Chiếc đồng hồ nguyên tử 14 tỉ năm mới lệch 1 giây này giúp ta tìm hiểu bản chất của vũ trụ
Nhà vật lý học Jun Ye là người chế tạo ra chiếc đồng hồ chính xác nhất thế giới. Với nó, ta sẽ hóa giải bí mật của tự nhiên.
3a70x4546x633fx4633x8b82x49a0x6faexb3b2x9e82xX7x3d62xb708x5060x4c39x4c4fx9317xX5x6622xXaxX3xX7xXex5e68xX5xX10xX9xXaxXexX10x5ed2xXex507dxX6xX5xXdx67f0x673bxa7dexX3x9256xaa05xX7xXexXdx7110xX15x5551xXax4ce0x896bxX1xXdx8928xX4xX3x4813xa74exX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xba52xX23xX3xXexa77cxX3xX2xb18fxX3xXex41fcxX3xX23x47cdxac04xX3xX50x6962xXdxX3xX5x9b58xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdx7800xX15xX3xX23x7e63xX15xX3xX22xXdx7385xXbxX3xXexX6xX3xXexb604xX50xX3xX1xXdx6921xX27xX3x4c20x70a1xX23xX3xX4xX1xa2d1xXexX3xX4x3cf8xX6xX3xb3f1x4e36xX3xXex48e9x9bdexX0x770exX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8766xX10xX6x8029xXaxX2fxb24exX1xX63xX3xX84x8b2bxXexX3xX5xa599xX3xX1x733fxX4xX3x5845xX27xX23xX3x8b90xX10xX3xX5xX63xX3xX23xX22x77c9x68afxXdxX3xX4xX1xX33xX3xXex7974x5548xX3xX88xX6xX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX4xX1xa7d3xX23xX1xX3xX1cx7c4dxX4xX3xX23xX1xX7dxXexX3xXexX1xX33xX3xX22xXdxX53xXdxb23cxX3xac88xX53xXdxX3xX23x81b8xb317xX3xXexX6xX3xX7xa853xX3xX1xXf6xX6xX3xX22xXdxX78xXdxX3xX77xXdaxX3xX50xXa5xXexX3xX4xX81xX6xX3xXex95b4xX3xX23xX1xXdxX42xX23xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xX88xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX7xXfdxX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xXf1xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxXefxX77xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX84xX23xX8bxX23xX10x7f63xX7xX8bxX2x4e12xX49x4e2cxX8bxX2x51adx4858xX9dxb562xX1c1xX1c1xX2xX2xX1c1xX1c1xXexX1bfxX1c1xX1c5x69a4xX5xX2xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb2f8xXc5xX9dxX15xXaxX2fxX30xX5fxX27xX3xX1x8a7axXdxX3xb1d1xX23xX22xX3xXafxX27xX23xX3xXb3xX10xX3xX22x3afbxXbxX3xXbxX1xX78xXdxX3xX23xX1xXdx70aexX27xX3xX23xX1xX7dxXexX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xX7xX27x9565xXexX3xX7xX114xX3xX23xX22xX1xXdxX57xXbxX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4x60dfxX27xX3x67efxX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xX3xX4xX1xXc5xX3xXexX53xXdxX3xX22xXdxXbcxX24xX3xXcxXc4xXdxX3xX7xX6xXc5xX3xXbxX1xX78xXdxX3xXexXc4xXc5xX3xX23xX42xX23xX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xX23xX1xX7dxXexX3xXexX1xX33xX3xX22xXdxX53xXdx58b0xX3x3bbfxX6xX3xX7xX282xX3xX4xX1xX68xX23xX22xX3xXexX6xX3xX7xX282xX23xX22xX3xXex5be8xX23xX22xX3xX22xXdxXbcxX3xXexX301xX23xX22xX3xXbxX1xX68xXexX3xX50xX63xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xX4x4876xX23xX3xXexX53xXdxX3xX36x4296xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xXexX27xX15xX57xXexX3xX36xX282xXdxXf7xX3xX84xXa5xX15xX3xX23xX42xX23xX3xXexX6xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX36xXbbx4f17xX4xX3xX5xXa9xX3xX9dxXc5xX3xXexXc4xXdxX3xX7xX6xXc5xX3xX84xXdxX57xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX88xX6xX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xXexX301xX23xX22xX3xX36x6f17xX23xX3xX84x7d2bxX3xXexXdaxX23xX1xX3xX23xX1xX258xX3xX4xXf6xX3xX22xXdxXdfxX3xXexX88xX38cxX3xX88xX6xX3xX7xX6xXc5xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xX88xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xXdxX9dxX9xXaxXdxX50xX22x6f77xX1c7xX1d2xX77xX9dxX1d2xX1bfxX49xX1c4xX1exX9dxX1c1xX2bxX1bfxX1exX2xX2xX10xX1bfxX1exX77xX2bxX1c4xX77xX1exX77xX2xX6xb2b1xX1bfxX1c7xX1bfxX1bfxX77xX1c1xX1d2xX1c4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX7xXfdxX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xXf1xX85xX3xXexX88xX89xX3xX1exX3x6deexX23xX1xX3xX2xXefxXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxXefxX77xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX84xX23xX8bxX23xX10xX1bbxX7xX8bxX2xX1bfxX49xX1c1xX8bxX2xX1c4xX1c5xX9dxX1c7xX1c1xX1c1xX2xX2xX1c1xX1c1xXexX1c5xa09axX1c4xX5xX1c1xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX1bbxXdxX9dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX9dxX6xXexX6xX1exXc5xX88xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxX22xX10xX23xX29axX23xX10xX1bbxX7xXefxX22xX10xX23xX29axX4xX9dxX23xXefxX84xX23xX8bxX1c1xX1c4xX2xX1bfxX8bxX2xX1c4xX8bxX2xX1d2xX8bxX22xX88xXc5xX27xXbxX1exX2xX1c7xX1exX2xX1c7xX3e8xX1d2xX1bfxX1bfxX1c1xX49xX1c5xX1d2xX1bfxX2xX1d2xX2xX3e8xX1c4xX1c1xX1c4xX1bfxX1c7xX1d2xX2xX1c1xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxXa0xX1xXbbxX23xX22xX3xXexXc4xXdxX3xX2ecxXc4xXdxX3xX1xXacxX4xX3xX30xXc5xX5xXc5xX88xX6xX9dxXc5xXf7xX3xX84xX38cxX3xX22xXdxXdfxXc5xX3xX7xXbbxX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX5xXc4xXdxX3xX4xXf6xX3xX4xXdfxXdxX3xX23xX1xX6fxX23xX3xX29axX1xXdfxX4xX3xX84xX272xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xXf7xX3xX29axX1xXdfxX4xX3xX1xX388xX23xX3xX4xX1xX68xX23xX22xX3xXexX6xX3xX4xX1xX68xXexXefxX3xXcxX1xX10xXc5xX3xX22xXdxXdfxXc5xX3xX7xXbbxX3xXb3xX10xXf7xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX3xX5xX63xX3xX1xb7a8xX23xX22xX3xX7xX282xX3x6d77xX27xX15xX33xXexX3xX36xX38cxX23xX1xX3xX50xXacxXdxX3xX84xXdxX57xX4xX3xXexX6xX3xX5xX63xX50xXf7xX3xX50xX63xX3xX4x6ca6xX23xX3xX5xX63xX3xX15xX33xX27xX3xXexX282xX3xX50xX7dxX27xX3xX4xX1xX282xXexX3xX36xX74xX3xXexX6xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXf7xX3xX4xXdfxX4xX1xX3xX1xXc5xXc4xXexX3xX36xX325xX23xX22xX3xX4xX81xX6xX3xX50xXacxXdxX3xXexX1xX297xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX24dxXc4xX23xX3xX4xX297xX3xXexXbbx3b93xX23xX22xX3xXexXbbxX354xX23xX22xX3xX4xX27xX325xX4xX3xX7xX282xX23xX22xX3xX5xX63xX3xX50xX325xXexX3xXbxX1xXbbxX388xX23xX22xX3xXexX88xX6fxX23xX1xX3xX5xX53xX23xXf7xX3xX36xX74xX3xX22xXdxX78xXdxX3xX36xXbbxX354xX4xX3xXbxX1xXbbxX388xX23xX22xX3xXexX88xX6fxX23xX1xXf7xX3xXexX6xX3xX4xX31dxX23xX3xX23xX1x5f8fxX23xX22xX3xX1xX616xX23xX22xX3xX7xX282xXefxX3xXcxX6fxX50xX3xX1xX616xX23xX22xX3xX7xX282xX3xX6b1xX3xX36xX5fxX27xX3xX88xX6xX2eaxX3xXa0xX1xXbcxX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xXf7xX3xXexX6xX3xX4xXf6xX3xX7xX282xX3xX5xXbbxX354xX23xX22xX3xX1xXc4xXexX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xX50xX325xXexX3xX4xX1xX7dxXexXf7xX3xX7xX282xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX4xX81xX6xX3xX4xX1xX68xX23xX22xXf7x87edxX3x8aa0xX325xXexX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xX7xX282xX3xX36xXf6xXf7xX3xXexX6xX3xX4xXf6xX3xX1xX616xX23xX22xX3xX7xX282xX3xX5xX27xX25bxX23xX3xXexX4fxX23xX22xX3xX36xX272xX27xX3xX36xX267xX23xX3xX5xX63xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xX88xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xXdxX9dxX9xXaxXdxX50xX22xX3ccxX1c7xX1d2xX1d2xX2xX4xX9dxX1c7xX1c4xX1exX9dxX1c1xX2bxX1bfxX1exX2xX2xX10xX1bfxX1exX1bfxX77xX2bxX49xX1exX1c5xX1c7xX6xX77xX1bfxX494xX77xX494xX2xX3e8xX2xX77xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX7xXfdxX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xXf1xX85xX3xXexX88xX89xX3xX1exX3xX45axX23xX1xX3xX1c1xXefxXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxXefxX77xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX84xX23xX8bxX23xX10xX1bbxX7xX8bxX2xX1bfxX49xX1c1xX8bxX2xX1c4xX1c5xX9dxX1c7xX1c1xX1c1xX2xX2xX1c1xX1c1xXexX494xX3e8xX3e8xX1c7xX5xX3e8xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX1bbxXdxX9dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX9dxX6xXexX6xX1exXc5xX88xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxX22xX10xX23xX29axX23xX10xX1bbxX7xXefxX22xX10xX23xX29axX4xX9dxX23xXefxX84xX23xX8bxX1c1xX1c4xX2xX1bfxX8bxX2xX1c4xX8bxX2xX1d2xX8bxX22xX88xXc5xX27xXbxX1exX2xX1c7xX1exX2xX1exX2xX1c7xX3e8xX1d2xX1bfxX1bfxX1c1xX49xX1c5xX1d2xX1bfxX1c4xX1d2xX2xX49xX1bfxX2xX3e8xX49xX2xX1c7xX1c4xX1bfxXefxX26xXbxX22xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX2ecxXbbxXbcxX23xX22xX3xX36xXdxX3xX4xX81xX6xX3xX76fxX267xXexX3xXcxX88xXbcxXdxX3xX4xX1xXc5xX3xXbxX1xb2a9xXbxX3xX23xX22xXbbxXbcxXdxX3x77cfxXdxX3xX30xXa5xXbxX3xX4x8fbbxX3xX36xXc4xXdxX3xX36xX272xX3xX88xX6xX3xX50xX325xXexX3xX5xX38cxX4xX1xX3xX5xX63xX50xX3xX84xXdxX57xX4xX3xXexX1xX10xXc5xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xXf7xX3xX23xX1xX38cxXbxX3xX5xX114xX4xX3xX1xX7dxXbxX3xX9dx57a4xX23xX3xXexXdfxX4xX3xX36xX325xX23xX22xX3xX5xX42xX23xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX61dxX27xX78xX3xX5x8c05xX4xX3xX7xXfdxX3xX4xX1xXc5xX3xX23xX22xXbbxXbcxXdxX3xX36xXdxX3xX77xXdxX74xX23xX3xX50xX325xXexX3xX4xX25bxX23xX22xX3xX4xX89xX3xXexX6fxX50xX3xX36xXbbxXbcxX23xX22xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xXf7xX3xX88xX27xX23xX22xX3xX36xX325xX23xX22xX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX61dxX27xX6xX88xXex9247xX3xX4xX1xXc5xX3xXexX6xX3xX50xX325xXexX3xX4xX25bxX23xX22xX3xX4xX89xX3xX36xXc5xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xX23xX616xX50xX3xXexX88xX42xX23xX3xX4xX9b8xX3xXexX6xX15xXefxX3xXf1xXdxX57xX4xX3xX36xXc5xX3xX36xXc4xX4xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX36xb378xX3xX5xX27xX25bxX23xX3xX5xX63xX3xX15xX33xX27xX3xXexX282xX3xXexX88xXacxX23xX22xX3xXexX5fxX50xXf7xX3xX36xXf6xX23xX22xX3xX84xX6xXdxX3xXexX88xX63dxX3xX5xX53xX23xX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xX7xX114xX3xXbxX1xXdfxXexX3xXexX88xXdxX74xX23xX3xX4xX81xX6xX3xX23xX1xX5fxX23xX3xX5xXc5xXc4xXdxXefxX3xX30xXdfxX4xX1xX3xXexX1xX297xX4xX3xXexX6xX3xX36xXc5xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX1xX6xX15xX3xX36xX9b8xXdxX3xX88xX7dxXexX3xX23xX1xXdxX272xX27xXf7xX3xX1xXdxX57xX23xX3xX36xXc4xXdxX3xX84xX63xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xX1xX388xX23xX3xX23xX1xXdxX272xX27xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxacf3xX1xXdxX3xX36xX325xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xX5xX42xX23xX3xX4xX6xXc5xXf7xX3xX22xXdxX53xXdxX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xX3xXbxX1xXdfxXexX3xX1xXdxX57xX23xX3xX88xX6xX3xX88xX616xX23xX22xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX15xX33xX27xX3xXexX282xX3xX36xXc5xX3xX36xXc4xX4xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX114xX3xX23xX1xXdxX42xX23xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xX1xXc5xX63xX23xX3xX1xX78xXc5xX3xX84xX63xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xX23xX1xX7dxXexX3xX61dxX27xXdfxX23xXefxX3xX9axXacxX3xX50xX27xX282xX23xX3xX50xX325xXexX3xX4xX388xX3xX4xX1xX33xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xXf7xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xX77xX6xXc5xX3xX22xXdxXbcxX3xX4xX1xXa5xX50xX3xX1xXc5xX267xX4xX3xX23xX33xX27xX3xX4xXf6xX3xX4xX1xXa5xX50xXf7xX3xXexX1xX6fxX3xX4xX85xX23xX22xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xXbxX1xX78xXdxX3xX36xX267xXexX3xX5xXc4xXdxX3xX77xX616xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xXexX1xXbbxXbcxX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX42xX23xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX30xX25bxX23xX22xX3xX4xX27xX325xX4xX3xX29axXdxX33xX50xX3xXexX6fxX50xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xX36xXabbxX3xX36xXbbxX6xX3xX4xXdfxX4xX3xX23xX1xX63xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xXexX53xXdxX3xX84xX53xXdxX3xX4xXdfxX4xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX24xX3xX4xX1xX68xX23xX22xX3xX4xXf6xX3xX50xX325xXexX3xX4xX388xX3xX4xX1xX33xX3xX23xX1xX38cxXbxX3xX36xX272xX27xX3xX36xX267xX23xXf7xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX36xXabbxX3xX23xX1xXbbxX3xX84xXa5xX15xX3xX23xX42xX23xX3xX4xX1xX68xX23xX22xX3xX7xXfdxX3xX5xX63xX3xX50xX325xXexX3xX4xX388xX3xX4xX1xX33xX3xX36xX33xX50xX3xX23xX1xX38cxXbxXf7xX3xXexXdaxX23xX1xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX84xX25bxX3xX4x7effxX23xX22xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xXefxX3xXcxX88xXc5xX23xX22xX3xX50x6cb1xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX5xX63xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX1xXc4xXexX3xX23xX1xX258xX3xX1xX388xX23xXf7xX3xX7xXa11xXbxX3xX1cxX33xXbxX3xXexX1xX10xXc5xX3xXexX1xX297xX3xXexX114xX3xX23xX1xXbbxX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX1xX57xX3xX7xX6xXc5xX3xX23xX1xX258xX24xX3xXbxX88xXc5xXexXc5xX23xX3xX84xX63xX3xX23xX10xX27xXexX88xXc5xX23xX3xX5xX63xX3xX7xX6xXc5xX3xXexX88xX27xX23xX22xX3xXexX5fxX50xXf7xX3xX4xXdfxX4xX3xX10xX5xX10xX4xXexX88xXc5xX23xX3xX5xX63xX3xX4xXdfxX4xX3xX1xX63xX23xX1xX3xXexXdxX23xX1xX3xX61dxX27xX6xX15xX3xX61dxX27xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX68xX23xX22xX3xXexX1xX10xXc5xX3xX61dxX27x49bdxX3xX36xXc4xXc5xXefxX3xXcxX88xXc5xX23xX22xX3xXexX1xX33xX3xX22xXdxX53xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX23xX1xX258xX3xX1cxXdaxX27xXf7xX3xX4xX1xX68xX23xX22xX3xXexX27xX5fxX23xX3xXexX1xX10xXc5xX3xX50xX325xXexX3xX61dxX27xX15xX3xXexXa11xX4xX3xX88xXdxX42xX23xX22xX3xX4xX81xX6xX3xX50xX6fxX23xX1xX24xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX5xXbbxX354xX23xX22xX3xXexX46xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fx710axX5xX10xX4xXexX88xXc5xX23xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX74xX3xX23xX1xX78xX15xX3xXexX301xX3xX61dxX27xXe0fxX3xX36xXc4xXc5xX3xX23xX63xX15xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX61dxX27xXe0fxX3xX36xXc4xXc5xX3xX29axX1xXdfxX4xXf7xX3xX50xXd68xXdxX3xX29axX1xXdxX3xX23xX1xX78xX15xXf7xX3xX4xX1xX68xX23xX22xX3xX5xXc4xXdxX3xXexXc4xXc5xX3xX88xX6xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX77xX297xX4xX3xX1cxXc4xX3xX84xXdxX3xX7xXf6xX23xX22xX3xX77xXdxX33xX23xX3xX36xX9b8xXdxX3xXexX1xX10xXc5xX3xXexX301xX23xX22xX3xXexX88xXc4xX23xX22xX3xXexX1xXdfxXdxX3xX23xX4fxX23xX22xX3xX5xXbbxX354xX23xX22xX3xX29axX1xXdfxX4xX3xX23xX1xX6xX27xXefxX3xX76fxXd68xXdxX3xX50xX325xXexX3xX5xX31dxX23xX3xX23xX1xX78xX15xX3xXexX53xXdxX3xX5xX27xXdxX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX4xX1xXc5xX3xX5xX63xX3xX50xX325xXexX3xX23xX1xX38cxXbxXf7xX3xX9dxX114xX6xX3xX84xX63xXc5xX3xX36xXf6xXf7xX3xXexX6xX3xX4xXf6xX3xX50xX325xXexX3xX4xXdfxXdxX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX9axX6xXdxX3xX23xX1xX63xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX1xXacxX4xX3x9141xXc5xX27xXdxX7xX3xXe89xX7xX7xX10xX23xX3xX84xX63xX3xXafxX6xX4xX29axX3x5d78xX6xX88xX88xX15xX3xXexX6fxX50xX3xX88xX6xX3xX4xXdfxX4xX1xX3xX7xX46xX3xX9dxX89xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX4xX10