Nghệ An: 5 người tử vong trong vụ ôtô rơi xuống sông Giăng
Lực lượng cứu hộ đã vớt được 4 thi thể nạn nhân rơi xuống sông Giăng, nạn nhân đi trên xe máy còn lại cũng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
a013x11a7cx11617xdd3ax10f57x1075cxb804xe316xe9f8xX7xb6a4xff72x100f7x119d5xbf25xca36xX5xd01cxXax10d59xafabxc62fxX1xea40xX3xe789xef92x10a42xX3xe909xX3xX19xX14x1110bx1255bxXdxX3xXex1216axX3xae91xf684xX19xX14xX3xXexe68exX28xX19xX14xX3xX27xc909xX3xd129xXexX35xX3xX2dxf0d3xXdxX3x11481xadddxe7f0xX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xbf5fxXdx11d6fxX19xX14xX0xf075xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa889xX10xX6x121e7xXaxX12xb134xf656xX4xX3xX5xX20x1087fxX19xX14xX3xX4x1019fxX3exX3xX1xeb7cxX3xf135xfc8cxX3xX27x121e9xXexX3xX74xX20xX69xX4xX3x10c48xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xe97dxX3xX19xcd5dxX19xX3xX19xX1x1013dxX19xX3xX2dxX3axXdxX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xf9e7xX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX90xX19xX3xX74xXdxX3xXexX2dx11483xX19xX3xX3dxX10xX3xea21x10925xca20xX3xX4xc925xX19xX3xX5xX8bxXdxX3xX4xbccdxX19xX14xX3xX74xX75xX3xXexX25xX3xX27xX28xX19xX14xX3xXexX2dxXb7xX19xX3xX74xX20xX21xX19xX14xX3xX74xXdxX3xX4xd5adxXbxX3xX4xX6exX3exf85dxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf5eexX28xX60xXbfxXaxX12xX0xXdxXbdxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbdxX7xaad2xXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xXexX25xX3xX27xX28xX19xX14xX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX27xX33xX3xX35xXexX35xX3xX2dxX3axXdxX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xX3xX1xa954xX19xX1xX3xb558xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4exX4exXdxXeexf9b3xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX27xX19xX4exX19xX10xdac3xX7xX4exa719xa957xX80xX18axX4exX2xX189xa800xX60xX2xX18axX190xX189xf3acxX196xa3bcxXexX2xX198xX2xX190xX5xX2xXeexe118xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xXexX25xX3xX27xX28xX19xX14xX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX27xX33xX3xX35xXexX35xX3xX2dxX3axXdxX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xXaxX3xX60xX6xXexX6xX113xXbxX1xX28xXexX28xX113xX28xX2dxXdxX14xXdxX19xX6xX5xX113xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1axX4exX4exX4xX60xX19xXdxXbdxX14xXeexX27xXdxX10xXexX19xX6xXbdxXbxX5xX3exX7xXeexX27xX19xX4exXexa60exX189xX18axX4exX3exXbxX5xX28xX6xX60xX10xX60xX4exX177xX28xX1a1xX28xef04xX6xX4exX189xX18axX189xX18axc7d6xX2xX18axX237xX18axX1cxX4exXexXexX3dxX27xX19xX237xXexX6xXdxX19xX6xX19xX19xX14xX1xX10xX6xX19xX237xX2xXeexX1a1xXbxX14xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1173exX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xX269xcc98xX3exX3xXexX2dxX10xX28xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xX3xX19xX3axXdxX3xX3dxX162xXbfxX3xX2dxX6xX3xX27xX33xX3xXexX6xXdxX3xX19xX8bxX19xXeexX3xb744x101b0xX19xX1xX1axX3xXcxXcxbddcxf3e7xX13