Vinh danh 28 tập thể, cá nhân điển hình trong đồng bào công giáo Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - 28 tập thể, cá nhân gương người tốt, việc tốt trong đồng bào công giáo Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020 đã được Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng.
7fa5x8910x10e0bxe29ex93cbxe160x149b4x14a07x9b68xX7xec1ex12c2cx1431bx15475x11d38x9889xX5xae7dxXax13c31xe79fxXdxbc96xX1xX3xaa13xX6xX15xX1xX3xeb66xe04dxX3xXexededxXbxX3xXexX1xe3e7x155a9xX3xX4x8e96xX3xX15xX1xa28dxX15xX3xe96cxXdxX26xX15xX3xX1xff69xX15xX1xX3xXex13c5cx1522fxX15xd3dfxX3xX31x14bbcxX15xX3fxX3x10b60xda7fxX3dxX3xX4xebb8xX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3x15fa9xX47xX3xXcx15a91xX15xX1xX0xe2a7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX6xX18xXaxX12xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX3fx12c46x154d5xX15xX3fxX3xX15xX3fxX86xfc04xXdxX3xXex10512xXexX27xX3x15ef4xXdx8de0xX4xX3xXexX92xXexX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX3xX3fxXdxX6xXdxX3xX31xX3dx13b82xX15xX3xX1dxd758xX2xc103xX3x1555dxX3xX1dxXcbxX1dxXcbxX3xX31xbb3exX3xX31xX86x15755xX4xX3x12250x10982xX3xX46xX6xX15xX3x12dd5xXcxXcx10f6cxX3xXex82dbxX15xX1xX3xX96xX47xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3x9edaxX3dxX47xX15xX3xf375x10b5exXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xXexXebxX15xX1xX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX3xXfexX1xX10xX15xX3xXexX1xX86xfe37xX15xX3fx7fecxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a8axX3dxX18xXdfxXaxX12xX0xXdxdef7xX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx89bdxX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXax104d1xXdxX18xXexX1xfba1xX3x159f6xX2xXcdxXbxe18bxa9c7xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX15bxX3xc165xX2xXcbxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5cxX5cxXdxX124xX46xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX96xX15xX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbx117eexXcbxX5cxX2xX1dxe1cbxX18xX16cxX2xXcbxX2xX19bxX196xX196xXexX1dxX1exX1exX15dxX15dxX5xXcbxX124xeb55xXbxX3fx8692xX3cxX9xX1exX196xX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX156xXdxX18xXexX1xX9xXaxX15dxX2xXcdxXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX16cxX2xXcbxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX12xXf9xXc7xXdxX3xX46xXdxX26x8908xX3xX18x11009xX3xX1xa839xXdxX3xX15xX3fxX1x1263fxX0xX5cxXbxX12xX0xXexX6xX46xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX13cxX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX3fxX9xXaxXcbxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX18xX18xXdxX15xX3fxX9xXaxXcdxXaxX12xX0xXexX46xX3dxX18xXdfxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12x1354axX2axX15xX3fxX3xX196xXcbxX5cx14808xX27xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX13xXdxX98xXexX3xba9bxX6xX13cxX3xXexXebxX15xX1xX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX3xXex14ce9xX3xX4xX1x8b95xX4xX3xX1xX247xXdxX3xX15xX3fxX1xX24dxX3xX46xXdxX26xX241xX3xX18xX86xX87xX15xX3fxX3xX3fxX86xX87xX15xX3fxX3xX15xX3fxX86xX8exXdxX3xXexX92xXexX27xX3xX96xXdxX98xX4xX3xXexX92xXexX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX5xdb1fxX15xX3xXexX1xX2e9xX3xX13xX27xX3xX3fxXdxX6xXdxX3xX31xX3dxXc7xX15xX3xX1dxXcbxX2xXcdxX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxXcbxX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX147xacfexX15xX3fxX3xX18xX244xX3xX1xX247xXdxX3xX15xX3fxX1xX24dxX3xX4xaa01xX3x15afcxXdxX15xX1xX3xX13cx8e82xX4xX3xXcxX3cxX334xX15xX3xdb40xX241xX2exX15xX3xXe5xXc7xX15xX1xX3xXcfxX3xX147xX1x83f3xX3xXexX24dxX4xX1xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX13xXdxX98xXexX3xX2d3xX6xX13cxX27xX3xX147xX1xX399xX3xXexX24dxX4xX1xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXe5xXcxXcxXe8xX3xXexXebxX15xX1xX3xX54xX47xX3xX13x108b6xX15xX3xX54xX36axX15xX3fxX27xX3xddc3xX1xX37bxX3xX147xX1xX399xX3xXexX24dxX4xX1xX3x8615xX134xX2d3x1092axX3xXexXebxX15xX1xX3xXf9x13976xX15xX3fxX3xX2d3xX3fxb2dcxX4xX3xX2a9xX87xX15xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxXexX18xX12xX0xX5cxXexX3cxX12xX0xX5cxXexX46xX3dxX18xXdfxX12xX0xX5cxXexX6xX46xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xXf9xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX3xX1xXdxX98xX15xX3xX4xX37bxX3xX2xX15dxX16cxX124xX2b1xXcbxX15dxX3xXex102baxX15xX3xX1x14df1xX241xX27xX3xX4xX1xXdxXffxX13cxX3xX2xX1dxX27xXcdxa667xX3xX18xX2exX15xX3xX7xX92xX3xXexX3dxX47xX15xX3xXexXebxX15xX1xX124xX3xXcxX3cxX3dxX15xX3fxX3xXcdxX3xX15xX3e2xX13cxX3x128dexX241xX6xX27xX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xXexXebxX15xX1xX3xX15xX1xX47xX3xX31xXd7xX3xX3fxX37bxXbxX3xXbxX1xX334xX15xX3xX4xX36axX15xX3fxX3xX4xX2axX4xX3xXexX334xX15xX3fxX3xX5x8e1dxXbxX3xX2d3xX1xX2exX15xX3xX18xX2exX15xX3xX1xX3dxX47xX15xX3xXexX1xX47xX15xX1xX3xXexX1x93dcxX15xX3fxX3xX5xXdbxXdxX3xX4xX2axX4xX3xX13cxX383xX4xX3xXexXdx99faxX241xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX3cxXdxX26xX15xX3xXfexXdxX15xX1xX3xXexXffxX3xXcfxX3xX161xXd7xX3xX1xX247xXdxX27xX3xX31x13168xX13cxX3xX46xX525xX3dxX3xX49dxX241xX92xX4xX3xXbxX1x132adxX15xX3fxX27xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexXc7xXdxX3xX31xX24dxX6xX3xXbxX1xX86xX87xX15xX3fxX27xX3xX31xX87xX15xX3xX96xX24dxX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX0xXdxX13cxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX18xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xXcdxXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xXcbxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5cxX5cxXdxX124xX46xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX96xX15xX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbxX196xXcbxX5cxX2xX1dxX19bxX18xX16cxX2xXcbxX1dxXcbxX1dxX16cxXexXcdxX2b1xXcbxX2b1xX16cxX5xXcbxX124xX1adxXbxX3fxX1b0xX3cxX9xXcdxXcdxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX156xXdxX18xXexX1xX9xXaxX15dxX2xXcdxXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX16cxX2xXcbxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX161xXexXcfxX6xX5xXdxX3fxX15xX15bxX3xX1adxX241xX7xXexXdxd8caxXdfxX162xXaxX12xXdexXdfxX3xX96xXdxX504xX15xX3xXexX1xX86xX8exX15xX3fxX3xXexX3cxX244xX4xX27xX3xXcxX1xX86xX3xXfexccdbxX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xXexXebxX15xX1xX3xX2d3xX3fxX241xXdfx8666xX15xX3xXf9xX3e2xX15xX3fxX3xXf9xXc7xXdxX3xX46xX2axX3dxX3xX4xX2axX3dxX3xXfexXffxXexX3xX49dxX241xX525xX3xXbxX1xX3dxX15xX3fxX3xXexX3cxX47xX3dxX3xXexX1xXdxX3xX31xX241xX6xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xXcxX3cxX3dxX15xX3fxX3xXcdxX3xX15xX3e2xX13cxX27xX3xXexX3dxX47xX15xX3xXexXebxX15xX1xX3xX4xX37bxX3xXexX3cxX504xX15xX3xX16cxX124xX196xXcbxXcbxX3xX1xX247xX3xX3fxXdxX6xX3xX31xX37xX15xX1xX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX1xXdxXffxX15xX3xX1dxX1dxX2b1xX124xX196xXcbxXcbxX13cxX0xX7xX241xXbxX12xX1dxX0xX5cxX7xX241xXbxX12xX27xX3xX2xX2b1xX1exX3xX15xX3fxX1xX37xX15xX3xX4xX2exXdfxX3xXexX3cxX42xX15xX3fxX3xX4xX2axX4xX3xX5xX3dxXc7xXdxX3xX31xX26xX3xX13cxX121xX3xX3cxX247xX15xX3xX31xX86xX8exX15xX3fxX162xX3xX161xX2exXdfxX3xX18xX244xX15xX3fxX3xX2xX16cxX1exX27xXcdxXfexX13cxX3xX31xX86xX8exX15xX3fxX3xX46xX504xX3xXexX4bxX15xX3fxX27xX3xX2xX2b1xX15dxX3xXfexX13cxX3xX31xX86xX8exX15xX3fxX3xX15x115d5xX15xX3xX4xX2e9xX15xX3fxX3xX96xX4d9xXdxX3xX7xX92xX3xXexXdxX7dfxX15xX3xX1xX47xX15xX3fxX3xX4xX1xX383xX4xX3xXexe8d6xX3xX31xX42xX15xX3fxX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xXcxX3dxX47xX15xX3xXexXebxX15xX1xX3xX4xX37bxX3xX1xX87xX15xX3xX2xX124xXcbxXcbxXcbxX3xX4xX2axX15xX3xX46xX247xX27xX3xX31xX525xX15xX3fxX3xX96xXdxX504xX15xX3xX5xX47xX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX18xX2exX15xX3xX31xX6xX15xX3fxX3xXexX1xX6xX13cxX3xX3fxXdxX6xX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xXexX2axX4xX27xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX3dxXc7xXexX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX87xX3xX49dxX241xX6xX15xX27xX3xX31xX3dxX47xX15xX3xXexX1xX26xX3xXex12e96xX3xXexXebxX15xX1xX3xX31xXffxX15xX3xX4xX87xX3xX7xX121xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX2d3xX1xXdxX98xX13cxX3xXfex8550xX3xX1dxXcbxX2xX15dxX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxX2xX3xXexX3dxX47xX15xX3xXexXebxX15xX1xX3xX4xX37bxX3xX196xXcbxX1exX3xX96xX24dxX3xXexX3cxee6fxX15xX3fxX3xX4x1240exX3xX96xX47xX3dxX3xX54xXf9xX2d3xX3fbxX3xX4xX2axX4xX3xX4xe307xXbxX162xX3xX15xX1xXdxX98xX13cxX3xXfexX8bbxX3xX1dxXcbxX2xX19bxX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxX16cxX3xX4xX37bxX3xXcdxX2xX16cxX3xX96xX24dxX3xX31xX86xXdbxX4xX3xX1xXdxX98xXbxX3xXexX1xX86xX87xX15xX3fxX3xX4xX8e4xX3xXexX1xX6xX13cxX3xX3fxXdxX6xX3xX399xXdfxX3xX96xXdxX504xX15xX3xX3f8xX134xXe5xXcxXcxXe8xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX8f4xXbxX162xX3xX15xX1xXdxX98xX13cxX3xXfexX8bbxX3xX1dxXcbxX2xX2b1xX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxX1dxX3xX4xX37bxX3xX16cxXcdxX3xX96xX24dxX3xX31xX86xXdbxX4xX3xX1xXdxX98xXbxX3xXexX1xX86xX87xX15xX3fxX3xXexX1xX6xX13cxX3xX3fxXdxX6xX3xXdexXdfxX3xX96xXdxX504xX15xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xXexXebxX15xX1xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX0xXdxX13cxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX18xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xXcdxXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xXcbxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5cxX5cxXdxX124xX46xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX96xX15xX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbxX196xXcbxX5cxX2xX1dxX19bxX18xX16cxX2xXcbxX16cxX15dxXcbxX19bxXexX2xX196xX196xX1dxX1dxX5xXcbxX124xX1adxXbxX3fxX1b0xX3cxX9xX15dxX196xXcdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX156xXdxX18xXexX1xX9xXaxX15dxX2xXcdxXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX16cxX2xXcbxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX161xXexXcfxX6xX5xXdxX3fxX15xX15bxX3xX1adxX241xX7xXexXdxX684xXdfxX162xXaxX12