xX10xX196xX7xX56xX2xX1d0xX1acxX3axX56xX2xX1acxX1dexX68xX3axX2xX3axX2xX19dxX3axX1d0xXexX2xX1dexX19fxX1d6xX1d0xX5xX3axX140xX1fbxXbxX17x9bb3xX22xX9xX71xX2xX19fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX29xX15xX17xX3xX7xX2exXexX3xXexX22xX33xX3xX17xXdxX37xX3xX39xX3axX3xXexX22xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX15xX17xX3xXexX48xXdxX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xX52xX15xX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX169xX6xX5xXdxX17xX15xX16fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX22xX177xXaxX12xXb7xX17xX2dbxX53cxXdxX3xX68xX4d0xX15xX75xX3xX42xX1axX14xX15xX3xX8dxXdxX345xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX345xX15xX3xX42xX2dbxX3f8xX4xX3xX4xX40xX15xX17xX3xX4xX329xXbxX3xXexX1xX345xX17cxX3xX4xX37xX4xX3xXexX1xX1dxX15xX17xX3xXexXdxX15xX3xX5xXdxX345xX15xX3xX530xX40xX6xX15xX3xX42xXc9xX15xX3xXbxX1xdfa9xX15xX17xX75xX3xX4xX1xX29xX15xX17xX3xX532xX15xX1xX3xX1xX2dbxX457xX15xX17xX3xX4xX337xX6xX3xX7xX2exXexX140xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX7dxXaxX12xX33axX43xX15xX17xX3xXexX1xX53cxXdxX75xX3xX42xX35bxX15xX3xX8dxX33xX3xXexX14xXdxX3xXexX22xX3f8xX3xX4xdd1dxX15xX17xX3xX42xX122xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX1xX3f8xXbxX3xX8dxX492xXdxX3xX33axXb8xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX8dxXdxX345xX15xX3xXexX23xX15xX1xX3xX15xX17xX40xX7dxX3fxX15xX3xX42xX43xX15xX17xX3xX1xX2dbxX35bxX15xX17xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xX3xXexX48xXdxX3xX65xX36cxX4xX3xX8dxXdxX3fxX15xX3xXcxX14xXdxX3xX4xX1xX37axX15xX1xX3xX17cxX53cxXdxX3xX4xX1xX40xX7dxX345xX15xX3xX17xXdxX6xX3xXexX22xX1axX15xX17xX3xX5xX13cxX15xX1xX3xX8dxX316xX4xX3xXbxX1xX6cfxX15xX17xX3xX4xX1xX29xX15xX17xX3xXexX37xX4xX3xX1xX48xXdxX3xX4xX337xX6xX3xX7xX2exXexX3xXexX22xX316xX4xX3xXexXdxXc9xXbxX3xX8dxX104xX3xX42xX33xX6xX3xXbxX1xX2dbxX35bxX15xX17xX75xX3xXexX1xX6xX17cxX3xX17xXdxX6xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX5xX2dbxX40xX3xX8dxX14xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x1289dxX3xXa6xXdxXc9xX15xX3xXexX1x993cxX4xX3xX4xX48dxX15xX17xX3xXd1xX14xX3xX4xX1axX15xX3xX15xX1xX4d0xX15xX3xX68xX4d0xX15xX140xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX7dxXaxX12xX33axX4d0xX7dxX3xX5xX14xX3xX68xX33xXbxX3xX42xX8axX3xX15xX17xX2dbxX53cxXdxX3xX68xX4d0xX15xX3xX121xX122xX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xX52xX15xX17xX3xX8dxX14xX3xX8dxX48dxX15xX17xX3xXbxX1xX454xX3xX4xXacxX15xX3xX42xX2dbxX3f8xX4xX3xXexX22xX6xX15xX17xX3xXd1xX33xX3xXexX1xX345xX17cxX3xX4xX37xX4xX3xXexX1xX1dxX15xX17xX3xXexXdxX15xX3xX4xX35bxX3xXd1xX532xX15xX3xX8dxX104xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xXexX2dbxX3f8xX15xX17xX3xX68xX1dxX15xX17xX75xX3xX7xX2exXexX177xX3xX4xX37xX4xX1xX3xXbxX1xX6cfxX15xX17xX3xXexX22xX37xX15xX1xX3xX7xX2exXexX3xX5xefc1xX4xX3xXexX1xX53cxXdxX3xXexXdxXc9xXexX3xX4xX1xX40xX7dxX8axX15xX3xXd1xXdxXc9xX15xX3xXexX1xX329xXexX3xXexX1xX2dbxX53cxX15xX17xX177xX3xXd1xXdxX3fxX15xX3xXbxX1xX37xXbxX3xX7xX35bxX3xX4xX7ebxX40