Đường sắt cao tốc Bắc - Nam chủ yếu đi trên cao và hầm
Bộ GTVT sẽ báo cáo đầu kỳ nghiên cứu tiền khả thi dự án trong tháng 8 với Chính phủ trước khi trình Quốc hội xem xét.
db22x12c82x151e5x168ddxeae6x1402ex12a49x13bfdx10f64xX7xec7ax14375x14678x1080bx16c5bx16702xX5x14b55xXax115acxe0b1x14e57x1464dx11978x12ec1xX3xX7x12c1exXexX3xX4xX6xe638xX3xXex161abxX4xX3xef55xX1axX4xX3xfd02xX3x10a10xX6x15de4xX3xX4xX1x12e0exX3x16aa7xfe43x14274xX3xe1a8xXdxX3xXexff4bxe65fxX16xX3xX4xX6xX1fxX3x16cf0x122aexX3xX1x161eexX2dxX0x13eeaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1022fxX10xX6xdb24xXaxX12xX25xfc04xX3x125b4xXcx111ddxXcxX3xX7x1419bxX3x11b64x16a41xX1fxX3xX4xX6bxX1fxX3xX37xX47xX35xX3x13e38xf42dxX3xX16xX17xX1xXdxX3cxX16xX3xX4x15f00xX35xX3xXexXdx13941xX16xX3xX76xX1xe2f9xX3xXexX1xXdxX3xX5cx11985xX3xX6bxX16xX3xXexX3bxX1fxX16xX17xX3xXexX1xX6bxX16xX17xX3x165a0xX3xX43x1066cxXdxX3x13bebxX1xfc36xX16xX1xX3xXbxX1xX31xX3xXexX3bxX14xXa6xX4xX3xX76xX1xXdxX3xXexX3bxe6a0xX16xX1xX3xdb78xX35xX22xX4xX3xX1xX60xXdxX3x1451exX10xX2dxX3xXccx1245dxXex117d1xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX1fxX5cxX33xXaxX12xXcxX1x12951xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXexe974xX3xX25xX60xX3xX62xXcxX64xXcxX3xX4xX1xX1fxX3xX1xX6xX33x13674xX3xXexdea4xXdxX3xX4xX35xX60xX4xX3xX1xe1dcxXbxX3xXexX1xX22xX16xX17xX3xX16xX1x15e54xXexX3xXexXdxX34xX16xX3xX37xX60xX3xXexX3bxXdx135b5xX16xX3xX76xX1xX6xXdxX3xX5x16079xXbxX3xX25xX6bxX1fxX3xX4xX6bxX1fxX3xX16xX17xX1xXdxX3cxX16xX3xX4xX81xX35xX3xXexXdxX86xX16xX3xX76xX1xX8bxX3xXexX1xXdxX3x11a91xX92xX3xX6bxX16xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xXexX3bxX3cxX16xX3xXexX3bx14501xX4xX3xX25xX1axX4xX3x10e18xX3xX2bxX6xX2dxX105xX3xe7c9xXdxX3cxX16xX3xX5cxX6xX16xX1xX3xXexX14xX3xX43xX11cxX16xX3xXcxebc0xX156xe306xX29xXcx14424xX19axXa9xXa9xX29xXcxX198xX156xX19ax1100ax1535bx119b2xXcxX59xX3xX4xX1xX1fxX3xX3bxea3cxX16xX17xX105xX3xX37xec77xX33xX3xX5xX44xX3xX2dxX60xXexX3xXexX3bxX1fxX16xX17xX3xX16xX1x11486xX16xX17xX3xXexX35xX33xX34xX16xX3xX17xXdxX6xX1fxX3xXexX1xXebxX16xX17xX3xX1xX35xX33xX34xXexX3xX2dxX108xX4xX1xX105xX3xXexX3bxX178xX4xX3xX17xXdxX6xX1fxX3xXexX1xXebxX16xX17xX3xXccxX14x15f5dxX16xX17xX3xX7xX22xX16xX17xX3xXexX3bxX3cxX16xX3xX1xX44xX16xX1xX3xX5xX6xX16xX17xX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxX3xXexX3bxX1fxX16xX17xX3xXexX14xX1fcxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX105xX3xX1xX14xXa6xX16xX17xX3xXexX35xX33xX34xX16xX3xX6axX1axXexX3xX37xX47xX35xX3xXexXf4xX3xX59xX44xX3xX2bxX60xXdxX3xX37xX34xX16xX3xXcx1310axX3xX59xXa9x144bbxX105xX3xX37xXdxX3x12ec5xX35xX6xX3x11a1dx14268xX3xXex11425xX16xX1xX4axXexX1xX44xX16xX1xX3xXbxX1xX22xX3xX43xXa6xXdxX3xX4xX1xXdxX86xX35xX3xX5cxX44xXdxX3xX76xX1xX1fxX8bxX16xX17xX3xX2xXd3x15a8fx15347xX289xX3xX76xX2dxXd3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX1fxX5cxX33xXaxX12xXcxX35xX33xX34xX16xX3xX37xXdxX3xXexX3bxX6bxX16xX1xX3xX4xX6bxX4xX3xX76xX1xX35xX3xX43xX92xX4xX3xX37x15abdxX6xX3xX1xXbfxX16xX1xX105xX3xX37xX2c1xX6xX3xX4xX1xX11cxXexX3xXbxX1xX81xX4xX3xXexX108xXbxX105xX3xX16xX1xX108xX33xX3xX4xX8bxX2dxX3xX43xX86xX3xX2dxXebxXdxX3xXexX3bxX14xX15xX16xX17xX3xX43xX44xX3xX4xX6bxX4xX3xXexXdxX34xXbxX3xX4xX133xX16xX3xX4xX6bxX4xX3xX37xXebxX3xXexX1xX2c1xX3xX5xXa6xX16xX3xX5cxX111xX4xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX1xX44xX16xX1xX3xX5xX6xX16xX17xX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxXd3xX3xX156xX92xX3xX76xXdxX34xX16xX3xX4x154c5xX3xX260xdfa5xX3xX17xX6xX3x113e6xXexX3bxX1fxX16xX17xX3xX37xX33axX3xX4xX33axX3xX289xX3xX17xX6xX3xX4xX1xXabxX16xX1x12900xX3xX43xX44xX3xX289xX3xX76xX1xX35xX3xX156xX10xXbxX1fxXexXd3xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xX6axX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX2dxX6xX3bxX17xXdxX16x14018xX3xX260xXbxXccxX3xX6xX35xXexX1fx13a13xXaxX12xX0xXexX6axX1fxX5cxX33xX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX5cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX10xX16xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX10xX16xXexX10xX3bxXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX16xXexX10xX3bxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax13b20xXdxX5cxXexX1xX382xX3xf483xX2xX289xXbxXccxX38cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX382xX3xX28axX2xX261xXbxXccxX38cxXaxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX382xX4axX4axXdxXd3xX6axX6xX1fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd3xX43xX16xX4axX16xX10xX3ddxX7xX4axX2xXa3xX33dxX33dxX4axX2xX261xXa3xX5cxX3e4xX2x134d3xX261xXa3xX28axX289xXexXa3xX2xX260xX3e4xX5x15aa5xX29xXexX35xX33xX10xX16xX29xX5cxX35xX1fxX16xX17xX29xX7xX6xXexX29xX4xX6xX1fxXd3x169bfxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX4xX6xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX37xXdxX3xXexX3bxX3cxX16xX3xX4xX6xX1fxX3xX43xX44xX3xX1xX47xX2dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX3bxX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xXccxXexX29xX6xX5xXdxX17xX16xX382xX3xX447xX35xX7xXexXdx1104exX33xX38cxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX4xX6xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxX3xX37xXdxX3xX25cxX35xX6xX3xX260xX261xX3xXexX264xX16xX1xX4axXexX1xX44xX16xX1xX3xXbxX1xX22xX3xX43xXa6xXdxX3xX4xX1xXdxX86xX35xX3xX5cxX44xXdxX3xX76xX1xX1fxX8bxX16xX17xX3xX2xXd3xX289xX28axX289xX3xX76xX2dxXd3xX3xX342xf51fxX16xX1xX3xX2dxXdxX16xX1xX3xX1xX111xX6xX382xX3x16054xXcxX13xXcxX359xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX3bxX12xX0xX4axXexX6axX1fxX5cxX33xX12xX0xX4axXexX6xX6axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX1fxX5cxX33xXaxX12xXcxX35xX33xX34xX16xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xX4xX47xX16xX3xX37xX2c1xX16xX1xX3xX1xX14xXa6xX16xX17xX3xXbxX1xX6bxXexX3xXexX3bxXdxX12axX16xX3xX37xX8bxX2dxX3xX6axX8bxX1fxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX14xX1fcxX16xX17xX3xX5xX6xXdxX3xX5xX1b7xX35xX3xX5cxX44xXdxX105xX3xX1xX108xX16xX3xX4xX1xX34xX3xX8bxX16xX1xX3xX1xX14xe21axX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX1axXexX3xX4xX60xX16xX17xX3xX37xe364xX16xX17xX3xX43xX44xX3xX76xX1xX8bxX3xX16x11913xX16xX17xX3xX81xX16xX17xX3xXbxX1xX33axX3xX6axXdxX34xX16xX3xX37x149e6xXdxX3xX76xX1xXabxX3xX1xX133xX35xX105xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX37xX33axX3xX5cxX92xX3xX76xXdxX34xX16xX3xXexX35xX33xX34xX16xX3xX7xX68xX3xX37xXdxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX34xX35xX3xXexX3bxX3cxX16xX3xX4xX6xX1fxX3xX43xX44xX3xX1xX47xX2dxX3xX342xX76xX1xX1fxX8bxX16xX17xX3xX426xX261x14e03xX359xXd3xX3xX59xXdx15a48xX16xX3xX16xX6xX33xX105xX3xXcxX14xX3xX43xX11cxX16xX3xX37xX6xX16xX17xX3xX1xX1fxX44xX16xX3xXexX1xXdxX64cxX16xX3xX1xX5dexX3xX7xX1fcxX3xXexX1x1464axX6xX3xXexX1xX35xX133xX16xX3xX43xXa6xXdxX3xX4xX6bxX4xX3xX37xX2c1xX6xX3xXbxX1xX14xX1fcxX16xX17xX3xX37xX12axX3xXexX1xX22xX16xX17xX3xX16xX1xX11cxXexX3x15991xX3xX76xXdxX34xX16xX3xX43xX86xX3xXbxX1xX14xX1fcxX16xX17xX3xX6bxX16xX3xXexX35xX33xX34xX16xX105xX3xX43xX2c1xX3xXexX3bxXabxX3xX16xX1xX44xX3xX17xX6xX3xX43xX44xX3xX5cxX10xXbxX1fxXexXd3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX1fxX5cxX33xXaxX12xX25xX60xX3xXexX3bxX14xX5cbxX16xX17xX3xX25xX60xX3xX62xXcxX64xXcxX3xX2bxX17xX35xX33x12cb5xX16xX3xX64xX5eaxX16xX3xXcxX1xX12axX3xX37xX86xX3xX16xX17xX1xX2c1xX3xX37xX1fcxX16xX3xX43xX2c1xX3xXcxX14xX3xX43xX11cxX16xX3xXexX133xXbxX3xXexX3bxX35xX16xX17xX3xX1xX1fxX44xX16xX3xXexX1xXdxX64cxX16xX3xX16xX60xXdxX3xX5cxX35xX16xX17xX3xX25xX6bxX1fxX3xX4xX6bxX1fxX3xX37xX47xX35xX3xX76xX77xX3xX37xX8bxX2dxX3xX6axX8bxX1fxX3xX4xX1xX11cxXexX3xX5xX14xeb84xX16xX17xX3xX37xX12axX3xX17xXdxX8bxXdxX3xXexX3bxXbfxX16xX1xX105xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX1xX35xX3xX4xX6bxX4xX3xX69dxX3xX76xXdxX34xX16xX3xX17xX33axXbxX3xX69dxX3xX4xX31xX6xX3xX37xX108xXdxX3xX5cxXdxX64cxX16xX3xX4xX6bxX4xX3xX6axX60xX105xX3xX16xX17xX44xX16xX1xX3xX43xX44xX3xX4xX6bxX4xX3xX4xX1xX35xX33xX3cxX16xX3xX17xXdxX6xX3xX5x16604xX16xX1xX3xX43xX92xX4xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX108xXdxX3xX4xX35xX60xX4xX3xX1xX111xXbxX3xX6axX6bxX1fxX3xX4xX6bxX1fxX3xX17xXdxX1c9xX6xX3xX76xX77xX3xX16xX17xX6xX33xX3xXexX3bxX1fxX16xX17xX3xXexX1xX6bxX16xX17xX3xXa3xXd3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX1fxX5cxX33xXaxX12xX25xX60xX3xXexX3bxX14xX5cbxX16xX17xX3xX33xX3cxX35xX3xX4xX47xX35xX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX1xX35xX3xX76xX34xXexX3xX25cxX35xX8bxX3xX16xX17xX1xXdxX3cxX16xX3xX4xX81xX35xX3xXexX3bxX14xXa6xX4xX3xX37xX1b7xX33xX3xX4xX31xX6xX3xX4xX6bxX4xX3xXexX5fcxX3xX4xX1xX81xX4xX3xX25cxX35xX22xX4xX3xXexX34xX105xX3xX16xX60xXdxX3xX5cxX35xX16xX17xX3xX6axX6bxX1fxX3xX4xX6bxX1fxX3xXbxX1xX8bxXdxX3xX37xX47xX33xX3xX37xX31xX3xXexX1xXebxX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX43xX86xX3xX7xX92xX3xX4xX47xX16xX3xXexX1xXdxX34xXexX105xX3xX4xX6bxX4xX3xXexX1xXebxX16xX17xX3xX7xX22xX105xX3xX7xX1fxX3xX7xX6bxX16xX1xX3xX4xXebxX16xX17xX3xX16xX17xX1xX64cxX105xX3xXexX44xXdxX3xX4xX1xXabxX16xX1xX3x16ae3xX3xX13xX5dexX16xX17xX3xXexX1xX15xXdxX105xX3xXcxX14xX3xX43xX11cxX16xX3xX5xX44xX2dxX3xX43xXdxX64cxX4xX3xX4xX178xX3xXexX1xX12axX3xX43xXa6xXdxX3xXcxX252xX3xX59xXa9xX256xX105xX3xX13xX44xX3xX2bx10390xX16xX17xX105xX3xXexX264xX16xX1xX3xX2bxX17xX1xX64cxX3x12f47xX16xX3xX37xX12axX3xXexX1xX22xX16xX17xX3xX16xX1xX11cxXexX3xX3bx14991xX3xX3bxX44xX16xX17xX3xX43xX86xX3xX1xX14xXa6xX16xX17xX3xXexX35xX33xX34xX16xX105xX3xXbxX1xX14xX1fcxX16xX17xX3xX6bxX16xX3xX43xX2c1xX3xXexX3bxXabxX3xX17xX6xXd3xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX1fxX5cxX33xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX76xX34xX3xX1xX1fxX108xX4xX1xX3xX5cxX92xX3xX76xXdxX34xX16xX105xX3xX25xX60xX3xX62xXcxX64xXcxX3xX7xX68xX3xX6axX6bxX1fxX3xX4xX6bxX1fxX3xXa9xX1xXabxX16xX1xX3xXbxX1xX31xX3xXexX3bxX1fxX16xX17xX3xX16xX5eaxX2dxX3xX260xX261xX2xXa3xX3xXexX3bxX14xXa6xX4xX3xX76xX1xXdxX3xXexX3bxXbfxX16xX1xX3xXc3xX35xX22xX4xX3xX1xX60xXdxX3xXccxX10xX2dxX3xXccxXd1xXexXd3xX0xX4axXbxX12xX0xX5cxXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX3bxX10xX5xX6xXexX10xX5cxXaxX12xX0xX35xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX29xXexX1xX35xX2dxX6axX29xX6xX16xX5cxX29xX7xX6xXbxX1fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX44xX16xX3xXbxX1xX14xX1fcxX16xX17xX3xX6bxX16xX3xXccxX1b7xX33xX3xX5cxX92xX16xX17xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xX37xX1fxX108xX16xX3xX25cxX35xX6xX3xX59xX44xX3xXcxX7b2xX16xX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX4cdxX9xXaxX4axX4xX1xXdxX16xX1xX29xXexX3bxXdxX4axX6axX6xX16xX29xXbxX1xX35xX1fxX16xX17xX29xX6xX16xX29xXccxX6xX33xX29xX5cxX35xX16xX17xX29xX5cxX35xX1fxX16xX17xX29xX7xX6xXexX29xXexX1fxX4xX29xX5cxX1fxX29xX4xX6xX1fxX29xX5cxX1fxX6xX16xX29xX25cxX35xX6xX29xX1xX6xX29xXexXdxX16xX1xX4axX2xX289xXa3xXa3xX426xX426xXd3xX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX2dxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX260xX261xX4axX16xX10xX3ddxX7xX4axX2xXa3xX33dxX2xX4axX2xX261xX289xX5cxX260xX2xX260xX289xX33dxX289xXa3xXexX28axX33dxX28axX28axX5xX2xX261xX29xX6xX16xX1xXd3xX447xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX4xX6xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX37xXdxX3xXexX3bxX3cxX16xX3xX4xX6xX1fxX3xX43xX44xX3xX1xX47xX2dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX43xX12xX0xX7xXexX3bxX1fxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX44xX16xX3xXbxX1xX14xX1fcxX16xX17xX3xX6bxX16xX3xXccxX1b7xX33xX3xX5cxX92xX16xX17xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xX37xX1fxX108xX16xX3xX25cxX35xX6xX3xX59xX44xX3xXcxX7b2xX16xX1xXaxX3xX1xX3bxX10xX4cdxX9xXaxX4axX4xX1xXdxX16xX1xX29xXexX3bxXdxX4axX6axX6xX16xX29xXbxX1xX35xX1fxX16xX17xX29xX6xX16xX29xXccxX6xX33xX29xX5cxX35xX16xX17xX29xX5cxX35xX1fxX16xX17xX29xX7xX6xXexX29xXexX1fxX4xX29xX5cxX1fxX29xX4xX6xX1fxX29xX5cxX1fxX6xX16xX29xX25cxX35xX6xX29xX1xX6xX29xXexXdxX16xX1xX4axX2xX289xXa3xXa3xX426xX426xXd3xX1xXexX2dxXaxX12xX25xX44xX16xX3xXbxX1xX14xX1fcxX16xX17xX3xX6bxX16xX3xXccxX1b7xX33xX3xX5cxX92xX16xX17xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xX37xX1fxX108xX16xX3xX25cxX35xX6xX3xX59xX44xX3xXcxX7b2xX16xX1xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX3bxX1fxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX1a6xX6bxX16xX17xX3xX33dxX2xX4axX426xX105xX3xXcxX1xX81xX3xXexX3bxX14xX5cbxX16xX17xX3xX25xX60xX3xX62xXdxX6xX1fxX3xXexX1xXebxX16xX17xX3xX29xX3xX64xX133xX16xX3xXexX8bxXdxX3xX2bxX17xX35xX33xX6faxX16xX3xX2bxX17xX111xX4xX3xX13xXebxX16xX17xX3xX43xX44xX3xX252xX1xX33axX3xXa9xX1xX31xX3xXexX2c1xX4xX1xX3xX1a8xX25xX2bxX156xX3xXexX264xX16xX1xX3xX156xX14xX1fcxX16xX17xX3xXcxX11cxXexX3xXcxX1xX1axX16xX17xX3xX37xX5dexX16xX17xX3xX4xX1xX31xX3xXexX3bxXbfxX3xX6axX35xX5fcxXdxX3xX5xX44xX2dxX3xX43xXdxX64cxX4xX3xX16xX17xX1xX10xX3xXexX14xX3xX43xX11cxX16xX3xX6axX6bxX1fxX3xX4xX6bxX1fxX3xXbxX1xX14xX1fcxX16xX17xX3xX6bxX16xX3xXexX35xX33xX34xX16xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xXexX3bxX3cxX16xX3xXexX3bxX178xX4xX3xX25xX1axX4xX3xX17fxX3xX2bxX6xX2dxX3xX37xX1fxX108xX16xX3xX25cxX35xX6xX3xX59xX44xX3xXcxX7b2xX16xX1xXd3xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX43xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX44xX3xXcxX7b2xX16xX1xX3xX37xX14xX757xX4xX3xX14xX35xX3xXexXdxX3cxX16xX3xX37xe8a9xXexX3xX260xX3xX43xX2c1xX3xXexX3bxXabxX3xX17xX6xX3xXexX35xX33xX34xX16xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxXaxX3xX1xX3bxX10xX4cdxX9xXaxX4axX5cxX6xX35xX29xXexX35xX4axX1xX6xX29xXexXdxX16xX1xX29xX5cxX35xX1fxX4xX29xX35xX35xX29xXexXdxX10xX16xX29xX5cxX6xXexX29xX260xX29xX43xXdxX29xXexX3bxXdxX29xX