Sững sờ ngắm vũ điệu của con người hòa vào vẻ đẹp của thiên nhiên
Với ý tưởng vẻ đẹp con người hoà vào vẻ đẹp của thiên nhiên, một nhiếp ảnh gia người Nga đã cho ra đời một dự án sáng tạo.
a71ex136e9x110efxee96xc259x13f18x13618xdcb4x14e37xX7x11bcfx113acx11a00xbb86xe8c8x13e28xX5xbf9bxXax10dc2x13b04x1387fx10bf0xb795xX3xX7xc6fcxX3xX15xX16xacb4x13d20xX3x107f4x11af9xX3xdb62xXdx10e2dx109f5xX3xX4x12c6bxX6xX3xX4xfbe1xX15xX3xX15xX16xaed4xX19xXdxX3xX1xaa12xX6xX3xX20xeb41xX2dxX3xX20x13e51xX3xX23x10e1fxXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxaa0axX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xX0xf79dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxac6bxX10xX6x14d27xXaxX12x11ae7x10b3exXdxX3x11b8exX3xXexX32xb4ecxX15xX16xX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX2dxX3bxX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xf598xX3xX1ex1396axXexX3xX15xX1xXdxeb02xXbxX3xdedaxX15xX1xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xefb4xX16xX6xX3xX23x13790xX3xX4xX1xX2dxX3x1472fxX6xX3xX23xX19xXdxX3xX1exXa8xXexX3xX67xcb14xX3xba11xX15xX3xX7xXd8xX15xX16xX3xXexa7a1xX2dxf398xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx136efxX2dxX67x102f2xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxa963xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxdbc9xXdxX67xXexX1xb96axX3xfaa9xec95x11ac1xXbxfeedxc072xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX2xX11exX11dxaf5bxXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xad86xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exa853xdc8axX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX2xX156xX11exX157xXexX2xX12exX157x13deaxX5xea9axdc80xX11cxX2xX156xX67xX16axX11cxe3c0xX10xX16bxX168xX157xX2xX12exX16bxX156xX6xX11exX168xX16bxX16axXe3xdabbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX11exX11dxX12exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX120xXexX16bxX6xX5xXdxX16xX15xX11axX3xX181xX26xX7xXexXdxX172xXf6xX121xXaxX12x125e9xXa8xXexX3xX15xX1xXdxXaexXbxX3xXb1xX15xX1xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xXbfxX16xX6xX3xX23xXc4xX3xbfa1xX1xXdxXaexX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX120xX10xX1exX3xX7xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX20x149abxX3xX15xX1xX14xX15xX16xX3xX142xb5f7xX4xX3xXb1xX15xX1xX3xX23xX42xXbxX3xX15xX1xX32xX3xXexXcaxX6xX15xX1xX3xX20xee03xXe3xX3xdd27xX15xX16xX3xX23xXc4xX3xX23xXdxX3xX67xX26xX3xX5x13255xX4xX1xX3xX23exX1xX1dxXbxX3xXexX1xXaexX3xX16xXdxX6bxXdxXa5xX3xX16xX1xXdxX3xX5xXe1xXdxX3xX23exX1xX2dxXb1xX15xX1xX3xX23exX1xX1dxX4xX3xX23exX1xXdxX3xX15xX1xX14xX15xX16xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX1ex13babxX6xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX2dxX3bxX3xb8a0xX26xXf6xX25xX15xX3xX20xX6bxXdxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXe3xX3xXcxXcaxX2dxX15xX16xX3xXb1xX15xX