xX3xXexX48xX17cxX3xXexX1xX53cxXdxX75xX3xX1xX48xX15xX3xX4xX1xXc9xX3xXexX37xX4xX3xX42xXb8xX15xX17xX3xXa6xX1xXdxX3xX4xX3dcxX3xX15xX17xX2dbxX53cxXdxX3xXd1xX33xX3xX7xX2exXexX3xX42xX37xX15xX1xX3x8261xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xXd1xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX121xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX17xX9xXaxX3axXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX68xX68xXdxX15xX17xX9xXaxX19fxXaxX12xX0xXexXd1xX1axX68xX7dxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX1axX68xX7dxXaxX12xXcxX22xX2dbxX492xX4xX3xX42xX3dcxX75xX3xX8dxX14xX1axX3xX15xX17xX14xX7dxX3xX71xX56xX2xX3axX75xX3xX15xX1xXdxX104xX40xX3xXexX1xXdxXc9xXexX3xXd1xX33xX3xX42xXdxX3fxX15xX3xXexX51bxX3xX15xX1xX2dbxX3xX17cxX37xX7dxX3xXexX37axX15xX1xX75xX3xX1xX3fxX3xXexX1xX29xX15xX17xX3xX17cxX48xX15xX17xX75xX3xX4xX6xX17cxX10xX22xX6xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX75xX3xX5xX1axX6xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX140xX140xX140xX3xX457xX3xX121xX122xX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xX52xX15xX17xX3xX12fxXbdxXb8xX4xX3xX65xX14xX75xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xX13fxX3xXd1xX33xX3xX7xX2exXexX3xX42xX37xX15xX1xX3xX1xX2dbxX3xX1x8e17xX15xX17xX3xX15xX416xX15xX17xX177xX3xX2dbxX492xX4xX3xXexX37axX15xX1xX3xXexX1xXdxX3fxXexX3xX1xX48xXdxX3xX1xX14xX15xX17xX3xX4xX1xX454xX4xX3xXexX22xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX15xX17xX140xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX22xX12xX0xX56xXexXd1xX1axX68xX7dxX12xX0xX56xXexX6xXd1xX5xX10xX12xX0xX68xXdxX8dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX22xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX22xX1axX15xX17xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX345xX15xX3xX530xX40xX6xX15xX16fxX0xX56xX7xXexX22xX1axX15xX17xX12xX0xX40xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX169xXexX1xX40xX17cxXd1xX169xX6xX15xX68xX169xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX2exXexX3xX42xX37xX15xX1xX3xX5xXdxX345xX15xX3xX1xX43xXdxX75xX3xX15xX1xXdxX104xX40xX3xXexX1xXdxXc9xXexX3xXd1xX33xX3xX42xXdxX3fxX15xX3xXexX51bxX3xX457xX3xX121xX122xX3xX17cxXdxX104xX15xX3xXd1xXdxX8axX15xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xX3xX1xX2dbxX3xX1xXa0exX15xX17xX3xX15xX416xX15xX17xXaxX3xX1xX22xX10xca08xX9xXaxX56xX6xX15xX169xX15xXdxX15xX1xX169xXexX22xX6xXexX169xXexX40xX56xX7xX10xXexX169xX68xX6xX15xX1xX169xX5xXdxX10xX15xX169xX1xX1axXdxX169xX15xX1xXdxX10xX40xX169xXexX1xXdxX10xXexX169xXd1xXdxX169xX68xXdxX10xX15xX169xXexX40xX169xX1axX169xX121xX6xX169xX17cxXdxX10xX15xX169xXd1xXdxX10xX15xX169xX1xX6xX169xXexXdxX15xX1xX169xX1xX40xX169xX1xX1axX15xX17xX169xX15xX6xX15xX17xX56xX2xX1d6xX3axX2xX1dexX19fxX140xX1xXexX17cxXaxX12xX0xXdxX17cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX56xX17cxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX1dexX3axX56xX15xX10xX196xX7xX56xX2xX1d0xX71xX1d0xX56xX2xX19fxX1dexX68xX19fxX1dexX1dexX1dexX71xX19fxX3axXexX19fxX