Mặc đẹp với 3 món đồ kinh điển của mùa thu
Đây là 3 món đồ kinh điển của mùa thu mà tín đồ thời trang nào cũng nên có sẵn trong tủ đồ.
7086x9d57xe5cbx7dedxc370xefafx93a8xd161xdcbdxX7xf701xde12xc27ex8b87xfe04x808cxX5x9b56xXaxd4d8xc6b9xb543xX4xX3xf6a1x8c00xXbxX3x7e45xbd63xXdxX3xbca9xX3x10471x9160xe90exX3xX17x87b4xX3xc6edxXdxX23xX1xX3xX17xXdx100d1xX23xX3xX4xb249xX6xX3xX21x7182xX6xX3xXexX1x70e2xX0xafbfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxac77xX10xX6x915cxXaxX12xc46cx7e20x9fccxX3xX5xc9faxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxX3xX21xX58xX3xXexa2c3xX23xX3xX17xX26xX3xXexX1x8762xXdxX3xXex118bexX6xX23xf622xX3xX23xX58x878cxX3xX4x1055fxX23xX8cxX3xX23x8576xX23xX3xX4xX22xX3xX7xc736xX23xX3xXexX89xX90xX23xX8cxX3xXexX33xX3xX17xX26xe22exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd251xX90xX50xX55xXaxX12xX0xX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX2xXadxX3x9a14xX90xX3x72dbxX5xX6xcfd2xX10xX89xX0xX3exX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX13xX37xX6xX3xXexX1xX3cxX3xX4xX93xX23xX8cxX3xX5xX58xX3xX21xX37xX6xX3xX4xX33xX6xX3xXd1xX5xX6xXd4xX10xX89xd40dxX3xX23xX1x8cd1xX23xX8cxX3xX28xXdxX2fxX3cxX3x71e3xX90xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX5xbbe7xX4xX1xX3xX23xX1xX18xX3xX23xX1xX58xX23xX8cxXadxX3xXcexX90xX3xXd1xX5xX6xXd4xX10xX89xX3xX5xX58xX3xX21x9168xXexX3xXdxXexX10xX21xX3xX50x109b9xX3xX50xXdx111fexX23xX113xX3xX50xX150xX3xX21xXdxc71cxX3xX17xX26xX3xX5xc916xXdxX3xXexX163xX90xX3xX23xb784xXexX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX5xX12axX4xX1xX3xX1bxX58xX3xX4xX1xX3cx8f48xX23xX3xX21x82abxXexX3xX4xX1xX90xX3xX4xX120xX4xX3x10ec5xX3cx100ddxX3xX4x74d8xXadxX3xf681xXexX10xX21xX3xX23xX58xX55xX3xX4xX22xX3xXexX1xX2fxX3xX50xXdxX154xX23xX3xXexX89xX90xX23xX8cxX3xX23xX1xXdx8cfdxX3cxX3xX1xX90xX58xX23xX3xX4x838exX23xX1xX113xX3xXex10ed7xX3xX17xXdxX3xX5xX58xX21xX113xX3xX17xXdxX3xX4xX1x99bbxXdxX3xX1xX6xX55xX3xX17xXdxX3xX50x103f7xX3xXexXdxX154xX4xX3xX4xX93xX23xX8cxX3xX17xX1b4xX3cxX3xc52dxX23xXadxX3xXbdxX98xX23xX3xX4xX163xX23xX1xX3xX17xX22xX113xX3xXd1xX5xX6xXd4xX10xX89xX3xX4xaffaxX23xX3xX4xX22xX3xXexX1xX2fxX3xX7xX6xX23xX8cxX3xX4xX1xX1bdxX23xX1xX3xX1xX22xX6xX3xXbxX1xX90xX23xX8cxX3xX4xX120xX4xX1xX3xX23xX8cxX6xX55xX3xXex82fcxX4xX3xXexX1xda06xX3xX21xX58xX3xX28xX1xX193xX23xX8cxX3xX4xb7e7xX23xX3xXbxX1xX1bdxXdxX3xX21xXdxX15dxX3xX21xX6xXexX4xX1xX3xX18exX3cxX120xX3xX4xX241xX3cxX3xX28x11c8cxXadxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxdd3fxX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxf2d6xXdxX50xXexX1x87e4xX3x98d3xX2xe87dxXbxX15dxc683xX3xX1xX10xXdxX8cxX1xXexX294xX3x7932xX2x9207xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX294xX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3ex106ccxd411xX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2cexX298xX298xX298xab7dxXexX2a5xX2a5xX2a5xX298xX5xX296x94a3xXdxX21xX8cxX7xX2e4xX10xX21xX50xX10xXbxX2e4xX1bxX23xX2e4xX7xX1xX6xX89xX10xXadx11c3cxXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX1xX10xXdxX8cxX1xXexX9xXaxX2a5xX2xX2a7xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX50xXdxX7xXbxX5xX6xX55xX294xX3xXd1xX5xX90xX4xX28xX29bxX3xX21xX6xX89xX8cxXdxX23xX2e4xX5xX10xff3axXexX294xX3xX6xX3cxXexX90xX29bxX3xX21xX6xX89xX8cxXdxX23xX2e4xX89xXdxX8cxX1xXexX294xX3xX6xX3cxXexX90xX29bxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2cdxX296x10469xX2a5xX5xX2xXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX50xXdxX7xXbxX5xX6xX55xX294xX3xXd1xX5xX90xX4xX28xX29bxX3xX21xX6xX89xX8cxXdxX23xX2e4xX5xX10xX394xXexX294xX3xX6xX3cxXexX90xX29bxX3xX21xX6xX89xX8cxXdxX23xX2e4xX89xXdxX8cxX1xXexX294xX3xX6xX3cxXexX90xX29bxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2xX2a5xX2cexX298xX5xX2cdxXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2a5xX2xX296xX2cdxX5xX1fxXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2cdxX2cexX296xX298xX5xX2dcxXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12x10d98xX1xXdxX3xX50xXdxX154xX23xX3xXd1xX5xX6xXd4xX10xX89xX113xX3xXd1xX163xX23xX3xX4xX22xX3xXexX1xX2fxX3xX28x7392xXexX3xX1x10675xXbxX3xX4xX37xX23xX8cxX3xX18exX3cxX241xX23xX3xX2f9xX10xX6xX23xX7xX113xX3xX18exX3cxX241xX23xX3xX1bxX1bdxXdxX113xX3xX120xX90xX3xXbxX1xX193xX23xX8cxX113xX3xX7xX1d2xX3xX21xXdxX3xX1xX6xX55xX3xX1bxX120xX55xX3xX5xXdxX1b4xX23xX113xX3xX4xX1xX54xX23xX3xX1bxX120xX55xX3xX89xX26xXdxX3xX1xX90xX58xX23xX3xXexX1xXdxX154xX23xX3xXd1x1111dxX23xX8cxX3xX21xX147xXexX3xX17xX193xXdxX3xX8cxXdxX58xX55xX3xXbxX1xX37xX3xX1xX6caxXbxX3xX5xX58xX3xX17xX33xX3xX17xX18xXbxX3xX21x74a9xXexX113xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX5xX12axX4xX1xXadxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX298xX298xX2dcxX2cexX5xX298xXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxX3xX50xXdxX7xXbxX5xX6xX55xX294xX3xXd1xX5xX90xX4xX28xX29bxX3xX21xX6xX89xX8cxXdxX23xX2e4xX5xX10xX394xXexX294xX3xX6xX3cxXexX90xX29bxX3xX21xX6xX89xX8cxXdxX23xX2e4xX89xXdxX8cxX1xXexX294xX3xX6xX3cxXexX90xX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2a5xX2dcxX298xX2a5xX5xX296xXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xXcexX90xX3xXd1xX5xX6xXd4xX10xX89xX3xX1bxX58xX3xX18exX3cxX241xX23xX3xX2f9xX10xX6xX23xX7xX3xX5xX3cxX193xX23xX3xX5xX58xX3xX4xX193xX23xX8cxX3xXexX1xX230xX4xX3xXexX1xe0a0xX3xX1bxX12axX3xX23xX1xe28fxXexX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXadxX3xXbdxX147xX3xX17xX193xXdxX3xX17xX10xX21xX3xX17xX6c6xX23xX3xX23xX16bxXexX3xXexX89xa3f6xX3xXexX89xX3cxX23xX8cxX3xX1bxX58xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX5xX12axX4xX1xX113xX3xX23xX1xa989xX23xX8cxX3xX28xX1xX193xX23xX8cxX3xX28xX16bxX21xX3xXbxX1xX241xX23xX3xX7xX58xX23xX1xX3xX17xXdxX154xX3cxX3xX4xX1xX90xX3xX23xX8cxX979xX85xXdxX3xX21xX14xX4xXadxX3x8075xX1cxXdxX3xX4xX90xX21xXd1xX90xX3xX23xX58xX55xX113xX3xXd1xX163xX23