Vaccine AstraZeneca - Giảm đáng kể nguy cơ huyết khối ở liều tiêm thứ 2
Khi tiêm liều thứ hai của vaccine AstraZeneca, tỷ lệ người tiêm gặp nguy cơ huyết khối đã giảm thấp. Đây kết quả của một nghiên cứu mới được công bố.
5d14x90a8xbb6fxc8e0xdf0ax6d6ex9411x6e27xbc7exX7xdd29x9ad0xd024xe46fxb023xb8a4xX5xac47xXax78d4xec46xX6xX4xX4xXdx8378xX10xX3x9660xX7xXex85bexX6x9285xX10xX18xX10xX4xX6xX3xb451xX3xeb20xXdx905cxbe5cxX3xda77x991fxX18x93e4xX3x9224x6431xX3xX18xX31x7431xbebexX3xX4xe0e3xX3xX1xX38xX39xaa0dxXexX3xX33xX1xad8fxXdxX3x76a9xX3xX5xXdxe976xX38xX3xXexXdx7f41xX2cxX3xXexX1x612cxX3x97cfxX0x9dc5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6273xX10xX6x81a0xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX27xX1exd760xX5xX10xX9xXaxX7xX6xXbxX76xXaxX12xc51dxX1xXdxX3xXexXdxX52xX2cxX3xX5xXdxX4dxX38xX3xXexX1xX57xX3xX1xX6xXdxX3xX4x7112xX6xX3x784bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xc15cxX3xXex604dxX3xX5xedb6xX3xX18xX31xa3bdxa86dxXdxX3xXexXdxX52xX2cxX3xX31x7328xXbxX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX1xX38xX39xX41xXexX3xX33xX1xX46xXdxX3xX2exdb59xX3xX31xXdxX2bxX2cxX3xXexX1xce30xXbxb985xX3x7a53x997axX39xX3xX33xX41xXexX3xcb79xX38xX2bxX3xX4xX98xX6xX3xX2cxb99fxXexX3xX18xX31xX1xXdxX52xX18xX3xX4xX57xX38xX3xX2cx850axXdxX3xX2exXb8xc20dxX4xX3xX4xce0exX18xX31xX3xe7d4xX46xXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6b19xX76xX6dxX39xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xXexX6xXdxX5xX27xXdxX2cxX31xX27xX5xXdxX31xX1xXexX113xX76xab5exXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xXexXdxX41xXbxX3xXex9b01xX4xX3xX2exXb8xX10bxX4xX3xX33xX1xX38xX39xX41xX18xX3xX4xX2fxX76xX3xX18xX52xX18xX3xXexXdxX52xX2cxX3xX6dxX76xX3xX1xXdxXb4xX38xX3xXeexX38xX2bxX3xX9bxeddbxX3xX5xX10bxXdxX3xbed3xX4xX1xX3xX9bxXb8xX10bxXexX3xX147xX6xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxXe4xXaxX3xX1xX1exX10xc9d5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xc66fxX5bxX5bxX7xX38xX4xX33xX1xX76xX10xX6dxX76xXdxX7xX76xX18xX31xXe4xXeexX5xXexX18xX7xXe4xX2cxX10xX6dxXdxX6xX4xX6dxX18xXe4xX9bxX18xX5bx9838xX59xc511xX1e1x639exX1e3xb471xX59xX2x86d4xe9a8xX1dfxX1e5xX1e8xX1e3xX1e3xX1dfxbeccxX5bxX59x8b99xX59xX2xX5bxX1e8xX5bxX1dfxX5bxX33xX1xX38xX39xX10xX18xX27xX33xX1xXdxX4xX1xX27xX18xX31xX38xX76xXdxX27xX6dxX6xX18xX27xXexXdxX10xX2cxX27xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX27xX113xX76xXdxX27xX5xX76xXdxX27xXdxX4xX1xX27xXbxX1xX76xX18xX31xX27xX113xX10xX18xX1xX27xX4xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xX27xX2xX1f0xX59xX1e8xX1f3xX1f3xX59xX2xX59xX1f3xX1f0xX2xX1e1xX1e9xX1e5xX1dfxX1dfxX1e1xX1e8xX1dfxX1e3xX1f0xXe4xc8c4xXbxX31xXaxX3xXexX6xX1exX31xX10xXexX9xXaxe8d4xX113xX5xX6xX18xX33xXaxX3xX1exX10xX5xX9xXaxX18xX76xX76xXbxX10xX18xX10xX1exXaxX3xX6dxX6xXexX6xX27xX1b3xX6xX18xX4xX39xX113xX76xX147xX9xXaxXdxX2cxX31xX27xX5xXdxX31xX1xXexX113xX76xX147xXaxX12xX0xXdxX2cxX31xX3xXdxX6dxX9xXaxXdxX2cxX31xX262xX1dfxX1e1xX1e9xX1f3xX59xX1e8xX1e8xX1e1xX1e3xX1e8xX1e8xX1dfxX1f3xX1dfxX1e3xX1f0xX1e1xX1e8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX31xX1xXexX113xX76xX147xX27xX4xX76xX18xXexX10xX18xXexXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX6dxXdxX7xXbxX5xX6xX39xX1bbxX3xX113xX5xX76xX4xX33x8e13xX3xX2cxX6xX1exX31xXdxX18xX27xX5xX10xX1b3xXexX1bbxX3xX6xX38xXexX76xX2e5xX3xX2