Roberto Saviano: Người thách thức mafia bằng... tiểu thuyết
Roberto Saviano (38 tuổi), nhà báo/nhà văn best-seller Italy, đang giới thiệu cuốn tiểu thuyết mới, La paranza dei bambini. Đó không phải là một cuốn sách thông thường, nếu người ta biết rằng: anh đã từng nhiều lần bị mafia đe dọa mạng sống vì những trang viết của mình.
c335xd0a8xf5ccx15a24x126e3xf2d4x155eaxd300x119a2xfd4bx15141xdc56xf04exffa6x117cfx14b3exX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax10909x13c77x108eexXexX0x15a6bxXaxX17xX18xX19xXexX0x1234bx14bcfxX19xfa57xXexX0xXax112eaxX9x1392fxXdxX18xea4dxX2fx13bc0x14dbdxfa3fxX5xf015xXbxXdxX17xX32xXexe5f3xX24xX23xX17xe15cxXbxX24xX9x12424xX18x1535cxX35xX18xd6bdxX24xe07fxX9xe773x126b7x147fcx12f4dxX35xX9xXbxXax10f86xX2cxXaxX9xXbxXax145faxX2cxX9xXcxX18x15a86xX35xX18xX9xX23x14844xX48xX4dxe227xX67xX67xX9xXbxX35xf7ffx1160bxX9xXbxXaxX6exX26x12972xXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xfc22xX17xX18xX19xX32xXexX3bxX24xX23xX17xX3fxXbxX24xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9x13f9fx15598x150cbxX9xXbxX6exdc65xX35x14c29xfd24xX9xX48xXax11b31xX9xX23xX54xX24xX1cxX48xXaxXa9xX9xX45x15cd1xX48xX9xX23xX17xX2fxXbx127a8xX2fxX17xXdxXdxX17xX3fxX9x11f5dxXbxX18xXdxX26xXa5xX9xcabfxX18xX48xX4dxX9xX4dxX35x12829xX35xX9xXbxXaxX35x1320dxX6exX9xX2cxX6ex1008cxX48xX9xXbxX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xXcxXd1xX35xXa5xX9xd1b9xX18xX9xX33xX18xX3fxX18xX48x11790xX18xX9xX19xX17xX35xX9xX23xX18xXcxX23xX35xX48xX35xX67xX9xdce8x12ab8xX9x1233axXax12153xX48xX4dxX9xX33xXaxf34dxX35xX9xXdxXa9xX9xXcxe9d8xXbxX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xX2fxX54xX2cxXaxX9xXbxXaxX10dxX48xX4dxX9xXbxXaxX4exX4fxX48xX4dxXa5xX9xX48xX74xX6exX9xX48xX4dxX4exX4fxX35xX9xXbxX18xX9xX23xX35xX74xXbxX9xX3fxX64xX48xX4dxX4axX9xX18xX48xXaxX9xXcax15c78xX9xXbxe829xX48xX4dxX9xX48xXaxX35xcc27xX6exX9xXdx13e1exX48xX9xX23x106cfxX9xXcxX18xX5fxX35xX18xX9xXcaxX17xX9xX19x154dexX18xX9xXcx13064xX48xX4dxX9xX2fxXdcxX48xX4dxX9xX45xdb7bxX9xX48xXax10434xX48xX4dxX9xXbxX3fxX18xX48xX4dxX9xX45xX35xX74xXbxX9xX2cx14be3xX18xX9xXcxX17exX48xXaxX67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x13c9cxX24xX19xX26xX32xXexX4xX54xX35xX9xXbxf74exX48xX9xX3bxX24xX23xX17xX3fxXbxX24xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xXbxX155xX48xX4dxX9xX48xXa2xX35xX9xXbxX35xX74xX48xX4dxX9xX10bxXax1027fxX33xX9xXbxX24xXa9xX48xX9xX2cxX160xX6exXa5xX9xX45xXd1xX35xX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xXbxX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xc598xX24xXcxX24xX3fxX3fxX18xXaxX9xX9cx120fcx14e4dxX205xc4ebxXa4xXa5xX9xXbxX3fxX24xX48xX4dxX9xXcaxX109xX9xXbxX35xX74xXbxX9xXdxX11axX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xX2fx15c52xX9xXbxXaxddeexXbxX9xX23xX1b4xX48xX9xXbxX3fxX24xX48xX4dxX9xXbxXa2xX9xX2cxXaxX5axX2cxX9xXbxX11axX35xX9xX33xXaxX174xXcxX9xX4xX18xXcxX24xX3fxX3fxX18xX67xX9xX4x13344xX48xX9xX23x100c5xX26xX9xX4dxX35xX4fxXa5xX9xXf0xX18xX9xX33xX18xX3fxX18xX48xXf8xX18xX9xX19xX17xX35xX9xX23xX18xXcxX23xX35xX48xX35xX9xX9cxX5xXaxX17xX9xX2cxXaxX35xXdxX19xX3fxX17xX48xX32xX2fxX9xX2cxXdxX18xX48xXa4xX9xX2cx11e69xX48xX4dxX9xX45xX35xX74xXbxX9xX45xX15cxX9xXbxXaxX74xX9xXaxXd7xX9xXcxX18xX5fxX35xX18xX9xX10bxX74xX9xXbxX35xX74xX33xXa5xX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xX10bx1224dxX9xXcaxX160xX26xX9xX48xXax120dfxX48xX9xXbxX253xXcxX9xX45xXa9xX9x10990xX113xX24xX9x11598xX6exX26xXd7xXbxX67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX32xX5xf9efxXbxX9xX2cxX113xX9xXcaxX15cxX6exX9xX2axe70bxX9xXbxX6exXa2xX35xX9xX45xXa9xX9xX2cxXax148f2xX48xX4dxX9xXcxX6exXdcxX48xX9xX2cxX109xX9xXbxX35xX15cxX48xXa5xX9xX2c8xX6exX26xX15cxX48xX9xXdxX223xX2cxXa5xX9xX33xXaxca0bxX9xX48xX182xX67xX9xX2axX205xX9xX2cxX227xX6exX9xX23x137f2xX9xXcaxX6exX18xX9xX2c8xX6exX18xX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xX48xX4dx11248xX9xXaxX2b2xXcxX9x11e11xX9xX4cxX18xX33xXdxX17xX2fxX9xX23xX64xX48xX4dxX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xX2cxXaxX35xX74xX2cxX9xX2c4xX17xX9xX4dxX1d8xX48xX9xXcxX54xX26xX67xX9xXf0xX6exX227xXbxX9xX2cxX192xX18xX9xX2cxXaxX2fcxX48xX4dxX9xXdxXa9xX9xX4dxX35xX74xXbxX9xXaxX24x13261xX2cxX9xX23xX164xX9xX4dxX35xX74xXbxX32xX9xXbbxX9xX23xX18xX48xX9xXbxXa2xX9xX2cxXaxX5axX2cxX9xXf0xX35xX1b4xX48xX9xXaxX24xX18xX48xX9xde31xXb4xX48xX9xXaxX170xX2cxX9xXf0xX35xXbxX4xX24xXdxX24xX4dxX48xX17xX9xX9cxX108xX5axX2cxXa4xX9xX45xX35xX74xXbxX9xX4dxX35xXd1xX35xX9xXbxXaxX35xXd7xX6exX9xX45xX15cxX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xXbxX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xXf0xX18xX9xX33xX18xX3fxX18xX48xXf8xX18xX9xX19xX17xX35xX9xX23xX18xXcxX23xX35xX48xX35xX9xX2cxX192xX18xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX67xX9xX4xX6exXdcxX48xX9xX2fxX54xX2cxXaxX9xXcaxX4ex10528xX2cxX9xX2cxXaxfe12xX48xXaxX9xXbxXaxX5axX2cxX9xX2cxX10dxX48xX4dxX9xX23xXdcxX9xX45xXa9xX35xX9xXbxXaxX54xX48xX4dxX9xXbxX3fxX4exXd1xX2cxX9xXbxX174xX35xX9xXf0xX35xX1b4xX48xX9xXaxX24xX18xX48xX9xX48xXa9xX26xX67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4axX1cxX1cxX35xX67xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX67xX45xX48xX1cxX48xX17xd3e4xX2fxX1cxX2axX9exX2axX204xX1cx155ccxX48bxX19xX204xX2axX204xX204xX207xX2axX205xXbxX2f0xX2f0xX204xX9dxXdxX205xX67xd56bxX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3fxX24xX23xX17xX3fxXbxX24xX9xX2fxX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xX48xX4dxX6exX24xX35xX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xXbxXaxX6exX2cxX9xXcxX18xX5fxX35xX18xX9xX23xX18xX48xX4dxX9xXbxX35xX17xX6exX9xXbxXaxX6exX26xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX4cxXaxXa9xX9xX45xXb4xX48xX9xX3bxX24xX23xX17xX3fxXbxX24xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX4xX289xX48xX4dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xX19xX24fxX48xX4dxX9xX4dxX35xXd1xX35xX9xXbxXaxX35xXd7xX6exX9xX48xXa9xX26xXa5xX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xXbxX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xX2cxX192xX18xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xXcxX10dxX9xXbxX113xX9xXcxX11axXbxX9xX2cxX54xX2cxXaxX9xX32xXcaxX160xX26xX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xX33xXaxX31bxX2cxXa5xX9xX10bxXaxX10dxX48xX4dxX9xX19xX24xX9xX19xX223xX9xX45xXa9xX9xXcaxX160xX26xX9xXbxXa9xX48xX9xX48xXaxX2baxX48xX9xX45xX15cxX9xX2cxX54xX2cxXaxX9xXcxXa9xX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xX48xX4dxX4exX4fxX35xX9xX23xX6exX10dxX48xX9xX23xX54xX48xX9xX48xXax12748xX9xXdxX2b2xX9xX2cxX109xX9xXbxXaxX6dxX9xXbxX3fxX341xX9xXbxXaxXa9xX48xXaxX9xX10bxX2b2xX9xX4dxX35xX74xXbxX9xX48xX4dxX4exX4fxX35xX9xXcxX54xX6exX9xXdxX174xX48xXaxX32xX67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xX23xX1d8xXbxX9xXcaxX160xX6exX9xX45xX35xX74xXbxX9xX23xX54xX24xX9xXbxX155xX9xX48xXb4xXcxX9xX204xX205xX205xX204xX67xX9xX4cxXaxX182xX48xX4dxX9xX23xXa9xX35xX9xX45xX35xX74xXbxX9xXcaxX160xX6exX9xXbxX18xX26xX9xX2cxX192xX18xX9xX18xX48xXaxX9xXcaxX4exX411xX2cxX9xX35xX48xX9xXbxX3fxX1b4xX48xX9xX2cxX54xX2cxX9xXbxX174xX33xX9xX2cxXaxX416xX9xX45xXa9xX9xX23xX54xX24xX9xX48xXaxX4exX9xX7xX6exXdxX33xXa5xX9xX2xX35xX18xX3fxX35xX24xXa5xX9xX43xX6exX19xXa5xX9xXc3xXdxX9xXcxX18xX48xX35xX5fxX17xX2fxXbxX24xX9xX45xXa9xX9xXbxX3fxX1b4xX48xX9xXbxX3fxX18xX48xX4dxX9xX483xX17xX23xX9xX4cxX18xXf8xX35xX24xX48xX17xX9xXc3xX48xX19xX35xX18xX48xX18xX67xX9xe059xX48xXaxX9xX2cxX24fxX48xX9xXdxXa9xX9xX2cxX11axX48xX4dxX9xXbxX54xX2cxX9xX45xX35xX1b4xX48xX9xX2cxX192xX18xX9xX4xX24xX3fxX3fxX35xX17xX3fxX17xX9xX19xX17xXdxX9xc87bxX17xXf8xXf8xX24xX4dxX35xX24xX3fxX48xX24xX67xX9xX5xX6exX48xX4dxX9xX3fxX18xX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xXbxX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xX1faxX24xXcxX24xX3fxX3fxX18xXaxXa5xX9xX18xX48xXaxX9xX48xXa2xX35xX9xX19xX18xX48xXaxX9xX10bxXaxX1d8xX33xX9xXbxXaxX74xX9xX4dxX35xXd1xX35xX9xX48xXaxX4exX48xX4dxX9xX2cxX289xX48xX4dxX9xX4dxX380xX33xX9xX48xXaxX35xX15cxX6exX9xX3fxX192xX35xX9xX3fxX24xX67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX1faxX24xXcxX24xX3fxX3fxX18xXaxX9xXdxXa9xX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xX2fxX54xX2cxXaxX9xX45xX15cxX9xXcxX11axXbxX9xXbxXaxX74xX9xX4dxX35xXd1xX35xX9xXbxX11axX35xX9xX33xXaxX174xXcxX9xXbxXaxX223xX2cxX9xX2fxX223xX67xX9x15890xXaxX35xX9xXcaxX170xX2cxXa5xX9xXcaxX11axX2cxX9xX4dxX35xX113xX9xX2cxX109xX9xX2cxX113xXcxX9xX4dxX35xX54xX2cxX9xX48xXaxX4exX9xXaxX170xX9xXcaxX18xX48xX4dxX9xXbxXaxX2e5xX26xX9xXcxX11axXbxX9xXdxX24xX174xXbxX9xX2cxX54xX2cxX9xX2cxX113xX48xXaxX9xXbxX11axX35xX9xX54xX2cxX9xX2c8xX6exX18xX9xX2cxX54xX2cxXaxX9xXcxX10dxX9xXbxX113xX9xX2cxX192xX18xX9xX48xXaxXa9xX9xX45xXb4xX48xX67xX9xX5xX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xXcxX10dxX9xXbxX113xX9xX2cxX6exX11axX2cxX9xX2cxXaxX35xX74xX48xX9xX4dxX35xX182xX18xX9xX2cxX54xX2cxX9xX23xXb4xX48xX4dxX9xXcaxX113xX48xX4dxXa5xX9xX45xX15cxX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xX4dxX18xX48xX4dxX2fxXbxX17xX3fxX9xX32xX48xXaxX416xX32xX9xX45xXa9xX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xX2cxXaxX35xX74xX2cxX9xX54xX24xX9xX45xX17xX2fxXbxX9xX2cxXaxXdcxX48xX4dxX9xXcaxX174xX48xX67xX9xX1a9xX1b4xX48xX9xX2cxX174xX48xXaxX9xXcaxX109xXa5xX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xX2fxX54xX2cxXaxX9xX2cxX289xX48xX4dxX9xX4dxX1d8xX48xX9xX45xXd1xX35xX9xX2cxX6exX11axX2cxX9xXcaxX35xX15cxX6exX9xXbxX3fxX18xX9xX45xX15cxX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xXbxX11axX35xX9xX54xX2cxX9xX2cxX109xX9xXbxXa2xX9xX2cxXaxX5axX2cxXa5xX9xX45xXa9xX9xXcaxX380xX2cxX9xX23xX35xXd7xXbxX9xXdxXa9xX9xX45xX15cxX9xX2cxXaxX253xX48xX9xX19xX6exX48xX4dxX9xX2cxX192xX18xX9xX4xX18xXcxX24xX3fxX3fxX18xXa5xX9xXcxX11axXbxX9xXbxXa2xX9xX2cxXaxX5axX2cxX9xX23xX174xX24xX9xXdxX223xX2cxX9xXcaxX160xX26xX9xX2c8xX6exX26xX15cxX48xX9xX6exX26xXa5xX9xX2cxXaxX6exX26xXd7xX48xX9xX32xX23xX113xX24xX9xX10bxX1b4xX32xX9xX2cxX54xX2cxX9xX45xX31bxX9xX23xX6exX10dxX48xX9xX23xX54xX48xX9xXcxX18xX9xXbxX2fcxX26xXa5xX9xX2cxX289xX48xX4dxX9xX48xXaxX4exX9xX45xX35xXd7xX2cxX9xX2c4xX253xX26xX9xX19xX223xX48xX4dxX9xX45xXa9xX9xX2c4xX113xX9xXbxXaxX113xX35xX9xX2cxXaxX2e5xXbxX9xXbxXaxX113xX35xX9xXcaxX11axX2cxX9xXaxX174xX35xX9xX341xX9xX2cxX54xX2cxX9xX10bxXaxX6exX9xX45xX223xX2cxX9xX2c4xX6exX48xX4dxX9xX2c8xX6exX18xX48xXaxX9xX4cxX18xX33xXdxX17xX2fxX67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX48xX32xXexX0xX35xXcxX4dxX9xX2fxX3fxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4axX1cxX1cxX35xX67xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX48xXaxX67xX45xX48xX1cxX48xX17xX483xX2fxX1cxX2axX9exX2axX204xX1cxX48bxX48bxX19xX204xX2axX204xX204xX207xX2axX205xXbxX2f0xX204x10c8bxX204xXdxX2axX67xX49dxX33xX4dxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3fxX24xX23xX17xX3fxXbxX24xX9xX2fxX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xX48xX4dxX6exX24xX35xX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xXbxXaxX6exX2cxX9xXcxX18xX5fxX35xX18xX9xX23xX18xX48xX4dxX9xXbxX35xX17xX6exX9xXbxXaxX6exX26xX17xXbxX32xX9xX1cxXexX4cxXaxXa9xX9xX45xXb4xX48xX9xX3bxX24xX23xX17xX3fxXbxX24xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xf887xX9xX23xX17exX18xX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xXbxX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xXf0xX18xX9xX33xX18xX3fxX18xX48xXf8xX18xX9xX19xX17xX35xX9xX23xX18xXcxX23xX35xX48xX35xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX108xX4exX411xX2cxX9xX19xX164xX2