Nghị quyết của Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19
Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp thực hiện việc mua, nhập khẩu, quản lý và sử dụng vắcxin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, số lượng khoảng 150 triệu liều.
96a9x13753x13511x1102ex9f6ex12b20xa2f6xe1c0x992bxX7x110f2xa65exc879xbd5ax98dax10438xX5x13e0dxXax97adx11e35x13804xX1xcd32xX3xbae1xa3cfxefc4x125d7xXexX3xX4x12570xX6xX3x142d9xX1xc1d8xcec7xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xf529x125c1xX3x125dbxX19xX6xX3xX2cx13d0bxX3xX7xb391xX3x9daax113f7xX25xX14xX3xX2cxa1afxX4x1303fx9ad0xXdxX25xX3xXbxX1xe75cxX25xX14xX3xX22x1318exX2cxXdxX39xX41xX2xb9abxX0xb925xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d10xX10xX6xX39xXaxX12xX22xX1xX24xX25xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX14xXdxX6xX4dxX3x11d21xf42dxX3xf23dxX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX3xXex134ddx11f4exc1c9xX3xXbxX1x9b61xXdxX3xX1x10ce0xXbxX3xXexX1xc580xX4xX3xX1xXdxa76dxX25xX3xX2cxXdxX9axX4xX3xX2fxX19xX6xX88xX3xX25xX1xab49xXbxX3x11a65xX1xa6c8xX19xX88xX3xX18xX19x117c4xX25xX3xX5xf91cxX3xX2cxX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22x1218ax138aax129b2xefbfxX41xX2xX53xX3xX4xX1xX4dxX3xX25xX14x11715x10fd2xXdxX3xXex13591xX3xX2x10780xX3xXexX19x13283xXdxX3xXexX86x12be2xX3xX5x13a42xX25xX88xX3xX7xX8cxX3xX5xXe1xX90xX25xX14xX3xXacxX1xX4dxXb4xX25xX14xX3xX2xdd57xe764xX3xXexX86xXdxX9axX19xX3xX5xXdxX2dxX19xcd20xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX0xXdxX2fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2fxX7xX41xXbxX1xX4dxXexX4dxXaxX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX39xXdxX7xXbxX5xX6xX1axef2fxX3xd308xX5xX4dxX4xXacx121e9xX3xX2fxX6xX86xX14xXdxX25xX41xX5xX10x11675xXexX152xX3xX6xX19xXexX4dxX159xX3xX2fxX6xX86xX14xXdxX25xX41xX86xXdxX14xX1xXexX152xX3xX6xX19xXexX4dxX159xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX4xX1fxX6xX3xX22xX1xX24xX25xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX19xX6xX3xX2cxX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22xXd3xXd4xXd5xXd6xX41xX2xX53xX3xX1xX87xX25xX1xX3xXb4xX25xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX117xX154xX6xX4dxX1xX6xXexXdxX25xX1xX117xX2cxX25xX55xX25xX10x1056cxX7xX55xda4exX2xX10bxXe9xX55xX2xX10bxXe9xX39xX10axX2xcf10xX10bxX2xfa02xX53xXexX1f2xX1fdxX1f2xX10bxX5xX2xX117xa1e7xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX4xX1fxX6xX3xX22xX1xX24xX25xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX19xX6xX3xX2cxX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX41xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xXaxX3xX39xX6xXexX6xX41xXbxX1xX4dxXexX4dxX41xX4dxX86xXdxX14xXdxX25xX6xX5xX41xX7xX86xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX152xX55xX55xX4xX39xX25xXdxX2fxX14xX117xX2cxXdxX10xXexX25xX6xX2fxXbxX5xX19xX7xX117xX2cxX25xX55xXexa2d3xX1f2xX10bxX55xX19xXbxX5xX4dxX6xX39xX10xX39xX55xX164xX7xX2fxX7xX1axX55xX1f2xX10bxX1f2xX2x992axX10bxX1f2xX2a6xX1f2xX28fxX55xX5xX4dxX2a6xX2cxX6xX4xX42xXdxX25xX117xX20axXbxX14xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX6xXbxXexXdxX4dxX25xXaxX12xa988xdb84xX3xX2cxX3fxX4xX42xXdxX25xX3xX22xXd3xXd4xXd5xXd6xX41xX2xX53xX3x12538x1221fxX19xX3xXexXdxXf5xX25xX3xX4xX1fxX6xX3xb20fxX7xXexX86xX6xad0axX10xX25xX10xX4xX6xX3xX2cxX2dxX3xX2e9xX1bxX25xX3xXd4xXdxX9axXexX3xX13xX6xX2fxX117xX3xb4ffxbd16xX25xX1xX152xX3xXcxXcx101bbxXd4xX13xX3xXbxX1x13937xXexd750xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX13xX14xX34xX1axX3xX1f2xX28fxX55xX1f2xX88xX3xX22xX1xX24xX25xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX154xX6xX25xX3xX1xX34xX25xX1xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX7xX8cxX3xX1f2xX2xX55xX13xacc3xX41xX22xc425xX3xX2cxX2dxX3xX2fxX19xX6xX3xX2cxX