Huy động 500 người cứu chữa, cháy rừng ở huyện miền núi Hà Tĩnh được khống chế
(Baohatinh.vn) - Sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, đến 8h sáng nay (30/6), đám cháy trên dãy núi Mồng Gà, thuộc địa phận xã Sơn Long và Sơn Trà (Hương Sơn – Hà Tĩnh) đã được khống chế.
6a88x7d3cx100a1xcff9xc429x9a9bxf263x77d3x773fxX7xdb60xd15dxa322x7d54x8520xc16fxX5x9617xXax10255xde6ex96e9x85a9xX3x965cx89ecxf37axc064xX3x71d6xecaaxX1dxX3xX19xX1ax9262x7633xXdxX3xX4x8237xX14xX3xX4xX1x9bb7xX6xbaa9xX3xX4xX1xf76axX15xX3x8eb1xf336xX19xX1axX3xe6a3xX3xX1xX14xX15xb7b1xX19xX3x8b8dxXdxaacfxX19xX3xX19xbd89xXdxX3xX13xdf97xX3xXcxed35xX19xX1xX3xX17xX22xf842xX4xX3xd810xX1xc749xX19xX1axX3xX4xX1xf49fxX0xbd27xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xa9f5xXaxX12x9d33xX6xX14xX3xX19xX1xXdxX44xX14xX3xX1axXdxX23xX3xX19x100cdxX3xX5x97c2xX4xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX4xX1xX32xX15xX2exX3xX17xX60xX19xX3xf2c9xX1xX3xX7xX32xX19xX1axX3xX19xX6xX15xX3xe8afx9696xX1dxX62xd47dxcbccxX2exX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX3xXexX35xa4c6xX19xX3xX74xbe0dxX15xX3xX19xX48xXdxX3xb34dx9bd3xX19xX1axX3xde23xX4cxX2exX3xXexX1xX14xX18xX4xX3xX17x9a4exX6xX3xXbxX1x9b90xX19xX3xb8e9xXbexX3xX77x6f2exX19xX3x107edxa025xX19xX1axX3x9cd6xX4cxX3xX77xXe1xX19xX3xXcxX35xX4cxX3xXa7xX13xX22xXe1xX19xX1axX3xX77xXe1xX19xX3xdc2axX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xXacxX3xX17xXbexX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xb02bxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd18cxXe5xX74xX15xXaxX12xX0xXdxX42xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX4xX10xbaaaxXe5xe739xebb7xX10xX4xXexX3xX74xX1axX42xX10xX74xXdxX6xX3xXe9xXdxX74xX10xXe5xX3xX42xXbxca0exX3xXdx7e78xX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa775xXdxX74xXexX1x7833xX3xX2xX1dxX1dx71f9x7b22xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX16fxX3xXa8xaf7bxX1dxXbxXddxX175xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX62xX6xXbxXbxX7xX62xXe5xXbxX10xX19xX62xX42xX10xX74xXdxX6xX62xXexX1xX14xX42xX142x79f7xXbxX9xX19xX10xX16axX7xX62xX180xX1dxX180xXabxX62xX2xX1dxX1cxX74xX180xX1dx8019xX158xX180xX1cxX1dxXexXabxXabxX1dxX2xX5xX1b5xX140xX14xX19xXexXdxXexX5xX10xX74xX140xX2xX11bxX143xXbxX1axXaxX3xX74xX6xXexX6xX140xXexX15xXbxX10xX9xXaxXe9xXdxX74xX10xXe5xX62xX42xXbxX158xXaxX3xX74xX6xXexX6xX140xX10xX19xX4xXe5xX74xX10xX9xXax6eb9xX1xXdxeedbxX1b5xX1b5xX19xX19xX42xX15bxabfcxX7xdbf4xX180xX1cxXa8x6e77x9b5dxX180x102a0x7728xX142xXex740axXe9xXe5xXcxX58x8b29xX201xX143xX13xX201xX208xX1f5xX142xX15xeb0fxX42xX158xX15xb710xX1dxXa8xX42xX42xX74xX1f5xX1cxX2xXe9xX13xX4xXabxXexXcaxX62xX7xX180xXabxX19xX2xX158xX1dxX1b5xXe9xX206xX6xX15xXcaxXcaxX208x8a58xX7xX201xXabxXabxX19xXex76dcxX2xX211xX13xX5xX174xX180xX12bxX1axX6xXbxXexX5xX77xXddxX209xX1cxX14xX35xX1b5xX15bxX62xX58xX142xX201xX142xXe5xX15bxX143xX42xX206xX12bxX21axXcxXc5xX4xX62xX23dxccf1xX5xX4xX1b5xXc5xXcaxc423xX16axX5xX158xX23dxX1axX15xX15xXexXe9xX6xX14xX1b5xX143xX208xX35xXc5xX19xX2xf6e6xXcxX1axXbxXcaxXe4xXcaxXe9xX20cx107cbxX174xXa8xX201xX174xXa8xX201xXaxX3xX74xX6xXexX6xX140xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX74xX6xXexX6xX140xX6xX35xX1axX7xX9xXaxX1cxX1b5xX16fxX1dxX16fxX2xXabxX1b5xX16fxX1dxX16fxX2xX16fxX2xX16fxX2xX1dxX1dxX174xX16fxX1dxX16fxX2xX180xX9bxX1dxX16fx9775xX180xX1dxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXe5xX74xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexX140xX6xX5xXdxX1axX19xX16fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX35xX175xXaxX12xX0xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xXe4xX89xX4xX3xX5xX22xX55xX19xX1axX3xX4xX1xX27xX4xX3xX19xca0cxX19xX1axX3xX19xX86xX3xX5xX89xX4xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX4xX1xX32xX15xX3xXexX35xXe5xX19xX1axX3xX17xXbaxX42xX11bxX0xX62xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xX0xX10xX42xX12xX1f8xXdxX74xX10xXe5xX16fxX3xX201xX22xXe1xX19xX1axX3xX13xXe5xX4cxX19xX1axX3xX140xX3x9624xXdxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX0xX62xX10xX42xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXe5xX74xX15xXaxX12xXcxX35xX22x81adxX4xX3xX17x6ccbxX2exX3xXe9xX4cxXe5xX3xX58xX1xXe5xa995xX19xX1axX3xX2xXabxX1xX3xX4xX1xXdxX44xX14xX3xX19xX1axX4cxX15xX3xX180xX1b5xX62xXabxX2exX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX3xX58xX1xX3axXdxX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX36xX3xX17xXd5xX6xX3xXbxX1xXdaxX19xX3xXddxXbexX3xd7eexX19xX3xf7a6xX1xX48xX3xXa7xX1f8xd41bxX3xX206xX14xX6xX19xX1axXacxX2exX3xX7xX6xX14xX3xX17xX385xX3xX5xX6xX19xX3xX7xX6xX19xX1axX3xX58xX1xX14xX3xXe9xX89xX4xX3xXddxX385xX42xX3xX158xX2exX3xXddxXbexX3xX77xXe1xX19xX3xXe4xXe5xX19xX1axX3xXe9xX4cxX3xX58xX1xX14xX3xXe9xX89xX4xX3xXddxX385xX42xX3xX1cxX2exX3xXddxXbexX3xX77xXe1xX19xX3xXcxX35xX4cxX11bxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXe5xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexX140xX6xX5xXdxX1axX19xX16fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX35xX175xXaxX12xX0xXdxX42xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX74xXexX1xX16fxX3xXabxX2xX1cxXbxXddxX175xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX16fxX3xX158xX2xX1dxXbxXddxX175xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX62xX62xXdxX11bxX142xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11bxXe9xX19xX62xX19xX10xX16axX7xX62xX180xX1dxX180xXabxX62xX2xX1dxX1cxX74xX180xX1dxX9bxX1cxX1cxXa8xX158xXexX1cxXa8xX158xX158xX158xX5xX1dxX11bxX143xXbxX1axX1a2xX35xX9xX180xX1b5xX1b5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX4xX27xX14xX3xX4xX1xX2cxX6xX2exX3xX4xX1xX32xX15xX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX42xXdxX44xX19xX3xX19xX48xXdxX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xXaxX3xX16axXdxX74xXexX1xX9xXaxXabxX2xX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX158xX2xX1dxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXe5xX19xXaxX12xXcax8ed8xX19xX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX17xXbexX3xX58xXd5xXbxX3xXexX1xX23xXdxX3xX4xX385xX3xX42xbfafxXexX2exX3xXexXdxX60xXbxX3xX4xXdaxX19xX3xX1xXdxX3fxX19xX3xXexX35xX22xX23xX19xX1axX3xXe9xX4cxX3xX74xe225xX19xX1axX3xX4xX32xX4xX3xXbxX1xX22xXe1xX19xX1axX3xXexXdxX3fxX19xX3xX17x8077xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX11bxX3xX0xX10xX42xX12xb386xX19xX1xX16fxX3xX13xXe5xX4cxX19xX1axX3xX140xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX0xX62xX10xX42xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXe5xX74xX15xXaxX12xX26axX1axX6xX15xX3xX58xX1xXdxX3xX4xX385xX3xXexXdxX19xX3xX142xX32xXe5xX3xX4xX1xX32xX15xX2exX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX13xX22xXe1xX19xX1axX3xX77xXe1xX19xX3xX17xXbexX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX1axXc6xX42xX3xX5xX89xX4xX3xX5xX22xX55xX19xX1axX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX4xX1xX32xX15xX3xXexX1xX22xX23xX19xX1axX3xXexX35xX89xX4xX3xXbxX1xX5axXdxX3xX1xX55xXbxX3xXe9xX381xXdxX3xX270xX14x7c9cxX19xX3xX7xX89xX3xXa7xXcxX35xX14xX19xX1axX3xX17xXe5xX4cxX19xX3xX9bxX158xX2xX3xXffxX3xX12bxX18xX3xX15bxX1xfe91xX3xX1xX14xX15xX3xX206xX14xX668xX19xX3xX7xX89xX3xXexX685xX19xX1xXacxX2exX3xX4xa196xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX4xXe1xX3xX17xX18xX19xX1axX2exX3xX3cdxX15bxX15bxX15bxX2exX3xX142xX18xX3xX17xX18xXdxX3xX142xXdxXbaxX19xX3xXbxX1xff0axX19xX1axce44xX3xX58xXd5xXbxX3xXexX1xX23xXdxX3xX4xX385xX3xX42xX57dxXexX2exX3xXexXdxX60xXbxX3xX4xXdaxX19xX3xX1xXdxX3fxX19xX3xXexX35xX22xX23xX19xX1axX3xXe9xX4cxX3xX74xX59axX19xX1axX3xX4xX32xX4xX3xXbxX1xX22xXe1xX19xX1axX3xXexXdxX3fxX19xX3xX17xX5afxX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX11bxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXe5xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexX140xX6xX5xXdxX1axX19xX16fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX35xX175xXaxX12xX0xXdxX42xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX74xXexX1xX16fxX3xXabxX2xX1cxXbxXddxX175xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX16fxX3xX158xX2xX1dxXbxXddxX175xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX62xX62xXdxX11bxX142xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11bxXe9xX19xX62xX19xX10xX16axX7xX62xX180xX1dxX180xXabxX62xX2c9xX180xX74xX180xX1dxX9bxX180xX2c9xXa8xX1cxXexX2c9xX1dxX2xX1b5xX1dxX5xX1dxX11bxX143xXbxX1axX1a2xX35xX9xX1b5xX1b5xX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX4xX27xX14xX3xX4xX1xX2cxX6xX2exX3xX4xX1xX32xX15xX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX42xXdxX44xX19xX3xX19xX48xXdxX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xXaxX3xX16axXdxX74xXexX1xX9xXaxXabxX2xX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX158xX2xX1dxXaxX3xX62xX12xX15bxX32xX4xX3xX5xX89xX4xX3xX5xX22xX55xX19xX1axX3xXbxX1xX5axXdxX3xX1xX55xXbxX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX4xX1xX32xX15xX3xXexefdcxXdxX3xX19xX48xXdxX3xXc5xXc6xX19xX1axX3xXcaxX4cxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXe5xX74xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexX140xX6xX5xXdxX1axX19xX16fxX3xX143xX14xX7xXexXdxX21axX15xX175xXaxX12xX0xXdxX42xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX19xXexX10xX35xX3xX74xXexX1xX14xX42xX142xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX74xXexX1xX16fxX3xXabxX2xX1cxXbxXddxX175xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX16fxX3xX158xX2xX1dxXbxXddxX175xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX62xX62xXdxX11bxX142xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11bxXe9xX19xX62xX19xX10xX16axX7xX62xX180xX1dxX180xXabxX62xX2c9xX180xX74xX180xX1dxX9bxX180xX1b5xX1dxX1b5xXexXa8xX1b5xX9bxX9bxX180xX5xX1dxX11bxX143xXbxX1axX1a2xX35xX9xX1b5xXabxX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX4xX27xX14xX3xX4xX1xX2cxX6xX2exX3xX4xX1xX32xX15xX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX42xXdxX44xX19xX3xX19xX48xXdxX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xXaxX3xX16axXdxX74xXexX1xX9xXaxXabxX2xX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX158xX2xX1dxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xX142xX5xXe5xX4xX58xX270xX14xXe5xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX35xXdxX4xX1xX74xX6xX19xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXe5xX74xX15xXaxX12xXc5xX57dxX4xX3xX74xX59axX3xX17xXd5xX6xX3xX1x7a80xX19xX1xX3xX19xX48xXdxX3xX4xX6xXe5xX2exX3xX4xX18xX19xX1axX3xXe9xX381xXdxX3xX1axXdxX385xX3xXcxX668xX15xX3xX26axX6xX42xX3xXexX1xefaexXdxX3xX42xX85bxX19xX1xX3xXe9xX4cxX3xXexX1xX89xX4xX3xX1xXdxX3fxX19xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX4xX1xX32xX15xX3xXexX35xXe5xX19xX1axX3xX17xXbaxX42xX3xXexX5axXdxX2exX3xX19xX1xX22xX19xX1axX3xX4xX32xX4xX3xX5xX89xX4xX3xX5xX22xX55xX19xX1axX3xX17xXbexX3xXbxX1xX5axXdxX3xX1xX55xXbxX3xX19xX1xXd5xXbxX3xX19xX1xX4cxX19xX1axX2exX3xX74xX59axX19xX1axX3xX4xX32xX4xX3xXbxX1xX22xXe1xX19xX1axX3xXexXdxX3fxX19xX3xX19xX1xX22xX3xX42xX32xX15xX3xXexX1xX9f1xXdxX2exX3xX7xX4cxXe5xX2exX3xX4xX4cxX19xX1xX3xX4xX668xX15xX3xX17xX5afxX3xXexX36xX19xX1axX3xX142xX22xX381xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX11bxX0xX62xXbxX12xX0xX74xXdxXe9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX14xXexX1xXe5xX35xXaxX12x9da3xX19xX1axX3xXcxX35xX560xX19xX3xX1f8xX319xX19xX3xX244x8b09xX3xX140xX3xX12bx7e2exX3xXexX1xX22xX3xX13xX14xX15xX3fxX19xX3xe8baxX15xX3xX13xX22xXe1xX19xX1axX3xX77xXe1xX19xX0xX62xX74xXdxXe9xX12xX0xX62xX142xX5xXe5xX4xX58xX270xX14xXe5xXexX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXe5xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexX140xX6xX5xXdxX1axX19xX16fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX35xX175xXaxX12xX0xXdxX42xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX74xXexX1xX16fxX3xXabxX2xX1cxXbxXddxX175xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX16fxX3xX158xX2xX1dxXbxXddxX175xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX62xX62xXdxX11bxX142xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11bxXe9xX19xX62xX19xX10xX16axX7xX62xX180xX1dxX180xXabxX62xX2xX2xX1dxX74xX180xX1dxX9bxX1cxX2xXa8xX2c9xXexX1b5xXabxX2xX2xX5xX158xX140xX2c9xX180xX74xX180xX1dxX9bxXa8xX1dxX158xX9bxXexX9bxX1b5xX2xX158xX2xX5xX1dxX11bxX143xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX4xX27xX14xX3xX4xX1xX2cxX6xX2exX3xX4xX1xX32xX15xX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX42xXdxX44xX19xX3xX19xX48xXdxX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xXaxX3xX16axXdxX74xXexX1xX9xXaxXabxX2xX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX158xX2xX1dxXaxX3xX62xX12xX77xX32xX19xX1axX3xX19xX6xX15xX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX3xXexX35xXbaxX19xX3xX19xX48xXdxX3xXc5xXc6xX19xX1axX3xXcaxX4cxX3xX17xXbexX3xX4xXe1xX3xX142xX38fxX19xX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXe5xX74xX15xXaxX12xX35axX60xX19xX3xX9bxX1xX3xX7xX32xX19xX1axX3xX19xX6xX15xX2exX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX3xX17xXbexX3xX4xXe1xX3xX142xX38fxX19xX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xX11bxX3xX13xXdxX3fxX19xX2exX3xX12bxX6xX19xX3xX15bxX1xX685xX3xX1xX14xX15xX3xX3cdxX15bxX15bxX15bxX20cxX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX13xX22xXe1xX19xX1axX3xX77xXe1xX19xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX4xX1xX685xX3xX17xX85bxXe5xX2exX3xXbxX1xX668xX19xX3xX4xX69bxX19xX1axX3xX4xX32xX4xX3xX5xX89xX4xX3xX5xX22xX55xX19xX1axX3xXexXdxX60xXbxX3xXex9976xX4xX3xXexXdxX60xXbxX3xX4xXdaxX19xX2exX3xXexX1xX10xXe5xX3xX74xf255xXdxX3xX7xX32xXexX3xX4xX32xX4xX3xX17xXdxX5afxX42xX3xXbxX1xX32xXexX3xX5x8ba0xX6xX3xX17xXbexX3xX74xXdaxXbxX3xXddxXe5xX19xX1axX2exX3xX17xX44xX3xXbxX1xX6bfxX19xX1axX3xX5xXd1dxX6xX3xX142xX59axX19xX1axX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX35xX3axX3xX5xX85bxXdxX11bxX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXe5xX74xX15xXaxX12xX0xXdxX42xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX42xX4xX10xX140xXe5xX142xX143xX10xX4xXexX3xX74xX1axX42xX10xX74xXdxX6xX3xXe9xXdxX74xX10xXe5xX3xX42xXbxX158xX3xXdxX15bxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX74xXexX1xX16fxX3xX2xX1dxX1dxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX16fxX3xXa8xX180xX1dxXbxXddxX175xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX62xX6xXbxXbxX7xX62xXe5xXbxX10xX19xX62xX42xX10xX74xXdxX6xX62xXexX1xX14xX42xX142xX1a2xXbxX9xX19xX10xX16axX7xX62xX180xX1dxX180xXabxX62xX2xX1dxX1cxX74xX180xX1dxX1b5xX158xX9bxX1dxX1cxXexX180xXa8xX9bxXa8xX5xXa8xX140xX14xX19xXexXdxXexX5xX10xX74xX140xX2xX11bxX143xXbxX1axXaxX3xX74xX6xXexX6xX140xXexX15xXbxX10xX9xXaxXe9xXdxX74xX10xXe5xX62xX42xXbxX158xXaxX3xX74xX6xXexX6xX140xX10xX19xX4xXe5xX74xX10xX9xXaxX1f5xX1xXdxX1f8xX1b5xX1b5xX19xX19xX42xX15bxX1ffxX7xX201xX180xX1cxXa8xX205xX206xX180xX208xX209xX74xX283xXe4xX74xX9bxff64xX77xX20cxX2c9xX12bxXe3fxX7xX208xX74xX1b5xX20cxX1b5xX209xX142xX16axXdxX201xX174xX180xX12bxXe5xXc5xX42xX174xX180xX12bxX283xX174xX180xX12bxX20cxXe4xX62xXbxX1axX77xX5xX209xX206xX42xXcxX1dxX1b5xX1ffxX12bxX1f8xX1cxX143xX180xX1ffxXe4xX211xX211xX158xX174xX180xX12bxX21axX1dxX9bxX3cdxX19xX6xX1f5xX28cxX16axX20cxXe4xX205xX1f8xX3cdxX7xX205xX1ffxXe3fxX3cdxXabxX158xX9bxX14xX9bxX211xX208xX42xX201xXe5xXabxXe3fxX77xX206xX12bxX21axXcxXc5xX4xX62xX23dxX26axX5xX4xX1b5xXc5xXcaxX270xX16axX5xX158xX23dxX1axX15xX15xXexXe9xX6xX14xX1b5xX143xX208xX35xXc5xX19xX2xX283xXcxX1axXbxXcaxXe4xXcaxXe9xX20cxX28cxX174xXa8xX201xX174xXa8xX201xXaxX3xX74xX6xXexX6xX140xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX74xX6xXexX6xX140xX6xX35xX1axX7xX9xXaxXabxX1cxX16fxX1dxX16fxX2xXabxX1b5xX16fxX1dxX16fxX2xX16fxX2xX16fxX2xX1dxX1dxX174xX16fxX1dxX16fxX2xX180xX9bxX1dxX16fxX2c9xX180xX1dxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXe5xX74xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexX140xX6xX5xXdxX1axX19xX16fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX35xX175xXaxX12xX0xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xX1f8xXdxX74xX10xXe5xX16fxX3xXe4xX89xX4xX3xX5xX22xX55xX19xX1axX3xX4xX1xX27xX4xX3xX19xX319xX19xX1axX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x9bbbxX3xXe9xX44xX3xX270xX14xX32xX3xXexX35xX9cdxX19xX1xX3xX4xX1xX2cxX6xX3xX4xX1xX32xX15xX0xX62xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12bxXe5xX74xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexX140xX6xX5xXdxX1axX19xX16fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX35xX175xXaxX12xX0xXdxX42xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX74xXexX1xX16fxX3xXabxX2xX1cxXbxXddxX175xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX16fxX3xX158xX1dxX1b5xXbxXddxX175xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX62xX62xXdxX11bxX142xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11bxXe9xX19xX62xX19xX10xX16axX7xX62xX180xX1dxX180xXabxX62xX2c9xX180xX74xX180xX1dxX9bxXa8xXa8xX1cxX1cxXexXa8xX1cxX2xX9bxX158xX5xX1dxX11bxX143xXbxX1axX1a2xX35xX9xXabxX1cxXa8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX4xX27xX14xX3xX4xX1xX2cxX6xX2exX3xX4xX1xX32xX15xX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX42xXdxX44xX19xX3xX19xX48xXdxX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xXaxX3xX16axXdxX74xXexX1xX9xXaxXabxX2xX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX158xX1dxX1b5xXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX6xXbxXexXdxXe5xX19xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xXddxXexX140xX6xX5xXdxX1axX19xX16fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX35xX175xXaxX12xX0xXdxX42xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15bxX10xX19xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX74xXexX1xX16fxX3xXabxX2xX1cxXbxXddxX175xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX16fxX3xX158xX2xX1dxXbxXddxX175xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16fxX62xX62xXdxX11bxX142xX6xXe5xX1xX6xXexXdxX19xX1xX11bxXe9xX19xX62xX19xX10xX16axX7xX62xX180xX1dxX180xXabxX62xX2c9xX180xX74xX180xX1dxX9bxXa8xX158xX1dxX2c9xXexX158xXa8xXabxXa8xX1dxX5xX1dxX11bxX143xXbxX1axX1a2xX35xX9xX180xX158xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX4xX27xX14xX3xX4xX1xX2cxX6xX2exX3xX4xX1xX32xX15xX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX42xXdxX44xX19xX3xX19xX48xXdxX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xXaxX3xX16axXdxX74xXexX1xX9xXaxXabxX2xX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX158xX2xX1dxXaxX3xX62xX12xX15bxX32xX19xX3xX142xX18xX2exX3xX4xX1xXdxX60xX19xX3xX7xce9axX3xXcxX35xX14xX19xX1axX3xX17xXe5xX4cxX19xX3xX9bxX158xX2xX3xXffxX3xX12bxX18xX3xX15bxX1xX685xX3xX1xX14xX15xX3xX206xX14xX668xX19xX3xX7xX89xX3xXexX685xX19xX1xX3xXddxX14xX5axX19xX1axX3xX19xX48xXdxX3xX19xX1axX1xX685xX3xX19xX1axXe1xXdxX3xX7xX6xX14xX3xX2xX3xX17xXbaxX42xX3xX19xX86xX3xX5xX89xX4xX3xX4xX27xX14xX3xX35xX36xX19xX1axX0xX62xXbxX12xX0xX74xXdxXe9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xX35xX10xX5xX6xXexX10xX74xXaxX12xX0xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXbaxX19xX3xX270xX14xX6xX19xX16fxX0xX62xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX140xXexX1xX14xX42xX142xX140xX6xX19xX74xX140xX7xX6xXbxXe5xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15bxX1xX32xX15xX3xX5xX381xX19xX3xX3axX3xX74xXbexX15xX3xX19xX48xXdxX3xXc5xXc6xX19xX1axX3xXcaxX4cxX2exX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX13xX22xXe1xX19xX1axX3xX77xXe1xX19xXaxX3xX1xX35xX10xX21axX9xXaxX62xX6xX19xX140xX19xXdxX19xX1xX140xXexX35xX6xXexX140xXexX14xX62xX4xX1xX6xX15xX140xX5xXe5xX19xX140xXe5xX140xX74xX6xX15xX140xX19xX14xXdxX140xX42xXe5xX19xX1axX140xX1axX6xX140xX1xX14xX15xX10xX19xX140xX1xX14xXe5xX19xX1axX140xX7xXe5xX19xX62xX2xX1b5xX158xX1cxXa8xX180xX11bxX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX1axX3xX7xX35xX4xX9xXaxX62xX42xX10xX74xXdxX6xX62xX2xX180xX1dxX62xX19xX10xX16axX7xX62xX180xX1dxX180xXabxX62xX2c9xX180xX74xX2xX180xX2xXa8xX9bxX2xXa8xXexX1b5xX2c9xXa8xXa8xX1dxX5xX1dxX11bxX143xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX4xX27xX14xX3xX4xX1xX2cxX6xX2exX3xX4xX1xX32xX15xX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX42xXdxX44xX19xX3xX19xX48xXdxX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxXe9xX12xX0xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX15bxX1xX32xX15xX3xX5xX381xX19xX3xX3axX3xX74xXbexX15xX3xX19xX48xXdxX3xXc5xXc6xX19xX1axX3xXcaxX4cxX2exX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX13xX22xXe1xX19xX1axX3xX77xXe1xX19xXaxX3xX1xX35xX10xX21axX9xXaxX62xX6xX19xX140xX19xXdxX19xX1xX140xXexX35xX6xXexX140xXexX14xX62xX4xX1xX6xX15xX140xX5xXe5xX19xX140xXe5xX140xX74xX6xX15xX140xX19xX14xXdxX140xX42xXe5xX19xX1axX140xX1axX6xX140xX1xX14xX15xX10xX19xX140xX1xX14xXe5xX19xX1axX140xX7xXe5xX19