xX3xX28xX6c6xXexX3xX1xX6caxXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX7xX23xX10xX6xX28xX10xX89xX7xX113xX3xXd1xX90xX90xXexX7xX3xXexX1xX93fxXbxX3xX4xX1edxX113xX3xX5xX90xX6xX394xX10xX89xX7xX3xXexX1xX235xX3xX7xc813xX3xX1xX90xX58xX23xX3xXexX1xXdxX154xX23xX3xXexX3cxX55xX154xXexX3xX17xX183xXdxX3xX7xX10xXexX3xX17xX26xX3xX4xX1xX3cxX17fxX23xX3xX21xX183xXexXadxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2dcxX5xX3efxXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX9a5xX120xX55xX3xX5xXdxX1b4xX23xX3x11c2cxX3xXd1xX5xX6xXd4xX10xX89xX3xX4xX93xX23xX8cxX3xX5xX58xX3xX4xX193xX23xX8cxX3xXexX1xX230xX4xX3xX4xX1xX12axX3xX10xX21xX3xX28xX1xX193xX23xX8cxX3xXexX1xX2fxX3xXd1xa478xX3xX18exX3cxX6xX3xX28xX1xXdxX3xXd1xX979xX1cxX4xX3xX1bxX58xX90xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXadxX3xXbdxX147xX3xX17xX193xXdxX3xX23xX58xX55xX3xX17xX33xX3xXexX89xX6xX23xX8cxX3xXexX89xc1dcxX23xX8cxX113xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX5xX12axX4xX1xX3xX23xX1xX979xX23xX8cxX3xX4xX93xX23xX8cxX3xX4xX1x86fdxX23xX8cxX3xX28xX16bxX21xX3xXbxX1xX241xX23xX3xX7xX58xX23xX1xX3xX17xXdxX154xX3cxXadxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX2cdxXadxX3xXbdxX90xX90xXexX7xX3xXexX1xX93fxXbxX3xX4xX1edxX0xX3exX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xfd76xX6c6xX3cxX3xX21xX37xX6xX3xX1xb86cxX3xX23xX1xX117xX23xX8cxX3xX17xX193xXdxX3xX7xX6xX23xX50xX6xX5xX7xX3xX21xX120xXexX3xX21xX960xX3xXbxX1xX22xX23xX8cxX3xX28xX1xX90xX120xX23xX8cxX3xX5xX58xX3xXdxXexX10xX21xX3xX17xX979xX6caxX4xX3xX4xX120xX4xX3xX18exX3cxX190xX3xX4xX193xX3xX979xX3cxX3xX120xXdxX3xXexX1xX235xX3xX7xX6xX23xX8cxX3xX17xX6c6xX23xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxX113xX3xX23xX1xX117xX23xX8cxX3xX17xX193xXdxX3xXd1xX90xX90xXexX7xX3xXexX1xX93fxXbxX3xX4xX1edxX3xX5xX163xXdxX3xX17xX979xX6caxX4xX3xX23xX1xXdxX1b4xX3cxX3xX23xX58xX23xX8cxX3xX17xX3cxX6xX3xX23xX1xX6xX3cxX3xX5xe370xX23xX8cxX3xX15dxX98xX3xX1xX1d2xX23xX3xX4xX1bdxXadxX3xX6a9xX1xX193xX23xX8cxX3xX4xX1x7253xX3xX4xX22xX3xXexX1xX2fxX3xX28xX6c6xXexX3xX1xX6caxXbxX3xXc5dxX23xX3xX190xX3xX1bxX1cxXdxX3xX21xXb43xXdxX3xX7xX10xXexX3xX17xX26xX3xX21xX58xX3xXd1xX90xX90xXexX7xX3xXexX1xX93fxXbxX3xX4xX1edxX3xX4xX206xX23xX3xX23xX54xX23xX8cxX3xXexX241xX21xX3xXbxX1xX90xX23xX8cxX3xX4xX120xX4xX1xX3xX4xX33xX6xX3xX4xX120xX4xX3xX23xX58xX23xX8cxX3xXexX1xX98xX21xX3xX1bxX58xXdxX3xXbxX1xX241xX23xX3xX7xX6xX23xX8cxX3xX4xX1xX1bdxX23xX1xXadxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2cdxX2dcxX3efxX2a5xX5xX2a5xXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2a5xX3efxX298xX2a7xX5xX2a7xXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX13xX37xX6xX3xXexX1xX3cxX3xX5xX58xX3xXexX1xX85xXdxX3xX17xXdxX2fxX21xX3xX5xX98xX23xX3xX23xX8cxX193xXdxX3xX4xX33xX6xX3xX23xX1xX117xX23xX8cxX3xX17xX193xXdxX3xXd1xX90xX90xXexX7xX3xX4xX1edxX3xXexX1xX93fxXbxX3xX1bxX1c3xX6xX3xX1xXdxX154xX23xX3xX17xX163xXdxX