Bỏ hoang khu vui chơi giải trí cho trẻ em
Toạ lạc tại trung tâm thị trấn, Khu vui chơi thiếu nhi thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh) được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng, khu vui chơi đã bị bỏ hoang, rác thải tràn lan, cỏ dại mọc đầy.
49a9xdd53xe9b5x79a6xcf8bxfbcaxdbd5xd54bx83d1xX7x122f7x74c4x1044cx12942x12ae3xb1f8xX5xd897xXaxe0f3xd724x8c2bxX3xX1xcfb9xX6xa5faxed4exX3xaccexX1x60c6xX3xf30bxX1exXdxX3xX4xX1xb9dcxXdxX3xX1axXdxd048xXdxX3xXex5acbx10e6fxX3xX4xX1xX17xX3xXexX2fx4f97xX3xX10xe5c5xX0x8f41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb405xX10xX6x6d3axXaxX3xX7xXexe627xX5xX10xX9xXaxXexX10x10ba5xXex6bf4xX6xX5xXdxX1axX19xa54axX3x11f3dxX1exX7xXexXdxa0d8xX54xXaxX12xXcxX17xb811xX3xX5xX70xX4xX3xXexX70xXdxX3xXexX2fxX1exX19xX1axX3xXex10c62xX3bxX3xXexX1xfa11xX3xXexX2fxedc1xX19xe2e3xX3x1275axX1xX1exX3xX20xX1exXdxX3xX4xX1xX26xXdxX3xXexX1xXdxad2fxX1exX3xX19xX1xXdxX3xXexX1xX86xX3xXexX2fxX8axX19xX3xf31dx7dccxX4xX3xXcxX1xb0d7xX3x4d9dxX4cxaa65xX3xXcx10149xX19xX1x8a4dxX3x5c2dx9d11xf82bxX4xX3xX5bxX81xX54xX3xX4fx78fcxX19xX1axX3xXex8fb1xX3xX19xX1axX1ex118b1xX19xX3xX20x12c3bxX19xX3xX1xece2xX3xXexX2fxXc2xX3xX4x1064bxX6xX3x5709xX1exa1ffxX3xX13xX2bxX17xX3xXexX2fxXc2xX3xXexX2fxX38xX3xX10xX3bxX3x11a8cxXdx61b2xXexX3x6c1cxX6xX3bxaa06xX3xXcxX1exX54xX3xX19xX1xXdx583axX19xX8cxX3xX7xX6xX1exX3xX3bx85d9xXexX3xXexX1xd8a9xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXc0xXc1xX6xX3xX20xXb8xX17xX3xX7xb72axX3xX4fxfd3exX19xX1axX8cxX3xX1cxX1xX1exX3xX20xX1exXdxX3xX4xX1xX26xXdxX3xXc0xa88exX3x63a8xX86xX3xX141xX14xX3xX1xX17xX6xX19xX1axX8cxX3xX2fx6654xX4xX3xXexX1xX2bxXdxX3xXexX2fxXb8xX19xX3xX5xX6xX19xX8cxX3xX4xX14xX3xX4fxX70xXdxX3xX3bxXb4xX4xX3xXc0x9769xX54xX101xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX4fxXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX1axX19xX63xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX3bxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX101xX141xX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xX101xX20xX19xX3dxX19xX10xf31cxX7xX3dxX2xc799xX2x90e8xX3dxX2xX1c1x64caxX4fxX2xX1c1x5f55x4de5xX1c3xX1c1xX1c1xXexX1c7xedf8xX1c1xX1c7xX5xX1c1xX101xX65xXbxX1axXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX4fxXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX1axX19xX63xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX3bxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX101xX141xX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xX101xX20xX19xX3dxX19xX10xX1bdxX7xX3dxX2xX1c1xX2xX1c3xX3dxX2xX1c1xX1c7xX4fxX2xX1c1xX1cbxX1ccxX1c3xX1c1xX1c1xXexX1c7xX1d2xX1c3xX1c1xX5xX2xX101xX65xXbxX1axXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX4fxXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX1axX19xX63xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX3bxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX101xX141xX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xX101xX20xX19xX3dxX19xX10xX1bdxX7xX3dxX2xX1c1xX2xX1c3xX3dxX2xX1c1xX1c7xX4fxX2xX1c1xX1cbxX1ccxX1c3xX1c1xX1c1xXexX1c7xX1d2xX1c1xX1c3xX5xfdf8xX101xX65xXbxX1axXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd60xX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX12xX2ccx6b58xX19xX1axX3xX20xXb8xX17xX3xX1cxX1xX1exX3xX20xX1exXdxX3xX4xX1xX26xXdxX3xX141xX86xX3xX1xXc1xX3xX1xX14xX19xX1axX3xX19xc8a6xX19xX1axX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX4fxXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX1axX19xX63xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX3bxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX101xX141xX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xX101xX20xX19xX3dxX19xX10xX1bdxX7xX3dxX2xX1c1xX2xX1c3xX3dxX2xX1c1xX1c7xX4fxX2xX1c1xX1cbxX1ccxX1c3xX1c1xX1c1xXexX1c7xX1d2xX1c1xX1d2xX5xX1ccxX101xX65xXbxX1axXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX4fxXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX1axX19xX63xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX3bxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX101xX141xX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xX101xX20xX19xX3dxX19xX10xX1bdxX7xX3dxX2xX1c1xX2xX1c3xX3dxX2xX1c1xX1c7xX4fxX2xX1c1xX1cbxX1ccxX1c3xX1c1xX1c1xXexX1c7xX1d2xX1c7x4b03xX5x9f05xX101xX65xXbxX1axXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX4fxXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX1axX19xX63xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX3bxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX101xX141xX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xX101xX20xX19xX3dxX19xX10xX1bdxX7xX3dxX2xX1c1xX2xX1c3xX3dxX2xX1c1xX1c7xX4fxX2xX1c1xX1cbxX1ccxX1c3xX1c1xX1c1xXexX1c7xX1d2xX1c7xX1d2xX5xX1c7xX101xX65xXbxX1axXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ccxX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX12x9996xX14fxX4xX3xXexX1xX2bxXdxX3xX4xX1xX8axXexX3xXc0xX16dxX54xX3xXexX2fxX17xX19xX1axX3xX1cxX1xX1exX3xX20xX1exXdxX3xX4xX1xX26xXdxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ccxX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX12xX0xXdxX3bxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX101xX141xX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xX101xX20xX19xX3dxX19xX10xX1bdxX7xX3dxX2xX1c1xX2xX1c3xX3dxX2xX1c1xX1c7xX4fxX2xX1c1xX1cbxX1ccxX1c3xX1c1xX1c1xXexX1c7xX1d2xX1c3xX2xX5xX1c3xX101xX65xXbxX1axXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ccxX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX12xX0xXdxX3bxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX101xX141xX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xX101xX20xX19xX3dxX19xX10xX1bdxX7xX3dxX2xX1c1xX2xX1c3xX3dxX2xX1c1xX1c7xX4fxX2xX1c1xX1cbxX1ccxX1c3xX1c1xX1c1xXexX1c7xX1d2xX1c3xX2b4xX5xX3cdxX101xX65xXbxX1axXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ccxX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX12xXcxX1xXdxX9exXexX3xX141xX86xX3xX1xXc1xX3xX1xX14xX19xX1axX3xX19x7595xX19xX1axX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX4fxXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX1axX19xX63xX3xX4xX10xX19xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX3bxX1axX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX101xX141xX6xX17xX1xX6xXexXdxX19xX1xX101xX20xX19xX3dxX19xX10xX1bdxX7xX3dxX2xX1c1xX2xX1c3xX3dxX2xX1c1xX1c7xX4fxX2xX1c1xX1cbxX1ccxX1c3xX1c1xX1c1xXexX1c7xX1d2xX1c1xX1cbxX5xX1d2xX101xX65xXbxX1axXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ccxX6xXbxXexXdxX17xX19xXaxX12xXfexX1xXb8xX3xXc0xXdx5790xX1exX3xX1xXb8xX19xX1xX3xX1cxX1xX1exX3xX20xX1exXdxX3xX4xX1xX26xXdxX3xXc0xX10xX3bxX3xX4xX1xX17xX3xXc0xX70xXdxX3xX5x6db1xX3xX141xXdxX6xX3xXexX1xX1exX10axX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX17xX4fxX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX1axX19xX63xX3xX65xX1exX7xXexXdxX6axX54xXaxX12x7af1xae46xXbxX3xXc0xX9exX19xX3xX1xffb0xX8cxX3xX20xXb8xX3xX19xX1axXb8xX54xX3xXe6xX1exXd8xX4xX3xXexX9exX3xXexX1xXdxX9exX1exX3xX19xX1xXdxX3xXb6xX2xX3dxX1c3xXbexX3xX4x10cedxX19xX1axX3xXc0xX13fxX3xX4x6981xX19xX3xX1cxX5ebxX8cxX3xX3bxX17xX19xX1axX3xX2fx104a5xX19xX1axX3xX4xX14fxX4xX3xX4xX26xX3x124e3xX1exX6xX19xX3xX4xX1xXafxX4xX3xX19xX55bxX19xX1axX3xX4xXe3xX6xX3xX1xX1exX54xXfbxX19xX3xXaexXafxX4xX3xXcxX1xXb4xX3xX7xb8e0xX3xX4fxXb8xX19xX1xX3xX7xXcaxX3xX695xX1exX6xX19xX3xXexX81xX3bxX3xX4xX1xX17xX3xXexX2fxX38xX3xX10xX3bxX3xX1xX1exX54xXfbxX19xX3xX19xX1xXb8xX3xX141xX68axX19xX1axX3xX19xX1xab20xX19xX1axX3xX20xXdxXfbxX4xX3xX5xXb8xX3bxX3xXc0xX26xX19xX3xX1axXdxX2bxX19xX8cxX3xX19xX1xXc1xX19xX1axX3xX4xX675xX19xX1axX3xXexX1xXdxX9exXexX3xXexX1xXcaxX4xX3xX19xX1xX8axXexX3xX5xXb8xX3xX1xX1exX54xX3xXc0xX113xX19xX1axX3xX19xX1xX81xX19xX3xX5xXcaxX4xX3xX4fxXb4xX19xX3xX2fxX14fxX4xX8cxX3xXexX2fxX2bxX3xX5xX70xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX1cxX1xX1exX3xX20xX1exXdxX3xX4xX1xX26xXdxX3xX4xXe3xX6xX3xX4xX14fxX4xX3xX10xX3bxX101xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6490xX1exXexX1xX17xX2fxXaxX12xXe6xX1exX6xX19xX1axX3xc003xXdxX19xX1xX0xX3dxXbxX12
Quang Linh