xX62xX2xX1b5xX158xX1cxXa8xX180xX11bxX1xXexX42xXaxX12xX15bxX1xX32xX15xX3xX5xX381xX19xX3xX3axX3xX74xXbexX15xX3xX19xX48xXdxX3xXc5xXc6xX19xX1axX3xXcaxX4cxX2exX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX13xX22xXe1xX19xX1axX3xX77xXe1xX19xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX26axce2bxX19xX1axX3xX19xX385xX19xX1axX3xX5xX668xX14xX3xX19xX1axX4cxX15xX3xX4xX18xX19xX1axX3xXe9xX381xXdxX3xX1axXdxX385xX3xXcxX668xX15xX3xX26axX6xX42xX3xXexX1xX9f1xXdxX3xX42xX85bxX19xX1xX3xX58xX1xXdxX60xX19xX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX3xXexX35xXbaxX19xX3xX74xXbexX15xX3xX19xX48xXdxX3xXc5xXc6xX19xX1axX3xXcaxX4cxX3xXexX1xX14xX18xX4xX3xX17xXd5xX6xX3xXbxX1xXdaxX19xX3xXddxXbexX3xX77xXe1xX19xX3xXe4xXe5xX19xX1axX3xXa7xX13xX22xXe1xX19xX1axX3xX77xXe1xX19xX2exX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xXacxX3xX5xX6xX19xX3xX35xX18xX19xX1axX2exX3xX35xe644xXexX3xX58xX1xX385xX3xX58xXdxX5afxX42xX3xX7xXe5xX32xXexX11bxX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxXe9xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX35xX1477xX19xX1axX3xX17xXbaxX42xX3xX4xX6xX19xX1xX3xX5xXd1dxX6xX3xX1axXdxX2cxX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX15bxX6xX19xX3xXe4xX18xX4xXaxX3xX1xX35xX10xX21axX9xXaxX62xX4xX1xXdxX19xX1xX140xXexX35xXdxX62xXexX35xX6xX19xX1axX140xX74xX10xX42xX140xX4xX6xX19xX1xX140xX5xX14xX6xX140xX1axXdxX14xX140xX35xX14xX19xX1axX140xXe5xX140xX4xX6xX19xX140xX5xXe5xX4xX62xX2xX1b5xX158xX158xX1cxX2xX11bxX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX1axX3xX7xX35xX4xX9xXaxX62xX42xX10xX74xXdxX6xX62xX2xX180xX1dxX62xX19xX10xX16axX7xX62xX180xX1dxX180xX1cxX62xX2xX1cxX158xX74xX1dxX1dxX180xX1dxX1b5xX158xX1cxXexX180xX2xX180xX1dxX180xX5xX1dxX11bxX143xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX4xX27xX14xX3xX4xX1xX2cxX6xX2exX3xX4xX1xX32xX15xX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX42xXdxX44xX19xX3xX19xX48xXdxX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxXe9xX12xX0xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX35xX1477xX19xX1axX3xX17xXbaxX42xX3xX4xX6xX19xX1xX3xX5xXd1dxX6xX3xX1axXdxX2cxX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX15bxX6xX19xX3xXe4xX18xX4xXaxX3xX1xX35xX10xX21axX9xXaxX62xX4xX1xXdxX19xX1xX140xXexX35xXdxX62xXexX35xX6xX19xX1axX140xX74xX10xX42xX140xX4xX6xX19xX1xX140xX5xX14xX6xX140xX1axXdxX14xX140xX35xX14xX19xX1axX140xXe5xX140xX4xX6xX19xX140xX5xXe5xX4xX62xX2xX1b5xX158xX158xX1cxX2xX11bxX1xXexX42xXaxX12xXcxX35xX1477xX19xX1axX3xX17xXbaxX42xX3xX4xX6xX19xX1xX3xX5xXd1dxX6xX3xX1axXdxX2cxX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX15bxX6xX19xX3xXe4xX18xX4xX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX77xX6xX14xX3xX180xX3xX5xX560xX19xX3xX5xXd1dxX6xX3xX142xX59axX19xX1axX3xXbxX1xX32xXexX3xXa7xX19xX1axX4cxX15xX3xX180xXabxX140xX180xX2c9xX62xXabxXacxX2exX3xX1axX668xX15xX3xX4xX1xX32xX15xX3xX58xX1xXe5xX38fxX19xX1axX3xX158xX3xX1xX6xX3xX35xX36xX19xX1axX3xXexX85bxXdxX3xXddxXbexX3xXcxX1xX22xX55xX19xX1axX3xXe4xX18xX4xX2exX3xX208xX12bxX26axX201xX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX15bxX6xX19xX3xXe4xX18xX4xX3xXa7xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xXacxX3xX17xXbexX3xX4xX1xX685xX3xX17xX85bxXe5xX2exX3xX142xX5axX3xXexX35xXac7xX3xX4xX32xX4xX3xX5xX89xX4xX3xX5xX22xX55xX19xX1axX3xXexX48xX4xX3xXexX35xX89xX4xX3xXddxX14xX15xXbaxX19xX3xX17xXbaxX42xX3xX17xX5afxX3xX19xX1axX319xX19xX3xb43exX142xX4cxX3xX1x9cfcxX6xc825xX3