1xX3xX5xX3bxX3xX20xX21xX3xX4x12690xX15xX16xX3x14904xX5xXdx11a0axX6xX20xX10xXexX6xX3xd99fxX20xX4xX1xX6xXcaxX10xX15xX23exX2dxX3xX20xX6bxXdxX3xX142xXa8xX3xX20xXd8xXf6xX3xX23exX1x11441xX15xX16xX3xX5x13964xX3xX16xXdxX14xX6xX3xX142x14dc6xX15xX16xX3xXexX26xXf6xXaexXexX3xX20x10574xX15xX16xX3xXf3xX6xXdxX23exX6xX5xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX16axX157xX16axXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX2xb862xX156xX11dxXexX168xX11cxX11cxX168xX5xX157xX16bxX23exX10xX15xXf6xX6xX16bxX2dxX7xXexXcaxXdxX4xX1xX10xX7xX16bxX4xX2dxXbxXf6xXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX16axX157xX16axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xXbfxX14xX3xX20xX21xX3xX4xX306xX15xX16xX3xX13xXexX6xX4xXf6xX3xX21fxXdxX4xX1xX26xX23exXdxX3xX20xX3bxX3xX23xXdxX25xX26xX3xX1exX2bexX6xX3xX16xXdxX14xX6xX3xX15xX2bexXdxX3xXcaxadf1xX15xX16xX3xa96bxX10xX15xXf6xX6xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX2xX11exX11exX16axXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX2xX3cbxX11exX12exXexX12exX3cbxX11cxX16axX5xX11dxX16bxXdxX1exX16xX16bxX12exX156xX11cxX11cxX16bxX12exX172xX11cxX67xX157xX156xX11exX172xX4xX142xX67xXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX11exX11exX16axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xXbfxX16xX32xX19xXdxX3xX1exfe01xX26xX3xX6axX6xX5xX10xXcaxXdxXf6xX6xX3xXf3xX10xX7xXbxX6xX5xX2dxX20xX6xX3xX15xX1xXb1xXf6xX3xX1exX2bexX6xX3xX16xXdxX14xX6xX3xX23exX1xX26xX15xX16xX3xX4xXb1xX15xX1xX3xX15xX1xX32xX3xXexXcaxX2dxX15xX16xX3xX4xX1xX26xXf6xX25xX15xX3xX4xX32cxX3xXex11a7dxX4xX1xX3xX72xX3xX106xX6xX15xX6xX67xX6xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX2xX11exX11dxX12exXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX2xX11dxX11exX12exXexX11cxX157xX157xX168xX5xX2xX11exX16bxX11dxX11exX11exX11exX16bxX11exX156xX172xX10xX2xX142xX11dxX11dxX3cbxX168xX16axX11exX142xX67xX6xXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX11exX11dxX12exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX6axX21xX3xX4xX306xX15xX16xX3xd89fxX2dxX5xXdxX15xX6xX3xX15xX1xXb1xXf6xX3xX1exX2bexX6xX3xX23exX1xXdxX3xXexX26xXf6xXaexXexX3xXcax13c52xXdxX3xX72xX3xX21fxX2dxX7xX4xX2dxX115xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX2xX11exX11dxX3cbxXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX2xX2xX156xX3cbxXexX11dxX2xX12exX16axX5xX16axX16bxX3cbxX11exX16axX11exX16bxX11dxX16bxX12exX172xX11cxX67xX157xX156xX11dxX16axX11dxX11dxX142xX67xX142xXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX11exX11dxX3cbxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xXcxX1xX4cxX1exX3xX1exXa8xXexX3xX23exX1xX2dxXb1xX15xX1xX3xX23exX1xX1dxX4xX3xX72xX3xX15xX32xX6bxX4xX3xXbfxX16xX6xX3xX120xXdxX15xX1xX3xX23xX42xXbxXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX2xX11exX11dxX12exXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX2xX