Cầu thủ nào có khuôn mặt giống tân tổng thống Donald Trump nhất?
Schweinsteiger và Messi là 2 trong số những cầu thủ được bình chọn là có khuôn mặt giống tân tổng thống Mỹ Donald Trump.
c433x12972x13e05x15937x15f04x121afx146e6x15379x13efaxX7x1748cx13f66xd4a3x15db7x1208bxfe17xX5x160c8xXax10079xcbe5x17356xf787xX3xXexX1x124e8xX3x1431ax176d9x139e1xX3xX4x17220xX3x15308xX1xX15x10752xX1bxX3x12a9cx152a9xXexX3xe4c8xXdxe144xX1bxX2cxX3xXexc5f8xX1bxX3xXexe7b4xX1bxX2cxX3xXexX1xX2exX1bxX2cxX3xcc1exX1dxX1bxX6xX5x174d7xX3xXcxf9bdxX15xX28xXbxX3xX1bxX1x15f31xXex17a85xX0x10455xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16b8axX10xX6xX46xXaxX12x118faxX4xX1xd2ecxX10xXdxX1bxX7xXexX10xXdxX2cxX10xX49xX3xf488xX1cxX3xf9a2xX10xX7xX7xXdxX3xX5xX1cxX3x12122xX3xXexX49xX1dxX1bxX2cxX3xX7xX2exX3xX1bxX1xf1c9xX1bxX2cxX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3x14a4ex17e74x14533xX4xX3x14b6ax18258xX1bxX1xX3xX4xX1x18006xX1bxX3xX5xX1cxX3xX4xX20xX3xX22xX1xX15xX25xX1bxX3xX28xX29xXexX3xX2cxXdxX2exX1bxX2cxX3xXexX33xX1bxX3xXexX37xX1bxX2cxX3xXexX1xX2exX1bxX2cxX3xX7bx10224xX3xX41xX1dxX1bxX6xX5xX46xX3xXcxX49xX15xX28xXbx17cd9xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xXa2xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xXexXa2xX5xX1bxXaxX3xX7xXexd2b5xX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX46xXexX1x129d7xX3x12717x12e1dxX109xXbx1690fxc75dxX3xX28xX6xX49xX2cxXdxX1bx11317xX5xX10x18c3exXexX106xX3xX6xX15xXexX1dxX10dxX3xX28xX6xX49xX2cxXdxX1bxX115xX49xXdxX2cxX1xXexX106xX3xX6xX15xXexX1dxX10dxXaxX12xX0xXexXa2xX1dxX46xXfcxX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX46xX12xX0xXdxX118xX49xX6xX28xX10xX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX106xX54xX54xX78xXdxX46xX10xX1dxXe0xXa2xX1dxX1bxX2cxX46xX6xXbxX5xX15xX7xXe0xX78xX1bxX54xX28xX10xX46xXdxX6xX115xXa2xX1dxX10cxX54xX78xXdxX46xX10xX1dxX54xX108xX2x16a1axX2x17665xXe0xXa2xX46xX28xX10xX46xXdxX6xXaxX3xX6cxXdxX46xXexX1xX9xXaxX182x165c7xX109xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX84x115a5xX109xXaxX3xX118xX49xX6xX28xX10xXa2xX1dxX49xX46xX10xX49xX9xXaxX109xXaxX3xX7xX4xX49xX1dxX5xX5xXdxX1bxX2cxX9xXaxX1bxX1dxXaxX3xX6xX5xX5xX1dxX6cxX118xX15xX5xX5xX7xX4xX49xX10xX10xX1bxX9xXaxXaxX12xX0xX54xXdxX118xX49xX6xX28xX10xX12xX0xX54xXexX46xX12xX0xX54xXexX49xX12xX0xXexX49xX12xX0xXexX46xX12xX0xX54xXexX46xX12xX0xX54xXexX49xX12xX0xX54xXexXa2xX1dxX46xXfcxX12xX0xX54xXexX6xXa2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX115xX6xX5xXdxX2cxX1bxX106xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX49xX10dxXaxX12xX0xXdxX28xX2cxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX46xXexX1xX106xc893xX109xX109xXbxX10cxX10dxX1xX10xXdxX2cxX1xXexX106xX108xX108xX108xXbxX10cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xX15xX3xXexX1xX15xX3xX1bxX6xX1dxX3xX4xX1dxX3xX22xX1xX15xX1dxX1bxX3xX28xX6xXexX3xX2cxXdxX1dxX1bxX2cxX3xXexX6xX1bxX3xXexX1dxX1bxX2cxX3xXexX1xX1dxX1bxX2cxX3xX46xX1dxX1bxX6xX5xX46xX3xXexX49xX15xX28xXbxX3xX1bxX1xX6xXexXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXe0xXa2xX6xX1dxX1xX6xXexXdxX1bxX1xXe0xX78xX1bxX54xX1bxX10xX6cxX7xX54xX2xX180xX182xX23exX54xX2xX109xX180xX46xX182xX2xX182xX23exX2xX108x12398xXexX2xX23exX23exX5xX84xXe0x12abdxXbxX2cxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xXexX1xX15xX28xXa2xX3xX46xX1xXdxX46xX10xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX1dxX15xX49xX4xX10xXaxX3xX7xXexXfcxX5xX10xX9xXaxXexX10xX10cxXexX115xX6xX5xXdxX2cxX1bxX106xX3xX4xX10xX1bxXexX10xX49xX10dxXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3x144f0xX1dxX1bxX2cxX46xX6xecc9xX0xX54xXbxX12