Đi tắm hồ, một nam sinh đuối nước tử vong ở TX Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Cùng nhóm bạn đang tắm trên hồ Tàu Voi (phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh), một nam sinh bị đuối nước dẫn đến tử vong.
5bd4x6444x69c9xb4ffx6ffax9e2fx66b2x77b0xa7a2xX7xb4b1xc8a0xbd3exe139x740fx7e86xX5xaef3xXax8649xbeb0xXdxX3xXexb79ex7684xX3xX1x5df1x7598xX3xX18x7d8bxXexX3xa875xX6xX18xX3xX7xXdxX22xX1xX3x8db8xd8e9x68a8xXdxX3xX22x5be5xca62xX4xX3xXex6262xX3xb2dax6755xX22x86e0xX3xcbb1xX3xXcxc333xX3x99b4x7cf3xX3xcdfexX22xX1xX0x9c85xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8289xX10xX6xbb34xXaxX12x9cd4x8b23xX22xX3bxX3xX22xX1x738fxX18xX3x77c9xd40axX22xX3xX2bxX6xX22xX3bxX3xXexX17xX18xX3xXexd3e9x5cabxX22xX3xX1xX1bxX3xXcxbd8bxX2cxX3xc0ddxX39xXdxX3x94baxXbxX1xX31x628bxX22xX3bxX3xX42xX43xX3xXcxX1xb9e0xX22xX1xX1cxX3xXexX1xX92xX3xaf05xbcafxX3xX42xX43xX3xX45xX22xX1x629fxX1cxX3xX18xX1fxXexX3xX22xX6xX18xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX68xX92xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX22xX31xX32xX4xX3xX5bx61a5xX22xX3xX2bxb58cxX22xX3xXexX36xX3xX38xX39xX22xX3bxb64fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7f9xX39xX5bxb1baxX3xXbxX5exX10xX22xXexX10xX76xXaxX12xX0xXdxX18xX3bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX5exX10xX22xXexX10xX76xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXax7330xXdxX5bxXexX1x9429xX3x625dxX2xb3bfxXbxX9bx94abxX3xX1xX10xXdxX3bxX1xXexX10fxX3xa958xX2x75c2xXbxX9bxX116xXaxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX49xX49xXdxXd0xX68xX6xX39xX1xX6xXexXdxX22xX1xXd0xX38xX22xX49xX22xX10xX10axX7xX49x91a8xX122xX2x6310xX49xX2xX122xX111xX5bxX148xX148xX122xX120xX113xX113xX122xXexX14bxa7a3xX111xX2xX5xX111x9d7fxX2cxX22xXexXdxXexX5xX10xX5bxX15fxX2xXd0x89bfxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xXexX17xX18xX3xX1xX1bxX1cxX3xX18xX1fxXexX3xX22xX6xX18xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX22xX31xX32xX4xX3xXexX36xX3xX38xX39xX22xX3bxX3xX3dxX3xXcxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX22xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5exX6xXbxXexXdxX39xX22xXaxX12xX42xX1xX2cxX3xX38x6fb3xX4xX3xX1xX1bxX3xXcxX7exX2cxX3xX81xX39xXdxX3xX15fxX3xX22xc52axXdxX3xX9bxd9a0xXe3xX3xX76xX6xX3xX7xX1cbxX3xX38xXdx8197xX4xXd0xX3xX0xX10xX18xX12xc366xX22xX1xX3xX4xX1x9cb2xXbxX3xc64dxX2cxX6xX3xX3bxX39xX39xX3bxX5xX10xX3xX18xX6xXbxX0xX49xX10xX18xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX39xX5bxXe3xXaxX12xa8d6xX22xX3bxX3xd133xX77xX3xX81xe0f9xX22xX3x8df7xX3bxX6xX3xX15fxX3xd857xX1xX65xX3xX5exX1xb56fxX3xXexX92xX4xX1xX3xdaddxXe0xX22fx8c20xX3xXbxX1xX31xX89xX22xX3bxX3xX42xX43xX3xXcxX1xX92xX22xX1xX3xX9bx8639xX4xX3xX22xX1x818exX22xX3xXexX1xc4f6xX22xX3bxX3xXexXdxX22xX3xXexX76xX77xX22xX3xX38xX7exX3xX4xX1xX39xX3xX68xXdxXc6xXexX3xX38xX1f9xX3xX38xXdxX1ebxX4xX3xX9bxX1e0xXe3xX3xX76xX6xX3xX38xX7exX39xX3x8b02xX1xX39xX1e0xX22xX3bxX3xX2xX120xX1xX3xX4xX1xXdx95daxX2cxX3xX22xX6xXe3xX3xX85xX148x6925xX49xX120xXa4xXd0xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX39xX5bxXe3xXaxX12xXe0xXdxXc6xXexX3xX7xX1cbxX3xX38xXdxX1ebxX4xX1cxX3xX148xX3xX22xX3bxX31xX89xXdxX3xX5bx983axX22xX3xX2bxX92xX6xX3xXbxX1xX31xX1dcxX22xX3bxX3xX5xd7e0xX22xX3xX9bxX2cxX2dxX22xX3bxX3xX1xX1bxX3xXexdb98xX18xX3xX28exXdxXc6xX18xX3xX18xX1fxXexX3xXexX1xX89xXdxX3xX3bxXdxX6xX22xX3xX38xX7exX3xX2bxX31xX6xX3xX2bxX31x87efxX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1x7b74xX3xX22xX6xX18xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5xX77xX22xX3xX68xX89xXd0xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX39xX5bxXe3xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX262xX22xX3bxX3xX22fxX3bxX6xX1cxX3xX22xX6xX18xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX9bx7f7bxX2cxX3xX7xX2dxX3xXexX77xX22xX3xX5xX7exX3xX22fxX3bxX2cxXe3x772cxX22xX3xX13xX2f2xX22xX1xX3xX13xXd0xX3xX85x5c16xX22fxX3xX148xX122xX122xX2xXa4xX3xX4xX5fxX22xX3bxX3xX3dxX3xXexX76xX77xX22xX3xX2bxX92xX6xX3xX68xX7exX22xXd0xX0xX49xXbxX12xX0xX5bxXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5bxX76xX10xX5xX6xXexX10xX5bxXaxX12xX0xX7xXexX76xX39xX22xX3bxX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX77xX22xX3xX1fcxX2cxX6xX22xX10fxX0xX49xX7xXexX76xX39xX22xX3bxX12xX0xX2cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX15fxXexX1xX2cxX18xX68xX15fxX6xX22xX5bxX15fxX7xX6xXbxX39xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX3xX4xX69xX39xX3xX76xX39xX22xX3bxX1cxX3xX18xX1fxXexX3xXbxX1xX1f9xX3xX22x9031xX3xX7x9ec1xXe3xX3xX4xX1xX2d6xX22xX3xX76xX1dcxXdxX3xX9bxX2cxX2dxX22xX3bxX3xX68xXdxX31axX22xX3xXexX36xX3xX38xX39xX22xX3bxXaxX3xX1xX76xX10x9e6cxX9xXaxX49xX6xX22xX15fxX22xXdxX22xX1xX15fxXexX76xX6xXexX15fxXexX2cxX49xX5bxXdxX15fxX4xX6xX39xX15fxX76xX39xX22xX3bxX15fxX18xX39xXexX15fxXbxX1xX2cxX15fxX22xX2cxX15fxX7xX6xXe3xX15fxX4xX1xX6xX22xX15fxX76xX39xXdxX15fxX9bxX2cxX39xX22xX3bxX15fxX68xXdxX10xX22xX15fxXexX2cxX15fxX38xX39xX22xX3bxX49xX2xX2a5xX14bxX111xX120xX2xXd0xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX3bxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX49xX18xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX148xX122xX49xX22xX10xX10axX7xX49xX148xX122xX122xX2a5xX49xa18bxX111xX5bxX2xX122xX111xX122xX4adxX122xX111xXexX4adxX4adxX113xX2xX15axX5xX122xXd0xX16bxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xXexX17xX18xX3xX1xX1bxX1cxX3xX18xX1fxXexX3xX22xX6xX18xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX22xX31xX32xX4xX3xXexX36xX3xX38xX39xX22xX3bxX3xX3dxX3xXcxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX22xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX38xX12xX0xX7xXexX76xX39xX22xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX3xX4