2xX11dxX11exXexX156xX157xX11exX5xX11exX16bxX2xX11cxX156xX4xX11dxX142xX16axX2xX16bxX142xX10xX3cbxX10xX16bxX156xX4xX11dxX12exX16bxX11cxXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX11exX11dxX12exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX6axX21xX3xX4xX306xX15xX16xX3xX30axX5xXdxX30dxX6xX20xX10xXexX6xX3xX314xX20xX4xX1xX6xXcaxX10xX15xX23exX2dxX3xX20xX6bxXdxX3xX23xXdxX25xX26xX3xX1exX2bexX6xX3xX72xX3xXf3xX6xXdxX23exX6xX5xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX2xX11exX11dxX12exXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX2xX11exX12exX156xXexX16axX12exX11cxX156xX5xX11dxX16bxX168xX12exX156xX157xX11cxX10xX4xX4xX16bxX11cxX10xX172xX3cbxX16bxX156xX11cxX2xX2xX16bxX11cxXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX11exX11dxX12exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12x138f6xXdxX14xX6xX3xX4xXd8xX15xX1xX3xX23xX331xX15xX16xX3xX1xX2dxX6xX3xX2dxXb1xXdxX3xX1xX32xX75cxX15xX16xX3xX72xX3xX15xX32xX6bxX4xX3xXbfxX16xX6xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX2xX2xX168xX11cxXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX2xX11exX11dxX11exXexX12exX2xX168xX2xX5xX12exX16bxX1xX2dxX142xX11exX11cxX156xX156xX2xX16bxX12exX172xX11cxX67xX157xX12exX11exX10xX157xX16axX3cbxXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX2xX168xX11cxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX6axX21xX3xX4xX306xX15xX16xX3xX142xX6xX5xX5xX10xXexX3xX72xX3xX1xX331xX3xX1exX3bxX26xX3xX1xX331xX15xX16xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX16axX11cxX2xXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX11exX16axX156xX168xXexX11dxX11dxX157xX156xX5xX3cbxX16bxX4xX67xX168xX142xX11exX67xX11dxX11dxX16bxX10xX10xX172xX6xX16bxX156xX10xX4xX16axX16bxX11cxXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX16axX11cxX2xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xXf3xXa8xX3xX20xXd8xXf6xX3xX4xX29xX6xX3xX20xX21xX3xX4xX306xX15xX16xX3xX1xX2dxX3bxX3xX1xd813xXbxX3xX339xX15xX3xX6exX3xX20xX6bxXdxX3xX23exX1xX26xX15xX16xX3xX4xXb1xX15xX1xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX11cxX2xX157xXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX11exX16axX11dxX3cbxXexX12exX2xX16axX168xX5xX157xX16bxX11dxX11exX11exX11exX16bxX3cbxX12exX6xX168xX11cxX156xX11cxX12exX168xX172xX11cxX11dxX172xX11exX172xXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX11cxX2xX157xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX49exX1xX26xX15xX16xX3xX4xXb1xX15xX1xX3xXexX26xXf6xX25xXexX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xX20xX344xX15xX16xX3xX106xX6xXbxXbxX6xX67xX2dxX4xXdxX6xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX2xX11exX157xX168xXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX11exX11cxX12exX16axXexX3cbxX157xX168xX168xX5xX157xX16bxXdxX1exX16xX16bxX11exX11exX16axX11dxX16bxX12exX172xX11cxX67xX157xX156xX172