Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên
(Baohatinh.vn) - Sau 2 tháng hoạt động thử nghiệm, chiều 17/9, UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tổ chức khai trương Trung tâm Hành chính công của huyện.
41baxb2cex831ex4263x448cx90a6x50d6x6ce2x8fe8xX7x48c9x4cfaxb0d2x96fbxbed6xa1d8xX5xb388xXax7142x6791xX1xX6xXdxX3xXexab25x917ex59a4x9236xac08xX3xXcxX19x5361xX1cxX1dxX3xXex7101xacb0xX3xc4a9x6664xX1cxX1xX3xX4xX1xc154xX1cxX1xX3xX4x72a5xX1cxX1dxX3xX1xX21x9e82x6598xX1cxX3x9c3fx9374xX27xX3x75f2xX21xX3bx4903xX1cxX0xb4d4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xb907xXaxX12x7961xX6xX21xX3x69dfxX3xXexX1x6b23xX1cxX1dxX3xX1x657exae50xXexX3xab9ex778bxX1cxX1dxX3xXexX1x855dxX3xX1cxX1dxX1xXdxX3cxX27x8738xX3xX4xX1xXdx4942xX21xX3xX2x6a37xX49x501exX7exX3x97fex4df7x8d22xc2b2xX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxX3x5e41xX29xX2axX3xXcx8d0bxX1cxX1x4cabxX3xXexac39xX3xX4xX1x8c9exX4xX3x5cf8xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX4xa613xX6xX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cx436fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXax55e9xXdxX5bxXexX1xc1c3xX3x5518xX2x71caxXbxc4e9x9effxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX11bxX3x8c2axX2x5b8cxXbxX121xX122xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX49xX49xXdxXe2xa489xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe2xb73bxX1cxX49xX1cxX10xX116xX7xX49xX2x6786xa670xX155xX49xX11dxX89xX5bxX2xX2xX155xX156xX12cxX2xX87xXexX155xX89xX11fxX12cxX5xX62xa58dxX142xX1cxX16axX12cxXe2xc64dxXbxX1dx6be2xX19xX9xX62xX2xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxX6bxX1cxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX16axX6xX5xXdxX1dxX1cxX11bxX3xX170xX21xX7xXexXdx5b05xX3bxX122xXaxX12xb1b5x8ac7xX1cxX1xX3xX6fxX6cxX6bxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xXexb635xX1cxX1xX7exX3xX5exb950xX3xX8exX70xXdxX3xX14cx600bxX3xX14cxX2axX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxX3xX4x4ef7xXexX3xX142x9b28xX1cxX1dxX3xXb3xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6bxX5bxX3bxXaxX12xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxX3xX6fxX1axb6e5xX4xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX212xX1cxX1xX3xXbxX1xX46xX3xX5bxX21xX3bxX3cxXexX3xXexX6cxXdxX3x4e31xX21xX3bx4a3cxXexX3xX6fx937axX1cxX1xX3xX2xX156xX2xX89xX49xX2cexa175xX16axX8cxX8dxX8exX8fxX3xX1cxX1dxX2axX3bxX3xX12exX87xX49xX11fxX49xX62xX12exX2xX155xXe2xX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX5xX2axX3xX6fx57f5xX21xX3xX27x5ecbxXdxX3xXexc123xXbxX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xX6fx6ed0xX3xX4xX66xX4xX3xXbxX1x85bbxX1cxX1dxX7exX3xX142xX6xX1cxX7exX3xX1cxX1dxX2axX1cxX1xX7exX3xX4xX66xX4xX3xX4xX1bxX3x8fe1xX21xX6xX1cxX3xX6fx8613xX1cxX1dxX3xXexX19xX46xX1cxX3xX6fxX2d5xX6xX3xX142xX2axX1cxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xXexXdxX2d1xXbxX3xX1cxX1xX30cxX1cxX3xX14cxX2axX3xXbxX1xX308xXdxX3xX1xX2b3xXbxX3xX1dxXdx749dxXdxX3xX336xX21xX3bxX2d1xXexX3xX4xX66xX4xX3xXexX1xXdaxX3xXexX21fxX4xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xXe2xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6bxX5bxX3bxXaxX12xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX19xX6xX3xX6fxbf6fxXdxX3xX14cx8af3xXdxX3xX27xX21fxX4xX3xXexXdxX46xX21xX3xXexX6cxX6bxX3xX142xX1axX3b2xX4xX3xX6fxX70xXexX3xXbxX1xX66xX3xXexX19xX6bxX1cxX1dxX3xX1xXdxX3cxX1cxX3xX6fxX6cxXdxX3xX1xX33cxX6xX3xX1cxX83xX1cxX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX7exX3xX121xX26xX3bxX3xX5bx5d07xX1cxX1dxX3xX1cxX83xX1cxX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xXbxX1xX21fxX4xX3xX14cxX21fxX7exX3xX1dxX33cxXbxX3xXbxX1xX304xX1cxX3xXbxX1xX66xXexX3xXexX19xXdxX316xX1cxX3xXb3xXdxX1cxX1xX3xXexX2d1xX3xX16axX3xX121xX1efxX3xX1xX70xXdxX3xX4xXdaxX6xX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxXe2xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6bxX5bxX3bxX3xXbxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX16axX6xX5xXdxX1dxX1cxX11bxX3xX4xX10xX1cxXexX10xX19xX122xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX116xXdxX5bxXexX1xX11bxX3xX11dxX2xX11fxXbxX121xX122xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX11bxX3xX12cxX2xX12exXbxX121xX122xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX49xX49xXdxXe2xX142xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe2xX14cxX1cxX49xX1cxX10xX116xX7xX49xX2xX155xX156xX155xX49xX11dxX89xX5bxX2xX2xX155xX62xX87xX2xX87xXexX155xX12cxX155xX5xX2xX16axX142xX1cxX16axX62xXe2xX170xXbxX1dxX173xX19xX9xX89xX11dxX87xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxX6bxX1cxXaxX12xX3fxX66xX4xX3xX6fxX6cxXdxX3xX142xXdxX316xX21xX3xXexX1xX6xX27xX3xX336xX21xX6xX1cxX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6bxX5bxX3bxXaxX12xX29xXdxX3cxX1cxX3xX1cxX6xX3bxX7exX3xX4xX33cxX3xX156xX156xX11fxX3xXexX1xXdaxX3xXexX21fxX4xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xXexX1xX21xX70xX4xX3xX4xX66xX4xX3xX5xXa6xX1cxX1xX3xX14cxX3f7xX4xX11bxX3xX8dxX36bxX6bxX3xX1xXdxX316xX27xX3xX121xX1efxX3xX1xX70xXdxX7exX3xXexX2axXdxX3xX1cxX1dxX21xX3bxX46xX1cxX3x78d1xX3xX27xX35xXdxX3xXexX19xX1axX3aexX1cxX1dxX7exX3xX121xX26xX3bxX3xX5bxX3f7xX1cxX1dxX7exX3xX1dxXdxX6xX6bxX3xXexX1xX35xX1cxX1dxX3xX14cxX30cxX1cxX3xXexX36bxXdxX7exX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xXexX1xX1axX1bxX1cxX1dxX7exX3xX1cxX35xX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xXdxX3cxXbxX7exX3xXb3xX2d1xX3xX1xX6bxX6cxX4xX1xX3xX14cxX2axX3xX6fxX304xX21xX3xXexX1axX7exX3xXexX2axXdxX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX7exX3xXexX1axX3xXbxX1xX66xXbxX7exX3xX3bxX3xXexX2d1xX7exX3xX14cxX239xX1cxX3xX1xX33cxX6xX7exX3xXexX1xX35xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX16axX3xXexX19xX21xX3bxX83xX1cxX3xXexX1xX35xX1cxX1dxX7exX3xX1cxX70xXdxX3xX14cxX21fxX7exX3xX1dxXdxX66xX6bxX3xX5bxX21fxX4xX3xX14cxX2axX3xX6fxX2axX6bxX3xXexX6cxX6bxX7exX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX19xX6xX7exX3xX5xX6xX6bxX3xX6fxX70xX1cxX1dxX3xX5daxX3xXcxX8dxX43xX29xX3xX6fxX1axX2b3xX4xX3xX6fxX1axX6xX3xX14cxX2axX6bxX3xX1dxXdxX6xX6bxX3xX5bxX2d5xX4xX1xX3xXexX6cxXdxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxXe2xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6bxX5bxX3bxXaxX12xX8fxX3f7xX3xXb3xXdxX2d1xX1cxX7exX3xX4xX21xX308xXdxX3xXexX1xX66xX1cxX1dxX3xX89xX7exX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX7xc153xX3xXexXdxX2d1xXbxX3xXexX21fxX4xX3xXexX19xXdxX316xX1cxX3xXb3xX1xX6xXdxX3xX4xX66xX4xX3xXexX1xXdaxX3xXexX21fxX4xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xXdaxX6xX3xX1cxX1dxX2axX1cxX1xX