xX69xX39xX3xX76xX39xX22xX3bxX1cxX3xX18xX1fxXexX3xXbxX1xX1f9xX3xX22xX411xX3xX7xX414xXe3xX3xX4xX1xX2d6xX22xX3xX76xX1dcxXdxX3xX9bxX2cxX2dxX22xX3bxX3xX68xXdxX31axX22xX3xXexX36xX3xX38xX39xX22xX3bxXaxX3xX1xX76xX10xX437xX9xXaxX49xX6xX22xX15fxX22xXdxX22xX1xX15fxXexX76xX6xXexX15fxXexX2cxX49xX5bxXdxX15fxX4xX6xX39xX15fxX76xX39xX22xX3bxX15fxX18xX39xXexX15fxXbxX1xX2cxX15fxX22xX2cxX15fxX7xX6xXe3xX15fxX4xX1xX6xX22xX15fxX76xX39xXdxX15fxX9bxX2cxX39xX22xX3bxX15fxX68xXdxX10xX22xX15fxXexX2cxX15fxX38xX39xX22xX3bxX49xX2xX2a5xX14bxX111xX120xX2xXd0xX1xXexX18xXaxX12xX13xXdxX3xX4xX69xX39xX3xX76xX39xX22xX3bxX1cxX3xX18xX1fxXexX3xXbxX1xX1f9xX3xX22xX411xX3xX7xX414xXe3xX3xX4xX1xX2d6xX22xX3xX76xX1dcxXdxX3xX9bxX2cxX2dxX22xX3bxX3xX68xXdxX31axX22xX3xXexX36xX3xX38xX39xX22xX3bxX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX76xX39xX22xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX228xX9cxX22xX1xX3xX2bxX69xX39xX3xXe0xX6xX22xX3xX5exX1x8060xX3xX1xX2cxXe3xX3xXe0xXdxX77xX22xX3xXbxX1x7ebbxX22xX3bxX3xX4xX36xX6xX3xX28exX1xX414xX2cxX3xX4xX1e0xX22xX3bxX3xX81xe349xX22xX3bxX3xcb28xX22xX3bxX3x6dfdxX3xX376xX1dcxX22xX3xX245xX31xX1dcxX22xX3bxX3xX85xXe0xX13xXe0xX235xX3xX58xX7exX3xXcxced2xX22xX1xXa4xX3xXexX1xX262xX22xX3bxX3xXexXdxX22xX1cxX3xXexX76xX77xX22xX3xX2bxX92xX6xX3xX68xX7exX22xX3xX9bxX9cxX3xX42xX43xX3xX228xX311xXdxX3xX85xXcxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX22xX1xXa4xX3xX38x5d3axX6xX3xX9bxX1e0xXe3xX3xX76xX6xX3xX38xX1f9xX3xXexX6xXdxX3xX22xX69xX22xX3xX28exX1xXdxXc6xX22xX3xX18xX1fxXexX3xXbxX1xX1f9xX3xX22xX411xX3xXexX36xX3xX38xX39xX22xX3bxX3xXexX76xX39xX22xX3bxX3xX28exX1xXdxX3xX2bxX6xX22xX3bxX3xX4xX69xX39xX3xX76xX39xX22xX3bxX3xX68xXdxX31axX22xXd0xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX38xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX3xXexX1xX31axX3xX22xX6xX18xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5bxX69xXexX3xX38xX7exX39xX3xX68xX89xX3xX68xXdxX31axX22xX3xX42xX43xX3xX45xX22xX1xX3xX5xX7exX3xX2xX3xXexX76xX39xX22xX3bxX3xX148xX3xX1xccd0xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX22xX31xX32xX4xX3xX3dxX3xXcxX1xXdxX77xX22xX3xX5exb071xX18xXaxX3xX1xX76xX10xX437xX9xXaxX49xX6xX22xX15fxX22xXdxX22xX1xX15fxXexX76xX6xXexX15fxXexX2cxX49xXexX1xXdxX15fxXexX1xX10xX15fxX22xX6xX18xX15fxX7xXdxX22xX1xX15fxX5bxX6xXexX15fxX38xX6xX39xX15fxX68xX39xX15fxX68xXdxX10xX22xX15fxX28exXe3xX15fxX6xX22xX1xX15fxX5xX6xX15fxX2xX15fxXexX76xX39xX22xX3bxX15fxX148xX15fxX1xX39xX4xX15fxX7xXdxX22xX1xX15fxX5bxX2cxX39xXdxX15fxX22xX2cxX39xX4xX15fxX39xX15fxXexX1xXdxX10xX22xX15fxX4xX6xX18xX49xX2xX2a5xX111xX122xX2xX113xXd0xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX3bxX3xX7xX76xX4xX9xXaxX49xX18xX10xX5bxXdxX6xX49xX2xX148xX122xX49xX22xX10xX10axX7xX49xX148xX122xX122xX15axX49xX2xX122xX111xX5bxX148xX2xX122xX148xX113xX15axX120xXexX120xX2a5xX148xX113xX5xX2a5xX15fxX4adxX111xX5bxX148