Hát để tri ân tiền nhân giữ mạch nguồn dân tộc
(Baohatinh.vn) - Hơn 20 năm qua, có một người vẫn lặng lẽ đi dọc đất nước để dâng tiếng hát, lời thơ làm đẹp cho đời. Bà như được ví, giặm sinh ra để rồi suốt đời rong ruổi rộng dài theo từng câu hát, để gìn giữ, chắt chiu và truyền lửa cho di sản văn hóa nhân loại. Đó là nhà thơ, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Hồng Oanh.
ba07xe31dxcb16xeb5exe7ddxee52x12199x100f0xX6x113bexf7d3xX1xbb93xfad5xce2exd528xX9xf0d6xX0xX6x11627xd47dxXcx13a05x13a6axX10x10312xX17x121dexdd68xX2xX16xX1bx12d19xX16xX2xca01xbd5fxX2xX13xe938xX2xX19xX17xX24xXex11a86xX16xX2x101e8xf505xX16xX17xX2xcc09xX5xX16xX1bx1071dxX0x11f4dxX6xX13xX14xXcxX16xX17xX10xX0xX3bxX1xX10xX0xX1bxe901xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xe92dx12533xX13xX4x11911xX9xX10xX30x11e9fxX13xX2xba95xdbe6xX2xX13xX14xX54xX2xX20xX16xX2xX13xX54x1093axX16xX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX17xX54x12aa1xX2xd218x11297xX3xX1bxX2xX16xX17xX24xX31xX16xX2xXdxX20xX16xX2xX13xd7edxX3xX0xX3bxX1bxX49xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX30xX57xX5xXdxX9xX10xX30x139c8xX16xX2xd2f5xe4dexX2xX16xe255xX76xX2x10279xX24xX5xd52fxX2xX3x1257dxX2xX76xX86xX13xX2xX16xX17xX23xe2cbxX54xX2xf24dxfa6cxX16xX2xX4x11e1axX16xX17xX2xX4xef42xX2xX5exX54xX2xXdxf1ffxX3xX2xX5exebe6xX13xX2xX16xX23x109e0xX3xX2xX5exX5fxX2xXdxX20xX16xX17xX2xX13xX54x10ce8xX16xX17xX2xX1bxX5bxX13xXacxX2xX4xXb8xX54xX2xX13xX1bxX9fxX2xX4xc2e7xX76xX2xX5ex10d76xX1xX2xX3xX1bxXcxX2xX5exXb8xX54xbf80xX2xXbxXf3xX2xX16xX1bxX23xX2xX5exX23xcee3xX3xX2xXbbxcfeaxXacxX2xX17xX54xXc0xX76xX2xX6xX54xX16xX1bxX2xX14xX5xX2xX5exX5fxX2xX14xX31xX54xX2xX6xX24xe051xX13xX2xX5exXb8xX54xX2xX14xXcxX16xX17xX2xX14xX24xc7cdxX54xX2xX14xX86xX16xX17xX2xXdxXf3xX54xX2xX13xX1bxX57xXcxX2xX13x1176fxX16xX17xX2xX3xX20xX24xX2xX1bxX5bxX13xXacxX2xX5exX5fxX2xX17xfbfcxX16xX2xX17xX54xX74xXacxX2xX3xX1bxbd6bxX13xX2xX3xX1bxX54xX24xX2xXbbxXf3xX2xX13xX14xX24xXexX6axX16xX2xX4xcab5xX5xX2xX3xX1bxXcxX2xXdxX54xX2xX6x105c3xX16xX2xXbbxXa6xX16xX2xX1bxXafxX5xX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX4xXcxX77xX54xX101xX2xd23dxXafxX2xX4xXf3xX2xX16xX1bxXf3xX2xX13xX1bxX9fxXacxX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX23xX24xX2xX13xX27xX2xX19xX17xX24xXexX2dxX16xX2xX30xX31xX16xX17xX2xX35xX5xX16xX1bxX101xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX2xX6xX13xXexX4xX57xX8xX9xX13xX57xc601xX13xc940xX5xX4xX54xX17xX16xX39xX2xX3xX57xX16xX13xX57xX14x122abxX9xX10xX0xX54xX76xX17xX2xX5xX4xX13xX8xX9xX1bxX5xX13xX2xXdxX57xX2xX13xX14xX54xX2xX5xX16xX2xX13xX54xX57xX16xX2xX16xX1bxX5xX16xX2xX17xX54xX24xX2xX76xX5xX3xX1bxX2xX16xX17xX24xXcxX16xX2xXdxX5xX16xX2xX13xXcxX3xX9xX2xX6xX14xX3xX8xX9xX1bxX13xX13xX1xX39xX3bxX3bxX54xX101xf096xX5xXcxX1bxX5xX13xX54xX16xX1bxX101xXbbxX16xX3bxX16xX57xe2cfxX6xX3bxX49xefe8xXa3xf7f7xX3bxX254xX254xXdxXa3xXa3x10017xX13xX25dxX256xX25dxX254xX4xXa3xX101x109f8xX1xX17xX9xX2xX6xX13xXexX4xX57xX8xX9xX250xX54xXdxX13xX1bxX39x1053axX278xXa3xX1xX1e6xX1f6xX1bxX57