cxX6xX1exX31xXdxX18xX27xX1exXdxX31xX1xXexX1bbxX3xX6xX38xXexX76xX2e5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX4xXdxX18xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xe5e0xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX1xX38xX39xX41xXexX3xX33xX1xX46xXdxX3xX49xX3xX5xXdxX4dxX38xX3xXexXdxX52xX2cxX3xXexX1xX57xX3xX59xX3xX27xX3xbccexX18xX1xX3xX2xXe4xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXe4xX113xX6xX76xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe4xX9bxX18xX5bxX18xX10x98b7xX7xX5bxX59xX2xX1dfxX2xX5bxX2xX59xX1e8xX6dxX1dfxX1f3xX1e8xX1e1xX1e3xX1e3xX1e8xXexX1e9xX1e1xX1e5xX1e8xX5xX2xXe4xX255xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX1xX38xX39xX41xXexX3xX33xX1xX46xXdxX3xX49xX3xX5xXdxX4dxX38xX3xXexXdxX52xX2cxX3xXexX1xX57xX3xX59xXaxX3xX37fxXdxX6dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxXaxX3xX6dxX6xXexX6xX27xX76xX1exXdxX31xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1bbxX5bxX5bxX7xX38xX4xX33xX1xX76xX10xX6dxX76xXdxX7xX76xX18xX31xXe4xXeexX5xXexX18xX7xXe4xX2cxX10xX6dxXdxX6xX4xX6dxX18xXe4xX9bxX18xX5bxX1dfxX59xX1e1xX1e1xX1e3xX1e3xX1e5xX59xX2xX1e8xX1e9xX1dfxX1e5xX1e8xX1e3xX1e3xX1dfxX1f0xX5bxX59xX1f3xX59xX2xX5bxX1e8xX5bxX1dfxX5bxX33xX1xX38xX39xX10xX18xX27xX33xX1xXdxX4xX1xX27xX18xX31xX38xX76xXdxX27xX6dxX6xX18xX27xXexXdxX10xX2cxX27xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX27xX113xX76xXdxX27xX5xX76xXdxX27xXdxX4xX1xX27xXbxX1xX76xX18xX31xX27xX113xX10xX18xX1xX27xX4xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xX27xX2xX1f0xX59xX1e8xX1f3xX1f3xX59xX2xX59xX1f3xX1f0xX2xX1e1xX1e9xX1e5xX1dfxX1dfxX1e1xX1e8xX1dfxX1e3xX1f0xXe4xX255xXbxX31xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd5f7xX6xXbxXexXdxX76xX18xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX27xXbxX5xX6xX4xX10xX1xX76xX5xX6dxX10xX1exX9xXaxbb56xX1x6a4bxXbxX3xX4xX1xaa88xX3xXexX1xX19axX4xX1xX3xX2bxX18xX1xXaxX12xX13xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX16bxX4xX3xX2exXb8xX10bxX4xX3xX33xX1xX38xX39xX41xX18xX3xX4xX2fxX76xX3xX18xX52xX18xX3xXexXdxX52xX2cxX3xX6dxX76xX3xX1xXdxXb4xX38xX3xXeexX38xX2bxX3xX9bxX194xX3xX5xX10bxXdxX3xX19axX4xX1xX3xX9bxXb8xX10bxXexX3xX147xX6xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX76xX6dxX39xXaxX12xa73exX38xX6xX3xX33xXdxX34xX2cxX3xXexX1exX6xX3xX1xX3cxX18xX3xX1e1xX1e5xX3xXexX1exXdxXb4xX38xX3xX18xX31xXb8xXb9xXdxX3xXexX1exX52xX18xX3xX33xX1x9b74xXbxX3x92b8xXdxX52xX18xX3xX2cxXdxX18xX1xX3xX4xX1xXe7xX38xX3x728cxX38xXaexX3xX81xX1xX38xX3xX9bxcc22xX4xX3xX81xXdxX18xX1xX3xXexX41xX3xX4xX1xXe7xX38xX3xX5a2xX38xX3xX9bxX194xX3xX13xXb8xX3cxX18xX31xX3xXeexX38xX46xX4xX3xX1bxX18xX1xXaexX3xX2cxXf7xXexX3xX18xX31xX1xXdxX52xX18xX3xX4xX57xX38xX3xX2cxX106xXdxX3xX2exXe7xX39xX3xX2exXb8xX10bxX4xX3xX4xX10fxX18xX31xX3xX113xX46xX3xXexX1exX52xX18xX3xXexc695xXbxX3xX4xX1xX19axX3xXcxX1xX10xX3xX593xX6xX18xX4xX10xXexXaexX3xX33xX1xe96bxX18xX31xX3xX2exe353xX18xX1xX3xX2cxXf7xXexX3xX2exXdxX4dxX38xX3xX2exXd9xX3xX2exXb8xX10bxX4xX3xX113xX2fxX76xX3xX4xX2fxX76xX3xX9bxX194xX76xX3xXexX1xXb9xXdxX3xX33x8801xX3xX2ex7dbaxX38xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX1xXe7xX38xX3xX5a2xX38xX3xX113xX590xXexX3xX2exX63fxX38xX3xX7xd659xX3xX6dxX16bxX18xX31xX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX1bbxX3xX593xXdxX4dxX38xX3xX2exX63fxX38xX3xXexXdxX52