3xXexX1xX21xX2d1xX3xX14cxX2axX3xX6fxXdxX3cxX1cxXe2xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6bxX5bxX3bxX3xXbxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX116xXdxX5bxXexX1xX11bxX3xX11dxX2xX11fxXbxX121xX122xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX11bxX3xX12cxX2xX12exXbxX121xX122xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX49xX49xXdxXe2xX142xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe2xX14cxX1cxX49xX1cxX10xX116xX7xX49xX2xX155xX156xX155xX49xX11dxX87xX5bxX2xX2xX87xX156xX12cxX62xX156xXexX62xX2xX11fxX155xX5xX156xX16axX12cxXe2xX170xXbxX1dxX173xX19xX9xX11dxX11dxX87xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxX6bxX1cxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX16axX6xX5xXdxX1dxX1cxX11bxX3xX170xX21xX7xXexXdxX1e9xX3bxX122xXaxX12xX2cexX21xX6xX3xX62xX3xXexX1xX66xX1cxX1dxX3xX1xX6bxX6cxXexX3xX6fxX70xX1cxX1dxX3xXexX1xX76xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3cxX27xX7exX3xX27x7417xXdxX3xX1cxX1dxX2axX3bxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxX3xXexXdxX2d1xXbxX3xX1cxX1xX30cxX1cxX3xX1xX1bxX1cxX3xX156xX12exX12exX3xX1x9fe6xX3xX7xX1bxX3xXexX1xX21xX70xX4xX3xX1cxX1xXdxX83xX21xX3xX5xXa6xX1cxX1xX3xX14cxX3f7xX4xX3xXb3xX1xX66xX4xX3xX1cxX1xX6xX21xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6bxX5bxX3bxXaxX12x4569xX1xX66xXexX3xX142xXdxX316xX21xX3xXexX6cxXdxX3xX5x9965xX3xXb3xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX7exX3xX3fxX1xXdaxX3xXexX2d5xX4xX1xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxX3xX917xX1xX6cxX27xX3xX2dfxX239xX1cxX1dxX3xX8exX1xX30cxXexX3xX1cxX1x60f0xX1cxX3xX27xX6cxX1cxX1xX11bxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX19xX6xX3xX6fxX3aexXdxX3xX5xX2axX3xX142xX1axX3b2xX4xX3xX6fxX70xXexX3xXbxX1xX66xX3xX14cxX83xX3xX4xX36bxXdxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xXdaxX6xX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX7exX3xX1dxXdx42caxXbxX3xX5bxX6bxX6xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3cxXbxX3xX14cxX2axX3xX1cxX1dxX1axX3aexXdxX3xX5bxX26xX1cxX3xXexXdxX2d1xXexX3xXb3xXdxX3cxX27xX3xXexX1xX3aexXdxX3xX1dxXdxX6xX1cxX3xX14cxX2axX3xX6fxX1axX2b3xX4xX3xXexXdxX2d1xXbxX3xX4xX30cxX1cxX3xX5bxX2d5xX4xX1xX3xX14cxX21fxX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX27xX70xXexX3xX4xX66xX4xX1xX3xXexX1xX21xX30cxX1cxX3xX5xX2b3xXdxX3xX14cxX2axX3xX1xXdxX3cxX21xX3xX336xX21xX36bxX3xX1cxX1xX964xXexXe2xX3xX2dfx83bcxX4xX3xX142xXdxX3cxXexX7exX3xX14cxX3b2xXdxX3xXbxX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4xX1xX26xX27xX3x4a6dxX1eexX964xX3bxX3xX7xX3f7xX3xX1xX2axXdxX3xX5xX31exX1cxX1dxX3xX4xXdaxX6xX3xX1cxX1dxX1axX3aexXdxX3xX5bxX26xX1cxX3xX5xX2axX27xX3xXexX1xX1axX3b2xX4xX3xX6fxX6bxX3xX1xX6bxX6cxXexX3xX6fxX70xX1cxX1dx5284xX7exX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX7exX3xX4xX66xX3xX1cxX1xX26xX1cxX3xXb3xX1xXdxX3xX6fxX2d1xX1cxX3xX1dxXdxX6xX6bxX3xX5bxX2d5xX4xX1xX3xXexX6cxXdxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX6fxX1axX2b3xX4xX3xX6fxX33cxX1cxX3xXexXdxX2d1xXbxX3xX14cxX2axX3xX1xX1axX3b2xX1cxX1dxX3xX5bx4964xX1cxX3xX4xX1xX21xX3xX6fxX66xX6bxX7exX3xX5xX2d5xX4xX1xX3xX7xX3f7xX7exX3xX27xX35xXdxX3xXexX19xX1axX3aexX1cxX1dxX3xX5xX2axX27xX3xX14cxXdxX3cxX4xX3xXexX1xX26xX1cxX3xXexX1xXdxX3cxX1cxX7exX3xX4xX1xX21xX3bxX46xX1cxX3xX1cxX1dxX1xXdxX3cxXbxXe2xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6bxX5bxX3bxX3xXbxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX116xXdxX5bxXexX1xX11bxX3xX11dxX2xX11fxXbxX121xX122xX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX11bxX3xX12cxX2xX12exXbxX121xX122xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11bxX49xX49xXdxXe2xX142xX6xX6bxX1xX6xXexXdxX1cxX1xXe2xX14cxX1cxX49xX1cxX10xX116xX7xX49xX2xX155xX156xX155xX49xX11dxX89xX5bxX2xX2xX155xX62xX2xX11fxX156xXexX62xX89xX2xX155xX5xX89xX16axX142xX1cxXe2xX170xXbxX1dxX173xX19xX9xX2xX156xX11fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxX6bxX1cxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX121xXexX16axX6xX5xXdxX1dxX1cxX11bxX3xX170xX21xX7xXexXdxX1e9xX3bxX122xXaxX12xX3fxX1xXdaxX3xXexX2d5xX4xX1xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxX3xX917xX1xX6cxX27xX3xX2dfxX239xX1cxX1dxX3xX8exX1xX30cxXexX3xX1dxXdxX6xX6bxX3xX1cxX1xXdxX3cxX27xX3xX14cxX21fxX3xX4xX1xX6bxX3xX4xX66xX4xX3xXbxX1xX31exX1cxX1dxX7exX3xX142xX6xX1cxX3xXexX30cxXbxX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xX14cxX30cxX1cxX3xX1xX2axX1cxX1xX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6bxX5bxX3bxXaxX12xX3fxX1xXdaxX3xXexX2d5xX4xX1xX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxX3xX1cxX1xX964xX1cxX3xX27xX6cxX1cxX1xX7exX3xX4xX66xX1cxX3xX142xX70xX7exX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX5xX2axX27xX3xX14cxXdxX3cxX4xX3xXexX6cxXdxX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xXbxX1xX36bxXdxX3xXexX21xX26xX1cxX3xXexX1xXdaxX3xX1cxX1dxX1xXdxX46xX27xX3xX4xX66xX4xX3xX336xX21xX3bxX3xX6fxX2d5xX1cxX1xX3xX4xXdaxX6xX3xXbxX1xX66xXbxX3xX5xX21xX30cxXexX7exX3xXexX1xX3f7xX4xX3xX1xXdxX3cxX1cxX3xX1cxX1dxX1xXdxX46xX27xX3xX336xX21xX3bxX3xX4xX1xX2d1xX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX14cxX2axX3xX1xX6bxX6cxXexX3xX6fxX70xX1cxX1dxX3xX4xXdaxX6xX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX122xX3xXb3xX1xX35xX1cxX1dxX3xX1cxX1dx824cxX1cxX1dxX3xX1cxX1dxX1xXdxX46xX1cxX3xX4xXb0xX21xX7exX3xX19xb8f4xX1cxX3xX5xX21xX3bxX3cxX1cxX3xXb3xafe8xX3xX1cxX239xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX6xX6bxX3xXexXdxX2d1xXbxX7exX3xX1dxXdxX36bxXdxX3xX336xX21xX3bxX2d1xXexX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX14cxXdxX3cxX4xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xX33cxX1cxX1dxX7exX3xXexX1xX21xX30cxX1cxX3xXexXdxX3cxX1cxX3xX4xX1xX6bxX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX7exX3xX4xX66xX3xX1cxX1xX26xX1cxX3xX6fxX2d1xX1cxX3xX1dxXdxX6xX6bxX3xX5bxX2d5xX4xX1xX122xX3xX1cxX46xX21xX3xX4xX6xX6bxX3xXexXdxX1cxX1xX3xXexX1xX304xX1cxX3xXexX19xX66xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX3cxX27xX3xXbxX1xX21fxX4xX3xX14cxX21fxX7exX3xX1dxXdxX9c2xXbxX3xX1cxX1dxX1axX3aexXdxX3xX5bxX26xX1cxX3xXexX1xX316xX3xX1xXdxX3cxX1cxX3xX336xX21xX3bxX83xX1cxX3xX5xX2axX27xX3xX4xX1xXdaxX3xX4xXdaxX6xX3xX27x7ea1xX1cxX1xX3xXb3xX1xXdxX3xXexX1xX6xX27xX3xX1dxXdxX6xX3xX1dxXdxX36bxXdxX3xX336xX21xX3bxX2d1xXexX3xXcxXcxX29xX3fxX3xXexX6cxXdxX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xXe2xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX14cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX19xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX21xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX16axXexX1xX21xX27xX142xX16axX6xX1cxX5bxX16axX7xX6xXbxX6bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX1bxX1cxX3xX89xX87x7d77xX3xX1xX8dfxX3xX7xX1bxX3xX6fxX1axX2b3xX4xX3xX1dxXdxX36bxXdxX3xX336xX21xX3bxX2d1xXexX3xXexX19xX1axX3b2xX4xX3xX14cxX2axX3xX6fxX9c2xX1cxX1dxX3xX1xX6cxX1cxX3xX336xX21xX6xX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxXaxX3xX1xX19xX10xX1e9xX9xXaxX49xX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX336xX21xX3bxX10xX1cxX49xX1xX6bxX1cxX16axX89xX87xX16axX1xX6bxX16axX7xX6bxX16axX5bxX21xX6bxX4xX16axX1dxXdxX6xXdxX16axX336xX21xX3bxX10xXexX16axXexX19xX21xX6bxX4xX16axX14cxX6xX16axX5bxX21xX1cxX1dxX16axX1xX6xX1cxX16axX336xX21xX6xX16axXexX19xX21xX1cxX1dxX16axXexX6xX27xX16axX1xX6xX1cxX1xX16axX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX4xX6bxX1cxX1dxX49xX2xX11fxX87xX155xX87xX12exXe2xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX49xX27xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX62xX12exX49xX1cxX10xX116xX7xX49xX2xX155xX62xX155xX49xX2xX12exX155xX5bxX12cxX2xX12exX12cxX89xX11fxX12exXexX11fxX87xX12cxX2xX5xX11fxX16axX2xX156xX156xX5bxX11fxX62xX2xX12cxX11fxX11fxX89xXexX156xX11fxX87xX11fxX5xX2xX12exXe2xX170xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX14cxX12xX0xX7xXexX19xX6bxX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX1bxX1cxX3xX89xX87xXec8xX3xX1xX8dfxX3xX7xX1bxX3xX6fxX1axX2b3xX4xX3xX1dxXdxX36bxXdxX3xX336xX21xX3bxX2d1xXexX3xXexX19xX1axX3b2xX4xX3xX14cxX2axX3xX6fxX9c2xX1cxX1dxX3xX1xX6cxX1cxX3xX336xX21xX6xX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxXaxX3xX1xX19xX10xX1e9xX9xXaxX49xX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX336xX21xX3bxX10xX1cxX49xX1xX6bxX1cxX16axX89xX87xX16axX1xX6bxX16axX7xX6bxX16axX5bxX21xX6bxX4xX16axX1dxXdxX6xXdxX16axX336xX21xX3bxX10xXexX16axXexX19xX21xX6bxX4xX16axX14cxX6xX16axX5bxX21xX1cxX1dxX16axX1xX6xX1cxX16axX336xX21xX6xX16axXexX19xX21xX1cxX1dxX16axXexX6xX27xX16axX1xX6xX1cxX1xX16axX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX4xX6bxX1cxX1dxX49xX2xX11fxX87xX155xX87xX12exXe2xX1xXexX27xXaxX12xX29xX1bxX1cxX3xX89xX87xXec8xX3xX1xX8dfxX3xX7xX1bxX3xX6fxX1axX2b3xX4xX3xX1dxXdxX36bxXdxX3xX336xX21xX3bxX2d1xXexX3xXexX19xX1axX3b2xX4xX3xX14cxX2axX3xX6fxX9c2xX1cxX1dxX3xX1xX6cxX1cxX3xX336xX21xX6xX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX19xX6bxX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX2dfxX33cxX3xX5xX2axX3xX27xX70xXexX3xXexX19xX6bxX1cxX1dxX3xX1cxX1x92cfxX1cxX1dxX3xXb3xX2d1xXexX3xX336xX21xX36bxX3xX1cxXacxXdxX3xX142xX30cxXexX3xX6fxX1axX2b3xX4xX3xX1dxXdxX36bxXdxX3xX336xX21xX3bxX2d1xXexX3xX336xX21xX6xX3xX4xX66xX4xX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xXexX212xX1cxX1xX3xX29xX2axX3xXcxXa6xX1cxX1xX3xX14cxX2axX3xX4xX66xX4xX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xXexXd7axX3xX6fxX304xX21xX3xX1cxX239xX27xX3xX6fxX2d1xX1cxX3xX1cxX6xX3bxXe2xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX14cxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX2axX3xXcxXa6xX1cxX1xX3xX6fxX33cxX1cxX3xX6fxX304xX21xX3xX8exX1dxX1xX2d5xX3xX6fxX2d5xX1cxX1xX3xX11dxX2xX3xX14cxX83xX3xXexX1xX3f7xX4xX3xX1xXdxX3cxX1cxX3xX4xX1bxX3xX4xX1xX2d1xX3xX27xX70xXexX3xX4xX76xX6xX7exX3xX27xX70xXexX3xX4xX76xX6xX3xX5xXdxX46xX1cxX3xXexX1xX35xX1cxX1dxXaxX3xX1xX19xX10xX1e9xX9xXaxX49xX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX336xX21xX3bxX10xX1cxX49xX1xX6xX16axXexXdxX1cxX1xX16axX5bxX6bxX1cxX16axX5bxX6xX21xX16axX1cxX1dxX1xXdxX16axX5bxXdxX1cxX1xX16axX11dxX2xX16axX14cxX10xX16axXexX1xX21xX4xX16axX1xXdxX10xX1cxX16axX4xX6bxX16axX4xX1xX10xX16axX27xX6bxXexX16axX4xX21xX6xX16axX27xX6bxXexX16axX4xX21xX6xX16axX5xXdxX10xX1cxX16axXexX1xX6bxX1cxX1dxX49xX2xX11fxX11dxX12cxX155xX87xXe2xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX49xX27xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX62xX12exX49xX1cxX10xX116xX7xX49xX2xX155xX62xX12cxX49xX2xX156xX156xX5bxX11fxX62xX2xX12cxX11fxX11fxX89xXexX156xX11fxX87xX11fxX5xX2xX12exX16axX5bxX7xX4xX16axX2xX2xX11dxX12exX6xXe2xX170xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX14cxX12xX0xX7xXexX19xX6bxX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xX2axX3xXcxXa6xX1cxX1xX3xX6fxX33cxX1cxX3xX6fxX304xX21xX3xX8exX1dxX1xX2d5xX3xX6fxX2d5xX1cxX1xX3xX11dxX2xX3xX14cxX83xX3xXexX1xX3f7xX4xX3xX1xXdxX3cxX1cxX3xX4xX1bxX3xX4xX1xX2d1xX3xX27xX70xXexX3xX4xX76xX6xX7exX3xX27xX70xXexX3xX4xX76xX6xX3xX5xXdxX46xX1cxX3xXexX1xX35xX1cxX1dxXaxX3xX1xX19xX10xX1e9xX9xXaxX49xX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX336xX21xX3bxX10xX1cxX49xX1xX6xX16axXexXdxX1cxX1xX16axX5bxX6bxX1cxX16axX5bxX6xX21xX16axX1cxX1dxX1xXdxX16axX5bxXdxX1cxX1xX16axX11dxX2xX16axX14cxX10xX16axXexX1xX21xX4xX16axX1xXdxX10xX1cxX16axX4xX6bxX16axX4xX1xX10xX16axX27xX6bxXexX16axX4xX21xX6xX16axX27xX6bxXexX16axX4xX21xX6xX16axX5xXdxX10xX1cxX16axXexX1xX6bxX1cxX1dxX49xX2xX11fxX11dxX12cxX155xX87xXe2xX1xXexX27xXaxX12xX29xX2axX3xXcxXa6xX1cxX1xX3xX6fxX33cxX1cxX3xX6fxX304xX21xX3xX8exX1dxX1xX2d5xX3xX6fxX2d5xX1cxX1xX3xX11dxX2xX3xX14cxX83xX3xXexX1xX3f7xX4xX3xX1xXdxX3cxX1cxX3xX4xX1bxX3xX4xX1xX2d1xX3xX27xX70xXexX3xX4xX76xX6xX7exX3xX27xX70xXexX3xX4xX76xX6xX3xX5xXdxX46xX1cxX3xXexX1xX35xX1cxX1dxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX19xX6bxX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXaxX29xX3cxX3xXexX1xX308xX1cxX1dxX3xX27xX70xXexX3xX4xX76xX6xX7exX3xX27xX70xXexX3xX4xX76xX6xX3xX5xXdxX46xX1cxX3xXexX1xX35xX1cxX1dxX3xX4xXdaxX6xX3xX29xX2axX3xXcxXa6xX1cxX1xX3xX1xXdxX3cxX1cxX3xX1cxX6xX3bxX3xX6fxX1efxX3xX4xX1bxX3xX142xX36bxX1cxX3xX6fxX66xXbxX3xXb0xX1cxX1dxX3xX6fxX1axX2b3xX4xX3xX4xX66xX4xX3xX1cxX70xXdxX3xX5bxX21xX1cxX1dxX3xX4xXdaxX6xX3xX8exX1dxX1xX2d5xX3xX6fxX2d5xX1cxX1xX3xX11dxX2xX3xX4xXdaxX6xX3xX3fxX1xX30xX1cxX1xX3xXbxX1xXdaxX3xX14cxX83xX3xXexX1xX3f7xX4xX3xX1xXdxX3cxX1cxX3xX4xX1bxX3xX4xX1xX2d1xX3xX27xX70xXexX3xX4xX76xX6xX7exX3xX27xX70xXexX3xX4xX76xX6xX3xX5xXdxX46xX1cxX3xXexX1xX35xX1cxX1dxX3xXexX19xX6bxX1cxX1dxX3xX1dxXdxX36bxXdxX3xX336xX21xX3bxX2d1xXexX3xXexX1xXdaxX3xXexX21fxX4xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xXaxX3xX16axX3xX35xX1cxX1dxX3xX8exX1dxX21xX3bxX926xX1cxX3xX2dfxXe4axX1cxX1xX3xXcxX21xX964xX1cxX7exX3xXcxX19xX1axX218xX1cxX1dxX3xXbxX1xX31exX1cxX1dxX3xX13xXdxX316xX27xX3xX7xX6bxX66xXexX3xXexX1xXdaxX3xXexX21fxX4xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX16axX3x62f4xX239xX1cxX3xXbxX1xX31exX1cxX1dxX3xX8cxX8dxX8exX8fxX3xXexX212xX1cxX1xX3xXb3xX1x5831xX1cxX1dxX3xX6fxX2d5xX1cxX1xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX14cxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xXdxX3cxX21xX3xX336xX21xX36bxX3xX1xX6bxX6cxXexX3xX6fxX70xX1cxX1dxX3xXb3xX1xX158bxX1cxX1dxX3xX6fxX2d5xX1cxX1xX3xXexX30xX1cxX1xX3xX6fxX9c2xX1cxX1dxX3xX6fxX235xX1cxX3xX14cxXdxX3cxX4xX3xXexX1xX2axX1cxX1xX3xX5xX30cxXbxX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxXaxX3xX1xX19xX10xX1e9xX9xXaxX49xX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX336xX21xX3bxX10xX1cxX49xX1xXdxX10xX21xX16axX336xX21xX6xX16axX1xX6bxX6xXexX16axX5bxX6bxX1cxX1dxX16axXb3xX1xX6xX1cxX1dxX16axX5bxXdxX1cxX1xX16axXexXdxX1cxX1xX16axX5bxX21xX1cxX1dxX16axX5bxX6xX1cxX16axX14cxXdxX10xX4xX16axXexX1xX6xX1cxX1xX16axX5xX6xXbxX16axXexX19xX21xX1cxX1dxX16axXexX6xX27xX16axX1xX6xX1cxX1xX16axX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX4xX6bxX1cxX1dxX49xX2xX11fxX12cxX11fxX155xX155xXe2xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX49xX27xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX62xX12exX49xX1cxX10xX116xX7xX49xX2xX155xX62xX12exX49xX87xX87xX5bxX2xX62xX2xX156xX11fxX12exX87xXexX2xX155xX87xX156xX5xX12exXe2xX170xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX14cxX12xX0xX7xXexX19xX6bxX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX29xXdxX3cxX21xX3xX336xX21xX36bxX3xX1xX6bxX6cxXexX3xX6fxX70xX1cxX1dxX3xXb3xX1xX158bxX1cxX1dxX3xX6fxX2d5xX1cxX1xX3xXexX30xX1cxX1xX3xX6fxX9c2xX1cxX1dxX3xX6fxX235xX1cxX3xX14cxXdxX3cxX4xX3xXexX1xX2axX1cxX1xX3xX5xX30cxXbxX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxXaxX3xX1xX19xX10xX1e9xX9xXaxX49xX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX336xX21xX3bxX10xX1cxX49xX1xXdxX10xX21xX16axX336xX21xX6xX16axX1xX6bxX6xXexX16axX5bxX6bxX1cxX1dxX16axXb3xX1xX6xX1cxX1dxX16axX5bxXdxX1cxX1xX16axXexXdxX1cxX1xX16axX5bxX21xX1cxX1dxX16axX5bxX6xX1cxX16axX14cxXdxX10xX4xX16axXexX1xX6xX1cxX1xX16axX5xX6xXbxX16axXexX19xX21xX1cxX1dxX16axXexX6xX27xX16axX1xX6xX1cxX1xX16axX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX4xX6bxX1cxX1dxX49xX2xX11fxX12cxX11fxX155xX155xXe2xX1xXexX27xXaxX12xX29xXdxX3cxX21xX3xX336xX21xX36bxX3xX1xX6bxX6cxXexX3xX6fxX70xX1cxX1dxX3xXb3xX1xX158bxX1cxX1dxX3xX6fxX2d5xX1cxX1xX3xXexX30xX1cxX1xX3xX6fxX9c2xX1cxX1dxX3xX6fxX235xX1cxX3xX14cxXdxX3cxX4xX3xXexX1xX2axX1cxX1xX3xX5xX30cxXbxX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX19xX6bxX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX2dfxX33cxX3xX5xX2axX3xXb3xX1xX158bxX1cxX1dxX3xX6fxX2d5xX1cxX1xX3xX4xXdaxX6xX3xX917xX1xX33cxX3xX3fxX1xXdaxX3xXexX2d5xX4xX1xX3xX29xX2dfxX8exX8fxX3xXexX212xX1cxX1xX3xX29xX2axX3xXcxXa6xX1cxX1xX3xX8exX1dxX21xX3bxX926xX1cxX3xXcxX1xX2d5xX3xX8exX1158xX3xc7dexX3xXexX6cxXdxX3xX142xX21xXacxXdxX3xX5xX2axX27xX3xX14cxXdxX3cxX4xX3xX4xXdaxX6xX3xX8dxX6xX1cxX3xXbxX1xX66xXbxX3xX4xX1xX2d1xX3xX29xX2dfxX8exX8fxX3xXexX212xX1cxX1xX3xX14cxX3b2xXdxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xXexX212xX1cxX1xX7exX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX89axX3xXexX19xX2b3xX3xXbxX1xX66xXexX3xXexX19xXdxX316xX1cxX3xX5bxX6bxX6xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3cxXbxX3xX14cxX2axX3xX43xX9c2xX4xX3xXexXdxX2d1xX1cxX3xX6fxX304xX21xX3xXexX1axX3xXexX212xX1cxX1xX7exX3xX4xX1xXdxX83xX21xX3xX2xX12cxX49xX11fxXe2xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX14cxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX1xX26xX1cxX3xX19xX70xX1cxX1dxX3xX4xX66xX4xX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX4xX964xXbxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxXaxX3xX1xX19xX10xX1e9xX9xXaxX49xX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX336xX21xX3bxX10xX1cxX49xX1cxX1xX6xX1cxX16axX19xX6bxX1cxX1dxX16axX4xX6xX4xX16axXexX19xX21xX1cxX1dxX16axXexX6xX27xX16axX1xX6xX1cxX1xX16axX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX4xX6bxX1cxX1dxX16axX4xX6xXbxX16axX1xX21xX3bxX10xX1cxX49xX2xX11fxX156xX156xX12cxX155xXe2xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX1dxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX49xX27xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX62xX12exX49xX1cxX10xX116xX7xX49xX2xX155xX2xX87xX49xX87xX87xX5bxX62xX62xX2xX12cxX89xX12cxX87xXexX11dxX62xX62xX12cxX5xX2xXe2xX170xXbxX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xXexX19xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX3xX3fxX40xX27xX3xX43xX21xX3bxX46xX1cxXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX14cxX12xX0xX7xXexX19xX6bxX1cxX1dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8exX1xX26xX1cxX3xX19xX70xX1cxX1dxX3xX4xX66xX4xX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX4xX964xXbxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxXaxX3xX1xX19xX10xX1e9xX9xXaxX49xX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX336xX21xX3bxX10xX1cxX49xX1cxX1xX6xX1cxX16axX19xX6bxX1cxX1dxX16axX4xX6xX4xX16axXexX19xX21xX1cxX1dxX16axXexX6xX27xX16axX1xX6xX1cxX1xX16axX4xX1xXdxX1cxX1xX16axX4xX6bxX1cxX1dxX16axX4xX6xXbxX16axX1xX21xX3bxX10xX1cxX49xX2xX11fxX156xX156xX12cxX155xXe2xX1xXexX27xXaxX12xX8exX1xX26xX1cxX3xX19xX70xX1cxX1dxX3xX4xX66xX4xX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX4xX964xXbxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX19xX6bxX1cxX1dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xXcxXd7axX3xX1xXdxX3cxX21xX3xX336xX21xX36bxX3xX1xX6bxX6cxXexX3xX6fxX70xX1cxX1dxX3xX4xXdaxX6xX3xXcxX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xXexX212xX1cxX1xX3xX14cxX2axX3xX27xX70xXexX3xX7xX308xX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX4xX964xXbxX3xX1xX21xX3bxX3cxX1cxX7exX3xX29xX2axX3xXcxXa6xX1cxX1xX3xX27xX6cxX1cxX1xX3xX5bxX6cxX1cxX3xXb3xX1xX21xX3bxX2d1xX1cxX3xXb3xX1xX30xX4xX1xX3xX4xX66xX4xX3xX6fxX2d5xX6xX3xXbxX1xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX6fxX40xX3bxX3xX27xX6cxX1cxX1xX3xX14cxXdxX3cxX4xX3xX121xX26xX3bxX3xX5bxX3f7xX1cxX1dxX3xX4xX66xX4xX3xXexX19xX21xX1cxX1dxX3xXexX26xX27xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xX14cxX3b2xXdxX3xXb3x5c20xX3xX14cxbb1cxX1cxX1dxX3xXexXdxX2d1xXbxX3xXexX21fxX4xX3xXexX6cxX6bxX3xX19xX6xX3xX1cxX1xX1158xX1cxX1dxX3xX6fxX70xXexX3xXbxX1xX66xX3xXexX19xX6bxX1cxX1dxX3xX4xX35xX1cxX1dxX3xXexX66xX4xX3xX4xX36bxXdxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX1xX2axX1cxX1xX3xX4xX1xX30xX1cxX1xX3xXa1xX3fxX3fxX29xX3fxXa9xXe2xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX14cxX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX21xX5xX12xX0xX5bxXdxX14cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX19xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX14cxX12xX0xX49xX5bxXdxX14cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6876xX21xXexX1xX6bxX19xXaxX12xX8dxXdxX3cxX1cxX3xX8exX1xX21xX1cxX1dxX0xX49xXbxX12
Biện Nhung