Phòng, chống dịch Covid-19 ở các bệnh viện Hà Tĩnh: Sàng lọc ngay cổng vào, hạn chế người thăm nom!
(Baohatinh.vn) - Thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng tại các bệnh viện là nhiệm vụ được Chính phủ cũng như Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Hà Tĩnh nhấn mạnh trong bối cảnh dịch diễn đang biến phức tạp như hiện nay.
c0a2x1398dx11691xcb0dxd89bx124efx13458xffeax1078bxX7x12ffcx13b9cxdb64x12343x12a50x13e55xX5x1094axXaxX3xX7xXexe3f8xX5xX10xX9xXaxXexX10x132d3xXexf22dxX6xX5xXdxd713xdca6xf815xX3xd661xe4cexX7xXexXdx12949xX15xef14xXax10361xf7f3xX1xc6a3xX23xX22x118f8xX3xX4xX1xfc8fxX23xX22xX3xd647x10c03xX4xX1xX3xf1abx11654xd459xXdxX3dxX1exX2xd92fxX3xeb6axX3xX4x12e2exX4xX3xd89axc56cxX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xddfcxc804xX3xXcx11a46xX23xX1xX24xX3x106b3xX5cxX23xX22xX3xX5xc0a5xX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4x1065dxX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX1x11b6fxX23xX3xX4xX1x1262axX3xX23xX22x10950xdef4xXdxX3xXexX1x12263xd13dxX3xX23xX43xX8dxc982xX0xf865xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX10xX6xX3dxXaxX2fxXcxX1x11e5bxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX23xX22xX1xXdx13512xX8dxX3x12cacxX1xcbffxX27xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX35xX3xXbxX1xXbcxX23xX3xX5xX27xfe9cxX23xX22xX3xXexX7dxXdxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX5xX5cxX3xX23xX1xXdxX52xX8dxX3xX44xcb01xX3xda8exX86xdff0xX4xX3xX42xX1x12b93xX23xX1xX3xXbxX1xc2faxX3xX4x1184dxX23xX22xX3xX23xX1xX86xX3x11a38xX6xX23xX3xX42xX1x1183cxX3xXf2xX7dxX43xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX23xX1x126bbxX23xX3xX8dxX7dxX23xX1xX3xXexde14xX43xX23xX22xX3xX51xX39xXdxX3xX4xe296xX23xX1xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX3dxXdxe3f3xX23xX3xXf2xX6xX23xX22xX3xX51xXdxX82xX23xX3xXbxX1x13d0axX4xX3xXexX7dxXbxX3xX23xX1xX86xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX23xX6xX15x10a00xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxX8dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX8dxX4xX10xX1exX43xX51xX26xX10xX4xXexX3xX3dxX22xX8dxX10xX3dxXdxX6xX3xX44xXdxX3dxX10xX43xX3xX8dxXbx112baxX3xXdxX42xX10xX23xXexX10xX149xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax12bd1xXdxX3dxXexX1xX24xX3xX2x130dcxX1d7xde75xX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xce19xf9a5xX1d7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX94xX6xXbxXbxX7xX94xX43xXbxX10xX23xX94xX8dxX10xX3dxXdxX6xX94xXexX1xX27xX8dxX51x13ffbxXbxX9xX23xX10xX1cfxX7xX94xX1e5xX2xX1d7xX1bdxX94xX2xX1e4xX1e4xX3dx1249fxX1d7xcfb7xX1e4xX21axX1e4xX218xXexX1bdxe42axX1d7xX1e4xX5xX49xX1exX7xXexXdxX5xX5xX1d7xX218xX1d7xX2xX1exX1d7xX1d7xX1d7xX218xX1bdxX180xX51xX8dxXbxXaxX3xX3dxX6xXexX6xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxX44xXdxX3dxX10xX43xX94xX8dxXbxX1bdxXaxX3xX3dxX6xXexX6xX1exX10xX23xX4xX43xX3dxX10xX9xXaxX218xX1d9xX1e5xX10axXcxX6xe16cxX4x10ddfxfb80xf243xX10axX5xX1cfxX1bdxX4x11dbdxX1d9xX1e5xX10axX1bdxX5xX6x12984xX10axXbaxX2xX265xXbaxX3dxe37fxXdxX43xX265xX6xX44xX268x1400dxX23xX30x134d3xX287xX43xX218xX1e5x1223dxXbaxX267xd32dxX27xX5bxX23xX28fxX1e4xX44xX28fxX221xX287xX27xX2bxX26fx132cdxX23xX21axXcxX267xXdx13927xX27dxX22xX28fxX29cxX1bdxX30xXdxX267xX1e5xXexX3dx12ec9xXcxX276xXbaxX49xX149xXbxX3dx11963xX149xX4x116fdxX3dxf510xX2b9xX2aexX26fx110cdxXbaxX5bxX1cxX64xXcxX6xX5xX26fxX5bxX2b6xX64xX23xfc65xXdxX2xX218xX23x12a19xX221xX23xX1d9xX1e5xX10axX21axX21axX49xX7xX2b6xX10axX30xX28cxX2a2xX29cxX2b6xX1cfxX2ccxX28fxX1d7xX44xX1bdxX22xX149xX2bxX2bbxX15xX1cxX42xX4xX15xX1bdxX284xX287xX218xX265xX21axX221xX49xX2bxX2bfxX1d9xX1e4xX29cxX1d9xX1e4xX29cxXaxX3xX3dxX6xXexX6xX1exXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX3dxX6xXexX6xX1exX6xX149xX22xX7xX9xXaxX49xX218xX180xX221xX221xX24xX1d7xX24xX2xX218xX49xX24xX1d7xX24xX2xX24xX2xX24xX2xX1d7xX1d7xX1d9xX24xX1d7xX24xX2xX1e5xX221xX1d7xX24xX21axX1e5xX1d7xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX0xX7xXexX149xX43xX23xX22xX2fxX10axX64xX3xX268xX22xX27xX15xX15exX23xX3xXcxX27xX140xX23xX3xX1exX3xX2bfxX180xX3xX265xXdxX4exX8dxX3xXf2xX39xX4xX3xX64xX4bxX3xX287xX3xXexX82xX3xXexX149xX6xX43xX3xXf2xX73xXdxX3xX44xd4e4xX3xX7xXdxX82xXexX3xX4xX1xdd15xXexX3xXbxX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xXexX149xX43xX23xX22xX3xX4xX4exX4xX3xX4xf804xX3xX7xX4bxX3xX15xX3xXexX82xX3xda10xX2d1xXdxX3dxX10xX43xX3xXcxX27xX140xX23xX3xX29cxX102xX23xX22xedacxX180xX0xX94xX7xXexX149xX43xX23xX22xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX2b6xX5cxX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xXf2x113f3xX27xX3xX23xX22xX5cxX23xX1xX3xX4xXffxX6xX3xX15xX3xXexX82xX3xXexX110xX23xX1xX3xX23xX1xX5cxX35xX3xX8dx10a0exXdxX3xX23xX22xX5cxX15xX3xXf2xee2bxX23xX3xX1xX5cxX23xX22xX3xX23xX22xX5cxX23xX3xX5xX86xXf4xXexX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXf2xX82xX23xX3xXexX1xX8cxX8dxX3xXbaxX1xX4exX8dxX3xX44xX5cxX3xXf2xXdxX38dxX27xX3xXexX149xX3exX3xX23x126e7xXdxX3xXexX149x1465fxX3xX4xX1xX43xX3xXbaxX1xX43xX153xX23xX22xX3xXex13b23xX3xX221xX1d7xX1d7xX3xX1exX3xX2xX180xX1d7xX1d7xX1d7xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX23xXb7xX23xX3xX4x13e91xX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xXf2xX86xXf4xX4xX3xX10axX2d1xe7c4xX267xX3xXexX110xX23xX1xX3xXexea34xXbxX3xXexX149xX27xX23xX22xX3xXexX1xXabxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xXexX149xX43xX23xX22xX3xX7xX27xX39xXexX3xXexX1xX87xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX2ccxX27xX6xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxXcxXdxX82xX23xX3xX7x10e52xX3xX2b6xXb7xX3xX2d1xX8cxX23xX3xX29cxX102xX23xX22xX3xc615xX3xX30xX1xX424xX3xX265xXdxX4exX8dxX3xXf2xX39xX4xX3xX10axX2d1xX4b6xX267xX3xXexX110xX23xX1xX3xX4xX1xX43xX3xX51xXdxX82xXexX24xX3x12534xX42xX4exX4xX3xX22xXdxX153xXdxX3xXbxX1xX4exXbxX3xXbxX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xXf2xX86xXf4xX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xXexX149xXdx1153dxX23xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xX1cxX27xX15xXb7xX23xX3xX7xX27xX39xXexX3xXexX149xX43xX23xX22xX3xX8dxX457xXexX3xX23xX8cxX8dxX3xX44xX46axX6xX3xX2ccxX27xX6xX180xX3xX5bxXdxX52xX23xX3xX23xX6xX15xX35xX3xXexX149xX43xX23xX22xX3xX51xX39xXdxX3xX4xX153xX23xX1xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xXf2xX6xX23xX22xX3xX3dxXdxX15exX23xX3xX51xXdxX82xX23xX3xXbxX1xX16dxX4xX3xXexX7dxXbxX3xX4bxX3xX23xX1xXdxX38dxX27xX3xXexX110xX23xX1xX35xX3xXexX1xX5cxX23xX1xX3xXbxX1xXf9xX6xX3xX10axcdb9xX4xX3xX44xe5f4xXdxX3xX23xX1xXdxX38dxX27xX3xX4xX6xX3xX5xXbcxX15xX3xX23xX1xXdxX15exX8dxX3xXexX149xX43xX23xX22xX3xX4xX457xX23xX22xX3xXf2xXd0xX23xX22xX3xXexX1x11e32xX3xX44xXdxX52xX4xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX5xX7dxXdxX3xXf2xX86xXf4xX4xX3xXf2xX3b6xX23xX3xX44xX3exX3xXexXdxX82xXbxX3xXexXf0xX4xX3xX7xXdxX82xXexX3xX4xX1xX396xXexX3xX44xX5cxX3xX23xXbcxX23xX22xX3xX5xXb7xX23xX3xX8dxX457xXexX3xX8dxX16dxX4xX3xX4xX6xX43xX3xX1xX3b6xX23xf773xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxX8dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX23xXexX10xX149xX3xX3dxXexX1xX27xX8dxX51xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxX3dxXexX1xX24xX3xX218xX2xX26fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bdxX2xX1d7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX180xX51xX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX180xX44xX23xX94xX23xX10xX1cfxX7xX94xX1e5xX2xX1d7xX1bdxX94xX2xX1e4xX1e4xX3dxX218xX1d7xX21axX1e5xX21axX1e5xX1e4xXexX221xX2xX1d7xX1d7xX1bdxX5xX1d7xX180xX26xXbxX22xX207xX149xX9xX1e4xX1bdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX4bxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX24xX3xX64xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX73xX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX92xXaxX3xX1cfxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX218xX2xX26fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bdxX2xX1d7xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX2fxX10axX2d1xX4b6xX267xX3xXexX110xX23xX1xX3xXexX1xXdxX82xXexX3xX5xX4bfxXbxX3xXbaxX1xX27xX3xX44xXabxX4xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX3dxXbcxX23xX35xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX46axX3xX23xX22xX43xX5cxXdxX3xX4xX73xX23xX22xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX43xX3xXf2xX424xX35xX3xX10axX2d1xX4b6xX267xX3xXexX110xX23xX1xX3xXf2xcbc8xX3xXexX1xXdxX82xXexX3xX5xX4bfxXbxX3xXbaxX1xX27xX3xX44xXabxX4xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX3dxXbcxX23xX3xX44xX5cxX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX46axX3xX4xX73xX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX2dxX3xXexX140xXexX3xX4xX153xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX44xX5cxX43xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xXf2xX38dxX27xX3xX51xX5f2xXexX3xX51xX27xX457xX4xX3xXbxX1xX153xXdxX3xXf2xX10xX43xX3xXbaxX1x10aaaxX27xX3xXexX149xX6xX23xX22xX180xX3xX42xX4exX4xX3xXbaxX1xX43xX6xX35xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xXf2xX38dxX27xX3xX51xX39xX3xXexX149xXf9xX3xX4xX4exX23xX3xX51xX457xX3xXexX149xXabxX4xX3xXf2xX578xX3xXbaxXdxX578xX8dxX3xX7xX43xX4exXexX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX44xX5cxX43xX35xX3xXexX149xX43xX23xX22xX3xXf2xX424xX3xX15xXb7xX27xX3xX4xX3fexX27xX3xX8dxX41bxXdxX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX51xX52xX23xX1xX3xX4xX1xX110xX3xXexX39xXdxX3xXexX1xXdxX578xX27xX3xX8dxX457xXexX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX44xX5cxX43xX3xX4xX1xX8cxX8dxX3xX7xX424xX4xX35xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX10axX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xXexX73xX3xX4xX1xX16dxX4xX3xXbaxXdxX578xX8dxX3xX7xX43xX4exXexX3xX4xX1xX396xXexX3xX4xX1x10f3bxX3xXexX7dxXdxX3xX4xX4exX4xX3xXbaxX1xX43xX6xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX1xX7dxX15xX3xX4xX153xX8dxX35xX3xX4xX424xX3xX23xX1xXdxX38dxX27xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX4xX424xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX5x104dfxX3xX23xX38dxX23xX3xX23xX1xX86xX24xX3xX267xX1xX43xX6xX3xXcxXdxX8dxX3xX8dxX7dxX4xX1xX3xX1exX3xX5xX824xX43xX3xX1xX6axX4xX35xX3xX267xX1xX43xX6xX3xX5bxXd0xXdxX3xX7xX16dxX4xX3xXexXf9xX4xX1xX3xX4xXabxX4xX35xX3xX267xX1xX27xX3xX4xX1xX7dxX15xX3xXexX1xX4bfxX23xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xXexX7dxX43xX180xX180xX180xX3xX4b6xXd0xX23xX22xX3xXexX1xX87xXdxX35xX3xX51xX39xX3xXexX149xXf9xX3xXbaxX1xX27xX3xX44xXabxX4xX3xX4xX4exX4xX1xX3xX5xX15xX3xX44xX5cxX3xX4xX1xX27xX89exX23xX3xX51xX3exX3xX4xX4exX4xX3xXf2xXdxX38dxX27xX3xXbaxXdxX52xX23xX3xX44xX38dxX3xX4xX3b6xX3xX7xX4bxX3xX44xX4bfxXexX3xX4xX1xX140xXexX35xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX5xXabxX4xX3xXf2xX578xX3xX7x13b22xX23xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