xX3ebxX1xX37bxX3xXcxX3cxX86xX121xX15xX3fxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX1xX241xXdfxX98xX15xX3xX147xX6xX15xX3xX37dxX247xX4xX3xX2d3xX3fxX241xXdfxX6c8xX15xX3xX54xX241xXdfxX3xcc8dxX15xX1xX15bxX3xX0xX10xX13cxX12xXe5xX3dxX15xX3fxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX8f4xXbxX3xX4xX1xX46bxX15xX1xX3xX49dxX241xXdfxX7dfxX15xX3xX49dxX241xX6xX15xX3xXexX2exX13cxX3xX1x156d5xX3xXexX3cxXdbxX27xX3xXexXc7xX3dxX3xX96xXdxX98xX4xX3xX5xX47xX13cxX3xX4xX1xX3dxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX124xX124xX124xX0xX5cxX10xX13cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX54xX86xX121xX15xX3fxX3xX2e9xX15xX3fxX3xXbxX1xX3dxX15xX3fxX3xXexX3cxX47xX3dxX3x12061xXcxX3dxX47xX15xX3xX18xX2exX15xX3xX31xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX161xX2exXdfxX3xX18xX244xX15xX3fxX3xX15xX4bxX15xX3fxX3xXexX1xX4bxX15xX3xX13cxX4d9xXdxX27xX3xX31xX4bxX3xXexX1xX24dxX3xX96xX3e2xX15xX3xX13cxXdxX15xX1xX27xX3xX7xX92xX15xX3fxX3xXexX92xXexX3xX31xX8exXdxX27xX3xX31x12565xXbxX3xX31xXc7xX3dx12120xX27xX3xXexX3dxX47xX15xX3xXexXebxX15xX1xX3xX4xX37bxX3xX16cxX1dxX2xX5cxXcdxX19bxX1exX3xXexX1xX4bxX15xX27xX3xXexX2e5xX3xX18xX2exX15xX3xXbxX1xX92xX3xX4xX37bxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX7xX92xX15xX3fxX3xX31xXc7xXexX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX98xX241xX3xXfexX1xX241xX3xX18xX2exX15xX3xX4xX86xX5cxXexX1xX4bxX15xX5cxXexX2e5xX3xX18xX2exX15xX3xXbxX1xX92xX3xX96xX3e2xX15xX3xX1xX37bxX6xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX2d3xX3fxX86xX8exXdxX3xX18xX2exX15xX3xXexX1xX10xX3dxX3xX31xXc7xX3dxX3xX4x1003dxX15xX3fxX3xXexX46bxX4xX1xX3xX4xX244xX4xX3xX1xX3dxXc7xXexX3xX31xX247xX15xX3fxX3xXexX88exX3xXexX1xXdxX98xX15xX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXc7xX3dxX27xX3xX46xX2axX4xX3xX2axXdxX3xX161xXd7xX3xX1xX247xXdxX3xX96xX4d9xXdxX3xXexX2e5xX15xX3fxX3xX7xX92xX3xXexXdxX7dfxX15xX3xX1xX47xX15xX3fxX3xX4xX1xX383xX4xX3xXexX7fexX3xX31xX42xX15xX3fxX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX0xXdxX13cxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX18xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xXcdxXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xXcbxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5cxX5cxXdxX124xX46xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX96xX15xX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbxX196xXcbxX5cxX2xX1dxX19bxX18xX16cxX2xXcbxXcdxX2xXcdxX1exXexX15dxX1exX2xX1dxX15dxX5xXcbxX124xX1adxXbxX3fxX1b0xX3cxX9xX196xXcbxX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX156xXdxX18xXexX1xX9xXaxX15dxX2xXcdxXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX16cxX2xXcbxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX12xX19bxXcbxX3xX31xXc7xXdxX3xX46xXdxX26xX241xX3xXexXdxX504xX15xX3xXexXdxXffxX15xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xXbxX1xX3dxX15xX3fxX3xXexX3cxX47xX3dxX3xXexX1xXdxX3xX31xX241xX6xX3xX3fxXdxX6xXdxX3xX31xX3dxXc7xX15xX3xX1dxXcbxX1dxXcbxX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxXcdxX3xXexX1xX6xX13cxX3xX18xX244xX3xX1xX247xXdxX3xX15xX3fxX1xX24dxX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xd0e7xXdxX6xXdxX3xX31xX3dxXc7xX15xX3xX1dxXcbxX1dxXcbxX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxXcdxX27xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xXexXebxX15xX1xX3xXbxX1xX8f4xX15xX3xX31xX8f4xX241xX3xX4xX37bxX3xXexX88exX3xX1exXcbxX47dxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX161xX2e9xX27xX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX1xX409xX3xX4xX37bxX3xXfexX1xX241xX4bxX15xX3xX96xXdxX504xX15xX3xX161xX6xX15xX1xX27xX3xX7xXc7xX4xX1xX27xX3xX31xXbebxXbxX27xX3xXexX3cxX6xX15xX3fxX3xX15xX3fxX1xXdxX504xX13cxX162xX3xXexX3cxX504xX15xX3xX1exXcdxX47dxX3xX3fxXdxX6xX3xX31xX37xX15xX1xX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX31xXc7xXexX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1xXdxX98xX241xX3xXba0xX3fxXdxX6xX3xX31xX37xX15xX1xX3xX96xX3e2xX15xX3xX1xX37bxX6xXbf1xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX2xXcbxXcbxX47dxX3xX3fxXdxX6xX3xX31xX37xX15xX1xX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xXexX46bxX4xX1xX3xX4xX244xX4xX3xXexX1xX6xX13cxX3xX3fxXdxX6xX3xX1xX86xX121xX15xX3fxX3xX2e9xX15xX3fxX3xXbxX1xX3dxX15xX3fxX3xXexX3cxX47xX3dxX3xXba0xXcxX3dxX47xX15xX3xX18xX2exX15xX3xX31xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX161xX2exXdfxX3xX18xX244xX15xX3fxX3xX15xX4bxX15xX3fxX3xXexX1xX4bxX15xX3xX13cxX4d9xXdxX27xX3xX31xX4bxX3xXexX1xX24dxX3xX96xX3e2xX15xX3xX13cxXdxX15xX1xX27xX3xX7xX92xX15xX3fxX3xXexX92xXexX3xX31xX8exXdxX3xX31xXbebxXbxX3xX31xXc7xX3dxXbf1xX162xX3xXbxX1xX8f4xX15xX3xX31xX8f4xX241xX3xX13cxXb44xXdxX3xX46xX6xX15xX3xX31xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX4xX8f4xXbxX3xX1xX241xXdfxX98xX15xX3xX161xX2exXdfxX3xX18xX244xX15xX3fxX3xXcdxXcfxX1exX3xX13cxX4bxX3xX1xX37xX15xX1xX3xX31xXdxX26xX13cxX3xX96xX7dfxX3xXba0xX38bxX2exXdfxX3xX18xX244xX15xX3fxX3xX4xX247xX