Tinh gọn bộ máy, tránh được tình trạng “6 ông bà cùng xuống một nơi”
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch MTTQ Quảng Ninh: hoạt động mô hình cơ quan khối, tránh được tình trạng khi ở xã có việc cả 6 đại diện của 6 tổ chức ở huyện cùng xuống…
7a15xbaf1xac73xe2d2x9c7dxca4dxb057xd4daxcdaexX7xf3fexb468xf572x7b92x8e15xd51bxX5xf31exXaxa024xXcxXdxebf3xX1xX3xb8ddxdfcaxX15xX3xe2fexfe07xX3xce34xceebxce15xb8e7xX3xXex8b49xX20xX15xX1xX3x834bx9173x80a3xX4xX3xXexb4e9xX15xX1xX3xXexX25xcb7cxX15xX18xX3xXaxe337xX3xec7bxX15xX18xX3xX1cxfecdxX3xX4xd333xX15xX18xX3x97d5xc422xc587xX15xX18xX3xX1fxX1dxXexX3xX15xa2ffxXdxXaxX0xdb8axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd03xX10xX6x7efdxXaxX12xda85xX15xX18xX3xc7e3xX18xX4axX21xbd56xX15xX3x9c53xdce5xX15xX3xX67xX2bxa497xX15xX18xX22xX3xXcxX25xX2bxX7exX15xX18xX3xX1cxX6xX15xX3xf565xa26axX15xX3xcfd4xe675xX15xX3xc42cxXdx9288xX1fxX3xc611xX1xf1afxX3xXexd311xX4xX1xX3x7a52xXcxXcxe223xX3xXa7xX4axabf2xX15xX18xX3xX71xXdxX15xX1xf8abxX3xX1xce31xX36xXexX3xX2axX1dxX15xX18xX3xX1fxX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xX4xX54xX3xe1b3xX4axX6xX15xX3xX96xX1xX4bxXdxX22xX3xXexX25xX20xX15xX1xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xXexX30xX15xX1xX3xXexX25xX36xX15xX18xX3xX96xX1xXdxX3xX7exX3xX49x8a04xX3xX4x8988xX3xX92xXdxf21axX4xX3xX4xXabxX3xX3bxX3xX2axX36xXdxX3xX6axXdxXf9xX15xX3xX4xX9dxX6xX3xX3bxX3xXexcdc7xX3xX4xX1xeac8xX4xX3xX7exX3xX1xX4axX21xXf9xX15xX3xX4xX45xX15xX18xX3xX49xX4axX4bxX15xX18xb07cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8815xXb6xX6axX21xXaxX12xXa4xa0e3xXdxX3xX2axX8fxX21xX22xX3xXexX36xXdxX3xX67xX1dxXdxX3xXexX1xXabxXb6xX3xX2axX111xXdxX3xX1fxX141xXdxX3xX1fxX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX92xX42xX3xXbxX1xX2bxX54xX15xX18xX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXb6xX36xXexX3xX2axX1dxX15xX18xX3xX4xX9dxX6xX3xXa4xXcxXcxXa7xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX3xX92xX42xX3xX4xX20xX4xX3xX2axXb6xX42xX15xX3xXexX1xd2c7xX3xX4xX1x8ce8xX15xX1xX3xXexX25xXa0xX3xba8exX3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX22xX3xXbxX1x102f3xX15xX3xX5xX141xX15xX3xX4xX20xX4xX3x91e3xX3xX96xXdxb0edxX15xX3xX4xX1xXb6xX3xX25xb105xX15xX18xX22xX3xX2axX111xXdxX3xX1fxX141xXdxX3xX1fxX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX92xX42xX3xXbxX1xX2bxX54xX15xX18xX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXb6xX36xXexX3xX2axX1dxX15xX18xX3xX4xX9dxX6xX3xXa4x80efxXexX3xXexX25xX93xX15xX3xXcxX111xX3xXcaxX4axX4bxX4xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX3xX92xX42xX3xX4xX20xX4xX3xX2axXb6xX42xX15xX3xXexX1xX1a7xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX3xX1b3xX3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX3xX2axXf2xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xXexX1xX1a7xX3xX1xXdxXf9xX15xX3xXexX25xXb6xX15xX18xX3xX15xX1xXdxcfcaxX4axX3xX92xX79xX15xX3xX96xXdxXf9xX15xX3xX4xX9dxX6xX3xd725xXabxX15xX18xX22xX3xX71xX1xX42xX3xX15xX2bxX141xX4xX3xX92xX42xX3xX4xX9dxX6xX3xXa4xXcxXcxXa7xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX3xX15xX1xX2bxX3xX5xX42xX3xX21xX98xX4axX3xX4xX1bfxX4axX3xX96xX1xX20xX4xX1xX3xXcaxX4axX6xX15xX3xX4xX9dxX6xX3xX7xb971xX3xX2axX111xXdxX3xX1fxX141xXdxX3xX2axc45dxXexX3xX15xX2bxX141xX4xdd64xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xX67xXdxXf9xX15xX3xX15xX6xX21xX22xX3xXa7xX4axXabxX15xX18xX3xX71xXdxX15xX1xX3xX5xX42xX3xX2axXa0xX6xX3xXbxX1xX2bxX54xX15xX18xX3xX2axXdxX3xX2axX1bfxX4axX3xXexX25xXb6xX15xX18xX3xX92xXdxXf9xX4xX3xX2axX111xXdxX3xX1fxX141xXdxX3xX1fxX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX92xX42xX3xXbxX1xX2bxX54xX15xX18xX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXb6xX36xXexX3xX2axX1dxX15xX18xX3xX4xX9dxX6xX3xXa4xXcxXcxXa7xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX3xX92xX42xX3xX4xX20xX4xX3xX2axXb6xX42xX15xX3xXexX1xX1a7xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX1b3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX2ccxX3xXcxX1xX10xXb6xX3xX2axXf5xX22xX3xXexc596xX15xX1xX3xX2axXf2xX3xXexX1xX2baxX4xX3xX1xXdxXf9xX15xX3xX1fxX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xX9bxX54xX3xXcaxX4axX6xX15xX3xX96xX1xX4bxXdxX3xX4xX2c5xXbxX3xX1xX4axX21xXf9xX15xX3xX2axXf2xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xXexX25xXdxX1a7xX15xX3xX96xX1xX6xXdxX3xXexX36xXdxX3xX2xd4a9xX58xX2xX3cexX3xX1xX4axX21xXf9xX15xX22xX3xXexX1xXa0xX3xX49xXf2xX22xX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xXbxX1xX4bxX2ccxX3xXcxX1xX10xXb6xX3xX2axXf5xX22xX3xX2axXf2xX3xX15xX1xX2c5xXexX3xXexX1xX1a7xX3xX1xXf5xX6xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX6axX6xX15xX1xX3xXexX25xX2bxX7exX15xX18xX3xX13axX6xX15xX3xX8exX8fxX15xX3xX6axX8fxX15xX3xX4xX2c5xXbxX3xX9dxX21xX3xX92xX42xX3xX9bxX1xX9dxX3xXexXa0xX4xX1xX3xXa4xXcxXcxXa7xX3xX1xX4axX21xXf9xX15xX3xXexX36xXdxX3xXexX2c5xXexX3xX4xXabxX3xX4xX20xX4xX3xX2axXa0xX6xX3xXbxX1xX2bxX54xX15xX18xX2ccxX3xX277xX1cexX15xX3xX15xX6xX21xX22xX3xXbxX1xX2bxX54xX15xX18xX3xX20xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX15xX1xX2c5xXexX3xX1cxX6xX15xX3xX8exX8fxX15xX3xX92xX93xX15xX3xX92xX42xX3xXa4xXcxXcxXa7xX3xX4xX2c5xXbxX3xXexX386xX15xX1xX3xX4x97d4xX15xX18xX3xX2axXf2xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xXexX1xX2baxX4xX3xX1xXdxXf9xX15xX2ccxX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX1cxX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX1fxX6xX25xX18xXdxX15xXb3xX3xc181xXbxX49xX3xX6xX4axXexXb6xa1c3xXaxX12xX0xXexX1cxXb6xX6axX21xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX1fxX18xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXb3xX58xX58xXdxX2ccxX1cxX6xXb6xX1xX6xXexXdxX15xX1xX2ccxX92xX15xX58xX15xX10xf9c5xX7xX58xX2xe08bxX2xX3bxX58xe5a6xX50axX6axX3bxX2xdf5exX2xX506xX3cexc60cxXexX4c6xX50axX50fxX50fxX5xX50fxX2ccxd2e1xXbxX18xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX502xXdxX6axXexX1xXb3xX3cexX506xX513xXbxX49xX4cexX1xX10xXdxX18xX1xXexXb3x8385xX4c6xX3bxXbxX49xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX15xX1xX3xX18xXb6xX15xX3xX1cxXb6xX3xX1fxX6xX21xX3xXexX25xX6xX15xX1xX3xX6axX4axXb6xX4xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX25xX6xX15xX18xX3xX3bxX3xXb6xX15xX18xX3xX1cxX6xX3xX4xX4axX15xX18xX3xX49xX4axXb6xX15xX18xX3xX1fxXb6xXexX3xX15xXb6xXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1fxX7xX1b3xXbxX1xXb6xXexXb6xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX6xXbxXexXdxXb6xX15xXaxX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxXexX10xX49xXexX1b3xX6xX5xXdxX18xX15xXb3xX3xX51cxX4axX7xXexXdxb8acxX21xX4cexXaxX12