xX7xXdxX27xX50xX3xX36xX74xX3xXexXc4xXc5xX3xX88xX6xX3xX50xX325xX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX36xX31dxX27xX3xXexXdxX42xX23xXefxX3xX24dxX616xX23xX22xX3xX7xXdfxX23xX22xX3xX4xX1xX33xX3xX36xXf6xXf7xX3xX1xXacxX3xX36xX38cxX23xX1xX3xX23xX22xX1x9c37xX6xX3xX5xXc4xXdxX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xXf7xX3xX36xX68xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX1042xX6xX3xX36xX10xX23xX3xX5xX27xX25bxX23xXefxX3xX76fxX325xXexX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX1cxXdfxX4xX3xX23xX1xXa5xX23xX3xX5xX63xX3xXexX31dxX23xX3xX7xX282xX3xX4xX1xX27xX15xX74xX23xX3xX22xXdxX6xXc5xX3xX4xX81xX6xX3xX2xX3e8xX3e8xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX4xX10xX7xXdxX27xX50xXf7xX3xX1cxX7dxXbxX3xX1cxX4cxX3xX1d2xXf7xX1c1xX3xX84xX63dxX23xX22xX3xX4xX1xX27xX15xX74xX23xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xX88xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xXdxX9dxX9xXaxXdxX50xX22xX3ccxX1c7xX1d2xX2bxX1c4xX49xX2xX1c4xX1c4xX1exX9dxX1c1xX2bxX1bfxX1exX2xX2xX10xX1bfxX1exX77xX2xX1bfxX10xX1exX6xX2bxX1c4xX49xX1c5xX49xX4xX77xX10xX9dxX1d2xX77xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX7xXfdxX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xXf1xX85xX3xXexX88xX89xX3xX1exX3xX45axX23xX1xX3xX3e8xXefxXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxXefxX77xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX84xX23xX8bxX23xX10xX1bbxX7xX8bxX2xX1bfxX49xX1c1xX8bxX2xX1c4xX1c5xX9dxX1c7xX1c1xX1c1xX2xX2xX1c1xX1c1xXexX494xX49xX49xX5xX49xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX1bbxXdxX9dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX9dxX6xXexX6xX1exXc5xX88xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxX22xX10xX23xX29axX23xX10xX1bbxX7xXefxX22xX10xX23xX29axX4xX9dxX23xXefxX84xX23xX8bxX1c1xX1c4xX2xX1bfxX8bxX2xX1c4xX8bxX2xX1d2xX8bxX22xX88xXc5xX27xXbxX1exX2xX1c7xX1exX1c1xX1exX2xX1c7xX3e8xX1d2xX1bfxX1bfxX1c1xX49xX1c5xX1d2xX1bfxX2xX1c4xX2xX1c7xX3e8xX1c7xX1c5xX1c5xX1c7xX1c4xX494xX2xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fx3b8dxX6xX27xX3xX7xX27xX282xXexX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX23xX4fxX50xX3xXexX1xXdfxX23xX22xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX297xX27xXf7xX3xX4xXdfxX4xX3xX23xX1xX63xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xX3xXexX6fxX50xX3xX88xX6xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX23xX1xXdxX272xX27xX3xX4xXdfxX4xX1xX3xXexX1xX297xX4xX3xX297xX23xX22xX3xX9dxX89xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX4xX10xX7xXdxX27xX50xXefxX3xX9axXacxX3xX4xXf6xX3xXexX1xX74xX3xX9dxXd52xX23xX22xX3xX84xXdxX3xX7xXf6xX23xX22xX3xX77xXa11xX23xX3xX84xX63xXc5xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xXf7xX3xX4xX1xXc5xX3xX23xXf6xX3xX50xX325xXexX3xXexX31dxX23xX3xX7xX282xX3xX23xX1xX7dxXexX3xX36xX38cxX23xX1xX3xX36xX74xX3xX36xXbbxX6xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX5xX42xX23xX3xX50xX325xXexX3xX9dxXc4xX23xX22xX3xX23xX4fxX23xX22xX3xX5xXbbxX354xX23xX22xX3xX4xX6xXc5xX3xX1xX388xX23xXefxX3xXcxX1xX33xX3xX1xX57xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX50xX53xXdxX3xX84xX53xXdxX3xX1xXc4xXexX3xX4xX10xX7xXdxX27xX50xX3xX50xX53xXdxX3xX4xX1xXc5xX3xXexX1xX7dxX15xX3xX36xX325xX3xX9b8xX23xX3xX36xX38cxX23xX1xX3xX4xX6xXc5xXf7xX3xX84xX53xXdxX3xX7xX6xXdxX3xX7xX282xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX50xX325xXexX3xX23xX1xX258xX3xX1exX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX50xX325xXexX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fx4905xXdxXdfxXc5xX3xX7xXbbxX3xXb3xX10xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xX4xX1xX4cxX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX297xX27xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX36xX74xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX1xX388xX23xX3xX84xX272xX3xX23xXf6xXf7xX3xX9dxXbbxXbcxX23xX22xX3xX23xX1xXbbxX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX85xX23xX22xX3xX4xX1xXacxX23xX3xX25bxX23xX22xX3xXb3xX10xXf7xX3xX36xX74xX3xX25bxX23xX22xX3xX1cxX27xX7dxXexX3xX1xXdxX57xX23xX3xX84xX63xXc5xX3xX36xX68xX23xX22xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX36xXdxX74xX50xX3xX36xX74xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX74xX3xX36xX6xX50xX3xX50xX42xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xXf7xX3xX15xX42xX27xX3xX7xX6xX15xX3xX36xXa11xX50xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX88xX37xXdxX3xX77xXa11xXexX3xXexX6xX15xX3xX84xX63xXc5xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX297xX27xXf7xX3xX50xXc5xX23xX22xX3xX50xX27xX282xX23xX3xXexXc4xXc5xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX9dxX89xX23xX22xX3xX4xX89xX3xX36xXc5xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fx8c7dxX23xX22xX3xX4xXf6xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX1042xX23xX1xX3xX84xX114xX4xX3xX15xX42xX27xX3xXexX1xXdaxX4xX1xXf7xX3xX1xX6xX15xX3xX5xX114xX6xX3xX4xX1xXacxX23xX3xX23xX22xX1xX272xX3xX23xX22xX1xXdxX57xXbxX3xX36xX74xX3xXexX1xX10xXc5xX3xX36xX27xX9b8xXdxX3xX5xX63xX3xX84xX4fxX23xX3xX1xXacxX4xX3xX84xX63xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xX3xX29axX1042xX3xXexX1xX27xXa5xXexXefxX3xX30xX1x8ee7xX23xX22xX3xX5xX5fxX27xX3xX7xX6xX27xX3xX29axX1xXdxX3xX25bxX23xX22xX3xX4xX1xXacxX23xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xX3xX5xX63xX50xX3xX77xX33xX23xX3xX36xXd68xXf7xX3xX25bxX23xX22xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xXexX88xXbbxXbcxX23xX22xX3xX4xX46xX3xX36xXdxX3xXexX1xX6xX50xX3xX9dxX114xX3xX4xX27xX325xX4xX3xXexX1xXdxX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xXexXc5xX63xX23xX3xX61dxX27xX282xX4xXefxX3xXf1xXdxX23xX1xX3xX9dxX114xX3xX36xXf6xX3xX36xXabbxX3xX29axX1xXdxX33xX23xX3xX25bxX23xX22xX3xX61dxX27xX15xX33xXexX3xX36xX38cxX23xX1xX3xX4xX282xX23xX22xX3xX1xXdxX33xX23xX3xX4xX27xX325xX4xX3xX36xXbcxXdxX3xX4xX1xXc5xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xXf7xX3xX23xX1xXa11xX50xX3xXexX53xXdxX3xX50xX89xX4xX3xX36xXdaxX4xX1xX3xXexX88xX6b1xX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX23xX1xX63xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX1xXacxX4xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xX88xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xXdxX9dxX9xXaxXdxX50xX22xX3ccxX1c7xX6xX1c1xX1c5xX49xX1c7xX1c1xX1c4xX1exX9dxX1c1xX2bxX1bfxX1exX2xX2xX10xX1bfxX1exX77xX2bxX1c7xX1d2xX1exX6xX2bxX1c4xX6xX10xX77xX2bxX1c5xX1c7xX2bxX1c7xX49xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX7xXfdxX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xXf1xX85xX3xXexX88xX89xX3xX1exX3xX45axX23xX1xX3xX49xXefxXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxXefxX77xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX84xX23xX8bxX23xX10xX1bbxX7xX8bxX2xX1bfxX49xX1c1xX8bxX2xX1c4xX1c5xX9dxX1c7xX1c1xX1c1xX2xX2xX1c1xX1c1xXexX2xX1c4xX1c5xX1c5xX5xX1c7xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX1bbxXdxX9dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX9dxX6xXexX6xX1exXc5xX88xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxX22xX10xX23xX29axX23xX10xX1bbxX7xXefxX22xX10xX23xX29axX4xX9dxX23xXefxX84xX23xX8bxX1c1xX1c4xX2xX1bfxX8bxX2xX1c4xX8bxX2xX1d2xX8bxX22xX88xXc5xX27xXbxX1exX2xX1c7xX1exX3e8xX1exX2xX1c7xX3e8xX1d2xX1bfxX1bfxX1c1xX49xX1c5xX1d2xX1bfxX2xX3e8xX1c7xX2xX1bfxX1c4xX2xX2xX1c1xX1d2xX3e8xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxXfabxXc4xXdxX3xX50xX325xXexX3xX5xX31dxX23xX3xX23xX702xX6xX3xX25bxX23xX22xX3xX36xXbbxX6xX3xX88xX6xX3xX61dxX27xX15xX33xXexX3xX36xX38cxX23xX1xX3xX84xX63xXc5xX3xX36xX68xX23xX22xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX36xXdxX74xX50xX24xX3xX153axX23xX22xX3xX36xX63xXc5xX3xX7xX5fxX27xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX297xX27xX3xX36xX68xX23xX22xX3xX84xX63xXc5xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX36xXdxX74xX50xX3xX4xXdfxX4xX3xX23xX1xX63xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX5xXd68xXdxX3xX5xXc4xX4xX3xXexX6fxX50xX3xX88xX6xX3xX4xXdfxX4xX1xX3xXexXc4xXc5xX3xX88xX6xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xX1xX388xX23xX3xX23xX702xX6xXefxX3xXa0xX1xX702xX23xX22xX3xXbxX1xXdxX42xX23xX3xX77xX78xX23xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xXexX88xXbbxX53xX4xX3xX9dxX114xX6xX3xX84xX63xXc5xX3xX84xXdxX57xX4xX3xX77xXdxX33xX23xX3xX77xX297xX4xX3xX1cxXc4xX3xX84xXdxX3xX7xXf6xX23xX22xX3xX4xX114xX4xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX81xX6xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX7xXf6xX23xX22xX3xX84xX25bxX3xXexX27xX15xX33xX23xX3xX4xX1xXa5xX50xX3xX1xX388xX23xXf7xX3xX4xX1xXc5xX3xXbxX1xX9a7xXbxX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX77xX38cxX3xX36xXdxX57xX23xX3xXexX46xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX74xX3xX36xXacxX4xX3xX9dx9d2dxX3xX1xX388xX23xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxXb6exX1xXdxX3xX25bxX23xX22xX3xXb3xX10xX3xXexX88xX6b1xX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX23xX1xX63xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX1xXacxX4xX3xX4xX1xXc5xX3xXf1xXdxX57xX23xX3x5d9bxX27xX15xX3xX4xX1xX27x6acaxX23xX3xXf1xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX84xX63xX3xX30xX25bxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX57xX3xX19ebxX27xX282xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX84xX63xX3xX4xXd52xX23xX22xX3xX5xX68xX4xX3xX36xXf6xXf7xX3xXexX88xX6b1xX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xXexX88xX354xX3xX5xXa9xX3xX22xXdxXdfxXc5xX3xX7xXbbxX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xXexX88xXbbxXbcxX23xX22xX3xX2ecxXc4xXdxX3xX1xXacxX4xX3xX30xXc5xX5xXc5xX88xX6xX9dxXc5xX3xX1xX37xXdxX3xX23xX4fxX50xX3xX2xX1d2xX1d2xX1d2xXf7xX3xX25bxX23xX22xX3xXb3xX10xX3xX36xXabbxX3xX7x5dc0xX23xX3xX7xX63xX23xX22xX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX33xX3xX84xX38cxX3xXexX88xXdaxX3xX23xX1xX63xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX1xXacxX4xX3xX36xXc4xXdxX3xXexX63xXdxX3xX84xX63xX3xX4xX85xX23xX22xX3xX5xX63xX3xX23xX22xXbbxXbcxXdxX3xX9dxX9f4xX23xX3xX9dxXa11xXexX3xX25bxX23xX22xXf7xX3xX5xX63xX3xXafxXc5xX1xX23xX3xX9axX6xX5xX5xXefxX3xXa0xX1xXbbxX23xX22xX3xX5xX68xX4xX3xX36xXf6xXf7xX3xX22xXdxXdfxXc5xX3xX7xXbbxX3xX9axX6xX5xX5xX3xX84xX63xX3xX4xX325xX23xX22xX3xX7xX114xX3xX5xX63xX3xXcxX1xX10xXc5xX9dxXc5xX88xX3xX9axb77cxX23xX7xX4xX1xX3xXexX301xX3xXf1xXdxX57xX23xX3xX19ebxX27xX6xX23xX22xX3xXfabxXbbxX354xX23xX22xX3xXexX46xX3xX76fxX6xX1cxX1exXfbfxX5xX6xX23xX4xX29axX3xX36xXabbxX3xX4xX1xX27xX19f2xX23xX3xX77xX38cxX3xX1xXc5xX63xX23xX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX50xX325xXexX3xX77xXbbxX53xX4xX3xX36xX325xXexX3xXbxX1xXdfxXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxXf1xX63xXc5xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX29axX1xXa11xX4xX3xX4xX1xX27xX15xX74xX23xX3xX22xXdxX6xXc5xX3xX22xXdxX702xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX33xX3xX29axX4cxXf7xX3xX1xXacxX3xXbxX1xXdfxXexX3xX50xXdxX23xX1xX3xX88xX6xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX50xX325xXexX3xXexX7dxX50xX3xX5xXacxX4xX3xXexX31dxX23xX3xX7xX282xX3xX61dxX27xX6xX23xX22xX3xX1xXacxX4xXf7xX3xX50xX325xXexX3xX4xXdfxXdxX3xXexX1xXbbxX53xX4xX3xX29ax84a0xX3xX36xXc5xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX5xX63xX50xX3xXexX301xX3xXexX31dxX23xX3xX7xX282xX3xXdfxX23xX1xX3xX7xXdfxX23xX22xX3xX4xX81xX6xX3xXexXdxX6xX3xX5xX6xX7xX10xX88xXefxX3xXf1xX63xXdxX3xX23xX4fxX50xX3xX7xX6xX27xX3xX36xX325xXexX3xXbxX1xXdfxX3xXexX88xX42xX23xXf7xX3xX4xX78xX3xX1xX6xXdxX3xX23xX1xX63xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xX3xX84xX42xX3xX1xXbbxX27xXefxX3xX9axXacxX3xX36xX74xX3xX5xXc4xXdxX3xX50xX325xXexX3xX9dxXdxX3xX7xX78xX23xX3xX29axX1xX9b8xX23xX22xX3xX5xX37xX24xX3xX4xXdfxX4xX3xX23xX1xX63xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX297xX27xX3xX1xXdxX57xX23xX3xXexXc4xXdxX3xX36xXabbxX3xX4xXf6xX3xXexX1xX74xX3xX36xXacxX4xX3xXexX31dxX23xX3xX7xX282xX3xX22xXdxX6xXc5xX3xX36xX325xX23xX22xX3xX4xX81xX6xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX6b1xX3xX50xX325xXexX3xX50xX297xX4xX3xX36xX325xX3xX4xX6xXc5xX3xX1xX388xX23xX3xX23xX1xXdxX272xX27xXf7xX3xX5xX42xX23xX3xXexX53xXdxX3xX50xX282xX4xX3xX22xXdxX702xX6xX3xX49xX3e8xX1c4xX3xX84xX63xX3xX494xX494xX1c4xX3xX23xX22xX1xX6fxX23xX3xXex73caxX3xX1xX10xX88xXexXa67xX3x9cb8xX36xX74xX3xX7xXc5xX3xX7xXdfxX23xX1xXf7xX3xX50xX325xXexX3xX4xXdfxXdxX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX61dxX27xX78xX3xX5xXa11xX4xX3xX4xXf6xX3xX23xX1xX38cxXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX2xX3xX1xX10xX88xXexXa67x89e6xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX153axX23xX22xX3xXb3xX10xX3xX50xX25bxX3xXexX78xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX77xX38cxX3xX4xX81xX6xX3xX9axX6xX5xX5xX3xX84xX63xX3xX9axX1affxX23xX7xX4xX1xX3xX23xX1xXbbxX3xX5xX63xX3xX50xX325xXexX3xX84xXdxX42xX23xX3xX22xXc4xX4xX1xX3xX23xX272xX23xX3xX50xXf6xX23xX22xX3xX50xX53xXdxX3xX4xX1xXc5xX3xX4xX78xX3xX23xX22xX63xX23xX1xXf7xX3xX50xX6b1xX3xX88xX6xX3xX50xX325xXexX3xX29axX1xXc5xX78xX23xX22xX3xX88xX325xX23xX22xX3xX50xX53xXdxX3xX36xX74xX3xXexX1xX6xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX297xX27xXefxX3xX9axX325xX3xX50xX25bxX3xXexX78xX3xXexX7dxX50xX3xX5xXacxX4xX3xXexX31dxX23xX3xX7xX282xX3xX61dxX27xX6xX23xX22xX3xX1xXacxX4xX3xX84xX53xXdxX3xXexX5fxX50xX3xXexX1xX33xX3xX4xX81xX6xX3xX50xX325xXexX3xX23xX1xX63xX3xXexX1xXdfxX50xX3xX1xXdxX74xX50xX3xX84xX301xX6xX3xXexX6fxX50xX3xXexX1xX7dxX15xX3xX50xXdxX272xX23xX3xX36xX7dxXexX3xX1xX297xX6xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xX88xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xXdxX9dxX9xXaxXdxX50xX22xX3ccxX1c7xX6xX1c7xX1c7xX10xX1c4xX6xX1c4xX1exX9dxX1c1xX2bxX1bfxX1exX2xX2xX10xX1bfxX1exX1bfxX49xX6xX3e8xX1exX6xX494xX9dxX1d2xX1c4xX3e8xX2bxX9dxX1d2xX1c7xX6xX1c4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX7xXfdxX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xXf1xX85xX3xXexX88xX89xX3xX1exX3xX45axX23xX1xX3xX1c7xXefxXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxXefxX77xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX84xX23xX8bxX23xX10xX1bbxX7xX8bxX2xX1bfxX49xX1c1xX8bxX2xX1c4xX1c5xX9dxX1c7xX1c1xX1c1xX2xX2xX1c1xX1c1xXexX2xX3e8xX1d2xX3e8xX5xX1c5xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX1bbxXdxX9dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX9dxX6xXexX6xX1exXc5xX88xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxX22xX10xX23xX29axX23xX10xX1bbxX7xXefxX22xX10xX23xX29axX4xX9dxX23xXefxX84xX23xX8bxX1c1xX1c4xX2xX1bfxX8bxX2xX1c4xX8bxX2xX1d2xX8bxX22xX88xXc5xX27xXbxX1exX2xX1c7xX1exX49xX1exX2xX1c7xX3e8xX1d2xX1bfxX1bfxX1c1xX49xX1c5xX1d2xX1bfxX2xX49xX2xX1c5xX1c7xX49xX3e8xX1c1xX1d2xX1c4xX1c5xX2xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxXb6exX1xX25bxX23xX22xX3xX5xX5fxX27xX3xX7xX6xX27xXf7xX3xX25bxX23xX22xX3xX36xXc4xXexX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX77xXbbxX53xX4xX3xX36xX325xXexX3xXbxX1xXdfxX3xX4xX81xX6xX3xX88xXdxX42xX23xX22xX3xX50xX6fxX23xX1xXefxX3xX153axX23xX22xX3xXbxX1xXdfxXexX3xXexX88xXdxX74xX23xX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX4xX25bxX23xX22xX3xX50xX325xXexX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX5xX63xX50xX3xXexX301xX3xX7xXexX88xXc5xX23xXexXdxX27xX50xX3xX1bfxX494xXf7xX3xX4xXf6xX3xX23xX1xX38cxXbxX3xXexXdaxX23xX1xX3xXexX1xX10xXc5xX3xX2bxX10xX50xXexXc5xX1exX22xXdxX5fxX15xX3x75d3xX3xX50xX325xXexX3xXbxX1xX31dxX23xX3xXexX88xXdxX57xX27xX3xXexX4cxX3xX22xXdxX5fxX15xXefxX3xXfbfxX1xXdxX42xX23xX3xX77xX78xX23xX3xX50xX53xXdxX3xX23xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX4xXdfxXdxX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xXexX88xX42xX23xX3xX4xXf6xX3xX1xX63xX23xX22xX3xX23xX22xX63xX23xX3xX1xXc4xXexX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX7xXexX88xXc5xX23xXexXdxX27xX50xX3xX7xXdxX42xX27xX3xX5xXc4xX23xX1xXf7xX3xX23xX616xX50xX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX50xX325xXexX3xX4xXdfxXdxX3xX5xXbbxX53xXdxX3xX3e8xX3xX4xX1xXdxX272xX27xXefxX3xX12a4xX46xX3xX9dxX89xX23xX22xX3xX50xX325xXexX3xXexXdxX6xX3xX5xX6xX7xX10xX88xX3xX36xX74xX3xXexX1xX6xX15xX3xX36xX9b8xXdxX3xXexX31dxX23xX3xX7xX282xX3xX1xXc4xXexXf7xX3xX1xXacxX3xX29axX1xXdxX33xX23xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX88xX27xX23xX22xX3xX5xX42xX23xX3xX84xX63xX3xX84xX53xXdxX3xXexX7dxX50xX3xX5xXacxX4xX3xXexX31dxX23xX3xX7xX282xX3xX61dxX27xX6xX23xX22xX3xX1xXacxX4xXf7xX3xX1xXacxX3xX36xXacxX4xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xXexX301xX23xX22xX3xX23xX1xX38cxXbxX3xX88xX27xX23xX22xX3xX4xX81xX6xX3xX1xXc4xXexXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX2ecxX5fxX15xX3xX5xX63xX3xX4xXdfxXdxX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xX23xX1xX7dxXexX3xXexX1xX33xX3xX22xXdxX53xXdxXefxX3xXa0xX33xX27xX3xX23xX1xXbbxX3xX23xXf6xX3xX4xX1xXc4xX15xX3xXexX301xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX36xXdxX74xX50xX3xX24dxXdxX22xX3xX24dxX6xX23xX22xX3xX20aaxX3xX84xX89xX3xX23xX9b8xX3xX29axX1xX9b8xX23xX22xX3xX5xX37xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX88xX6xX3xXf1xX85xX3xXexX88xX89xX3xX1cxX78xX15xX3xX88xX6xX3xXexX301xX3xX2xX49xX3xXexX1cedxX3xX23xX4fxX50xX3xXexX88xXbbxX53xX4xX3xX1exX3xX36xX33xX23xX3xX22xXdxXbcxXf7xX3xX23xXf6xX3xX7xXfdxX3xX4xX1xX4cxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xXefxX3xX153axX23xX22xX3xXb3xX10xX3xXexX114xX3xX1xX63xXc5xX3xX84xX272xX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX61dxX27xX78xX3xX4xX81xX6xX3xX50xX6fxX23xX1xXf7xX3xX84xX63xX3xXexX258xX3xX5xX63dxX23xX22xX3xX77xXdxX33xXexX3xX388xX23xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX23xX22xXbbxXbcxXdxX3xX36xXdxX3xXexX88xXbbxX53xX4xX3xX84xX6fxX3xX36xXabbxX3xXexXc4xXc5xX3xX23xX42xX23xX3xX23xX272xX23xX3xX50xXf6xX23xX22xX3xX84xX702xX23xX22xX3xX4xX1xXa11xX4xXf7xX3xX4xX1xXc5xX3xXbxX1xX9a7xXbxX3xX25bxX23xX22xX3xX9dxX114xX23xX22xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX77xX38cxX3xX36xXc5xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xX23xX1xX7dxXexX3xX23xX1xX5fxX23xX3xX5xXc5xXc4xXdxX3xXexX301xX23xX22xX3xX4xXf6xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xX88xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xXdxX9dxX9xXaxXdxX50xX22xX3ccxX2xX1c5xX1d2xX10xX10xX1bfxX1c7xX1c4xX1exX9dxX1c1xX2bxX6xX1exX2xX2xX10xX1bfxX1exX1bfxX4xX77xX4xX1exX494xX2xX1d2xX9dxX1bfxX4xX49xX2bxX1c4xX77xX494xX1d2xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX7xXfdxX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xXf1xX85xX3xXexX88xX89xX3xX1exX3xX45axX23xX1xX3xX1c5xXefxXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxXefxX77xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX84xX23xX8bxX23xX10xX1bbxX7xX8bxX2xX1bfxX49xX1c1xX8bxX2xX1c4xX1c5xX9dxX1c7xX1c1xX1c1xX2xX2xX1c1xX1c1xXexX1c5xX1bfxX1bfxX1c1xX5xX494xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX1bbxXdxX9dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX9dxX6xXexX6xX1exXc5xX88xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxX22xX10xX23xX29axX23xX10xX1bbxX7xXefxX22xX10xX23xX29axX4xX9dxX23xXefxX84xX23xX8bxX1c1xX1c4xX2xX1bfxX8bxX2xX1c4xX8bxX2xX1d2xX8bxX22xX88xXc5xX27xXbxX1exX2xX1c7xX1exX2xX1c7xX3e8xX1d2xX1bfxX1bfxX3e8xX1c1xX2xX1bfxX3e8xX2xX3e8xX2xX1d2xX2xX1d2xX1c4xX1c7xX1d2xX1c4xX1c7xX1c4xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX153axX23xX22xX3xX22xXdxX78xXdxX3xXexX1xXdaxX4xX1xX3xX4xX1xXc5xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX23xX22xXbbxXbcxXdxX3xX4xX1xXbbxX6xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX84xX272xX3xXexX31dxX50xX3xX61dxX27xX6xX23xX3xXexX88xXacxX23xX22xX3xX4xX81xX6xX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX24xX3xX22xXdxX282xX23xX22xX3xX23xX1xXbbxX3xX84xXdxX57xX4xX3xX23xX22xXbbxXbcxXdxX3xX1cxXbbxX6xX3xX77xXdxX33xXexX3xX9dxXd52xX23xX22xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX76fxX267xXexX3xXcxX88xXbcxXdxX3xX36xX74xX3xX22xXdxX10xXc5xX3xX4xX7dxX15xXf7xX3xXexX1xX27xX3xX1xXc5xXc4xX4xX1xX3xX36xX68xX23xX22xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX36xXdxX74xX50xXf7xX3xXexXdfxX4xX3xX9dxX89xX23xX22xX3xX4xX81xX6xX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX23xX616xX50xX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xX50xXacxXdxX3xX1xXc5xXc4xXexX3xX36xX325xX23xX22xX3xX1xX63xX23xX22xX3xX23xX22xX63xX15xX3xX4xX81xX6xX3xX4xXc5xX23xX3xX23xX22xXbbxXbcxXdxXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxXf1xXdaxX3xX9dxX89xXf7xX3xXexX6xX3xX4xXf6xX3xX1xX57xX3xXexX1xX282xX23xX22xX3xX9dxX9f4xX23xX3xX36xXbbxXbcxX23xX22xX3xX141cxXfbfxX12a4xXefxX3xX24dxXc4xX23xX3xX77xXdxX33xXexX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xX36xXbbxXbcxX23xX22xX3xXexX301xX3xX23xX1xX63xX3xX88xX6xX3xX4xX1xX354xX3xX5xX63xX3xX1cf5xX50xX325xXexX3xXbxX1xX31dxX23xX1d2dxX3xX23xX1xXbcxX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xXefxX3xXcxX1xXdxX33xXexX3xX77xX38cxX3xX141cxXfbfxX12a4xX3xX1xXc5xXc4xXexX3xX36xX325xX23xX22xX3xX23xX1xXbcxX3xX84xXdxX57xX4xX3xXexXdaxX23xX1xX3xXexXc5xXdfxX23xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX36xX74xX3xXexXdaxX23xX3xX1xXdxX57xX27xX3xXexX301xX3xX84xX57xX3xXexXdxX23xX1xX3xX84xX272xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX77xX38cxXefxX3xX24dxX7dxXexX3xX29axX6fxX3xX50xX325xXexX3xX5xXd68xXdxX3xX23xX1xX258xX3xX23xX63xXc5xX3xX4xX85xX23xX22xX3xX7xXfdxX3xX29axX1xXdxX33xX23xX3xX77