Tư lệnh bảo vệ bờ biển Mỹ sẽ thăm Việt Nam
Đại sứ Ted Osius cho biết dự kiến trong tháng 9 tới, Tư lệnh bảo vệ bờ biển mới của Hoa Kỳ Paul Zukunft mong muốn được thăm Việt Nam.
d2c3x1054fxd335x13e8fxfaa4x12109xff9fxfd83xdc2dxX7x14628xd3bdx14f45xfa7ax122e7x11d51xX5x12b0bxXax1042axXcxf703xX3xX5xdfd7xf833xX1xX3xf0fexf08bx134aexX3xdb0exX17xX3xX1bx136ffxX3xX1bxXdxec86xX18xX3xed01xe6d5xX3xX7xf873xX3xXexX1xd539xed88xX3x14c29xXdxX17xXexX3x13014xX6xX33xX0xfa8axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11bfexX10xX6x138afxXaxX12xfa84xea73xXdxX3xX7x10de0xX3xXcxX10xX50xX3x1440exX7xXdxf27dxX7xX3xX4xX1xX1dxX3xX1bxXdx126fexXexX3xX50xe9e8xX3x14ce2xXdxX6axX18xX3xXex1171fxX1dxX18x11d16xX3xXexX1x1080dxX18xX79xX3xf5afxX3xXex126aaxXdx14264xX3xXcxX14xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX17xX3xX1bxX23xX3xX1bxXdxX27xX18xX3xX33xX84xXdxX3xX4x11107xX6xX3xX4dxX1dxX6xX3x11324xe4f5xX3x1562dxX6xX61xX5xX3xe263xX61xX70xX61xX18xd8d0xXexX3xX33xX1dxX18xX79xX3xX33xX61x11b84xX18xX3xf3c1xX14x1292cxX4xX3xXexX1xX32xX33xX3xX35xXdxX17xXexX3xX3axX6xX33x13cedxX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xX1bxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX79xX9xXax141dbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX50xX50xXdxX18xX79xX9xXaxXf0xXaxX3xX1bxX1dxX76xX50xX10xX76xX9xXaxXf0xXaxX3xX6xX5xXdxX79xX18xX9xXaxX4xX10xX18xXexX10xX76xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX17xX3xX1bxX23xX3xX1bxXdxX27xX18xX3xX2axX2bxX3xX7xX2exX3xXexX1xX32xX33xX3xX35xXdxX17xXexX3xX3axX6xX33xX3xXaxX3xX50xX6xXexX6x139d6xXb8xX6xX18xX4xd2dcxX1bxX1dx140baxX155xX79xX76xX1dxX61xXbxX9xXaxX79xX6xX5xX5xX10xX76xX15axXaxX3xX50xX6xXexX6xX155xX5xX1dxX6xX50xXdxX18xX79xX155xXexX10xX15dxXexX9xXaxXcxX1xX58xX3xXexX76xX14x10fc4xX18xX79xX3x1044ax11c96xX3xfa19xX61xXc2xX4xX3xXbxX1x10c6fxX18xX79xX3xX3axX79xX61xX15ax106a8xX18xX3x14779xX1x118a1xX3xX35x12c76xX18xX1xX3xXexXdxX6axXbxX3xX53xX54xXdxX3xX7xX58xX3xX4dxX1dxX6xX3xXabxXacxX3xXcxX10xX50xX3xX5exX7xXdxX61xX7xX3xX155xX3xf863xX18xX1x11dd2xX3xX35xXd7xX35xXd7xXcxX1xdcfdxX18xX1xXaxX3xX1xX76xX10xXb8xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cdxX3exX3exX7xXexX6xXexXdxX4xXd7xX18xX10x12ee7xXd7xXexX61xX1dxXdxXexX76xX10xXd7xX1fxX18xX3exXexXexX1dxX3exX76xX3exfe9dxXf0xX2x13035xX3exXf0x152faxX3exX203xX209xX3exX18xX4xX1fxX155xX2xX155xX2x11c53x149caxX209xX81x1161bxX216xX203xfd5fxXf0xXd7x13dbcxXbxX79xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xX10xX7xX4x1355exXdxX33xX6xX79xX10xX3xX7xX5xXdxX50xX10xX22fxX4xX1dxX18xXexX10xX18xXexXaxX12xX0xXexX1bxX1dxX50xX15axX12xX0xXexX76xX12xX0xXexX50xX3xX7xXexX15axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15dxXexX155xX6xX5xXdxX79xX18xX1cdxX3xX21fxX61xX7xXexXdxXb8xX15ax10c19xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX50xX15axXaxX12xX0xXdxX33xX79xX3xX7xX76xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXd7xX1bxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX18xX1xXd7xX1fxX18xX3exX18xX10xX1f0xX7xX3exX2xX206xX216xXf0xX3exX2xXf0xX206xX50xX2xX2xX206xXf0xX2xXf0xXf0xXexX21cxX215xX215xX209xX21cxX5xXf0xXd7xX21fxXbxX79xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dx12808xX33xX6xX79xX10xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX76xX12xX0xXexX76xX12xX0xXexX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX70xX22fxX5xX10xX79xX10xX18xX50xX3xX4xX6xXbxXexXdxX1dxX18xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX6xXbxXexXdxX1dxX18xXaxX12xXcxX1xX58xX3xXexX76xX14xX189xX18xX79xX3xX18dxX18exX3xX190xX61xXc2xX4xX3xXbxX1xX197xX18xX79xX3xX3axX79xX61xX15axX19fxX18xX3xX1a2xX1xX1a4xX3xX35xX1a7xX18xX1xX3xXexXdxX6axXbxX3xX53xX54xXdxX3xX7xX58xX3xX4dxX1dxX6xX3xXabxXacxX3xXcxX10xX50xX3xX5exX7xXdxX61xX7xX3xX155xX3xX1caxX18xX1xX1cdxX3xX35xXd7xX35xXd7xXcxX1xX1d5xX18xX1xX0xX3exXbxX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX76xX12xX0xX3exXexX1bxX1dxX50xX15axX12xX0xX3exXexX6xX1bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX15axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15dxXexX155xX6xX5xXdxX79xX18xX1cdxX3xX21fxX61xX7xXexXdxXb8xX15axX26exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX50xX15axXaxX12xf271xX7dxX18xX79xX3xX18xX6xX15axX3xX203xX209xX155xX209xX86xX3xX18xX1x122b1xX18xX3xX50xX1a7xXbxX3xX50xXdxX19fxX18xX3xX76xX6xX3xX4dxX18exXdxX3xXexX1xX1cxX1dxX3x13590xX61xXc2xX4xX3xXexX6axX3xX4x127f1xX18xX79xX3xXexX7dxX4xX3xXexX76xXdxX27xX18xX3xX70xX1xX6xXdxX3xX5xX6exX4xX3xX5xX14xXc7xX18xX79xX3xXexX1xX6xX33xX3xX79xXdxX6xX3xX1xX1dxX54xXexX3xXc5xX18exX18xX79xX3xX79xfbb7xX18xX3xX79xXdx11208xX3xX1xX197xX6xX3xX1bxX413xX18xX1xX3xX4xXa4xX6xX3xe836xXdxd54dxX18xX3xX4dxXdxX17xXbxX3xX190xX61xXc2xX4xX86xX3xXcxX1xX58xX3xXexX76xX14xX189xX18xX79xX3xX18dxX18exX3xX190xX61xXc2xX4xX3xXbxX1xX197xX18xX79xX3xX3axX79xX61xX15axX19fxX18xX3xX1a2xX1xX1a4xX3xX35xX1a7xX18xX1xX3xXc5xde04xX3xX4x13162xX3xX4xX61xX18exX4xX3xXexXdxX6axXbxX3xX7xX1dxX18xX79xX3xXbxX1xX14x11f28xX18xX79xX3xX53xX54xXdxX3xX7xX58xX3xX4dxX1dxX6xX3xXabxXacxX3xXcxX10xX50xX3xX5exX7xXdxX61xX7xX3xX1fxX1d5xX3xXc5xX54xXdxX3xX50xXdxX17xX18xX3xXc5xX1dxX1d5xX18xX3xX4dxX1dxX6xX3xXabxXacxXd7xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX15axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