1d0xX71xX1acxX39xX5xX3axX140xX1fbxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX29xX15xX17xX3xX7xX2exXexX3xXexX22xX33xX3xX17xXdxX37xX3xX39xX3axX3xXexX22xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX15xX17xX3xXexX48xXdxX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xX52xX15xX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX8dxX12xX0xX7xXexX22xX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxX2exXexX3xX42xX37xX15xX1xX3xX5xXdxX345xX15xX3xX1xX43xXdxX75xX3xX15xX1xXdxX104xX40xX3xXexX1xXdxXc9xXexX3xXd1xX33xX3xX42xXdxX3fxX15xX3xXexX51bxX3xX457xX3xX121xX122xX3xX17cxXdxX104xX15xX3xXd1xXdxX8axX15xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xX3xX1xX2dbxX3xX1xXa0exX15xX17xX3xX15xX416xX15xX17xXaxX3xX1xX22xX10xXb14xX9xXaxX56xX6xX15xX169xX15xXdxX15xX1xX169xXexX22xX6xXexX169xXexX40xX56xX7xX10xXexX169xX68xX6xX15xX1xX169xX5xXdxX10xX15xX169xX1xX1axXdxX169xX15xX1xXdxX10xX40xX169xXexX1xXdxX10xXexX169xXd1xXdxX169xX68xXdxX10xX15xX169xXexX40xX169xX1axX169xX121xX6xX169xX17cxXdxX10xX15xX169xXd1xXdxX10xX15xX169xX1xX6xX169xXexXdxX15xX1xX169xX1xX40xX169xX1xX1axX15xX17xX169xX15xX6xX15xX17xX56xX2xX1d6xX3axX2xX1dexX19fxX140xX1xXexX17cxXaxX12xX6bxX2exXexX3xX42xX37xX15xX1xX3xX5xXdxX345xX15xX3xX1xX43xXdxX75xX3xX15xX1xXdxX104xX40xX3xXexX1xXdxXc9xXexX3xXd1xX33xX3xX42xXdxX3fxX15xX3xXexX51bxX3xX457xX3xX121xX122xX3xX17cxXdxX104xX15xX3xXd1xXdxX8axX15xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xX3xX1xX2dbxX3xX1xXa0exX15xX17xX3xX15xX416xX15xX17xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX22xX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXb7xX1xXdxX104xX40xX3xXexX1xXdxXc9xXexX3xXd1xX33xX3xX42xXdxX3fxX15xX3xXexX51bxX3xX15xX1xX2dbxX3xX17cxX37xX7dxX3xXexX37axX15xX1xX75xX3xX1xX3fxX3xXexX1xX29xX15xX17xX3xX17cxX48xX15xX17xX75xX3xX4xX6xX17cxX10xX22xX6xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX75xX3xX5xX1axX6xX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX457xX3xX121xX122xX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xX52xX15xX17xX3xX12fxX1xX40xX7dxX3fxX15xX3xXbdxXb8xX4xX3xX65xX14xX75xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xX13fxX3xXd1xX33xX3xX7xX2exXexX3xX42xX37xX15xX1xX3xX1xX2dbxX3xX1xXa0exX15xX17xX3xX15xX416xX15xX17xX140xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX8dxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7xX1xXdxX104xX40xX3xX1xX1axX48xXexX3xX42xXb8xX15xX17xX3xX1xX2dbxX457xX15xX17xX3xX7ebxX15xX17xX3xX33axX48xXdxX3xX1xXb8xXdxX3xX65xXb8xXdxX3xXbdxX65xXcxXb7xX3xfb29xXdxX3fxXexX3xXb7xX6xX17cxX3xXex78fcxX15xX1xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xXaxX3xX1xX22xX10xXb14xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX15xX1xX169xX7xX6xX4xX1xX169xX121xX6xX169xX1xX1axXdxX56xX15xX1xXdxX10xX40xX169xX1xX1axX6xXexX169xX68xX1axX15xX17xX169xX1xX40xX1axX15xX17xX169xX40xX15xX17xX169xX68xX6xXdxX169xX1xX1axXdxX169xX1xX1axXdxX169xX5xX1xXexX15xX169xX8dxXdxX10xXexX169xX15xX6xX17cxX169xXexXdxX15xX1xX169xX1xX6xX169xXexXdxX15xX1xX56xX2xX39xX1d