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22xXd3xXd4xXd5xXd6xX41xX2xX53xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX25xXf5xX19xX3xX86x10518xX3xX22xX1xX24xX25xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX14xXdxX6xX4dxX3xX79xX7axX3xX7cxX3xXexX1bxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX86xX87xX88xX3xXbxX1xX8cxXdxX3xX1xX90xXbxX3xX2cxa3a2xXdxX3xX4xX321xX4xX3xX154xX7axX88xX3xX4x1163axX3xX18xX19xX6xX25xX88xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX4xbf74xX3xX5xXdxXf5xX25xX3xX18xX19xX6xX25xX3xXexX1xX95xX4xX3xX1xXdxX9axX25xX3xX2cxXdxX9axX4xX3xX2fxX19xX6xX88xX3xX25xX1xXa9xXbxX3xXacxX1xXaexX19xX88xX3xXexXdxX1bxXbxX3xX25xX1xXa9xX25xX3xX2cxXdxX9axX25xX3xXexX86xX90xX88xX3xXexX34xXdxX3xXexX86xX90xX88xX3xX18xX19xXb4xX25xX3xX5xXb8xX3xX2cxX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22xXd3xXd4xXd5xXd6xX41xX2xX53xX3xXexX86xX4dxX25xX14xX3xX25xefcfxX2fxX3xX1f2xX10bxX1f2xX2xX3xX4xX1xX4dxX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xXexXe6xX3xX2xXe9xX3xXexX19xXedxXdxX3xXexX86xXf2xX3xX5xXf5xX25xX117xX3xfa35xX8cxX3xX5xXe1xX90xX25xX14xX3xXacxX1xX4dxXb4xX25xX14xX3xX2xX10axX10bxX3xXexX86xXdxX9axX19xX3xX5xXdxX2dxX19xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX79xX7axX3xXexX86xXe1xXf2xX25xX14xX3xX79xX7axX3xX7cxX3xXexX1bxX3xX4xX47fxX25xX3xX4x12adaxX3xX1axXf5xX19xX3xX4xX2eaxX19xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX88xX3xX4xX1xX8cxX25xX14xX3xX39xX16xX4xX1xX3xX2e9x9d48xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX2e9xX16xX25xX1xX3xX7xX8cxX3xX5xXe1xX90xX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX42xXdxX25xX3xX4xX3axX3xXexX1xX50dxX3xX4xX2eaxX25xX3xX2fxX19xX6xX88xX3xX25xX1xXa9xXbxX3xXacxX1xXaexX19xX3xXexX1xX10xX4dxX3xXexXe6xX25xX14xX3xX14xXdxX6xXdxX3xX2e9xX4dxe021xX25xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX22xX3f3xX3xX4xX1xX1bxX3xX2fxX19xX6xX3xX2cxX3fxX4xX42xXdxX25xX3xX5xX34xX3xXexX1xX95xX4xX3xX1xXdxX9axX25xX3xX2fxX19xX6xX3xX7xX3fxX2fxX3xXexX86xX4dxX25xX14xX3xXexX86xXe1xXe2xX25xX14xX3xX1xX90xXbxX3xX2e9xb92dxX4xX3xX154xXdxX9axXexX3xX2e9xXe1xX90xX4xX3xX18xX19xX1axX3xX2e9xX16xX25xX1xX3xXexX555xXdxX3x13306xXdxX2dxX19xX3xX1f2xX28fxX3xX2d6xX19xXa9xXexX3xX5c0x1184dxX19xX3xXexX1xX2eaxX19xX3xX25xX47fxX2fxX3xX1f2xX10bxX2xX200xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX0xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xX5c0xX8cxXdxX3xXexXe1xX90xX25xX14xX88xX3xX2e9xX16xX6xX3xX154xX34xX25xX3xXe1xX19xX3xXexXdxXf5xX25xX3xXexXdxXf5xX2fxX3xX2cxX34xX3xX2fxXdxbf09xX25xX3xXbxX1xX24xX0xX55xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX18xX19xX1axX3xX2e9xX16xX25xX1xX3xX2e9xX8cxXdxX3xXexXe1xX90xX25xX14xX3xXe1xX19xX3xXexXdxXf5xX25xX3xXexXdxXf5xX2fxX3xX2cxX34xX3xX2fxXdxX621xX25xX3xXbxX1xX24xX117xX3xX5c0xX407xX3xX5xX34xX3xX5xX95xX4xX3xX5xXe1xX90xX25xX14xX3xXexX19xX1axX1bxX25xX3xX2e9xX2eaxX19xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX88xX3xX4xX1xX8cxX25xX14xX3xX39xX16xX4xX1xX88xX3xX14xdc54xX2fxX152xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xX5xX34xX2fxX3xX2cxXdxX9axX4xX3xXexX86xX4dxX25xX14xX3xX4xX321xX4xX3xX4xX3f3xX3xX7xXf2xX3xX1axX3xXexX1bxX159xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xXexX1xX6xX2fxX3xX14xXdxX6xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX88xX3xX4xX1xX8cxX25xX14xX3xX39xX16xX4xX1xX3xX313xXexX1xX34xX25xX1xX3xX2cxXdxXf5xX25xX3xX79xX6xX25xX3xX22xX1xce1exX3xX2e9xX555xX4dxX3xX36cxX1xX48xX25xX14xX88xX3xX4xX1xX8cxX25xX14xX3xX39xX16xX4xX1xX3xX4xX321xX4xX3xX4xX5cexXbxX88xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xX5xX34xX2fxX3xX2cxXdxX9axX4xX3xXf2xX3xX4xX321xX4xX3xXacxX1xX19xX3xX4xX321xX4xX1xX3xX5xX1axX88xX3xX5xX34xX2fxX3xX25xX1xXdxX9axX2fxX3xX2cxX3axX3xXexX86xX19xX1axX3xX2cxX1bxXexX88xX3xX2e9xXdxX2dxX19xX3xXexX86xX6xX3xX39xX16xX4xX1xX3xXexX621xX88xX3xXexXedxX3xXbxX1xX48xX25xX14xX88xX3xX4xX1xX8cxX25xX14xX3xX22xXd3xXd4xXd5xXd6xX3xX39xX95xX6xX3xX2cxX34xX4dxX3xX4xX7axX25xX14xX3xX2e9xX6abxX25xX14xX88xX3xXexX87xX25xX1xX3xX25xX14xX19xX1axX9axX25xX3xX2cxXdxXf5xX25xX88xX3xXbxX1xX407xX25xX14xX3xX2cxXdxXf5xX25xb35exX323xX159xX3xX18xX19xf1d7xX25xX3xX2e9xX7axXdxX159xX3xX4xX2d7xX25xX14xX3xX6xX25xX159xX3xX25xX1xX7bexX25xX3xX2cxXdxXf5xX25xX88xX3xX4xX321xX25xX3xX154xX7axX3xX25xX14xX4dxX555xXdxX3xX14xXdxX6xX4dxX3xX4xX1fxX6xX3xXd4xXdxX9axXexX3xX13xX6xX2fxX3xX2e9xXe1xX90xX4xX3xX4xX37xX3xX2e9xXdxX3xX25xXe1xX3e7xX4xX3xX25xX14xX4dxX34xXdxX159xX3xX1xXb4xXdxX3xX18xX19xX6xX25xX88xX3xX4xX321xX25xX3xX154xX7axX3xX5xX34xX2fxX3xX4xX2d7xX25xX14xX3xXexX321xX4xX3xX42xX19xX5cexXexX88xX3xX25xX1xXa9xXbxX3xX4xXb4xX25xX1xX159xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xX4xX19xX25xX14xX3xX4xX5cexXbxX3xX39xX16xX4xX1xX3xX2cxX3axX3xXexX1xXdxX1bxXexX3xX1axX1bxX19xX152xX3xX1xX34xX25xX14xX3xXacxX1xX2d7xX25xX14xX88xX3xX2cxXa9xX25xX3xXexXb4xXdxX88xX3xX39xX19xX3xX5xX16xX4xX1xX159xX3xX4xX19xX25xX14xX3xX4xX5cexXbxX3xX39xX16xX4xX1xX3xX2cxX3axX3xX2e9xXdxX9axX25xX88xX3xX25xXe1xX3e7xX4xX7b8xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX13xX14xX4dxX34xXdxX3xX86xX6xX88xX3xX14xXdxX321xX4dxX3xX2cxXdxXf5xX25xX88xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xX5xX34xX2fxX3xX2cxXdxX9axX4xX3xXexX555xXdxX3xX4xX321xX4xX3xX4xX3f3xX3xX7xXf2xX3xX14xXdxX321xX4dxX3xX39xX3axX4xX88xX3xX2e9xX34xX4dxX3xXexX555xX4dxX159xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xX5xX34xX2fxX3xX2cxXdxX9axX4xX3xXexX555xXdxX3xX4xX321xX4xX3xX4xX3f3xX3xX18xX19xX6xX25xX88xX3xX2e9xX3f3xX25xX3xX2cxX16xX3xX1xX34xX25xX1xX3xX4xX1xX24xX25xX1xX3xXexX1xXe1xXe2xX25xX14xX3xX42xX19xX1axXf5xX25xX3xXexXdxX1bxXbxX3xX42x11aa8xX4xX3xX2cxX3e7xXdxX3xX25xX1xXdxX2dxX19xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX159xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xX2fxX3fxX4xX3xX4xX321xX4xX3xX154xX9axX25xX1xX3xX2fxX555xX25xX3xXexX24xX25xX1xX88xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xXexX86xXf5xX25xX3xX28fxX10axX3xXexX19xXedxXdxX159xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX7xX8cxX25xX14xX3xXexX555xXdxX3xX4xX321xX4xX3xX2cxfe10xX25xX14xX3xX4xX407xX3xX39xX16xX4xX1xX159xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xX25xX14xX1x9e69xX4dxX88xX3xX4xX321xX4xX3xX2e9xX8cxXdxX3xXexXe1xX90xX25xX14xX3xX4xX1xX24xX25xX1xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX42xf74dxX3xX1xX7axXdxX159xX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xX2e9xXe1xX90xX4xX3xX4xX3f3xX3xX18xX19xX6xX25xX3xX25xX1xX34xX3xX25xXe1xX3e7xX4xX3xX4xX407xX3xXexX1xXaexX2fxX3xX18xX19xX1axX2dxX25xX3xX4xX37xX3xX2e9xXdxX3xX4xX2d7xX25xX14xX3xXexX321xX4xX88xX3xX1xa845xX4xX3xXexXa9xXbxX88xX3xX5xX6xX4dxX3xX2e9xX7axX25xX14xX3xXf2xX3xX25xXe1xX3e7xX4xX3xX25xX14xX4dxX34xXdxX159xX3xX4xX321xX4xX3xX2e9xX8cxXdxX3xXexXe1xX90xX25xX14xX3xXacxX1xX321xX4xX3xX39xX4dxX3xX79xX7axX3xX7cxX3xXexX1bxX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX2e9xX16xX25xX1xX88xX3xX4xX47fxX25xX3xX4xX4f0xX3xX1axXf5xX19xX3xX4xX2eaxX19xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX4xX1xX8cxX25xX14xX3xX39xX16xX4xX1xX3xX4x1394bxX25xX14xX3xX5xX34xX3xX2e9xX8cxXdxX3xXexXe1xX90xX25xX14xX3xXe1xX19xX3xXexXdxXf5xX25xX3xXexXdxXf5xX2fxX3xX2cxX34xX3xX2fxXdxX621xX25xX3xXbxX1xX24xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xXd4xX2dxX3xX2e9xX16xX6xX3xX154xX34xX25xX88xX3xXe1xX19xX3xXexXdxXf5xX25xX3xXexXdxXf5xX2fxX3xXexX86xXe1xX3e7xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX321xX4xX3xX2e9xX8cxXdxX3xXexXe1xX90xX25xX14xX3xX25xXf5xX19xX3xXexX86xXf5xX25xX3xXf2xX3xX4xX321xX4xX3xXexX707xX25xX1xX88xX3xXexX1xX34xX25xX1xX3xXbxX1xX8cxX3xXexX86xX95xX4xX3xXexX1xX19xX7axX4xX3xXcxX86xX19xX25xX14xX3xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX2e9xX6xX25xX14xX3xX4xX407xX3xX39xX16xX4xX1xX159xX3xXexX86xX4dxX25xX14xX3xXexX707xX25xX1xX88xX3xXexX1xX34xX25xX1xX3xXbxX1xX8cxX3xXe1xX19xX3xXexXdxXf5xX25xX3xXexXdxXf5xX2fxX3xXexX86xXe1xX3e7xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX321xX4xX3xX2e9xX8cxXdxX3xXexXe1xX90xX25xX14xX3xXf2xX3xX2cxX998xX25xX14xX3xX2e9xX6xX25xX14xX3xX4xX407xX3xX39xX16xX4xX1xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX22xX47fxX25xX3xX4xX4f0xX3xXacxX1xXb4xX3xX25xX47fxX25xX14xX3xX4xX19xX25xX14xX3xX4f0xX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX42xXdxX25xX3xX88xX3xXe1xX19xX3xXexXdxXf5xX25xX3xXexXdxXf5xX2fxX3xXexX86xXe1xX3e7xX4xX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX321xX4xX3xX2e9xX8cxXdxX3xXexXe1xX90xX25xX14xX3xXexX1xX6xX2fxX3xX14xXdxX6xX3xX4xX2d7xX25xX14xX3xXexX321xX4xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX88xX3xX4xX1xX8cxX25xX14xX3xX39xX16xX4xX1xX3xX154xX9axX25xX1xX88xX3xX2e9xX8cxXdxX3xXexXe1xX90xX25xX14xX3xXf2xX3xX2cxX998xX25xX14xX3xX4xX407xX3xX39xX16xX4xX1xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX0xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xX13xX14xX19xX6abxX25xX3xXacxXdxX25xX1xX3xXbxX1xX24xX3xXexX1xX95xX4xX3xX1xXdxX9axX25xX0xX55xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX25xXf5xX19xX3xX86xX3bbxX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX25xX1xX34xX3xX25xXe1xX3e7xX4xX3xX2e9xXb4xX2fxX3xX154xXb4xX4dxX3xXexX1xX10xX4dxX3xXbxX1xX7bexX25xX3xX4xX5cexXbxX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX152xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX2e9xXb4xX2fxX3xX154xXb4xX4dxX3xX4xX1xX4dxX3xX25xX14xXe1xXe2xXdxX3xX39xX7bexX25xX3xXexX86xXf5xX25xX3xX2e9xX16xX6xX3xX154xX34xX25xX3xX2cxX34xX3xX4xX321xX4xX3xX2e9xX8cxXdxX3xXexXe1xX90xX25xX14xX3xX39xX4dxX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX18xX19xXb4xX25xX3xX5xXb8xX159xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xXexX86xX19xX25xX14xX3xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX2e9xXb4xX2fxX3xX154xXb4xX4dxX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX321xX4xX3xX2e9xX8cxXdxX3xXexXe1xX90xX25xX14xX3xX39xX4dxX3xX4xX321xX4xX3xX4xX3f3xX3xX18xX19xX6xX25xX3xXexX86xX19xX25xX14xX3xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX18xX19xXb4xX25xX3xX5xXb8xX3xX2cxX34xX3xX1xb402xX3xXexX86xX90xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX22xX3axX3xXexX1xX50dxX88xX3xX4xX321xX4xX3xXexX707xX25xX1xX3xX2fxXdxX2dxX25xX3xX25xX93axXdxX88xX3xXcxX7bexX1axX3xX13xX14xX19xX1axXf5xX25xX152xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xXexX86xX19xX25xX14xX3xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX1xXd67xX3xXexX86xX90xX3xbb7exX10bx124bfxX3xX2fxX4f0xX4xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX25xX1xX34xX3xX25xXe1xX3e7xX4xX3xXexX1xX95xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX10xX4dxX3xX18xX19xX1axX3xX2e9xX16xX25xX1xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX22xX321xX4xX3xXexX707xX25xX1xX88xX3xXexX1xX34xX25xX1xX3xXbxX1xX8cxX3xXexX86xX95xX4xX3xXexX1xX19xX7axX4xX3xXexX86xX19xX25xX14xX3xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX4xX48xX25xX3xX5xX555xXdxX3xXexX1xX95xX4xX3xX1xXdxX9axX25xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX18xX19xX1axX3xX2e9xX16xX25xX1xX152xX3xX4xX321xX4xX3xXexX707xX25xX1xX88xX3xXexX1xX34xX25xX1xX3xXbxX1xX8cxX3xX4xX407xX3xXex11a0exX3xX5xX9axX3xX2e9xXdxX2dxX19xX3xXexXdxX1bxXexX3xX4xX321xX4xX3xXacxX1xX4dxXb4xX25xX3xXexX1xX19xX3xXbxX1xX7bexX25xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX2cxX2dxX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xXexX86xX19xX25xX14xX3xXe1xX3f3xX25xX14xX3xXexXe6xX3xX10axX10bxXddcxX3xXexX86xXf2xX3xX5xXf5xX25xX152xX3xX4xX1xX1fxX3xX2e9xX7axX25xX14xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX25xX14xX3xX39xX95xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX2e9xX50dxX3xXexX1xX95xX4xX3xX1xXdxX9axX25xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX22xX321xX4xX3xXexX707xX25xX1xX88xX3xXexX1xX34xX25xX1xX3xXbxX1xX8cxX3xX4xX407xX3xXexXe84xX3xX5xX9axX3xX2e9xXdxX2dxX19xX3xXexXdxX1bxXexX3xX4xX321xX4xX3xXacxX1xX4dxXb4xX25xX3xXexX1xX19xX3xXbxX1xX7bexX25xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX2cxX2dxX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xXexX86xX19xX25xX14xX3xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX39xXe1xX3e7xXdxX3xX10axX10bxXddcxX152xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xXexX86xX19xX25xX14xX3xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX1xXd67xX3xXexX86xX90xX3xX200xX10bxXddcxX3xXbxX1xX2eaxX25xX3xX1xXd67xX3xXexX86xX90xX3xXexXe6xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX25xX1xX34xX3xX25xXe1xX3e7xX4xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX22xX321xX4xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX4xX1xXe1xX6xX3xXexX95xX3xX4xX7bexX25xX3xX2e9xX8cxXdxX3xX2e9xXe1xX90xX4xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX4xX48xX25xX3xX5xX555xXdxX152xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xXexX86xX19xX25xX14xX3xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX1xXd67xX3xXexX86xX90xX3xX10axX10bxXddcxX3xXbxX1xX2eaxX25xX3xX1xXd67xX3xXexX86xX90xX3xXexXe6xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX25xX1xX34xX3xX25xXe1xX3e7xX4xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX22xX321xX4xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX25xX14xX3xXexX8cxXdxX3xX2e9xX6xX3xX10axX10bxXddcxX3xX25xX14xX19xX6abxX25xX3xX39xX95xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX88xX3xXexX8cxXdxX3xX2e9xX6xX3xXddaxX10bxXddcxX3xX369xX19xc7efxX3xX39xX95xX3xXexX86x128abxX3xXexX34xXdxX3xX4xX1xX24xX25xX1xX3xX4xX5cexXbxX3xXexX707xX25xX1xX3xX2e9xX50dxX3xXexX1xX95xX4xX3xX1xXdxX9axX25xX3xX4xX2d7xX25xX14xX3xXexX321xX4xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX88xX3xX4xX1xX8cxX25xX14xX3xX39xX16xX4xX1xX3xX22xXd3xXd4xXd5xXd6xX41xX2xX53xX117xX3xXcxX86xXe1xXe2xX25xX14xX3xX1xX90xXbxX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX4dxX3xX4xX2d7xX25xX14xX3xXexX321xX4xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX88xX3xX4xX1xX8cxX25xX14xX3xX39xX16xX4xX1xX3xX22xXd3xXd4xXd5xXd6xX41xX2xX53xX3xXf2xX3xX2fxX4f0xX4xX3xX2e9xX7axX3xX5xX3e7xX25xX88xX3xX25xX1bxX19xX3xXbxX1xX2eaxX25xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX2e9xXb4xX2fxX3xX154xXb4xX4dxX3xX2cxXe1xX90xXexX3xX18xX19xX321xX3xX25xX14xX19xX6abxX25xX3xX5xX95xX4xX3xX4xX1fxX6xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX88xX3xX14xX6abxX2fxX152xX3xX10axX10bxXddcxX3xX25xX14xX19xX6abxX25xX3xX39xX95xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX313xX154xX6xX4dxX3xX14xX6abxX2fxX3xX4xXb4xX3xX200xX3xX4xX5cexXbxX3xXexX707xX25xX1xX88xX3xX1xX19xX1axX9axX25xX88xX3xX42xX9ccxX323xX3xX2cxX34xX3xXddaxX10bxXddcxX3xX369xX19xX10bexX3xX39xX95xX3xXexX86xX10c5xX3xXexX34xXdxX3xX4xX1xX24xX25xX1xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX3xXexX1xX87xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xXexX86xX19xX25xX14xX3xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX7x124c7xX3xX154xXedxX3xX7xX19xX25xX14xX3xXbxX1xX2eaxX25xX3xX4xX1xXf5xX25xX1xX3xX5xX9axX4xX1xX3xX2cxXe1xX90xXexX3xX18xX19xX321xX3xX25xX14xX19xX6abxX25xX3xX5xX95xX4xX3xX4xX1fxX6xX3xX2e9xX16xX6xX3xXbxX1xXe1xX3f3xX25xX14xX3xX2e9xX50dxX3xX4xX321xX4xX3xXexX707xX25xX1xX88xX3xXexX1xX34xX25xX1xX3xXbxX1xX8cxX3xX4xX407xX3xX2e9xX1fxX3xX25xX14xX19xX6abxX25xX3xX2e9xX50dxX3xXexX1xX