xXc4xX23xX3xX36xXdxX3xX5xXc4xX4xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX63xX3xX23xX22xXbbxXbcxXdxX3xX15xX42xX27xX3xX4xX85xXefxX3xX12a4xX6xXdxX3xX7xX282xX3xX2xX3xX50xXdxX5xXdxX1exX22xXdxX5fxX15xXf7xX3xX23xX1xX5fxX23xX3xX84xX53xXdxX3xX61dxX27xXabbxX23xX22xX3xX36xXbbxXbcxX23xX22xX3xX22xXdxX702xX6xX3xX84xX57xX3xXexXdxX23xX1xX3xX84xX63xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX77xX38cxXf7xX3xX7xXfdxX3xX77xXdxX33xX23xX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX29axX1xXc5xX78xX23xX22xX3xX4xXdfxX4xX1xX3xX9dxX63xXdxX3xX3e8xX1c4xX1c4xX3xX29axXdxX5xXc5xX50xX10xXexXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xX88xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xXdxX9dxX9xXaxXdxX50xX22xX3ccxX1c7xX6xX77xX3e8xX49xX1c1xX10xX1c4xX1exX9dxX1c1xX2bxX1bfxX1exX2xX2xX10xX1bfxX1exX1d2xX3e8xX2xX77xX1exX494xX2bxX1d2xX49xX2xX4xX10xX1c5xX2xX10xX494xX2bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX7xXfdxX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xXf1xX85xX3xXexX88xX89xX3xX1exX3xX45axX23xX1xX3xX494xXefxXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxXefxX77xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX84xX23xX8bxX23xX10xX1bbxX7xX8bxX2xX1bfxX49xX1c1xX8bxX2xX1c4xX1c5xX9dxX1c7xX1c1xX1c1xX2xX2xX1c1xX1c1xXexX1c1xX1c4xX1c1xX1c1xX5xX1bfxXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX1bbxXdxX9dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX9dxX6xXexX6xX1exXc5xX88xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxX22xX10xX23xX29axX23xX10xX1bbxX7xXefxX22xX10xX23xX29axX4xX9dxX23xXefxX84xX23xX8bxX1c1xX1c4xX2xX1bfxX8bxX2xX1c4xX8bxX2xX1d2xX8bxX22xX88xXc5xX27xXbxX1exX2xX1c7xX1exX1c5xX1exX2xX1c7xX3e8xX1d2xX1bfxX1bfxX1c1xX49xX1c5xX1d2xX1bfxX2xX494xX1c5xX494xX1c5xX1bfxX3e8xX49xX2xX1c1xX1c5xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX24dxX42xX23xX3xX4xXc4xX23xX1xX3xX36xXf6xXf7xX3xX25bxX23xX22xX3xX4xX85xX23xX22xX3xXexX1xX7dxX15xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX22xXdxXdfxX3xXexX88xX38cxX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xX3xX5xX53xX23xX3xX4xX81xX6xX3xX50xX325xXexX3xX4xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX7xXdxX42xX27xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xXefxX3xXaxX0xXdxX2fxXf1xXdxX57xX4xX3xX36xXc5xX3xX36xXc4xX4xX3xX84xX9f4xX23xX3xX5xX27xX25bxX23xX3xX5xX63xX3xXexX88xXacxX23xX22xX3xXexX5fxX50xX3xX4xX81xX6xX3xX23xX22xX63xX23xX1xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xXf7xX3xX61dxX27xX6xX3xX23xXf6xX3xXexX6xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX74xX3xX1xXf6xX6xX3xX22xXdxX78xXdxX3xX77xXdaxX3xX50xXa5xXexX3xX4xX81xX6xX3xXexX114xX3xX23xX1xXdxX42xX23xX0xX8bxXdxX2fxXaxXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX9axX57xX3xXexX1xX282xX23xX22xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX7xXfdxX3xX4xX1xXc5xX3xXbxX1xX9a7xXbxX3xX4xXdfxX4xX3xX23xX1xX63xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xX3xXexX6fxX50xX3xX88xX6xX3xX4xX388xX3xX4xX1xX33xX3xX1xXc5xXc4xXexX3xX36xX325xX23xX22xX3xX4xX81xX6xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX5xXbbxX354xX23xX22xX3xXexX46xXf7xX3xXexXbbxX388xX23xX22xX3xXexXdfxX4xX3xX4xX81xX6xX3xX4xXdfxX4xX3xX1xXc4xXexX3xX84xX53xXdxX3xX23xX1xX6xX27xX3xX88xX6xX3xX7xX6xXc5xX3xX84xX63xX3xX5xX63xX50xX3xX4xXdfxX4xX1xX3xX23xX63xXc5xX3xX36xX74xX3xX29axX33xXexX3xX23xX282xXdxX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX5xXbbxX354xX23xX22xX3xXexX46xX3xX84xX53xXdxX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX4xX9b8xX3xX36xXdxX74xX23xX3xXexX6xX3xX84xX9f4xX23xX3xXexX1xX7dxX15xX3xX1xX63xX23xX22xX3xX23xX22xX63xX15xXefxX3xX30xX5fxX15xX3xX4xX31dxX27xX3xX23xX282xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX29axX1xXdaxX6xX3xX4xXc4xX23xX1xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX84xX9f4xX23xX3xX5xX63xX3xX50xX89xX4xX3xXexXdxX42xX27xX3xX4xX78xX3xX36xXbcxXdxX3xX4xX81xX6xX3xX23xX1xXdxX272xX27xX3xX23xX1xX63xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX9axXdxX74xX27xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX5xXbbxX354xX23xX22xX3xXexX46xX3xX1exX3xX4xXdfxX4xX1xX3xX4xXdfxX4xX3xX1xXc4xXexX3xXexXbbxX388xX23xX22xX3xXexXdfxX4xX3xX84xX63xX3xXexXc4xXdxX3xX7xX6xXc5xXf7xX3xXexX6xX3xX7xXfdxX3xX1cxX5fxX15xX3xX9dxX114xX23xX22xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX1xX57xX3xXexX1xX282xX23xX22xX3xX5xX53xX23xX3xX1cf5xX84xX282xX23xX3xXexX27xX5fxX23xX3xXexX1xX10xXc5xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX4xX388xX3xX77xX78xX23xX1d2dxX3xX1xXc5xXc4xXexX3xX36xX325xX23xX22xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX77xX616xX23xX22xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX5xXbbxX354xX23xX22xX3xXexX46xXefxX3xX76fxXdfxX15xX3xXexXdaxX23xX1xX3xX5xXbbxX354xX23xX22xX3xXexX46xX3xX5xX63xX3xX50xX325xXexX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xX7xX282xX3xX36xXf6xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX141cxXdxXdfxXc5xX3xX7xXbbxX3xXb3xX10xX3xX23xX22xX1xX1042xX3xX88xX616xX23xX22xX3xX23xX33xX27xX3xXexX6xX3xX5xX63xX50xX3xX88xX6xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX50xX325xXexX3xX4xXdfxXdxX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX36xX81xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xX36xX74xX3xX36xX33xX50xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX23xX1xX38cxXbxX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX1xX6xX15xX3xX36xX9b8xXdxX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xX29axX1xXc5xX78xX23xX22xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX1cxXc5xX6xX15xX3xX61dxX27xX6xX23xX1xX3xX50xX325xXexX3xX1xXc4xXexX3xX9dxX27xX15xX3xX23xX1xX7dxXexXf7xX3xXexX6xX3xX7xXfdxX3xXexX88xX78xX3xX5xXbcxXdxX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xXa5xXexX3xX5xXa9xX3xX5xXbbxX354xX23xX22xX3xXexX46xXefxX3xXcxXdxX33xX23xX3xXexX1xX42xX50xX3xX50xX325xXexX3xX77xXbbxX53xX4xX3xXexX301xX3xX4xX1xX702xX3xXaxX23xX33xX27xXaxXf7xX3xXexX6xX3xX7xXfdxX3xX36xXc5xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX4xXdfxX4xX1xX3xX4xXdfxX4xX3xX1xXc4xXexX3xX84xXa5xXexX3xX4xX1xX7dxXexX3xX1xX7dxXbxX3xX9dxX9f4xX23xX3xX5xX9f4xX23xX3xX23xX1xX6xX27xXf7xX3xX5xX114xX4xX3xX1xX7dxXbxX3xX9dxX9f4xX23xX3xX7xXfdxX3xX50xX6b1xX3xXexX1xX42xX50xX3xX50xX325xXexX3xXexX88xX6xX23xX22xX3xX50xX53xXdxXf7xX3xX84xX53xXdxX3xX4xXdfxX4xX3xX7xX282xX3xX36xXc5xX3xX4xX1xXdaxX23xX1xX3xX1cxXdfxX4xX3xX6b1xX3xX50xX297xX4xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xXefxX3xX76fxXacxXdxX3xX15xX33xX27xX3xXexX282xX3xX36xX272xX27xX3xX4xXf6xX3xX5xXdxX42xX23xX3xX1xX57xX3xX84xX53xXdxX3xX23xX1xX6xX27xXf7xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX4xX1xX68xX23xX22xX3xX5xXdxX42xX23xX3xX1xX57xX3xX88xX6xX3xX7xX6xXc5xXf7xX3xXexX6xX3xX7xXfdxX3xX77xXdxX33xXexX3xXexX88xXbbxX53xX4xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX4xX78xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX7xX114xX3xX29axXdxX57xX23xX3xXexX114xX3xX23xX1xXdxX42xX23xX3xX7xXfdxX3xX9dxXdxX19a3xX23xX3xX88xX6xX3xX1cf5xX36xX325xX23xX22xX3xX36xX7dxXexXf7xX3xX7xXf6xX23xX22xX3xXexX1xX31dxX23xXf