cxXaxX9xX2fxX18xX48xX4dxX9xX48xXaxX35xX15cxX6exX9xXbxXaxX5axX9xXbxX35xX74xX48xX4dxXa5xX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xXbxX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xX1faxX24xXcxX24xX3fxX3fxX18xXaxX9xXcaxX152xX9xXbxX35xX1b4xX6exX9xXbxXaxX31bxX9xXcaxX4exX411xX2cxX9xXaxXa9xX48xX4dxX9xXbxX3fxX35xXd7xX6exX9xX23xX113xX48xX9xXbxX3fxX1b4xX48xX9xXbxX24xXa9xX48xX9xXbxXaxX74xX9xX4dxX35xXd1xX35xXa5xX9xXcaxX24xX174xXbxX9xX48xXaxX35xX15cxX6exX9xX4dxX35xX113xX35xX9xXbxXaxX4exX341xX48xX4dxX9xX45xXb4xX48xX9xXaxX170xX2cxX9xX45xXa9xX9xX2c4xX6exX2e5xXbxX9xXaxX35xXd7xX48xX9xXbxX3fxX24xX48xX4dxX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xX19xX18xX48xXaxX9xX2fxX54xX2cxXaxX9xX23xX17xX2fxXbxXbbxX2fxX17xXdxXdxX17xX3fxX9xX341xX9xX48xXaxX35xX15cxX6exX9xX48xX4exXd1xX2cxX67xX9xX5xXaxX1b4xXcxX9xX48xX182xX18xXa5xX9xXbxX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xX48xXa9xX26xX9xXcaxX152xX9xXcaxX4exX411xX2cxX9xX2cxXaxX6exX26xX6dxX48xX9xXbxXaxX6dxX9xXbxXaxXa9xX48xXaxX9xX10bxX164xX2cxXaxXa5xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXcaxX35xXd7xX48xX9xX113xX48xXaxX9xX45xXa9xX9xX33xXaxX35xXcxX9xXbxX3fxX6exX26xX15cxX48xX9xXaxX17exX48xXaxX67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxXa9xX48xXaxX9xX2cxX10dxX48xX4dxX9xXdxXa9xX9xXbxXaxX74xX9xX48xXaxX4exX48xX4dxX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xXcaxX152xX9xX48xXaxX35xX15cxX6exX9xXdxX160xX48xX9xX23xX164xX9xXcaxX17xX9xX19xX170xX18xX9xX4dxX35xX74xXbxX67xX9xX2xX2e5xX6exX9xXaxX35xXd7xX6exX9xXcaxX160xX6exX9xXbxX35xX1b4xX48xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX2e5xX26xX9xX2cxX6exX11axX2cxX9xXcaxX4fxX35xX9xX2cxX192xX18xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xXcaxX152xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXcaxXa2xX35xX9xX45xd07dxX48xXaxX9xX45xX35x1541dxX48xX9xXcaxX74xX48xX9xX48xX4dxX18xX26xX9xX2fxX18xX6exX9xX10bxXaxX35xX9xX18xX48xXaxX9xX33xXaxX54xXbxX9xXaxXa9xX48xXaxX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xXbxX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xX1faxX24xXcxX24xX3fxX3fxX18xXaxX9xXbbxX9xX10bxXaxX35xX9xXbxX3fxX24xX48xX4dxX9xXaxX11axX33xX9xXbxXaxX4exX9xX2cxX192xX18xX9xXcx11fedxX9xX18xX48xXaxX9xX2cxX109xX9xXcxX11axXbxX9xXcxfc45xX6exX9xX4dxX35xX2e5xX26xX9xX45x155aexX9xXaxX17exX48xXaxX9xX113xX48xXaxX9xX48xXaxXa9xX9xX45xXb4xX48xX9xX23xX164xX9xX2fxX2fcxX48xX4dxX9xX2cxXaxXc06xX18xX9xX45xXa9xX24xX9xXcaxX160xX6exX9xX45xXa9xX9xX33xXaxX416xX18xX9xXbxX3fxX1b4xX48xX9xX45xX35xX74xXbxX9xX2cxXaxX182xX9xX32xX10bxX74xXbxX9xXdxX35xXc0cxX6exX32xX67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX4cxX4dxX18xX26xX9xX2fxX18xX6exX9xXcaxX109xXa5xX9xX2cxX113xX48xXaxX9xX2fxX54xXbxX9xXcaxX152xX9xX48xXaxX227xX48xX9xXcaxX4exX411xX2cxX9xXbxX35xX48xX9xX48xXaxX1d8xX48xX9xXbxX155xX9xX2cxX54xX2cxX9xX10dxX48xX