xX270xX14xX6xX15xX3xXexX35xX3axX3xX5xX85bxXdxX11bxX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxXe9xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX180xX3xX5xX560xX19xX3xX74xXdaxXbxX3xXexX1477xXexX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX3xXexX85bxXdxX3xXcxX1xX22xX55xX19xX1axX3xXe4xX18xX4xX2exX3xX4xX32xX4xX3xX5xX89xX4xX3xX5xX22xX55xX19xX1axX3xXexXdxX60xXbxX3xXexXcf4xX4xX3xX17a3xX4xX6xX19xX1xX3xX5xXd1dxX6xX17aaxXaxX3xX1xX35xX10xX21axX9xXaxX62xX4xX1xXdxX19xX1xX140xXexX35xXdxX62xX180xX140xX5xX6xX19xX140xX74xX6xXbxX140xXexX6xXexX140xX74xX6xX42xX140xX4xX1xX6xX15xX140xXexX6xXdxX140xXexX1xX14xXe5xX19xX1axX140xX5xXe5xX4xX140xX4xX6xX4xX140xX5xX14xX4xX140xX5xX14xXe5xX19xX1axX140xXexXdxX10xXbxX140xXexX14xX4xX140xX4xX6xX19xX1xX140xX5xX14xX6xX62xX2xX1b5xX158xX158xX158xX2xX11bxX1xXexX42xXaxX12xX0xXdxX42xX1axX3xX7xX35xX4xX9xXaxX62xX42xX10xX74xXdxX6xX62xX2xX180xX1dxX62xX19xX10xX16axX7xX62xX180xX1dxX180xX1cxX62xXabxX9bxX74xXabxX2xX9bxX1dxX180xX1dxXa8xXexX2c9xX180xXabxX1cxX2c9xX5xX1dxX11bxX143xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1dxX3xX19xX1axX22xX23xXdxX3xX4xX27xX14xX3xX4xX1xX2cxX6xX2exX3xX4xX1xX32xX15xX3xX35xX36xX19xX1axX3xX3axX3xX1xX14xX15xX3fxX19xX3xX42xXdxX44xX19xX3xX19xX48xXdxX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xXaxX3xX62xX12xX0xX62xX6xX12xX0xX74xXdxXe9xX12xX0xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX180xX3xX5xX560xX19xX3xX74xXdaxXbxX3xXexX1477xXexX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX3xXexX85bxXdxX3xXcxX1xX22xX55xX19xX1axX3xXe4xX18xX4xX2exX3xX4xX32xX4xX3xX5xX89xX4xX3xX5xX22xX55xX19xX1axX3xXexXdxX60xXbxX3xXexXcf4xX4xX3xX17a3xX4xX6xX19xX1xX3xX5xXd1dxX6xX17aaxXaxX3xX1xX35xX10xX21axX9xXaxX62xX4xX1xXdxX19xX1xX140xXexX35xXdxX62xX180xX140xX5xX6xX19xX140xX74xX6xXbxX140xXexX6xXexX140xX74xX6xX42xX140xX4xX1xX6xX15xX140xXexX6xXdxX140xXexX1xX14xXe5xX19xX1axX140xX5xXe5xX4xX140xX4xX6xX4xX140xX5xX14xX4xX140xX5xX14xXe5xX19xX1axX140xXexXdxX10xXbxX140xXexX14xX4xX140xX4xX6xX19xX1xX140xX5xX14xX6xX62xX2xX1b5xX158xX158xX158xX2xX11bxX1xXexX42xXaxX12xX180xX3xX5xX560xX19xX3xX74xXdaxXbxX3xXexX1477xXexX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX3xXexX85bxXdxX3xXcxX1xX22xX55xX19xX1axX3xXe4xX18xX4xX2exX3xX4xX32xX4xX3xX5xX89xX4xX3xX5xX22xX55xX19xX1axX3xXexXdxX60xXbxX3xXexXcf4xX4xX3xX17a3xX4xX6xX19xX1xX3xX5xXd1dxX6xX17aaxX0xX62xX6xX12xX0xX62xX7xXexX35xXe5xX19xX1axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX74xXaxX12xX35axX60xX19xX3xX2xX2c9xX1xXa8xX1dxX3xX4xX1xXdxX44xX14xX3xX19xX6xX15xX3xXa7xX180xX2c9xX62xXabxXacxX2exX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX3xX5xX560xX19xX3xXexX1xX27xX3xX180xX3xX3axX3xX35xX36xX19xX1axX3xXcxX1xX22xX55xX19xX1axX3xXe4xX18xX4xX3xXa7xX15bxX6xX19xX3xXe4xX18xX4xX3xX140xX3xX13xX4cxX3xXcxX4fxX19xX1xXacxX3xX17xXbexX3xX17xX22xX55xX4xX3xX58xX1xX5axX19xX1axX3xX4xX1xX60xX11bxX3xXcxX35xX22xX381xX4xX3xX17xX385xX2exX3xXexX35xXe5xX19xX1axX3xX17xXbaxX42xX3xX180xXabxX62xXabxX2exX3xX17xX32xX42xX3xX4xX1xX32xX15xX3xX5xX560xX19xX3xXexX1xX27xX3xX19xX1xX1507xXexX3xX17xXbexX3xX17xX22xX55xX4xX3xX74xXdaxXbxX3xXexX1477xXexX11bxX0xX62xXbxX12xX0xX62xX74xXdxXe9xX12xX0xX62xX5xXdxX12xX0xX62xX14xX5xX12xX0xX74xXdxXe9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX35xXaxX12xX0xX62xX74xXdxXe9xX12xX0xX62xX74xXdxXe9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28cxX14xXexX1xXe5xX35xXaxX12xX12bxX32xX3xXcxX668xX19xX0xX62xXbxX12
Bá Tân