xXexXdxX82xXbxX3xX23xX1xX4bfxX23xX35xX3xX4xX140xXbxX3xX4xX16dxX27xX35xX3xXexX1xX27xX3xX3dxX27xX23xX22xX3xXbaxX1xXdxX3xX4xX424xX3xX4xX6xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX396xX23xX22xX3xX1cxX27xX140xXexX3xX1xXdxX52xX23xX3xXexX149xXb7xX23xX3xXf2xX3exX6xX3xX51xX5cxX23xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxX8dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX23xXexX10xX149xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxX3dxXexX1xX24xX3xX218xX2xX26fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bdxX2xX1d7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX180xX51xX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX180xX44xX23xX94xX23xX10xX1cfxX7xX94xX1e5xX2xX1d7xX1bdxX94xX2xX1e4xX1e4xX3dxX218xX1d7xX21axX1e5xX221xX26fxX218xXexX1e4xX221xX1e4xX21axX1d7xX5xX1d7xX180xX26xXbxX22xX207xX149xX9xX1bdxX221xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX4bxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX24xX3xX64xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX73xX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX92xXaxX3xX1cfxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX218xX2xX26fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bdxX2xX1d7xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX2b6xX824xX23xX1xX3xXf2xX7dxX43xX3xX64xX4bxX3xX287xX3xXexX82xX3xXbaxXdxX578xX8dxX3xXexX149xX6xX3xX4xX487xX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xXexX7dxXdxX3xX4xX4exX4xX3xXbaxX1xX43xX6xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX4xX424xX3xX23xX1xXdxX38dxX27xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX4xX424xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX5xX9b6xX3xX23xX38dxX23xX3xX4xXffxX6xX3xX10axX2d1xX4b6xX267xX3xXexX110xX23xX1xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxXcxX7dxXdxX3xX10axX2d1xX4b6xX267xX3xXcxX30xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX35xX3xXexX46axX3xX23xX22xX5cxX15xX3xX1e5xX221xX94xX2xX3xXf2xX824xX3xXexX149xXdxX578xX23xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xX30xX1xX32xX23xX22xX3xXbaxX1xX4exX8dxX3xX7xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX35xX3xX1xX487xX3xX1xX140xXbxX3xXexX7dxXdxX3xX4xX73xX23xX22xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX180xX3xX42xX4exX4xX3xXexX149xX86xX87xX23xX22xX3xX1xXf4xXbxX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX51xX52xX23xX1xX3xXf2xX82xX23xX3xXbaxX1xX4exX8dxX3xX4xX424xX3xX3dxX140xX27xX3xX1xXdxX52xX27xX3xX4xXffxX6xX3xX44xXdxXb7xX8dxX3xXf2xX86xX87xX23xX22xX3xX1xX487xX3xX1xX140xXbxX3xX4xX140xXbxX3xX23xX1xX86xX24xX3xX1xX43xX35xX3xX7xX39xXexX35xX3xXbaxX1xX424xX3xXexX1xX4bxX35xX3xXexX16dxX4xX3xX23xX22xXabxX4xX35xX180xX180xX180xX3xX4xX424xX3xX1xX43xX396xX4xX3xXbaxX1xX487xX23xX22xX3xX4xX424xX3xX15xX82xX27xX3xXexX39xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xXexX15exX3xXf2xX38dxX27xX3xXbxX1xX153xXdxX3xXf2xX86xXf4xX4xX3xXbaxX1xX4exX8dxX3xXexX7dxXdxX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xXbaxX1xX4exX8dxX3xX1xX487xX3xX1xX140xXbxX180xX3xX42xX4exX4xX3xXbaxX1xX43xX6xX3xX5xXbcxX8dxX3xX7xX5cxX23xX22xX3xXbxX1xX153xXdxX3xXexXdxX82xX23xX3xX1xX5cxX23xX1xX3xX149xX5cxX3xX7xX43xX4exXexX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX51xX52xX23xX1xX3xX4xX424xX3xXexX149xXdxX52xX27xX3xX4xX1xX16dxX23xX22xX3xX4xXffxX6xX3xX44xXdxXb7xX8dxX3xXf2xX86xX87xX23xX22xX3xX1xX487xX3xX1xX140xXbxX3xX4xX140xXbxX24xX3xX1xX43xX35xX3xX7xX39xXexX35xX180xX180xX180xX3xXf2xX6xX23xX22xX3xXf2xXdxX38dxX27xX3xXexX149xX3exX3xX23xX457xXdxX3xXexX149xX45cxX3xXf2xX578xX3xXbaxXdxX578xX8dxX3xX7xX43xX4exXexX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX51xX52xX23xX1xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxX8dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX23xXexX10xX149xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxX3dxXexX1xX24xX3xX218xX2xX26fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bdxX2xX1d7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX180xX51xX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX180xX44xX23xX94xX23xX10xX1cfxX7xX94xX1e5xX2xX1d7xX1bdxX94xX2xX1e4xX1e4xX3dxX218xX1d7xX21axX1e5xX49xX2xX221xXexX218xX221xX2xX49xX218xX5xX1d7xX180xX26xXbxX22xX207xX149xX9xX218xX1bdxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX4bxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX24xX3xX64xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX73xX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX92xXaxX3xX1cfxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX218xX2xX26fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bdxX2xX1d7xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX2fxX10axX2d1xX4b6xX267xX3xXcxX30xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xXexX73xX3xX4xX1xX16dxX4xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX35xX3xXf2xX43xX3xXexX1xXbcxX23xX3xX23xX1xXdxX52xXexX3xX4xX1xX43xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX3dxXbcxX23xX3xXexX149xX86xX5f6xX4xX3xXbaxX1xXdxX3xX44xX5cxX43xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX10axX2d1xX4b6xX267xX3xXcxX30xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX4xX102xX23xX22xX3xX51xX39xX3xXexX149xXf9xX3xXf2xX3fexX15xX3xXf2xXffxX3xXbxX1xX86xX3b6xX23xX22xX3xXexXdxX52xX23xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX1xX457xX3xX4xX4exX3xX23xX1xXbcxX23xX3xXf2xX7dxXexX3xXexXdxXb7xX27xX3xX4xX1xX27xX89exX23xX3xX4xX1xX43xX3xXexX140xXexX3xX4xX153xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX44xXdxXb7xX23xX3xX15xX3xXexX82xX35xX3xXf2xX396xX4xX3xX51xXdxX52xXexX3xX5xX5cxX3xXbaxX1xXdxX3xXexX1xXabxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xXf2xX424xX23xX3xXexXdxX82xXbxX3xXexX7dxXdxX3xX4xX73xX23xX22xX35xX3xXbaxX1xX4exX8dxX3xX7xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xXexX7dxXdxX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX51xX6xX23xX3xXf2xX3fexX27xX35xX3xX4xX4exX4xX3xXbaxX506xX3xXexX1xX27xX4bfxXexX3xX4xX4bfxX23xX3xX5xXbcxX8dxX3xX7xX5cxX23xX22xX35xX3xX4xX1xX8cxX8dxX3xX7xX424xX4xX3xX44xX5cxX3xXf2xXdxX38dxX27xX3xXexX149xX3exX3xXexX149xXabxX4xX3xXexXdxX82xXbxX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX23xX1xXdxX15exX8dxX3xX1xX43xX396xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXdxX15exX8dxX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxX8dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX23xXexX10xX149xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxX3dxXexX1xX24xX3xX218xX2xX26fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bdxX2xX1d7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX180xX51xX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX180xX44xX23xX94xX23xX10xX1cfxX7xX94xX1e5xX2xX1d7xX1bdxX94xX2xX1e4xX1e4xX3dxX218xX1d7xX21axX1e5xX49xX1bdxX1d7xXexX221xX1e5xX1bdxX2xX1d7xX5xX1d7xX180xX26xXbxX22xX207xX149xX9xX1bdxX218xX26fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX4bxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX24xX3xX64xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX73xX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX92xXaxX3xX1cfxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX218xX2xX26fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bdxX2xX1d7xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX2fxXcxX73xX3xX4xX1xX16dxX4xX3xX1xX86xX5f6xX23xX22xX3xX3dxeb64xX23xX3xXbxX1xXbcxX23xX3xX5xX27xXd0xX23xX22xX3xX4xX1xX43xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX51xX52xX23xX1xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX10axX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX30xX1xXf0xX4xX3xX1xXd0xXdxX3xX4xX1xX16dxX4xX3xX23xX8cxX23xX22xX3xXexX110xX23xX1xX3xXf2xX824xX3xX4xX5f2xXexX3xX4xf3a2xX3xX51xX457xX3xXbxX1xX4bfxX23xX3xXexX45cxX4xX3xXexX149xXabxX4xX3xXexX7dxXdxX3xX4xX73xX23xX22xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xXf2xX578xX3xXexXdxX82xX23xX3xX1xX5cxX23xX1xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX46axX3xX44x10642xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xXexX149xX4bxX3xX44xX38dxX35xX3xXf2xX43xX3xXexX1xXbcxX23xX3xX23xX1xXdxX52xXexX35xX3xX15xXb7xX27xX3xX4xX3fexX27xX3xX149xX1295xX6xX3xXexX6xX15xX3xX7xX4exXexX3xXbaxX1xX27xX89exX23xX180xX3xX42xX4exX4xX3xX4exXbxX3xXbxX1xXf9xX4xX1xX3xX44xX38dxX3xX2ccxX27xX15xX3xXf2xX3exX23xX1xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX35xX3xX23xX86xX5f6xX4xX3xX149xX1295xX6xX3xXexX6xX15xX3xXf2xX86xXf4xX4xX3xX5xX5f2xXbxX3xXf2xX396xXexX3xXexX7dxXdxX3xX4xX1295xX6xX3xX149xX6xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xXexX1xX6xX23xX22xX3xX8dxX4exX15x1269bxX3xXf2xX578xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX3dxXbcxX23xX3xXexXdxX52xX23xX3xXexX1xX10xX43xX3xX3dxd944xXdxX3xX44xX5cxX3xX7xX1295xX3xX3dxXf0xX23xX22xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxX8dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX23xXexX10xX149xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxX3dxXexX1xX24xX3xX218xX2xX26fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bdxX2xX1d7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX180xX51xX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX180xX44xX23xX94xX23xX10xX1cfxX7xX94xX1e5xX2xX1d7xX1bdxX94xX2xX1e4xX1e4xX3dxX218xX1d7xX21axX1e4xX1d7xX26fxX21axXexX1e5xX49xX21axX2xX221xX5xX1d7xX180xX26xXbxX22xX207xX149xX9xX221xX1e4xX21axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX4bxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX24xX3xX64xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX73xX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX92xXaxX3xX1cfxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX218xX2xX26fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bdxX2xX1d7xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX2fxX10axX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX30xX5bxX42xX268xX3xXexX110xX23xX1xX3xX23xX5f2xX8dxX3xX51xX5f2xXexX3xXexX1xX487xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xXffxX6xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX1xXbcxX23xX35xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX23xX1xX5cxX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xXbaxX1xXdxX3xXf2xX82xX23xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX10axX4exX4xX3xX7xX5fxX3xX30xX1xX6xX23xX3xX4b6xX8cxX23xX22xX3xX2b6xXf4xXdxX3xX1exX3xX30xX1xX424xX3xX265xXdxX4exX8dxX3xXf2xX39xX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX30xX1xXf0xX4xX3xX1xXd0xXdxX3xX4xX1xX16dxX4xX3xX23xX8cxX23xX22xX3xXexX110xX23xX1xX35xX3xX4xX1xX43xX3xX51xXdxX82xXexX24xX3xX537xX10axXb7xX23xX3xX4xX7dxX23xX1xX3xX44xXdxX52xX4xX3xX3dxX27xX15xX3xXexX149xX61exX3xXbaxXdxX578xX8dxX3xX7xX43xX4exXexX