4dxX9xXbxX3fx15c43xXcxX9xX2cxX192xX18xX9xX4xX18xXcxX24xX3fxX3fxX18xX9xXcaxX18xX48xX4dxX9xX23xX164xX9xX4dxX35xX18xXcxX9xXbxX3fxX24xX48xX4dxX9xXbxXd0fxXa5xX9xX3fxX64xX48xX4dxX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xX2fxX1d8xX33xX9xX23xX164xX9xX4dxX35xX74xXbxX9xX2cxXaxX74xXbxX67xX9xXf0xX227xX33xX9xXbxX5axX2cxXa5xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xXcaxX4exX411xX2cxX9xXaxX18xX35xX9xX2cxX113xX48xXaxX9xX2fxX54xXbxX9xX23xX113xX24xX9xX45xXd7xX9xX45xXa9xX9xX10bxX6dxX9xXbxX155xX9xXcaxX109xX9xX2cxX54xX2cxX9xX23xX35xXd7xX48xX9xX33xXaxX54xX33xX9xX18xX48xX9xX48xX35xX48xXaxX9xX23xX113xX24xX9xX45xXd7xX9xX48xXaxXa9xX9xX45xXb4xX48xX9xXdxX35xX1b4xX48xX9xXbxX31bxX2cxX9xXcaxX4exX411xX2cxX9xXbxXb4xX48xX4dxX9xX2cxX4exX4fxX48xX4dxX67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xXaxX35xXd7xX48xX9xX2cxX109xX9xX10bxXaxX24xX113xX48xX4dxX9xX2axX205xX9xX45xXd7xX9xX2fxXc06xX67xX9xX86xX170xX9xX32xXbxXaxX54xX33xX9xXbxXd0fxX48xX4dxX32xX9xX18xX48xXaxX9xXbxXd1xX35xX9xX23xX2e5xXbxX9xX2cxX5axX9xXcaxX253xX6exX9xX2cxXd0fxX48xX4dxX9xXaxX18xX35xX9xX10dxX9xXbxX10dxX9xX2cxXaxXdcxX48xX4dxX9xXcaxX174xX48xX67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX1a9xX35xX74xXbxX9xXdxXa9xX9xX2cxX6exX11axX2cxX9xX2fxXdcxX48xX4dxX9xX2cxX192xX18xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xXdxX6exX10dxX48xX9xX23xX164xX9xXcaxX17xX9xX19xX170xX18xXa5xX9xX48xXaxX4exX48xX4dxX9xX48xX4dxX4exX4fxX35xX9xXbxX18xX9xXbxXaxX227xXbxX9xX10bxXaxX109xX9xX2cxX109xX9xXbxXaxX6dxX9xXaxX17exX48xXaxX9xX19xX6exX48xX4dxX9xX48xXa2xX35xX9xX48xX109xX9xX48xX4dxX6exX26xX9xXaxX35xX6dxXcxX9xX45xXa9xX9xX10bxXaxX109xX9xX10bxXaxXb4xX48xX9xX48xXaxX4exX9xXbxXaxX74xX9xX48xXa9xX24xX9xX48xX74xX6exX9xX48xXaxX4exX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xX10bxXaxX10dxX48xX4dxX9xX2cxXaxX35xX18xX9xX2fxX2b2xX9xX45xXd1xX35xX9xXcxX174xX48xX4dxX9xXdxX4exXd1xX35xX9xX2cxX54xX2cxX9xXbxXa2xX9xX2cxXaxX5axX2cxX9xX45xX15cxX9xX2c8xX6exX26xX15cxX48xX9xX2cxX24xX48xX9xX48xX4dxX4exX4fxX35xX9xXc3x15297xX8x101daxX4axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX32xX5xX10dxX35xX9xXbx1275dxX48xX9xXbxX174xX35xX9xXbxX3fxX24xX48xX4dxX9x10fa5xX9xX23xX5axX2cxX9xXbxX4exX4fxX48xX4dxX9xX45xXa9xX9xX2cxXaxfc68xX9xX2cxX109xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXcaxXa2xX35xX9xX19xX6exX26xX9xX48xXaxX2e5xXbxX9xXdxXa9xX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xXdxX160xX48xX9xX2c4xX6exX2e5xXbxX9xXaxX35xXd7xX48xX9xXbxX3fxX4exXd1xX2cxX9xX2cxX10dxX48xX4dxX9xX2cxXaxX2fcxX48xX4dxX67xX9xX86xX24xX380xX2cxX9xXdxXa9xX9xXbxX10dxX35xX9xXbxXd1xX35xX9xX3a4xX35xXd7xX48xX9xX86xXa9xX48xX9xXdxX253xXcxX9xX4cxX24xX23xX17xXdxX9xXcaxX6dxX9xXbxX3fxX18xX48xXaxX9xX2cxX152xX35xX9xX45xX15cxX9xXbxX223xX9xX19xX24xX9xX23xX54xX24xX9xX2cxXaxX416xXa5xX9xXaxX24xX380xX2cxX9xX341xX9xXbxX3fxX24xX48xX4dxX9xXcxX11axXbxX9