xX6dxX15xX18xX3xX71xX18xX4axX21xX75xX15xX3xX78xX79xX15xX3xX67xX2bxX7exX15xX18xX22xX3xd0c4xX21xX3xX92xXdxX98xX15xX3xX13axX6xX15xX3xXcxX1xX2bxb16fxX15xX18xX3xX92xc6afxX3xXcxX386xX15xX1xX3xX9dxX21xX22xX3xXcxX25xX2bxX7exX15xX18xX3xX1cxX6xX15xX3xX8exX8fxX15xX3xX92xX93xX15xX3xXcxX386xX15xX1xX3xX9dxX21xX3xX96xXdxX98xX1fxX3xX15xX1xXdxXf9xX1fxX3xX9bxX1xX9dxX3xXexXa0xX4xX1xX3xX5f7xX21xX3xX1cxX6xX15xX3xXa4xXcxXcxXa7xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX3xXexX386xX15xX1xX3xXa7xX4axXabxX15xX18xX3xX71xXdxX15xX1xX3x7f13xXabxX15xX1xXb3xX3xX1cxX20xXb6xX3xXa7xX4axXabxX15xX18xX3xX71xXdxX15xX1x954axX0xX58xXbxX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX25xX12xX0xX58xXexX1cxXb6xX6axX21xX12xX0xX58xXexX6xX1cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xX6dxX15xX18xX3xX71xX18xX4axX21xX75xX15xX3xX78xX79xX15xX3xX67xX2bxX7exX15xX18xX22xX3xX5f7xX21xX3xX92xXdxX98xX15xX3xX13axX6xX15xX3xXcxX1xX2bxX606xX15xX18xX3xX92xX60bxX3xXcxX386xX15xX1xX3xX9dxX21xX22xX3xXcxX25xX2bxX7exX15xX18xX3xX13axX6xX15xX3xX8exX8fxX15xX3xX92xX93xX15xX3xXcxX386xX15xX1xX3xX9dxX21xX3xX96xXdxX98xX1fxX3xX15xX1xXdxXf9xX1fxX3xX9bxX1xX9dxX3xXexXa0xX4xX1xX3xX5f7xX21xX3xX1cxX6xX15xX3xXa4xXcxXcxXa7xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX3xXexX386xX15xX1xX3xXa7xX4axXabxX15xX18xX3xX71xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX93xX15xX3xX2axXa0xX15xX1xX22xX3xXexX25xXb6xX15xX18xX3xX4c6xX3xX15xX79xX1fxX3xX1xXb6xX36xXexX3xX2axX1dxX15xX18xX3xXexX1xX1abxX3xX2axXdxX1a7xX1fxX22xX3xX1fxX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xX15xX42xX21xX3xX2axXf2xX3xX96xX1xb482xX4xX3xXbxX1xX60bxX4xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xXexX30xX15xX1xX3xXexX25xX36xX15xX18xX3xX1xX42xX15xX1xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xX1xXf5xX6xX22xX3xX18xXdxXabxX1fxX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX4axX1dxX4xX3xX1xX19xXbxX22xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX4axX1dxX4xX3xX96xXdxX1a7xX1fxX3xXexX25xX6xX2ccxX3xb337xX8fxX21xX3xX6axX2baxX15xX18xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX21xX3xXexXdxX15xX1xX3xX18xX19xX15xX3xX15xX1xX2bxX15xX18xX3xX2axX9dxX3xX1fxX36xX15xX1xX22xX3xX96xX1xX773xX4xX3xXbxX1xX60bxX4xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX7xX2baxX3xX4x101ebxX15xX18xX3xX96xX267xX15xX1xX22xX3xX4xX1xX806xX15xX18xX3xX4xX1xe369xXb6xX22xX3xXexXdxX15xX1xX3xX18xXdxXabxX15xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX1cxXdxX98xX15xX3xX4xX1xX1cexX12axX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xX0xX1cxX12xX0xXdxX12xX67xX2cxXbxX3xX15xX1xX2c5xXexX3x9bc3xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX1b3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX3xX92xX42xXb6xX3xXa4xXcxXcxXa7xX3xX7xd33exX3xX96xX1xXf5xX3xX96xX1xXabxX3xXexX1xXdxcec0xX0xX58xXdxX12xX0xX58xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xXcxX1xX10xXb6xX3xX3dxX15xX18xX3xX71xX18xX4axX21xX75xX15xX3xX78xX79xX15xX3xX67xX2bxX7exX15xX18xX22xX3xXa7xX4axXabxX15xX18xX3xX71xXdxX15xX1xX3xX5xX42xX1fxX3xX92xX42xX3xX15xX18xX1xXdxX98xX15xX3xX4xX115xX4axX3xX25xX2c5xXexX3xX96xfbd3xX3xX4xX20xX4xX3xX2axXdxX267xX4axX3xX5xXf9xX22xX3xXcaxX4axX21xX3xX2axXa0xX15xX1xX3xX4xX9dxX6xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX4axX93xXexX2ccxX3xX71xX1cexX4axX3xX4xX1xX19xX15xX3xXbxX1xX2bxX54xX15xX18xX3xX20xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX15xX1xX2c5xXexX3xX1xX2cxXbxX3xX15xX1xX2c5xXexX3xX858xX3xX2axXb6xX42xX15xX3xXexX1xX1a7xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX1b3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX3xX92xX42xXb6xX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX4xX20xX4xX3xX1cxX6xX15xX3xX4xX9dxX6xX3xXa4xXcxXcxXa7xX3xXexX1xX30xX3xXbxX1xXabxXdxX3xX7xf9f6xX6xX3xX5xX4axX93xXexX22xX3xX96xX1a7xX3xX4xXabxX3xX67xXdxX1cexX15xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX4xX496xX15xX18xX3xXbxX1xXabxXdxX3xX7xX972xX6xX2ccxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xX277xXdxX267xX4axX3xX513xX3xX67xXdxX1cexX15xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX4c6xX50fxX2xX53bxX3xXcaxX4axX21xX3xX2axXa0xX15xX1xX3xf399xXa4xX211xXexX3xXexX25xX93xX15xX3xXcxX111xX3xXcaxX4axX4bxX4xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX3xX5xX42xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX5xXdxX98xX15xX3xX1fxXdxX15xX1xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX22xX3xX5xXdxX98xX15xX3xX1xXdxXf9xXbxX3xXexX2baxX3xX15xX18xX4axX21xXf9xX15xX3xX4xX9dxX6xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX22xX3xX4xX20xX4xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX3xX1b3xX3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX22xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX3xX92xX42xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX20xX3xX15xX1xX8fxX15xX3xXexXdxX98xX4axX3xX1cxXdxX1a7xX4axX3xXexX25xXb6xX15xX18xX3xX4xX20xX4xX3xX18xXdxX6xXdxX3xX4xX2c5xXbxX22xX3xXexX1bfxX15xX18xX3xX5xX141xXbxX3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX22xX3xX6axX8fxX15xX3xXexX1dxX4xX22xX3xXexX3dxX15xX3xX18xXdxX20xXb6xX22xX3xX15xX18xX2bxX606xXdxX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX3xX2axXa0xX15xX1xX3xX4xX2bxX3xX7exX3xX15xX2bxX141xX4xX3xX15xX18xXb6xX42xXdxX2ccxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xXa4xX211xXexX3xXexX25xX93xX15xX3xXcxX111xX3xXcaxX4axX4bxX4xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX3xX5xX42xX3xX4xX54xX3xX7xX7exX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX3xX4xX9dxX6xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXcaxX4axX21xX267xX15xX3xX15xX1xX8fxX15xX3xX6axX8fxX15xX4cexX3xX2axX36xXdxX3xX6axXdxXf9xX15xX22xX3xX1cxXabxXb6xX3xX92xXf9xX3xXcaxX4axX21xX267xX15xX3xX92xX42xX3xX5xX2cxXdxX3xX1abxX4xX1xX3xX1xX2cxXbxX3xXbxX1xX20xXbxX22xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xX2axX20xX15xX18xX3xX4xX9dxX6xX3xX71xX1xX8fxX15xX3xX6axX8fxX15xX4cexX3xXexX93xXbxX3xX1xX2cxXbxX22xX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xX4axX21xX3xX7xX115xX4xX3xX1fxX36xX15xX1xX3xX2axX36xXdxX3xX2axXb6xX42xX15xX3xX96xX1cexXexX3xXexXb6xX42xX15xX3xX6axX8fxX15xX3xXexX1dxX4xX22xX3xXexX1xX2baxX4xX3xX1xXdxXf9xX15xX3xX6axX8fxX15xX3xX4xX1xX9dxX22xX3xXexX79xX15xX18xX3xX4xX2bxX606xX15xX18xX3xX2axX806xX15xX18xX3xXexX1xX4axX93xX15xX3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX4cexX3xX18xXdxX20xX1fxX3xX7xX20xXexX22xX3xXbxX1xXabxX15xX3xX1cxXdxXf9xX15xX3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX4cexX3xXexX1xX6xX1fxX3xX18xXdxX6xX3xX49xX8fxX21xX3xX