xX11dxX3cbxX6xX67xXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX11exX157xX168xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xXf3xX260xX4xX3xXb1xX15xX1xX3xX23exX1xXdxXaexX15xX3xXexX6xX3xX5xXdxX4cxX15xX3xXexX32xX72xX15xX16xX3xX23xXaexX15xX3xX1exXa8xXexX3xX142xXa8xX3xXbxX1xXdxX1exX3xX20xd8f2xX3xXexX1xXaexX3xX16xXdxX6bxXdxX3xX20xXdxd0eexX15xX3xXexX32xX72xX15xX16xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX2xX11exX11dxX12exXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX11exX11cxX3cbxX156xXexX168xX156xX11exX11cxX5xX12exX16bxX11cxX3cbxX12exX11cxX142xX172xX11dxX12exX16bxX172xX142xX4xX172xX16bxX156xX142xX12exX6xX16bxX16axXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX11exX11dxX12exXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xX30axX5xXdxX30dxX6xX20xX10xXexX6xX3xX314xX20xX4xX1xX6xXcaxX10xX15xX23exX2dxX3xXexXe1xX2dxX3xX67xXd8xX15xX16xX3xXexXcaxX2dxX15xX16xX3xX2d3xX26xXb1xX3xX142x148b1xX15xX16xX3xX23exX1xX32cxX15xX16xX3xX5xX331xX3xX16xXdxX14xX6xX3xX20xX344xX15xX16xX3xXf3xX6xXdxX23exX6xX5xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX2dxX67xXf6xXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX2xX11dxX11exX16axXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX11exX157xX12exX156xXexX11dxX11cxX11exX156xX5xX11exX16bxXdxX1exX16xX16bxX168xX2xX157xX157xX16bxX12exX172xX11cxX67xX157xX156xX172xX16axX3cbxX11exX10xXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX2xX11dxX11exX16axXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xXbfxX14xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1exX5c9xX26xX3x131f2xX26xX5xXdxX6xX3x1480axXdxXbxX15xXdxXexX7xX23exX6xXf6xX6xX3xX120xXdxX15xX1xX3xX23xX42xXbxX3xX15xX1xX32xX3xX4xX306xX15xX16xX3xX4xX1xX2bexX6xX0xX55xXbxX12xX0xX67xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXcaxX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xX0xXdxX1exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXexX1xX26xX1exX142xX3xX67xX1xXdxX67xX10xX3xXdxX106xX10xX15xXexX10xXcaxXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxX115xXdxX67xXexX1xX11axX3xX11cxX11dxX11exXbxX120xX121xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX11axX3xX12exX156xX157xXbxX120xX121xXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11axX55xX55xXdxXe3xX142xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXe3xX20xX15xX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX157xX55xX2xX11exX11cxX67xX11dxX2xX12exX2xX168xX11dxX156xXexX11cxX11cxX11exX3cbxX5xX12exX16bxX168xX12exX156xX157xX11cxX10xX4xX4xX16bxX11cxX10xX172xX3cbxX16bxX156xX11cxX2xX2xX16bxX11cxXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX115xXdxX67xXexX1xX9xXaxX11cxX11dxX11exXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX12exX156xX157xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xX0xX55xX67xXdxX20xX12xX0xX67xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXcaxX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX12xX0xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX4cxX15xX3xX2d3xX26xX6xX15xX11axX0xX55xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX16bxXexX1xX26xX1exX142xX16bxX6xX15xX67xX16bxX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbfxX16xX1dxX1exX3xX4xc119xXf6xX3xX1xX2dxX6xX3xX6xX15xX1xX3xX23xX3bxX2dxX3xX11dxXe3xX11exX11exX11exX3xXexX26xX32cxXdxXaxX3xX1xXcaxX10xX172xX9xXaxX55xX67xX26xX16bxX5xXdxX4xX1xX55xX15xX16xX6xX1exX16bxX4xX6xXf6xX16bxX1xX2dxX6xX16bxX6xX15xX1xX16bxX67xX6xX2dxX16bxX11dxX16bxX11exX11exX11exX16bxXexX26xX2dxXdxX55xX11dxX11exX11exX11cxX3cbxX16axXe3xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX55xX1exX10xX67xXdxX6xX55xX2xX11dxX11exX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX3cbxX55xX2xX11exX11cxX67xX2xX2xX11exX11exX11dxX2xX11cxXexX16axX168xX2xX11dxX5xX11cxX16bxX156xXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX20xX12xX0xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbfxX16xX1dxX1exX3xX4xX14ccxXf6xX3xX1xX2dxX6xX3xX6xX15xX1xX3xX23xX3bxX2dxX3xX11dxXe3xX11exX11exX11exX3xXexX26xX32cxXdxXaxX3xX1xXcaxX10xX172xX9xXaxX55xX67xX26xX16bxX5xXdxX4xX1xX55xX15xX16xX6xX1exX16bxX4xX6xXf6xX16bxX1xX2dxX6xX16bxX6xX15xX1xX16bxX67xX6xX2dxX16bxX11dxX16bxX11exX11exX11exX16bxXexX26xX2dxXdxX55xX11dxX11exX11exX11cxX3cbxX16axXe3xX1xXexX1exXaxX12xXbfxX16xX1dxX1exX3xX4xX14ccxXf6xX3xX1xX2dxX6xX3xX6xX15xX1xX3xX23xX3bxX2dxX3xX11dxXe3xX11exX11exX11exX3xXexX26xX32cxXdxX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12x106d6xX6xX1exX6xXexX6xX23exX6xX3xX130dxXdxX15xX67xX6xXdxX3xX13xX6xX23exX26xXcaxX6xX3xX5xX3bxX3xX4xX14ccxXf6xX3xX1xX2dxX6xX3xX6xX15xX1xX3xX23xX3bxX2dxX3xX4xX11c4xX3xXexX26xX32cxXdxX3xX23xX19xXdxX3xX5xX14ccxX26xX3xX15xX1x12a27xXexX3xX120xX260xX3xX741xX1xX344xX3xXcxX6xX15xX16xX3xX20xX3bxX3xX23xX32xXdb4xX4xX3xX4xX306xX15xX16xX3xX15xX1x1090exX15xX3xX5xX3bxX3xX142xXb1xX2dxX3xX20xX16b2xXexX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xX3xX2d3xX26x1042dxX4xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX339xX1exX3xX2xX16axX11dxX11dxXe3xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX20xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX11exX3xX23exa8f4xX3xX2d3xX26xX6xX15xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xX3xX23xX42xXbxX3xX15xX1xX1694xXexX3xX6axXdxX25xXexX3xXbfxX6xX1exXaxX3xX1xXcaxX10xX172xX9xXaxX55xX67xX26xX16bxX5xXdxX4xX1xX55xX2xX11exX16bxX23exXf6xX16bxX2d3xX26xX6xX15xX16bxXexX1xXdxX10xX15xX16bxX15xX1xXdxX10xX15xX16bxX67xX10xXbxX16bxX15xX1xX6xXexX16bxX20xXdxX10xXexX16bxX15xX6xX1exX55xX11dxX11exX11exX157xX156xX157xXe3xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX55xX1exX10xX67xXdxX6xX55xX2xX11dxX11exX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX11dxX55xX2xX11exX11cxX67xX168