15dxXexX155xX6xX5xXdxX79xX18xX1cdxX3xX21fxX61xX7xXexXdxXb8xX15axX26exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX50xX15axXaxX12xXcxX54xXdxX3xX4xX61xX18exX4xX3xXexXdxX6axXbxX86xX3xX1xX6xXdxX3xX1bxX429xX18xX3xXc5xdf0fxX61xX3xX1bxX1d5xX15axX3xXex114f5xX3xX1xX1d5xXdxX3xX5xX197xX18xX79xX3xX1fxX4f6xX3xX3d9xX61xX6xX18xX3xX1xX17xX3xX1fxX1d5xX3xX1xXc7xXbxX3xXexX7dxX4xX3xX7xX1dxX18xX79xX3xXbxX1xX14xX478xX18xX79xX3xXc5xX6xX18xX79xX3xX50xXdxX19fxX18xX3xX76xX6xXd7xX3xXcxX1xX58xX3xXexX76xX14xX189xX18xX79xX3xX3axX79xX61xX15axX19fxX18xX3xX1a2xX1xX1a4xX3xX35xX1a7xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1bxXdxX6axXexX3xXexX76xX1dxX18xX79xX3xXexX1xX23xXdxX3xX79xXdxX6xX18xX3xX18xX79x10983xX18xX3xXexX84xXdxX3xXc5xX3c1xX15axX86xX3xX35xXdxX17xXexX3xX3axX6xX33xX3xX50xX6exX3xX70xXdxX6axX18xX3xX7xX2exX3xX4xX3e2xX18xX79xX3xX1bxXc2xX3xX1bxX1cxX18xX3xXc5x10bbaxX3xX3e2xX3xX18xX1xXdxX19fxX33xX3xX1bxX1dxX33xX3xX33xX413xX18xX3xXexX1dxX1d5xX18xX3xX3d9xX61xXc2xX4xX3xX1fxX84xXdxX3xX7xX6exX3xX79xXdx13349xXbxX3xXc5x1519fxX3xX4xXa4xX6xX3xXbxX1xX1a4xX6xX3xX4dxX1dxX6xX3xXabxXacxXd7xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX15axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15dxXexX155xX6xX5xXdxX79xX18xX1cdxX3xX21fxX61xX7xXexXdxXb8xX15axX26exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX50xX15axXaxX12xX53xX54xXdxX3xX7xX58xX3xXcxX10xX50xX3xX5exX7xXdxX61xX7xX3xX4xX1xX1dxX3xX1bxXdxX6axXexX3xX50xX6exX3xX70xXdxX6axX18xX3xXexX76xX1dxX18xX79xX3xXexX1xX7dxX18xX79xX3xX81xX3xXexX84xXdxX86xX3xXcxX14xX3xX5xX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX17xX3xX1bxX23xX3xX1bxXdxX27xX18xX3xX33xX84xXdxX3xX4xXa4xX6xX3xX4dxX1dxX6xX3xXabxXacxX3xXaexX6xX61xX5xX3xXb3xX61xX70xX61xX18xXb8xXexX3xX33xX1dxX18xX79xX3xX33xX61xXc2xX18xX3xXc5xX14xXc7xX4xX3xXexX1xX32xX33xX3xX35xXdxX17xXexX3xX3axX6xX33xXd7xX3xXcxX1xX58xX3xXexX76xX14xX189xX18xX79xX3xX3axX79xX61xX15axX19fxX18xX3xX1a2xX1xX1a4xX3xX35xX1a7xX18xX1xX3xX1bxX1d5xX15axX3xXexX4fexX3xX1xX1dxX6xX18xX3xX18xX79xX1xX429xX18xX1xX3xX4xX1xX61xX15axX6axX18xX3xXexX1xX32xX33xX3xX1fxX1d5xX3xX7xX2exX3xX79xXdxX6xX1dxX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX478xX3xX3d9xX61xX6xX18xX3xX4xX1xX58xX4xX3xX18xX32xX18xX79xX3xX4xX1xX61x12217xX18xX3xX1bxX1a7xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xX61xX15axX6axX18xX3xXexX1xX32xX33xX3xX18xX1d5xX15axXd7xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX15axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15dxXexX155xX6xX5xXdxX79xX18xX1cdxX3xX21fxX61xX7xXexXdxXb8xX15axX26exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX50xX15axXaxX12xX3axX79xX1d5xXdxX3xXc5xX54xXdxX3xX7xX58xX3xX2axX2bxX3xX4xf4c3xX18xX79xX3xX4xX1xX61xX15axX27xX18xX3xX5xX23xXdxX3xXexX1xX32xX33xX3xX1xX4fexXdxX3xXc5xX54xXdxX3xXexX14xX84xX18xX79xX3xXaexX1x131dfxX18xX79xX3xX190xX61xX6xX18xX79xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1fx1426axX6xX3xXexX76xX189xX3xX1fxX4f6xX3xX35xXdxX17xXexX3xX3axX6xX33xXd7xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX15axX5xX10xX9xXaxXexX10xX15dxXexX155xX6xX5xXdxX79xX18xX1cdxX3xX21fxX61xX7xXexXdxXb8xX15axX26exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18dxX1dxX50xX15axXaxX12xXcxX1xX58xX3xXexX76xX14xX189xX18xX79xX3xX3axX79xX61xX15axX19fxX18xX3xX1a2xX1xX1a4xX3xX35xX1a7xX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX1bxXdxX6axXexX3xXexX76xX14xX84xX4xX3xX70xX1xXdxX3xXc5xX6axX18xX3xX50xX6exX3xX4xX61xX18exX4xX3xXexXdxX6axXbxX3xXc5xX54xXdxX3xX7xX58xX3xXcxX10xX50xX3xX5exX7xXdxX61xX7xX86xX3xX3e2xX18xX79xX3xXc5xX461xX3xX79x12089xXbxX3xX18dxX18exX3xXexX76xX14xX189xX18xX79xX3xXaexX1xX76dxX18xX79xX3xX190xX61xX6xX18xX79xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX86xX3xX1fxX1d5xX3xX18dxX18exX3xXexX76xX14xX189xX18xX79xX3xXaexX1xX76dxX18xX79xX3xX190xX61xX6xX18xX79xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX76x11a42xXexX3xX1fxX61xXdxX3xX33xX77exX18xX79xX3xX1fxX84xXdxX3xX1fxXdxX17xX4xX3xXcxX76xX61xX18xX79xX3xXexX3c1xX33xX3xX79xX413xX18xX3xX79xXdxX418xX3xX1xX197xX6xX3xX1bxX413xX18xX1xX3xX35xXdxX17xXexX3xX3axX6xX33xX3xXc5xX461xX3xXbxX1xXc2xXdxX3xX1xXc7xXbxX3xX1fxX84xXdxX3xX4xX7dxX4xX3xX4xX478xX3xX3d9xX61xX6xX18xX3xX79xX413xX18xX3xX79xXdxX418xX3xX1xX197xX6xX3xX1bxX413xX18xX1xX3xX4xXa4xX6xX3xX427xXdxX429xX18xX3xX4dxXdxX17xXbxX3xX190xX61xXc2xX4xX3xX1fxX1d5xX3xX4xX1xX14xX478xX18xX79xX3xXexX76xX413xX18xX1xX3xX3b0xX7dxX18xX79xX3xX70xXdxX6axX18xX3xX1xX1dxX54xXexX3xXc5xX18exX18xX79xX3xX1xX197xX6xX3xX1bxX413xX18xX1xX3xXexX1dxX1d5xX18xX3xX4x1362cxX61xX3xX4xXa4xX6xX3xXbxX1xX1a4xX6xX3xX4dxX1dxX6xX3xXabxXacxX3xXc5xX59cxX18xX79xX3xXex12adfxX3xX4xX1xX58xX4xX3xX1xX18exXdxX3xXexX1xX1cxX1dxX3xX3d9xX61xXc2xX4xX3xXexX6axX3xX1fxX4f6xX3xX4xX3e2xX18xX79xX3xXexX7dxX4xX3xXexX76xXdxX27xX18xX3xX70xX1xX6xXdxX3xX5xX6exX4xX3xX5xX14xXc7xX18xX79xX3xXexX1xX6xX33xX3xX79xXdxX6xX3xX1xX1dxX54xXexX3xXc5xX18exX18xX79xX3xX79xX413xX18xX3xX79xXdxX418xX3xX1xX197xX6xX3xX1bxX413xX18xX1xX3xX427xXdxX429xX18xX3xX4dxXdxX17xXbxX3xX190xX61xXc2xX4xXd7xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b0xX1dxX61xX76xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXcxX61xX921xXdxX3xXexX76xec8bxX0xX3exXbxX12
congthanh