3xX1bxX1c3xX6xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX6c6xXadxX3xX6a9xX1xX193xX23xX8cxX3xX4xX1xXc74xX3xX1xX6caxXbxX3xXexX1xX85xXdxX3xXexXdxX6c6xXexX3xX21xX58xX3xXd1xX90xX90xXexX7xX3xXexX1xX93fxXbxX3xX4xX1edxX3xX4xX206xX23xX3xX5xX58xX3xXdxXexX10xX21xX7xX3xX8cxXdxX938xXbxX3x113a6xX298xX3xX4xX1xX90xX3xXexX89xX6xX23xX8cxX3xXbxX1xffb3xX4xX3xXexX89xfd0bxX3xX23xX98xX23xX3xXexX1xX85xXdxX3xXexX1xX979xX6caxX23xX8cxX113xX3xX7xX6xX23xX8cxX3xX15dxX12axX23xX3xX1xX1d2xX23xX3xX23xX1xXdxX1b4xX3cxXadxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX1fxX298xX1fxX2dcxX5xX2xX2cexXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xXcxX1xX193xX23xX8cxX3xXexX1xX979xX85xX23xX8cxX113xX3xX4xX120xX4xX3xX23xX58xX23xX8cxX3xX1xX6xX55xX3xX21xXdxX15dxX3xXd1xX90xX90xXexX7xX3xXexX1xX93fxXbxX3xX4xX1edxX3xX1bxX1cxXdxX3xX18exX3cxX241xX23xX3xX2f9xX10xX6xX23xX7xX3xX1xX6xX55xX3xX18exX3cxX241xX23xX3xX54xX3cxX113xX3xX17xX54xX55xX3xX4xX93xX23xX8cxX3xX5xX58xX3xX4xX193xX23xX8cxX3xXexX1xX230xX4xX3xX18exX3cxX10xX23xX3xXexX1xX3cxX147xX4xX3xX23xX1xX93fxXexXadxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX296xX2a7xX3efxX2a7xX5xX2xX2xXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2a7xX2cdxX2dcxX2a5xX5xX2xX2cdxXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX53xX1c3xX23xX8cxX3xX18exX3cxX98xX23xX3xX4xX193xX23xX8cxX3xXexX1xX230xX4xX3xX1bxX120xX55xX3xX5xXdxX1b4xX23xX3exX4xX1xX54xX23xX3xX1bxX120xX55xX3xXae4xX3xXd1xX90xX90xXexX7xX3xXexX1xX93fxXbxX3xX4xX1edxX3xXd1xXf0exXdxX3xX7xX1ddxX3xX28xX6c6xXexX3xX1xX6caxXbxX3xX23xX58xX55xX3xX28xX1xX193xX23xX8cxX3xX4xX1xXc74xX3xX4xX120xX3xXexX7dxX23xX1xX113xX3xXexX1xX85xXdxX3xXexX1xX979xX6caxX23xX8cxX3xX21xX58xX3xX4xX206xX23xX3xXexX90xX120xXexX3xX5xX98xX23xX3xX1bxX960xX3xX55xX98xX3cxX3xX28xXdxX1b4xX3cxX113xX3xX23xX117xX3xXexX7dxX23xX1xXadxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX1fxXadxX3xXcexX90xX3xX4xX6xX89xX50xXdxX8cxX6xX23xX0xX3exX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX280xX6xX89xX50xXdxX8cxX6xX23xX3xX4xX1xX7dxX23xX1xX3xX15dxX120xX4xX3xX5xX58xX3xXdxXexX10xX21xX3xX21xX58xX3xX4xX193xX3xX23xX58xX23xX8cxX3xX23xX58xX90xX3xX4xX93xX23xX8cxX3xX23xX98xX23xX3xXd1xX1edxX3xX7xX3cxX23xX8cxX3xX23xX8cxX6xX55xX3xX4xX1xX90xX3xXexX33xX3xX17xX26xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxX3xX4xX33xX6xX3xX21xX235xX23xX1xXadxX3xX280xX22xX3xX18exX3cxX120xX3xX23xX1xXdxX1b4xX3cxX3xX5xX190xX3xX50xX90xX3xX17xX2fxX3xXd1xX163xX23xX3xX7xX743xX21xX3xX4xX1xX90xX3xX21xX235xX23xX1xX3xX23xX1xX117xX23xX8cxX3xX4xX1xXdxX6c6xX4xX3xX120xX90xX3xX4xX6xX89xX50xXdxX8cxX6xX23xXadxX3xX196xXexX10xX21xX3xX23xX58xX55xX3xX23xX1xX18xX3xX23xX1xX58xX23xX8cxX113xX3xX50xX3cxX55xX98xX23xX3xX50xX120xX23xX8cxX3xX23xX1xX979xX23xX8cxX3xX28xX1xX193xX23xX8cxX3xX28xX16bxX21xX3xXbxX1xX241xX23xX3xXexX1xX85xXdxX3xXexX1xX979xX6caxX23xX8cxXadxX3xXbc2xX6c6xX3cxX3xX4xX1xXb43xX23xX3xX28xX1xX16bxX90xX3xX23xX1xX117xX23xX8cxX3xX8cxX6xX21xX3xX21xX58xX3cxX3xX1xX90xXexX3xXexX89xX10xX23xX50xX3xX23xX1xX979xX3xX4xX6xX21xX10xX5xX113xX3xX21xX58xX3cxX3xXd1xX10xX113xX3xXbxX6xX7xXexX10xX5xa6bfxX3xX7xX10xXexX3xX17xX26xX3xX4xX33xX6xX3xXd1xX163xX23xX3xX4xX206xX23xX3xXexX90xX120xXexX3xX5xX98xX23xX3xX23xX16bxXexX3xX7xX6xX23xX8cxX3xX4xX1xX1bdxX23xX1xX3xX23xX117xX6xXadxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX1fxX2cdxX2cdxX2a5xX5xX2xX1fxXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX50xXdxX7xXbxX5xX6xX55xX294xX3xXd1xX5xX90xX4xX28xX29bxX3xX21xX6xX89xX8cxXdxX23xX2e4xX5xX10xX394xXexX294xX3xX6xX3cxXexX90xX29bxX3xX21xX6xX89xX8cxXdxX23xX2e4xX89xXdxX8cxX1xXexX294xX3xX6xX3cxXexX90xX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2a5xX2a7xX1fxX296xX5xX2xX2dcxXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX13xX37xX6xX3xXexX1xX3cxX3xX23xX58xX55xX113xX3xX1x10435xX55xX3xX4xX1xX743xX4xX3xX4xX1xX743xX23xX3xX89xX71fxX23xX8cxX3xXexX33xX3xX17xX26xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX235xX23xX1xX3xXbxX1xX1bdxXdxX3xX4xX22xX3xX7dxXexX3xX23xX1xX93fxXexX3xX21xX147xXexX3xX4xX1xXdxX6c6xX4xX3xX4xX6xX89xX50xXdxX8cxX6xX23xX3xX21xX6xX23xX8cxX3xX23xX1xX117xX23xX8cxX3xX8cxX6xX21xX3xX21xX58xX3cxX3xXexX1xad7exXexX3xX5xX15b8xX23xX8cxX3xX21xX163xX23xX113xX3xX15dxXdxX23xX1xX3xX15dxX743xX23xXadxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2xX3efxX298xX296xX5xX2xX298xXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX2xX2a5xX2cdxX2xX5xX2xX296xXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX280xX90xX21xXd1xX90xX3xX1bxX120xX55xX3xX5xXdxX1b4xX23xX3xXae4xX3xX120xX90xX3xX4xX6xX89xX50xXdxX8cxX6xX23xX3xX4xX22xX3xXexX1xX2fxX3xX17xX230xX23xX8cxX3xX17xX241xX3cxX3xX1bxX1b4xX3xX17xX147xX3xX23xX117xX3xXexX7dxX23xX1xX113xX3xX23xX1xX93fxXexX3xX5xX58xX3xX28xX1xXdxX3xXd1xX163xX23xX3xX4xX1xXb43xX23xX3xXd1xX147xX3xX17xX193xXdxX3xX1bxX120xX55xX3xX120xX90xX3xX21xX6xX23xX8cxX3xX23xX1xX117xX23xX8cxX3xX8cxX6xX21xX3xX21xX58xX3cxX3xX23xX1xX15b8xX3xX23xX1xX14xX23xXadxX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX298xX2a7xX2cexX2a7xX5xX2xX3efxXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX1fxX2cexX2a5xXexX3efxX1fxX2cexX2cexX5xX2xX2a5xXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xXbc2xX8cxX90xX58xXdxX3xX1bxXdxX154xX4xX3xXexX89xX979xX23xX8cxX3xX50xXf09xX23xX8cxX3xX23xX1xX979xX3xX21xX147xXexX3xX4xX1xXdxX6c6xX4xX3xX120xX90xX3xX28xX1xX90xX120xX4xX113xX3xX4xX6xX89xX50xXdxX8cxX6xX23xX3xX4xX22xX3xXexX1xX2fxX3xXexX89xXf0exX3xXexX1xX58xX23xX1xX3xX21xX147xXexX3xX4xX1xXdxX6c6xX4xX3xX120xX90xX3xX5xX10xX23xX3xX4xX58xXdxX3xX28xX1xX3cxX55xX3xX4xX1ddxX4xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX5xX12axX4xX1xXadxX0xX3exXbxX12xX0xX50xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xX89xX10xX5xX6xXexX10xX50xXaxX12xX0xX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xXexX1xX3cxX21xXd1xX3xX50xX1xXdxX50xX10xX3xXdxX280xX10xX23xXexX10xX89xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXaxX28fxXdxX50xXexX1xX294xX3xX296xX2xX298xXbxX15dxX29bxX3xX1xX10xXdxX8cxX1xXexX294xX3xX2dcxX2xX2cexXbxX15dxX29bxXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX3exXdxXadxXd1xX6xX90xX1xX6xXexXdxX23xX1xXadxX1bxX23xX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX298xX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cdxX2xX2cexX2cdxX2dcxX2a7xXexX2a7xX2cexX298xX5xX2xX2cexX2e4xXdxX21xX8cxX7xX2e4xX10xX21xX50xX10xXbxX2e4xX1bxX23xX2e4xX7xX1xX6xX89xX10xXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX28fxXdxX50xXexX1xX9xXaxX296xX2xX298xXaxX3xX1xX10xXdxX8cxX1xXexX9xXaxX2dcxX2xX2cexXaxX3xX3exX12xX0xX3exX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xX3exX50xXdxX1bxX12xX0xX50xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xX89xX10xX5xX6xXexX10xX50xXaxX12xX0xX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX98xX23xX3xX18exX3cxX6xX23xX294xX0xX3exX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2e4xXexX1xX3cxX21xXd1xX2e4xX6xX23xX50xX2e4xX7xX6xXbxX90xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxdd78xX1ddxX3xX17xX90xX120xX23xX3xX1fxX3xX15dxX3cxX3xX1xX979xX1cxX23xX8cxX3xX7xX9eaxX3xX5xX98xX23xX3xX23xX8cxX193xXdxX3xXexX89xX90xX23xX8cxX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxX3xX23xX58xX55xXaxX3xX1xX89xX10xX394xX9xXaxX3exX5xX6xX21xX2e4xX50xX10xXbxX3exX50xX3cxX2e4xX50xX90xX6xX23xX2e4xX1fxX2e4xX15dxX3cxX2e4xX1xX3cxX90xX23xX8cxX2e4xX7xX10xX2e4xX5xX10xX23xX2e4xX23xX8cxX90xXdxX2e4xXexX89xX90xX23xX8cxX2e4xX21xX3cxX6xX2e4xXexX1xX3cxX2e4xX23xX6xX55xX3exX2xX2a7xX3efxX3efxX1fxX2dcxXadxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX21xX10xX50xXdxX6xX3exX2xX2cdxX2cexX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX2dcxX3exX2xX2cexX298xX50xX298xX2xX2cexX2dcxX296xX298xX296xXexX296xX2xX2dcxX2dcxX2a5xX5xX2cexXadxXbxX23xX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b91xX1ddxX3xX17xX90xX120xX23xX3xX1fxX3xX15dxX3cxX3xX1xX979xX1cxX23xX8cxX3xX7xX9eaxX3xX5xX98xX23xX3xX23xX8cxX193xXdxX3xXexX89xX90xX23xX8cxX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxX3xX23xX58xX55xXaxX3xX1xX89xX10xX394xX9xXaxX3exX5xX6xX21xX2e4xX50xX10xXbxX3exX50xX3cxX2e4xX50xX90xX6xX23xX2e4xX1fxX2e4xX15dxX3cxX2e4xX1xX3cxX90xX23xX8cxX2e4xX7xX10xX2e4xX5xX10xX23xX2e4xX23xX8cxX90xXdxX2e4xXexX89xX90xX23xX8cxX2e4xX21xX3cxX6xX2e4xXexX1xX3cxX2e4xX23xX6xX55xX3exX2xX2a7xX3efxX3efxX1fxX2dcxXadxX1xXexX21xXaxX12xX1b91xX1ddxX3xX17xX90xX120xX23xX3xX1fxX3xX15dxX3cxX3xX1xX979xX1cxX23xX8cxX3xX7xX9eaxX3xX5xX98xX23xX3xX23xX8cxX193xXdxX3xXexX89xX90xX23xX8cxX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxX3xX23xX58xX55xX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xX280xX37xX23xX8cxX3xX15dxX10xX21xX3xX23xX1xX117xX23xX8cxX3xX15dxX3cxX3xX1xX979xX1cxX23xX8cxX3xXexX1xX85xXdxX3xXexX89