7xX3xX23xX68xXdxX3xX5xX46xX6xX3xXbxX1xX27xX23xX3xXexX88xX63xXc5xXf7xX3xXefxXefxXefxX1d2dxXf7xX3xXexXc4xXdxX3xXexX1xXbcxXdxX3xX36xXdxX74xX50xX3xX23xXf6xX3xX4xX63dxX23xX3xX36xX6xX23xX22xX3xX23xX1xX10xX23xX3xX23xX1xXf6xX50xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxX30xX63xX23xX22xX3xX36xX63xXc5xX3xX7xX5fxX27xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xXexX1xXbcxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xXexX1xX33xX3xX22xXdxX53xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xXf7xX3xXexX6xX3xX5xXc4xXdxX3xX4xX63xX23xX22xX3xXexX1xX7dxX15xX3xX4xXdfxX4xX3xX29axX1xX78xX3xX23xX4fxX23xX22xX3xX9dxXbbxXbcxX23xX22xX3xX23xX1xXbbxX3xX5xX63xX3xX84xX25bxX3xXexXa5xX23xXefxX3xX153axX23xX22xX3xXb3xX10xX3xX4xX85xX23xX22xX3xX23xX22xX1xX1042xX3xX84xXa5xX15xXefxX3xX153axX23xX22xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX50xX6fxX23xX1xX3xX36xXabbxX3xX36xXc4xXexX3xXexX53xXdxX3xX22xXdxX53xXdxX3xX1xXc4xX23xXf7xX3xX84xX63xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xXexXdxX23xX3xX50xXacxXdxX3xXexX1xX297xX3xX50xX53xXdxX3xX9dxX301xX23xX22xX3xX5xXc4xXdxX3xX6b1xX3xX36xXf6xXefxX3xXaxX0xXdxX2fxaa2bxX53xX4xX3xX50xX27xX282xX23xX3xX4xX81xX6xX3xXexX25bxXdxX3xX5xX63xX3xXbxX1xXdfxXexX3xXexX88xXdxX74xX23xX3xX50xXc4xX23xX1xX3xX50xXfdxX3xX1xX388xX23xX3xX23xX702xX6xXf7xX3xX23xX1xX7dxXexX3xX5xX63xX3xX61dxX27xX6xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX22xX6fxX3xXexX25bxXdxX3xXexX1xX7dxX15xX3xX7xX27xX282xXexX3xX2xX1c4xX3xX84xX63xX3xX2xX1c7xX3xX23xX4fxX50xX3xX23xX6xX15xXefxX3xXa0xX1xX702xX23xX22xX3xXbxX1xXdfxXexX3xXexX88xXdxX74xX23xX3xX84xXbbxX354xXexX3xX77xXa5xX4xX3xX7xXfdxX3xX29axX1xXdxX33xX23xX3xX4xX25bxX23xX22xX3xX36xX37xX23xX22xX3xXexX114xX3xXexXdxX23xX3xX1xX388xX23xXf7xX3xX36xX267xXexX3xX88xX6xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX4xX5fxX27xX3xX1xX258xXdxX3xX7xX5fxX27xX3xX7xXa11xX4xX3xX1xX388xX23xX0xX8bxXdxX2fxXaxXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX23xXexX10xX88xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xXdxX9dxX9xXaxXdxX50xX22xX3ccxX1c7xX6xX10xX1c7xX1c1xX1bfxX1c7xX1c4xX1exX9dxX1c1xX2bxX1bfxX1exX2xX2xX10xX1bfxX1exX77xX2bxX1c4xX77xX1exX77xX2xX6xX3e8xX1bfxX1c7xX1bfxX1bfxX77xX1c1xX1d2xX1c4xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX7xXfdxX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xXf1xX85xX3xXexX88xX89xX3xX1exX3xX45axX23xX1xX3xX1bfxXefxXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxXdxXefxX77xX6xXc5xX1xX6xXexXdxX23xX1xXefxX84xX23xX8bxX23xX10xX1bbxX7xX8bxX2xX1bfxX49xX1c1xX8bxX2xX1c4xX1c5xX9dxX1c7xX1c1xX1c1xX2xX2xX1c1xX1c1xXexX1d2xX494xX494xX494xX5xX1d2xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX1bbxXdxX9dxXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaxX3xX9dxX6xXexX6xX1exXc5xX88xXdxX22xXdxX23xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8bxX8bxX22xX10xX23xX29axX23xX10xX1bbxX7xXefxX22xX10xX23xX29axX4xX9dxX23xXefxX84xX23xX8bxX1c1xX1c4xX2xX1bfxX8bxX2xX1c4xX8bxX2xX1d2xX8bxX22xX88xXc5xX27xXbxX1exX2xX1c7xX1exX494xX1exX2xX1c7xX3e8xX1d2xX1bfxX1bfxX1c1xX49xX1c5xX1d2xX1bfxX2xX1bfxX1bfxX1c5xX1c4xX494xX494xX494xX1c7xX494xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxXa0xX22xX63xX15xX3xX23xX1xX5fxX23xX3xX5xXc5xXc4xXdxX3xX4xXf6xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX61dxX27xX78xX3xX5xXa11xX4xXf7xX3xXexX6xX3xX36xXabbxX3xX84xXbbxX354xXexX3xX36xXc4xXdxX3xX9dxXbbxX388xX23xX22xX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xX42xX50xX3xX36xaeadxXbxXefxX3xXfabxX68xX4xX3xX4xXf6xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xXf7xX3xXexX6xX3xX36xXabbxX3xX4xXf6xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX1xX57xX3xXexX1xX282xX23xX22xX3xX9dxX9f4xX23xX3xX36xXbbxXbcxX23xX22xX3xX141cxXfbfxX12a4xXf7xX3xX4xXf6xX3xX36xXbbxX354xX4xX3xX50xXc4xX23xX22xX3x95b9xX23xXexX10xX88xX23xX10xXexX3xX29axX33xXexX3xX23xX282xXdxX3xXexXc5xX63xX23xX3xX4xX31dxX27xXefxX3xXcxX1xXa5xXexX3xX29axX1xXf6xX3xX4xXf6xX3xXexX1xX74xX3xXexXbbxX6b1xX23xX22xX3xXexXbbxX354xX23xX22xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX77xXbbxX53xX4xX3xX36xX325xXexX3xXbxX1xXdfxX3xXexXdxX33xXbxX3xXexX1xX10xXc5xXf7xX3xX23xX1xXbbxX23xX22xX3xX6xXdxX3xX4xX85xX23xX22xX3xX50xX27xX282xX23xX3xXexXbbxX6b1xX23xX22xX3xXexXbbxX354xX23xX22xXf7xX3xX50xX27xX282xX23xX3xX7xX282xX23xX22xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xXbxX1xX68xXexX3xX36xXf6xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24dxXc5xX9dxX15xXaxX2fxXa0xX1xXbbxX3xX25bxX23xX22xX3xXb3xX10xX3xX50xX25bxX3xXexX78xXf7xX3xX77xX616xX23xX22xX3xXexX301xX23xX22xX3xX77xXbbxX53xX4xX3xX4xX1xX5fxX23xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xXf7xX3xXexX6xX3xX36xXabbxX3xX36xX6xX23xX22xX3xX36xX297xX23xX22xX3xXexX88xXbbxX53xX4xX3xX50xX325xXexX3xXexX1xX27xX23xX22xX3xX5xX85xX23xX22xX3xX36xX31dxX15xX3xX1xXc5xX6xX3xX36xX32d6xXbxXefxX3xXf1xXdxX57xX4xX3xX4xX31dxX23xX3xX5xX63xX50xX3xX5xX63xX3xX23xX1xX32d6xX3xX23xX1xX63xX23xX22xX3xX23xX22xXa11xXexX3xX5xX7dxX15xX3xX4xX1xX68xX23xX22xXf7xX3xXexXc4xXc5xX3xX23xX42xX23xX3xX23xX1xX702xX23xX22xX3xX29axX6fxX3xX61dxX27xX6xX23xX3xX50xX53xXdxX3xX4xX81xX6xX3xX23xX1xX5fxX23xX3xX5xXc5xXc4xXdxXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xX9dxXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9dxX88xX10xX5xX6xXexX10xX9dxXaxX2fxX0xX7xXexX88xXc5xX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX42xX23xX3xX61dxX27xX6xX23xX24xX0xX8bxX7xXexX88xXc5xX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX50xX77xX1exX6xX23xX9dxX1exX7xX6xXbxXc5xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141cxXdxX7dxX4xX3xX50xX388xX3xX9dxX27xX3xX1xX63xX23xX1xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xX3xX77xX616xX23xX22xX3xX4xXdfxX4xX1xX3x664fxX23xX22xX81xX3xX36xX25bxX23xX22x67b5xX3xX7xXa11xXbxX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX1xXdxX57xX23xX3xXexX1xX114xX4xXaxX3xX1xX88xX10xX2bxX9xXaxX8bxX29axX1xXc5xX6xX1exX1xXc5xX4xX8bxX22xXdxX6xX4xX1exX50xXc5xX1exX9dxX27xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX84xX27xX1exXexX88xX27xX1exX77xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX1exX9dxXc5xX23xX22xX1exX7xX6xXbxX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX1xXdxX10xX23xX1exXexX1xX27xX4xX8bxX2xX1c5xX1c1xX2xX1c4xX1bfxXefxX1xXexX50xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX8bxX50xX10xX9dxXdxX6xX8bxX2xX1c1xX1c4xX8bxX23xX10xX1bbxX7xX8bxX2xX1bfxX49xX1c4xX8bxX2xX1c4xX1c5xX9dxX1c5xX2xX2xX1c1xX494xX1c1xX1c4xXexX1c5xX1d2xX494xX5xX1d2xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxX6xX2fxX0xX9dxXdxX84xX2fxX0xX7xXexX88xXc5xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX141cxXdxX7dxX4xX3xX50xX388xX3xX9dxX27xX3xX1xX63xX23xX1xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xX3xX77xX616xX23xX22xX3xX4xXdfxX4xX1xX3xX350axX23xX22xX81xX3xX36xX25bxX23xX22xX3513xX3xX7xXa11xXbxX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX1xXdxX57xX23xX3xXexX1xX114xX4xXaxX3xX1xX88xX10xX2bxX9xXaxX8bxX29axX1xXc5xX6xX1exX1xXc5xX4xX8bxX22xXdxX6xX4xX1exX50xXc5xX1exX9dxX27xX1exX1xX6xX23xX1xX1exX84xX27xX1exXexX88xX27xX1exX77xX6xX23xX