6axX2baxX15xX18xX3xX277xXabxX15xX18xX22xX3xX71xX1xX42xX3xX15xX2bxX141xX4xX22xX3xX1xXb6xX36xXexX3xX2axX1dxX15xX18xX3xX2axX4bxXdxX3xX15xX18xXb6xX36xXdxX3xX15xX1xX8fxX15xX3xX6axX8fxX15xX3xX18xXf5xXbxX3xXbxX1xX1bfxX15xX3xX49xX8fxX21xX3xX6axX2baxX15xX18xX3xX92xX42xX3xX1cxXabxXb6xX3xX92xXf9xX3xXcxX111xX3xXcaxX4axX4bxX4xX2ccxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xX9bxX3dxX15xX18xX3xX2axXb6xX42xX15xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX22xX3xX67xX1dxXdxX3xX15xX3dxX15xX18xX3xX6axX8fxX15xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX22xX3xX277xXb6xX42xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX98xX15xX3xX4xX1dxX15xX18xX3xX7xXabxX15xX3xX67xX806xX3xX9bxX1xX1abxX3xXa4xXdxX15xX1xX22xX3xX67xX1dxXdxX3xX5xXdxX98xX15xX3xX1xXdxXf9xXbxX3xXbxX1xX60bxX3xX15x8a4cxX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX22xX3xX67xX1dxXdxX3xX4xX2baxX4axX3xX4xX1xXdxX1cexX15xX3xX1cxXdxX15xX1xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX3xX5xX42xX3xX4xX20xX4xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX3xX1b3xX3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX5xX93xXbxX3xXexX25xX98xX15xX3xX4xX54xX3xX7xX7exX3xXexX2baxX3xX15xX18xX4axX21xXf9xX15xX22xX3xX2axX36xXdxX3xX6axXdxXf9xX15xX3xX92xX42xX3xX1cxXabxXb6xX3xX92xXf9xX3xXcaxX4axX21xX267xX15xX22xX3xX5xX2cxXdxX3xX1abxX4xX1xX3xX1xX2cxXbxX3xXbxX1xX20xXbxX22xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xX2axX20xX15xX18xX3xX4xX9dxX6xX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX92xXdxX98xX15xX22xX3xX1xX1dxXdxX3xX92xXdxX98xX15xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX1fxX30xX15xX1xX4cexX3xX4xX45xX15xX18xX3xX4xX20xX4xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX92xXdxX98xX15xX3xX96xX1xX20xX4xX3xX4xX9dxX6xX3xXa4xX211xXexX3xXexX25xX93xX15xX3xXbxX1xX4bxXdxX3xX1xX2cxXbxX3xX92xX42xX3xXexX1xX4bxX15xX18xX3xX15xX1xX2c5xXexX3xX1xX42xX15xX1xX3xX2axX1dxX15xX18xX3xXexX25xXb6xX15xX18xX3xXa4xX211xXexX3xXexX25xX93xX15xX3xXcxX111xX3xXcaxX4axX4bxX4xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX2ccxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xXa4xX211xXexX3xXexX25xX93xX15xX3xXcxX111xX3xXcaxX4axX4bxX4xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX22xX3xX4xX20xX4xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX92xXdxX98xX15xX3xX4xX9dxX6xX3xXa4xX211xXexX3xXexX25xX93xX15xX3xX92xX42xX3xX4xX20xX4xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX3xX96xX1xX20xX4xX3xX1xXb6xX36xXexX3xX2axX1dxX15xX18xX3xXexX25xXb6xX15xX18xX3xX96xX1xX4axX3dxX15xX3xX96xX1xX111xX3xX67xXdxX1cexX15xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX92xX42xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX5xX4axX93xXexX2ccxX3xX71xX1xX42xX3xX15xX2bxX141xX4xX3xXexX36xXb6xX3xX2axXdxX267xX4axX3xX96xXdxXf9xX15xX3xX2axX1a7xX3xXa4xX211xXexX3xXexX25xX93xX15xX3xXcxX111xX3xXcaxX4axX4bxX4xX3xX78xXdxXf9xXexX3xX71xX6xX1fxX22xX3xX4xX20xX4xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX92xXdxX98xX15xX3xX4xX9dxX6xX3xXa4xX211xXexX3xXexX25xX93xX15xX3xX92xX42xX3xX4xX20xX4xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX3xX96xX1xX20xX4xX3xX1xXb6xX36xXexX3xX2axX1dxX15xX18xdca4xX2ccxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xX9cdxX67xXdxX1cexX15xX3xXbxX1xX20xXbxX3xX2axXf2xX3xXcaxX4axX21xX3xX2axXa0xX15xX1xX3xX25xe928xX3xX15xX1xX2bxX3xX92xX93xX21xX3xX15xX98xX15xX3xXbxX1xX2bxX54xX15xX18xX3xX20xX15xX3xX1xX2cxXbxX3xX15xX1xX2c5xXexX3xX4xX20xX4xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX1b3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX3xX92xX42xXb6xX3xXa4xXcxXcxXa7xX3xX5xX42xX3xX96xX1xX3dxX15xX18xX3xX96xX1xXabxX3xXexX1xXdxX3xX92xX30xX3xX96xX1xXdxX3xX2axXf5xX3xX7xX87dxX3xXbxX1xXabxXdxX3xX7xX972xX6xX3xX277xXdxX267xX4axX3xX5xXf9xX3xX92xX42xX3xX67xXdxX1cexX15xX3xXbxX1xX20xXbxXf31xX1b3xX3xX3dxX15xX18xX3xX67xX2bxX7exX15xX18xX3xX15xXf5xXdxX2ccxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xX0xX1cxX12xX0xXdxX12xXa4xX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xX9bxX54xX3xXcaxX4axX6xX15xX3xX96xX1xX4bxXdxXb3xX3xXcxX25xX20xX15xX1xX3xXexX30xX15xX1xX3xXexX25xX36xX15xX18xX3xX3bxX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX4xX45xX15xX18xX3xX49xX4axX4bxX15xX18xX3xX1fxX1dxXexX3xX15xX54xXdxX3xX0xX58xXdxX12xX0xX58xX1cxX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xX78xX267xX3xXbxX1xX2bxX54xX15xX18xX3xX20xX15xX3xX18xXdxXcd7xX3xX15xX18xX4axX21xX98xX15xX3xX1fxX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX1xXb6xX36xXexX3xX2axX1dxX15xX18xX3xX4xX9dxX6xX3xXa4xXcxXcxXa7xX3xX92xX42xX3xX4xX20xX4xX3xX2axXb6xX42xX15xX3xXexX1xX1a7xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX1b3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX3xX1xXdxXf9xX15xX3xX15xX6xX21xX22xX3xXexX4axX21xX3xX15xX1xXdxX98xX15xX3xX4xXf5xX3xX5xX1dxX3xXexX25xX30xX15xX1xX3xXexefcexX15xX18xX3xX1cxX2bxX141xX4xX3xXexX1xX2baxX4xX3xX1xXdxXf9xX15xX3xX4xX54xX3xX4xX1xX1cexX3xXexX2baxX3xX4xX1xX9dxX3xX92xX267xX3xXexX42xXdxX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xX92xX42xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX22xX3xX71xX1xX42xX3xX15xX2bxX141xX4xX3xX4xXf5xX3xX18xXdxX6xXb6xX3xX96xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX1abxX3xX4xX79xX15xX3xX4xX115xX3xX92xX42xXb6xX3xX15xX1xXdxXf9xX1fxX3xX92xX60bxX3xXexX1xX2baxX4xX3xX1xXdxXf9xX15xX22xX3xX3dxX15xX18xX3xX67xX2bxX7exX15xX18xX3xX4xX1xXb6xX3xX25xX1d6xX15xX18xX22xX3xXbxX1xX2bxX54xX15xX18xX3xX20xX15xX3xX15xX42xX21xX3xX4xX496xX15xX18xX3xX7xX87dxX3xX96xX1xXf5xX3xXexX1xX2baxX4xX3xX1xXdxXf9xX15xX2ccxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xX9cdxf336xXdxX98xX15xX3xXcaxX4axX6xX15xX3xX2axX1cexX15xX3xX96xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX1abxX22xX3xX92xX93xX21xX3xX4xXf5xX3xX4xX1xX2c5xXbxX3xX15xX1xX93xX15xX3xX96xX1xXb6xX20xX15xX3xX96xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX1abxX3xX2axX1cexX15xX3xX4xX20xX4xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX1b3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX3xX96xX1xX3dxX15xX18xX22xX3xX15xX1cexX4axX3xX96xX1xXb6xX20xX15xX3xX1fxX2c5xX21xX3xX4xX1xX60bxX4xX3xXbxX1xX1bfxX15xX3xXexX25xX79xX1fxX22xX3xX4xd904xX15xX3xX1fxX2c5xX21xX3xX4xX1xX60bxX4xX3xXbxX1xX1bfxX15xX3xXexX25xX79xX1fxX3xX6xX15xX1xX3xXexX2baxX3xX5xXb6xX3xX5xX42xX3xX96xX1xXf5xX2ccxX3xdd2axX1xX2bxX54xX15xX18xX3xX20xX15xX3xX4xX4axX4bxXdxX3xX4xX45xX15xX18xX3xX5xX42xX3xX1xX2cxXbxX3xX15xX1xX2c5xXexX3xX13axX6xX15xX3xX8exX8fxX15xX3xX92xX93xX15xX3xX92xX42xX3xXa4xXcxXcxXa7xX2ccxX3xX71xX1cexX4axX3xX5xX42xX1fxX