xX54xX17xX1bxX13xX39xc8fcxX256xX254xX1xX1e6xX9xX2xX3bxX10xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xf345xX5xX1xX13xX54xXcxX16xX9xX2xX6xX13xXexX4xX57xX8xX9xX13xX57xX1e6xX13xX1e8xX5xX4xX54xX17xX16xX39xX2xX3xX57xX16xX13xX57xX14xX1f6xX9xX10xX19xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX23xX24xX2xX13xX27xX2xX19xX17xX24xXexX2dxX16xX2xX30xX31xX16xX17xX2xX35xX5xX16xX1bxX101xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX53xX14x138e9xX16xX2xX3xX1bxX24xXexXe1xX16xX2xX1e6xX57xX2xX13xX149xX2xX13xX1bxX54xX1cxX16xX2xX3x10e25xX24xX2xX13xX14xX10cxX2xX241xXf3xX2xX3xXcxX16xX2xXbbxef3dxX16xX17xX2xX4x10eb6xXacxX2xX3xX1bxX27xX16xX17xX2xX13x111e9xX54xX2xX5exX23xX10cxX3xX2xX13xX1bxX23x13a9cxX16xX17xX2xX13xX1bxX311xX3xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX4xXf3xX16xX2xX5exX54xX1cxX24xX2xXdxX20xX16xX2xX3xX5xX2xXbbxX110xXacxX2xX17xX54xXc0xX76xX2xXdxXcxX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX19xX17xX24xXexX2dxX16xX2xX30xX31xX16xX17xX2xX35xX5xX16xX1bxX2xX241xX54xX5fxX24xX2xXdxX54xX2dxX16xX101xX2xef04xX320xX2xX5ex106d5xX2xX6xX5xX16xX17xX2xX13xX24xX137xX54xX2xX4xf06bxX3xX2xX13xX24xfdadxX16xX2xX16xX1bxX23xX16xX17xX2xX13xX14xX32fxX16xX17xX2xX241xXf3xX2xX3xca7axX16xX2x10839xX1bxX5bxX2xX13xX14x118bdxX2xX13xX14xX24xX16xX17xX2xX16xX1bxXb8xX2xX17xX23xX9fxX16xX17xX2xX76xXc0xX13xX2xX1xX1bxX27xX3xX2xX1bxe2daxX24xXacxX2xX16xX23xXd4xX3xX2xXdxX5xX2xX1bxX31xX16xX17xX2xX1bxXf3xXcxX2xXbbxXf3xX2xX16xX39cxX2xX3xX23xXb8xX54xX2xX14xX77xX16xX17xX2xX14x11fe2xX101xX2xX198xXc0xX3xX2xX241xX54xX1cxX13xXacxX2xX3b7xX1bxX54xX2xX3xX5bxX54xX2xX17xX54xXcbxX16xX17xX2xX13xX14xX3a1xX76xX2xXcfxX76xXacxX2xX16xX1bxXf7xX2xX16xX1bxXf3xX16xX17xX2xX3x12592xX5xX2xX241xXf3xX2xX3xXcfxX13xX2xX4xX2faxX16xXacxX2xX13xX32fxX54xX2xX16xX17xX3ffxX2xX14xdec4xX16xX17xX2xX5exX38fxX2xXa9xX24xX57xX16xX2xX13xX1bxX24xX86xX3xX2xX13xX149xX2xX4xX20xX24xX101xX2xXbxX33axX54xXacxX2xX3b7xX1bxX32fxX16xX17xX2xX3xX1bx12affxX2xX13xXcfxX76xX2xX3xX1bxX20xX16xX2xX13xX15axX16xX1bxX2xX3xX42exX5xX2xX16xX17xX23xXb8xX54xX2xX1bxX5bxX13xX2xX76xXf3xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX5exX54xX1cxX24xX2xXbbxX110xXacxX2xX4xXb8xX54xX2xX14xX24xXacxX2xX3xX20xX24xX2xX1bxX3b4xX2xX13xX1bxX20xX16xX2xX13xX1bxX23xX9fxX16xX17xX2xX17xX3a1xX16xX2xX17xX325xX54xX101xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xc823xX54xX16xX1bxX2xX14xX5xX2xX13xX77xX54xX2xX53xX1bxX77xX3xX1bxX2xdc51xX54xX2faxX16xX2xdaebxX53xX1bxX77xX3xX1bxX2xX30xXf3xcf31xXacxX2xX3xX5bxX54xX2xX16xX32fxX54xX2xX3xX42exX5xX2xX1bxX5bxX13xX2xX13xX1bxX9fxX2xXbbxXf3xX2xc452xX4xe637xXexcd08xX2x13941xX54xX6axX24xX2xX16xX137xX54xX2xX13xX54xXe1xX16xX17xX2xX1e6xX311xX2xX53xX1bxX5xX16xX1bxX2xX1e8xX2xX19xX17xX1bxX1cxX2xX1e8xX2xX53xf5d3xX16xX1bxX2xX1e6xX23xX5xXacxX2xX3xX5bxX54xX2xX13xX2faxX16xX2xX19xX17xX24xXexX2dxX16xX2xX30xX31xX16xX17xX2xX35xX5xX16xX1bxX2xX4ecxX13xX2faxX16xX2xX13xX1bxX3d9xX13xX2xX4xXf3xX2xX19xX17xX24xXexX2dxX16xX2xX53xX1bxf143xX2xX30xX31xX16xX17xX2xc33fxX5xX16xX1bxX4f5xX2