xX18xX3xX4xX98xX6xX3xX5xX76xX5fbxXdxX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX7xX2bxX18xX3xX147xX38xXe2xXexX3xXexX1xX10xX76xX3xX4xX10fxX18xX31xX3xX18xX31xX1xXb4xX3xX9bxX10xX4xXexX3cxX3xX9bxXdxX1exX38xX7xX3xX18xX194xX39xX3xX2cxX6xX18xX31xX3xX2exX41xX18xX3xX2cxXf7xXexX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX1x76e0xX18xX1xX3xXexX1xX194xX18xX1xX3xX4xX16bxX4xX3xX2cxX2fxX38xX3xX2exX10fxX18xX31xX3xX1xXdxX41xX2cxX3xX31xXc2xXbxX3xX9bxX106xXdxX3xXexXdxX34xX38xX3xX4xX63fxX38xX3xXexX1xXe2xXbxXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX76xX6dxX39xXaxX12xX4e3xX31xX1xXdxX52xX18xX3xX4xX57xX38xX3xX18xX194xX39xX3xX4xa8baxX18xX31xX3xX5xXc2xXbxX3xX5xX5fbxXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX113xX2fxX76xX3xX4xX2fxX76xX3xXexX1exXb8xX106xX4xX3xX2ex9b0cxXaexX3xX4xX1xX76xX3xXexX1xXe2xX39xX3xX1xX63fxX38xX3xX1xX41xXexX3xX4xX2fxX4xX3xX7xX5abxX3xX4xX46xX3xX1xX38xX39xX41xXexX3xX33xX1xX46xXdxX3xX147xX2bxX39xX3xX1exX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX38xX63fxX18xX3xX7xX6xX38xX3xX33xX1xXdxX3xXexXdxX52xX2cxX3xX5xXdxX4dxX38xX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX2exX63fxX38xX3xXexXdxX52xX18xXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX76xX6dxX39xXaxX12xe4a4xX6xX38xX3xX5xXdxX4dxX38xX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX2exX63fxX38xX3xXexXdxX52xX18xXaexX3xX4xX2fxX4xX3xX7xX46xX3xX5xXdxXb4xX38xX3xXexX1xX46xX18xX31xX3xX33xX52xX3xX4xX1xX76xX3xXexX1xXe2xX39xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX1xX38xX39xX41xXexX3xX33xX1xX46xXdxX3xX9bxX106xXdxX3xX1xXf7xXdxX3xX4xX1xX57xX18xX31xX3xX31xXdxX2bxX2cxX3xXexXdxX34xX38xX3xX4xX63fxX38xX3xX5xX194xX3xX1e8xXaexX2xX3xXexX1exX52xX18xX3xX2xX3xXexX1exXdxXb4xX38xXaexX3xXexX57xX4xX3xX5xX194xX3xX4xX57xX3xX2xX3xXexX1exXdxXb4xX38xX3xX18xX31xXb8xXb9xXdxX3xXexXdxX52xX2cxX3xX7x9854xX3xX4xX746xX3xX1e8xXaexX2xX3xX18xX31xXb8xXb9xXdxX3xX31xXc2xXbxX3xX7xX5abxX3xX4xX46xX3xX33xX1xX10fxX18xX31xX3xX2cxX76xX18xX31xX3xX2cxX38xX46xX18xX3xX18xX194xX39xXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX76xX6dxX39xXaxX12xXcxX38xX39xX3xX18xX1xXdxX52xX18xXaexX3xXexX1exX76xX18xX31xX3xX18xX31xX1xXdxX52xX18xX3xX4xX57xX38xX3xX18xX194xX39xXaexX3xX7xX46xX3xX5xXdxXb4xX38xX3xX2exXd9xX3xX4xX1xafb5xX3xX1exX6xX3xX2cxXf7xXexX3xX2exXdxX4dxX38xX3xX2exX2fxX18xX31xX3xX2cxe3d2xX18xX31xX1bbxX3xX7b7xX6xX38xX3xX5xXdxX4dxX38xX3xXexXdxX52xX2cxX3xXexX1xX57xX3xX1xX6xXdxX3xX9bxX106xXdxX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xXaexX3xXexXb1xX3xX5xXb4xX3xX18xX194xX39xX3xX31xXdxX2bxX2cxX3xX147xX38xX46xX18xX31xX3xX4xebd5xX18xX3xX59xXaexX1dfxX3xXbxX1xX63fxX18xX3xXexX1exXdxXb4xX38xXaexX3xXexXb8xX3cxX18xX31xX3xX2exXb8xX3cxX18xX31xX3xX9bxX106xXdxX3xXexXb1xX3xX5xXb4xX3xX2cxX590xX4xX3xX1xX38xX39xX41xXexX3xX33xX1xX46xXdxX3xX49xX3xX18xX1xd031xX18xX31xX3xX18xX31xXb8xXb9xXdxX3xX4xX1xXb8xX6xX3xX2exXb8xX10bxX4xX3xXexXdxX52xX2cxX3xX4xX1xX98xX18xX31xXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX76xX6dxX39xXaxX12xX4c8xX2fxX4xX3xX18xX1xX194xX3xX18xX31xX1xXdxX52xX18xX3xX4xX57xX38xX3xX4xX727xX18xX31xX3xX18xX746xXdxX3xXexX1xX52xX2cxX1bbxX3xdd75xX81xX1xX10fxX18xX31xX3xX4xX746xX3xX39xX41xX38xX3xXexX46xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX4xX16bxX3xXexX1xX34xX3xX1xX76xXc2xX4xX3xX18xX31xX38xX39xX52xX18xX3xX18xX1xXe7xX18xX3xX4xX1xX19axX18xX1xX3xX147xX2fxX4xeaf3xX3xX4xX1xX76xX3xX4xX2fxX4xX3xX9bxXe2xX18xX3xX2exX4dxX3xX2exX10fxX18xX31xX3xX2cxX2fxX38xX3xX5xXdxX52xX18xX3xXeexX38xX6xX18xX3xX2exX41xX18xX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xXaexX3xX18xX52xX18xX3xX7xX852xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX16bxX4xX3xX4xX746xX3xX4xX2fxX4xX3xX18xX31xX1xXdxX52xX18xX3xX4xX57xX38xX3xX7xXe7xX38xX3xX1xX3cxX18xXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX76xX6dxX39xXaxX12xX13xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xX2exXd9xX3xX9bxXe2xXbxX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX7xX5abxX3xX5xX76xX3xX18xX31xX5fbxXdxX3xX7xX6xX38xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX113xX2fxX76xX3xX4xX2fxX76xX3xX9bxX4dxX3xXexX2fxX4xX3xX6dxX16bxX18xX31xX3xXbxX1xX16bxX3xX1xXdxX41xX2cxX3xX31xXc2xXbxX3xX18xX194xX39xX3xX147xX38xXe2xXexX3xX1xXdxXb4xX18xX3xXexX1exX52xX18xX3xXexX76xX194xX18xX3xX4xX63fxX38xXe4xX3xXcxX38xX39xX3xX18xX1xXdxX52xX18xX3xX7xX6xX38xX3xX2exX746xXaexX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX18xX194xX39xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX16bxX4xX3xX2exXb8xX10bxX4xX3xX33xX1xX38xX39xX41xX18xX3xX4xX2fxX76xX3xX18xX52xX18xX3xXexXdxX52xX2cxX3xX6dxX76xX3xX1xXdxXb4xX38xX3xXeexX38xX2bxX3xX9bxX194xX3xX5xX10bxXdxX3xX19axX4xX1xX3xX9bxXb8xX10bxXexX3xX147xX6xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX76xX6dxX39xXaxX12xX4c8xX2fxX4xX3xX4xX1xX38xX39xX52xX18xX3xX31xXdxX6xX3xX1xX39xX3xX9bxe889xX18xX31xX3xX1exececxX18xX31xX3xX9bxX106xXdxX3xX33xX41xXexX3xXeexX38xX2bxX3xX4xX98xX6xX3xX18xX31xX1xXdxX52xX18xX3xX4xX57xX38xX3xX2cxX106xXdxXaexX3xX7xX852xX3xX2exX10xX2cxX3xX2exX41xX18xX3xX18xXdxX4dxX2cxX3xXexXdxX18xX3xX4xX6xX76xX3xX1xX3cxX18xX3xX9bxX194xX76xX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xX9bxX194xX3xX33xX1xX38xX39xX41xX18xX3xX33xX1xX19axX4xX1xX3xX2cxXb60xXdxX3xX18xX31xXb8xXb9xXdxX3xXexXdxX52xX2cxX3xX5xXdxX4dxX38xX3xXexX1xX57xX3xX1xX6xXdxXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX76xX6dxX39xXaxX12xXcxX1xX10xX76xX3xXcxec93xX3xX4xX1xX57xX4xX3x7117xX3xXexX41xX3xXcxX1xX41xX3xX31xXdxX106xXdxX3x893bxebddxX6axc119x804exXaexX3xX4xX2fxX4xX3xXexX2fxX4xX3xX6dxX16bxX18xX31xX3xXbxX1xX16bxX3xXexX1xXb8xXb9xX18xX31xX3xX31xXc2xXbxX3xX4xX98xX6xX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX4c8xXc1cxX13xbd05xc05cxX27xX2xX1e5xX3xX113xX6xX76xX3xX31xe38exX2cxX1bbxX3xX7b7xX46xXexX2e5xX3xb8e8xXb4xXexX3xX2cx7668xXdxX2e5xX3xXe6xX6xX38xX3xX2exX63fxX38xX2e5xX3xX4e3xX1xX57xX4xX3xX2cxXc64xXdxX3xX4xX3cxX3xXexX1xX34xX2e5xX3xcd6axX18xX3xX5xX5fbxX18xX1xX2e5xX3xX125xX38xXc56xX18xX3xX18xX10fxX18xX2e5xX3xX7b7xXb8xX18xX31xX3xX2exX6xX38xXaexX3xX4xX746xX3xXexX1xX34xX3xX2exXc64xXaexX3xXbxX1xX2fxXexX3xX113xX6xX18xX3xX18xX31xX57xX6xX3xX9bxX194xX3xX4xX2fxX4xX3xX6dxX5fbxX18xX31xX3xX33xX19axX4xX1xX3xX57xX18xX31xX3xX18xX1xdaa1xX3xX33xX1xX2fxX4xX3xX147xX38xX18xX31xX3xXeexX38xX6xX18xX1xX3xX9bxX615xX3xXexX1exX19axX3xXexXdxX52xX2cxXe4xX3xX4c8xX2fxX4xX3xX4xX3cxX3xXeexX38xX6xX18xX3xX39xX3xXexX41xX3xX4xX10fxX18xX31xX3xX18xX1xX4e5xX18xX3xX1exXb65xX18xX31xX3xX2cx8d96xXdxX3xX5xX76xX5fbxXdxX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xXexX1exX76xX18xX31xX3xX7xX46xX3xX2xX1e3xX3xX5xX76xX5fbxXdxX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