22xX1exX4xX6xX4xX1xX1exX1exX9dxXc5xX23xX22xX1exX7xX6xXbxX1exXexX1xX6xX23xX1xX1exX1xXdxX10xX23xX1exXexX1xX27xX4xX8bxX2xX1c5xX1c1xX2xX1c4xX1bfxXefxX1xXexX50xXaxX2fxX141cxXdxX7dxX4xX3xX50xX388xX3xX9dxX27xX3xX1xX63xX23xX1xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xX3xX77xX616xX23xX22xX3xX4xXdfxX4xX1xX3xX350axX23xX22xX81xX3xX36xX25bxX23xX22xX3513xX3xX7xXa11xXbxX3xXexX1xX63xX23xX1xX3xX1xXdxX57xX23xX3xXexX1xX114xX4xX0xX8bxX6xX2fxX0xX8bxX7xXexX88xXc5xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9dxXaxX2fxX2ecxXbbxX6xX3xX4xXc5xX23xX3xX23xX22xXbbxXbcxXdxX3xX84xX63xXc5xX3xXexX88xXc4xX23xX22xX3xXexX1xXdfxXdxX3xX23xX22xX81xX3xX36xX25bxX23xX22xX3xX5xX63xX3xX4xXdfxX4xX1xX3xX5xXa9xX3xXexXbbxX6b1xX23xX22xX3xX36xX74xX3xXexX1xX114xX4xX3xX1xXdxX57xX23xX3xX4xXdfxX4xX3xX4xX1xX27xX15xX33xX23xX3xX9dxX27xX3xX1xX63xX23xX1xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xX3xX9dxX63xXdxX3xX23xX22xX63xX15xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xX8bxX9dxXdxX84xX2fxX0xX8bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa0xX1xXa5xXexX3xX24dxX78xX23xX3xXexX1xX46xX3xX23xX22xX1xXdxX57xX50xX3xXexX1xX6xX23xX22xX3xX50xXdfxX15xX3xX23xX1xX616xX50xX3xX36xXbbxX6xX3xX9dxX27xX3xX29axX1xXdfxX4xX1xX3xX5xX42xX23xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX1xX88xX10xX2bxX9xXaxX8bxX29axX1xXc5xX6xX1exX1xXc5xX4xX8bxX23xX1xX6xXexX1exX77xX6xX23xX1exXexX1xX27xX1exX23xX22xX1xXdxX10xX50xX1exXexX1xX6xX23xX22xX1exX50xX6xX15xX1exX23xX1xX6xX50xX1exX9dxX27xX6xX1exX9dxX27xX1exX29axX1xX6xX4xX1xX1exX5xX10xX23xX1exX84xX27xX1exXexX88xX27xX8bxX2xX1c5xX1c4xX1c7xX494xX1c1xXefxX1xXexX50xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX8bxX50xX10xX9dxXdxX6xX8bxX2xX1c1xX1c4xX8bxX23xX10xX1bbxX7xX8bxX2xX1bfxX3e8xX1c5xX8bxX2xX3e8xX49xX9dxX3e8xX2xX1c5xX2xX49xX49xX1c1xXexX1c1xX1c7xX1c1xX1c7xX5xX1c5xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxX6xX2fxX0xX9dxXdxX84xX2fxX0xX7xXexX88xXc5xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa0xX1xXa5xXexX3xX24dxX78xX23xX3xXexX1xX46xX3xX23xX22xX1xXdxX57xX50xX3xXexX1xX6xX23xX22xX3xX50xXdfxX15xX3xX23xX1xX616xX50xX3xX36xXbbxX6xX3xX9dxX27xX3xX29axX1xXdfxX4xX1xX3xX5xX42xX23xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX1xX88xX10xX2bxX9xXaxX8bxX29axX1xXc5xX6xX1exX1xXc5xX4xX8bxX23xX1xX6xXexX1exX77xX6xX23xX1exXexX1xX27xX1exX23xX22xX1xXdxX10xX50xX1exXexX1xX6xX23xX22xX1exX50xX6xX15xX1exX23xX1xX6xX50xX1exX9dxX27xX6xX1exX9dxX27xX1exX29axX1xX6xX4xX1xX1exX5xX10xX23xX1exX84xX27xX1exXexX88xX27xX8bxX2xX1c5xX1c4xX1c7xX494xX1c1xXefxX1xXexX50xXaxX2fxXa0xX1xXa5xXexX3xX24dxX78xX23xX3xXexX1xX46xX3xX23xX22xX1xXdxX57xX50xX3xXexX1xX6xX23xX22xX3xX50xXdfxX15xX3xX23xX1xX616xX50xX3xX36xXbbxX6xX3xX9dxX27xX3xX29axX1xXdfxX4xX1xX3xX5xX42xX23xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xX0xX8bxX6xX2fxX0xX8bxX7xXexX88xXc5xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9dxXaxX2fxXa0xX1xXf6xX50xX3xX23xX22xX1xXdxX42xX23xX3xX4xX297xX27xX3xXexX1xX27xX325xX4xX3xX2ecxXc4xXdxX3xX1xXacxX4xX3xX12a4xX1xXdxXa67xX27xXc5xX29axX6xX3xX4xX81xX6xX3xXa0xX1xXa5xXexX3xX24dxX78xX23xX3xX36xX6xX23xX22xX3xXbxX1xXdfxXexX3xXexX88xXdxX74xX23xX3xX50xX325xXexX3x74f9xXexX1xX6xX23xX22xX3xX50xXdfxX15xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89x73eaxX3xX84xX63xX3xX9dxX114xX3xX29axXdxX33xX23xX3xXexXdxX33xX23xX3xX1xX63xX23xX1xX3xXexX1xX46xX3xX23xX22xX1xXdxX57xX50xX3xX5xX31dxX23xX3xX36xX31dxX27xX3xXexXdxX42xX23xX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xXexX1xXdfxX23xX22xX3xX23xX63xX15xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xX8bxX9dxXdxX84xX2fxX0xX8bxX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xXdfxX4xX3xX23xX1xX63xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xX3xX23xX22xX1xX1042xX3xX88xX616xX23xX22xX3xX36xX5fxX15xX3xX5xX63xX3xX1bfxX3xXexX88xXbbxXbcxX23xX22xX3xX1xX354xXbxX3xX4xXf6xX3xX29axX1xX78xX3xX23xX4fxX23xX22xX3xX1cxXf6xX6xX3xX7xX9b8xX3xX7xX114xX3xX7xX282xX23xX22xX3xX4xX6xXc5xX3xX23xX1xX7dxXexXaxX3xX1xX88xX10xX2bxX9xXaxX8bxX29axX1xXc5xX6xX1exX1xXc5xX4xX8bxX4xX6xX4xX1exX23xX1xX6xX1exX29axX1xXc5xX6xX1exX1xXc5xX4xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX88xX6xX23xX22xX1exX9dxX6xX15xX1exX5xX6xX1exX1bfxX1exXexX88xX27xXc5xX23xX22xX1exX1xXc5xXbxX1exX4xXc5xX1exX29axX1xX6xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX1cxXc5xX6xX1exX7xXc5xX1exX7xX27xX1exX7xXc5xX23xX22xX1exX4xX6xXc5xX1exX23xX1xX6xXexX8bxX2xX1c7xX494xX494xX1c7xX1c5xXefxX1xXexX50xXaxX2fxX0xXdxX50xX22xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX8bxX50xX10xX9dxXdxX6xX8bxX2xX1c1xX1c4xX8bxX23xX10xX1bbxX7xX8bxX2xX1bfxX1c1xX1bfxX8bxX2xX1c4xX1c5xX9dxX2xX1c1xX1c1xX2xX1c1xX1c7xX49xXexX1d2xX1d2xX49xX1c4xX5xX2xXefxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xXdxX33xX4xX3xX36xX37xX23xX22xX3xX1xX37xX3xX23xX22xX27xX15xX42xX23xX3xXexX46xX3xX2xX49xX3xXexX4cxX3xX23xX4fxX50xX3xX50xX53xXdxX3xX5xX57xX4xX1xX3xX2xX3xX22xXdxX5fxX15xX3xX23xX63xX15xX3xX22xXdxX68xXbxX3xXexX6xX3xXexX6fxX50xX3xX1xXdxX74xX27xX3xX77xX78xX23xX3xX4xX1xX7dxXexX3xX4xX81xX6xX3xX84xX85xX3xXexX88xX89xXaxX3xX8bxX2fxX0xX8bxX6xX2fxX0xX9dxXdxX84xX2fxX0xX7xXexX88xXc5xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xXdfxX4xX3xX23xX1xX63xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xX3xX23xX22xX1xX1042xX3xX88xX616xX23xX22xX3xX36xX5fxX15xX3xX5xX63xX3xX1bfxX3xXexX88xXbbxXbcxX23xX22xX3xX1xX354xXbxX3xX4xXf6xX3xX29axX1xX78xX3xX23xX4fxX23xX22xX3xX1cxXf6xX6xX3xX7xX9b8xX3xX7xX114xX3xX7xX282xX23xX22xX3xX4xX6xXc5xX3xX23xX1xX7dxXexXaxX3xX1xX88xX10xX2bxX9xXaxX8bxX29axX1xXc5xX6xX1exX1xXc5xX4xX8bxX4xX6xX4xX1exX23xX1xX6xX1exX29axX1xXc5xX6xX1exX1xXc5xX4xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX88xX6xX23xX22xX1exX9dxX6xX15xX1exX5xX6xX1exX1bfxX1exXexX88xX27xXc5xX23xX22xX1exX1xXc5xXbxX1exX4xXc5xX1exX29axX1xX6xX1exX23xX6xX23xX22xX1exX1cxXc5xX6xX1exX7xXc5xX1exX7xX27xX1exX7xXc5xX23xX22xX1exX4xX6xXc5xX1exX23xX1xX6xXexX8bxX2xX1c7xX494xX494xX1c7xX1c5xXefxX1xXexX50xXaxX2fxX30xXdfxX4xX3xX23xX1xX63xX3xX29axX1xXc5xX6xX3xX1xXacxX4xX3xX23xX22xX1xX1042xX3xX88xX616xX23xX22xX3xX36xX5fxX15xX3xX5xX63xX3xX1bfxX3xXexX88xXbbxXbcxX23xX22xX3xX1xX354xXbxX3xX4xXf6xX3xX29axX1xX78xX3xX23xX4fxX23xX22xX3xX1cxXf6xX6xX3xX7xX9b8xX3xX7xX114xX3xX7xX282xX23xX22xX3xX4xX6xXc5xX3xX23xX1xX7dxXexX0xX8bxX6xX2fxX0xX8bxX7xXexX88xXc5xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX9dxXaxX2fxXa0xX1xX702xX23xX22xX3xX50xX282xXdxX3xX23xX22xX27xX15xX3xX22xX31dxX23xX3xX23xX1xXbbxX3xXexXc5xX63xX23xX3xX36xX33xX23xX3xXexX301xX3xXf1xX85xX3xXexX88xX89xXf7xX3xXexX6xX3xX29axX1xX25bxX23xX22xX3xXexX1xX74xX3xX88xX6xX3xXexX6xX15xX3xX23xX22xX4fxX23xX3xX4xX1xX267xX23xX3xX77xX7dxXexX3xX4xX297xX3xXexX88xXbbxXbcxX23xX22xX3xX1xX354xXbxX3xX23xX63xXc5xX3xXexX88xXc5xX23xX22xX3xX7xX282xX3xX23xX63xX15xXefxX0xX8bxXbxX2fxX0xX8bxX9dxXdxX84xX2fxX0xX8bxX5xXdxX2fxX0xX8bxX27xX5xX2fxX0xX9dxXdxX84xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX88xXaxX2fxX0xX8bxX9dxXdxX84xX2fxX0xX8bxX9dxXdxX84xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12a4xXc5xX27xX88xX4xX10xXaxX2fxXcxX1xX10xXc5xX3xXcxX88xXdaxX3xXexX1xX297xX4xX3xXexX88xX1bd6xX0xX8bxXbxX2f