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX15xX1xX2bxX3xX92xX93xX21xX3xX5xX42xX3xXexX4bxXexX22xX3xX96xX1xX3dxX15xX18xX3xX4xXf5xX3xX92xX2c5xX15xX3xX2axX267xX3xX18xX30xX3xX4xXabxX2ccxX3xX71xX18xXb6xX42xXdxX3xX92xXdxXf9xX4xX3xXexX25xXdxX1a7xX15xX3xX96xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXdxXf9xX1fxX3xX92xX60bxX3xX4xX9dxX6xX3xXa4xX211xXexX3xXexX25xX93xX15xX3xX92xX42xX3xX4xX20xX4xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX22xX3xX4xX54xX3xXcaxX4axX6xX15xX3xX2axXf5xX3xX4xXf5xX3xXexX1xX1a7xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX1fxX2bxX4axX3xX4xX1xXb6xX3xX4xX2c5xXbxX3xX9dxX21xX22xX3xX6xX15xX1xX3xXbxX1xXabxXdxX3xXbxX1xXabxXdxX3xXexX1xX6xX1fxX3xX1fxX2bxX4axX3xX4xX1xXb6xX3xXcxX386xX15xX1xX3xX9dxX21xX22xX3xX92xX30xX3xX13axX6xX15xX3xX8exX8fxX15xX3xX92xX93xX15xX3xX5xX42xX3xX4xX54xX3xXcaxX4axX6xX15xX3xXexX1xX6xX1fxX3xX1fxX2bxX4axX3xX4xX9dxX6xX3xXcxX386xX15xX1xX3xX9dxX21xX2ccxX3xX9bxX1xdb19xX15xX18xX3xXexX3dxXdxX3xXexX25xXdxX1a7xX15xX3xX96xX1xX6xXdxX3xX1fxX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xX15xX42xX21xX3xX92xX42xX3xX96xX1xX3dxX15xX18xX3xX92xX2bxX141xX15xX18xX3xX18xX30xX3xX92xX267xX3xX5xX4axX93xXexX22xX3xX92xX2bxX141xX15xX18xX3xX18xX30xX3xX92xX267xX3xX277xXdxX267xX4axX3xX5xXf9xX2ccxX3xX11adxX42xX1fxX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX15xX1xX2bxX3xXexX1xX1cexX3xX4xX1xX773xX4xX3xX4xX1xX773xX15xX3xX1cxXdxX98xX15xX3xX4xX1xX1cexX3xX7xX87dxX3xX18xXdxXabxX1fxX22xX3xX4xX3dxX15xX18xX3xX92xXdxXf9xX4xX3xX7xX87dxX3xX1xXdxXf9xX4axX3xXcaxX4axXabxX3xX1xX54xX15xX22xX3xXexX25xX20xX15xX1xX3xX4xX1xX806xX15xX18xX3xX4xX1xX818xXb6xXf31xX1b3xX3xX3dxX15xX18xX3xX67xX2bxX7exX15xX18xX3xX15xX1xX2c5xX15xX3xX1fxX36xX15xX1xX2ccxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xXcxX1xX10xXb6xX3xX3dxX15xX18xX3xX67xX2bxX7exX15xX18xX3xX9cdxX4xX1xX1380xX15xX18xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX496xX15xX18xX3xX4xX1xX386xX3xX2axX36xXb6xX3xXexX1xX3dxX15xX18xX3xX7xX4axX4bxXexX3xXexX10ecxX3xXexX386xX15xX1xX3xX49xX4axX4bxX15xX18xX3xX1xX4axX21xXf9xX15xX22xX3xX4xX54xX3xX7xX7exX2ccxX3xX9bxX1xX1380xX15xX18xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX496xX15xX18xX3xXexX1xX42xX15xX1xX3xX5xX93xXbxX3xXexX1xX4bxX15xX18xX3xX15xX1xX2c5xXexX3xX1xX42xX15xX1xX3xX2axX1dxX15xX18xX3xX4xX1xX4axX15xX18xX22xX3xX1254xX1xXf5xX3xX13axX1abxX3xXexX1xX2bxX3xX4xXf5xX3xXexX1xX1a7xX3xX5xX42xX3xX9bxX1xX9dxX3xXexXa0xX4xX1xX3xXa4xX211xXexX3xXexX25xX93xX15xX22xX3xX5xX42xX3xXexX25xX2bxX7exX15xX18xX3xX96xX1xX4bxXdxX3xX7exX3xX4xX2c5xXbxX3xX49xXf2xX22xX3xXexX25xXdxX1a7xX15xX3xX96xX1xX6xXdxX3xX5xXdxX98xX15xX3xXexX1xX3dxX15xX18xX3xXexX10ecxX3xXexX386xX15xX1xX3xX49xX4axX4bxX15xX18xX3xX4xX54xX3xX7xX7exX22xX3xX96xX1xX3dxX15xX18xX3xX4xXf5xX3xX18xX30xX3xX92xX2bxX141xX15xX18xX22xX3xX25xX2c5xXexX3xXexX1xX4axX93xX15xX3xX5xX2cxXdxX2ccxX3xXcxX25xX2bxX141xX4xX3xX96xXdxX6xX3xX4xX1xX386xX3xX5xX42xX1fxX3xX2axX1cexX15xX3xX4xX2c5xXbxX3xX1xX4axX21xXf9xX15xX22xX3xX1cxX8fxX21xX3xX18xXdxX606xX3xX5xX42xX1fxX3xX7exX3xX4xX2c5xXbxX3xXexX386xX15xX1xX3xX5xX36xXdxX3xX4xX42xX15xX18xX3xXexX1xX4axX93xX15xX3xX5xX2cxXdxXf31xX2ccxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13axXb6xX6axX21xXaxX12xXcxX1xX10xXb6xX3xX1fxX3dxX3xX1xX30xX15xX1xX3xX9bxX54xX3xXcaxX4axX6xX15xX3xX96xX