xX5exX23xX10cxX3xX2xX3xX1bxX5xX2xX76xXf7xX2xX3b7x10450xX2xXbbxXcbxX16xX17xX2xX3xX24xX86xX3xX2xX5exXb8xX54xX2xX4xX24xX32fxX16xX2xX13xX23xX9fxX54xX2xX13xX14xX3bdxXacxX2xXbbxX54xX2faxX16xX2xX76xX38fxX16xX2xX16xX1bxX23xX2xXbbxX3b4xX16xX17xX2xX13xX14xX3b4xX16xX2xX76xXf3xX24xX2xX1bxX31xX16xX17xX101xX2xX29dxX1bxX5xX2xX241xXf3xX2xX4xXf3xX2xX13xX1bxX3a1xXexX2xX13xX1bxX24xX129xX3xX2xX5exX32fxX16xX17xX2xXexXacxX2xX76xXf7xX2xX4xXf3xX2xX16xX32fxX16xX17xX2xXdxX20xX16xX2xX3xX1bxXcfxX13xX2xX1xX1bxX5bxX3xX2xX16xX1bxX23xX16xX17xX2xX3xX325xX16xX17xX2xX4xXf3xX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX1bxX5bxX13xX2xX13xX1bxX9fxX2xXdxX20xX16xX2xX17xX54xX5xX16xX2xX3xX42exX5xX2xX4xXf3xX16xX17xX101xX2xX19xX17xX5xXexX2xX13xX149xX2xX13xX1bxX24xX33axX2xX4xXcbxX13xX2xX4xX3b4xX16xX17xXacxX2xX241xXf3xX2xX5exX38fxX2xX5exX23xX10cxX3xX2xX16xX17xX1bxX57xX2xX3xX1bxX5xX2xX76xXf7xX2xX4x122f1xX5xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX3xX20xX24xX2xX515xX54xX6axX24xX2xX14xX24xX2xX3xXcxX16xX2xX5exX5fxX2xX14xX31xX54xX2xX3xX1bxfb05xX16xX17xX2xX241xX54xXe1xX13xX2xX13xX149xX2xX241xX5xXcxX2xX17xX54xXb8xXacxX2xX241xXf3xX2xX5exX38fxX2xX3xX182xX76xX2xX16xX1bxX3d9xX16xX2xX5exX23xX10cxX3xX2xd6b9xX2xX16xX17xX1bxX537xX5xX2xX3xX42exX5xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX5exX54xX1cxX24xX2xX1bxX5bxX13xX2xX13xX1bxX9fxX2xX3b7xX589xX2xXdxX54xX1cxX24xX2xXcfxXexX101xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4e7xXd4xX16xX2xX1bxX9fxX16xX2xX3xX1bxX27xX13xX2xX16xX74xX5xXacxX2xX241xXf3xX2xX5exX23xX10cxX3xX2xX3xX1bxX5xX2xX76xXf7xX2xXdxX77xXexX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX3xX20xX24xX2xX515xX54xX6axX24xX2xX5exX3a1xX24xX2xX13xX54xX2faxX16xX2xXbbxXf3xX2xX1bxXf3xX16xX17xX2xX3xX1bxX39cxX3xX2xX5exX54xX1cxX24xX2xXbbxX110xX2xX17xX54xXc0xX76xX2xX3xX42exX5xX2xXa9xX24xX2faxX2xX16xX1bxXf3xX101xX2xXbxX446xX16xX17xX2xX6xX661xX2xX13xX1bxX32fxX16xX17xX2xX76xX54xX16xX1bxXacxX2xX5exX5xX76xX2xX76xX2faxX2xXbbxX129xX16xX2xX3xXafxXacxX2xX3xX1bxX182xX2xX76xXcfxXexX2xX3xX1bxX129xX3xXacxX2xX241xXf3xX2xX5exX38fxX2xX13xX1bxX24xX86xX3xX2xX4xX3b4xX16xX17xX2xX53xX14xX24xXexX1cxX16xX2xX515xX54xX6axX24xX2xXbbxXf3xX2xX241xX164xX13xX2xX5exX3a1xX24xX2xX50fxX13xX3d9xX1xX2xX13xXf7xX513xX2xX4xX511xXexX2xX515xX54xX6axX24xXacxX2xX5exX129xX54xX2xX5exX5bxX1xX2xXbbxXd4xX54xX2xX76xXcbxX54xX2xX16xX17xX23xXb8xX54xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX1bxXf3xX101xX2xX50fxX53xX1bxX24xX33axX2xX241x11be1xXacxX2xX13xX1bxX57xXcxX2xX3xX1bxX20xX16xX2xX3xX1bxX5xX2xX14xX5xX2xX5exX31xX16xX17xXacxX2xX3xX311xX2xX13xX1bxXcfxXexX2xX3xX1bxX5xX2xXbbxX149xX5xX2xX4xXf3xX76xXacxX2xXbbxX149xX5xX2xX1bxX5bxX13xX2xX16xX2faxX16xX2xX13xX32fxX54xX2xX13xX1bxX164xX3xX2xX76xX164xX3xX2xX6xX5xXcxX2xX3xX1bxX5xX2xX3b7xX1bxX32fxX16xX17xX2xX1bxX5bxX13xX2xX33axX2xX16xX1bxXf3xX2xX76xXf3xX2xX3xX311xX2xX14xX5xX2xX14xX24xX86xX16xX17xX2xX76xXd4xX54xX2xX1bxX5bxX13xX101xX2xX29dxX1bxX5xX2xX13xX32fxX54xX2xX3xX23xXb8xX54xX2xXbbxXf3xX2xX241xX182xXcxXacxX2xX16xXe1xX24xX2xX3b7xX1bxX32fxX16xX17xX2xX1bxX5bxX13xX2xX13xX1bxX15axX2xX4xXcfxXexX2xX6xX311xX3xX2xX5exX20xX24xX2xX76xXf3xX2xX3xXf3xXexX101xX2xX29dxX1bxX110xX16xX1bxX2xX3xX20xX24xX2xX16xXafxX54xX2xX5exXafxX2xX5exX38fxX2xX16xX1bxXafxX76xX2xX4xX2faxX16xX2xX16xX17xXcbxX16xX2xX4xX177xX5xXacxX2xX13xX14xX24xXexX6axX16xX2xX3xX182xX76xX2xX1bxX311xX16xX17xX2xX3xX1bxXcxX2xX13xX32fxX54xX2xX6xX5xX24xX2xX16xXf3xXexX513xX2xX1e8xX2xX19xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX23xX24xX2xX13xX27xX2xX30xX31xX16xX17xX2xX35xX5xX16xX1bxX2xX16xX1bxXd4xX2xX4xX77xX54xX101xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX33axX54xX2xX16xXc0xX16xX17xX2xX4xX3b4xX16xX17xX2xXbbxXd4xX54xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX3b7xX1bxX27xX3xX2xX1bxX5bxX13xX2xXdxX20xX16xX2xX3xX5xX2xX76xXf3xX2xX5exX3a1xX24xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX16xXa6xX76xX2xX25dxXa3xX2xX3xX42exX5xX2xX13xX1bxXe1xX2xX3b7xc73dxX2xX13xX14xX23xXd4xX3xXacxX2xXdxX320xX2xX5exX38fxX2xX3xX1bxX24xXexX5fxX16xX2xXbbxXf3xXcxX2xX19xX5xX76xX2xX6xX54xX16xX1bxX2xX6xX129xX16xX17xX2xX16xX1bxX23xX16xX17xX2xX241xXf3xX2xXbbxXbcxX16xX2xX5exX57xX76xX2xX4xXb8xX54xX2xX3xX5xXacxX2xX13xX54xXe1xX16xX17xX2xX1bxX5bxX13xX2xX4xXf3xX76xX2xX5exXf7xX1xX2xX3xX1bxXcxX2xX5exXb8xX54xX101xX2xX53xX54xXe1xX16xX17xX2xX1bxX5bxX13xX2xXcfxXexX2xX3xX3b4xX16xX2xX13xX1bxX57xXcxX2xX241xXf3xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX3xX1bxX24xXexXe1xX16xX2xXbbxX6axX2xX13xX1bxXa6xX76xX2xXa9xX24xX2faxX2xX1bxX5xXexX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX3xX1bxX24xXexXe1xX16xX2xX5exX54xX2xX13xX149xX2xX13xX1bxX54xX1cxX16xX2xX3b7xX1bxX164xX1xX2xX76xXcbxX54xX2xX16xX3bdxXcxX2xX5exX23xXb8xX16xX17xX101xX2xX53xX149xX2xX13xX14xX23xXb8xX16xX17xX2xX1bxXcbxX3xXacxX2xX1e6xX110xX2xX16xX17xX1bxX54xX1cxX1xXacxX2xXdxXcxX5xX16xX1bxX2xX13xX14xX77xX54xX2xXa9xX24xX20xX16xX2xX5exX86xX54xXacxX2xX13xX149xX2xX3xX5bxX3xX2xXbbxX320xX16xX17xX2xXa9xX24xX2faxX2xX5exXe1xX16xX2xX3xX1bxX129xX16xX2xX13xX1bxXf3xX16xX1bxX2xX13xX1bxX56fxX101xX101xX101xXacxX2xXdxX320xX2xX5exX129xX54xX2xX13xX23xX10cxX16xX17xX2xX4xXf3xX2xX5xX54xXacxX2xX3xX1bxX46dxX2xX3xX3a1xX16xX2xXexX2faxX24xX2xX13xX1bxX110xX3xX1bxX2xXdxX20xX16xX2xX3xX5xXacxX2xX241xXf3xX2xX5exX6axX24xX2xX6xf759xX16xX2xX4xX3b4xX16xX17xX2xX1bxX5bxX13xX2xX13xXc0xX16xX17xX2xXbbxXf3xX54xX2xX3xX20xX24xX2xX3b7xX1bxX54xXe1xX16xX2xX5xX54xX2xX3xX325xX16xX17xX2xX13xX14xX3a1xX76xX2xX13xX14xX31xXacxX2xX16xX17xX23xX3ffxX16xX17xX2xX76xX86xX101xX2xe731xX86xX13xX2xX4xX3a1xX16xX2xX5exXcbxX3xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX3xX20xX24xX2xX13xX1bxX9fxX2xX50fxX4e7xXb8xX54xX2xX3xX5xX2xX13xX54xXe1xX16xX17xX2xX1bxX5bxX13xX2xX3xX1bxX5xX2xX32fxX16xX17xX3bxX2xX576xXf3xX16xX17xX2xX76xX23xXb8xX54xX2xX241xX77xX3xX2xX241xX182xXexX2xX3xX325xX16xX17xX2xX3b7xX1bxX32fxX16xX17xX2xX6xX5bxX16xX1bxX2xX241xX446xX16xX17xX513xX2xX3xX42exX5xX2xX19xX17xX24xXexX2dxX16xX2xXbxX46dxX16xX1bxX2xX515xX1bxX54xX2faxX76xXacxX2xX241xXf3xX2xX5exX38fxX2xX16xX1bxX3d9xX16xX2xX14xX5xX2xX14xX446xX16xX17xXacxX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX13xX54xX16xX1bxX2xX13xX27xXexX2xX3xX42exX5xX2xX13xX137xX2xX13xX54xX2faxX16xXacxX2xX3xX1bxX5xX2xX32fxX16xX17xX2xX5exX5fxX2xX4xX77xX54xX2xX3xX3a1xX16xX2xX5exX23xX10cxX3xX2xX241xX182xXcxX2xX13xX31xX16xX2xXbbxX15axX2xX5exXafxX2xX4xXf3xX2xX76xX77xX3xX1bxX2xX16xX17xX24xX31xX16xX2xXbbxX32fxX2xX13xX3d9xX16xXacxX2xX4xXf3xX2xX6xX311xX3xX2xX76xX77xX16xX1bxX2xX3xX42exX5xX2xXdxX20xX16xX2xX13xX86xX3xXacxX2xX16xX24xX32fxX54xX2xXdxX23xX3ffxX16xX17xX2xX13xX20xX76xX2xX1bxX31xX16xX2xX3xXcxX16xX2xX16xX17xX23xXb8xX54xX101xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxXf3xX2xX5exX38fxX2xX13xX137xX2xX3xX1bxX311xX3xX2xX3xX5bxX3xX2xX29dxX4e7xXbxX2xX16xX1bxX23xX39xX2xX53xX1bxX9fxX2xX3xX5xX2xXa9xX24xX3d9xX16xX2xXa2xXacxX2xX19xX17xX24xXexX2dxX16xX2xX38bxX24xX2xX3xX42exX5xX2xX53xX14xX24xX16xX17xX2xX13xX20xX76xX2xe02fxX1bxX5bxX13xX2xX13xX14xX54xX5fxX16xX2xX17xX54xX5xXcxX2xX4xX23xX24xX2xXbbxXa6xX16xX2xX1bxXafxX5xX2xX3b7xX1bxXcxX5xX2xX1bxXcbxX3xX2xXbbxXf3xX2xX17xX54xX5bxXcxX2xXdxX39cxX3xXacxX2xX29dxX5xX2xX13xX14xX320xXacxX2xXbbxX110xXacxX2xX17xX54xXc0xX76xX2xX19xX17xX1bxX1cxX2xX53xX537xX16xX1bxX2xX1xX1bxX110xX5xX2xX19xX5xX76xc974xX2xX13xX77xX54xX2xX53xXc56xX2xX30xX31xX2xX29dxX1bxX110xX2xXae9xX54xX16xX1bxX101xX2xX198xX20xXexX2xX4xXf3xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX6xX20xX16xX2xX3xX1bxX9fxX54xX2xXa9xX24xXexX2xX13xX39cxX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX16xX17xX23xXb8xX54xX2xXexX2faxX24xX2xXbbxXf3xX2xX1bxX5bxX13xX2xXdxX20xX16xX2xX3xX5xX2xX5exX5fxX2xX3xX320xX16xX17xX2xX16xX1bxX5xX24xX2xX17xX54xX5xXcxX2xX4xX23xX24xXacxX2xX1bxXcbxX3xX2xX1bxd915xX54xXacxX2xX17xX54xX74xX2xX17xX15axX16xX2xX241xX182xX16xX2xX6xX164xX3xX2xXdxX20xX16xX2xX13xX86xX3xX101xX2xXae9xfa7fxX54xX2xX29dxX4e7xXbxX2xX3xXafxX2xX110xX13xX2xX16xX1bxXcfxX13xX2x107a5xXa3xX2xX16xX17xX23xXb8xX54xX2xX6xX54xX16xX1bxX2xX1bxXcxX77xX13xX2xX5exX6axX24xX2xX5exXc0xX16xX2xX1bxXf3xX16xX17xX2xX13xX1bxX5bxX16xX17xXacxX2xX3xX320xX16xX17xX2xX16xX1bxX5xX24xX2xX4xX24xXexX1cxX16xX2xX13xX3d9xX1xX2xX1bxXa6xX16xX17xX2xX6xX5xXexX2xX4xXf3xX76xX2xX16xX2faxX16xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX3xX1bxX23xX9fxX16xX17xX2xX13xX14xX15axX16xX1bxX2xX4xXd4xX16xX2xXbbxX6axX2xXbbxXa6xX16xX2xX1bxXafxX5xX2xXdxX20xX16xX2xX17xX54xX5xX16xX2xX3xX1bxXcxX2xX3xX5bxX3xX2xX3b7xX2faxX16xX1bxX2xX3xX42exX5xX2xX198xXf3xX54xX2xX53xX14xX24xXexX6axX16xX2xX1bxX15axX16xX1bxX2xX576xX54xX1cxX13xX2xX19xX5xX76xXacxX2xX198xXf3xX54xX2xXc56xX53xX1e8xX2xX53xX30xX2xX13xX1bxXf3xX16xX1bxX2xX1xX1bxX129xX2xX30xX31xX2xX29dxX1bxX110xX2xXae9xX54xX16xX1bxXcabxX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX19xXa6xX76xX2xXa2xXa3xXa3xfda4xXacxX2xX241xXf3xX2xX241xXd18xX2xX13xX54xX6axX16xX2xX13xX27xX54xXacxX2xXdxX31xX16xX2xX3xX32fxX16xX17xX2xX6xX311xX3xXacxX2xX13xX20xX76xX2xX1bxX24xXexXe1xX13xX2xX5exX5fxX2xX13xX1bxX24xX2xX49xXa2xX2xX5exX537xX5xX2xX29dxX38bxX2xX13xXcxXf3xX16xX2xX241xX86