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX149xX6xX3xX44xX5cxX43xX3xX4xX73xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX45cxX23xX22xX3xXexX487xXdxX3xXexX149xXdxX578xX23xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX10xX43xX3xX3dxX138exXdxX35xX3xX22xXdxX4exX8dxX3xX7xX4exXexX3xXexX7dxXdxX3xXexX46axX23xX22xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX51xX52xX23xX1xX180xX3xX42xX4exX4xX3xX15xX3xXexX4exX35xX3xXf2xXdxX38dxX27xX3xX3dxX86xe653xX23xX22xX3xXbxX1xXf0xX3xXexX149xX4exX4xX1xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX4xX424xX3xX23xX1xXdxX52xX8dxX3xX44xXf0xX3xX5xX140xX15xX3xXexX140xXexX3xX4xX153xX3xXexX1xX487xX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX4xXffxX6xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX1xXbcxX23xX35xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX23xX1xX5cxX35xX3xXexX1xX87xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX149xX6xX3xXbaxX1xcd09xXdxX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX51xX52xX23xX1xX35xX3xX23xX1xXdxX52xXexX3xXf2xX457xX35xX3xX3dxX140xX27xX3xX1xXdxX52xX27xX3xX1xX487xX3xX1xX140xXbxX180xX180xX35xX3xXf2xX578xX3xXexX1xX27xX4bfxX23xX3xXexXdxX52xX23xX3xX4xX1xX43xX3xX44xXdxX52xX4xX3xXexX149xX27xX15xX3xX44xX82xXexX3xXexX149xX43xX23xX22xX3xXexX149xX86xX87xX23xX22xX3xX1xXf4xXbxX3xX4xX424xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX8dxX5f2xX4xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX180xX3xX10axX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX4xX102xX23xX22xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xXexX39xXdxX3xXf2xX6xX3xX7xX39xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX35xX3xXbaxX1xX27xX15xX82xX23xX3xXbaxX1xXf9xX4xX1xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xXexXabxX3xXbxX1xXf0xX4xX3xX44xXf0xX3xX23xX82xX27xX3xX4xX32xX23xX3xXbaxX1xX153xX3xX23xX8cxX23xX22xX3xX44xX4bfxX23xX3xXf2xX457xX23xX22xX3xXexX39xXexXaxX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxX8dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX23xXexX10xX149xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxX3dxXexX1xX24xX3xX218xX2xX26fxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1bdxX2xX1d7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX180xX51xX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX180xX44xX23xX94xX23xX10xX1cfxX7xX94xX1e5xX2xX1d7xX1bdxX94xX2xX1e4xX1e4xX3dxX218xX1d7xX21axX1e4xX2xX2xX221xXexX1e5xX26fxX1bdxX1e5xX2xX5xX1d7xX180xX26xXbxX22xX207xX149xX9xX218xX1e4xX21axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX4bxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX24xX3xX64xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX73xX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX92xXaxX3xX1cfxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX218xX2xX26fxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX1bdxX2xX1d7xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX2fxXcxX73xX3xX4xX1xX16dxX4xX3xX7xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX5cxX15xX3xXexX46axX3xXbaxX1xXdxX3xX44xX5cxX43xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxXcxX7dxXdxX3xX10axX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX30xX1xX73xXdxX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX35xX3xX1cxX4exX4xX3xXf2xX3exX23xX1xX3xX5xX5cxX3xX23xX3b6xXdxX3xX4xX424xX3xX23xX1xXdxX38dxX27xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX4xX424xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX5xX9b6xX3xX23xX38dxX23xX3xX23xXb7xX23xX3xXexX140xXexX3xX4xX153xX3xX8dxX6axXdxX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX44xX5cxX43xX3xXf2xX38dxX27xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xX51xX4exX43xX3xX15xX3xXexX82xX3xX44xX5cxX3xX51xX5f2xXexX3xX51xX27xX457xX4xX3xXf2xX10xX43xX3xXbaxX1xX89exX27xX3xXexX149xX6xX23xX22xX3xXexX149xX43xX23xX22xX3xXbaxX1xX27xX487xX23xX3xX44xXdxXb7xX23xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX10axX4exX4xX3xX7xX5fxX3xXcxX149xX86xX3b6xX23xX22xX3xX5bxXd0xX23xX22xX3xX2b6xX5fxX23xX1xX3xX1exX3xX265xXdxX4exX8dxX3xXf2xX39xX4xX3xX10axX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX30xX1xX73xXdxX3xX4xX1xX43xX3xX51xXdxX82xXexX24xX3xX537xXcxX149xX86xX5f6xX4xX3xXexX61exX23xX1xX3xX1xX61exX23xX1xX3xX3dxXdxX15exX23xX3xX51xXdxX82xX23xX3xXbxX1xX16dxX4xX3xXexX7dxXbxX3xX4xXffxX6xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX35xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xXf2xX824xX3xX51xX39xX3xXexX149xXf9xX3xXbaxX1xX27xX3xX44xXabxX4xX3xX4xX4exX4xX1xX3xX5xX15xX3xX149xXdxXb7xX23xX22xX180xX3xXcxX149xX43xX23xX22xX3xXexX149xX86xX87xX23xX22xX3xX1xXf4xXbxX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXf2xX82xX23xX3xXbaxX1xX4exX8dxX3xX51xX52xX23xX1xX3xX4xX424xX3xX4xX4exX4xX3xXexX149xXdxX52xX27xX3xX4xX1xX16dxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXdxX15exX8dxX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX7xX97cxX3xXf2xX86xXf4xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX578xX23xX3xX23xX22xX6xX15xX3xXexX5f6xXdxX3xXbaxX1xX27xX3xX44xXabxX4xX3xX4xX4exX4xX1xX3xX5xX15xX35xX3xXexX1xX487xX23xX22xX3xX51xX4exX43xX3xXexX5f6xXdxX3xXcxX149xX27xX23xX22xX3xXexXbcxX8dxX3xX267xXdxX578xX8dxX3xX7xX43xX4exXexX3xX51xX52xX23xX1xX3xXexX4bfxXexX3xXexX110xX23xX1xX3xXexXdxX82xX23xX3xX1xX5cxX23xX1xX3xX5xX140xX15xX3xX8dxX1239xX27xX3xX1cx1399dxXexX3xX23xX22