xX2cxXb4xX48xX9xX33xXaxX24fxX48xX4dxX9xX10bxXaxX10dxX48xX4dxX9xX2cxX109xX9xX2cxec4fxX18xX9xX2fxXa2xX9xXbxX3fxX24xX48xX4dxX9xX2cxX54xX2cxX9xX19xX24xX18xX48xXaxX9xXbxX3fxX174xX35xX9xX2cxX192xX18xX9xX2cxX113xX48xXaxX9xX2fxX54xXbxX32xX9x10c88xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xX48xX109xX35xX9xX1026xX9xX32xX5xX10dxX35xX9xXdxX35xX1b4xX48xX9xXbxX31bxX2cxX9xXbxXaxX18xX26xX9xXcaxXa2xX35xX9xX2fxXdcxX9xXcaxX35xXd7xX48xX9xXbxXaxX24xX174xX35xXa5xX9xX48xXaxX2e5xXbxX9xX2cxXffdxX9xX48xXaxX2e5xXbxX9xXcaxX11axX48xX4dxX32xX9xXcaxX15cxX6exX9xX33xXaxX113xX35xX9xX23xX416xX9xXcxX227xXbxXa5xX9xX48xX4dxX24xX174xX35xX9xXbxX3fxX155xX9xX4dxX35xX18xX9xXcaxX17exX48xXaxX9xX45xXa9xX9xX23xX174xX48xX9xX23x10394xX9xXbxXaxX253xX48xX9xXbxXaxX35xX74xXbxX67xX32xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX2xXd0fxX9xX23xX164xX9xX2cxX113xX48xXaxX9xX2fxX54xXbxX9xXaxX174xX48xX9xX2cxXaxX74xX9xX48xXaxX4exX48xX4dxX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xX45xX2baxX48xX9xXbxXaxX4exX4fxX48xX4dxX9xX4dxX380xX33xX9xX4dxX35xX18xX9xXcaxX17exX48xXaxX67xX9xX69exX48xXaxX9xX2cxX109xX9xXcxX11axXbxX9xX48xXaxX109xXcxX9xX23xX174xX48xX9xXbxX3fxX6exX48xX4dxX9xXbxXaxXa9xX48xXaxX9xX45xXa9xX9xXbxXaxX227xXcxX9xX2cxXaxX416xX9xX2cxX24fxX48xX9xX2cxX109xX9xX23xX174xX48xX9xX4dxX54xX35xXa5xX9xXcxX380xX2cxX9xX19xXd0fxX9xX32xX3fxX2e5xXbxX9xX10bxXaxX109xX9xX10bxXaxXb4xX48xX32xX9xXbbxX9xX23xX341xX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX48xXaxXa9xX9xX45xXb4xX48xXa5xX9xX18xX48xXaxX9xX10bxXaxX109xX9xXbxX17exXcxX9xXcaxX4exX411xX2cxX9xX2fxX223xX9xXbxX35xX48xX9xXbxX4exX341xX48xX4dxX9xX341xX9xX48xX4dxX4exX4fxX35xX9xX10bxXaxX54xX2cxX67xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a9xX24xX19xX26xX32xXexX5xX6exX26xX9xX4dxX380xX33xX9xX48xXaxX35xX15cxX6exX9xXaxX35xX6dxXcxX9xX48xX4dxX6exX26xX9xXcaxX74xX48xX9xX45xX227xX26xX9xX48xXaxX4exX48xX4dxX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xX45xX2baxX48xX9xX2cxXax144f8xX48xX4dxX9xXaxX15cxX9xX2fxX411xX9xXaxX152xX35xX9xX10bxXaxX35xX9xX48xX109xX35xX9xX45xX15cxX9xXbxX2e5xXbxX9xX2cxX113xX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xX45xX2e5xX48xX9xXcaxX15cxX9xXdxX35xX1b4xX48xX9xX2c8xX6exX18xX48xX9xXcaxX74xX48xX9xXbxX11axX35xX9xX54xX2cxX9xX2cxX109xX9xXbxXa2xX9xX2cxXaxX5axX2cxX9xX341xX9xXc3xXbxX18xXdxX26xX67xX9xX86xX35xXd7xX48xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xXcaxX18xX48xX4dxX9xX2c4xX2fcxX2cxX9xXbxX35xX74xX48xX9xX2cxXaxX35xX74xX48xX9xX19xX164xX2cxXaxX9xX2c8xX6exX113xX48xX4dxX9xX23xX54xX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xXbxX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xX0xX17xXcxXexXf0xX18xX9xX33xX18xX3fxX18xX48xXf8xX18xX9xX19xX17xX35xX9xX23xX18xXcxX23xX35xX48xX35xX67xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2c4xX18xX48xXaxX48xXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX48xX4dxX31xX32xX205xX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX48xX4dxX31xX32xX2f0xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX3fxXexX0xXbxX19xXexX0xX19xX35xX45xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2c4xXbxXbbxX18xXdxX35xX4dxX48xX4axX9xX2cxX17xX48xXbxX17xX3fx10628xX32xXexX0xX2fxXbxX3fxX24xX48xX4dxXexX3a4xXa9xX35xX9xX48xX329xXbxX9xX45xX15cxX9xX3bxX24xX23xX17xX3fxXbxX24xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX0xX1cxX2fxXbxX3fxX24xX48xX4dxXexX0xX1cxX19xX35xX45xXexX0xX19xX35xX45xXexX3bxX24xX23xX17xX3fxXbxX24xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xXcaxX152xX9xX48xXaxX227xX48xX9xXcaxX4exX411xX2cxX9xX48xXaxX35xX15cxX6exX9xX4dxX35xX113xX35xX9xXbxXaxX4exX341xX48xX4dxX9xX45xXd1xX35xX9xXbxX35xX6dxX6exX9xXbxXaxX6exX26xX74xXbxX9xX0xX17xXcxXexX1faxX24xXcxX24xX3fxX3fxX18xXaxXa5xX0xX1cxX17xXcxXexX9xXbxX3fxX24xX48xX4dxX9xXcaxX109xX9xX2cxX109xX9xX4dxX35xX113xX35xX9xX7xX8xX4cxX1cxX7xX35xX48xXbxX17xX3fxX9xX48xXb4xXcxX9xX204xX205xX2axX2axX9xX45xXa9xX9xX4dxX35xX113xX35xX9xX3xXdxX24xX5fxX9xX7xX18xXdxXcxX17xX67xX9xX69exX48xXaxX9xXbxXaxX4exX4fxX48xX4dxX9xXdxXa9xXcxX9xX45xX35xXd7xX2cxX9xXbxX3fxX24xX48xX4dxX9xX2cxX54xX2cxX9xX33xXaxX24fxX48xX4dxX9xX10bxXaxX54xX2cxXaxX9xX2fxX174xX48xX9xX45xXa9xX9xX48xXaxX182xX48xX4dxX9xX48xce0cxX35xX9xX18xX48xX9xXbxX24xXa9xX48xXa5xX9xX4dxX35xX182xX9xX45xX182xX48xX4dxX9xX48xX4dxX24fxX35xX9xX23xX2fcxXbxX9xX45xX15cxX9xXbxX11axX35xX9xX33xXaxX174xXcxX9xX2cxX109xX9xXbxXa2xX9xX2cxXaxX5axX2cxX67xX0xX1cxX19xX35xX45xXexX0xX19xX35xX45xXexX86xXf38xX35xX9xX48xXb4xXcxX9xX204xX205xX2axX9dxXa5xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xX33xXaxX54xXbxX9xXaxXa9xX48xXaxX9xX0xX17xXcxXexd996xX17xX3fxX24xX9xX1455xX17xX3fxX24xX9xX1455xX17xX3fxX24xX0xX1cxX17xXcxXexXa5xX9xX2cxX6exXdcxX48xX9xX2fxX54xX2cxXaxX9xX45xX15cxX9xX23xX6exX10dxX48xX9xX23xX54xX48xX9xXcxX18xX9xXbxX2fcxX26xX9xX23xX2e5xXbxX9xXaxX411xX33xX9xX33xXaxX54xX33xX67xX9xX77cxX6dxX9xXbxX155xX9xXbxXaxX54xX48xX4dxX9xX2axX205xX1cxX204xX205xX2axX48bxXa5xX9xX43xX18xX45xX35xX18xX48xX24xX9xXdxXa9xX9xX48xX4dxX4exX4fxX35xX9xX19xX2baxX48xX9xX2cxXaxX4exX13f1xX48xX4dxX9xXbxX3fxX17exX48xXaxX9xX0xX17xXcxXexX77cxX35xX48xX4dxX2fxX9xX24xX5fxX9xX4xX3fxX35xXcxX17xX9xX0xX1cxX17xXcxXexXbxX3fxX1b4xX48xX9xXbxX3fxX6exX26xX15cxX48xX9xXaxX17exX48xXaxXa5xX9xXbxX3fxX24xX48xX4dxX9xXcaxX109xX9xX18xX48xXaxX9xX33xXaxX5afxX48xX4dxX9xX45xX2e5xX48xX9xX2cxX54xX2cxX9xXbxX3fxXd0fxXcxX9xX4dxX18xX48xX4dxX2fxXbxX17xX3fxX9xXc3xXbxX18xXdxX26xX67xX0xX1cxX19xX35xX45xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX3fxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX43xX24xX6exX3fxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxXaxX17xXbxXaxX18xX24xX45xX18xX48xXaxX24xX18xX67xX45xX48xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe