Hà Tĩnh ngừng phát sóng truyền hình analog trước 30/6/2019
(Baohatinh.vn) - Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh vừa cho biết, theo Thông báo số 775/TB-CTS ngày 6/3/2019 của Cục Tần số Vô tuyến điện, Hà Tĩnh sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự (analog) chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất từ 24h ngày 30/6/2019.
4605x4b84xbaedx740cxced8xdabcx55cax4d4ax802dxX7xd2d9xdcfax5ee1x88bex6327xda73xX5xc05cxXaxc4ccxcbd5xdbb3xX3xXcxa858xae1axX1xX3xX18xc36dxaf59xX18xX1cxX3xXbxX1x8406xXexX3xX7xc1c2xX18xX1cxX3xXex7a73x7896xb955x6b74xX18xX3xX1x8bf0xX18xX1xX3xX6xX18xX6xX5xb392xX1cxX3xXexX2cx8da9xb87fxX4xX3xe626x64daxd13ax7b9exX46x720bxX45xX2xa635xX0xX46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x6996xXaxX12xb02bx4df4xX3xXcxX1x4e16xX18xX1cxX3xXexXdxX18xX3xaac5xX14xX3xXcxX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xXexX1xX68xX18xX1cxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX70xX1dxX6xX3xX4xX1xX3bxX3x5636xXdxac7cxXexc2d0xX3xXexX1xX10xX3bxX3xXcxX1xX68xX18xX1cxX3xX90xX23xX3bxX3xX7x4eedxX3xb048xXa8x6ee0xX46xXcx4a3cxbe98x5213xXcxX63xX3xX18xX1cxX14xX2exX3xX47xX46xX44xX46xX49xX45xX2xX4cxX3xX4x99bexX6xX3xXafx82f7xX4xX3xXcxbbf8xX18xX3xX7xXa6xX3xcf55xX68xX3xXexX2dxX2exX92xX18xX3xa5fexXdx8b28xX18xX94xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX7x503fxX3xX18xX1cxX1dxX18xX1cxX3xXbxX1xX23xXexX3xX7xX27xX18xX1cxX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xXexX40x5c04xX18xX1cxX3xXex8fd1xX3x685exX6xX18xX6xX5xX3bxX1cxace6xX3xX4xX1xX2dxX2ex60bexX18xX3xX1xX3bxX14xX18xX3xXexX3bxX14xX18xX3xX7xX6xX18xX1cxX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX7xXa6xX3x6e6fx9010xXexX3xXd9xb044xXexX3xXexX1dxX3xX49x9b61xX1xX3xX18xX1cxX14xX2exX3xX44xX45xX46xX47xX46xX49xX45xX2xX4cxab49xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX3bxX60xX2exXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xX68xX18xX1cxX3xce23xcdcbxX2dxX3xXcx92bexX18xX1cxX3x6cf4xd0dbxX13dxX3xXaexX3xc86axX1xX27xX3x993dxXdxX23xX13dxX3xXd9xXa6xX4xX3xX63xX64xX3xXcxXcxb4f9xXcxXcxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX94xX3xc78fxX1xXdxX3xX1xX3bxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xX70xXdxXdbxX4xX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX94xX3xX18xX1cxX40x5f5dxXdxX3xX60xX183xX18xX3xX7xXe8xX3xXd9xX40x5d89xX4xX3xb2b4xX10xX13dxX3xX18xX1xXdxX2fxX2dxX3xX1a7x859cxX18xX1xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxXdx9c31xX18xX3xXbxX1xada6xX3xX70xX41xXdxX3xXd9x8235xX3xX18xd488xXexX3xX4xX6xX3bxX15axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX3bxX60xX2exX3xXbxXafxX10xX18xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX13dxX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXafxX10xX18xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX2exX5xX10xX9xXaxe996xXdxX60xXexX1xbe15xX3xX47xX4cxX49xXbxX1e9xbe97xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX25axX3xX149xX47xX2xXbxX1e9xX261xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25axX46xX46xXdxX15axX90xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX15axX70xX18xX46xX18xX10xX255xX7xX46xX2xX4cxX2xX2xX46xX2xX45xX47xX60xX49xX45xX4cxX2xX47xX49xX149xXexXaax8557xX149xX4cxX49xX5xX45xX15axbf6fxXbxX1cx85d0xX2cxX9xXa8xX47xXa8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX18xX1cxX1dxX18xX1cxX3xXbxX1xX23xXexX3xX7xX27xX18xX1cxX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX6xX18xX6xX5xX3bxX1cxX3xXexX2cxX40xX41xX4xX3xX44xX45xX46xX47xX46xX49xX45xX2xX4cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX6xXbxXexXdxX3bxX18xXaxX12xcbfcxX18xX1xX3xX13dxXdxX18xX1xX3xX1x58e1xX6xX3xXexX1dxX3xXdxX18xXexX10xX2cxX18xX10xXexX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX3bxX60xX2exXaxX12xX179xX92xX18xX3xXexX1xX1daxXdxX3xXd9xXdxX11cxX13dxX3xX18xX1cxX1dxX18xX1cxX3xXbxX1xX23xXexX3xX7xX27xX18xX1cxX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xXexX40xX108xX18xX1cxX3xXexX10dxX3xX10fxX6xX18xX6xX5xX3bxX1cxX116xX3xX18xX1x96d1xX18xX1cxX3xXexXdxX70xXdxX3xXd9xX6xX18xX1cxX3xX7x46b1xX3xX60xXc6xX18xX1cxX3xXbxX1xX40xX108xX18xX1cxX3xXexX1xe8f3xX4xX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xXexX40xX108xX18xX1cxX3xXexX10dxX3xX10fxX90x77bdxX18xX1cxX3xa101xX18xX1cxXaexXexX10xX18xX3xX60xX14xX18xX116xX3xX7xXe8xX3xX1a7xX1xX68xX18xX1cxX3xXexX1xX2dxX3xXd9xX40xX1e6xX4xX3xXexX20bxX18xX3xX1xXdxXdbxX2dxX3xX18xX92xX2dxX3xX1a7xX1xX68xX18xX1cxX3xX7xX38cxX3xX60xXc6xX18xX1cxX3xXexX1xX1f4xX13dxX3xXbxX1xX40xX108xX18xX1cxX3xXexX1xX39cxX4xX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3x745bxXd0xXadxXaexXcxX49xX15axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX3bxX60xX2exXaxX12xb35cxXdxX1f4xX18xX1cxX3xX18xX1xX37dxX18xX1cxX3xX1xX212xX3xX1cxXdxX6xX3xXd9xX33xX18xX1xX3xXd9xX6xX18xX1cxX3xX7xX38cxX3xX60xXc6xX18xX1cxX3xX4xX23xX4xX3xX5xX3bxc12cxXdxX3xXexXdxX70xXdxX3xX4xX27xX3xX1a7xX20bxX4xX1xX3xXexX1xX40xX41xX4xX3xX13dxX14xX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xXexX2cxX1f4xX18xX3xX44xX49xX3xXdxX18xX4xX1xX3xX7xe42cxX18xX3xX1e9xX2dxX142xXexX3xX7xX6xX2dxX3xX18xX1cxX14xX2exX3xX2xX46xX149xX46xX49xX45xX2xX