xX2xX53xX14xX24xXexX1cxX16xX2xX515xX54xX6axX24xX2xX3xX42exX5xX2xX19xX17xX24xXexX2dxX16xX2xX38bxX24xX2xX241xX446xX16xX17xX2xX3xX5bxX3xX2xX4xXf3xX16xX2xX5exX54xX1cxX24xX2xXdxX20xX16xX2xX3xX5xXacxX2xX3xX5xX2xXdxX5xXcxX2xX16xX1bxX23xX2xX1bxX3b4xXacxX2xXbbxX110xXacxX2xX16xX17xX20xX76xX2xX13xX1bxX9fxXcabxX2xXbxXf3xX2xX3xX325xX16xX17xX2xX13xX1bxX23xXb8xX16xX17xX2xX1e6xX24xXexX2faxX16xX2xX3xX320xX16xX17xX2xX76xX86xX13xX2xX6xX129xX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX6xX537xX2xX3b7xX1bxX5bxX3xX2xX1bxX5bxX13xXacxX2xX241xX54xX5fxX24xX2xXdxX54xX2dxX16xX2xX5exXf3xX16xX2xX13xX149xXacxX2xX5exXf3xX16xX2xX13xX110xX16xX1bxXacxX2xX1bxX5bxX13xX2xX13xX1bxX57xX16xXacxX2xX1bxX5bxX13xX2xX3xX1bxX3a1xX24xX2xXbbxXa6xX16xXcabxX2xX3xX42exX5xX2xXbbxX320xX16xX17xX2xX5exX31xX16xX17xX2xX241xX446xX16xX17xX2xXbxX164xX3xX2xXbxX86xXacxX2xX1bxX5bxX13xX2xXdxX20xX16xX2xX3xX5xX2xXbbxX320xX16xX17xX2xXbxX15axX16xX1bxX2xX53xX14xX56fxX2xX53xX1bxX54xX2faxX16xX2xX13xXd4xX54xX2xX4e7xX54xX2faxX16xX2xX3b7xX1bxX24xX2xX576xX2xXbbxXf3xX2xX5exX31xX16xX17xX2xX241xX446xX16xX17xX2xX6xX32fxX16xX17xX2xX29dxX177xX24xX2xX4e7xXcxX16xX17xXcabxX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x11ad2xX2faxX24xX2xX13xX1bxX5xX2xX13xX1bxX54xXe1xX13xX2xXbbxXa6xX16xX2xX1bxXafxX5xX2xXdxX20xX16xX2xX17xX54xX5xX16xX2xX16xX2faxX16xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX17xX23xXb8xX54xX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX16xXf3xXexX2xX4xX24xX32fxX16xX2xX5exX5xX24xX2xX5exX5bxX24xX2xX3xX20xX24xX2xX1bxXd18xX54xX2xX4xXf3xX76xX2xX6xX5xXcxX2xX5exX5fxX2xX17xX54xX74xX2xX17xX15axX16xXacxX2xX1xX1bxX5bxX13xX2xX1bxX24xXexX2xX5exX23xX10cxX3xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX13xX54xX16xX1bxX2xX1bxXcxX5xX2xX76xXf3xX2xX3xX1bxX5xX2xX32fxX16xX17xX2xX5exX5fxX2xX4xX77xX54xX101xX2x12b06xX24xX5xX2xX3xX5bxX3xX2xX29dxX4e7xXbxX2xXbbxXa6xX16xX2xX1bxXafxX5xX2xXdxX20xX16xX2xX17xX54xX5xX16xXacxX2xX241xXf3xX2xX4xX24xX32fxX16xX2xX6acxX2xX13xX1bxX311xX3xX2xX3xX3a1xX16xX2xX13xX77xXcxX2xX14xX5xX2xX16xX1bxX54xX6axX24xX2xX6xX20xX16xX2xX3xX1bxX9fxX54xXacxX2xX6xX20xX16xX2xX3b7xX1bxXcfxX24xX2xX3xX1bxXcxX2xX17xX54xXd4xX54xX2xX13xX14xX3bdxX2xX17xX54xX5xXcxX2xX4xX23xX24xXacxX2xX1bxXcbxX3xX2xX1bxXd18xX54xXacxX2xX3xX325xX16xX17xX2xX4xXf3xX2xX16xX9fxX54xX2xX5exX5fxX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX16xX17xX23xXb8xX54xX2xX5exX54xX2xX13xX14xX23xXd4xX3xX2xX13xX14xX24xXexX6axX16xX2xX5exX77xX13xXacxX2xX16xX24xX32fxX54xX2xXdxX23xX3ffxX16xX17xXacxX2xX5exX86xX16xX17xX2xXbbxX54xX2faxX16xXacxX2xX13xX1bxX24xX2xX1bxX27xX13xX2xX3xX5bxX3xX2xX3xX1bxX5bxX24xX2xX13xX1bxX5xX76xX2xX17xX54xX5xX2xX6xX54xX16xX1bxX2xX1bxXcxX77xX13xX101xX2xXbxXf3xX2xX13xX149xX16xX17xX2xX241xX3d9xX13xX2xX3b7xX1bxXafxX3xX2xX3b7xX1bxX54xX2x10fb8xX19xc1b1xX4d5xX29dxX35xX2xX3xX32fxX16xX17xX2xX16xX1bxX3d9xX16xX2xXdxX20xX16xX2xX3xX5xX2xXbbxX110xXacxX2xX17xX54xXc0xX76xX2xX19xX17xX1bxX1cxX2xX53xX537xX16xX1bxX2xX4xXf3xX2xXdxX54xX2xX6xX182xX16xX2xXbbxXa6xX16xX2xX1bxXafxX5xX2xX13