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX96xX47xX3xX18xX2exX15xX3xX4xX86xX3xXexX1xX244xX4xX3xX1xXdxX98xX15xX3xX46xX525xX3dxX3xX96xX98xX3xX13cxX4bxXdxX3xXexX3cxX86xX8exX15xX3fxX27xX3xX2e9xX15xX3fxX3xXbxX1xX37bxX3xX96xX4d9xXdxX3xX46xXdxXffxX15xX3xX31xX2e5xXdxX3xXfexX1xX46bxX3xX1xX21xX241xXbf1xX124xX124xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX0xXdxX13cxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX18xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xXcdxXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xXcbxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5cxX5cxXdxX124xX46xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX96xX15xX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbxX196xXcbxX5cxX2xX1dxX19bxX18xX16cxX2xXcbxX1dxX2xX16cxX1dxXexX16cxX16cxXcdxXcdxX2xX5xXcbxX124xX1adxXbxX3fxX1b0xX3cxX9xX16cxXcbxX19bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX156xXdxX18xXexX1xX9xXaxX15dxX2xXcdxXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX16cxX2xXcbxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX161xXexXcfxX6xX5xXdxX3fxX15xX15bxX3xX1adxX241xX7xXexXdxX684xXdfxX162xXaxX12xX37dxXdxX15xX1xX3xX13cxX383xX4xX3xXcxX3cxX334xX15xX3xX38bxX241xX2exX15xX3xXe5xXc7xX15xX1xX3xXcfxX3xX147xX1xX399xX3xXexX24dxX4xX1xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX13xXdxX98xXexX3xX2d3xX6xX13cxX15bxX3xX0xX10xX13cxX12xXe5xXb44xXdxX3xX15xX3fxX86xX8exXdxX3xX4xX1xX8dfxX15xX3fxX3xXexX6xX3xX1xXd7xXdfxX3xX5xX241xX4bxX15xX3xXexX244xX3xX1xX47xX3dxX3xX13cxX37xX15xX1xX3xX5xX47xX3xX15xX3fxX86xX8exXdxX3xX13xXdxX98xXexX3xX2d3xX6xX13cxX124xX0xX5cxX10xX13cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX3ebxX1xX2axXexX3xX46xXdxX26xX241xX3xXexXc7xXdxX3xX46xX241xX2e5xXdxX3xX5xX6c8xX27xX3xX37dxXdxX15xX1xX3xX13cxX383xX4xX3xXcxX3cxX334xX15xX3xX38bxX241xX2exX15xX3xXe5xXc7xX15xX1xX3xXcfxX3xX147xX1xX399xX3xXexX24dxX4xX1xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX13xXdxX98xXexX3xX2d3xX6xX13cxX3xX31xX7dfxX3xX15xX3fxX1xX24dxX15bxX3xX2d3xX3fxX86xX8exXdxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xXbxX1xX525xXdxX3xX5xX241xX4bxX15xX3xX5xX47xX3xX13cxX247xXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX18xX2exX15xX3xXexX92xXexX124xX3xXe5xXb44xXdxX3xX5xXdxX15xX1xX3xX13cxX383xX4xX3xXbxX1xX525xXdxX3xX7xX92xX15xX3fxX3xX15xX504xX241xX3xX3fxX86xX87xX15xX3fxX3xX4xX1xX3dxX3xX4xX3dxX15xX3xX4xX1xXdxX504xX15xX27xX3xX31xX42xX15xX3fxX3xXexX1xX8exXdxX27xX3xXexXdxXffxXbxX3xXexX383xX4xX3xX5xX47xX13cxX3xX15xX1xXdxX7dfxX241xX3xX96xXdxX98xX4xX3xXexX92xXexX3xX4xX1xX3dxX3xX31xXc7xX3dxX27xX3xX4xX1xX3dxX3xX31xX8exXdxX3xX96xX47xX3xXba0xX31xX10xX13cxX3xXdfxX504xX241xX3xXexX1xX86xX87xX15xX3fxX3xX96xX47xX3dxX3xX15xX87xXdxX3xX3dxX2axX15xX3xXexX1xX36axX27xX3xX31xX10xX13cxX3xXexX1xX2e9xX3xXexX1xX6xX3xX96xX47xX3dxX3xX15xX87xXdxX3xX5xX3e2xX15xX3fxX3xX15xX1xX383xX4xX27xX3xX31xX10xX13cxX3xX6xX15xX3xX1xX533xX6xX3xX96xX47xX3dxX3xX15xX87xXdxX3xXexX3cxX6xX15xX1xX3xX4xX1xX8f4xXbxX27xX3xX31xX10xX13cxX3xX4xX1xX2exX15xX3xX5xX6a3xX3xX96xX47xX3dxX3xX4xX1xX92xX15xX3xX5xXb44xXdxX3xX5xX334xX13cxXbf1xX3xX15xX1xX86xX3xX5xX8exXdxX3xX46xX47xXdxX3xX1xX2axXexX3x13cfbxXdxX15xX1xX3xX54xX533xX6xX3xX134xX37xX15xX1xX3xX13cxXb44xXdxX3xX4xX1xX8dfxX15xX3fxX3xXexX6xX3xX31xXd7xX3xX1xX2axXexX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX37dxXdxX15xX1xX3xX13cxX383xX4xX3xXcxX3cxX334xX15xX3xX38bxX241xX2exX15xX3xXe5xXc7xX15xX1xX3xX15xX1xX8f4xX15xX3xX13cxXc7xX15xX1xX27xX3xX13xXdxX98xXexX3xX2d3xX6xX13cxX3xX5xX47xX3xX49dxX241xX92xX4xX3xX3fxXdxX6xX3xX31xX6xX3xXexX4bxX15xX3xX3fxXdxX2axX3dxX27xX3xX4xX37bxX3xX15xX1xXdxX7dfxX241xX3xX46xX47xX15xX3xXexX1xX8exX3xX15xX1xX86xX15xX3fxX3xX4xX1xX8dfxX15xX3fxX3xXexX6xX3xX4xX1xXebxX3xX4xX37bxX3xX4xX1xX241xX15xX3fxX3xX13cxX247xXexX3xX46xX47xX15xX3xXexX1xX8exX3xX31xX37bxX3xX5xX47xX3xX46xX47xX15xX3xXexX1xX8exX3xXcxX2e5xX3xX49dxX241xX92xX4xX27xX3xX15xX504xX15xX3xX13cxXb44xXdxX3xX15xX3fxX86xX8exXdxX3xX4xX1xX8dfxX15xX3fxX3xXexX6xX3xX1xXd7xXdfxX3xX5xX241xX4bxX15xX3xXexX244xX3xX1xX47xX3dxX3xX13cxX37xX15xX1xX3xX5xX47xX3xX15xX3fxX86xX8exXdxX3xX13xXdxX98xXexX3xX2d3xX6xX13cx11e4axX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX0xXdxX13cxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX18xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xXcdxXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xXcbxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5cxX5cxXdxX124xX46xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX96xX15xX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbxX196xXcbxX5cxX2xX1dxX19bxX18xX16cxX2xXcbxX16cxX2b1xX1dxX19bxXexX196xXcdxX2xX1dxX1exX5xXcbxX124xX1adxXbxX3fxX1b0xX3cxX9xX16cxX19bxX16cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX156xXdxX18xXexX1xX9xXaxX15dxX2xXcdxXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX16cxX2xXcbxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xXcxXc7xXdxX3xX46xX241xX2e5xXdxX3xX5xX6c8xX27xX3xX147xX1xX399