xX2xX122xX2xX2xX148xX4adxXexX14bxX122xX120xX2xX111xX5xX122xXd0xX16bxXbxX3bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xXexX17xX18xX3xX1xX1bxX1cxX3xX18xX1fxXexX3xX22xX6xX18xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX22xX31xX32xX4xX3xXexX36xX3xX38xX39xX22xX3bxX3xX3dxX3xXcxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX22xX1xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX5bxXdxX38xX12xX0xX7xXexX76xX39xX22xX3bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXdxX3xXexX1xX31axX3xX22xX6xX18xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5bxX69xXexX3xX38xX7exX39xX3xX68xX89xX3xX68xXdxX31axX22xX3xX42xX43xX3xX45xX22xX1xX3xX5xX7exX3xX2xX3xXexX76xX39xX22xX3bxX3xX148xX3xX1xX724xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX22xX31xX32xX4xX3xX3dxX3xXcxX1xXdxX77xX22xX3xX5exX73fxX18xXaxX3xX1xX76xX10xX437xX9xXaxX49xX6xX22xX15fxX22xXdxX22xX1xX15fxXexX76xX6xXexX15fxXexX2cxX49xXexX1xXdxX15fxXexX1xX10xX15fxX22xX6xX18xX15fxX7xXdxX22xX1xX15fxX5bxX6xXexX15fxX38xX6xX39xX15fxX68xX39xX15fxX68xXdxX10xX22xX15fxX28exXe3xX15fxX6xX22xX1xX15fxX5xX6xX15fxX2xX15fxXexX76xX39xX22xX3bxX15fxX148xX15fxX1xX39xX4xX15fxX7xXdxX22xX1xX15fxX5bxX2cxX39xXdxX15fxX22xX2cxX39xX4xX15fxX39xX15fxXexX1xXdxX10xX22xX15fxX4xX6xX18xX49xX2xX2a5xX111xX122xX2xX113xXd0xX1xXexX18xXaxX12xXcxX1xXdxX3xXexX1xX31axX3xX22xX6xX18xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX5bxX69xXexX3xX38xX7exX39xX3xX68xX89xX3xX68xXdxX31axX22xX3xX42xX43xX3xX45xX22xX1xX3xX5xX7exX3xX2xX3xXexX76xX39xX22xX3bxX3xX148xX3xX1xX724xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX2bxX2cxX2dxXdxX3xX22xX31xX32xX4xX3xX3dxX3xXcxX1xXdxX77xX22xX3xX5exX73fxX18xX0xX49xX6xX12xX0xX49xX7xXexX76xX39xX22xX3bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5bxXaxX12xX376xX258xX22xX3bxX3xX22xX6xXe3xX3xX85xX148xX2xX49xX2xXa4xX1cxX3xX262xX22xX3bxX3xXcxX76xX73fxX22xX3xX13xX2f2xX22xX1xX3xX58xX25dxX2cxX3xX63cxX3xX5exX1xX23bxX3xXexX92xX4xX1xX3xX242xXe0xX22fxX245xX3xX9bxX9cxX3xX42xX43xX3xX235xX1xe321xX1cxX3xX1xX2cxXe3xX1ebxX22xX3xX42xX43xX3xX45xX22xX1xX3xX85xX58xX7exX3xXcxX652xX22xX1xXa4xX3xX4xX1xX39xX3xX68xXdxXc6xXexX1cxX3xX22xX3bxX31xX89xXdxX3xX5bxX2d6xX22xX3xX2bxXdxX3xX2bxX258xX22xX1xX3xX4xX258xX3xX38xX686xX6xX3xXbxX1xX258xXexX3xX1xXdxX1ebxX22xX3xX18xX1fxXexX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX31axX3xX22xX6xX18xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexX76xX262xXdxX3xX5bxX69xXexX3xX38xX7exX39xX3xX68xX89xX3xX68xXdxX31axX22xX3xXexX76xX77xX22xX3xX2bxX92xX6xX3xX68xX7exX22xXd0xX0xX49xXbxX12xX0xX49xX5bxXdxX38xX12xX0xX49xX5xXdxX12xX0xX49xX2cxX5xX12xX0xX5bxXdxX38xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX76xXaxX12xX0xX49xX5bxXdxX38xX12xX0xX49xX5bxXdxX38xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX2cxXexX1xX39xX76xXaxX12xX58xX7exX3xX81xX634xX0xX49xXbxX12
Hà Vũ