xX1xXdxX52xX8dxX180xX3xX4b6xXd0xX23xX22xX3xXexX1xX87xXdxX35xX3xX2ccxX27xX4exX23xX3xXexX149xXdxX52xXexX3xXexX5f6xXdxX3xX4xX4exX23xX3xX51xX457xX35xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX44xXdxXb7xX23xX3xXexX7dxXdxX3xX4xX4exX4xX3xXbaxX1xX43xX6xX35xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xXbxX1xX153xXdxX3xXexX1xX86xX87xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xXb7xX23xX3xX23xX1xX5f2xX4xX3xX23xX1xX4bxX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX44xX5cxX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX23xX1xX5cxX3xXexX1xXabxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX23xX22xX1xXdxXb7xX8dxX3xXexX45cxX4xX3xX4xX4exX4xX3xX51xXdxX52xX23xX3xXbxX1xX4exXbxX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX675xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX0xXdxX8dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX23xXexX10xX149xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1cfxXdxX3dxXexX1xX24xX3xX221xX1e5xX1d7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX26fxX1bdxX21axXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX149xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX94xX94xXdxX180xX51xX6xX43xX1xX6xXexXdxX23xX1xX180xX44xX23xX94xX23xX10xX1cfxX7xX94xX1e5xX2xX1d7xX1bdxX94xX2xX1e4xX1e4xX3dxX218xX1d7xX21axX1bdxX1d7xX1e4xX221xXexX218xX49xX218xX21axX49xX5xX1d7xX180xX26xXbxX22xX207xX149xX9xX26fxX221xX26fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX4bxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX24xX3xX64xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX73xX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX92xXaxX3xX1cfxXdxX3dxXexX1xX9xXaxX221xX1e5xX1d7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX26fxX1bdxX21axXaxX3xX94xX2fxX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX6xXbxXexXdxX43xX23xXaxX2fxX10axX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX30xX1xX73xXdxX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xXf2xX824xX3xX51xX39xX3xXexX149xXf9xX3xXbaxX1xX27xX3xX44xXabxX4xX3xX4xX4exX4xX1xX3xX5xX15xX3xX149xXdxXb7xX23xX22xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxX10axX4exX4xX3xX7xX506xX3xX268xX22xX27xX15xX15exX23xX3xXcxX27xX140xX23xX3xX1exX3xX2bfxX27xX15xX38dxX23xX3xX265xXdxX4exX8dxX3xXf2xX39xX4xX3xX64xX4bxX3xX287xX3xXexX82xX3xXbaxX1x109d5xX23xX22xX3xXf2xX3exX23xX1xX24xX3xX537xX64xX6xX27xX3xXbaxX1xXdxX3xX4xX424xX3xX4xX4exX4xX3xX4xX6xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX5xXbcxX15xX3xX23xX1xXdxX15exX8dxX3xXexX149xX43xX23xX22xX3xX4xX457xX23xX22xX3xXf2xXd0xX23xX22xX3xX4bxX3xX8dxX457xXexX3xX7xX39xX3xXexX110xX23xX1xX35xX3xXexX1xX5cxX23xX1xX35xX3xX64xX4bxX3xX287xX3xXexX82xX3xXf2xX824xX3xXexX1xX6xX8dxX3xX8dxX86xX27xX3xX4xX1xX43xX3xX10axX42xX4b6xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xXexX110xX23xX1xX3xX51xX6xX23xX3xX1xX5cxX23xX1xX3xX4xX4exX4xX3xX44xX8cxX23xX3xX51xX153xX23xX3xX4xX140xXbxX3xX51xX4exX4xX1xX3xXexX149xX43xX23xX22xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axX43xX3dxX15xXaxX2fxXcxX149xX43xX23xX22xX3xX51xX39xXdxX3xX4xX153xX23xX1xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX23xX6xX15xX35xX3xX23xX22xX5cxX23xX1xX3xX1xX82xXexX3xX7xX16dxX4xX3xX5xX86xX27xX3xX9b6xX3xXf2xX82xX23xX3xX4xX4exX4xX3xX4xX3b6xX3xX7xX4bxX3xXbaxX1xX4exX8dxX3xX4xX1x12cc2xX6xX3xX51xX52xX23xX1xX35xX3xX23xX3b6xXdxX3xX4xX424xX3xX7xX39xX3xX5xX86xXf4xX23xX22xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX149xX6xX3xX44xX5cxX43xX3xXf2xX487xX23xX22xX35xX3xX23xX82xX27xX3xXf2xX578xX3xX1cxX153xX15xX3xX149xX6xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xXexX7dxXdxX3xX4xX4exX4xX3xX4xX3b6xX3xX7xX4bxX3xX15xX3xXexX82xX3xX7xX97cxX3xX5xX5cxX3xX8dxX39xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX149xX140xXexX3xX5xX5f6xX23xX3xXbaxX1xXdxX3xX4xX424xX3xX23xX1xXdxX38dxX27xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX23xX1xXbcxX23xX3xX4xX424xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX5xX9b6xX3xX23xX38dxX23xX3xXf2xX6xX23xX22xX3xXf2xXdxX38dxX27xX3xXexX149xX3exX180xX3xX64xX4bxX3xXf2xX824xX3xX4xX1xX110xX3xXf2xX7dxX43xX3xX2ccxX27xX15xX82xXexX3xX5xXdxX52xXexX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xXexX1xXabxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX23xX22xX1xXdxXb7xX8dxX3xX4xX4exX4xX3xXexXdxXb7xX27xX3xX4xX1xXf9xX3xX6xX23xX3xXexX43xX5cxX23xX3xXexX149xX43xX23xX22xX3xXbxX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX4xXffxX6xX3xX10axX457xX3xX287xX3xXexX82xX180xX3xX42xX1295xX3xX4xX4exX4xX3xXf2xX43xX5cxX23xX3xXbaxXdxX578xX8dxX3xXexX149xX6xX3xX44xXdxX52xX4xX3xXexX1xXabxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX4xX4exX4xX3xXexXdxXb7xX27xX3xX4xX1xXf9xX3xXexX7dxXdxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX180xX3xX268xX82xX27xX3xX2ccxX27xX4exX3xXexX149xX61exX23xX1xX3xXbaxXdxX578xX8dxX3xXexX149xX6xX3xX23xX82xX27xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX23xX5cxX43xX3xXbaxX1xX487xX23xX22xX3xXexX27xXbcxX23xX3xXexX1xXffxX3xX2ccxX27xX15xX3xXexX149xX61exX23xX1xX3xX4xX424xX3xXexX1xX578xX3xX7xX97cxX3xXexX7dxX8dxX3xX3dxX46axX23xX22xX3xX1xX43xX7dxXexX3xXf2xX457xX23xX22xX675xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xX3dxXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3dxX149xX10xX5xX6xXexX10xX3dxXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX8dxX51xX1exX