xX3xXexX24dxX4xX1xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXe5xXcxXcxXe8xX3xXexXebxX15xX1xX3xX54xX47xX3xX13xX3e2xX15xX3xX54xX36axX15xX3fxX3xXfexX1xa218xX15xX3fxX3xX31xX24dxX15xX1xX15bxX3xXcxX1xX8exXdxX3xX3fxXdxX6xX15xX3xX49dxX241xX6xX27xX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX3xX31xXd7xX3xXfexX1xX4bxX15xX3fxX3xX15xX3fxX88exX15xX3fxX3xXbxX1xX2axXexX3xX1xX241xXdfxX3xXexX3cxX241xXdfxX7dfxX15xX3xXexX1xX92xX15xX3fxX3xXexX92xXexX3xX31xXbebxXbxX3xX4xX399xX6xX3xX49dxX241xX504xX3xX1xX86xX87xX15xX3fxX27xX3xXba0xX7xX92xX15xX3fxX3xXexX92xXexX3xX31xX8exXdxX27xX3xX31xXbebxXbxX3xX31xXc7xX3dxXbf1xX27xX3xX96xX4d9xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX334xX15xX3xXba0xXfexX46bxX15xX1xX3xX4xX1xX8dfxX6xX27xX3xXdfxX504xX241xX3xX15xX86xX4d9xX4xXbf1xX162xX3xX4xX334xX15xX3xX4xX36axX27xX3xX7xX2axX15xX3fxX3xXexXc7xX3dxX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX5xX6xX3dxX3xX31xX247xX15xX3fxX3xX7xX525xX15xX3xX161xX241xX8f4xXexX162xX3xXexX46bxX4xX1xX3xX4xX244xX4xX3xXexX1xX6xX13cxX3xX3fxXdxX6xX3xXexX1xXdxX3xX31xX241xX6xX3xXdfxX504xX241xX3xX15xX86xX4d9xX4xX27xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX241xX247xX4xX3xX96xX21xX15xX3xX31xX247xX15xX3fxX3xX121xX3xX31xX24dxX6xX3xXbxX1xX86xX87xX15xX3fxX27xX3xX4xX87xX3xX7xX121xX27xX3xX3fxX37bxXbxX3xXbxX1xX334xX15xX3xX161xX2exXdfxX3xX18xX244xX15xX3fxX3xX96xX47xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX3cxXdxX26xX15xX3xXfexXdxX15xX1xX3xXexXffxX3xXcfxX3xX161xXd7xX3xX1xX247xXdxX3xX4xX399xX6xX3xXexX88exX15xX3fxX3xX31xX24dxX6xX3xXbxX1xX86xX87xX15xX3fxX3xX96xX47xX3xX4xX399xX6xX3xXexXebxX15xX1xX3xX15xX1xX47xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX147xX1xX399xX3xXexX24dxX4xX1xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXe5xXcxXcxXe8xX3xXexXebxX15xX1xX3xX13cxX3dxX15xX3fxX3xX13cxX241xX92xX15xX27xX3xX96xX4d9xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX334xX15xX3xXexX3cxX2axX4xX1xX3xX15xX1xXdxX98xX13cxX3xX96xX47xX3xX31xX334xXdfxX3xX15xX1xXdxX98xXexX3xX1xX241xXdfxXffxXexX3xX4xX399xX6xX3xX4xX2axX4xX3xX96xX24dxX3xXdexXdfxX3xX96xXdxX504xX15xX3xX134xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xXexXebxX15xX1xX3xX96xX47xX3xX46xX6xX15xX3xX31xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX8f4xXbxX27xX3xX4xX36axX15xX3fxX3xX7xX244xX3xX399xX15xX3fxX3xX1xX247xX27xX3xX31xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX399xX6xX3xX46xX47xX3xX4xX3dxX15xX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX18xX2exX15xX27xX3xX7xX244xX3xX1xX86xX4d9xX15xX3fxX3xX18xf055xX15xX3xX4xX399xX6xX3xXe5xXcxXcxXe8xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX8f4xXbxX27xX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX1xX47xX15xX1xX3xX4xX399xX6xX3xX4xX2axX4xX3xX96xX24dxX3xX4xX1xX2e9xX4xX3xX7xX4f2xX4xX27xX3xX4xX1xX2e9xX4xX3xX96xXdxX98xX4xX27xX3xX4xX2axX4xX3xX1xX247xXdxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX13cxX383xX4xX3xX96xX383xX27xX3xX46xX6xX15xX3xX1xX47xX15xX1xX3xX3fxXdxX2axX3dxX27xX3xXexXdxX15xX3xX3cx138abxX15xX3fxX3xXbxX1xX3dxX15xX3fxX3xXexX3cxX47xX3dxX3xXexX1xXdxX3xX31xX241xX6xX3xXdfxX504xX241xX3xX15xX86xX4d9xX4xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX96xX36axX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX37bxX3xX31xXc7xX3dxX3xX7xcd86xX3xXexXdxXffxXbxX3xXexX383xX4xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX3cxXdxX26xX15xX3xX31xXdxX3xX5xX504xX15xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xXexX1xX8exXdxX3xX3fxXdxX6xX15xX3xXexX4d9xXdxX124xX3xXf9xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xXexXdxXffxXbxX3xXexX383xX4xX3xXexX1xX244xX4xX3xX1xXdxX98xX15xX3xXexX92xXexX3xX4xX2axX4xX3xX4xX1xX399xX3xXexX3cxX86xX87xX15xX3fxX27xX3xX4xX1xX46bxX15xX1xX3xX7xX2axX4xX1xX27xX3xXbxX1xX2axXbxX3xX5xX241xX21xXexX3xX4xX399xX6xX3xX2d3xX1xX47xX3xX15xX86xX4d9xX4xX27xX3xX49dxX241xXdfxX3xX31xX24dxX15xX1xX3xX4xX399xX6xX3xX31xX24dxX6xX3xXbxX1xX86xX87xX15xX3fxX162xX3xX161xX2exXdfxX3xX18xX244xX15xX3fxX3xX4xX2axX4xX3xXfexX1xX241xX3xX18xX2exX15xX3xX4xX86xX27xX3xXexX2e5xX3xX18xX2exX15xX3xXbxX1xX92xX27xX3xXexX1xX4bxX15xX3xX161xX37bxX13cxX3xX46xX37xX15xX1xX3xXdfxX504xX15xX3xX96xX47xX3xX15xX3fxX47xXdfxX3xX4xX47xX15xX3fxX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX3cxXdxX26xX15xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX0xXdxX13cxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX18xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xXcdxXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xXcbxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5cxX5cxXdxX124xX46xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX96xX15xX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbxX196xXcbxX5cxX2xX1dxX19bxX18xX16cxX2xXcbxX16cxX1exX16cxX1dxXexX15dxX2xX16cxXcdxX15dxX5xXcbxX124xX1adxXbxX3fxX1b0xX3cxX9xX19bxX19bxX19bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX156xXdxX18xXexX1xX9xXaxX15dxX2xXcdxXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX16cxX2xXcbxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX161xXexXcfxX6xX5xXdxX3fxX15xX15bxX3xX4xX10xX15xXexX10xX3cxX162xXaxX12xX37dxXdxX15xX1xX3xX13cxX383xX4xX3xXcxX3cxX334xX15xX3xX38bxX241xX2exX15xX3xXe5xXc7xX15xX1xX3xXexX403xX15xX3fxX3xX1xX3dxX6xX3xX4xX1xX8dfxX4xX3xX13cxX88exX15xX3fxX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xXexXebxX15xX1xX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX147xXc94xX15xX3fxX3xXexXc7xXdxX3xX1xX247xXdxX3xX15xX3fxX1xX24dxX27xX3xX31xXc7xXdxX3xX46xXdxX26xX241xX3xX31xXd7xX3xX1xXdxX98xXbxX3xXexX1xX86xX87xX15xX3fxX3xX4xX8e4xX3xX15dxX3xX31xXc7xXdxX3xX46xXdxX26xX241xX3xXexX1xX6xX13cxX3xX18xX244xX3xX1xX247xXdxX3xX15xX3fxX1xX24dxX3xX46xXdxX26xX241xX3xX18xX86xX87xX15xX3fxX3xX3fxX86xX87xX15xX3fxX3xX15xX3fxX86xX8exXdxX3xXexX92xXexX27xX3xX96xXdxX98xX4xX3xXexX92xXexX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX13xXdxX98xXexX3xX2d3xX6xX13cxX3xX5xX334xX15xX3xXexX1xX2e9xX3xX13xX27xX3xX3fxXdxX6xXdxX3xX31xX3dxXc7xX15xX3xX1dxXcbxX2xXcdxX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxXcbxX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX0xXdxX13cxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX3cxX3xX18xXexX1xX241xX13cxX46xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX18xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xXcdxXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xXcbxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5cxX5cxXdxX124xX46xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX96xX15xX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbxX196xXcbxX5cxX2xX1dxX19bxX18xX16cxX2xXcbxX16cxX19bxX1dxX16cxXexX15dxXcbxX1dxXcdxX2xX5xXcbxX124xX1adxXbxX3fxX1b0xX3cxX9xX2b1xX15dxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX156xXdxX18xXexX1xX9xXaxX15dxX2xXcdxXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX16cxX2xXcbxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX12xX37dxXdxX15xX1xX3xX13cxX383xX4xX3xXcxX3cxX334xX15xX3xX38bxX241xX2exX15xX3xXe5xXc7xX15xX1xX3xXcfxX3xX147xX1xX399xX3xXexX24dxX4xX1xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX13xXdxX98xXexX3xX2d3xX6xX13cxX27xX3xX147xX1xX399xX3xXexX24dxX4xX1xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXe5xXcxXcxXe8xX3xXexXebxX15xX1xX3xX54xX47xX3xX13xX3e2xX15xX3xX54xX36axX15xX3fxX27xX3xX3ebxX1xX37bxX3xX147xX1xX399xX3xXexX24dxX4xX1xX3xX3f8xX134xX2d3xX3fbxX3xXexXebxX15xX1xX3xXf9xX403xX15xX3fxX3xX2d3xX3fxX409xX4xX3xX2a9xX87xX15xX3xXexX403xX15xX3fxX3xX46xX190axX15xX3fxX3xXfexX1xX10xX15xX3xX4xX1xX3dxX3xX2b1xX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX96xX47xX3xX2b1xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX161xX241xX8f4xXexX3xX7xX4f2xX4xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX0xXdxX13cxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX147xX10xX15xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxX156xXdxX18xXexX1xX15bxX3xX15dxX2xXcdxXbxX161xX162xX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX15bxX3xX16cxX2xXcbxXbxX161xX162xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX5cxX5cxXdxX124xX46xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX15xX1xX124xX96xX15xX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbxX196xXcbxX5cxX2xX1dxX19bxX18xX16cxX2xXcbxX16cxX19bxX196xXcdxXexX1exX16cxX196xX16cxX1exX5xXcbxX124xX1adxXbxX3fxX1b0xX3cxX9xX15dxX1exX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX156xXdxX18xXexX1xX9xXaxX15dxX2xXcdxXaxX3xX1xX10xXdxX3fxX1xXexX9xXaxX16cxX2xXcbxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX147xX6xXbxXexXdxX3dxX15xXaxX3xX7xXexXdfxX5xX10xX9xXaxXexX10xX161xXexXcfxX6xX5xXdxX3fxX15xX15bxX3xX1adxX241xX7xXexXdxX684xXdfxX162xXaxX12xX134xX6xX15xX3xXcxX1xX86xX8exX15xX3fxX3xXexX3cxX244xX4xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xXexXebxX15xX1xX3xXexX3cxX6xX3dxX3xX3fxXdxX8f4xXdfxX3xXfexX1xX10xX15xX3xX4xX1xX3dxX3xX2b1xX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX96xX47xX3xX2b1xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX4xX37bxX3xX15xX1xXdxX7dfxX241xX3xXexX1xX47xX15xX1xX3xXexX46bxX4xX1xX3xX161xX241xX8f4xXexX3xX7xX4f2xX4xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX3dxX18xXdfxXaxX12xX134xXdxX26xX241xX3xX18xX86xX87xX15xX3fxX27xX3xX3fxX1xXdxX3xX15xX1xX21xX15xX3xX15xX1xX46fxX15xX3fxX3xXexX1xX47xX15xX1xX3xXexX46bxX4xX1xX3xX4xX399xX6xX3xX4xX2axX4xX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX27xX3xXexXc7xXdxX3xX1xX247xXdxX3xX15xX3fxX1xX24dxX27xX3xX134xX6xX15xX3xXcxX1xX86xX8exX15xX3fxX3xXexX3cxX244xX4xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXe5xXcxXcxXe8xX3xXexXebxX15xX1xX3xX31xXd7xX3xXexX3cxX6xX3dxX3xXexX403xX15xX3fxX3xX46xX190axX15xX3fxX3xXfexX1xX10xX15xX3xX4xX1xX3dxX3xX2b1xX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX96xX47xX3xX2b1xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX162xX3xX134xX6xX15xX3xXcxX1xX86xX8exX15xX3fxX3xXexX3cxX244xX4xX3xXdexXdfxX3xX46xX6xX15xX3xXf