0xX71xX19fxX3axX140xX1xXexX17cxXaxX12xX0xXdxX17cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX56xX17cxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX1dexX3axX56xX15xX10xX196xX7xX56xX2xX1d0xX71xX39xX56xX2xX1acxX1acxX68xX1acxX2xX1acxX19fxX1dexX3axX19dxXexX1acxX19dxX19dxX71xX1acxX5xX3axX140xX1fbxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX29xX15xX17xX3xX7xX2exXexX3xXexX22xX33xX3xX17xXdxX37xX3xX39xX3axX3xXexX22xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX15xX17xX3xXexX48xXdxX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xX52xX15xX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX8dxX12xX0xX7xXexX22xX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb7xX1xXdxX104xX40xX3xX1xX1axX48xXexX3xX42xXb8xX15xX17xX3xX1xX2dbxX457xX15xX17xX3xX7ebxX15xX17xX3xX33axX48xXdxX3xX1xXb8xXdxX3xX65xXb8xXdxX3xXbdxX65xXcxXb7xX3xXe24xXdxX3fxXexX3xXb7xX6xX17cxX3xXexXe2exX15xX1xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xXaxX3xX1xX22xX10xXb14xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX15xX1xX169xX7xX6xX4xX1xX169xX121xX6xX169xX1xX1axXdxX56xX15xX1xXdxX10xX40xX169xX1xX1axX6xXexX169xX68xX1axX15xX17xX169xX1xX40xX1axX15xX17xX169xX40xX15xX17xX169xX68xX6xXdxX169xX1xX1axXdxX169xX1xX1axXdxX169xX5xX1xXexX15xX169xX8dxXdxX10xXexX169xX15xX6xX17cxX169xXexXdxX15xX1xX169xX1xX6xX169xXexXdxX15xX1xX56xX2xX39xX1d0xX71xX19fxX3axX140xX1xXexX17cxXaxX12xXb7xX1xXdxX104xX40xX3xX1xX1axX48xXexX3xX42xXb8xX15xX17xX3xX1xX2dbxX457xX15xX17xX3xX7ebxX15xX17xX3xX33axX48xXdxX3xX1xXb8xXdxX3xX65xXb8xXdxX3xXbdxX65xXcxXb7xX3xXe24xXdxX3fxXexX3xXb7xX6xX17cxX3xXexXe2exX15xX1xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX22xX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX65xX2dbxX457xX15xX17xX3xX7ebxX15xX17xX3xX33axX48xXdxX3xX1xXb8xXdxX3xX65xXb8xXdxX3xXbdxX65xXcxXb7xX3xXe24xXdxX3fxXexX3xXb7xX6xX17cxX3xXexXe2exX15xX1xX3xX5x10a6bxX15xX3xXexX1xX7ebxX3xXe24xd7f9xX75xX3xX15xX17xX14xX7dxX3xX2xX1d0xX56xX1d0xX75xX3xX65xXb8xXdxX3xXbdxX65xXcxXb7xX3xXe24xXdxX3fxXexX3xXb7xX6xX17cxX3xXexXe2exX15xX1xX3xXbxX1xX29xXdxX3xX1xX3f8xXbxX3xXb7xX17xX4d0xX15xX3xX1xX14xX15xX17xX3xXb7xXb7xd9d8xX80xXcxXb7xXcxX3xX77xX1xXdxX3xX15xX1xX37xX15xX1xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xX3xX1076xX1076xX3xXex119a8xX3xX4xX1xX7ebxX4xX3xX4xX1xX40xb344xXdxX3xX1xX1axX48xXexX3xX42xXb8xX15xX17xX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX121xX122xX3xX1xXb8xXdxX3xXexX22xX345xX15xX3xX42xX33xX6xX3xXd1xX14xX15xX3xX1xX40xX7dxX3fxX15xX3xX77xb215xX17cxX3x94c5xX40xX7dxX345xX15xX75xX3xX1xX40xX7dxX3fxX15xX3x12b4ex9c49xX3xc0daxX15xX1xX3xX8dxX14xX3xXexX1xX33xX3xX121xX122xX3xX1116xX1117xX3xX1119xX15xX1xX140xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX8dxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX2dbxX35bxX15xX17xX3xX1116xX1xX345xX16fxX3xX33axXdxX3xXexX1xX40xX3xX1xX1axX48xX4xX1xX3xX5xX48xX4xX75xX3xX15xX17xX2dbxX53cxXdxX3xX42xX14xX15xX3xX1dxX15xX17xX3xXd1xX33xX3xX7xX2exXexX3xX42xX37xX15xX1xX3xXexX51bxX3xX8dxX1axX15xX17xXaxX3xX1xX