95xX4xX3xX1xXdxX9axX25xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX13xX14xX4dxX34xXdxX3xX25xX14xX19xX6abxX25xX3xX25xX14xX7bexX25xX3xX7xX321xX4xX1xX3xX25xX1xX34xX3xX25xXe1xX3e7xX4xX88xX3xX4xX48xX25xX3xX4xX407xX3xX25xX14xX19xX6abxX25xX3xX2cxXdxX9axX25xX3xXexX86xX90xX88xX3xXexX34xXdxX3xXexX86xX90xX88xX3xX1xXd67xX3xXexX86xX90xX3xX4xX1fxX6xX3xXexXedxX3xX4xX1xX4f0xX4xX88xX3xX4xX321xX3xX25xX1xX7bexX25xX3xXexX86xX4dxX25xX14xX3xX25xXe1xX3e7xX4xX3xX2cxX34xX3xX25xX14xX4dxX34xXdxX3xX25xXe1xX3e7xX4xX88xX3xX4xX321xX4xX3xX25xX14xX19xX6abxX25xX3xX2cxX8cxX25xX3xX1xX90xXbxX3xXbxX1xX321xXbxX3xXacxX1xX321xX4xX159xX3xX25xX14xX19xX6abxX25xX3xX39xX4dxX3xX4xX321xX4xX3xXexXedxX3xX4xX1xX4f0xX4xX88xX3xX4xX321xX3xX25xX1xX7bexX25xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX42xXdxX25xX3xXexX95xX3xX25xX14xX19xX1axX9axX25xX3xX4xX1xXdxX3xXexX86xXb4xX117xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX4dxX39xX1axXaxX12xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX4xX407xX3xX1xXdxX9axX19xX3xX5xX95xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX34xX25xX1xX3xXacxX50dxX3xXexXe6xX3xX25xX14xX34xX1axX3xX1f2xX28fxX55xX1f2xX55xX1f2xX10bxX1f2xX2xX117xX0xX55xXbxX12xX0xX39xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xX86xX10xX5xX6xXexX10xX39xXaxX12xX0xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xXcxXdxX25xX3xX5xXdxXf5xX25xX3xX18xX19xX6xX25xX152xX0xX55xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX41xXexX1xX19xX2fxX154xX41xX6xX25xX39xX41xX7xX6xXbxX4dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5c0xX2dxX3xX42xX19xX5cexXexX3xX79xX7axX3xX7cxX3xXexX1bxX3xXbxX1xXf5xX3xX39xX19xX1axX9axXexX3xX1f2xX3xX2cxX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX3xX4xX1fxX6xX3xf30bxX10bexX3xX2cxX34xX3xX13xX14xX6xXaxX3xX1xX86xX10xX164xX9xXaxX55xX1axX41xXexX10xX55xX39xX10xX41xX42xX19xX6xXexX41xX154xX4dxX41xX1axX41xXexX10xX41xXbxX1xX10xX41xX39xX19xX1axX10xXexX41xX1f2xX41xX2cxX6xX4xX41xX42xXdxX25xX41xXbxX1xX4dxX25xX14xX41xX4xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX41xX4xX19xX6xX41xX2fxX1axX41xX2cxX6xX41xX25xX14xX6xX55xX1f2xX10bxXddaxX10axX10bxX1f2xX117xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX14xX3xX7xX86xX4xX9xXaxX55xX2fxX10xX39xXdxX6xX55xX2xX1f2xX10bxX55xX25xX10xX1efxX7xX55xX1f2xX2xX10bxXe9xX55xX2xX10bxX28fxX39xX1fdxX2xX53xX10axX53xX1fdxX53xXexX10axX10bxX1fdxX28fxX5xX2xX117xX20axXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX4xX1fxX6xX3xX22xX1xX24xX25xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX19xX6xX3xX2cxX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX41xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX39xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5c0xX2dxX3xX42xX19xX5cexXexX3xX79xX7axX3xX7cxX3xXexX1bxX3xXbxX1xXf5xX3xX39xX19xX1axX9axXexX3xX1f2xX3xX2cxX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX3xX4xX1fxX6xX3xX1472xX10bexX3xX2cxX34xX3xX13xX14xX6xXaxX3xX1xX86xX10xX164xX9xXaxX55xX1axX41xXexX10xX55xX39xX10xX41xX42xX19xX6xXexX41xX154xX4dxX41xX1axX41xXexX10xX41xXbxX1xX10xX41xX39xX19xX1axX10xXexX41xX1f2xX41xX2cxX6xX4xX41xX42xXdxX25xX41xXbxX1xX4dxX25xX14xX41xX4xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX41xX4xX19xX6xX41xX2fxX1axX41xX2cxX6xX41xX25xX14xX6xX55xX1f2xX10bxXddaxX10axX10bxX1f2xX117xX1xXexX2fxXaxX12xX5c0xX2dxX3xX42xX19xX5cexXexX3xX79xX7axX3xX7cxX3xXexX1bxX3xXbxX1xXf5xX3xX39xX19xX1axX9axXexX3xX1f2xX3xX2cxX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX3xX4xX1fxX6xX3xX1472xX10bexX3xX2cxX34xX3xX13xX14xX6xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX64xX7axXdxX3xX2e9xX6abxX25xX14xX3xXexXe1xX3xX2cxX5cexX25xX3xX4xX5cexXbxX3xX14xXdxX5cexX1axX3xX2e9xX47fxX25xX14xX3xXacxXb8xX3xX5xXe1xX19xX3xX1xX34xX25xX1xX3xXexX1xX19xX8cxX4xX3xX2e9xX9ccxX3xX1xXa0exXbxX3xX2cxX34xX3xX25xX1xX5cexXexX3xXexX86xX24xX3xX2e9xX2dxX3xX42xX19xX5cexXexX3xX79xX7axX3xX7cxX3xXexX1bxX3xXbxX1xXf5xX3xX39xX19xX1axX9axXexX3xX4xX1xX4dxX3xX10bxX1f2xX3xX2cxX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22xXd3xXd4xXd5xXd6xX41xX2xX53xX3xX154xX6xX4dxX3xX14xX6abxX2fxX3xX2cxX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX2d7xX25xX14xX3xXexX1axX3xX1472xX4dxX39xX10xX86xX25xX6xX3xX313xX64xX4dxX6xX3x10234x13ad9xX323xX3xX2cxX34xX3xX2cxX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xX4xX1fxX6xX3xX4xX2d7xX25xX14xX3xXexX1axX3xca45xX4a5xX22xX3xb4ecxX10xX25xX10xX86xXdxX19xX2fxX3xX313xX13xX14xX6xX323xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX39xXdxX2cxX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd4xX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX152xX3xX79xX7axX3xX7cxX3xXexX1bxX3xX4xX1xX19xXaexX25xX3xX154xX16xX3xXacxX1bxX3xX1xX4dxX555xX4xX1xX3xXexX86xXdxX50dxX25xX3xXacxX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX1bxX25xX3xX39xX16xX4xX1xX3xXexXdxXf5xX2fxX3xX4xX1xX1fxX25xX14xX3xX117xX117xX117xXaxX3xX1xX86xX10xX164xX9xXaxX55xX1axX41xXexX10xX55xX2cxX6xX4xX41xX42xXdxX25xX41xX4xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX41xX154xX4dxX41xX1axX41xXexX10xX41xX4xX1xX19xX6xX25xX41xX154xXdxX41xXacxX10xX41xX1xX4dxX6xX4xX1xX41xXexX86xXdxX10xX25xX41xXacxX1xX6xXdxX41xX4xX1xXdxX10xX25xX41xX39xXdxX4xX1xX41xXexXdxX10xX2fxX41xX4xX1xX19xX25xX14xX41xX5xX4dxX25xX41xX25xX1xX6xXexX41xXexX6xXdxX41xX2cxXdxX10xXexX41xX25xX6xX2fxX55xX1f2xX10bxXddaxX1fdxX28fxX53xX117xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX14xX3xX7xX86xX4xX9xXaxX55xX2fxX10xX39xXdxX6xX55xX2xX1f2xX10bxX55xX25xX10xX1efxX7xX55xX1f2xX2xX10bxXe9xX55xX2xX10bxX28fxX39xX1fdxX10bxX53xX2xX1fdxX10bxX10axXexX28fxX1fdxX10bxX1f2xX1fdxX5xX10bxX117xX20axXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX4xX1fxX6xX3xX22xX1xX24xX25xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX19xX6xX3xX2cxX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX41xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX39xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd4xX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX152xX3xX79xX7axX3xX7cxX3xXexX1bxX3xX4xX1xX19xXaexX25xX3xX154xX16xX3xXacxX1bxX3xX1xX4dxX555xX4xX1xX3xXexX86xXdxX50dxX25xX3xXacxX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX1bxX25xX3xX39xX16xX4xX1xX3xXexXdxXf5xX2fxX3xX4xX1xX1fxX25xX14xX3xX117xX117xX117xXaxX3xX1xX86xX10xX164xX9xXaxX55xX1axX41xXexX10xX55xX2cxX6xX4xX41xX42xXdxX25xX41xX4xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX41xX154xX4dxX41xX1axX41xXexX10xX41xX4xX1xX19xX6xX25xX41xX154xXdxX41xXacxX10xX41xX1xX4dxX6xX4xX1xX41xXexX86xXdxX10xX25xX41xXacxX1xX6xXdxX41xX4xX1xXdxX10xX25xX41xX39xXdxX4xX1xX41xXexXdxX10xX2fxX41xX4xX1xX19xX25xX14xX41xX5xX4dxX25xX41xX25xX1xX6xXexX41xXexX6xXdxX41xX2cxXdxX10xXexX41xX25xX6xX2fxX55xX1f2xX10bxXddaxX1fdxX28fxX53xX117xX1xXexX2fxXaxX12xXd4xX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX152xX3xX79xX7axX3xX7cxX3xXexX1bxX3xX4xX1xX19xXaexX25xX3xX154xX16xX3xXacxX1bxX3xX1xX4dxX555xX4xX1xX3xXexX86xXdxX50dxX25xX3xXacxX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX1bxX25xX3xX39xX16xX4xX1xX3xXexXdxXf5xX2fxX3xX4xX1xX1fxX25xX14xX3xX117xX117xX117xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xXcxX555xXdxX3xX4xX19xX7axX4xX3xX1xXa0exXbxX3xX2cxX2dxX3xXexXedxX3xX4xX1xX4f0xX4xX3xX4xX1xXdxX1bxX25xX3xX39xX16xX4xX1xX3xXexXdxXf5xX2fxX3xX4xX1xX1fxX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xX22xXd3xXd4xXd5xXd6xX41xX2xX53xX3xX4xX1xXdxX2dxX19xX3xX25xX14xX34xX1axX3xX1f2xX1fdxX55xX1f2xX88xX3xX79xX7axX3xXexX86xXe1xXf2xX25xX14xX3xX13xX14xX19xX1axX621xX25xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX3xX2d6xX4dxX25xX14xX3