9xX3dxX47xX15xX3xXfexXffxXexX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xXexXebxX15xX1xX3xXexX3cxX6xX3dxX3xX3fxXdxX8f4xXdfxX3xXfexX1xX10xX15xX3xX4xX1xX3dxX3xX2b1xX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX96xX47xX3xX2b1xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX4xX37bxX3xX15xX1xXdxX7dfxX241xX3xXexX1xX47xX15xX1xX3xXexX46bxX4xX1xX3xX161xX241xX8f4xXexX3xX7xX4f2xX4xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xX18xXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX3cxX10xX5xX6xXexX10xX18xXaxX12xX0xX241xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXcfxXexX1xX241xX13cxX46xXcfxX6xX15xX18xXcfxX7xX6xXbxX3dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX47xX15xX1xX3xXbxX1xX92xX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX3xX96xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xXcdxX2b1xX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexXdxX504xX15xX3xXexXdxXffxX15xX3xXaxX3xX1xX3cxX10xX684xX9xXaxX5cxX161xX6xXcfxX1xX3dxXdxX5cxXexX1xX6xX15xX1xXcfxXbxX1xX3dxXcfxX1xX6xXcfxXexXdxX15xX1xXcfxX96xXdxX15xX1xXcfxX18xX6xX15xX1xXcfxX15xX46xX7xXbxXcfxXcdxX2b1xXcfxXexX6xXbxXcfxXexX1xX10xXcfxX4xX6xXcfxX15xX1xX6xX15xXcfxX18xXdxX10xX15xXcfxX1xXdxX15xX1xXcfxXexXdxX10xX15xXcfxXexXdxX10xX15xXcfxX15xX46xX7xXbxX5cxX2xX19bxXcdxX1dxX16cxX2xX124xX1xXexX13cxXaxX12xX0xXdxX13cxX3fxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX13cxX10xX18xXdxX6xX5cxX2xX1dxXcbxX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbxX1dxX1exX5cxX1exX16cxX18xX2xX2xX2xX196xX2b1xX1dxXcbxXexX16cxX2xX16cxX19bxX19bxX5xXcbxX124xX1adxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX18xXdxX96xX12xX0xX7xXexX3cxX3dxX15xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX47xX15xX1xX3xXbxX1xX92xX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX3xX96xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xXcdxX2b1xX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexXdxX504xX15xX3xXexXdxXffxX15xX3xXaxX3xX1xX3cxX10xX684xX9xXaxX5cxX161xX6xXcfxX1xX3dxXdxX5cxXexX1xX6xX15xX1xXcfxXbxX1xX3dxXcfxX1xX6xXcfxXexXdxX15xX1xXcfxX96xXdxX15xX1xXcfxX18xX6xX15xX1xXcfxX15xX46xX7xXbxXcfxXcdxX2b1xXcfxXexX6xXbxXcfxXexX1xX10xXcfxX4xX6xXcfxX15xX1xX6xX15xXcfxX18xXdxX10xX15xXcfxX1xXdxX15xX1xXcfxXexXdxX10xX15xXcfxXexXdxX10xX15xXcfxX15xX46xX7xXbxX5cxX2xX19bxXcdxX1dxX16cxX2xX124xX1xXexX13cxXaxX12xXcxX1xX47xX15xX1xX3xXbxX1xX92xX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX3xX96xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xXcdxX2b1xX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexXdxX504xX15xX3xXexXdxXffxX15xX3xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX3cxX3dxX15xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xXcxX3cxX3dxX15xX3fxX3xXcdxX3xX15xX3e2xX13cxX3xX49dxX241xX6xX3x13415xX1dxXcbxX2xXcdxXcfxX3xX1dxXcbxX1dxXcbx1205fxX27xX3xXbxX1xX3dxX15xX3fxX3xXexX3cxX47xX3dxX3xXexX1xXdxX3xX31xX241xX6xX3xXdfxX504xX241xX3xX15xX86xX4d9xX4xX3xX4xX399xX6xX3xXexX1xX47xX15xX1xX3xXbxX1xX92xX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX3xX31xX86xXdbxX4xX3xXexX1xX244xX4xX3xX1xXdxX98xX15xX3xX7xX2exX241xX3xX3cxX247xX15xX3fxX27xX3xX4xX2axX4xX1xX3xX5xX47xX13cxX3xX7xX2axX15xX3fxX3xXexXc7xX3dxX27xX3xXbxX1xX3dxX15xX3fxX3xXbxX1xX8dfxX3xX4xX525xX3xX96xX7dfxX3xX15xX247xXdxX3xX18xX241xX15xX3fxX3xX5xX18a2xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX1xX2e9xX4xX124xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX18xXdxX96xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d3xX3fxX1xXdxX3xX38bxX241xX2exX15xX3xXfexX1xX10xX15xX3xXexX1xX86xX121xX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX96xXdxX504xX15xX27xX3xX1xX409xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX161xX241xX8f4xXexX3xX7xX4f2xX4xX3xX15xX3e2xX13cxX3xX1xX409xX4xX3xX1dxXcbxX2xX19bxX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxXcbxXaxX3xX1xX3cxX10xX684xX9xXaxX5cxX3fxXdxX6xX3dxXcfxX18xX241xX4xX5cxX15xX3fxX1xXdxXcfxX161xX241xX6xX15xXcfxXfexX1xX10xX15xXcfxXexX1xX241xX3dxX15xX3fxXcfxX3fxXdxX6xX3dxXcfxX96xXdxX10xX15xXcfxX1xX3dxX4xXcfxX7xXdxX15xX1xXcfxX161xX241xX6xXexXcfxX7xX6xX4xXcfxX15xX6xX13cxXcfxX1xX3dxX4xXcfxX1dxXcbxX2xX19bxXcfxX1dxXcbxX1dxXcbxX5cxX2xX19bxXcdxX2xX2b1xX15dxX124xX1xXexX13cxXaxX12xX0xXdxX13cxX3fxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX13cxX10xX18xXdxX6xX5cxX2xX1dxXcbxX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbxX1dxX2b1xX5cxX19bxX1dxX18xX15dxX2xX2b1xX16cxX16cxX16cxXcdxXexX1dxX1dxX16cxX2b1xXcdxX5xXcbxX124xX1adxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX18xXdxX96xX12xX0xX7xXexX3cxX3dxX15xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2d3xX3fxX1xXdxX3xX38bxX241xX2exX15xX3xXfexX1xX10xX15xX3xXexX1xX86xX121xX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX96xXdxX504xX15xX27xX3xX1xX409xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX161xX241xX8f4xXexX3xX7xX4f2xX4xX3xX15xX3e2xX13cxX3xX1xX409xX4xX3xX1dxXcbxX2xX19bxX