xX2xX11cxX12exX156xX156xX3cbxXexX16axX11dxX11cxX11dxX11cxX5xX11exXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX20xX12xX0xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX11exX3xX23exX16ffxX3xX2d3xX26xX6xX15xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xX3xX23xX42xXbxX3xX15xX1xX1694xXexX3xX6axXdxX25xXexX3xXbfxX6xX1exXaxX3xX1xXcaxX10xX172xX9xXaxX55xX67xX26xX16bxX5xXdxX4xX1xX55xX2xX11exX16bxX23exXf6xX16bxX2d3xX26xX6xX15xX16bxXexX1xXdxX10xX15xX16bxX15xX1xXdxX10xX15xX16bxX67xX10xXbxX16bxX15xX1xX6xXexX16bxX20xXdxX10xXexX16bxX15xX6xX1exX55xX11dxX11exX11exX157xX156xX157xXe3xX1xXexX1exXaxX12xX2xX11exX3xX23exX16ffxX3xX2d3xX26xX6xX15xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xX3xX23xX42xXbxX3xX15xX1xX1694xXexX3xX6axXdxX25xXexX3xXbfxX6xX1exX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX106xX1xX26xXf6xX4cxX15xX3xXexXcaxX6xX15xX16xX3xX67xX26xX3xX5xX287xX4xX1xX3xX15xX32cxXdxX3xXexXdxXaexX15xX16xX3xX1313xX2dxX15xX10xX5xXf6xX3xX741xX5xX6xX15xX10xXexX3xX5xXdxX25xXexX3xX23exX4cxX3xX5xX2dxXe1xXexX3xX23xXdx11b36xX1exX3xX23xXaexX15xX3xX4xX11c4xX3xX4xXb1xX15xX1xX3xXexX32xXdb4xX15xX16xX3xX15xX16xX2dxXe1xX15xX3xX1exadebxX4xX3xX23exX1xX1dxXbxX3xX6axXdxX25xXexX3xXbfxX6xX1exX3xX15xX1xX32xX3xX20xX287xX15xX1xX3xX64xXe1xX3xX1313xX2dxX15xX16xXa5xX3xX1xX6xX15xX16xX3xX13xX75cxX15xX3xe96fxX2dxX37xX15xX16xXa5xX3xX23xXb1xX2dxX3xX741xX1xX2bexX3xdba3xX26xX16cexX4xXe3xXe3xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX20xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbfxX1xX14xX15xX16xX3xX23xX11c4xX6xX3xX1xX2dxX6xX3xX4xX29xX6xX3xX20xX21xX3xXexXcaxX1911xXaxX3xX1xXcaxX10xX172xX9xXaxX55xX23exX1xX2dxX6xX16bxX1xX2dxX4xX55xX15xX1xX26xX15xX16xX16bxX67xX2dxX6xX16bxX1xX2dxX6xX16bxX4xX26xX6xX16bxX20xX26xX16bxXexXcaxX26xX55xX2xX16axX16axX16axX156xX157xXe3xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX55xX1exX10xX67xXdxX6xX55xX2xX11dxX11exX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX156xX11exX55xX2xX11exX11cxX67xX11exX2xX168xX11exX11cxX3cbxX157xXexX11cxX16axX157xX12exX5xX11exX16bxX6xX11exX2xX3cbxXe3xXbxX15xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX20xX12xX0xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbfxX1xX14xX15xX16xX3xX23xX11c4xX6xX3xX1xX2dxX6xX3xX4xX29xX6xX3xX20xX21xX3xXexXcaxX1911xXaxX3xX1xXcaxX10xX172xX9xXaxX55xX23exX1xX2dxX6xX16bxX1xX2dxX4xX55xX15xX1xX26xX15xX16xX16bxX67xX2dxX6xX16bxX1xX2dxX6xX16bxX4xX26xX6xX16bxX20xX26xX16bxXexXcaxX26xX55xX2xX16axX16axX16axX156xX157xXe3xX1xXexX1exXaxX12xXbfxX1xX14xX15xX16xX3xX23xX11c4xX6xX3xX1xX2dxX6xX3xX4xX29xX6xX3xX20xX21xX3xXexXcaxX1911xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xX106xX75cxX3xX2d3xX26xX6xX15xX3xX64xX3bxX15xX16xX3xX23exX1xX306xX15xX16xX3xX6axX21xX3xXexXcaxX1911xX3xX21fxf748xX3xe584xXbfx112caxX13xX1b03x14dedxX3xX23xXc4xX3xXexX26xX15xX16xX3xXcaxX6xX3xX142xXa8xX3xXb1xX