22xX10xXb14xX9xXaxX56xX6xX15xX169xX15xXdxX15xX1xX169xXexX22xX6xXexX169xXexX40xX56xX1xX40xX1axX15xX17xX169xXa6xX1xX10xX169xX68xXdxX169xXexX1xX40xX169xX1xX1axX6xX4xX1xX169xX5xX6xX4xX169xX15xX17xX40xX1axXdxX169xX68xX6xX15xX169xX1axX15xX17xX169xXd1xXdxX169xX7xX10xXexX169xX68xX6xX15xX1xX169xXexX40xX169xX8dxX1axX15xX17xX56xX2xX39xX71xX2xX19dxX3axX140xX1xXexX17cxXaxX12xX0xXdxX17cxX17xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX56xX17cxX10xX68xXdxX6xX56xX2xX1dexX3axX56xX15xX10xX196xX7xX56xX2xX1d0xX1dexX3axX56xX1d0xX19dxX68xX19fxX3axX1d0xX1dexX1d6xX2xX19fxXexX2xX1d6xX1dexX3axX1acxX5xX3axX140xX1fbxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX6xX1axX3xX4xX1dxX15xX17xX3xXexX22xX23xX15xX1xX3xX4xX1xX29xX15xX17xX3xX7xX2exXexX3xXexX22xX33xX3xX17xXdxX37xX3xX39xX3axX3xXexX22xXdxX3fxX40xX3xX42xX43xX15xX17xX3xXexX48xXdxX3xXcxX1xX48xX4xX1xX3xX13xX52xX15xX17xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX8dxX12xX0xX7xXexX22xX1axX15xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xX2dbxX35bxX15xX17xX3xX1116xX1xX345xX16fxX3xX33axXdxX3xXexX1xX40xX3xX1xX1axX48xX4xX1xX3xX5xX48xX4xX75xX3xX15xX17xX2dbxX53cxXdxX3xX42xX14xX15xX3xX1dxX15xX17xX3xXd1xX33xX3xX7xX2exXexX3xX42xX37xX15xX1xX3xXexX51bxX3xX8dxX1axX15xX17xXaxX3xX1xX22xX10xXb14xX9xXaxX56xX6xX15xX169xX15xXdxX15xX1xX169xXexX22xX6xXexX169xXexX40xX56xX1xX40xX1axX15xX17xX169xXa6xX1xX10xX169xX68xXdxX169xXexX1xX40xX169xX1xX1axX6xX4xX1xX169xX5xX6xX4xX169xX15xX17xX40xX1axXdxX169xX68xX6xX15xX169xX1axX15xX17xX169xXd1xXdxX169xX7xX10xXexX169xX68xX6xX15xX1xX169xXexX40xX169xX8dxX1axX15xX17xX56xX2xX39xX71xX2xX19dxX3axX140xX1xXexX17cxXaxX12xX65xX2dbxX35bxX15xX17xX3xX1116xX1xX345xX16fxX3xX33axXdxX3xXexX1xX40xX3xX1xX1axX48xX4xX1xX3xX5xX48xX4xX75xX3xX15xX17xX2dbxX53cxXdxX3xX42xX14xX15xX3xX1dxX15xX17xX3xXd1xX33xX3xX7xX2exXexX3xX42xX37xX15xX1xX3xXexX51bxX3xX8dxX1axX15xX17xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX22xX1axX15xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX6bxX37xX15xX17xX3xX15xX6xX7dxX3xX12fxX1dexX1acxX56xX19fxX13fxX75xX3xX1dxX15xX17xX3xX33axXdxX15xX1xX3xXe24xb48fxX15xX3xXbdxX4d0xX17cxX3xXbbxX3xX77xX1xX337xX3xXexX33xX4xX1xX3xX459xX13xXb7xX45cxX3xX121xX122xX3xX65xX2dbxX35bxX15xX17xX3xX33axX1dxX3xX12fxX65xX2dbxX35bxX15xX17xX3xX1116xX1xX345xX3xX169xX3xX65xX14xX3xXcxX13cxX15xX1xX13fxX3xXexX1xX1dxX15xX17xX3xXexXdxX15xX75xX3xX17cxXb8xXexX3xX15xX17xX2dbxX53cxXdxX3xX68xX4d0xX15xX3xXexX22xX345xX15xX3xX42xX33xX6xX3xXd1xX14xX15xX3xX8dx123c8xX6xX3xXd1xX33xX3xX7xX2exXexX3xX42xX37xX15xX1xX3xXexX51bxX3xX8dxX1axX15xX17xX3xXa6xX1xXdxX3xX42xXdxX3xXexX1xX40xX3xX1xX1axX48xX4xX1xX3xX5xX48xX4xX3xX15xX17xX1axX14xXdxX3xX42xX43xX15xX17xX140xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX8dxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX40xX5xX12xX0xX68xXdxX8dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX8dxX12xX0xX56xX68xXdxX8dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1119xX40xXexX1xX1axX22xXaxX12xXcxX1xX37xXdxX3xc2eaxX6xX15xX1xX0xX56xXbxX12
Thái Oanh