17xX6xX29xXexX35xX33xX10xX16xX29xX5cxX35xX1fxX16xX17xX29xX7xX6xXexX29xXexX1fxX4xX29xX5cxX1fxX29xX4xX6xX1fxX29xX6axX6xX4xX29xX16xX6xX2dxX4axX2xX289xXa3xXa3xX426xX3e4xXd3xX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX2dxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX260xX261xX4axX16xX10xX3ddxX7xX4axX2xXa3xX33dxX2xX4axX426xX260xX5cxX260xX2xX261xX289xX28axX28axX261xXexX431xX431xX2xX33dxX5xX431xX29xX6xX29xX3e4xX289xX260xXa3xXd3xX447xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX4xX6xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX37xXdxX3xXexX3bxX3cxX16xX3xX4xX6xX1fxX3xX43xX44xX3xX1xX47xX2dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX43xX12xX0xX7xXexX3bxX1fxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX44xX3xXcxX7b2xX16xX1xX3xX37xX14xX757xX4xX3xX14xX35xX3xXexXdxX3cxX16xX3xX37xXd33xXexX3xX260xX3xX43xX2c1xX3xXexX3bxXabxX3xX17xX6xX3xXexX35xX33xX34xX16xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxXaxX3xX1xX3bxX10xX4cdxX9xXaxX4axX5cxX6xX35xX29xXexX35xX4axX1xX6xX29xXexXdxX16xX1xX29xX5cxX35xX1fxX4xX29xX35xX35xX29xXexXdxX10xX16xX29xX5cxX6xXexX29xX260xX29xX43xXdxX29xXexX3bxXdxX29xX17xX6xX29xXexX35xX33xX10xX16xX29xX5cxX35xX1fxX16xX17xX29xX7xX6xXexX29xXexX1fxX4xX29xX5cxX1fxX29xX4xX6xX1fxX29xX6axX6xX4xX29xX16xX6xX2dxX4axX2xX289xXa3xXa3xX426xX3e4xXd3xX1xXexX2dxXaxX12xX59xX44xX3xXcxX7b2xX16xX1xX3xX37xX14xX757xX4xX3xX14xX35xX3xXexXdxX3cxX16xX3xX37xXd33xXexX3xX260xX3xX43xX2c1xX3xXexX3bxXabxX3xX17xX6xX3xXexX35xX33xX34xX16xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX3bxX1fxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX1a6xX6bxX16xX17xX3xX33dxX2xX4axX426xX105xX3xXcxX1xX81xX3xXexX3bxX14xX5cbxX16xX17xX3xX25xX60xX3xX62xXdxX6xX1fxX3xXexX1xXebxX16xX17xX3xX29xX3xX64xX133xX16xX3xXexX8bxXdxX3xX2bxX17xX35xX33xX6faxX16xX3xX2bxX17xX111xX4xX3xX13xXebxX16xX17xX3xX43xX44xX3xX252xX1xX33axX3xXa9xX1xX31xX3xXexX2c1xX4xX1xX3xX1a8xX25xX2bxX156xX3xXexX264xX16xX1xX3xX156xX14xX1fcxX16xX17xX3xXcxX11cxXexX3xXcxX1xX1axX16xX17xX3xX37xX5dexX16xX17xX3xX4xX1xX31xX3xXexX3bxXbfxX3xX6axX35xX5fcxXdxX3xX5xX44xX2dxX3xX43xXdxX64cxX4xX3xX16xX17xX1xX10xX3xXexX14xX3xX43xX11cxX16xX3xX6axX6bxX1fxX3xX4xX6bxX1fxX3xXbxX1xX14xX1fcxX16xX17xX3xX6bxX16xX3xXexX35xX33xX34xX16xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xXexX3bxX3cxX16xX3xXexX3bxX178xX4xX3xX25xX1axX4xX3xX17fxX3xX2bxX6xX2dxX3xX37xX1fxX108xX16xX3xX25cxX35xX6xX3xX59xX44xX3xXcxX7b2xX16xX1xXd3xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX43xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX35xX33xX34xX16xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxX3xX7xX68xX3xX4xX1xX108xX33xX3xX25cxX35xX6xX3xX16xX1xX1c9xX16xX17xX3xXexX264xX16xX1xX3xX16xX44xX1fx16f5fxXaxX3xX1xX3bxX10xX4cdxX9xXaxX4axX5cxX6xX35xX29xXexX35xX4axXexX35xX33xX10xX16xX29xX5cxX35xX1fxX16xX17xX29xX7xX6xXexX29xXexX1fxX4xX29xX5cxX1fxX29xX4xX6xX1fxX29xX6axX6xX4xX29xX16xX6xX2dxX29xX7xX10xX29xX4xX1xX6xX33xX29xX25cxX35xX6xX29xX16xX1xX35xX16xX17xX29xXexXdxX16xX1xX29xX16xX6xX1fxX4axX2xX289xX3e4xX33dxX289xX2xXd3xX1xXexX2dxXaxX12xX0xXdxX2dxX17xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX4axX2dxX10xX5cxXdxX6xX4axX2xX260xX261xX4axX16xX10xX3ddxX7xX4axX2xXa3xX260xX28axX4axX2xX261xXa3xX5cxX33dxX2xX2xX261xX260xX28axX33dxXexX289xX2xX289xXa3xX5xX289xX29xX17xX6xXd3xX447xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX4xX6xX1fxX3xXexX22xX4xX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX34xX35xX3xX37xXdxX3xXexX3bxX3cxX16xX3xX4xX6xX1fxX3xX43xX44xX3xX1xX47xX2dxXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX5cxXdxX43xX12xX0xX7xXexX3bxX1fxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX35xX33xX34xX16xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxX3xX7xX68xX3xX4xX1xX108xX33xX3xX25cxX35xX6xX3xX16xX1xX1c9xX16xX17xX3xXexX264xX16xX1xX3xX16xX44xX1fxX10b2xXaxX3xX1xX3bxX10xX4cdxX9xXaxX4axX5cxX6xX35xX29xXexX35xX4axXexX35xX33xX10xX16xX29xX5cxX35xX1fxX16xX17xX29xX7xX6xXexX29xXexX1fxX4xX29xX5cxX1fxX29xX4xX6xX1fxX29xX6axX6xX4xX29xX16xX6xX2dxX29xX7xX10xX29xX4xX1xX6xX33xX29xX25cxX35xX6xX29xX16xX1xX35xX16xX17xX29xXexXdxX16xX1xX29xX16xX6xX1fxX4axX2xX289xX3e4xX33dxX289xX2xXd3xX1xXexX2dxXaxX12xXcxX35xX33xX34xX16xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xXexX22xX4xX3xX37xX60xX3xX4xX6xX1fxX3xX25xX1axX4xX3xX29xX3xX2bxX6xX2dxX3xX7xX68xX3xX4xX1xX108xX33xX3xX25cxX35xX6xX3xX16xX1xX1c9xX16xX17xX3xXexX264xX16xX1xX3xX16xX44xX1fxX10b2xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX3bxX1fxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5cxXaxX12xX64xXa6xXdxX3xX4xX1xXdxX86xX35xX3xX5cxX44xXdxX3xX5cxX92xX3xX76xXdxX34xX16xX3xX1xX1fcxX16xX3xX2xXd3xX289xX261xX261xX3xX76xX2dxX105xX3xXexX35xX33xX34xX16xX3xX37xX14xX15xX16xX17xX3xX7xX1axXexX3xX2dxXa6xXdxX3xX7xX68xX3xX4xX1xX108xX33xX3xX25cxX35xX6xX3xX260xX261xX3xXexX264xX16xX1xX3xXexX1xX44xX16xX1xX105xX3xX17xX47xX16xX3xX3e4xX261xX646xX3xX37xXdxX3xX25cxX35xX6xX3xX4xX47xX35xX3xX4xX108xX16xX3xX43xX44xX3xX1xX47xX2dxXd3xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX5cxXdxX43xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX35xX5xX12xX0xX5cxXdxX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3bxXaxX12xX0xX4axX5cxXdxX43xX12xX0xX4axX5cxXdxX43xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a6xX1fxX35xX3bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1fxX3xX64xX1a7xX64xXd3xX64xX2bxX0xX4axXbxX12