15xX1xX3xXexX26xXf6xX25xXexX3xX23xX42xXbxX3xX20xX1067xX3xX15xX1xX14xX15xX16xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xXexX1xX18f5xX3xXexXcaxX2dxX15xX16xX3xX20xX21xX3xXexXcaxX1911xXe3xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX20xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbfxX1xX14xX15xX16xX3xX4xX2dxX15xX3xX23xX32xX19xX15xX16xX3xX23xX42xXbxX3xXexXcaxX4cxX15xX3xXexX1xXaexX3xX16xXdxX6bxXdxX3xX23exX1xXdxX3xXexX1xX26xX3xX20xX1067xXaxX3xX1xXcaxX10xX172xX9xXaxX55xX67xX26xX16bxX5xXdxX4xX1xX55xX15xX1xX26xX15xX16xX16bxX4xX2dxX15xX16bxX67xX26xX2dxX15xX16xX16bxX67xX10xXbxX16bxXexXcaxX10xX15xX16bxXexX1xX10xX16bxX16xXdxX2dxXdxX16bxX23exX1xXdxX16bxXexX1xX26xX16bxX20xX10xX55xX2xX16axX11cxX11dxX157xX156xXe3xX1xXexX1exXaxX12xX0xXdxX1exX16xX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX55xX1exX10xX67xXdxX6xX55xX2xX11dxX11exX55xX15xX10xX115xX7xX55xX11dxX11exX3cbxX168xX55xX2xX11exX12exX67xX11dxX11dxX11exX3cbxX11dxX3cbxX12exXexX3cbxX3cbxX11exX11cxX11cxX5xX11exXe3xX181xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX7xX19xX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX3xX4xX29xX6xX3xX4xX2dxX15xX3xX15xX16xX32xX19xXdxX3xX1xX37xX6xX3xX20xX3bxX2dxX3xX20xX3fxX3xX23xX42xXbxX3xX4xX29xX6xX3xXexX1xXdxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX4cxX15xXaxX3xX55xX12xX0xX55xX6xX12xX0xX67xXdxX20xX12xX0xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbfxX1xX14xX15xX16xX3xX4xX2dxX15xX3xX23xX32xX19xX15xX16xX3xX23xX42xXbxX3xXexXcaxX4cxX15xX3xXexX1xXaexX3xX16xXdxX6bxXdxX3xX23exX1xXdxX3xXexX1xX26xX3xX20xX1067xXaxX3xX1xXcaxX10xX172xX9xXaxX55xX67xX26xX16bxX5xXdxX4xX1xX55xX15xX1xX26xX15xX16xX16bxX4xX2dxX15xX16bxX67xX26xX2dxX15xX16xX16bxX67xX10xXbxX16bxXexXcaxX10xX15xX16bxXexX1xX10xX16bxX16xXdxX2dxXdxX16bxX23exX1xXdxX16bxXexX1xX26xX16bxX20xX10xX55xX2xX16axX11cxX11dxX157xX156xXe3xX1xXexX1exXaxX12xXbfxX1xX14xX15xX16xX3xX4xX2dxX15xX3xX23xX32xX19xX15xX16xX3xX23xX42xXbxX3xXexXcaxX4cxX15xX3xXexX1xXaexX3xX16xXdxX6bxXdxX3xX23exX1xXdxX3xXexX1xX26xX3xX20xX1067xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX7xXexXcaxX2dxX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX12xXcxX49axX3xX23exX1xX2dxXb1xX15xX16xX3xXexX1xXd8xX15xX16xX3xX16axXa5xX3xX4xXb1xX15xX1xX3xX7xX1dxX4xX3xXexXcaxX4cxX15xX3xX15xX1xXdxX1067xX26xX3xX4xX2dxX15xX3xX23xX32xX19xX15xX16xX3xX23exX1xX1dxXbxX3xXexX1xXaexX3xX16xXdxX6bxXdxX3xX23xXc4xX3xX1exX6xX15xX16xX3xX1exXa8xXexX3xX1exX3bxX26xX3xX23exX1xXd8xX4xX3xX142xXdxX25xXexX3xX20xX257xX3xX1exX344xX6xX3xXexX1xX26xX3xXexX6bxXdxXe3xX0xX55xXbxX12xX0xX55xX67xXdxX20xX12xX0xX55xX5xXdxX12xX0xX55xX26xX5xX12xX0xX67xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcaxXaxX12xX0xX55xX67xXdxX20xX12xX0xX55xX67xXdxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2dxX26xXcaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX6axX314xX6axX0xX55xXbxX12