xX6xX23xX8cxX3xX23xX58xX90xX3xX7xX9eaxX3xX5xX98xX23xX3xX23xX8cxX193xXdxX3xXexX89xX90xX23xX8cxX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxX3xX23xX58xX55xX3xX23xX1xX16bx8cccxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxX1bxX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX6c6xXexX3xXexX89xX85xXdxX3xX7xX6xX23xX8cxX3xXexX1xX3cxX113xX3xX50xX150xX3xX50xX58xX23xX8cxX3xX21xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1bxX120xX55xX3xX7xX1d2xX3xX21xXdxXaxX3xX1xX89xX10xX394xX9xXaxX3exXexX1xX90xXdxX2e4xXexX89xX6xX23xX8cxX3exXexXdxX10xXexX2e4xXexX89xX90xXdxX2e4xX7xX6xX23xX8cxX2e4xXexX1xX3cxX2e4xX50xX10xX2e4xX50xX6xX23xX8cxX2e4xX21xX6xX4xX2e4xX50xX10xXbxX2e4xX1bxX90xXdxX2e4xX1bxX6xX55xX2e4xX7xX90xX2e4xX21xXdxX3exX2xX2a7xX3efxX2cdxX2dcxX2dcxXadxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX21xX10xX50xXdxX6xX3exX2xX2cdxX2cexX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX1fxX1fxX3exX2xX2cexX2a5xX50xX2cdxX2cexX2a7xX2cdxX296xX2cdxX2xXexX2dcxX1fxX2a7xX298xX5xX1fxX2e4xX2cdxX2cdxX2cdxX2cdxX2cdxXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX6c6xXexX3xXexX89xX85xXdxX3xX7xX6xX23xX8cxX3xXexX1xX3cxX113xX3xX50xX150xX3xX50xX58xX23xX8cxX3xX21xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1bxX120xX55xX3xX7xX1d2xX3xX21xXdxXaxX3xX1xX89xX10xX394xX9xXaxX3exXexX1xX90xXdxX2e4xXexX89xX6xX23xX8cxX3exXexXdxX10xXexX2e4xXexX89xX90xXdxX2e4xX7xX6xX23xX8cxX2e4xXexX1xX3cxX2e4xX50xX10xX2e4xX50xX6xX23xX8cxX2e4xX21xX6xX4xX2e4xX50xX10xXbxX2e4xX1bxX90xXdxX2e4xX1bxX6xX55xX2e4xX7xX90xX2e4xX21xXdxX3exX2xX2a7xX3efxX2cdxX2dcxX2dcxXadxX1xXexX21xXaxX12xXcxXdxX6c6xXexX3xXexX89xX85xXdxX3xX7xX6xX23xX8cxX3xXexX1xX3cxX113xX3xX50xX150xX3xX50xX58xX23xX8cxX3xX21xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1bxX120xX55xX3xX7xX1d2xX3xX21xXdxX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xX280xX120xX4xX3xX21x9550xX3cxX3xX17xX241xX21xX3xX7xX1d2xX3xX21xXdxX3xX4xX1xX93fxXexX3xX5xXdxX154xX3cxX3xXexX1xX90xX120xX23xX8cxX3xX21xX120xXexX3xX5xX58xX3xX5xX1ddxX6xX3xX4xX1xXb43xX23xX3xX5xX190xX3xXexX979xXf0exX23xX8cxX3xX8cxXdxX938xXbxX3xX23xX58xX23xX8cxX3xX8cxX1xXdxX3xX17xXdxX2fxX21xX3xX21xX58xX3xX28xX1xX193xX23xX8cxX3xX21xX93fxXexX3xX23xX1xXdxX1b4xX3cxX3xXexX1xX85xXdxX3xX8cxXdxX6xX23xX3xXbxX1xX183xXdxX3xX17xX26xXadxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxX1bxX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX37xX6xX3xX1xXbcbxX3xX50xXdxX154xX23xX3xX17xX26xX3xX1bxX1cxXdxX3xX2dcxX3xXexX193xX23xX8cxX3xX21xX58xX3cxX3xX23xX58xX55xX113xX3xX17xX1bdxX21xX3xXd1xX1bdxX90xX3xXd1xX230xX4xX3xX1bdxX23xX1xX3xX7xX183xX23xX8cxX3xX1bdxX90xX3xX4xX33xX6xX3xX23xX58xX23xX8cxX3xX7xX9eaxX3x9ae6xX241xX21xX3xX241xX21xe485xX3xXd1xX15b8xX90xX3xX5xXdxX28xX10xXaxX3xX1xX89xX10xX394xX9xXaxX3exX5xX6xX21xX2e4xX50xX10xXbxX3exX21xX3cxX6xX2e4xX1xX10xX2e4xX50xXdxX10xX23xX2e4xX50xX90xX2e4xX1bxX90xXdxX2e4xX2dcxX2e4xXexX90