6xX23xX3dxX1exX7xX6xXbxX43xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX7xXdxX82xXexX3xX4xX1xX396xXexX3xX4xX487xX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX2ccxX27xX153xX23xX3xX5xX9b6xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXf2xX6xX23xX22xX3xX4xX4exX4xX1xX3xX5xX15xXaxX3xX1xX149xX10xX2bxX9xXaxX94xX15xX1exXexX10xX94xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7xXdxX10xXexX1exX4xX1xX6xXexX1exX4xX43xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX2ccxX27xX6xX23xX1exX5xX15xX1exX23xX22xX27xX43xXdxX1exX3dxX6xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX5xX15xX94xX1e5xX1d7xX218xX1d7xX21axX49xX180xX1xXexX8dxXaxX2fxX0xXdxX8dxX22xX3xX7xX149xX4xX9xXaxX94xX8dxX10xX3dxXdxX6xX94xX2xX1e5xX1d7xX94xX23xX10xX1cfxX7xX94xX1e5xX2xX1d7xX1bdxX94xX2xX1e4xX1e5xX3dxX218xX1d7xX21axX2xX1e5xX26fxX2xXexX1bdxX1d7xX26fxX221xX5xX1bdxX1exX1e5xX180xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX4bxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX24xX3xX64xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX73xX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX92xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xX3dxXdxX44xX2fxX0xX7xXexX149xX43xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX7xXdxX82xXexX3xX4xX1xX396xXexX3xX4xX487xX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX2ccxX27xX153xX23xX3xX5xX9b6xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXf2xX6xX23xX22xX3xX4xX4exX4xX1xX3xX5xX15xXaxX3xX1xX149xX10xX2bxX9xXaxX94xX15xX1exXexX10xX94xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX7xXdxX10xXexX1exX4xX1xX6xXexX1exX4xX43xX23xX22xX1exXexX6xX4xX1exX2ccxX27xX6xX23xX1exX5xX15xX1exX23xX22xX27xX43xXdxX1exX3dxX6xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX5xX15xX94xX1e5xX1d7xX218xX1d7xX21axX49xX180xX1xXexX8dxXaxX2fxX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX7xXdxX82xXexX3xX4xX1xX396xXexX3xX4xX487xX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX2ccxX27xX153xX23xX3xX5xX9b6xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXf2xX6xX23xX22xX3xX4xX4exX4xX1xX3xX5xX15xX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX149xX43xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX2fxXcxX149xX86xX5f6xX4xX3xXexX61exX23xX1xX3xX1xX61exX23xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX4xX424xX3xX3dxXdxX15exX23xX3xX51xXdxX82xX23xX3xXbxX1xX16dxX4xX3xXexX7dxXbxX35xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX4xX1xX27xX89exX23xX3xX51xX3exX3xX23xX1xXdxX38dxX27xX3xXf2xXdxX578xX8dxX3xX4xX4exX4xX1xX3xX5xX15xX3xX4xX1xX43xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xX3dxXbcxX23xX3xX44xX5cxX3xXexX8cxX23xX22xX3xX4xX86xX87xX23xX22xX3xX7xXdxX82xXexX3xX4xX1xX396xXexX3xX4xX487xX23xX22xX3xXexX4exX4xX3xX2ccxX27xX153xX23xX3xX5xX9b6xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXf2xX6xX23xX22xX3xX4xX4exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX7dxXdxX3xX4xX4exX4xX3xXbaxX1xX27xX3xX4xX4exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX4bfxXbxX3xXexX149xX27xX23xX22xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xX3dxXdxX44xX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29cxX43xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX52xXbxX3xX44xX4bfxX23xX3xXexX153xXdxX3xXbaxX1xX4exX4xX1xX3xXexX27xX15xX82xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX1exX3xX5bxX5cxX3xX268xX457xXdxX3xX23xX22xX1xXdxXb7xX8dxX3xX23xX22xX396xXexX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX180xX180xX180xXaxX3xX1xX149xX10xX2bxX9xXaxX94xX15xX1exXexX10xX94xX3dxX43xX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX44xX6xX23xX1exXexX6xXdxX1exXbaxX1xX6xX4xX1xX1exXexX27xX15xX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exX23xX43xXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xX8dxX1exX23xX22xX6xXexX1exXbxX1xX43xX23xX22xX1exX3dxXdxX4xX1xX1exX4xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX94xX1e5xX1d7xX26fxX49xX21axX221xX180xX1xXexX8dxXaxX2fxX0xXdxX8dxX22xX3xX7xX149xX4xX9xXaxX94xX8dxX10xX3dxXdxX6xX94xX2xX1e5xX1d7xX94xX23xX10xX1cfxX7xX94xX1e5xX2xX1d7xX1bdxX94xX2xX1bdxX49xX3dxX1bdxX1e5xX1d7xX1bdxX1e4xX1e4xX1e5xXexX1e5xX21axX2xX26fxX49xX5xX1d7xX180xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX4bxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX24xX3xX64xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX73xX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX92xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xX3dxXdxX44xX2fxX0xX7xXexX149xX43xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29cxX43xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX52xXbxX3xX44xX4bfxX23xX3xXexX153xXdxX3xXbaxX1xX4exX4xX1xX3xXexX27xX15xX82xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX1exX3xX5bxX5cxX3xX268xX457xXdxX3xX23xX22xX1xXdxXb7xX8dxX3xX23xX22xX396xXexX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX180xX180xX180xXaxX3xX1xX149xX10xX2bxX9xXaxX94xX15xX1exXexX10xX94xX3dxX43xX6xX23xX1xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX1exX44xX6xX23xX1exXexX6xXdxX1exXbaxX1xX6xX4xX1xX1exXexX27xX15xX10xX23xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exX23xX43xXdxX1exX23xX22xX1xXdxX10xX8dxX1exX23xX22xX6xXexX1exXbxX1xX43xX23xX22xX1exX3dxXdxX4xX1xX1exX4xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX94xX1e5xX1d7xX26fxX49xX21axX221