xX1bxXe1xX2xX17xX54xXd4xX54xX101xX2xXae9xXd36xX54xX2xX4xX3a1xX16xX2xX16xX17xX1bxX537xX2xX13xXd4xX54xX2xXa9xX24xX2faxX2xX1bxX23xX9fxX16xX17xXacxX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX30xX31xX16xX17xX2xX35xX5xX16xX1bxX2xX4xX24xX32fxX16xX2xX13xX1bxX5xX2xX13xX1bxX54xXe1xX13xX2xX5exX23xX10cxX3xX2xX3xXafxX2xX76xX86xX13xX2xX241xX86xX2xX16xX1bxX77xX3xX2xX3xX39cxX2xXdxX20xX16xX2xX13xX86xX3xX2xX5exX5fxX2xX3xX5bxX3xX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX3xXafxX2xX5exX54xX6axX24xX2xX3b7xX54xX1cxX16xX2xX6xX54xX16xX1bxX2xX1bxXcxX77xX13xX101xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX50fxX53xX32fxX54xX2xX4xX24xX32fxX16xX2xX76xXcxX16xX17xX2xX76xX24xX129xX16xX2xX3xXafxX2xX16xX1bxX54xX6axX24xX2xX3b7xX1bxX32fxX16xX17xX2xX17xX54xX5xX16xX2xX6xX54xX16xX1bxX2xX1bxXcxX77xX13xX2xXbbxXa6xX16xX2xX1bxXafxX5xX2xX1bxX9fxX16xX2xX16xX74xX5xX2xX5exX5fxX2xX3b7xX1bxX32fxX16xX17xX2xX3xX1bxX46dxX2xX3xX1bxXcxX2xX3xX5bxX3xX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX3xXafxX2xX5exXcfxX13xX2xX6xX129xX16xX17xX2xX76xXf3xX2xX3xX3b4xX16xX2xX76xX5xX16xX17xX2xX13xX54xXe1xX16xX17xX2xX1bxX5bxX13xX2xX3xX42exX5xX2xX1bxXcbxX2xX1xX1bxX39cxX3xX2xXbbxX39cxX2xXdxX24xX2xX4xX56fxX3xX1bxXacxX2xXbbxX149xX5xX2xX17xXafxX1xX2xX1xX1bxX3a1xX16xX2xX1e6xX20xXexX2xXdxX661xX16xX17xX2xXa9xX24xX2faxX2xX1bxX23xX9fxX16xX17xXacxX2xXbbxX149xX5xX2xX17xX54xX74xX2xX17xX15axX16xXacxX2xX241xX182xXcxX2xX13xX31xX16xX2xX241xX182xX16xX2xX6xX164xX3xX2xXdxX20xX16xX2xX13xX86xX3xX513xX2xX1e8xX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX30xX31xX16xX17xX2xX35xX5xX16xX1bxX2xX13xX20xX76xX2xX6xX661xX101xX0xX3bxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX198xX23xX10cxX3xX2xX4xX164xX16xX17xX2xX16xX17xX1bxX57xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX4xXb8xX54xX2xX1bxX5bxX13xX2xX5exX54xX2faxX24xX2xX4xX24xXexX1cxX16xXacxX2xX13xX1bxX24xX3a1xX16xX2xX13xX1bxX39cxX3xX2xXa9xX24xX5xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX4xXf3xX16xX2xX5exX54xX1cxX24xX2xX3b7xX1bxX5bxX3xX2xX16xX1bxX5xX24xXacxX2xX3xX1bxX27xX16xX17xX2xX13xX32fxX54xX2xX3xX182xX76xX2xX16xX1bxX3d9xX16xX2xX5exX23xX10cxX3xX2xXbbxXa6xX16xX2xX1bxXafxX5xX2xXdxX20xX16xX2xX17xX54xX5xX16xX2xX5exX5xX16xX17xX2xX13xX14xXd36xX54xX2xXdxX3d9xXexX2xX76xX77xX16xX1bxX2xX76xXc5xXacxX2xX5exXc0xX3xX2xX241xX54xX1cxX13xX2xX4xXf3xX2xXdxX20xX16xX2xX3xX5xX2xX19xX17xX1bxX1cxX2xX53xX537xX16xX1bxX101xX2xX53xX32fxX54xX2xX1bxX54xX5fxX24xX2xX5exX23xX10cxX3xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX13xX14xX5bxX54xX2xX13xX54xX76xX2xX241xXf3xX2xX5exX5xX16xX17xX2xX3xXa6xX16xX17xX2xX16xX1bxX56fxX1xX2xX5exX3d9xX1xX2xXdxX5xX2xXdxX54xXe1xX13xX2xXbbxXd4xX54xX2xXdxX20xX16xX2xX3xX5xX2xXbbxX110xXacxX2xX17xX54xXc0xX76xX101xX2xX19xX17xX23xXb8xX54xX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX4xX24xX32fxX16xX2xX16xX33axX2xX16xX39cxX2xX3xX23xXb8xX54xX2xXcfxXexX2xX5exX38fxX2xXdxXf3xX16xX1bxX2xX3xX182xX2xX3xX24xX86xX3xX2xX5exXb8xX54xX2xX14xXcxX16xX17xX2xX14xX24xX137xX54xX