Phục vụ choáng với yêu cầu của thực khách
Một người phụ nữ bước vào quán ăn và ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.
92f0x119dbx14c7ax12ec7x13446x13175x11d44xb5a9x15d39xX7x153bbxcacaxec82x14183x13b4cxe0c6xX5xe60fxXax12844xa399xX1x108c0xX4xX3xd26exX15xX3xX4xX1x13f3dx112a2x15248xfbc1xX3xX18x10665xXdxX3x9484x1133dx11acexX3xX4xd4ecxX28xX3xX4x112c8xX6xX3xXexX1x140bexX4xX3x108b6xX1xX1exX4xX1xX0x1106bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc75fxX10xX6x12742xXaxX12x10d29x1275exXexX3xX1fxX20xd7a3xf6ccxXdxX3xXbxX1xX15xX3xX1fx9451xX3x15b75xX58xX23xX4xX3xX18xc888xX1dxX3xf0aaxX28xX1exX1fxX3x10a5bxX1fxX3xX18xX69xX3xX1fxX20x16002xXdxX3x9e8exX28x12617xX1fxX20xX3xX4xX1xXdx10a12xX4xX3xX63xX69xX1fxX3xX4x1005dxX1fxX1xX3xX4xf79exX6xX3xX7x143c5xbd60xX0xX3dxXbxX12xX0xX6xaedbxXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1dxX1fxXexX10xX1fxXexacf4xX4fxX10xXexX6xXdxX5xX3xa28cxX4xX37xXb3xX4fxX10xXexX6xXdxX5xX3x10a62xXdxX4fxXexX1xXb3xX4xX1dx103e8xXcexX1dxX1fxX3xX63xX5xX1dxX4xX37xXb3xX6xX4fxX7xXb3xX4xX1dxX1fxX1fxX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xX63xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xdacdxX6xXbxXexXdxX1dxX1fxXaxX3xX63xX1dxX9exX4fxX10xX9exX9xXaxe2cbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX20xX9xXaxX108xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4fxX4fxXdxX1fxX20xX9xXax148a3xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX9exXaxX12xX0xXexX63xX1dxX4fxX26xX12xX0xXexX9exX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxXcexX20xX3xX7xX9exX4xX9xXaxX1xXexXexXbx10037xX3dxX3dxXdxX97xX63xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX97xX18xX1fxX3dxX1fxX10xXc6xX7xX3dxX2x1606dxX128xX2xX3dxX2xX108x12d86xX4fxX175xX2xX2xX108xb64bxX17bxffdfxXexX17dxX108xX17bxb2f8xX5xX2xX97xXbxX1fxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX3xX18xX15xX3xX4xX1xX1dxX1exX1fxX20xX3xX18xX23xXdxX3xX26xX27xX28xX3xX4xX2bxX28xX3xX4xX2fxX6xX3xXexX1xX34xX4xX3xX37xX1xX1exX4xX1xXaxX3xX4fxX6xXexX6xec23xX1fxX6xXexX28xX9exX6xX5xX1bfxXc6xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX182xX108xX108xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1bfxXc6xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX182xX108xX108xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX1bfxXbxXc6xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX182xX108xX108xXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX9exX12xX0xX3dxXexX63xX1dxX4fxX26xX12xX0xX3dxXexX6xX63xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee6axX1dxX4fxX26xXaxX12x13525xX1fxX1xX3xXbxX1xX15xX4xX3xX18xX15xX3xX18xX53xXdxX3xX4xX1xX8dxX26xX3x1444axX85xX1fxX3xX1fx14595xXdxX157xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21exX1dxX4fxX26xXaxX12xX1bfxX3xXcxX1xX58xX6xX3xX4xf826x10ec0xX3xX63xX69xX1fxX3xX1fxX69xX26xX3xX239x14ff5xX3xX4xX23exX3xX1fxX20xX58xX59xXdxX3xX239x10e01xXexX3xXexX9exX58xX23xX4xX3xX9exX79xXdxX3xX8dxdb4dxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21exX1dxX4fxX26xXaxX12xc804xX20xX58xX59xXdxX3xXbxX1xX15xX3xX1fxX61xX3xX1fxX20xX1xX10xX3xXexX1xX85xX3xX1fxX1x131c5xX1fxX3xX18xX6xXdxX157xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21exX1dxX4fxX26xXaxX12xX1bfxX3xXcxX1xX85xX3xXexX1x12941xX3xX6xX1fxX1xX3xX1xX26axX26xX3xX63xX58xX1fxX20xX3xX4xX1exXdxX3xX63xX69xX1fxX3xX1fxX69xX26xX3xX239xXdxX3xX18xX69xX3xXcexX6xX1fxX20xX3xX239xX85xX1fxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX25exXdxX3xXcexX53xXexX3xX4xX1exXdxX3xX63xX69xX1fxX3xX37xX1xX1exX4xX3xX1fxX1xce1cxX284xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21exX1dxX4fxX26xXaxX12xX1bfxX3xX284xd998xX284xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxX6xX9exXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a80xX1dxX28xX9exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3x12127xX29ax9a2bxX0xX3dxXbxX12