xX23xX8cxX2e4xX21xX6xX3cxX2e4xX23xX6xX55xX2e4xX50xX6xX21xX2e4xXd1xX6xX90xX2e4xXd1xX3cxX4xX2e4xX6xX23xX1xX2e4xX7xX90xX23xX8cxX2e4xX6xX90xX2e4xX4xX3cxX6xX2e4xX23xX6xX23xX8cxX2e4xX7xX10xX2e4xX6xX21xX2e4xX6xX21xX2e4xXd1xX6xX90xX2e4xX5xXdxX28xX10xX3exX2xX2a7xX2dcxX296xX296xX2a7xXadxX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX8cxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX3exX21xX10xX50xXdxX6xX3exX2xX2cdxX2cexX3exX23xX10xX28fxX7xX3exX2cdxX2cexX2cdxX296xX3exX2xX2cdxX2a5xX50xX2dcxX2xX2cexX2cdxX1fxX2xX2a5xXexX298xX298xX2xX2dcxX2a7xX5xX2cexXadxX2f9xXbxX8cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xXbxX3xX1bxX1cxXdxX3xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX17xX26xX3xX28xXdxX23xX1xX3xX17xXdxX2fxX23xX3xX4xX33xX6xX3xX21xX37xX6xX3xXexX1xX3cxXaxX3xX3exX12xX0xX3exX6xX12xX0xX50xXdxX1bxX12xX0xX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX37xX6xX3xX1xXbcbxX3xX50xXdxX154xX23xX3xX17xX26xX3xX1bxX1cxXdxX3xX2dcxX3xXexX193xX23xX8cxX3xX21xX58xX3cxX3xX23xX58xX55xX113xX3xX17xX1bdxX21xX3xXd1xX1bdxX90xX3xXd1xX230xX4xX3xX1bdxX23xX1xX3xX7xX183xX23xX8cxX3xX1bdxX90xX3xX4xX33xX6xX3xX23xX58xX23xX8cxX3xX7xX9eaxX3xX207bxX241xX21xX3xX241xX21xX2081xX3xXd1xX15b8xX90xX3xX5xXdxX28xX10xXaxX3xX1xX89xX10xX394xX9xXaxX3exX5xX6xX21xX2e4xX50xX10xXbxX3exX21xX3cxX6xX2e4xX1xX10xX2e4xX50xXdxX10xX23xX2e4xX50xX90xX2e4xX1bxX90xXdxX2e4xX2dcxX2e4xXexX90xX23xX8cxX2e4xX21xX6xX3cxX2e4xX23xX6xX55xX2e4xX50xX6xX21xX2e4xXd1xX6xX90xX2e4xXd1xX3cxX4xX2e4xX6xX23xX1xX2e4xX7xX90xX23xX8cxX2e4xX6xX90xX2e4xX4xX3cxX6xX2e4xX23xX6xX23xX8cxX2e4xX7xX10xX2e4xX6xX21xX2e4xX6xX21xX2e4xXd1xX6xX90xX2e4xX5xXdxX28xX10xX3exX2xX2a7xX2dcxX296xX296xX2a7xXadxX1xXexX21xXaxX12xX13xX37xX6xX3xX1xXbcbxX3xX50xXdxX154xX23xX3xX17xX26xX3xX1bxX1cxXdxX3xX2dcxX3xXexX193xX23xX8cxX3xX21xX58xX3cxX3xX23xX58xX55xX113xX3xX17xX1bdxX21xX3xXd1xX1bdxX90xX3xXd1xX230xX4xX3xX1bdxX23xX1xX3xX7xX183xX23xX8cxX3xX1bdxX90xX3xX4xX33xX6xX3xX23xX58xX23xX8cxX3xX7xX9eaxX3xX207bxX241xX21xX3xX241xX21xX2081xX3xXd1xX15b8xX90xX3xX5xXdxX28xX10xX0xX3exX6xX12xX0xX3exX7xXexX89xX90xX23xX8cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xX13xX3cxX183xX23xX3xXd1xX230xX4xX3xX1bdxX23xX1xX3xX7xX183xX23xX8cxX3xX1bdxX90xX3xX21xX37xX6xX3xX1xXbcbxX3xX4xX33xX6xX3xX21xX235xX23xX1xX3xXexX89xX193xX23xX8cxX3xXexX1xX1611xXexX3xX1xX938xXexX3xX21xX743xXexX3xX1bxX58xX3xX23xX1edxXdxX3xXd1xX1611xXexX113xX3xX21xX58xX3cxX3xX7xX743xX4xX3xXexX89xX6xX23xX8cxX3xXbxX1xXf09xX4xX3xX5xX58xX3xXexX1xX230xX3xX21xX58xX3xXd1xX163xX23xX3xX28xX1xX193xX23xX8cxX3xXexX1xX2fxX3xX4xX90xXdxX3xX23xX1xX18xXadxX0xX3exXbxX12xX0xX3exX50xXdxX1bxX12xX0xX3exX5xXdxX12xX0xX3exX3cxX5xX12xX0xX50xXdxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX89xXaxX12xX0xX3exX50xXdxX1bxX12xX0xX3exX50xXdxX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX90xX50xX55xXaxX12xXcxX1xX10xX90xX3x8e92xX21xX50xX10xXbxXadxX1bxX23xX0xX3exXbxX12