Rưng rưng Đại lễ Vu lan - mùa hiếu hạnh
(Baohatinh.vn) - Ban Trị sự chùa Giai Lam (xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) phối hợp với chính quyền địa phương vừa tổ chức Đại lễ Vu lan - mùa hiếu hạnh, với sự tham gia của hàng ngàn Phật tử.
48f5x8c82xd72cx4baaxa062xad89x9674x5256x84c7xX7xca4fxcfafx9225x4f47x7d66xcb8fxX5xae90xXax59c8x5be1xc607x79d4xa167xX3xbf3axX14xX15xX16xX3x6388x95c3xXdxX3xX5xc7d2xX3x9190xd6bbxX3xX5xX6xX15xX3x7d3fxX3xa3d7x6d45xX6xX3xX1xXdxa7c1xX25xX3xX1xX1exX15xX1xX0xd63cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8c19xX10xX6x7823xXaxX12xa800xX6xX15xX3xXcxX18xd8a1xX3xX7x6d14xX3xX4xX1xX2exX6xX3x5528xXdxX6xXdxX3x4f70xX6xX2dxX3x85a7x8286xd50fxX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xXcx9c4exX15x4d37xX3xX1xX25xcc83xafa7xX15xX3xXcxX1xX1exX4xX1xX3xX4ax55caxX76xX3xX4axX85xX3xXcx4da3xX15xX1x6825xX3xXbxX1xb32bxXdxX3xX1xa843xXbxX3x64e5x817fxXdxX3xX4xX1xb9d9xX15xX1xX3xbbe5xX25xX7axd2a6xX15xX3x5e73xX56xX6xX3xXbxX1xX14x6e3dxX15xX16xX3xX9axb58dxX6xX3xXexc196xX3xX4xX1x693dxX4xX3xX1dxX1exXdxX3xX5xX22xX3xX24xX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2bxX3xX2dxX2exX6xX3xX1xXdxX33xX25xX3xX1xX1exX15xX1xX76xX3xX9axX9bxXdxX3xX7xX59xX3xXexX1xX6xX2dxX3xX16xXdxX6xX3xX4x80e0xX6xX3xX1xX85xX15xX16xX3xX15xX16xX85xX15xX3xa94exX1x8d80xXexX3xXex9c5cxc0e0xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50x94f6xX4dxX7axXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX2bxX6xX5xXdxX16xX15x95c5xX3xX4xX10xX15xXexX10xX18x5b32xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxb938xXdxX4dxXexX1xX12cx98b4xX149xd657xXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxcae2x81cbx553dxXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xb4afxX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xc6b3xX157xX149xae8fxXexb6e0xX158xX14bxX1b9xX5xX14bxX105xc936xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5b3xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX2bxX6xX5xXdxX16xX15xX12cxX3xX1c0xX25xX7xXexXdxa85exX7axX134xXaxX12xX1dxX1exXdxX3xX5xX22xX3xX4dxXdxX22xX15xX3xX18xX6xX3xXexX18xX116xX15xX16xX3xX7xX59xX3xXexX18xX6xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxb035xX2dxX76xX3xX1xX116xX6xX15xX3xX1x6a6exX105xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX1b4xX157xX14bx8d6exX5xX2xX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX2bxX6xX5xXdxX16xX15xX12cxX3xX1c0xX25xX7xXexXdxX1f7xX7axX134xXaxX12xX1d6xX25xX15xX16xX3xXexX1xX228xX15xX1xX3xX1d6xX1xX14xX3xXex6c28xX15xX3xXcxX1xXdxXa7xX15xX3xX1dxXbexX4xX3xXa4xX25xX6xX15xX16xX3xX5xX74xX2dxX3xX4xX1xXbexX15xX16xX3xX2dxXdxX15xX1xX105xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX158xX2c7xX1b4xX5xX1b4xX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX156xX156xX1b9xX1b4xX5xX156xX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX12xad03xX16xX1xXdxX3xX5xX22xX3xX4xc3bbxX15xX16xX3xX4dxX14x9e42xX15xX16xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX157xX156xX14bxX158xX5xX1b9xX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX1b9xX149xX1b9xX2xX5xX149xX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX2c7xX2xX158xX156xX5xX157xX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX12xX4a0xX16xX1xXdxX3xX5xX22xX3xX4xX85xXdxX3xX1xX116xX6xX3xX1xa351xX15xX16xX3xX5xX21exX15xX3xX15xX16xX59xX4xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX2c7xX2c7xX14bxX1b4xX5xX158xX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX2bxX6xX5xXdxX16xX15xX12cxX3xX1c0xX25xX7xXexXdxX1f7xX7axX134xXaxX12xX4a0xX1x5cd4xX15xX16xX3xX6xXdxX3xX4xb5e2xX15xX3xX4xX1xX6xX76xX3xX4xX7c6xX15xX3xX2dxcd62xX3xX7x96b7xX3xX4xX85xXdxX3xX5xX21exX15xX3xX15xX16xX59xX4xX3xbdbfxX116xX3xX2dxa854xXexX3xX197xX317xX15xX16xX3xX1xX6d3xX15xX16xX3xX2dxX85xX25xX3xXaax7bd5xX3xXexX14xX97xX15xX16xX3xXexX18xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX116xX3xX1xX1exX15xX1xX3xXbxX1xX4a9xX4xX3xX9axX7d3xX15xX3xXexX116xX85xX15xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX2bxX6xX5xXdxX16xX15xX12cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX18xX134xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX2c7xX1b7xX1b4xX156xX5xX2c7xX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX2bxX6xX5xXdxX16xX15xX12cxX3xX1c0xX25xX7xXexXdxX1f7xX7axX134xXaxX12xX4a0xX1xX7bexX15xX16xX3xX6xXdxX3xX4xX7c6xX15xX3xX4xX1xX6xX3xX2dxb411xXexX3xX2dxX7d3xX3xX1xX6xX7axX3xX4xX7c6xX15xX3xX2dxX7d3xX3xX2dxX92axXexX3xX4xX1xX6xX3xX7xX7d6xX3xXaaxX14xX97xX4xX3xX4xX85xXdxX3xX5xX21exX15xX3xX15xX16xX59xX4xX3xX197xX317xX15xX16xX3xX1xX116xX6xX3xX1xX6d3xX15xX16xX3xX2dxX85xX25xX3xXbxX1xX9bxXexX105xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX2bxX6xX5xXdxX16xX15xX12cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX18xX134xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX1b7xX2xX158xX1b7xX5xX1b7xX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX2bxX6xX5xXdxX16xX15xX12cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX18xX134xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX1b4xX156xX14bxX1b4xX5xX2xX14bxX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX4dxXexX1xX25xX2dxX197xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX2bxX6xX5xXdxX16xX15xX12cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX18xX134xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX158xX1b9xX2c7xX1b7xX5xX2xX2xX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX2bxX6xX5xXdxX16xX15xX12cxX3xX4xX10xX15xXexX10xX18xX134xXaxX12xX0xXdxX2dxX16xX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxX143xXdxX4dxXexX1xX12cxX149xX149xX14bxXbxX6axX134xX1xX10xXdxX16xX1xXexX12cxX156xX157xX158xXbxX6axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX25xX15xX16xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4dxX6xXdxX3xX5xX10xX3xX9axX25xX3xX5xX6xX15xX3xX2dxX25xX6xX3xX1xXdxX10xX25xX3xX1xX6xX15xX1xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12cxX3bxX3bxXdxX105xX197xX6xX116xX1xX6xXexXdxX15xX1xX105xX9axX15xX3bxX15xX10xX143xX7xX3bxX2xX158xX156xX157xX3bxX158xX158xX4dxX2xX2xX149xX1b4xX157xX149xX1b7xXexX2xX14bxX149xX2c7xX5xX2xX1b4xX105xX1c0xXbxX16xXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d6xX6xXbxXexXdxX116xX15xXaxX3xX7xXexX7axX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX2bxX6xX5xXdxX16xX15xX12cxX3xX1c0xX25xX7xXexXdxX1f7xX7axX134xXaxX12xX4a0xX1xX7bexX15xX16xX3xX16xXdxa890xXexX3xX15xX14xX9bxX4xX3xX2dx9fe3xXexX3xX6axX4a9xX4xX3xXaaxX7e9xX15xX16xX76xX3xX7axX21exX25xX3xXexX1xX14xXb1xX15xX16xX76xX3xXexX14x8a96xX15xX16xX3xX15xX1xX9bxX3xXaaxX116xX15xX16xX3xXaax95abxX7axX3xXexX18xX116xX15xX16xX3x672dxX1xb37exX10xX3xX2dxXcd8xXexX76xX3xX5xbafcxX15xX3xX4dxX85xXdxX3xXexX18xX21exX15xX3xX16xX14xXb1xX15xX16xX3xX2dx9324xXexX3xX4xX7e5xX4xX3xXfexX1xX100xXexX3xXexX104xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb65axX25xXexX1xX116xX18xXaxX12xXcxX1xXd15xX15xX16xX3xX65xX116xX15xX16xX3x4b9axX3xX4a0xX6xX2dxX3xX60xXdxX6xX15xX16xX0xX3bxXbxX12
Thăng Long – Nam Giang