2xX14xX86xX16xX17xX2xXdxXf3xX54xX2xX13xX1bxX57xXcxX2xX3xX20xX24xX2xX1bxX5bxX13xX2xXdxX20xX16xX2xX3xX5xX101xX0xX3bxX1xX10xX0xX13xX5xX241xX4xX57xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1e6xX5xX16xX1bxX16xX1bxX5xX13xX9xX2xX6xX13xXexX4xX57xX8xX9xX250xX54xXdxX13xX1bxX39xX2xX256xXe27xX278xX1xX1e6xX1f6xX9xX2xX3xX57xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX54xX16xX17xX8xX9xXa3xX9xX2xX3xX57xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX54xX16xX17xX8xX9xX278xX9xX10xX0xX13xX241xXcxXdxXexX10xX0xX13xX14xX10xX0xX13xXdxX2xX6xX13xXexX4xX57xX8xX9xX250xX54xXdxX13xX1bxX39xX2xX256xX254xXa2xX1xX1e6xX1f6xX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX57xX76xX10xX19xX1bxXf3xX2xX13xX1bxX9fxXacxX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX19xX17xX24xXexX2dxX16xX2xX30xX31xX16xX17xX2xX35xX5xX16xX1bxX2xX5exX38fxX2xX1e6xX24xXcfxX13xX2xX241xX182xX16xX2xX3xX5bxX3xX2xX13xX3d9xX1xX2xX13xX1bxX9fxX39xX2xX50fxX53xX14xXa6xX16xX17xX2xX1e6xX24xX20xX16xX513xX2xX4ecxXa2xXa3xXa3xXa3xX4f5xXacxX2xX50fxX4d5xXafxX16xX17xX2xX1bxX5bxX13xX513xX2xX4ecxXa2xXa3xXa3xXa2xX4f5xXacxX2xX50fxX198xXcfxX13xX2xX16xX17xXb8xX54xX513xX2xX4ecxXa2xXa3xXa3xXe27xX4f5xX1f6xX2xX5exX31xX16xX17xX2xX241xX54xX2faxX16xX2xX6xXcxX77xX16xX2xX13xX3d9xX1xX2xX13xX1bxX9fxX2xX50fxX198xX23xXb8xX16xX17xX2xXbbxX6axX2xee32xX311xX2xX19xX17xX1bxX1cxX513xX101xX2xXae9xX86xX13xX2xX3xX24xX129xX16xX2xX6xX5bxX3xX1bxX2xXbbxX6axX2xXbbxXa6xX16xX2xX1bxXafxX5xX2xXdxX20xX16xX2xX17xX54xX5xX16xXacxX2xX4xX2dxX2xX1bxX86xX54xXacxX2xX49xXa3xX2xX241xX86xX2xX29dxX38bxX2xXbbxX6axX2xX16xX17xX20xX76xX2xX13xX1bxX9fxX2xX3xX42exX5xX2xX3xX5bxX3xX2xX13xX5bxX3xX2xX17xX54xX5xX2xX4xXd4xX16xX2xX576xX54xX1cxX13xX2xX19xX5xX76xX101xX2xX19xXa6xX76xX2xXa2xXa3xX49xXa2xXacxX2xX241xXf3xX2xX4xXf3xX2xX76xX86xX13xX2xX13xX14xXcxX16xX17xX2xX16xX1bxX74xX16xX17xX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX6xc550xX2xX1bxX5bxX13xX2xX13xX1bxX9fxX2xX5exX23xX10cxX3xX2xX30xX86xX54xX2xX576xXa6xX16xX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xXdxX20xX16xX2xX17xX54xX5xX16xX2xX1xX1bxXcxX16xX17xX2xX13xXc0xX16xX17xX2xXdxX5xX16xX1bxX2xX1bxX54xX1cxX24xX2xX19xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xXdxX20xX16xX2xX17xX54xX5xX16xX101xX2xX19xXa6xX76xX2xXa2xXa3xX49xX278xXacxX2xX16xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX19xX17xX24xXexX2dxX16xX2xX30xX31xX16xX17xX2xX35xX5xX16xX1bxX2xXbbxX54xX16xX1bxX2xXdxX661xX2xX5exX23xX10cxX3xX2xX29dxX1bxX42exX2xX13xX56fxX3xX1bxX2xX16xX23xXd4xX3xX2xX13xX14xX5xXcxX2xX13xXc0xX16xX17xX2xXbxX446xX16xX17xX2xX3xX32fxX16xX17xX2xX16xX1bxX3d9xX16xX2xX19xX17xX1bxX1cxX2xX16xX1bxX20xX16xX2xX23xX24xX2xX13xX27xX2xX5exX10cxX13xX2xX5exX3a1xX24xX2xX13xX54xX2faxX16xX101xX0xX3bxX57xX76xX10xX0xX3bxX1xX10xX0xX3bxX13xXdxX10xX0xX3bxX13xX14xX10xX0xX3bxX13xX241xXcxXdxXexX10xX0xX3bxX13xX5xX241xX4xX57xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x10eebxX24xX13xX1bxXcxX14xX9xX10xX16xX17xX20xX16xX2xX17xX54xX5xX16xX17xX0xX3bxX1xX10
ngân giang