xXbxX1xX920xX18xX31xX3xX4c8xXc1cxX13xXc4bxXc4cxX27xX2xX1e5xX3xX2exXb8xX10bxX4xX3xX4xXe2xXbxX3xXbxX1x925exXbxX3xX2exX4dxX38xX3xX4xX746xX3xXexX1xX34xX3xX31xXe7xX39xX3xX1exX6xX3xX4xX2fxX4xX3xXbxX1xX2bxX18xX3xX57xX18xX31xX3xXbxX1xX16bxXe4xX3xX4c8xX1xX4eaxX18xX31xX3xXexX1xXb8xXb9xX18xX31xX3xX18xX1xXccfxX3xX9bxX194xX3xX4xX1xX8c2xX3xX33xXd52xX76xX3xX6dxX194xXdxX3xXexX1exX76xX18xX31xX3xX9bxX194xXdxX3xX18xX31xX194xX39xXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX125xX76xX6dxX39xXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX10xXexX6xXdxX5xX27xXdxX2cxX31xX27xX5xXdxX31xX1xXexX113xX76xX147xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX16bxX4xX3xX2exXb8xX10bxX4xX3xX33xX1xX38xX39xX41xX18xX3xX4xX2fxX76xX3xX18xX52xX18xX3xXexXdxX52xX2cxX3xX6dxX76xX3xX1xXdxXb4xX38xX3xXeexX38xX2bxX3xX9bxX194xX3xX5xX10bxXdxX3xX19axX4xX1xX3xX9bxXb8xX10bxXexX3xX147xX6xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxXe4xXaxX3xX1xX1exX10xX1b3xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1bbxX5bxX5bxX7xX38xX4xX33xX1xX76xX10xX6dxX76xXdxX7xX76xX18xX31xXe4xXeexX5xXexX18xX7xXe4xX2cxX10xX6dxXdxX6xX4xX6dxX18xXe4xX9bxX18xX5bxX1dfxX59xX1e1xX1e1xX1e3xX1e3xX1e5xX59xX2xX1e8xX1e9xX1dfxX1e5xX1e8xX1e3xX1e3xX1dfxX1f0xX5bxX59xX1f3xX59xX2xX5bxX1e8xX5bxX1dfxX5bxX33xX1xX38xX39xX10xX18xX27xX33xX1xXdxX4xX1xX27xX18xX31xX38xX76xXdxX27xX6dxX6xX18xX27xXexXdxX10xX2cxX27xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX27xX113xX76xXdxX27xX5xX76xXdxX27xXdxX4xX1xX27xXbxX1xX76xX18xX31xX27xX113xX10xX18xX1xX27xX4xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xX27xX2xX1f0xX59xX1e8xX1f3xX1f3xX59xX2xX59xX1f3xX1f0xX2xX1e1xX1e9xX1e5xX1dfxX1dfxX1e1xX1e8xX1dfxX1e3xX1f0xXe4xX255xXbxX31xXaxX3xXexX6xX1exX31xX10xXexX9xXaxX262xX113xX5xX6xX18xX33xXaxX3xX1exX10xX5xX9xXaxX18xX76xX76xXbxX10xX18xX10xX1exXaxX3xX6dxX6xXexX6xX27xX1b3xX6xX18xX4xX39xX113xX76xX147xX9xXaxXdxX2cxX31xX27xX5xXdxX31xX1xXexX113xX76xX147xXaxX12xX0xXdxX2cxX31xX3xXdxX6dxX9xXaxXdxX2cxX31xX262xX1dfxX1e1xX1e9xX1f3xX59xX1e8xX1e8xX1e1xX1e3xX1e8xX1e8xX1dfxX1f3xX1dfxX1e3xX1f0xX1e1xX1e8xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX31xX1xXexX113xX76xX147xX27xX4xX76xX18xXexX10xX18xXexX3xX6dxXexX1xX38xX2cxX113xX3xXdxX4c8xX10xX18xXexX10xX1exX3xX6dxX1xXdxX6dxX10xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxX6dxXdxX7xXbxX5xX6xX39xX1bbxX3xX113xX5xX76xX4xX33xX2e5xX3xX2cxX6xX1exX31xXdxX18xX27xX5xX10xX1b3xXexX1bbxX3xX6xX38xXexX76xX2e5xX3xX2cxX6xX1exX31xXdxX18xX27xX1exXdxX31xX1xXexX1bbxX3xX6xX38xXexX76xX2e5xX3xX37fxXdxX6dxXexX1xX1bbxX3xX1f0xX2xX1e3xXbxX147xX2e5xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1bbxX3xX1e1xX2xX1f3xXbxX147xX2e5xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX4xX4xXdxX18xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xX329xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX1xX38xX39xX41xXexX3xX33xX1xX46xXdxX3xX49xX3xX5xXdxX4dxX38xX3xXexXdxX52xX2cxX3xXexX1xX57xX3xX59xX3xX27xX3xX35fxX18xX1xX3xX2xXe4xXaxX3xX7xX1exX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXe4xX113xX6xX76xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe4xX9bxX18xX5bxX18xX10xX37fxX7xX5bxX59xX2xX1dfxX2xX5bxX2xX59xX1e8xX6dxX1dfxX1f3xX1e8xX1e1xX1e3xX59xX1f0xXexX2xX1e8xX1f3xX1e3xX1f0xX5xX1f3xXe4xX255xXbxX31x9ed5xX1exX9xX