149xX3xX70xX14xX3xX60xX40xX41xXdxX3xX44xX49xX3xXdxX18xX4xX1xX3xX7xX495xX18xX3xX1e9xX2dxX142xXexX3xX7xX6xX2dxX3xX18xX1cxX14xX2exX3xX2xX46xX149xX46xX49xX45xX2xXaaxX3xXd9xX2fxX2dxX3xXd9x9730xX3xXexX20bxX4xX1xX3xX1xX1e6xXbxX3xX7x4ddbxX18xX3xX4xX1xX39cxX4xX3xX18xX3bexX18xX1cxX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX7xXa6xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3xX421xXd0xXadxXaexXcxX49xX3xX0xXdxX12xX10fxX1a7xX1xX68xX18xX1cxX3xX23xXbxX3xX60xXc6xX18xX1cxX3xX70xX41xXdxX3xXexXdxX70xXdxX3xX7xX38cxX3xX60xXc6xX18xX1cxX3xX4xX68xX18xX1cxX3xX18xX1cxX1xXdbxX3xXd9xX1daxXdxX3xX4xbdcaxX3xXaexX3xXafxX43dxXcxX116xX0xX46xXdxX12xX3xX18xX1f4xX18xX3xX1a7xX1xX68xX18xX1cxX3xXbxX1xX495xXdxX3xX13dxX2dxX6xX3xXexX1xX1f4xX13dxX3xXd9xXcaxX2dxX3xXexX1xX2dxX3xX421xXd0xXadxXaexXcxX49xX3xX13dxX14xX3xX4xX1xb224xX3xX13dxX2dxX6xX3xXexX1xX1f4xX13dxX3xX3bexX18xX1cxXaexXexX10xX18xX3xXd9xX11cxX3xX7xX38cxX3xX60xXc6xX18xX1cxX3xX1a7xX1xXdxX3xXbxX1xXc2xX3xX7xX27xX18xX1cxX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX15axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX3bxX60xX2exXaxX12xXafxX23xX4xX3xX5xX3bxX468xXdxX3xXexXdxX70xXdxX3xX7xX38cxX3xX60xXc6xX18xX1cxX3xX4xX68xX18xX1cxX3xX18xX1cxX1xXdbxX3xXd9xX1daxXdxX3xX4xX54cxX3xX10fxXafxX43dxXcxX116xX3xX70xX14xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX3bxX468xXdxX3xXexXdxX70xXdxX3xX7xX495xX18xX3xX1e9xX2dxX142xXexX3xXexX2cxX40xX41xX4xX3xX2xX46xX149xX46xX49xX45xX2xX149xX3xX4xX1xX40xX6xX3xXexX20bxX4xX1xX3xX1xX1e6xXbxX3xX7xX4ebxX18xX3xX4xX1xX39cxX4xX3xX18xX3bexX18xX1cxX3xXexX1xX2dxX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX7xXa6xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3xX421xXd0xXadxXaexXcxX49xX94xX3xX1a7xX1xXdxX3xX13dxX2dxXa6xX18xX3xX1e9xX10xX13dxX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX7xXa6xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3xX4xXcaxX18xX3xX7xX38cxX3xX60xXc6xX18xX1cxX3xXd9xXcaxX2dxX3xXexX1xX2dxX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3xX421xXd0xXadxXaexXcxX49xX3xX90xX23xX18xX3xXexX2cxX1f4xX18xX3xXexX1x4ec4xX3xXexX2cxX40xX1daxX18xX1cxX15axX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX90xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1e9xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX1cxX9xXaxX45xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX60xX60xXdxX18xX1cxX9xXaxXaaxXaxX12xX0xXexX90xX3bxX60xX2exX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX3bxX60xX2exXaxX12xX0xX10xX13dxX12xbdbexX1xXdxX3xX13dxX2dxX6xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX3bxX468xXdxX3xXd9xXcaxX2dxX3xXexX1xX2dxX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3xX421xXd0xXadxXaexXcxX49xX3xXbxX1xX495xXdxX3xX1e9xX10xX13dxX3xX1e9xX215xXexX3xXd9xX4dfxX3xXd9xX40xX1e6xX4xX3xX4xX68xX18xX1cxX3xX90xXa6xX3xX1xX1e6xXbxX3xd8b1xX2dxX2exX3xX1xX6xX2exX3xX4xX1xX40xX6xX3xX10fxX18xX92xX2dxX3xXd9xX4dfxX3xXd9xX40xX1e6xX4xX3xX4xX68xX18xX1cxX3xX90xXa6xX3xX7xXe8xX3xX4xX27xX3xX60xX23xX18xX3xXexX10xX13dxX3xX1xX1e6xXbxX3xX78bxX2dxX2exX3xX10fxXafxX43dxX116xX3xX60xX3bxX3xX18xX1xX14xX3xX18xX40xX41xX4xX3xX90xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX116xX94xX3xX4xX27xX3xX1cx72bfxX18xX3xX90xXdxX11cxX2dxX3xXexX2cxX40xX18xX1cxX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX7xXa6xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3xX1xX6xX2exX3xX1a7xX1xX68xX18xX1cxX15axX3xXadxXdxX11cxX2dxX3xXexX2cxX40xX18xX1cxX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3xX5xX14xX3xX90xXdxX11cxX2dxX3xXexX40xX1e6xX18xX1cxX3xX4xX3bxX18xX3xX13dxX7e3xXexX3xX4xX23xX4xX1xX3xXd9xXdxXdbxX2dxX3xX70xX41xXdxX3xX44xX3xX60xX4dfxX2exX3xX13dxX14xX2dxX3xXd9xb3abxX94xX3xX1e9xX6xX18xX1xX3xX5xX23xX3xX70xX14xX3xX1e9xX6xX18xX1xX3xX60xX40xX108xX18xX1cxX15axX0xX46xX10xX13dxX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX60xX12xX0xX46xXexX2cxX12xX0xX46xXexX90xX3bxX60xX2exX12xX0xX46xXexX6xX90xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX3bxX60xX2exXaxX12xXd0xXdxXdbxX4xX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3xX1a7xX1xX68xX18xX1cxX3xX495xX18xX1xX3xX1xX40xX64xX18xX1cxX3xXd9xX92xX18xX3xX4xX23xX4xX3xXbxX1xX40xX108xX18xX1cxX3xXexX1xX39cxX4xX3xXexX1xX2dxX3xXexX20bxX18xX3xX1xXdxXdbxX2dxX3xX1a7xX1xX23xX4xX3xX18xX1xX40xX3xXexX1xX2dxX3xX78bxX2dxX6xX3xX70xXdbxX3xXexXdxX18xX1xX3xX10fxXd9xXcaxX2dxX3xX4xX1xX495xX3bxX3xX72fxbd73xX94xX3xXd0xXcxXafxX15axX15axX15axX116xX94xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX4xX23xXbxX94xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3x5e63xX18xXexX10xX2cxX18xX10xXexX3xc234xX2exXcxXd0xX94xX3x5bb9xX10xXexXcxXd0xc8bfxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX3bxX60xX2exXaxX12xXafxX23xX4xX3xX1xX212xX3xX18xX1cxX1x5e31xX3bxX94xX3xX1xX212xX3xX4xX17axX18xX3xX18xX1cxX1xX98exX3bxX3xX4xX27xX3xX4xX1xX20bxX18xX1xX3xX7xX23xX4xX1xX3xX4xXc2xX6xX3xX18xX1xX14xX3xX18xX40xX41xX4xX3xX70xX2fxX3xX70xXdxXdbxX4xX3xX1x4d59xX3xXexX2cxX1e6xX3xXd9xXcaxX2dxX3xXexX1xX2dxX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3xX421xXd0xXadxXaexXcxX49xX3xX1xX3bxX13exX4xX3xXd9xXcaxX2dxX3xXexX1xX2dxX3xX7xXa6xX3xX70xXdbxX3xXexXdxX18xX1xX3xX421xXcxX13xX15axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX3bxX60xX2exXaxX12xX13xXdxXdbxX18xX3xX18xX6xX2exX94xX3xX4xX23xX4xX3xXexXdxX70xXdxX3xXd9xX1daxXdxX3xX13dxX41xXdxX3xX90xX23xX18xX3xXexX2cxX1f4xX18xX3xXexX1xX6c6xX3xXexX2cxX40xX1daxX18xX1cxX3xXd9xX2fxX2dxX3xXd9xX4dfxX3xX4xX27xX3xXexX20bxX4xX1xX3xX1xX1e6xXbxX3xXexX1xX2dxX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3xX70xX14xX3xXd9xX2fxX2dxX3xXbxX1xX495xXdxX3xX1cxX7e3xX18xX3xX90xXdxX11cxX2dxX3xXexX2cxX40xX18xX1cxX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX94xX3xX1a7xX1xXdxX3xX13dxX2dxX6xX3xXexXdxX3xX70xXdxX3xX18xX1cxX40xX1daxXdxX3xX60xX183xX18xX3xX4xX1x8f8dxX3xbe5fxX3xXd9xX11cxX3xX1a7xX1xX68xX18xX1cxX3xX13dxX2dxX6xX3xXbxX1xX495xXdxX3xXexXdxX70xXdxX3xX4xX1xX40xX6xX3xXd9xX40xX1e6xX4xX3xXexX20bxX4xX1xX3xX1xX1e6xXbxX3xX4xX1xX39cxX4xX3xX18xX3bexX18xX1cxX3xXexX1xX2dxX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX15axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX3bxX60xX2exXaxX12xXcxX20bxX18xX1xX3xXd9xX92xX18xX3xXexX1xX23xX18xX1cxX3xX44xX46xX49xX45xX2xX4cxX94xX3xXexX2cxX1f4xX18xX3xXd9xX6c6xX6xX3xX90xX14xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX94xX3xX2xX45xX45xe36axX3xX4xX23xX4xX3xXd9xX6c6xX6xX3xXbxX1xX40xX108xX18xX1cxX3xXd9xX4dfxX3xX1e9xX10xX13dxX3xXd9xX40xX1e6xX4xX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX3xX70xX41xXdxX3xXexXa6xXdxX3xXexX1xXdxX11cxX2dxX3xX4cxX3xX1a7xX1f4xX18xX1xX3xX13dxXdxX206xX18xX3xXbxX1xX20bxX15axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXadxX3bxX60xX2exXaxX12xX0xX7xXexX2cxX3bxX18xX1cxX12xX0xX10xX13dxX12xX179xX11cxX3xX18xX7e3xX13dxX3xX2cxd3c1xX3xX70xX2fxX3xX7xXa6xX3xX1xX27xX6xX3xXexX2cxX2dxX2exX2fxX18xX3xX1xX33xX18xX1xX3xX13dxX13exXexX3xXd9xX142xXexX94xX3xX13dxX1daxXdxX3xXexX1xX6xX13dxX3xX1a7xX1xX495xX3bxX3xX13dxX212xXexX3xX7xXa6xX3xX4xX183xX2dxX3xX1xX86fxXdxX3xXexX1xX40xX1daxX18xX1cxX3xX1cxX13exXbxX3xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX468xXdxX3xXd9xX183xX2exXaxX3xX1xX2cxX10x5b83xX9xXaxX46xX46xXdxX15axX90xX6xX3bxX1xX6xXexXdxX18xX1xX15axX70xX18xX46xX18xX10xX255xX7xX46xX2xX4cxX2xX2xX46xX2xX45xX47xX60xX49xX2xX149xX2xX4cxX45xX49xXexXaaxX149xX49xX47xX5xX2xXaexX2xX15axXbxX60xXc50xXaxX3xXexX6xX2cxX1cxX10xXexX9xXax5e13xX90xX5xX6xX18xX1a7xXaxX3xX2cxX10xX5xX9xXaxX18xX3bxX3bxXbxX10xX18xX10xX2cxXaxX12xXexX468xXdxX3xXd9xX183xX2exX0xX46xX6xX12xddcdxX0xX46xX10xX13dxX12xX0xX46xX7xXexX2cxX3bxX18xX1cxX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7dfxX2dxXexX1xX3bxX2cxXaxX12xX13xX15axd49cxX0xX46xXbxX12
H.X