1xX4bxXdxX3xX7exX3xXa7xX4axXabxX15xX18xX3xX71xXdxX15xX1xX3xX1xXdxXf9xX15xX3xX15xX6xX21xX22xX3xX13axX1abxX3xXexX1xX2bxX3xX277xXb6xX42xX15xX3xX92xb24fxX15xX3xX5xX42xX3xXexX25xX2bxX7exX15xX18xX3xX4xX20xX4xX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX4xX1xX1abxX15xX1xX3xXexX25xXa0xX1b3xX49xXf2xX3xX1xX1dxXdxX22xX3xX5xX42xX3xX1254xX1xXf5xX3xX96xX1xX4bxXdxX2ccxX3xX9cdxX9bxX1xX9dxX3xXexXa0xX4xX1xX3xX67xX1dxXdxX3xXbxX1xX60bxX3xX15xXcd7xX3xXexX1xX30xX3xX92xX1603xX15xX3xX5xX42xX3xX9bxX1xX9dxX3xXexXa0xX4xX1xX3xX67xX1dxXdxX3xXbxX1xX60bxX3xX15xXcd7xX22xX3xX1xX19xX3xX92xX1603xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXb6xX36xXexX3xXcxX1xX2bxX606xX15xX18xX3xX92xX60bxX22xX3xX1xXb6xX42xX15xX3xXexXb6xX42xX15xX3xX96xX1xX3dxX15xX18xX3xX1fxX2c5xXexX3xX4xX1xX115xX4xX3xX15xX79xX15xX18xX3xX4xX9dxX6xX3xX1xX19xX2ccxX3xX9bxX1xX386xX3xX4xXf5xX3xX15xX1xXcd7xX15xX18xX3xX15xX1xXdxXf9xX1fxX3xX92xX60bxX3xXexX2bxX54xX15xX18xX3xX2axX806xX15xX18xX3xXexX1xX30xX3xX18xXdxX606xX3xX1fxX1dxXexX3xX15xX18xX2bxX606xXdxX3xX5xX42xX1fxX22xX3xXexX25xX20xX15xX1xX3xX4xX1xX806xX15xX18xX3xX4xX1xX818xXb6xX2ccxX3xX78xX1abxX3xX6axX60bxX22xX3xX15xX1xX2bxX3xX7exX3xX4xX2c5xXbxX3xX1xX4axX21xXf9xX15xX3xX96xX1xXdxX3xX7exX3xX49xXf2xX3xX4xXf5xX3xX92xXdxXf9xX4xX3xXexX1xX30xX3xX4xXabxX3xX3bxX3xX3dxX15xX18xX3xX1cxX42xX3xX2axX36xXdxX3xX6axXdxXf9xX15xX3xX3bxX3xXexX111xX3xX4xX1xX115xX4xX3xX49xX4axX4bxX15xX18xX22xX3xX18xXdxX606xX3xX4xX1xX386xX3xX4xXf5xX3xX1fxX1dxXexX3xX15xX18xX2bxX606xXdxX22xX3xX2axb4d6xX3xX25xX2c5xXexX3xX15xX1xXdxX267xX4axX3xX4xX1xXb6xX3xX4xX54xX3xX7xX7exX2ccxX3xX9bxX122cxX15xX3xX15xX1xXdxXf9xX1fxX3xX92xX60bxX3xXexX1xX6xX21xX3xX92xX30xX3xXexX25xX2bxX141xX4xX3xX96xXdxX6xX3xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX386xX3xX4xXf5xX3xX4c6xX1b3xX53bxX3xX15xX18xX2bxX606xXdxX3xXexX1xX30xX3xX18xXdxX606xX3xX4xXf5xX3xX4c6xX50fxX3xX15xX18xX2bxX606xXdxX22xX3xX92xXdxXf9xX4xX3xXbxX1xX8fxX15xX3xX4xX3dxX15xX18xX3xX15xX1xXdxXf9xX1fxX3xX92xX60bxX3xX4xX496xX15xX18xX3xX6axX75xX3xX1xX54xX15xX2ccxX3xXcxX1xX115xX3xX15xXcd7xX6xX3xX5xX42xX3xX96xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX1abxX22xX3xX1cxXdxX98xX15xX3xX4xX1xX1cexX3xXexXdxX1cexXexX3xX96xXdxXf9xX1fxX3xX1xX54xX15xX22xX3xX4xX3dxX15xX18xX3xX92xXdxXf9xX4xX3xX5xX36xXdxX3xX1xXdxXf9xX4axX3xXcaxX4axXabxX3xX1xX54xX15xXf31xX1b3xX3xX3dxX15xX18xX3xX67xX2bxX7exX15xX18xX3xX15xX1xX2c5xX15xX3xX1fxX36xX15xX1xX2ccxX58xX2ccxX0xX58xXbxX12xX0xX6xX25xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15xX15xX10xX25xX1b3xX6xX25xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1xa1fcxXb6xX5xX1b3xX4xX5xX10xX6xX25xX3xX7xXexXb6xX25xX21xX3xX92xXdxX6axX10xXb6xX3xX4xX5xX10xX6xX25xX5dcxXdxX49xX3xX4xX1fxX7xX1b3xX25xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX58xX6xX25xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xX6xX25xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15xX15xX10xX25xX1b3xX6xX25xXexXdxX4xX5xX10xX3xX1xX186dxXb6xX5xX1b3xX4xX5xX10xX6xX25xX3xX7xXexXb6xX25xX21xX3xX92xXdxX6axX10xXb6xX3xX4xX5xX10xX6xX25xX5dcxXdxX49xX3xX4xX1fxX7xX1b3xX25xX10xX5xX6xXexX10xXaxX12xX0xX58xX6xX25xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa063xXb6xX4axX25xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb6xX3xX78xd84bxX78xX2ccxX78xX71xX0xX58xXbxX12