1f0xX1f3xX1e5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX1xX38xX39xX41xXexX3xX33xX1xX46xXdxX3xX49xX3xX5xXdxX4dxX38xX3xXexXdxX52xX2cxX3xXexX1xX57xX3xX59xXaxX3xX37fxXdxX6dxXexX1xX9xXaxX1f0xX2xX1e3xXaxX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX1e1xX2xX1f3xXaxX3xX6dxX6xXexX6xX27xX76xX1exXdxX31xXdxX18xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1bbxX5bxX5bxX7xX38xX4xX33xX1xX76xX10xX6dxX76xXdxX7xX76xX18xX31xXe4xXeexX5xXexX18xX7xXe4xX2cxX10xX6dxXdxX6xX4xX6dxX18xXe4xX9bxX18xX5bxX1dfxX59xX1e1xX1e1xX1e3xX1e3xX1e5xX59xX2xX1e8xX1e9xX1dfxX1e5xX1e8xX1e3xX1e3xX1dfxX1f0xX5bxX59xX1f3xX59xX2xX5bxX1e8xX5bxX1dfxX5bxX33xX1xX38xX39xX10xX18xX27xX33xX1xXdxX4xX1xX27xX18xX31xX38xX76xXdxX27xX6dxX6xX18xX27xXexXdxX10xX2cxX27xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX27xX113xX76xXdxX27xX5xX76xXdxX27xXdxX4xX1xX27xXbxX1xX76xX18xX31xX27xX113xX10xX18xX1xX27xX4xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xX27xX2xX1f0xX59xX1e8xX1f3xX1f3xX59xX2xX59xX1f3xX1f0xX2xX1e1xX1e9xX1e5xX1dfxX1dfxX1e1xX1e8xX1dfxX1e3xX1f0xXe4xX255xXbxX31xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxX1exX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexX1exX76xX18xX31xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX52xX18xX3xXeexX38xX6xX18xX1bbxX0xX5bxX7xXexX1exX76xX18xX31xX12xX0xX38xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX27xXexX1xX38xX2cxX113xX27xX6xX18xX6dxX27xX7xX6xXbxX76xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axXdxX34xX38xX3xXexX1xX52xX2cxX3xX2cxXf7xXexX3xX7xX46xX3xX5xX76xX5fbxXdxX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xXbxX1xX920xX18xX31xX3xX4c8xXc1cxX13xXc4bxXc4cxX27xX2xX1e5xX3xXaxX3xX1xX1exX10xX1b3xX9xXaxX5bxX33xX1xX76xX6xX27xX1xX76xX4xX5bxX1xXdxX10xX38xX27xXexX1xX10xX2cxX27xX2cxX76xXexX27xX7xX76xX27xX5xX76xX6xXdxX27xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX27xXbxX1xX76xX18xX31xX27xX4xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xX27xX18xX113xX7xXbxX5bxX59xX2xX1f0xX1e9xX1e9xX1f0xXe4xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX31xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX5bxX2cxX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX59xX1f3xX5bxX18xX10xX37fxX7xX5bxX59xX2xX1dfxX2xX5bxX2xX1f3xX1e3xX6dxX2xX2xX59xX59xX2xX1e3xX1e3xXexX1e5xX1e8xX1e9xX5xX2xX27xXbxX1xX76xXexX76xX27xX2xX1f0xX59xX1e9xX1e8xX2xX59xX1e8xX1e1xX1f0xX1dfxX1e1xX1e9xXe4xX255xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX1xX38xX39xX41xXexX3xX33xX1xX46xXdxX3xX49xX3xX5xXdxX4dxX38xX3xXexXdxX52xX2cxX3xXexX1xX57xX3xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX9bxX12xX0xX7xXexX1exX76xX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6axXdxX34xX38xX3xXexX1xX52xX2cxX3xX2cxXf7xXexX3xX7xX46xX3xX5xX76xX5fbxXdxX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xXbxX1xX920xX18xX31xX3xX4c8xXc1cxX13xXc4bxXc4cxX27xX2xX1e5xX3xXaxX3xX1xX1exX10xX1b3xX9xXaxX5bxX33xX1xX76xX6xX27xX1xX76xX4xX5bxX1xXdxX10xX38xX27xXexX1xX10xX2cxX27xX2cxX76xXexX27xX7xX76xX27xX5xX76xX6xXdxX27xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX27xXbxX1xX76xX18xX31xX27xX4xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xX27xX18xX113xX7xXbxX5bxX59xX2xX1f0xX1e9xX1e9xX1f0xXe4xX1xXexX2cxXaxX12xX6axXdxX34xX38xX3xXexX1xX52xX2cxX3xX2cxXf7xXexX3xX7xX46xX3xX5xX76xX5fbxXdxX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xXbxX1xX920xX18xX31xX3xX4c8xXc1cxX13xXc4bxXc4cxX27xX2xX1e5xX3xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX1exX76xX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xXc5fxXf7xXexX3xX7xX46xX3xX5xX76xX5fbxXdxX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xXbxX1xX920xX18xX31xX3xX4c8xXc1cxX13xXc4bxXc4cxX27xX2xX1e5xX3xX2exX6xX18xX31xX3xX2exXb8xX10bxX4xX3xX7xX657xX3xX6dxX16bxX18xX31xX3xX1xXdxXb4xX18xX3xX18xX6xX39xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX9bxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd5abxX1xX2fxXexX3xX1xXdxXb4xX18xX3xX2cxX106xXdxX3xX9bxX4dxX3xX1xXdxXb4xX38xX3xXeexX38xX2bxX3xX4xX98xX6xX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX4c8xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xXaxX3xX1xX1exX10xX1b3xX9xXaxX5bxX7xX76xX18xX31xX27xX33xX1xX76xX10xX5bxXbxX1xX6xXexX27xX1xXdxX10xX18xX27xX2cxX76xXdxX27xX9bxX10xX27xX1xXdxX10xX38xX27xXeexX38xX6xX27xX4xX38xX6xX27xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX27xX4xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xX5bxX59xX2xX1e3xX1e1xX1e1xX1e8xXe4xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX31xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX5bxX2cxX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX59xX1f3xX5bxX18xX10xX37fxX7xX5bxX59xX2xX59xX1e8xX5bxX2xX1f3xX1e8xX6dxX2xX1f3xX1f0xX2xX1dfxX59xX1e3xXexX1e1xX59xX59xX2xX5xX1dfxX27xX2xXe4xX255xXbxX10xX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX1xX38xX39xX41xXexX3xX33xX1xX46xXdxX3xX49xX3xX5xXdxX4dxX38xX3xXexXdxX52xX2cxX3xXexX1xX57xX3xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX9bxX12xX0xX7xXexX1exX76xX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1445xX1xX2fxXexX3xX1xXdxXb4xX18xX3xX2cxX106xXdxX3xX9bxX4dxX3xX1xXdxXb4xX38xX3xXeexX38xX2bxX3xX4xX98xX6xX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX4c8xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xXaxX3xX1xX1exX10xX1b3xX9xXaxX5bxX7xX76xX18xX31xX27xX33xX1xX76xX10xX5bxXbxX1xX6xXexX27xX1xXdxX10xX18xX27xX2cxX76xXdxX27xX9bxX10xX27xX1xXdxX10xX38xX27xXeexX38xX6xX27xX4xX38xX6xX27xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX27xX4xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xX5bxX59xX2xX1e3xX1e1xX1e1xX1e8xXe4xX1xXexX2cxXaxX12xX1445xX1xX2fxXexX3xX1xXdxXb4xX18xX3xX2cxX106xXdxX3xX9bxX4dxX3xX1xXdxXb4xX38xX3xXeexX38xX2bxX3xX4xX98xX6xX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX4c8xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX1exX76xX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX125xX6xX3xX18xX31xX1xXdxX52xX18xX3xX4xX57xX38xX3xX33xX1xX76xX6xX3xX1xXb60xX4xX3xX2exXb8xX10bxX4xX3xX4xX10fxX18xX31xX3xX113xX46xX3xX4xX38xX46xXdxX3xXexX1xX2fxX18xX31xX3xX1f0xX3xX2exXd9xX3xX4xX38xX18xX31xX3xX4xXe2xXbxX3xX113xXb65xX18xX31xX3xX4xX1xX57xX18xX31xX3xX2cxX106xXdxX3xX4xX1xX76xX3xXexX1xXe2xX39xX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX7xX852xX3xXexXdxX41xXbxX3xXexX16bxX4xX3xX5xX194xX3xX5xX2fxX3xX4xX1xX590xX18xX3xX113xX2bxX76xX3xX9bxXb4xX3xX4xX76xX18xX3xX18xX31xXb8xXb9xXdxX3xX4xX1xX46xX18xX31xX3xX5xX5fbxXdxX3xX9bxXdxX1exX38xX7xX3xX4xX76xX1exX76xX18xX6xX3xXexX1exX76xX18xX31xX3xXexX1xXb9xXdxX3xX31xXdxX6xX18xX3xXexX106xXdxXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX9bxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX125xXb4xX18xX1xX3xX18xX1xXe7xX18xX3xX38xX18xX31xX3xXexX1xXb8xX3xX4xX746xX3xXbxX1xX2bxX18xX3xX57xX18xX31xX3xX2cxXdxd39bxX18xX3xX6dxX615xX4xX1xX3xXexX46xXexX3xX33xX1xXdxX3xXexXdxX52xX2cxX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX4c8xXc1cxX13xXc4bxXc4cxX27xX2xX1e5xXaxX3xX1xX1exX10xX1b3xX9xXaxX5bxX6dxXdxX10xX2cxX27xX18xX76xX18xX31xX5bxX113xX10xX18xX1xX27xX18xX1xX6xX18xX27xX38xX18xX31xX27xXexX1xX38xX27xX4xX76xX27xXbxX1xX6xX18xX27xX38xX18xX31xX27xX2cxXdxX10xX18xX27xX6dxXdxX4xX1xX27xXexX76xXexX27xX33xX1xXdxX27xXexXdxX10xX2cxX27xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX27xX4xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xX5bxX59xX2xX1dfxX2xX1f0xX1e5xXe4xX1xXexX2cxXaxX12xX0xXdxX2cxX31xX3xX7xX1exX4xX9xXaxX5bxX2cxX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX59xX1f3xX5bxX18xX10xX37fxX7xX5bxX59xX2xX59xX59xX5bxX2xX59xX1e8xX6dxX1f3xX1f3xX1e5xX59xX1f3xX2xX59xXexX1f0xX1dfxX1e8xX1e5xX5xX2xXe4xX255xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX1bxX7xXexX1exX6xX20xX10xX18xX10xX4xX6xX3xX27xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xX2exX2fxX18xX31xX3xX33xX34xX3xX18xX31xX38xX39xX3xX4xX3cxX3xX1xX38xX39xX41xXexX3xX33xX1xX46xXdxX3xX49xX3xX5xXdxX4dxX38xX3xXexXdxX52xX2cxX3xXexX1xX57xX3xX59xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX9bxX12xX0xX7xXexX1exX76xX18xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX125xXb4xX18xX1xX3xX18xX1xXe7xX18xX3xX38xX18xX31xX3xXexX1xXb8xX3xX4xX746xX3xXbxX1xX2bxX18xX3xX57xX18xX31xX3xX2cxXdxX171axX18xX3xX6dxX615xX4xX1xX3xXexX46xXexX3xX33xX1xXdxX3xXexXdxX52xX2cxX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX4c8xXc1cxX13xXc4bxXc4cxX27xX2xX1e5xXaxX3xX1xX1exX10xX1b3xX9xXaxX5bxX6dxXdxX10xX2cxX27xX18xX76xX18xX31xX5bxX113xX10xX18xX1xX27xX18xX1xX6xX18xX27xX38xX18xX31xX27xXexX1xX38xX27xX4xX76xX27xXbxX1xX6xX18xX27xX38xX18xX31xX27xX2cxXdxX10xX18xX27xX6dxXdxX4xX1xX27xXexX76xXexX27xX33xX1xXdxX27xXexXdxX10xX2cxX27xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX27xX4xX76xX9bxXdxX6dxX27xX2xX1e5xX5bxX59xX2xX1dfxX2xX1f0xX1e5xXe4xX1xXexX2cxXaxX12xX125xXb4xX18xX1xX3xX18xX1xXe7xX18xX3xX38xX18xX31xX3xXexX1xXb8xX3xX4xX746xX3xXbxX1xX2bxX18xX3xX57xX18xX31xX3xX2cxXdxX171axX18xX3xX6dxX615xX4xX1xX3xXexX46xXexX3xX33xX1xXdxX3xXexXdxX52xX2cxX3xX9bxX6xX4xX4xXdxX18xX10xX3xX4c8xXc1cxX13xXc4bxXc4cxX27xX2xX1e5xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexX1exX76xX18xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX81xX1xX76xX2bxX18xX31xX3xX1e5xX1f3xe1f6xX3xX113xXb4xX18xX1xX3xX18xX1xXe7xX18xX3xX38xX18xX31xX3xXexX1xXb8xX3xX4xX746xX3xX2exX98xX3xX33xX1xX2fxX18xX31xX3xXexX1xX34xX3xX9bxXdxX1exX38xX7xX3xX7b7xX1bx751exX7b7xX27xX4c8xX76xX13xX27xX59xX3xX7xX6xX38xX3xX33xX1xXdxX3xXexXdxX52xX2cxX3xX4xX1xX98xX18xX31xXe4xX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX9bxX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX38xX5xX12xX0xX6dxXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1exXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX9bxX12xX0xX5bxX6dxXdxX9bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7b7xX76xX38xX1exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX76xX3xX7b7xX81xa2daxXe6xX7b7xX0xX5bxXbxX12