xX25xX1xX5cexX25xX3xX2fxX555xX25xX1xX3xX2e9xX7bexX1axX3xX5xX34xX3xX4xX1xXdxX1bxX25xX3xX39xX16xX4xX1xX3xXexXdxXf5xX2fxX3xX4xX1xX1fxX25xX14xX3xX5xX3e7xX25xX3xX25xX1xX5cexXexX3xXexXe6xX3xXexX86xXe1xX3e7xX4xX3xX2e9xX1bxX25xX3xX25xX6xX1axX3xXf2xX3xXd4xXdxX9axXexX3xX13xX6xX2fxX3xX2cxX3e7xXdxX3xX1xX3f3xX25xX3xX2xX10bxX10bxX3xXexX86xXdxX9axX19xX3xX5xXdxX2dxX19xX117xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX39xXdxX2cxX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d6xX2d7xX3xX2cxX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xX25xX14xXe6xX6xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX3xX2e9xX2eaxX19xX3xXexXdxXf5xX25xX3xX2cxX2dxX3xXd4xXdxX9axXexX3xX13xX6xX2fxX3xX2e9xX9ccxX3xX2e9xX321xXbxX3xX42xX19xX8cxX25xX14xX3xX7xX7bexX25xX3xX154xX6xX1axXaxX3xX1xX86xX10xX164xX9xXaxX55xX1axX41xXexX10xX55xX5xX4dxX41xX2cxX6xX4xX41xX42xXdxX25xX41xX25xX14xX19xX6xX41xX4xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX41xX39xX6xX19xX41xXexXdxX10xX25xX41xX2cxX10xX41xX2cxXdxX10xXexX41xX25xX6xX2fxX41xX39xX6xX41xX39xX6xXbxX41xX42xX19xX4dxX25xX14xX41xX7xX6xX25xX41xX154xX6xX1axX55xX1f2xX10bxXddaxX1fdxX1f2xX10axX117xX1xXexX2fxXaxX12xX0xXdxX2fxX14xX3xX7xX86xX4xX9xXaxX55xX2fxX10xX39xXdxX6xX55xX2xX1f2xX10bxX55xX25xX10xX1efxX7xX55xX1f2xX2xX10bxXe9xX55xX2xX10bxX28fxX39xX200xX2xX1f2xX1fdxX10bxX1fdxX1fdxXexX1f2xX200xX53xX1fdxX5xX1fdxX117xX20axXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX4xX1fxX6xX3xX22xX1xX24xX25xX1xX3xXbxX1xX1fxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX19xX6xX3xX2cxX34xX3xX7xX37xX3xX39xX3axX25xX14xX3xX2cxX3fxX4xX41xX42xXdxX25xX3xXbxX1xX48xX25xX14xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX39xXdxX2cxX12xX0xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d6xX2d7xX3xX2cxX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xX25xX14xXe6xX6xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX3xX2e9xX2eaxX19xX3xXexXdxXf5xX25xX3xX2cxX2dxX3xXd4xXdxX9axXexX3xX13xX6xX2fxX3xX2e9xX9ccxX3xX2e9xX321xXbxX3xX42xX19xX8cxX25xX14xX3xX7xX7bexX25xX3xX154xX6xX1axXaxX3xX1xX86xX10xX164xX9xXaxX55xX1axX41xXexX10xX55xX5xX4dxX41xX2cxX6xX4xX41xX42xXdxX25xX41xX25xX14xX19xX6xX41xX4xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX41xX39xX6xX19xX41xXexXdxX10xX25xX41xX2cxX10xX41xX2cxXdxX10xXexX41xX25xX6xX2fxX41xX39xX6xX41xX39xX6xXbxX41xX42xX19xX4dxX25xX14xX41xX7xX6xX25xX41xX154xX6xX1axX55xX1f2xX10bxXddaxX1fdxX1f2xX10axX117xX1xXexX2fxXaxX12xX2d6xX2d7xX3xX2cxX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xX25xX14xXe6xX6xX3xX22xX4dxX2cxXdxX39xX41xX2xX53xX3xX2e9xX2eaxX19xX3xXexXdxXf5xX25xX3xX2cxX2dxX3xXd4xXdxX9axXexX3xX13xX6xX2fxX3xX2e9xX9ccxX3xX2e9xX321xXbxX3xX42xX19xX8cxX25xX14xX3xX7xX7bexX25xX3xX154xX6xX1axX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexX86xX4dxX25xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX39xXaxX12xX5c0xX93axX25xX14xX3xX2xX2xX1xX3xXexX86xXe1xX6xX3xX25xX6xX1axX3xX1f2xX1fdxX55xX1f2xX88xX3xX5xX2d7xX3xX2cxX3fxX4xX3xX42xXdxX25xX3xX25xX14xXe6xX6xX3xX22xXd3xXd4xXd5xXd6xX41xX2xX53xX3xX2e9xX2eaxX19xX3xXexXdxXf5xX25xX3xX2e9xX9ccxX3xX2cxX2dxX3xXexX3e7xXdxX3xXd4xXdxX9axXexX3xX13xX6xX2fxX3xX18xX19xX6xX3xX4xXb4xX25xX14xX3xX1xX34xX25xX14xX3xXacxX1xX2d7xX25xX14xX3xX18xX19xX8cxX4xX3xXexX1bxX3xXcxX7bexX25xX3xX4a5xX3f3xX25xX3xX13xX1xX5cexXexX3xX313xXcxX36cxX117xX64xX22xX1472xX323xX117xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX39xXdxX2cxX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX19xX5xX12xX0xX39xXdxX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX86xXaxX12xX0xX55xX39xXdxX2cxX12xX0xX55xX39xXdxX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4a5xX4dxX19xX86xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xXcxXcxX31bxXd4xX13xX55xXd4xXdxX10xXexX25xX6xX2fx9bf5xX0xX55xXbxX12