Khoa học lý giải những vụ đồ vật tự bốc cháy
Hiện tượng vật dụng trong nhà dân đột nhiên bốc cháy khiến dư luận đồn đoán, tuy nhiên giới khoa học khẳng định "không có gì tự nhiên cháy".
afax2eb1x104cx5645x22bbx66a4x9b54x9785x70d2xX7x581ex5e21xcdax8016x96a6x7c63xX5x6b7dxXax777dx865fxX1x6643xX6xX3xX1x4a1cxX4xX3xX5x6770xX3x4250xXdx2378xXdxX3x9de7xX1x6440xX24xX1fxX3x1b74x93c8xX3x88e4x75e4xX3xX2ax6ffexXexX3xXex21baxX3x7428x3956xX4xX3xX4xX1x9d0ex8fcexX0x5c67xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5cc3xX10xX6x92a9xXaxX12xX4fxXdx969axX24xX3xXex65aax4a72xX24xX1fxX3xX2axX31xXexX3xX52xX2bxX24xX1fxX3xXex9f2cxX15xX24xX1fxX3xX24xX1x2ebbxX3xX52x8c2bxX24xX3xX2dx2a0axXexX3xX24xX1xXdx15e7xX24xX3xX37xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxX3exX3x919exX1xXdx73f6xX24xX3xX52xX5bxX3xX5x7146xX31xX24xX3xX2dxX2exX24xX3xX2dxX15xX3dxX24x3613xX3xXexX94xX3exX3xX24xX1xXdxX7exX24xX3xX1fxXdx164fxXdxX3xX8axX1xX15xX6xX3xX1xX19xX4xX3xX8axX1x2c5dxX24xX1fxX3xX2dx393bxX24xX1xX3xXaxX8axX1x564axX24xX1fxX3xX4x35d7xX3xX1fx3fb0xX3xXexX35xX3xX24xX1xXdxX7exX24xX3xX4xX1xX3dxX3exXax64f8xX0xX40xXbxX12xX0xX6xX6axXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX24xXexX10xX24xXex3f52xX52xX10xXexX6xXdxX5xX3xf56xX4xX8axXfcxX52xX10xXexX6xXdxX5xX3x4ad9xXdxX52xXexX1xXfcxX4xX15x996fxX117xX15xX24xX3xX37xX5xX15xX4xX8axXfcxX6xX52xX7xXfcxX4xX15xX24xX24xX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xX37xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5x88fexX6xXbxXexXdxX15xX24xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX10fxXdxX52xXexX1x76fdxX3x6b47x6bcaxX158xXbx5c1ax798axXaxX3xX37xX15xX6axX52xX10xX6axX9xXaxX158xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX24xX1fxX9xXaxX158xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX52xX52xXdxX24xX1fxX9xXax8afexXaxX3xX6xX5xXdxX1fxX24xX9xXaxX4xX10xX24xXexX10xX6axXaxX12xX0xXexX37xX15xX52xX3exX12xX0xXexX6axX12xX0xXexX52xX12xX0xXdxX117xX1fxX3xX7xX6axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX155xX40xX40xXdxXe0xX37xX6xX15xX1xX6xXexXdxX24xX1xXe0xX2axX24xX40xX24xX10xX10fxX7xX40xX2x552ex3a67xX2xX40xX2xX158x136cxX52xX1d4xX2xX2x5f6dxX158xX158xX2xXexX2xX1cexX1d4xX187xX5xX2xXe0x45d4xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX6xX3xX1xX19xX4xX3xX5xX1dxX3xX1fxXdxX21xXdxX3xX24xX1xX26xX24xX1fxX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX3xX2axX31xXexX3xXexX35xX3xX37xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxX3exXaxX3xX52xX6xXexX6x1684xX24xX6xXexX94xX6axX6xX5xX221xX10fxXdxX52xXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX52xX6xXexX6xX221xX10fxXdxX52xXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX52xX6xXexX6xX221xXbxX10fxXdxX52xXexX1xX9xXaxX157xX158xX158xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX6axX12xX0xXexX6axX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX15xX24xXaxX12xX140xX1xXdxX8dxX4xX3xX6axX6xX52xXdxX15xX3xX24xX1xX71xX3xX37xX71xX3x90cdxX5bxX5cxX24xX1fxX3x87fbxX294xX15xX24xX1fxX3x183axX24x6c62xX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX6axX2bxXdxXe0xX3x14f2xX24xX1xX155xX3xX4fxX15xX71xX24xX1fxX3x53a7xX6xX117xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX6axX12xX0xX40xXexX37xX15xX52xX3exX12xX0xX40xXexX6xX37xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4a2fxX15xX52xX3exXaxX12xX2b9xX1fxX71xX3exX3xX1cfxX157xX40xX157xXa0xX3x389ex6570xX3xX13xX1xX15xX6xX3xX1xX19xX4xX3xX2axX71xX3xX140xXc8xX24xX1fxX3xX24xX1fxX1xX57xX3xX294xX15xX24xX1fxX3xX2a0xX24xX3xX4xX1xX15xX3xX37xXdxX8dxXexX3xX2dxX6xX24xX1fxX3xXexX1xX6xX117xX3xX1fxXdxX6xX3xX2dxX15xX71xX24xX3xX4xXc8xX24xX1fxX3xXexX3dxX4xX3xXexXd0xX117xX3xX1xXdxe32xX94xX3xX24xX1fxX94xX3exX7exX24xX3xX24xX1xX74xX24xX3xX2dxX2exX3xX2axX31xXexX3xXexX6axX15xX24xX1fxX3xX24xX1xX71xX3xX37xX71xX3xX2b9xX1fxX94xX3ex54fexX24xX3xXcxX1xXc1xX3xX294xX5bxX5cxX24xX1fxX3xX29axXexX1xXc1xX3xXexX6ax6814xX24xX3xXcxX1x2bf9xX3xXcxX1x49baxX6xX2a2xX3xX5xXdxX7exX24xX3xXexX2bxX4xX3xXexX35xX3xX37xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxX3exXe0xX3x3ad5xXdxX6xX3xX2dxXd0xX24xX1xX3xX2dx69dfxX3xX4x19edxX94xX3xX2axXdxX57xX24xX3xXexXaexXdxX3xX4x1c85xX3x961cxX94xX6xX24xX3xX4xX1x1456xX4xX3xX24xedaxX24xX1fxXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX15xX52xX3exXaxX12xXcxX6axX5bxXaexX4xX3xX2dxXcdxX3xXexX1xX3dxX24xX1fxX3xX187xX40xX1cfxX158xX2xX187xXa0xX3xX24xX1xX71xX3xXc8xX24xX1fxX3xX2b9xX1fxX94xX3exX36axX24xX3xX4fxX15xX71xXdxX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX29axX15bxX3abxX3xX2b9xX1fxX1x9601xX6xX3x7be1xX1x16f6xX4xXa0xX3xXcxX74xX24xX3xX13x72bdxXa0xX3xX2b9xX1fxX1xX57xX3xX2a0xX24xX2a2xX3xX5xXdxX7exX24xX3xXexX2bxX4xX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX2dxX2exX3xX2axX31xXexX3xXexX6axX15xX24xX1fxX3xX24xX1xX71xXe0xX3xX140xXcdxX3xX24xX1fxX71xX3exX3xX2xX157xX221xX1cfxX158xX3xXbxX1xX41exXexX3xX5x3c67xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exXe0xX3xX2f7xX2f8xX3xX13xX1xX15xX6xX3xX1xX19xX4xX3xX2axX71xX3xX140xXc8xX24xX1fxX3xX24xX1fxX1xX57xX3xX4x4636xX24xX1fxX3xX4xX3dxX4xX3xX24xX1fxX71xX24xX1xX3xX4xX1xX3c4xX4xX3xX24xX3c8xX24xX1fxX3xX2dxX3abxX3xX8axX1xX21xX15xX3xX7xX3dxXexXa0xX3xX5xX37exX3exX3xX117x88f6xX94xX3xX8axX1x1e45xXa0xX3xX117xX4b4xX94xX3xX2dxX37exXexXa0xX3xX117xX4b4xX94xX3xX2axX21xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX2axX71xX3xX2dxX15xX3xX117xX4b4xX94xX3xX24xX5bxXaexX4xXa0xX3xX24xX1xX5bxX24xX1fxX3xX8axX1xXc8xX24xX1fxX3xXexXd0xX117xX3xX6axX6xX3xX24xX1fxX94xX3exX7exX24xX3xX24xX1xX74xX24xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX15xX52xX3exXaxX12xX2b9xX3c8xX117xX3xX1cfxX158xX2xX157xXa0xX3xX8axX1xX94xX3xXbxX1xX38xX3x7361xXaexXdxXa0xX3xX15bxX3abxX3x2148xX467xX24xX3xXcxX1x2ef8xX24xX1fxX3xX29axX2b9xXc8xX24xX1fxX3xX140xX38xX24xX1fxXa0xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX4fxXcdxX6xX2a2xX3xX15bxXc8xX24xX3xX15bxX6xX15xX3xX8axX1xXdxX3xX2dxX2exX3xX2axX31xXexX3xXexX6axX15xX24xX1fxX3xX24xX1xX71xX3xXc8xX24xX1fxX3xX530x6a20xX3xX2b9xX1fxX19xX4xX3xXcxX15xX21xX24xX3xX24xX1xXdxd0cxX94xX3xX24xX1fxX71xX3exX3xXexX35xX3xX37xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxX3exXe0xX3xX4fxXdxX57xX24xX3xXexX5bxX5cxX24xX1fxX3xX5xX467xX3xX52xXdxX36axX24xX3xX6axX6xX3xXexX6axX15xX24xX1fxX3xX24xX1xXdxX582xX94xX3xXexX1xX3dxX24xX1fxXe0xX3x3f05xX3aexX94xX3xXexXdxX7exX24xX3xX5xX71xX3xX52xX74xX3exX3xX2dxXdxX57xX24xX3xXexX1xX15xX467xXdxX3xX37xXc1xX3xX2dxX3c4xXexX3xX2dxX15xX467xX24xX3xX24xX1xX5bxX3xX4xXcdxX3xX24xX1fxX5bx67ebxXdxX3xX4xX536xXexXa0xX3xX7xX6xX94xX3xX2dxX8dxX24xX3xX4xX1xX21xX3exX3xX24xX1xX35xX6xX3xX2f8xX3xX4xX3dxX4xX3xX2dxX3aexX94xX3xX52xX74xX3exX3xX2dxXdxX57xX24xX3xX4xX383xX6xX3x18a3xX3xX4xX536xX117xX3xX2axX71xX3xXexX1xXdxX8dxXexX3xX37xXc1xX3xX2dxXdxX57xX24xX3xXexX6axX15xX24xX1fxX3xX1fxXdxX6xX3xX2dxXd0xX24xX1xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX15xX52xX3exXaxX12xX5c0xXdxX57xX24xX3xXexX1xX15xX467xXdxX3xX52xXdxX3xX2dxX78xX24xX1fxX3xXexX35xX3xX24xX1xXdxX7exX24xX3xX4xX1xX21xX3exX3xX24xX5bxXaexX4xXa0xX3xXbxX1xX2exX24xX1fxX3xX6axX78xXbxX3xXbxXdxX24xX3xX6axX2exXdxX3xXbxX1xX3dxXexX3xX24xX622xXe0xX3xX2b9xX1xX71xX3xXc8xX24xX1fxX3xXcxX15xX21xX24xX3xX4xXcdxX3xX1fxX3aexX24xX3xX1cfxX158xX3xX2dxXdxX57xX24xX3xXexX1xX15xX467xXdxX3xX4xX1xX21xX3exX3xX24xX5bxXaexX4xXe0xX3xX140xXcdxX3xX5xX3aexX24xX3xX2dxXdxX57xX24xX3xXexX1xX15xX467xXdxX3xX52xXdxX3xX2dxX78xX24xX1fxX3xXbxX1xX3dxXexX3xX24xX622xXa0xX3xX37xX536xX24xX3xX2axX71xX15xX3xX117xX71xX24xX3xX1xXd0xX24xX1xX3xX5xX71xX117xX3xX1x6182xX24xX1fxX3xXexXdxX2axXdxXe0xX3xX530xX2bxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX2f8xX3xX24xX1xX71xX3xXc8xX24xX1fxX3xXcxX15xX21xX24xX3xX7xX6xX94xX3xX2dxXcdxX3xX8axX1xXc8xX24xX1fxX3xXexXd0xX117xX3xX6axX6xX3xX24xX1fxX94xX3exX7exX24xX3xX24xX1xX74xX24xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX15xX52xX3exXaxX12xX140xX573xX24xX1fxX3xXexX6axX15xX24xX1fxX3xX24xX3c8xX117xX3xX1cfxX158xX2xX157xXa0xX3xX2f8xX3xe57xX94xX6xX24xX1fxX3xX4fxX5bxX24xX1fxX3xX29axX2a0xX24xX3xX294xX3abxX15xXa0xX3xX4fxX21xXdxX3xX41cxX1x3e99xX24xX1fxX2a2xXa0xX3xX24xX1xX71xX3xX37xX71xX3xX2b9xX1fxX94xX3exX36axX24xX3xXcxX1xXc1xX3xXcxX1xX6xX24xX1xX3xX4xXcdxX3xXexXaexXdxX3xX2xX157xX3xX5xX3aexX24xX3xX2dxX2exX3xX2axX31xXexX3xXexX35xX3xX37xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxX3exXe0xX3xX13xX1xXc8xX24xX1fxX3xX4xX1x29e7xX3xX4xX383xXdxXa0xX3xX3bdxX94xX3aexX24xX3xX3dxX15xX3xX117xX71xX3xX4xX21xX3xX4xX1xX74xX24xX3xX2dxX8dxX3xXexX383xX3xX5xX467xX24xX1xX3xX4xX573xX24xX1fxX3xX37xX37exXexX3xX24xX1fxX5f1xX3xX37xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxX3exXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX15xX52xX3exXaxX12xX140xX3dxX4xX3xX2dxXc1xX6xX3xXbxX1xX5bxX3bbxX24xX1fxX3xX24xX1xX5bxX3xX140xX71xX3xX528xX6xX94xXa0xX3xXcxX1xX3dxXdxX3xX2e6xXd0xX24xX1xXe0xXe0xXe0xX3xX4xX573xX24xX1fxX3xX15bxX21xX3exX3xX6axX6xX3xX24xX1xX26xX24xX1fxX3xX2axX2bxX3xX2axXdxX57xX4xX3xXexX5bxX3bbxX24xX1fxX3xXexX35xXe0xX3xXcxX6axX5bxX5f1xX24xX1fxX3xX1xX5cxXbxX3xX2dxX2exX3xX2axX31xXexX3xX2dxX78xXexX3xX24xX1xXdxX7exX24xX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX8axX1xXc8xX24xX1fxX3xX6ax5691xX3xX24xX1fxX94xX3exX7exX24xX3xX24xX1xX74xX24xX3xXexX1xX5bxX5f1xX24xX1fxX3xX52xX4b4xX24xX3xX2dxX8dxX24xX3xX2dxX2exX24xX3xX2dxX15xX3dxX24xX3xX117xX6xX24xX1fxX3xXexX4b9xX24xX1xX3xXexX74xX117xX3xX5xXdxX24xX1xXa0xX3xX37xX4b9xX3x9f25xX24xXe0xX3xXcxX94xX3exX3xX24xX1xXdxX7exX24xXa0xX3xX52xX5bxXaexXdxX3xX1fxXcdxX4xX3xX24xX1xXd0xX24xX3xX8axX1xX15xX6xX3xX1xX19xX4xX3xXexX1xXd0xX3xX24xX1xX26xX24xX1fxX3xX2dxX2exX24xX3xX2dxX15xX3dxX24xX3xX5xX71xX3xXexX1xXdxX8dxX94xX3xX4xX3c8xX24xX3xX4xX3c4xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX15xX52xX3exXaxX12xX0xX7xXexX6axX15xX24xX1fxX12xX2b9xX1xX26xX24xX1fxX3xX24xX1fxX94xX3exX7exX24xX3xX24xX1xX74xX24xX3xX4xXcdxX3xXexX1xX343xX3xX1fxX74xX3exX3xX4xX1xX3dxX3exX0xX40xX7xXexX6axX15xX24xX1fxX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX15xX52xX3exXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xXexXdxX8dxX24xX3xX7xX419xX3xX2b9xX1fxX94xX3exX36axX24xX3xX4fxX15xX71xX24xX1fxXa0xX3xXcxX6axX5bxX2f8xX24xX1fxX3xXbxX1xX78cxX24xX1fxX3xX41cxX1xX74xX24xX3xXexX4b9xX4xX1xX3xX4fxXcdxX6xX3xX221xX3xX772xX94xX6xX24xX1fxX3xXbxX1xX622xX3xX29axXexX1xX94xX78xX4xX3xX530xXdxX57xX24xX3xX5c0xXc1xX6xX3xX4xX1xX37exXexX2a2xXa0xX3xX8axX1xXc8xX24xX1fxX3xX4xXcdxX3xX1fxXd0xX3xXexX35xX3xX24xX1xXdxX7exX24xX3xX4xX1xX3dxX3exXe0xX3xX3a1xXdxX21xX3xXexX1xXdxX8dxXexX3xX2dxX5bxX5cxX4xX3xXc8xX24xX1fxX3xX4fxX15xX71xX24xX1fxX3xX2dxX5bxX6xX3xX6axX6xX3xX2dxX38xXdxX3xX2axXaexXdxX3xX2axX2bxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX2f8xX3xX2a0xX24xX3xX294xX3abxX15xX3xX29axX4fxX21xXdxX3xX41cxX1xX78cxX24xX1fxX2a2xX3xX4xXcdxX3xXexX1xX343xX3xX5xX71xX3xX1xXdxX57xX24xX3xXexX5bxX5cxX24xX1fxX3xXbxX1xX38xXexX221xXbxX1xX15xX3xX37xX38xX4xX3xX5xX7exX24xX3xX1fx3bb1xXbxX3xX8axX1xXc8xX24xX1fxX3xX8axX1xX4b9xX3xXexX3dxX4xX3xX2dxX78xX24xX1fxX3xX15bxX21xX3exX3xX6axX6xX3xXbxX1xX21xX24xX3xX3c4xX24xX1fxX3xX2axX71xX3xX4xX1xX3dxX3exXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX15xX52xX3exXaxX12xXcxXdxX8dxX24xX3xX7xX419xX3xX2axX31xXexX3xX5xX1dxX3xX2b9xX1fxX94xX3exX36axX24xX3xX530xX3c8xX24xX3xX13xX1xX21xXdxX3xXexX1xXd0xX3xX4xX1xX15xX3xX6ax6cc4xX24xX1fxXa0xX3xX4xX3bbxX3xX3bdxX94xX6xX24xX3xX4xX1xX3c4xX4xX3xX24xX3c8xX24xX1fxX3xX4xX3aexX24xX3xXexX1xX10xX15xX3xX52xX898xXdxX3xX7xX35xX3xX5xXa5axXbxX3xX5xX467xXdxX3xX4xX383xX6xX3xX1xXdxX57xX24xX3xXexX5bxX5cxX24xX1fxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX2axX71xX3xX3bdxX94xX6xX24xX3xX7xX3dxXexX3xX3exX8dxX94xX3xXexX38xX3xXexX35xX3xX24xX1xXdxX7exX24xXe0xX3xX2b9xX8dxX94xX3xXexX6axX7exX24xX3xX4xX3bbxX3xXexX1xX343xX3xX24xX1fxX5bxX5f1xXdxXa0xX3xX2dxXc8xXdxX3xX8axX1xXdxX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX4xXcdxX3xXexX1xX343xX3xX5xX71xX3xX1xXdxX57xX24xX3xXexX5bxX5cxX24xX1fxX3xX15xX15bxX3exX3xX1xXcdxX6xX3xX2axX71xX3xX37xX38xX4xX3xX8axX1xXcdxXdxXe0xX3xX140xX78cxX24xX3xX2axXaexXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX2dxX2exX3xX2axX31xXexX3xX52xX36axX3xX4xX1xX3dxX3exXa0xX3xX8axX1xXdxX3xX1fxXa5axXbxX3xXbxX1xX21xX24xX3xX3c4xX24xX1fxX3xX4xX383xX6xX3xXbxX1xX38xXexX221xXbxX1xX15xX3xX1xX15xXa5axX4xX3xX117xX7exX3xXexX6xX24xX3xX4xX573xX24xX1fxX3xX4xXcdxX3xXexX1xX343xX3xX15bxX94xX37exXexX3xX1xXdxX57xX24xX3xX2dxX38xX117xX3xX5x7edaxX6xX3xX24xX1xX705xXe0xX3xXaxX5c0xX74xX3exX3xX5xX71xX3xX4xX1xX94xX3exX57xX24xX3xX1xX15xX71xX24xX3xXexX15xX71xX24xX3xX37xXd0xX24xX1xX3xXexX1xX5bxX5f1xX24xX1fxXaxXa0xX3xXexXdxX8dxX24xX3xX7xX419xX3xX13xX1xX21xXdxX3xX24xXcdxXdxXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX15xX52xX3exXaxX12x8bafxX3xX24xX1xX26xX24xX1fxX3xX8axX1xX94xX3xX2axX35xX4xX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX52xX15xX3xX2dxXdxX582xX94xX3xX8axXdxX57xX24xX3xXexX35xX3xX24xX1xXdxX7exX24xXa0xX3xX1fxXdxXaexXdxX3xX4xX1xX94xX3exX7exX24xX3xX117xXc8xX24xX3xX4xX1xX15xX3xX6axXac5xX24xX1fxX3xX4xX3aexX24xX3xX5xX5bxX94xX3xX1dxX3xX2dxX38xXdxX3xX2axXaexXdxX3xX8axX1xX94xX3xX2dxX3aexX117xX3xX5xX3aexX3exXa0xX3xX4xXbd4xX6xX3xX7xXc8xX24xX1fxX3xX24xX3bbxXdxX3xX2axX48axXdxX3xX5xX37exXbxX3xXexX1xX35xX4xX3xX2axX31xXexXa0xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX2axX31xXexXe0xX3xX772xX94xX3dxX3xXexX6axXd0xX24xX1xX3xXbxX1xX74xX24xX3xX1xX383xX3exX3xX7xXdxX24xX1xX3xX6axX6xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX467xXbxX3xX8axX1xX4b9xXa0xX3xXexX6axX15xX24xX1fxX3xX2dxXcdxX3xX4xXcdxX3xXexX467xXbxX3xX8axX1xX4b9xX3xX52xX36axX3xX1fxX74xX3exX3xX4xX1xX3dxX3exXe0xX3xX140xX3dxX4xX3xX8axX1xX4b9xX3xX24xX71xX3exX3xX4xXcdxX3xX8axX1xX38xXdxX3xX5xX5bxX5cxX24xX1fxX3xXexX35xX3xX24xX1xXdxX7exX24xX3xX4xX6xX15xX3xX1xX3bbxX24xX3xX5xX35xX4xX3xX1xX41exXexX3xX4xX383xX6xX3xXcxX6axX3dxXdxX3xX5c0xX37exXexXa0xX3xX24xX1xX5bxX24xX1fxX3xX24xXa5axX24xX1fxX3xX1xX3bbxX24xX3xX8axX1xXc8xX24xX1fxX3xX8axX1xX4b9xX3xX37xXd0xX24xX1xX3xXexX1xX5bxX5f1xX24xX1fxXe0xX3xX140xX3dxX4xX3xXexX2bxX3xX8axX1xX4b9xX3xX7xXdxX24xX1xX3xX6axX6xX3xXexX2exX24xX3xXexX467xXdxX3xX117xX6xX24xX1fxX3xXexX4b9xX24xX1xX3xX24xX1xX705xX3xX5x9b40xX3xX24xXac5xX117xX3xX24xXc8xX24xX1fxX3xX2axX71xX3xX4xXcdxX3xX4xX1xXdxX582xX94xX3xX1xX5bxXaexX24xX1fxX3xXexX1xX15xX3dxXexX3xX5xX7exX24xX3xX117xXa5axXexX3xX2dxX37exXexXe0xX3xX13xX1xXdxX3xX1fxXa5axXbxX3xX2dxXdxX582xX94xX3xX8axXdxX57xX24xX3xXexX1xX94xX31xX24xX3xX5xX5cxXdxXa0xX3xX4xX1xX41exX24xX1fxX3xX7x9496xX3xX37xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxX3exXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e6xX15xX52xX3exXaxX12xXcxX6axX15xX24xX1fxX3xX24xX1xXdxX582xX94xX3xXexX6axX5bxX5f1xX24xX1fxX3xX1xX5cxXbxX3xX8axX1xX3dxX4xXa0xX3xX4xX1xX3dxX3exX3xX4xXcdxX3xXexX1xX343xX3xX52xX15xX3xX7xX35xX3xXexX3dxX4xX3xX2dxX78xX24xX1fxX3xX4xX383xX6xX3xX4xX15xX24xX3xX24xX1fxX5bxX5f1xXdxXe0xX3xX530xXd0xX3xXexX1xX8dxXa0xX3xX1fxXdxXaexXdxX3xX4xX1xX94xX3exX7exX24xX3xX117xXc8xX24xX3xX4xX1xX15xX3xX6axXac5xX24xX1fxX3xX8axX1xXc8xX24xX1fxX3xX24xX7exX24xX3xX2dxX5bxX6xX3xX6axX6xX3xX2dxX2exX24xX3xX2dxX15xX3dxX24xX3xXexX1xXdxX8dxX94xX3xX4xX3c8xX24xX3xX4xX3c4xX3xX117xX71xX3xX4xX3aexX24xX3xX52xX35xX6xX3xX2axX71xX15xX3xX24xX1xX26xX24xX1fxX3xX4xX1xX3c4xX24xX1fxX3xX4xX3c4xX3xX15bxX3dxX4xX3xXexX1xX35xX4xXa0xX3xX4xXcdxX3xX2dxX383xX3xX4xX3bbxX3xX7xX2f8xX3xX8axX1xX15xX6xX3xX1xX19xX4xX3xX2dxX343xX3xX8axX8dxXexX3xX5xX94xX31xX24xXe0xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f7xX15xX94xX6axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX530xX24x1245xX15bxXbxX6axX10xX7xX7xX0xX40xXbxX12xX0xX40xX6xX6axXexXdxX4xX5xX10xX12