xX180xX1xXexX8dxXaxX2fxX29cxX43xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX52xXbxX3xX44xX4bfxX23xX3xXexX153xXdxX3xXbaxX1xX4exX4xX1xX3xXexX27xX15xX82xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX1exX3xX5bxX5cxX3xX268xX457xXdxX3xX23xX22xX1xXdxXb7xX8dxX3xX23xX22xX396xXexX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX180xX180xX180xX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX149xX43xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX2fxXcxX149xX86xX5f6xX4xX3xX3dxXdxX15exX23xX3xX51xXdxX82xX23xX3xX8dxX5f6xXdxX3xX4xXffxX6xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX35xX3xX10axX6xX23xX3xX2bfxX27xX153xX23xX3xX5xX9b6xX3xX10axX82xX23xX3xX1cxX10xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX44xX5cxX3xX4xX4exX4xX3xX23xX1xX5cxX3xX1cxX10xX3xX4xX1xX7dxX15xX3xXexX27xX15xX82xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX1exX3xX5bxX5cxX3xX268xX457xXdxX3xXf2xX824xX3xXexX8cxX23xX22xX3xX4xX86xX87xX23xX22xX3xXexX1xXabxX4xX3xX1xXdxX52xX23xX3xX4xX4exX4xX3xX51xXdxX52xX23xX3xXbxX1xX4exXbxX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX35xX3xXf2xX153xX8dxX3xX51xX153xX43xX3xX6xX23xX3xXexX43xX5cxX23xX3xX4xX1xX43xX3xX1xX5cxX23xX1xX3xXbaxX1xX4exX4xX1xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xX3dxXdxX44xX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX1xX6axXbxX3xXexX149xXdxX578xX23xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xX4xX4exX4xX3xX22xXdxX153xXdxX3xXbxX1xX4exXbxX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xXexX149xX86xX5f6xX4xX3xX3dxXdxX15exX23xX3xX51xXdxX82xX23xX3xX8dxX5f6xXdxXaxX3xX1xX149xX10xX2bxX9xXaxX94xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX149xXdxX94xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX43xXbxX1exXexX149xXdxX10xX23xX1exXbaxX1xX6xXdxX1exX4xX6xX4xX1exX22xXdxX6xXdxX1exXbxX1xX6xXbxX1exXbxX1xX43xX23xX22xX1exX3dxXdxX4xX1xX1exX4xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX1exXexX149xX27xX43xX4xX1exX3dxXdxX10xX23xX1exX51xXdxX10xX23xX1exX8dxX43xXdxX94xX1e5xX1d7xX218xX1d7xX26fxX49xX180xX1xXexX8dxXaxX2fxX0xXdxX8dxX22xX3xX7xX149xX4xX9xXaxX94xX8dxX10xX3dxXdxX6xX94xX2xX1e5xX1d7xX94xX23xX10xX1cfxX7xX94xX1e5xX2xX1d7xX1bdxX94xX2xX1bdxX1e4xX3dxX26fxX2xX221xX1bdxX2xX1d7xX21axXexX1e4xX1e4xX1bdxX49xX5xX1e4xX1exX3dxX3dxX180xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xX4bxX3xX4xX4exX4xX3xX51xX52xX23xX1xX3xX44xXdxX52xX23xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX24xX3xX64xX5cxX23xX22xX3xX5xX6axX4xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX4xX73xX23xX22xX3xX44xX5cxX43xX35xX3xX1xX7dxX23xX3xX4xX1xX82xX3xX23xX22xX86xX87xXdxX3xXexX1xX8cxX8dxX3xX23xX43xX8dxX92xXaxX3xX94xX2fxX0xX94xX6xX2fxX0xX3dxXdxX44xX2fxX0xX7xXexX149xX43xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX1xX6axXbxX3xXexX149xXdxX578xX23xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xX4xX4exX4xX3xX22xXdxX153xXdxX3xXbxX1xX4exXbxX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xXexX149xX86xX5f6xX4xX3xX3dxXdxX15exX23xX3xX51xXdxX82xX23xX3xX8dxX5f6xXdxXaxX3xX1xX149xX10xX2bxX9xXaxX94xX4xX1xXdxX23xX1xX1exXexX149xXdxX94xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xX43xXbxX1exXexX149xXdxX10xX23xX1exXbaxX1xX6xXdxX1exX4xX6xX4xX1exX22xXdxX6xXdxX1exXbxX1xX6xXbxX1exXbxX1xX43xX23xX22xX1exX3dxXdxX4xX1xX1exX4xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX1exXexX149xX27xX43xX4xX1exX3dxXdxX10xX23xX1exX51xXdxX10xX23xX1exX8dxX43xXdxX94xX1e5xX1d7xX218xX1d7xX26fxX49xX180xX1xXexX8dxXaxX2fxX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX1xX6axXbxX3xXexX149xXdxX578xX23xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xX4xX4exX4xX3xX22xXdxX153xXdxX3xXbxX1xX4exXbxX3xXbxX1xX32xX23xX22xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX3xXexX149xX86xX5f6xX4xX3xX3dxXdxX15exX23xX3xX51xXdxX82xX23xX3xX8dxX5f6xXdxX0xX94xX6xX2fxX0xX94xX7xXexX149xX43xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3dxXaxX2fxX30xX1xX424xX3xX42xX1xXffxX3xXexX3exX4xX1xX3xX28fxX10axX268xX29cxX3xXexX110xX23xX1xX3xX5bxX5cxX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX2b6xXb7xX3xX268xX22xX6axX4xX3xX42xX1xXbcxX27xX3xX15xXb7xX27xX3xX4xX3fexX27xX3xX4xX153xX3xX1xX52xX3xXexX1xX39xX23xX22xX3xX4xX1xXf9xX23xX1xX3xXexX149xX3exX3xXbaxX1xX89exX23xX3xXexX149xX86xX3b6xX23xX22xX3xXexX149xXdxX578xX23xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xXf2xXd0xX23xX22xX3xX51xX457xX3xX4xX4exX4xX3xX51xXdxX52xX23xX3xXbxX1xX4exXbxX3xXbxX1xX32xX23xX22xX35xX3xX4xX1xX39xX23xX22xX3xXexX149xX86xX5f6xX4xX3xX3dxXdxX15exX23xX3xX51xXdxX82xX23xX3xX8dxX5f6xXdxX3xX4xXffxX6xX3xX3dxX3exX4xX1xX3xX42xX43xX44xXdxX3dxX1exX2xX49xX35xX3xX23xX1xcd7fxX8dxX3xXf2xX7dxXexX3xX8dxXf0xX4xX3xXexXdxXb7xX27xX3xX4xX6xX43xX3xX23xX1xX140xXexX24xX3xX4b6xX578xX3xX268xX1xXbcxX23xX3xX3dxXbcxX23xX3xX44xX27xXdxX3xXexX82xXexX35xX3xXf2xX424xX23xX3xX1cxX27xXbcxX23xX3xXbaxX1xX487xX23xX22xX3xX4xX424xX3xX4xX6xX3xX51xX52xX23xX1xX3xXexX149xXb7xX23xX3xXf2xX3exX6xX3xX51xX5cxX23xX180xX0xX94xXbxX2fxX0xX94xX3dxXdxX44xX2fxX0xX94xX5xXdxX2fxX0xX94xX27xX5xX2fxX0xX3dxXdxX44xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX149xXaxX2fxX0xX94xX3dxXdxX44xX2fxX0xX94xX3dxXdxX44xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX284xX27xXexX1xX43xX149xXaxX2fxX30xX1xX45cxX4xX3xX2bfxX27xX6xX23xX22xX3xX514xX3xX4b6xX61exX23xX1xX3xX268xX1xX140xXexX0xX94xXbxX2f
Phúc Quang – Đình Nhất