xX3xXbxX1xXbexXex10b0axX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX28xX60xXbfxXaxX12xX63xXdxXb7xX19xX3xef3cxX3exX6xX19xX3xX74xbf79xX19xX3xX27xX33xX3xXexX6xXdxX3xX19xX8bxX19xX3xX5xbb9axXbdxX3xX3dxX10xX3xX35xXexX35xX3xX2dxX3axXdxX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX4xX273xX3exX3xX177xe999xX4xX3xX2c8xX3exX6xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xX3xX7xX6xX3exX3xX230xX1xXdxX3xX27xX6xX3xX4xX1xX8bxXbdxX3xX27xX78xXdxX3xX3dxX10xX3xXbdxXbexXbfxXa7xX3xX74xX8bxXdxX3xX60xXdxX16xX19xX3xX5xX75xX19xX1xX3xX74xX8bxX28xX3x10723xXbfxX3xX177xX6xX19xX3xX19xX1xX90xX19xX3xX60xX90xX19xX3xX1xX3exXbfxX16xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX269xX1xX20xX3axX19xX14xX3xX29dxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX2adxX3xX4xX1xX28xX3xX177xXdxX2cexXexX3xX74xX75xX3xX4xc4a8xX3xX1cxX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX90xX19xX3xXexX25xX3xX27xX28xX19xX14xX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX27xX33xX3xX27xXdxX16xX4xXeexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX28xX60xXbfxXaxX12xXcxX1xXdxX3xXexX1xX88xX3xX4xXbexX4xX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX90xX19xX3xX2dxX3axXdxX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xX3xX74xX75xX3xX74xX20xX69xX4xX3xX27xX78xXexX3xX5xXb7xX19xX3xX177xX21xX3xX27xX2ddxX28xX3xX5xd240xX4xX3xX189xX196xX3xX14xXdxX21xX3xX19xX14xX2ddxXbfxX3xX80xX4exX2xX18axXeexX3xc565xX6xX19xX1xX3xXexe8b2xX19xX1xX3xX4xXbexX4xX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX90xX19xX3xX74xX20xX69xX4xX3xX3dxXbexX4xX3xX74xce5bxX19xX1xX3xX14xc56exXbdxX1axX3xX13xX14xX3exXbfx10092xX19xX3xXcxX1xX2cexX3xXcxX3exXe8xX19xX3xX29dxX7xXdxX19xX1xX3xX19xX4axXbdxX3xX2xX198xX190xX18axX2adxXa7xX3xX63xXb7xX3xdf15xX15exX19xX1xX3xX18xX19xX1xX3xX29dxX7xXdxX19xX1xX3xX19xX4axXbdxX3xX2xX198xX190xX196xX2adxXa7xX3xX63xXb7xX3xX44dxX15exX19xX1xX3xaf55xX3exXbfxX2cexXexX3xX29dxX7xXdxX19xX1xX3xX19xX4axXbdxX3xX2xX198xdb2dxX196xXa7xX3xX74xc9f8xX3exX3xXexX2dxX3eaxX3xXexX8bxXdxX3xX3dxX75xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX13xX1xX28xXa7xX3xX1xX3exXbfxX16xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX269xX1xX20xX3axX19xX14xX2adxc413xX3xX5dxX28xX2ddxX19xX14xX3xX18xX19xX1xX3xXcxX3exXe8xX19xX3xX29dxX7xXdxX19xX1xX3xX19xX4axXbdxX3xX2xX198xX198xX189xX2adxX3xX27xX2ddxX3xX44dxX2ddxX28xX3xX2a6xX4axX19xX3xX13xX6xXbdxX3xX29dxX7xXdxX19xX1xX3xX19xX4axXbdxX3xX2xX198xX198xX80xXa7xX3xX4xbee7xX19xX14xX3xXexX2dxX3eaxX3xXexX8bxXdxX3xX3dxX75xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX63xXdxXb7xX19xXa7xX3xX1xX3exXbfxX16xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX269xX1xX20xX3axX19xX14xX2adxXeexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX28xX60xXbfxXaxX12xX13xX1xX20xX3xXexXdxX19xX3xX74xX75xX3xX74xX20xX6xX3xXexXdxX19xXa7xX3xX27xX2ddxX28xX3xX5xX3eaxX4xX3xX189xX18axX3xX14xXdxX21xX3xX19xX14xX2ddxXbfxX3xX80xX4exX2xX18axXa7xX3xXexX8bxXdxX3xX4xX273xX3exX3xXexX2dxX10xX28xX3xX269xX1xX69xX3xX269xX1xX4f3xX6xX3xX177xX2f6xX4xX3xX2c8xX3exX6xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xX3xX19xX3fxXdxX3xX189xX3xX3dxX75xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX63xXdxXb7xX19xX3xX27xX2ddxX3xa1acxX1xX28xX19xX14xX3xXcxX1xX420xX19xX1xXa7xX3xX1xX3exXbfxX16xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX269xX1xX20xX3axX19xX14xX3xX29dxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX2adxX3xX3dxX162xXbfxX3xX2dxX6xX3xX27xX33xX3xXexX6xXdxX3xX19xX8bxX19xX3xX14xXdxX6xX28xX3xXexX1xX35xX19xX14xX3xX14xXdxbc5exX6xX3xX3dxX10xX3xXbdxXbexXbfxX3xX27xX2ddxX3xX35xXexX35xX3xX481xX3xX4xX1xfda4xXeexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX28xX60xXbfxXaxX12xXcxX1xX21xXdxX3xX74xXdxX88xXbdxX3xXexX2dxXb7xX19xXa7xX3xX4xX1xXdxX2cexX4xX3xX3dxX10xX3xXbdxXbexXbfxX3xX60xX28xX3xX6xX19xX1xX3xX5dxX28xX2ddxX19xX14xX3xX18xX19xX1xX3xXcxX3exXe8xX19xX3xX74xXdxX486xX3exX3xX230xX1xXdxX88xX19xX3xX4xX1xd251xX3xXexX1xX10xX28xX3xX6xX19xX1xX3xX44dxX2ddxX28xX3xX2a6xX4axX19xX3xX13xX6xXbdxX3xX5xX20xX3exX3xXexX1xX35xX19xX14xX3xX74xX2cexX19xX3xX14xXdxX5eexX6xX3xX4xX273xX3exX3xXexX2dxX10xX28xX3xX269xX1xX69xX3xX269xX1xX4f3xX6xX3xXexX1xX15exX3xX27xX6xX3xX4xX1xX8bxXbdxX3xX27xX78xXdxX3xX35xXexX35xX3xX481xX3xX4xX1xX603xX3xX29dxX177xXdxX88xX19xX3xX230xXdxX88xXbdxX3xX7xX28xXbexXexX3xX196xX18axX18xX3xX113xX3xX198xX196xX1cxXeexX1cxX196xX2adxX3xX5xX20xX3exX3xXexX1xX35xX19xX14xX3xX1xX20xX78xX19xX14xX3xX19xX14xX20xX69xX4xX3xX5xX8bxXdxXa7xX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX35xXexX35xX3xX4xX370xX3xX6xX19xX1xX3xX13xX14xX3exXbfxX42dxX19xX3xXcxX1xX2cexX3xXcxX3exXe8xX19xXa7xX3xX63xXb7xX3xX44dxX15exX19xX1xX3xX18xX19xX1xX3xX27xX2ddxX3xX63xXb7xX3xX2a6xX4axX19xX3xX46fxX3exXbfxX2cexXexXeexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX28xX60xXbfxXaxX12xX5dxbcf6xX3exX3xX2c8xX3exX162xX3xX7xX6xX3exX3xX27xX6xX3xX4xX1xX8bxXbdxXa7xX3xX4xX1xXdxX2cexX4xX3xX35xXexX35xX3xX481xX3xX4xX1xX603xX3xX74xX90xXbdxX3xX27xX2ddxX28xX3xX5xX6xX19xX3xX4xX6xX19xX3xX4xX273xX3exXa7xX3xX2dxX3axXdxX3xXexX1xfb2exX19xX14xX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xX4b2xX3xX1xX6xXdxX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX74xXdxX3xX3dxX10xX3xXbdxXbexXbfxXa7xX3xXbdxX72xXexX3xX177xX420xX3xXexX1xX20xX3axX19xX14xX3xX19xc27exX19xX14xX3xX74xX20xX69xX4xX3xX74xX20xX6xX3xX74xXdxX3xX4xXe8xXbxX3xX4xX6exX3exX3xX27xX2ddxX3xXbdxX72xXexX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX4xXcaxX19xX14xX3xX177xX420xX3xX2dxX3axXdxX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xXeexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX28xX60xXbfxXaxX12xX13xX14xX6xXbfxX3xX230xX1xXdxX3xX27xX33xX3xXexX6xXdxX3xX19xX8bxX19xX3xX3dxX162xXbfxX3xX2dxX6xXa7xX3xX4xX1xX405xX19xX1xX3xX2c8xX3exXbfxX486xX19xX3xX4xXbexX4xX3xX74xX420xX6xX3xXbxX1xX20xX3axX19xX14xX3xX5xXdxXb7xX19xX3xX2c8xX3exX6xX19xX3xX74xX75xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX1xX69xXbxX3xX27xX78xXdxX3xX5xX64xX4xX3xX5xX20xX69xX19xX14xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX19xX4axX19xX14xX3xXexX2dxXdxX88xX19xX3xX230xX1xX6xXdxX3xX5xX64xX4xX3xX5xX20xX69xX19xX14xXa7xX3xXbxX1xX20xX3axX19xX14xX3xXexXdxX16xX19xX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX74xXb7xXbdxX3xX74xX88xX3xX4xX6exX3exX3xX1xX72xXa7xX3xX4xX6exX3exX3xX19xX8bxX19xXa7xX3xXexX15exXbdxX3xX230xXdxX2cexXbdxX3xX4xXbexX4xX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX90xX19xXeexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX28xX60xXbfxXaxX12xX44dxX2cexX19xX3xX189xX196xX3xX14xXdxX21xX3xX19xX14xX2ddxXbfxX3xX80xX4exX2xX18axXa7xX3xX5xX64xX4xX3xX5xX20xX69xX19xX14xX3xX4xX6exX3exX3xX1xX72xX3xX74xX75xX3xX27xX78xXexX3xX74xX20xX69xX4xX3xX80xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX88xX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX90xX19xX3xX2dxX3axXdxX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xX3xXa7xX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX74xX370xX3xX4xX370xX3xX196xX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX74xXdxX3xXexX2dxXb7xX19xX3xX35xXexX35xX3xX27xX2ddxX3xXbdxX72xXexX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX74xXdxX3xX3dxX10xX3xXbdxXbexXbfxX4b2xX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX90xX19xX3xX74xXdxX3xXexX2dxXb7xX19xX3xX3dxX10xX3xXbdxXbexXbfxX3xX4xXc2xX19xX3xX5xX8bxXdxX3xX4xXcaxX19xX14xX3xX74xX75xX3xXexX25xX3xX27xX28xX19xX14xX3xXexX2dxXb7xX19xX3xX74xX20xX21xX19xX14xX3xX74xXdxX3xX4xXe8xXbxX3xX4xX6exX3exXeexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX28xX60xXbfxXaxX12xX13xX14xX3exXbfxXb7xX19xX3xX19xX1xX90xX19xX3xX27xX33xX3xXexX6xXdxX3xX19xX8bxX19xX3xX74xX6xX19xX14xX3xX74xX20xX69xX4xX3xX5xX64xX4xX3xX5xX20xX69xX19xX14xX3xX4xX1xX6exX4xX3xX19xX4axX19xX14xX3xX74xXdxX486xX3exX3xXexX2dxX6xX3xX5xX2ddxXbdxX3xX2dxeb71xXeexX4exXeexX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX28xX60xXbfxXaxX12xX0xXdxXbdxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXbdxX7xX113xXbxX1xX28xXexX28xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xXexX25xX3xX27xX28xX19xX14xX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX27xX33xX3xX35xXexX35xX3xX2dxX3axXdxX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xX3xX1xX15exX19xX1xX3xX162xX19xX1xX3xX189xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX4exX4exXdxXeexX177xX6xX28xX1xX6xXexXdxX19xX1xXeexX27xX19xX4exX19xX10xX186xX7xX4exX189xX18axX80xX18axX4exX2xX189xX190xX60xX2xX18axX190xX189xX196xX196xX198xXexX2xX2xX80xX198xX5xX189xXeexX1a1xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xXexX25xX3xX27xX28xX19xX14xX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX27xX33xX3xX35xXexX35xX3xX2dxX3axXdxX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xXaxX3xX60xX6xXexX6xX113xXbxX1xX28xXexX28xX113xX28xX2dxXdxX14xXdxX19xX6xX5xX113xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1axX4exX4exX4xX60xX19xXdxXbdxX14xXeexX27xXdxX10xXexX19xX6xXbdxXbxX5xX3exX7xXeexX27xX19xX4exXexX21fxX189xX18axX4exX3exXbxX5xX28xX6xX60xX10xX60xX4exX177xX28xX1a1xX28xX230xX6xX4exX189xX18axX189xX18axX237xX2xX18axX237xX18axX1cxX4exXexXexX3dxX27xX19xX237xXexX6xXdxX19xX6xX19xX19xX14xX1xX10xX6xX19xX237xX189xXeexX1a1xXbxX14xXaxX3xX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX269xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xX269xX1xXdxX2cexX4xX3xX3dxX10xX3xX35xXexX35xX3xX481xX3xX4xX1xX603xX3xX4xX1xX65axX3xX196xX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX90xX19xX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX3dxX10xX3xX74xX20xX69xX4xX3xX27xX78xXexX3xX5xXb7xX19xX3xX7xX6xX3exX3xX27xX33xX3xXexX6xXdxX3xX19xX8bxX19xXeexX3xX29dxX29exX19xX1xX1axX3xXcxXcxX2a5xX2a6xX13xX3xXbxX1xXbexXexX2adxX0xX4exXbxX12xX0xX60xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX60xX2dxX10xX5xX6xXexX10xX60xXaxX12xX0xX7xXexX2dxX28xX19xX14xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxXb7xX19xX3xX2c8xX3exX6xX19xX1axX0xX4exX7xXexX2dxX28xX19xX14xX12xX0xX3exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX113xXexX1xX3exXbdxX177xX113xX6xX19xX60xX113xX7xX6xXbxX28xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44dxX90xXbdxX3xX27xX2ddxX28xX3xXexX2dxX90xX3exX3xXexX2dxXb7xX19xX3xX46fxX63xX3xX2xX18xX3xX2c8xX3exX6xX3xX5dxX2ddxX3xXcxe94dxX19xX1xXa7xX3xd8a0xX3dxX2cexX3xX1xX72xXbx10c9cxX3xX177xXdxX88xX19xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xXbdx113d5xX28xX3xX74xX273xX3exXa7xX3xX177xX3exX19xX14xX3xX4xX162xX3xX189xX3xXexX3eaxXdxX3xX230xX1xX405xXaxX3xX1xX2dxX10x12218xX9xXaxX4exX6xX19xX113xX19xXdxX19xX1xX113xXexX2dxX6xXexX113xXexX3exX4exX60xX6xXbdxX113xX27xX6xX28xX113xXexX2dxX6xX3exX113xXexX2dxX10xX19xX113xX2c8xX5xX113xX2xX6xX113xX2c8xX3exX6xX113xX1xX6xX113xXexXdxX19xX1xX113xX3dxX10xX113xX1xX28xXbxX113xX177xXdxX10xX19xX113xX19xX14xX1xX10xX113xX6xX19xX113xXbdxX10xX28xX113xX60xX6xX3exX113xX177xX3exX19xX14xX113xX4xX6xX113xX189xX113xXexX3exXdxX113xX230xX1xXdxX4exX2xX198xX481xX190xX189xX18axXeexX1xXexXbdxXaxX12xX0xXdxXbdxX14xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX4exXbdxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX189xX18axX4exX19xX10xX186xX7xX4exX189xX18axX196xX80xX4exX2xX18axX21fxX60xX21fxX189xX2xX2xX189xX2xX1cxXexX190xX80xX1cxX18axX1cxX5xX18axXeexX1a1xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xXexX25xX3xX27xX28xX19xX14xX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX27xX33xX3xX35xXexX35xX3xX2dxX3axXdxX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX27xX12xX0xX7xXexX2dxX28xX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX44dxX90xXbdxX3xX27xX2ddxX28xX3xXexX2dxX90xX3exX3xXexX2dxXb7xX19xX3xX46fxX63xX3xX2xX18xX3xX2c8xX3exX6xX3xX5dxX2ddxX3xXcxXc78xX19xX1xXa7xX3xXc7dxX3dxX2cexX3xX1xX72xXbxXc84xX3xX177xXdxX88xX19xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xXbdxXc94xX28xX3xX74xX273xX3exXa7xX3xX177xX3exX19xX14xX3xX4xX162xX3xX189xX3xXexX3eaxXdxX3xX230xX1xX405xXaxX3xX1xX2dxX10xXcb2xX9xXaxX4exX6xX19xX113xX19xXdxX19xX1xX113xXexX2dxX6xXexX113xXexX3exX4exX60xX6xXbdxX113xX27xX6xX28xX113xXexX2dxX6xX3exX113xXexX2dxX10xX19xX113xX2c8xX5xX113xX2xX6xX113xX2c8xX3exX6xX113xX1xX6xX113xXexXdxX19xX1xX113xX3dxX10xX113xX1xX28xXbxX113xX177xXdxX10xX19xX113xX19xX14xX1xX10xX113xX6xX19xX113xXbdxX10xX28xX113xX60xX6xX3exX113xX177xX3exX19xX14xX113xX4xX6xX113xX189xX113xXexX3exXdxX113xX230xX1xXdxX4exX2xX198xX481xX190xX189xX18axXeexX1xXexXbdxXaxX12xX44dxX90xXbdxX3xX27xX2ddxX28xX3xXexX2dxX90xX3exX3xXexX2dxXb7xX19xX3xX46fxX63xX3xX2xX18xX3xX2c8xX3exX6xX3xX5dxX2ddxX3xXcxXc78xX19xX1xXa7xX3xXc7dxX3dxX2cexX3xX1xX72xXbxXc84xX3xX177xXdxX88xX19xX3xX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX3xXbdxXc94xX28xX3xX74xX273xX3exXa7xX3xX177xX3exX19xX14xX3xX4xX162xX3xX189xX3xXexX3eaxXdxX3xX230xX1xX405xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX2dxX28xX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX2a6xX33xX3xXexX6xXdxX3xX19xX8bxX19xX3xX3dxed17xXbfxX3xX2dxX6xX3xX27xX2ddxX28xX3xX230xX1xX28xX162xX19xX14xX3xX2xX190xX1xX80xX1cxXaxX3xXexX3fxXdxX3xX19xX6xXbfxX3xX29dxX189xX198xX4exX190xX2adxXa7xX3xXexX2dxXb7xX19xX3xX46fxX63xX3xX2xX18xXa7xX3xX14xX273xX19xX3xXexX2dxX20xX78xX4xX3xX4xb90axX19xX14xX3x110a0xXfexX13xX3ffxX3xX3dxX75xX3xX2a5xX3exX90xX19xX3xX5dxX425xX19xX14xXa7xX3xX1xX3exXbfxX16xX19xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX2a5xX3exX90xX19xX3xX29dxX5dxX2ddxX3xXcxXc78xX19xX1xX2adxXa7xX3xX230xX1xXdxX2cexX19xX3xX4xX1xXdxX2cexX4xX3xX3dxX10xX3xX35xXexX35xX3xX80xX3xX4xX1xX603xX3xX1xX20xX3xX1xf1ddxX19xX14xX3xX19xX7b6xX19xX14xXeexX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX27xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a5xX10xX3xX230xX1xXbexX4xX1xX3xX2xX21fxX3xX4xX1xX603xX3xXc7dxX74xXe8xX3exX3xX74xX273xX3exXc84xX3xX3dxX10xX3xXexX162xXdxX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX74xXb7xXbdxXa7xX3xX190xX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX4xX1xX2cexXexXa7xX3xX19xX1xXdxX486xX3exX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX177xX420xX3xXexX1xX20xX3axX19xX14xXaxX3xX1xX2dxX10xXcb2xX9xXaxX4exX6xX19xX113xX19xXdxX19xX1xX113xXexX2dxX6xXexX113xXexX3exX4exX3dxX10xX113xX230xX1xX6xX4xX1xX113xX2xX21fxX113xX4xX1xX28xX113xX60xX6xX3exX113xX60xX6xX3exX113xX3dxX10xX113xXexX6xXdxX113xXexX2dxX28xX19xX14xX113xX60xX10xXbdxX113xX190xX113xX19xX14xX3exX28xXdxX113xX4xX1xX10xXexX113xX19xX1xXdxX10xX3exX113xX19xX14xX3exX28xXdxX113xX177xXdxX113xXexX1xX3exX28xX19xX14xX4exX2xX198xX1cxX21fxX481xX481xXeexX1xXexXbdxXaxX12xX0xXdxXbdxX14xX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX4exXbdxX10xX60xXdxX6xX4exX2xX189xX18axX4exX19xX10xX186xX7xX4exX189xX18axX189xX198xX4exX2xX18axX21fxX60xX189xX18axX21fxX189xX2xX2xX80xXexX21fxX190xX189xX196xX5xX196xX113xX5xX28xX14xX28xX113xX6xX189xX113xX2xX1cxX198xX1cxX189xX190xX189xX189xX80xX2xX21fxX80xXeexX1a1xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX1xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xXexX25xX3xX27xX28xX19xX14xX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX27xX33xX3xX35xXexX35xX3xX2dxX3axXdxX3xX3dxX3exX3fxX19xX14xX3xX7xX35xX19xX14xX3xX48xXdxX4axX19xX14xXaxX3xX4exX12xX0xX4exX6xX12xX0xX60xXdxX27xX12xX0xX7xXexX2dxX28xX19xX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2a5xX10xX3xX230xX1xXbexX4xX1xX3xX2xX21fxX3xX4xX1xX603xX3xXc7dxX74xXe8xX3exX3xX74xX273xX3exXc84xX3xX3dxX10xX3xXexX162xXdxX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX74xXb7xXbdxXa7xX3xX190xX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX4xX1xX2cexXexXa7xX3xX19xX1xXdxX486xX3exX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX177xX420xX3xXexX1xX20xX3axX19xX14xXaxX3xX1xX2dxX10xXcb2xX9xXaxX4exX6xX19xX113xX19xXdxX19xX1xX113xXexX2dxX6xXexX113xXexX3exX4exX3dxX10xX113xX230xX1xX6xX4xX1xX113xX2xX21fxX113xX4xX1xX28xX113xX60xX6xX3exX113xX60xX6xX3exX113xX3dxX10xX113xXexX6xXdxX113xXexX2dxX28xX19xX14xX113xX60xX10xXbdxX113xX190xX113xX19xX14xX3exX28xXdxX113xX4xX1xX10xXexX113xX19xX1xXdxX10xX3exX113xX19xX14xX3exX28xXdxX113xX177xXdxX113xXexX1xX3exX28xX19xX14xX4exX2xX198xX1cxX21fxX481xX481xXeexX1xXexXbdxXaxX12xX2a5xX10xX3xX230xX1xXbexX4xX1xX3xX2xX21fxX3xX4xX1xX603xX3xXc7dxX74xXe8xX3exX3xX74xX273xX3exXc84xX3xX3dxX10xX3xXexX162xXdxX3xXexX2dxX28xX19xX14xX3xX74xXb7xXbdxXa7xX3xX190xX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX4xX1xX2cexXexXa7xX3xX19xX1xXdxX486xX3exX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX177xX420xX3xXexX1xX20xX3axX19xX14xX0xX4exX6xX12xX0xX4exX7xXexX2dxX28xX19xX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX60xXaxX12xX2a6xX33xX3xXexX6xXdxX3xX19xX8bxX19xX3xX14xXdxX6xX28xX3xXexX1xX35xX19xX14xX3xX74xX7b6xX4xX3xX177xXdxX16xXexX3xX19xX14xX1xXdxXb7xXbdxX3xXexX2dxf0aaxX19xX14xX3xX27xf309xX6xX3xX3dxX162xXbfxX3xX2dxX6xX3xX5xX3eaxX4xX3xX2dxX8bxX19xX14xX3xX7xXbexX19xX14xX3xX189xX2xX113xX481xX3xXexX2dxXb7xX19xX3xX2c8xX3exX3fxX4xX3xX5xX72xX3xX2xX18xXa7xX3xX74xX28xX8bxX19xX3xX2c8xX3exX6xX3xX3dxX75xX3xXcxX90xX19xX3xX44dxX6exX4xXa7xX3xX1xX3exXbfxX16xX19xX3xX5dxX2ddxXbdxX3xXcxX90xX19xXa7xX3xXfexX15exX19xX1xX3xXcxX1xX3exX73dxX19xX3xX230xX1xXdxX2cexX19xX3xX405xXexX3xX19xX1xXe8xXexX3xX190xX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX4xX1xX2cexXexX3xX27xX2ddxX3xX19xX1xXdxX486xX3exX3xX19xX14xX20xX21xXdxX3xX177xX420xX3xXexX1xX20xX3axX19xX14xXeexX0xX4exXbxX12xX0xX4exX60xXdxX27xX12xX0xX4exX5xXdxX12xX0xX4exX3exX5xX12xX0xX60xXdxX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2dxXaxX12xX0xX4exX60xXdxX27xX12xX0xX4exX60xXdxX27xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX28xX60xXbfxXaxX3xX7xXexXbfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3dxXexX113xX6xX5xXdxX14xX19xX1axX3xX2dxXdxX14xX1xXexX4b2xXaxX12xX0xX10xXbdxX12xXcxX1xX10xX28xX3xXcxXbexX3xX269xX1xX3exXbfxXb7xX19xX3xX29dxXcxXcxX2a5xX2a6xX13xX4exX2a6xXdxX10xXexX19xX6xXbdx11ef5xX2adxX0xX4exX10xXbdxX12xX0xX4exXbxX12