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxXcbxXaxX3xX1xX3cxX10xX684xX9xXaxX5cxX3fxXdxX6xX3dxXcfxX18xX241xX4xX5cxX15xX3fxX1xXdxXcfxX161xX241xX6xX15xXcfxXfexX1xX10xX15xXcfxXexX1xX241xX3dxX15xX3fxXcfxX3fxXdxX6xX3dxXcfxX96xXdxX10xX15xXcfxX1xX3dxX4xXcfxX7xXdxX15xX1xXcfxX161xX241xX6xXexXcfxX7xX6xX4xXcfxX15xX6xX13cxXcfxX1xX3dxX4xXcfxX1dxXcbxX2xX19bxXcfxX1dxXcbxX1dxXcbxX5cxX2xX19bxXcdxX2xX2b1xX15dxX124xX1xXexX13cxXaxX12xX2d3xX3fxX1xXdxX3xX38bxX241xX2exX15xX3xXfexX1xX10xX15xX3xXexX1xX86xX121xX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX96xXdxX504xX15xX27xX3xX1xX409xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX161xX241xX8f4xXexX3xX7xX4f2xX4xX3xX15xX3e2xX13cxX3xX1xX409xX4xX3xX1dxXcbxX2xX19bxX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxXcbxX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX3cxX3dxX15xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xX2d3xX3e2xX13cxX3xX1xX409xX4xX3xX1dxXcbxX2xX19bxX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxXcbxX27xX3xX196xX2b1xXcbxX3xX1xX409xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX27xX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX96xXdxX504xX15xX3xX4xX36axX15xX3fxX3xX196xX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX3xX121xX3xX2d3xX3fxX1xXdxX3xX38bxX241xX2exX15xX3xX23ecxX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX23f7xX3xX31xXc7xXexX3xXexX1xX47xX15xX1xX3xXexX46bxX4xX1xX3xX161xX241xX8f4xXexX3xX7xX4f2xX4xX3xX31xXd7xX3xX31xX86xXdbxX4xX3xXexX241xXdfxX504xX15xX3xX18xX86xX87xX15xX3fxX27xX3xXfexX1xX10xX15xX3xXexX1xX86xX121xX15xX3fxX124xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX18xXdxX96xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX86xX87xX15xX3fxX3xX13e8xX1xX504xX3xX96xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX16cxX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX1dxX2b1xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexXdxX504xX15xX3xXexXdxXffxX15xXaxX3xX1xX3cxX10xX684xX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX15xX1xXcfxXexX3cxXdxX5cxX1xX241xX3dxX15xX3fxXcfxXfexX1xX10xXcfxX96xXdxX15xX1xXcfxX18xX6xX15xX1xXcfxX1dxX16cxXcfxXexX6xXbxXcfxXexX1xX10xXcfxX1dxX2b1xXcfxX4xX6xXcfxX15xX1xX6xX15xXcfxX18xXdxX10xX15xXcfxX1xXdxX15xX1xXcfxXexXdxX10xX15xXcfxXexXdxX10xX15xX5cxX2xX19bxXcdxX2xXcdxX196xX124xX1xXexX13cxXaxX12xX0xXdxX13cxX3fxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX13cxX10xX18xXdxX6xX5cxX2xX1dxXcbxX5cxX15xX10xX156xX7xX5cxX1dxXcbxX1dxX2b1xX5cxX2xX1dxX1dxX18xX15dxX2xXcbxX16cxX19bxXcbxX16cxXexX2xXcdxX16cxXcdxX1dxX5xXcbxX124xX1adxXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX1exX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xX31xX42xX15xX3fxX3xX46xX47xX3dxX3xX4xX4bxX15xX3fxX3xX3fxXdxX2axX3dxX3xX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX18xXdxX96xX12xX0xX7xXexX3cxX3dxX15xX3fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX54xX86xX87xX15xX3fxX3xX13e8xX1xX504xX3xX96xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX16cxX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX1dxX2b1xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexXdxX504xX15xX3xXexXdxXffxX15xXaxX3xX1xX3cxX10xX684xX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX15xX1xXcfxXexX3cxXdxX5cxX1xX241xX3dxX15xX3fxXcfxXfexX1xX10xXcfxX96xXdxX15xX1xXcfxX18xX6xX15xX1xXcfxX1dxX16cxXcfxXexX6xXbxXcfxXexX1xX10xXcfxX1dxX2b1xXcfxX4xX6xXcfxX15xX1xX6xX15xXcfxX18xXdxX10xX15xXcfxX1xXdxX15xX1xXcfxXexXdxX10xX15xXcfxXexXdxX10xX15xX5cxX2xX19bxXcdxX2xXcdxX196xX124xX1xXexX13cxXaxX12xX54xX86xX87xX15xX3fxX3xX13e8xX1xX504xX3xX96xXdxX15xX1xX3xX18xX6xX15xX1xX3xX1dxX16cxX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX1dxX2b1xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXdxX26xX15xX3xX1xX37xX15xX1xX3xXexXdxX504xX15xX3xXexXdxXffxX15xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX3cxX3dxX15xX3fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX18xXaxX12xX1dxX16cxX3xXexX21xXbxX3xXexX1xX26xX27xX3xX1dxX2b1xX3xX4xX2axX3xX15xX1xX2exX15xX3xX31xXc7xXexX3xXexX1xX47xX15xX1xX3xXexX46bxX4xX1xX3xX161xX241xX8f4xXexX3xX7xX4f2xX4xX3xXexX3cxX3dxX15xX3fxX3xXexX1xX244xX4xX3xX1xXdxX98xX15xX3xXbxX1xX3dxX15xX3fxX3xXexX3cxX47xX3dxX3xXexX1xXdxX3xX31xX241xX6xX3xXdfxX504xX241xX3xX15xX86xX4d9xX4xX3xX5xX334xX15xX3xXexX1xX2e9xX3xXcdxX27xX3xX3fxXdxX6xXdxX3xX31xX3dxXc7xX15xX3xX1dxXcbxX2xXcdxX3xXcfxX3xX1dxXcbxX1dxXcbxX3xX121xX3xX54xX86xX87xX15xX3fxX3xX13e8xX1xX504xX3xX23ecxX54xX47xX3xXcxX58xX15xX1xX23f7xX3xX31xXd7xX3xX31xX86xXdbxX4xX3xX46xXdxX26xX241xX3xX18xX86xX87xX15xX3fxX27xX3xXfexX1xX10xX15xX3xXexX1xX86xX121xX15xX3fxX124xX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX18xXdxX96xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxX241xX5xX12xX0xX18xXdxX96xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3cxXaxX12xX0xX5cxX18xXdxX96xX12xX0xX5cxX18xXdxX96xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb18xX241xXexX1xX3dxX3cxXaxX12xXcxX1xX241xX3xX54xX47xX0xX5cxXbxX12
Thu Hà